Bjørn Erik Fjerdingen

124

Er det en sammenheng mellom avgudsdyrkelse og seksuelle synder?

Satan kan omskape seg til en lysets engel. I ÅP 12 leser vi om Kvinnen og dragen - Den store kampen. Om da satan virkelig ble sint og at sinnet fra da av rettes mot de kristne. Her ser vi kristenforfølgelser profeteres eller vises. Satan er den brølende løven som søker noen å oppsluke. 1. Pet, 5, 8: "8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke."

Publisert: 13. jun 2018

Men Satan er ikke kun en brølende løve.  Satan kan også være en lysets engel.  2. Kor 11, 14

"14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel."

Det handler om de falske apostlene, og i menigheten i Tyria skriver ÅP om kvinnen Jesabels spill.  Hun gir seg ut for å være en profet, men det hun profeterer om er forførelse og hun leder kristne i menigheten til å drive hor og til å ofre til avgudene.

Jesabel ledes av satan.  Og å drive hor og avgudsdyrkelse er synd mot det første og sjette budet.

Forførelsen gjelder kanskje alle sidene ved livet.  Ikke bare da det gjelder hor og avgudsdyrkelse, men t.o.m skal noen tilbe bildet av Dyret -  selve antikrist.  ÅP 13, 14.  Slikt vet vi skjer i våre dager.

Da forførelsen gjelder alle sider ved livet er tankene våre i spill. 

Dyret vil ifølge ÅP skape en sensasjon, for dyret skal greie å få ild til å falle ned fra himmelen.  Likt det som skjedde på pinsedag.  Åp, 13, 13.  Som forfører menneskene.

Det at det i våre tid aldri har blitt drept så mange kristne som nå.  Det er den åpne faren.  Den alle ser,

Mens den skjulte er farligere.  Rett og galt, svart og hvitt, blir bare nyanser i grått.  Satan vil forføre menneskene står det, slik at de blir med på et siste angrep på Guds folk.  Åp 20, 7-9

7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem."

Den og de som seierer viser ÅP 20, 11-12

Dommen
11 Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger

Kilde: En blodrød tråd gjennom Johannes åpenbaring.  Forfatter: Teolog, professor Sverre Bøe.  Lunde forlag

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Det er vel

Publisert 11 måneder siden

omtrent samme sammenheng mellom avgudsdyrkelse og seksuelle synder som mellom gudsdyrkelse og seksuelle synder. Begge deler kan belegges med utallige eksempler.

2 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Styrer Gud Satan?

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem."

Hva skjer om Satan nekter (har nektet?) å "forføre folkene i alle fire verdenshjørner"?


2 liker  
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva skjer om Satan nekter (har nektet?) å "forføre folkene i alle fire verdenshjørner"?

Jesus sier at et rike i strid med seg selv ikke kan bli stående.  Hus faller på hus.  Korthuset ramler sammen. 

Konsekvensene er slik jeg da forstår det at Gud da har seiret uten sverdslag og Satan går uansett den endelige død i møte.  Da er all ondskap borte vekk for alltid.

Guds plan slik, ÅP 20, 11-12 forteller - iverksettes uansett krumspring.  Gud fullfører sitt verk uansett.

 Luk 11, 14-20

 

Kommentar #4

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Men hva er

Publisert 11 måneder siden

ondskap i dette perspektivet? Vår menneskelige oppfatning av ondskap strekker ikke til, noe vi kan observere daglig. Etter våre mål, må konklusjonen bli at Gud er ond (også). Så hvordan skal vi oppfatte at all ondskap tas bort?

1 liker  
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Etter våre mål, må konklusjonen bli at Gud er ond (også). Så hvordan skal vi oppfatte at all ondskap tas bort?

Hvorfor mener du at Gud er ond?  Det må du begrunne.

Mener du at mennesket med dets historie og masseutryddelser er bedre, ettersom du etter dine mål konkluderer med at Gud er ond?  

Eller mener du at Gud er ond fordi ikke alle blir frelst til evig liv?  I tilfelle Gud ikke når opp til dine mål - hvorfor mener du at evig liv er et gode?  Det må da i ditt tilfelle være en evig pine i helvete og ikke evig fred og herlighet.

Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Her har vi kjernen i de religiøses feilslutning.

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor mener du at Gud er ond?  Det må du begrunne.

Mener du at mennesket med dets historie og masseutryddelser er bedre, ettersom du etter dine mål konkluderer med at Gud er ond?  

Eller mener du at Gud er ond fordi ikke alle blir frelst til evig liv?  I tilfelle Gud ikke når opp til dine mål - hvorfor mener du at evig liv er et gode?  Det må da i ditt tilfelle være en evig pine i helvete og ikke evig fred og herlighet.

De troende tvinger Gud inn i sin egen forestilling om hva "god" betyr.

Jovisst er Gud god, men han avgjør selv hva som er godt. 

Det er GT, eventuelt Koranen, som forteller oss hva Gud mener er godt. De troende prøver bare å fange inn Gud i sin egen forestillingsevne. 

Det duger ikke. Det viser bare at de troende, rett- eller feil-, er i den samme brønnen og kvekker som oss ikke-troende.

1 liker  
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Livet består ifølge ateister av 99 % erfaringer.  Livet består av læring.  

Gud er en levende Gud som mennesker erfarer.  Kanskje særlig i nødens stund, men også da en ber og søker Gud.  Eller blir kalt av Gud.

Hva er det Johannes erfarer og som beskrives i Johannes åpenbaring:

Det er en vanskelig tekst å forstå, så jeg forsøker å legge litt kjøtt på den.  Nå litt om det Johannes erfarer.

Johannes får se at en dør åpnes til himmelen. Det han forteller om, det er det han fikk se. Synet av Gud er glansfullt, herlig, kostbart, krystallklart og solid.

Han ser at Gud omgir seg med 24 prester som har troner.  Og her noe viktig.  

Hvorfor 24 prester og troner.  Det var jo bare 12 apostler.  Guds folk jødene var 12 stammer.  Og den nye pakt er bygd på en grunnmur av apostler - apostlenes lære og på Jesus som er hjørnesteinen eller klippen.  Ef 2, 20. 

Da forstår vi det slik at det er alt Guds folk fra alle tider som skal få bo med Gud i det fullendte rike.  Folk fra alle nasjonaliteter, språk og stemmer.  ÅP 7, 9..

Guds sju ånder:

Det omtales at sju ildfakler brenner foran tronen.  Johannes skriver at det er Guds sju ånder.  Det står mye om Gud selv, Faderen i ÅP.  Mye om Jesus, lammet, rytteren på den hvite hesten, hesten som heter Trofast og Sannferdig ÅP 19, 11. Han som dømmer og er rettferdig.

Står det noe om DHÅ?

Det er sju ånder.  Sju tallet viser og er et utrykk for det komplette, det fullførte og fullstendige.

I ÅP 5, 6 blir de sju åndene omtalt som Lammets sju øyne som er sendt utover hele jorden.  DHÅ hører sammen med Jesus og viser at Jesus er i himmelen og samtidig til stede over hele jorden. Han er allmektig og allestedsnærværende.

I ÅP 1, 4-5 står det en hilsen som viser, og det for første gang i Bibelen, den treene Gud trer fram.

4 Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,  5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod


Her ser vi de sju åndene og de sju menighetene.  Som er Guds rike.  Gud, Jesus og DHÅ.  Her forstår vi hvorfor Johannes skriver til de sju menighetene.  Til de sju åndene som er i alle jordens 4 hjørner - Guds rike.

Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

"Det må da i ditt tilfelle være en evig pine i helvete", sier du til en navngitt person, Fjerdingen. En slik grotesk fordømmelse sier meg at det ikke lenger er noen grunn til å høre på deg.   

1 liker  
Kommentar #9

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Jeg tenkte mer

Publisert 11 måneder siden

i retning av å forklare hvorfor det var nødvendig å skape EBOLA-viruset og andre pinsler og plager som like gjerne angriper de uskyldigste barn som de største syndere. 

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
"Det må da i ditt tilfelle være en evig pine i helvete", sier du til en navngitt person, Fjerdingen. En slik grotesk fordømmelse sier meg at det ikke lenger er noen grunn til å høre på deg.

Da har jeg nok formulert meg feil om du leser det slik.

Det var i hele tatt ikke rettet mot Wigdel.  Og du misforstår meg.  Du må lese setningen foran: "I tilfelle Gud ikke når opp til dine mål - hvorfor mener du at evig liv er et gode?"

Wigdel beskriver Gud som ond - og da vil evig liv være et liv i helvete.  Jeg har aldri ment å dømme noen.  Det tilligger ikke meg.

Men du Løkke du dømmer jo i alle retninger.  Du kan jo spørre hva andre mener med det de skriver da du ikke forstår meningen.  Ser ut til at du skriver før du tenker.

Jeg innrømmer jeg kunne skrevet en setning ekstra for å forklare hva jeg la i det.  Men, jeg trodde det framkom av det jeg siterte.  Du tok feil.

Jeg opplever din forståelse av hva jeg faktisk kommenterer skriver som grotesk fordømming av gode intensjoner.

  

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
i retning av å forklare hvorfor det var nødvendig å skape EBOLA-viruset og andre pinsler og plager som like gjerne angriper de uskyldigste barn som de største syndere

Det er mye plager og mye forferdelig som skjer i verden.  Her i landet er vi vel forskånet for mye av det.

Hva ebola viruset og alt annet forferdelig kommer av aner jeg ikke.  Men, slik jeg forstår det, er det betingelsene vi lever under.  Og der ser mange et Soria Moria i horisonten - et håp og en tro på noe bedre.

For kristne så er håpet og troen på Jesus - et evig liv i paradis noe vi tror på.  Noe å hvile i fra tragediene som utspiller seg - et håp også om en bedre framtid for vår neste og oss selv.  Da setter jeg min lit til Gud, til Jesus og DHÅ.  Jeg hviler i dette og stoler på lovnadene gitt i det nye evangeliet.  Tro på meg og jeg vil gi dere hvile forteller Jesus oss.

Joh 11, 24-27

 24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. 25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»


Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jovisst er Gud god, men han avgjør selv hva som er godt. 

Det er korrekt.  Gud avgjør selv hva som er godt.  Finnes noe annet alternativ? 

Gud følger sin plan som vi bare ser deler av - som i et sprukket speil.  Fragmenter spredd litt utover.   

Gud avgjør selv hva rettferdigheten innebærer.  Og også hva som er Sann kjærlighet.  For satt ikke Gud med definisjonsmakten - Han som er den rettferdige.  Hvem skulle dømme Gud?

Han gir oss tegn på sin rettferdighet og kjærlighet.  Det leser vi om i Bibelen.

Han viser oss at Han tar vare på sine - på sin flokk.  Det er et av Bibelens klare budskap. Et annet budskap er at Gud handler også i verden, men at nå er verdens fyrste fremdeles styrende i verden.  Verdens fyrste er styrende fram til Jesu 2. komme.  Som mange kristne venter på.

Elsk meg sier Gud og jeg vil gi deg tusentalls tilbake.  Et eksempel på å ta vare på sine egne ser vi i 1. Tim 5, 8

  8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Det forteller noe om Gud og Hans rettferdighet.  Men Guds rettferdighet er mye, mye mer.  Hans dør står åpen for de som banker på.  Han har satt i stand et paradis for de som tror - og Han glemmer aldri de som har mistet troen.  De som er frafalne.

Jesus holder sin del av pakten

Jer 3, 22

  22 Vend tilbake, bortkomne sønner,
så skal jeg helbrede deres frafall
.

Det betyr at det er mulig å miste troen. For det andre at det går an å komme tilbake. Å gjenopprette Gudsforholdet, slik vi ser det i den hjemvendte sønnen.

Vi ser det i ÅP 2, 7

 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. 

I Jer 3, 12 sier Gud gjennom profeten Jeremia: Vend tilbake Israel, du frafalne.

 Jeg er ikke lenger sint på dere,
for jeg er trofast,
sier Herren.
Jeg er ikke vred til evig tid.


Gud er ikke lenger sint og sier i Jer 3, 12 at Han vil helbrede vårt frafall. 

Det ikke opp til oss å helbrede frafallet, for Gud sier: Jeg vil gjenopprette frafallet. 

Og der ser jeg sammenhengen med ÅP, 7. Den og de som vinner seierskransen.

Var det rettferdig at Jesus måtte dømmes til døden, pines, tortureres og korsfestes for at de som tror skal få evig liv.  Er det rettferdighet med eller uten kjærlighet?  Det viser meg at Guds rettferdighet er godhet og kjærlighet.

Hva med de som ikke tror - de som ikke er vasket rene av Kristi blod?

Gud kan ikke ta noe inn i sitt rike - inn i sin herlighet som ikke er vasket rene i Hans blod.  For om Gud gjør det - så skremmer sporene fra slangen og Adam og Eva som var ulydige da de var i paradis.  Så skremmer sporene fra da frafalne englene.  Å ikke si JA til Gud - er å være ulydige som Adam og Eva.  Skulle de ulydige igjen tas inn - de ulydige, så slippes slangen pånytt inn i Paradiset.

Så er det slik at vi alle er ulydige.  Alle som en - til vi er vasket rene i Jesu blod i troen på Han som er stått opp fra de døde.

Hvorfor tilregnes ikke de som tror synd?

Hvordan kan det ha seg?  Paulus sier det slik i 2. Kor 5, 21

21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Det forteller at Gud ikke bare later som  om de som tror er rettferdige.  Det viser at i Guds øyne er vi like rettferdige som Jesus.  Han som aldri gjorde noe galt.  Den danske biskopen Pontoppidan sa det slik: "Gud ser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet."

Nå er det ikke slik at troende, i alle fall gjør ikke jeg det, føler meg skyldfri og rettferdig.  Tvert i mot.  Jeg synder stadig vekk.  Jeg kjenner mer på det etter jeg kom til tro igjen, enn jeg gjorde i tiden som ateist.  Jeg er i egne øyne en synder, men ikke i Guds øyne.

Det viktige er ikke hvordan jeg ser på meg selv - det viktige er hvordan Gud ser meg,  For det er hos Han dommen er.


  

Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Da er vi enige.

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det viktige er ikke hvordan jeg ser på meg selv - det viktige er hvordan Gud ser meg,  For det er hos Han dommen er.

Gud er sjef, og han har definisjonsmakten. Menneskets begreper om godt og ondt er irrelevante.

MEN, som vi kan se i det jeg siterer deg på; menneskets selvoppholdelsesdrift og egoisme er ikke satt ut av spill, for dommen hører Gud til.


Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Gud er sjef, og han har definisjonsmakten.

Utrolig nok så er vi enige.  Også da det gjelder definisjonsmakten.  Ikke bare er vi to enige, vi er også enig med kong Salomo av alle.  Han skriver om Guds definisjonsmakt i Ordsp 21, 1

Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd;
          han leder det dit han vil.

Jesu 2. komme - er det meningen vi skal overleve?

1. Mos 5, 24 og 2. Kong 2, 11 handler om de kristne som lever rett før eller ved Jesu 2. komme: 

1. Mos 5, 24

 24 Henok vandret med Gud. Så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg.

2. Kong 2, 11

   11 Mens de gikk der og snakket sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór opp til himmelen i stormen.

 

Slik vi ser det samme i 1. Tess 4, 15-18

15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Det store spørsmålet dette reiser er: Når skjer dette?

Skjer det før den store trengselstiden setter inn?  Det er det mange som har lurt på.  I våre dager er det ikke måte på antall katastrofe filmer og bøker.  En kan jo lure på om det snart er andre filmer Hollywood produserer for tiden.

Når skjer dette er spørsmålet som stilles over.  Ingen vet og i alle fall ikke jeg.  Men, hvorfor venter Gud er et annet spørsmål.  Det får vi svar på i 2. Pet 3, 9

 9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

 

Her igjen ser vi Gud sin kjærlighet, godhet  og omsorg for alle. 

Anklagen om at Gud ikke er rettferdig mot de som ikke tror, rettes feil vei.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Morgenrødens sønn og synden

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men Satan er ikke kun en brølende løve.  Satan kan også være en lysets engel.  2. Kor 11, 14

Dette ser man også om Jesus at han omskaper seg til Satan i Åp.22.16 (Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.) Refr.Jes.14.12. De er visst en og samme, verset sikter til Matt.11.23 og videre til Jes.14.13 og 2.Tess.2.4, Esek.28.1 - og Fil.2.6 passer nok godt inn her etter alle forutgående henvisninger: Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik...

Med andre ord en selvopphøyelse... anklageren var jo Guds sønn, har du glemt ham?

Hvorfor snakker man om seksuell synd i forbindelse med avgudsdyrkelse? Avguderi hører vel til det man er slave under, forgjengeligheten? Rom 8,20-21 (Rom 5,13 Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. - Gal 3,19 )

Se Loven og synden, Rom.7. (v14: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. 15 For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. )

     
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dette ser man også om Jesus at han omskaper seg til Satan i Åp.22.16 (Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.) Refr.Jes.14.12. De er visst en og samme, verset sikter til Matt.11.23 og videre til Jes.14.13 og 2.Tess.2.4, Esek.28.1 - og Fil.2.6 passer nok godt inn her etter alle forutgående henvisninger: Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik...

Nå ser det ut til art du roter det skikkelig til Kjell.  Henvisningene dine stemmer ikke.

ÅP 22, 16 henviser til 1, 1 -  2, 28 - 5.5.

Du skriver: "Hvorfor snakker man om seksuell synd i forbindelse med avgudsdyrkelse?" 

Det advares mot synden.  Det handler om budene.  De to som oftest brytes. Jeg forklarer det i innlegget med dette:  

"Jesabel ledes av satan.  Og å drive hor og avgudsdyrkelse er synd mot det første og sjette budet. … …. 

(De siste dager)  Forførelsen gjelder kanskje alle sidene ved livet.  Ikke bare da det gjelder hor og avgudsdyrkelse, men t.o.m  så skal noen tilbe bildet av Dyret - selve antikrist.  ÅP 13, 14.  Slikt vet vi skjer i våre dager "

Henvisningene og forklaringene dine denne gangen stemmer ikke Kjell - og har ingenting med ÅP 22, 16 eller noe annet i tråden å gjøre etter min forståelse.

Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jesu 2. komme - er det meningen vi skal overleve?

1. Mos 5, 24 og 2. Kong 2, 11 handler om de kristne som lever rett før eller ved Jesu 2. komme: 

1. Mos 5, 24

Hvordan overlever de kristne?  Hvem blir stående?

Det tar ÅP opp helt konkret,  De som er merket med segl.  ÅP 7, 1-3.

Vi ser i Gal. 3, 28 at Jesus rev ned skillet mellom jøder og hedninger.

28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Vi ser det samme i Ef 2, 14 at Gud har en brud, og bruden er Guds folk.

Slik vi ser det i Rom, 11, 26- at hele Israel skal bli frelst.  Og det er jødene og de kristne som er Israel - hele Israel.

De kristne erstatter ikke Israel. De innlemmes i Israel.

 

 

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Mente ikke å rote det til

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Henvisningene og forklaringene dine denne gangen stemmer ikke Kjell - og har ingenting med ÅP 22, 16 eller noe annet i tråden å gjøre etter min forståelse.

Henvisningene mine stemmer nok de, men ikke alle vers har henvisninger, de er det vel oversetterne som gjør? Det er også forskjellige henvisninger mellom de forskjellige bibeloversettelsene. I tillegg bruker jeg søkordregisteret som gir gode kryssreferanser når det kommer an på sak.

Temaet som jeg gav deg handler om "morgenstjernen" et av Jesu mange tilnavn. 2 Pet 1,19 viser til Åp 2,28 viser til  Åp 22,16. Kanskje har oversetterne glemt å sjekke bøyningen av ordet, eller så har den tenkt som deg - uhørt! Morgenstjerne er det samme som Morgenstjernen, og den finner du nettopp her: Jes 14,12 viser til Matt 11,23 som igjen viser til Jes 14,13ff:

Og du, Kapernaum – skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag.24
Men det sier jeg dere: På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du.» 25 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.

Sannsynlig at du ikke har fått dette med deg. Det er ingen andre enn Jesus som har fått navnet Morgenstjerne, det kan du vel med selvsyn kunne se ut fra henvisningene?

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

All urett kalles synd, prøv å unngå en urett?

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
"Jesabel ledes av satan.  Og å drive hor og avgudsdyrkelse er synd mot det første og sjette budet. … …. 

Jesabel er nevnt i 2.Kong.9.37 Hennes lik skal ligge som gjødsel på jorden i Jisreel, og ingen skal kunne si: Dette er Jesabel.»

Men nå er man inne på de vel kamuflerte betydninger for en påtenkt by. Å argumentere med synden er å kjøpslå med seierherren over synden i 1.Kor.15.49-57. Budene kan man alltids prøve å holde, men så lenge synden holder oss som slave i det forgjengelige liv, (se mitt forrige innlegg) må man heller se frem mot frelsesdagen for slike aktiviteter - den Herre Kristi dag. (Åp 1,10 - 1 Kor 5,5) Man kan se frem mot engledyrkelsen i Matt 22,30

Og Paulus har enda noen ord om syndsforlatelse som du bør høre på? Rom.5.18: Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.
Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og Paulus har enda noen ord om syndsforlatelse som du bør høre på? Rom.5.18: Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

Rom 5, 18 - der traff du med en innertier.  Det er kjernen og hele evangeliet.

Jeg ser av kommentarene dine at vi er på siden av hverandre i forståelsen.  Det er jo greit.

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ingen kommentar

Publisert 11 måneder siden

Jeg spanderer herved en kommentar på å ikke gi noen kommentar. (He he.) 

Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Den danske biskopen Pontoppidan sa det slik: "Gud ser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet."

ÅP 11, 19

19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.

For meg er det et interessant tema.  Guds tempel i himmelen?

Guds folk kalles for Guds tempel flere steder.  1. Kor 3, 16 - 2. Kor 6, 16 - Ef 2, 19-22 - 1. Pet 2, 5

1. Kor 3, 16

 16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

Lærer vi her hvem som er i Guds flokk inn mot de siste tider?  Det er noen som fremdeles står utenfor og hvem er det?

Det ser ut til at noen går rett inn i det helligste og en del går utenfor og venter - mer eller mindre interessert.

Det minner litt om skjærsilden?  De som renses og prøves før de slipper inn.

Budskapet er faktisk at det trekkes et skille.  At Hans flokk er trygge innenfor tempelet og Jerusalems murer, mens de andre fremdeles ikke omfattes av guds beskyttelse.  alle er hjertelig velkommen, men det er noen som fortsatt må si JA til Jesus.

Verden tåler ikke korset og Sannheten?

Det provoserer også i dag.  Aldri har så mange kristne blitt drept og forfulgt for sin tror som i våre opplyste moderne tider.  I noen land også i dag, rett foran øynene våre da vi ser på nyhetene, ser vi et voldsom raseri og hat at kristne rett og slett blir drept for fote.  Ikke for noe de har gjort, men kun for at de er kristne.

ÅP 11, 3-4

 3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.»  4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.

De avslører synden hos konger, prester, oss alminnelige mennesker - synd som smerter når det er sant.  Det kjenner vi godt igjen i våre dager med presidenten i USA, Me Too kampanjen og avsløringene i det politiske livet her i landet om sex trakasseringer.  Selv Gud forsøkes nå å bli kneblet av denne verdens fyrste.

Vitnene vil holde på en god stund.  ÅP 12, 6.  I ett tusen tohundre og seksti dager.  Det blir tre og et halvt år.  Akkurat det Dan varsler trengselen vil vare.  Dan 7, 25 og 12, 7.

ÅP 12, 7

 7 Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid.

Versene om de to vitnene og forståelsen av dem.  Hvorfor blir de kalt for oliventrær?  Det ser vi hos Sak 4 - Lysestaken og oliventrærne.  Hele kapittelet er verdt å lese, men jeg nevner Sak 4, 14

14 Da sa han: «Dette er de to som er salvet med fin olje, de som står foran hele jordens herre.»

Så står det i ÅP 11, 7-8

  7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. 
8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Byen som åndelig blir kalt Sodoma og Egypt er byen der Jesus ble korsfestet skriver Johannes.  Kan det vise tilbake til Tempelets ødeleggelse?  I tillegg kalles Jerusalem da for Sodoma.  Syndens by sammen med Gomorra.

Ser vi den sammenhengen med hvordan byene ble utslettet så utslettet Gud de byene ved å sende ild og svovel over dem.  I tillegg kalles Jerusalem for Egypt.  Landet der israelittene ble holdt som slaver i århundrer.  Egypt kalles ofte trellehuset i Bibelen.

Ild og svovel er interessant da en tenker på denne profetien fra Valdres:

http://www.filabirk.no/Profeti.pdf

 

 

 

Kommentar #23

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg spanderer herved en kommentar på å ikke gi noen kommentar. (He he.) 

Fikk meg en god latter jeg og.  Takk for det!  -:)))

Kommentar #24

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Bare hyggelig!

Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Verden tåler ikke korset og Sannheten?

Hva kan vi gjøre for Gud?  Som er gavmild, som døde for oss og skapte oss.

"Herren ser ikke så mye på størrelsen av våre gjerninger som på den kjærlighet vi har utført dem med."  Teresa av Avila.

 

ÅP 12, 1-5

Jeg siterer vers 4-5

 4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

Det er ikke småtteri av kamper som utkjempes ifølge ÅP:

Her får Johannes et syn om hva som skjedde ved Jesu fødsel.  satan satte inn alle krefter for å hindre at Jesus ble født.   I bibelen blir fødselen presentert som en himmelsk begivenhet.

Satan mobiliserer all sin kraft for å sluke barnet.  Vi kan også se Satan bak Herodes forsøk på å drepe Jesus i Matt 2, 16-18.  Men, Josef ble advart av Gud i drømmen.  De flyktet til Egypt.  Videre leser vi i ÅP 12 at satans fryktelige forsøk på å sluke Jesu barnet utløste en krig i himmelen.

Engelen Mikael sammen med sine engler, kjempet mot Satan (Dragen), som også hadde hjelp av sine engler.

Satan går umiddelbart i gang med sitt neste store prosjekt, å føre krig mot de kristne.  ÅP, 12, 17

ÅP 12, 1

  Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.

Det er jo da jomfru Maria det er snakk om.  Som er Jesu mor.  Representerer hun da noe mer enn seg selv som enkeltperson?  Spørsmålet er interessant da vers 17 sier oss at krigen rettes mot andre i hennes ætt (vers 17).  Går jødefolket da bort fra å være Israel og jødefolket som er mor for Jesus - til at jomfru Maria er mor til Jesus?

Blir de kristne da de andre av hennes ætt (vers 17)?  Er jomfru Maria da også vår mor?   For Jesus ble født av en kvinne under Loven,  Gal 4, 4.

Den kristne kirke er en videreføring av Israel Gal 6, 15.  Det gis imidlertid særlige løfter til jødefolket Rom 11, 25-26.

Her ser vi klart at de første blir de siste. Jødefolket er de siste - ettersom de første er de kristne. Jødene får først etter hedningene er kommet i fullt antall åpnet hjertene sine for Jesus.  Først da sier de JA til Jesus som Messias.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Fienden?

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Verden tåler ikke korset og Sannheten?

Ja, ja, når du sier det så! Fil.3. (Frem mot målet)

La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!

Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors.

Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

Gal.5. (Frihet i Kristus) 7-12:

Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere! Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. 

Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere! (Refr. Matt.13.25)  - Jeg er uskyldig i dette.

Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Satan går umiddelbart i gang med sitt neste store prosjekt, å føre krig mot de kristne.

Antikrist eller Dyret som det kalles i ÅP får makten og maktposisjonen sin fra Satan. Dyret beskrives i 2. Tess 2, 3-11 og får stor makt ifølge ÅP 13, 2.

Dyret skal fascinere mennesket de siste tider på mange vis.  I vers 13, 4 står det helt klart et mange tilber Dyret og Dragen.

En falsk profet oppstår ÅP 13, 11-18.

Alt som da skjer er at det andre Dyret opptrer som en propagandaminister for det første Dyret.  Den falske profeten er progagandaministeren med navnet 666.

Det vil at de kristne skal tilbe keiseren i Roma.  Det nekter de kristne, og det utløser kristendomsforfølgelsene i årene som kommer.  Helt fram til i dag.

De kristne dør som martyrer da de ikke vil tilbe avguder - romernes menneskeguder.  Sannheten tåles ikke.  Også jødene nekter å tilbe keiseren som Gud - men jødene har lov til å nekte etter romersk rett og Lov.  De kristne får derfor skylda for alt som går galt med det romerske rike.  Og som vi ser i ÅP skjer mangt og mye forferdelig og mer kommer etter hvert. 

Romerne legger skylda på de kristne for alt galt som skjer, fordi de mener skylda ligger på manglende tilbedelse av keiseren.  Altså manglende tilbedelse av menneske guden resulterer også i dag for stadig nye rekorder i antall drepte kristne som drepes kun for at de tror.

Joh 14, 29

Jesus forteller oss i Joh 14, 29

 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Han sier ikke at vi på forhånd kan se helt for oss hvordan endetiden blir,men Jesus sier at den som lever i troen når det faktisk skjer, skal kjenne igjen det Bibelen har forutsagt.

 

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Du mener mot ham som var født ved Ånden?

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Satan går umiddelbart i gang med sitt neste store prosjekt, å føre krig mot de kristne.  ÅP, 12, 17

Gal.4.28-31:

Og dere, søsken, er barn ut fra løftet, slik som Isak. Men han som var født etter naturens orden, forfulgte den gang ham som var født ved Ånden, og slik er det også nå. Men hva sier Skriften?  Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens  sønn. Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen.

Hva som har foregått i mellomtitiden kan kanskje belastes Åp.17.2 og på den måten gi svar på trådens overskrift?

Jeg tror noe av det du skriver om er ting som oppfattes feil, Jesus sier han ikke er av denne verden - da er heller ikke kristendommen det, det begrunnes i 1.Kor.7.29-31 som viser til 1.Joh.2.15-17. 

Det er heller en motsatt forståelse i det jeg her har sitert, det er naturens orden (alle slags religioner) som forfølger ham som var født ved Ånden - det kommer av at man ikke forstår riktig hva man snakker om. Det leser man enda om i Joh.3.19: Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.

Man kan oversette mørket med denne verden, og lyset med den nye verden som Gud skaper, men menneskene er slik at de vil leve ved det man kjenner til, (denne verden) mens den nye verden blir avvist. Ikke så underlig hvis man har livet kjært og ikke har kjennskap til det funksjonelle i den neste verden? Og man kan jo ikke bli stående med en fot inne i begge verdener? Denne kampen står nok mellom naturens verden (Adam) og den Åndelige verden (Kristus) - jeg har vist deg dette før også. Du kan lese det herfra: 1 Kor 15,21

46-48: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.
Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.

Adam var et syndig menneske, og Kristus beskrives i 1.Kor.15.45 som den siste Adam som ble til en ånd som gir liv. Her er det snakk om en overgang fra det onde til det gode, akkurat som man har skille mellom mørke og lys. Lyset lyser opp mørke, for mørke kan ikke vinne over lyset.

Bibelen er et godt eksempel på gåtefulle mytologiske verdensbilder som i fremtid kan bli sanne på sin måte. Alle bibelske navn har andre forklaringer og har spesielle betydninger og behøver ikke ha noe med personifisering å gjøre, men de løses opp i sin egen betydning.  Jeg har for 6 år siden skrevet et innlegg om mytologi hvor man ser at også gresk mytologi  går hånd i hånd med Bibelen.

Her: http://www.verdidebatt.no/innlegg/203470-langtidskalenderen-og-vaeret?side=1 

(Kommentar 25)

Kommentar #29

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror noe av det du skriver om er ting som oppfattes feil, Jesus sier han ikke er av denne verden - da er heller ikke kristendommen det, det begrunnes i 1.Kor.7.29-31 som viser til 1.Joh.2.15-17. 

Slike misoppfatninger av Sannheten du viser i disse kommentarene dine Kjell.  De viser en sann ateists blindhet.  Synd å si det, men det er langt fra kristendom du prediker.  Noen flere kommentarer får du ikke fra meg.

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Sannheten = summen av Guds ord

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Slike misoppfatninger av Sannheten du viser i disse kommentarene dine Kjell.  De viser en sann ateists blindhet.

Kanskje skal vi ta frem kalkulatoren? Jeg har massive bibelsitater som kan vise til at de er en ateist verdig. Jeg heller litt mer over til tolleren i Luk 18,13 

Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg heller litt mer over til tolleren i Luk 18,13 

I det siterte ovenfor - der er vi like.  

Men forståelsen vår av tekstene er så forskjellig at å kommentere forskjellene blir rett og slett for mye arbeid.  I alle fall for meg.

Jeg har nok arbeid med å presentere min forståelse av Åpenbaringen.  Vanskelig stoff er det uansett.

Kommentar #32

Thorbjørn Ustad

7 innlegg  130 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Når det gjelder seksuelle synder er vi heldgvis kommet videre.


Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor tilregnes ikke de som tror synd?

Hvordan kan det ha seg?  Paulus sier det slik i 2. Kor 5, 21

21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Det forteller at Gud ikke bare later som  om de som tror er rettferdige.  Det viser at i Guds øyne er vi like rettferdige som Jesus.  Han som aldri gjorde noe galt.  Den danske biskopen Pontoppidan sa det slik: "Gud ser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet."

Jesaja forteller om Jesus i Jes 53. 9

  9 Da han var død, fikk han sin grav
          blant urettferdige og hos en rik,
          enda han ikke hadde brukt vold
          og det ikke fantes svik i hans munn.

 Om Jesu etterfølgere heter det i ÅP 14, 5

  5  I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.

Allikevel sier Jesus i Joh 15, 45

 45 Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til.

Hva skal det bety?  Hvorfor mener Jesus at Moses anklager oss.  Det er ingen enkel forklaring på det, men en gammel legende sier det slik:

"Det handler om Luther ved himmelporten.  Moses er dørvakt og spør strengt:  Hvordan kan du våge deg inn her? Har du holdt alle min bud?  Nei, svarer Luther, men jeg kjenner en som heter Jesus,  Han har holdt alle budene fullkomment, og Han tok min straff på seg på korset.  Ja, svarer Moses. slik er det jeg har kommet inn her også."Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hun gir seg ut for å være en profet, men det hun profeterer om er forførelse og hun leder kristne i menigheten til å drive hor og til å ofre til avgudene.

Jesabel ledes av satan.  Og å drive hor og avgudsdyrkelse er synd mot det første og sjette budet.

Forførelsen gjelder kanskje alle sidene ved livet.  Ikke bare da det gjelder hor og avgudsdyrkelse, men t.o.m skal noen tilbe bildet av Dyret -  selve antikrist.  ÅP 13, 14.  Slikt vet vi skjer i våre dager.

Da forførelsen gjelder alle sider ved livet er tankene våre i spill. 

ÅP 17, 4-6

  4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri.  5 På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.»  6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

Disse skal føre krig mot Lammet.  ÅP 17, 14

 14 De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» 

De utvalgte er de kristne.  Men, er de kristne utvalgt av Gud eller skal det forstås som at Gud vet alt - også om hvem som kommer til å være troende?

I Rom 8, 29 sier Paulus

 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken.

Jeg har gjort mitt valg som voksen da jeg etter 30 år som ateist måtte si JA til Jesus.  Jeg kunne altså si nei - men jeg sa JA.  Gud ville - men jeg sa JA.

Paulus sier i Rom 8, 29 at Gud på forhånd har bestemt å bli formet etter Guds bilde - så viser det meg at vi er Guds slekt APGJ 17, 29.  

Det forteller meg at Gud har åpner døren for de som banker på - og at de døpte som har fått DHÅ i dåpen og inngått en pakt med Gud - de vil Gud ta vare på - også gjennom vanskelighetene som oppstår i endetiden.


Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
6 dager siden / 4917 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
17 dager siden / 4740 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 2538 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
22 dager siden / 2301 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
20 dager siden / 1783 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1734 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1504 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1344 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
11 dager siden / 1291 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
7 dager siden / 1141 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere