per midteide

2

Israel og boikott

Delegasjon fra Krf i Israel

Publisert: 13. jun 2018.

Israel og boikott

Krf har besøkt Israel med en delegasjon og har konkludert med at vi trenger mer samarbeid med Israel – ikke mindre. Rogaland-delegasjonen peker på at «Krf har lenge hatt et brennende engasjement for den jødiske staten Israel og for en fredelig utvikling i Midtøsten.

Dette kan tolkes som et ganske tungt politisk utsagn: 1. Israel er ikke for andre enn jøder. 2. En fredelig utvikling i Midtøsten betyr at man må støtte «den jødiske staten Israel».

Dette gir utgangspunkt for en omfattende debatt om hva disse utsagnene betyr, og Norges forhold til Israel.

Jeg hører til dem som gjennom alle år har ønsket å støtte Israel, og jeg ser med stigende uro på den økende antisemittisme i Norge og Europa. Dette er i tillegg et eksistensielt spørsmål for oss som har to jødiske barnebarn.

Vi må ikke tolerere noen form for antisemittisme, men det betyr ikke at vi kan støtte Israels politikk overfor palestinerne i de okkuperte områder.

Jeg vet ikke om delegasjonen besøkte Vestbredden og møtte palestinere som daglig lever under trykket fra okkupasjonsmakten. Jeg har tilbrakt måneder på Vestbredden og sett på nært hold hvordan palestinerne ydmykes ved grenseovergangene – hvordan israelske soldater skyter med skarpt mor demonstrerende ungdommer – hvordan israelske soldater raider Betlehem og andre palestinske områder.

Jeg er klar over at bildet er sammensatt, at alle palestinere ikke er helgener, like lite som alle israelere er voldelige. Men når man diskuterer boikott av varer fra Vestbredden, er det verd å være klar over at Vestbredden ikke er Israel.

I dagens artikkel sies det at Krf delegasjonen fra Rogaland går mot boikotter av ulike slag, men ønsker å gå «den andre veien»

Ja, det er viktig å utvide samarbeidet med Israel, men det betyr ikke at vi kan støtte produktene som israelere produserer på okkupert land.

Per Midteide

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Nei til boikott!

Publisert 8 måneder siden
per midteide. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er viktig å utvide samarbeidet med Israel, men det betyr ikke at vi kan støtte produktene som israelere produserer på okkupert land.

”Okkupert” betyr ifølge fremmedordboka ”tatt i besittelse”, ”holde besatt”. Svært mange områder i verden er okkupert i nyere eller eldre tider. Krim-halvøya ble okkupert av Russland for få år siden. Hong Kong og Tibet ble okkupert av Kina noe lengre tilbake i tid. Et større område i Finland (Karelen m. v. ) ble okkupert av Russland fra Finland på 1940-tallet. USA ble okkupert av europeere for noen hundre år siden. Sør-Amerika likeså. Jemtland og Herjedalen ble okkupert av Sverige på 16-hundretallet. Osv.  osv.

Dersom Norge skal føre en konsekvent politikk, kan de ikke bare boikotte land som Israel holder besatt. Da må de også boikotte varer fra andre områder som er i en lignende situasjon. Ellers vil uttrykket antisemittisme være snublende nær.

En konsekvent boikottpolitikk er vanskelig å gjennomføre, både praktisk og økonomisk.  Derfor kan boikott av Vestbredden på ingen måte anbefales.

5 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Annekterte områder

Publisert 8 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
”Okkupert” betyr ifølge fremmedordboka ”tatt i besittelse”

Ordet "okkupert" har flere betydninger; Okkupasjon, besettelse, det å ta i besittelse. I folkeretten har okkupasjon flere betydninger. Oftest siktes det til militær okkupasjon under krig en besettelse av en fiendtlig stats område.

Regler finnes i Landkrigsreglementet i 4. Haagkonvensjon av 1907. Et område som faktisk befinner seg under den fiendtlige hærs kontroll, er under okkupasjon, men kontrollen må være noenlunde veletablert. Okkupasjon betegner likevel en midlertidig tilstand, og er altså noe annet enn varig erobring (anneksjon).

Okkupanten har ikke rett til å annektere det okkuperte område så lenge det kjempes fra motpartens side. Han må like ens avstå fra å gjennomtvinge andre «nyordninger» enn dem krigføringen nødvendiggjør. Han skal respektere landets lover dersom det ikke foreligger «absolutte hindringer». På den annen side påhviler det befolkningen en viss lydighetsplikt overfor okkupanten.

https://snl.no/okkupasjon

1 liker  
Kommentar #3

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Stråmannsargumentasjon?

Publisert 8 måneder siden
per midteide. Gå til den siterte teksten.

Rogaland-delegasjonen peker på at «Krf har lenge hatt et brennende engasjement for den jødiske staten Israel og for en fredelig utvikling i Midtøsten.

Dette kan tolkes som et ganske tungt politisk utsagn: 1. Israel er ikke for andre enn jøder. 2. En fredelig utvikling i Midtøsten betyr at man må støtte «den jødiske staten Israel».

Jeg stusser veldig over det tolkningsarbeidet Midteide leverer i sitatet over.

1. Det finnes nok dem som med betegnelsen «den jødiske staten Israel» mener at «Israel ikke er for andre enn jøder». Men tenker Midteide virkelig at det er dette KrFs folk legger i uttrykket? Det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror de sikter til slike faktorer som at staten ble opprettet som en nasjonalt hjem for verdens jøder, at staten nettopp heter «Israel», at Davids-stjernen pryder nasjonalflagget, at hebraisk er landets majoritetsspråk, at statens «store fortelling» er jødisk, osv. Det ville være interessant å vite om Midteide vil delegitimere også en slik forståelse av «den jødiske staten Israel».

Riktignok har Israel mye å gå på når det gjelder å inkludere sine minoriteter og etablere et utvidet nasjonalt «vi». Men det har også Norge og alle andre land jeg kjenner. I utgangspunktet er det ikke mer ekskluderende å tale om «den jødiske staten Israel» enn å synge om «landet som nordmenn har fått», eller «Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud» (med eller uten en korsmerket flagg i hånden).

2. KrF-politikerne fra Rogaland mener åpenbart at et engasjement for «den jødiske staten Israel» lar seg kombinere med et engasjement for «en fredelig utvikling i Midtøsten». Deres påstand fremstår som apologetisk, ikke polemisk slik Midteide legger opp til: «man må støtte».

Midteide synes å mene det motsatte av KrF-politikerne, nemlig at et engasjement for «en fredelig utvikling i Midtøsten» ikke lar seg kombinere med et engasjement for «den jødiske staten Israel». Gitt den forståelsen av «den jødiske staten Israel» som han leverer i 1., er jeg enig. Et Israel som ikke har plass for sine minoriteter (muslimer, kristne, druser osv.), vil nærmest umuliggjøre «en fredelig utvikling i Midtøsten». Et slikt Israel fortjener ikke vårt positive engasjement. Det ville være interessant å vite om Midteide mener at et engasjement for «den jødiske staten Israel» forstått slik jeg har skissert over, kan la seg kombinere med et positivt engasjement for «en fredelig utvikling i Midtøsten».

Jeg er altså usikker på hvordan Midteides tolkninger av KrF-politikernes utsagn er å forstå. Det skyldes ikke minst den vage formuleringen «kan tolkes som». a) Bedriver Midteide kun en slags uforpliktende lek med mulige tolkninger? Dette vurderer jeg som helt usannsynlig. b) Gjengir han en gjennomtenkt tolkning av hva KrF-politikerne faktisk mener? Det kan jeg vanskelig tro. c) Bedriver han bevisst stråmannsargumentasjon? Det håper jeg ikke. d) Er hans tolkninger uttrykk for en slags aversjon mot lettvinte blandinger av israelsretorikk og fredsretorikk? Det er forståelig fra en som «har tilbrakt måneder på Vestbredden». En slik emosjonell respons bør imidlertid ikke pakkes inn som forsøksvis rasjonell analyse. e) Søker han å problematisere KrFs «Israel + fred»-retorikk ved å artikulere hvordan den klinger med Vestbredden som klangbunn? Det er også forståelig fra en som «har tilbrakt måneder på Vestbredden». Det kan dessuten være et konstruktivt bidrag til debatten; vi trenger alle å bli påminnet om å titte i blindsonene. Men skal et slikt bidrag være konstruktivt, må premissene være tydelige enn de er i Midteides innlegg.

Det er et par andre ting i innlegget som jeg også stusser over, men dette får holde, i hvert fall i denne omgang.

3 liker  
Kommentar #4

Kjetil Nilsen

55 innlegg  757 kommentarer

KrF og den ubehagelige okkupasjonen

Publisert 8 måneder siden
per midteide. Gå til den siterte teksten.

Krf har besøkt Israel med en delegasjon og har konkludert med at vi trenger mer samarbeid med Israel – ikke mindre. Rogaland-delegasjonen peker på at «Krf har lenge hatt et brennende engasjement for den jødiske staten Israel og for en fredelig utvikling i Midtøsten.

Dette kan tolkes som et ganske tungt politisk utsagn: 1. Israel er ikke for andre enn jøder. 2. En fredelig utvikling i Midtøsten betyr at man må støtte «den jødiske staten Israel».

En god analyse av Per Midteide.
KrFs brennende engasjement for den jødiske staten Israel, kommer med jevne mellomrom til uttrykk som en fullstendig ukritisk holdning til den til enhver tid sittende israelske regjerings politikk. Det inkluderer holdningen til den lengste og mest brutale okkupasjonen i moderne historie. 

Ikke ett ord om okkupasjonen
I rapporten fra delegasjonsreisen - ledet av Stortingsrepresentant Olaug Bollestad - vier ikke Krf Rogaland okkupasjonen oppmerksomhet med ett ord. De ser en annen vei. I så måte er de helt på linje med sin partileder Hareide (ref. hans innlegg her på VD 11. mai - midt under demonstrasjonene ved grensegjerdet i Gaza. Han nevnte verken okkupasjonen eller israelske skarpskyttere som drepte og lemlestet forsvarsløse sivile, journalister og helsearbeidere, med ett ord.) 

Heller enn å kritisere israelske myndigheters brutale okkupasjonspolitikk, benytter Rogalandsdelegasjonen anledningen til å kritisere "den ensidige fremstillingen i norske mediehus". Institusjonalisert undertrykkelse, kollektiv avstraffelse, systematisk mishandling av mindreårige arrestanter, rettsløshet ..... bekymrer tydeligvis ikke.  Kronargumentet "Midtøstens eneste demokratiske land", trumfer tydeligvis alt - inkludert krigsforbrytelser og statsterror. 

Aktuelle lovforslag
Snart vil imidlertid KrF politikerne få hjelp av israelske myndigheter til å holde de ubehagelige sidene ved okkupasjonen mest mulig skjult for omverden. I løpet av dagen i dag er det nemlig forventet at Ministerial Committee for Legislation vil godkjenne et lovforslag som forbyr bilde/video-dokumentasjon, der okkupasjonssoldatenes "spirit" kan tenkes å bli krenket. En slik "forbrytelse" har en strafferamme på inntil 5 års fengsel. Demokrati? Pressefrihet? Ytringsfrihet?

Dessuten; hadde Rogalands-delegasjonen lagt sitt besøk til Knesset et par uker senere, ville den fått oppleve et annet eksempel på hvor langt Israels form for demokrati strekker seg. I begynnelsen av juni avviste nemlig presidentskapet at Knesset skulle få debattere - og slett ikke få stemme over - følgende lovforslag: “Basic Law: Israel [is a] State of All Its Citizens.”  

Som navnet tilsier; lovforslaget innebærer at Israel tilhører alle innbyggerne i landet - ikke bare én etnisk/religiøs gruppe. Presidentskapet anså dette for å være for farlig å diskutere - til tross for at lovforslaget aldri ville vunnet fram i Knesset. Men bare det å reise en debatt om like rettigheter for jøder og ikke-jøder ble ansett for altfor truende for nasjonalforsamlingen i "Midtøstens eneste demokrati". 


4 liker  
Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til Midteide og Nilsen

Publisert 8 måneder siden

Først takk til Per Midteide for et godt innlegg. Du setter denne saken i rett perspektiv. Dernest en takk til Kjetil Nilsen for en lærerik kommentar. Det er alltid godt å lese det du skriver. Dette er tydeligvis noe du kan mye om og som du vurderer på en sunn måte. Tusen takk til dere begge!  

3 liker  
Kommentar #6

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Fylkespolitikk!

Publisert 8 måneder siden

Etter at oljeprisen gikk kraftig ned, mistet Rogaland mange arbeidsplasser. Ledigheten ble ganske høy. KrFs fylkestingsgruppe reiste til Israel for å lære, først og fremst hvordan man kan skape arbeidsplasser i sitt fylke. Stimulering av næringsutvikling i eget fylke er en viktig oppgave for fylkeskommunen. Gruppen ønsket å skape mer aktivitet i sitt eget fylke. Israel har mye å lære oss på dette området. Formålet med reisen var ikke å involvere seg i utenrikspolitikk. Det er ikke fylkeskommunens ansvar. Israels utenrikspolitikk er det blitt skrevet nok om, etter min oppfatning. Jeg viser til min kommentar #1 i denne tråden.

At en rikspolitiker som Olaug Bollestad var med på turen, endret ikke på denne hensikten.

 Jeg viser til gruppens rapport fra reisen på denne adressen:

krf.no/partiorganisasjonen/fylkes-og-lokallag/rogaland/nyheter/rogaland-har-mye-a-lare-av-israel/

1 liker  
Kommentar #7

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Fylkespolitikk

Publisert 8 måneder siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
I rapporten fra delegasjonsreisen - ledet av Stortingsrepresentant Olaug Bollestad - vier ikke Krf Rogaland okkupasjonen oppmerksomhet med ett ord. De ser en annen vei. I så måte er de helt på linje med sin partileder Hareide (ref. hans innlegg her på VD 11. mai - midt under demonstrasjonene ved grensegjerdet i Gaza. Han nevnte verken okkupasjonen eller israelske skarpskyttere som drepte og lemlestet forsvarsløse sivile, journalister og helsearbeidere, med ett ord.) 

Sitatet ovenfor skulle ha vært med i min kommentar #6 ovenfor.

1 liker  
Kommentar #8

Kjetil Nilsen

55 innlegg  757 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Leser du siste del av rapporten -  Forholdet mellom Israel og Norge - vil du oppdage at både Midteides innlegg og min kommentar er relevante innspill.

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere