Jarl Giske

professor i biologi, UiB
5

Det blir ikke perfekt ved evolusjon

Tanken på det perfekte kommer ikke fra evolusjonen. Det kommer nok heller fra religionen eller fra filosofien.

Publisert: 13. jun 2018.

Lektor Sofie Braut skrev fredag 8. juni dette i Vårt Land: «For dersom vi, slik til dømes Human-Etisk Forbund postulerer, gjennom evolusjonen er «tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon», så fattar eg ikkje at vi ikkje er betre. At vi ikkje byggjer vakre bygningar, tek vare på beitemarkene og gjer godt ustanseleg.» 

Dette er stryk i biologi, lektor Braut. Tanken på det perfekte kommer ikke fra evolusjonen. Det kommer nok heller fra religionen eller fra filosofien. Jeg skal ikke forsvare HEF, som jeg ikke er medlem i, men som professor i evolusjonsbiologi så tenker jeg at det er vi som egentlig anklages. 

Svaret er jo veldig enkelt. Vi har blitt til ved en gradvis evolusjonsprosess. Vi har i løpet av de siste få millioner år økt vår kapasitet veldig til å sette oss inn i hvordan andre har det. Jeg vet ikke om Braut tviler på disse to svarene, eller om hun bare lurer på hvorfor det ikke har blitt helt perfekt sånn helt av seg selv. Sofie Braut har jo en enkel forklaring, nemlig at det finnes en ond vilje som står imot det gode. Denne globale eller kanskje endog universelle kampen mellom to åndelige viljer vet naturvitenskapen ikke noe om. 

Evolusjonære endringer kommer av at noen dør uten å få etterkommere, mens andre får opptil flere. Slik endres genbassengene langsomt. I denne prosessen har mange av våre forløpere med evne til å ha medfølelse med sine barn, slektninger og naboer, fått overført denne egenskapen til fremtidige generasjoner. Men også de som hadde gode evner til å lure sine medmennesker, å lyve og stjele uten å bli oppdaget, å baksnakke uten å bli alles uvenn, har ofte lyktes i livet og fått mange etterkommere. 

Det er millioner av arter på Jorda, alle utsatt for evolusjonen. Ettersom historiske prosesser er ulike mellom hver art, så har også den naturlige seleksjonen tatt ulike retninger. Noen arter er mye mer sosiale enn oss, mange er mye mindre sosiale. Mange er spesialister på sine ting, men maurer bygger ikke perfekte maurtuer, og bjørner ikke perfekte hi. 

Det nærmeste vi kan kalle perfeksjonisme er når en adferd eller en anatomi må være helt ytterliggående for å tiltrekke seg en make og dermed få etterkommere. Youtube inneholder mange morsomme klipp av hvor langt evolusjonen kan drive det, dersom det er en parringsdans, et pyntet rede eller en fjærdrakt som avgjør om genene dør med eieren eller kan føres videre i neste generasjon. Sofie Braut sin refleksjon over at det vi bygger og omgir oss med ikke er perfekt, skyldes altså at det i generasjon etter generasjon ikke har vært krevd perfeksjon under makevalget.

Trykket i Vårt land 12. juni 2018

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

83 innlegg  4916 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Glimrende innlegg! Jeg tenkte i de samme baner da jeg leste Brauts tvilsomme filosoferinger.  "Det perfekte" er en abstrakt konstruksjon.  Og hva er nå egentlig definisjonen på "perfekt"?

4 liker  
Kommentar #2

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Er ikke alle skapninger egentlig ganske perfekte? De/vi er jo blitt slik akkurat vi hadde forutsetninger for å bli. Det må vi vel være fornøyde med.

1 liker  
Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Vitenskapens dilemma, og sannheten om alt.

Publisert 8 måneder siden
Jarl Giske. Gå til den siterte teksten.
Sofie Braut har jo en enkel forklaring, nemlig at det finnes en ond vilje som står imot det gode. Denne globale eller kanskje endog universelle kampen mellom to åndelige viljer vet naturvitenskapen ikke noe om.

Det står respekt av en professor i denne disiplin som innrømmer vitenskapens begrensninger når det gjelder den åndelige side av vår tilværelse.                               Humanetikerne og ny-ateistene har jo som kjent, full kontroll på dette, og det med vitenskapen i baklomma.

Det er både logisk og fascinerende dette som Giske legger ut om, om utviklingen av menneskesinnet over lang tid.  Men det sier ikke alt, for ondskapens problem er dermed ikke løst, selv om mennesket etter hvert, delvis har utviklet  sosiale systemer som er til det beste for samfunnet, og den enkelte. Egosentrisiteten og egoismen som element i kampen for tilværelsen og overlevelsen har ført til mye vondt. Men det er ikke kvalitativt av det onde, tenker jeg da. 

Det/den onde er en kraft utenfra, og som invaderer menneskets natur, som  skaper eller appellerer til ofte irrasjonelle lyster, trang, makt og selvhevdelse .  Sadisme er en av mange eksempler på dette, og hva har dette med overlevelsestrangen å gjøre.

Jeg tenker at både Braut og Giske har rett, hver på sin måte og fra hvert sitt ståsted. Lektor Braut " stryker i biologi" og Professor Giske stryker i "religion og filosofi" det tror jeg de begge er enige om, verre er det ikke.  Men monopol på "sannheten om alt" har ingen;  Ikke engang Hawking og/eller Einstein.

Bibelen forteller oss at, skal vi oppleve det perfekte og det fullkomne må det onde bort, tilintetgjøres, brennes opp.                                                                                Dette er også menneskelig sett en lang prosess som er på vei til å bli realisert, men her er det andre krefter enn menneskenaturen som handler.

Rart ikke vitenskapen forsker på dette planet. Og da tenker jeg på seriøse forskere, som Giske m.fl. og ikke vitenskapsreligiøse etterplaprere som ofte synes å fremstille seg som bedre vitere  en vitenskapen selv.


 2 liker  
Kommentar #4

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Mange takk til Jarl Giske for et lite stykke glimrende voksenopplæring i hva som burde ha vært barnelærdom. 

En viktig grunn til at velutdannede personer ikke forstår helt basal biologi er sviktende undervisning i grunnskolen. Det undervises riktignok i hva som faktisk skjer når organismer får avkom og dør, men når helt grunnleggende kunnskap om hvordan organismer lever og dør fortrenges og forvrenges av undervisning i noe åndelig og spøkelsesaktig (KRLE), som ingen har peiling på hva er annet enn i form av fantasifulle fortellinger om oppstandelser og lignende, så går det for ofte galt – slik trådstarter så eksemplarisk viser at det i innlegget «Det godes paradoks» gikk helt galt for lektor Sofie Braut.

2 liker  
Kommentar #5

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Det retningsløse og meningsløse

Publisert 8 måneder siden
Jarl Giske. Gå til den siterte teksten.
Det er millioner av arter på Jorda, alle utsatt for evolusjonen.

Hva er Evolusjonisme; og ut fra hvilket utgangspunkt?

Hva er sjel versus ånd?

Hva kan få et mennske til å frivillig erkjenne synd og skyld ?
Annet enn en metafysisk rettferdighet innfor en lovgivende Fader, og en nåde v/ identifikasjon ved en Sønn?
Hva kan "mette" og nære et mennskes sjel og sinn annet enn en himmelsk LivsÅnd?

Hva er kropp - og det trefoldige fullintegrerte samspill?

Buddhismens svar er "Alt er en illusjon".  Evolusjonismens likeså?
Intet er verdifull i kraft av ett samlet og samlende utgangspunkt. Intet å navigere etter, intet å stå til ansvar overfor. Intet å strekke seg etter.

Evolusjonismen er kanskje det uansvarlige menneskes forsvar og unnskylding i møte med Viljens Valg til godt og ondt overfor andre. Feighetens Forsvar.

3 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ganske perfekte?

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Er ikke alle skapninger egentlig ganske perfekte? De/vi er jo blitt slik akkurat vi hadde forutsetninger for å bli. Det må vi vel være fornøyde med.

1 liker  

Perfekt og perfekt, fru Blom.

Fra et skapelsesperspektiv, er det ikke lett å bruke ordet "perfekt" om mange av Guds parasitter.

Det er mest betryggende å forestille seg at det ikke finnes en allmektig skaper bak parasittene som gjør dyr og menneskers liv til et helvete.

1 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ondskap; begrep eller realitet?

Publisert 8 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Det/den onde er en kraft utenfra, og som invaderer menneskets natur, som  skaper eller appellerer til ofte irrasjonelle lyster, trang, makt og selvhevdelse .

Og er ondskapen evolvert, eller er den "en kraft utenfra"?

For å parafrasere en gammel TV-reklame for Idun ketchup:

- Det finnes bare én skaper.

Kommentar #8

Frode Meland

83 innlegg  4916 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Er ikke alle skapninger egentlig ganske perfekte?

Spørsmålet er hva "perfekt" er for noe.  Har du en definisjon?

1 liker  
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Ganske riktig

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er mest betryggende å forestille seg at det ikke finnes en allmektig skaper bak parasittene som gjør dyr og menneskers liv til et helvete.

Det er forskjell på Guds skapelse i lignelser, og jordens skapelse. Jorden er blitt til gjennom evolusjon, og det samme med livet på den. Jak 3,7

Guds skapelse er en alternativ jord satt i fremtid, hva det består i vet ingen. 2 Pet 3,13, Jes 66,22 , Jes 65,17 

Begrenser man Gud til det skriften egentlig sier om ham, at han bare er Israels Gud (Mark 12,26), så er hans virkeområde også ganske begrenset? (1.Mos.9. 24-27 - Guds pakt med Noah og hans sønner).

1 liker  
Kommentar #10

Jarl Giske

5 innlegg  9 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Å være fornøyd og å være perfekt trenger ikke ligne på hverandre. Noen er født med fysiske handicap, andre har blitt skadet. Noen har mentale lidelser, noen har personligheter som vi andre mener at menneskeheten ikke trenger. Noen har fått alvorlige smittsomme sykdommer.


Kommentar #11

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Siden all verdens levende vesener er tilpasset dette å spise og å bli spist, mener jeg at vi alle fyller denne tilpasningen til det formålet. Selv parasitter er i seg selv også perfekt tilpasset sine mål, det å spise. Om det er mennesker, eller noe annet,  som blir spist innenfra, blir sikkert akkurat like bra for disse parasittene, som når vi mennesker gleder oss over et herlig duftende måltid, laget av noe annet, som har vært levende for litt siden. Altså perfekt ... etter min mening.

Kommentar #12

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Har egentlig ikke noen god definisjon, men kan jo titte i synonymordboka, men selv lemper jeg litt på kravene til dette å være perfekt, for det har jo også noe med øynene som betrakter det perfekte. (Jeg husker at jeg syntes det var så fint for noen år siden, da et barn med down ble valgt til lanounge.)

Kommentar #13

Eirik A. Steenhoff

22 innlegg  461 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg har lest Brauts opprinnelige innlegg og må si jeg lurer på biologiprofessorens leseevner. Ikke ett sted skriver Braut om det "perfekte" eller "fullkomne." Hun skriver i stedet om det "gode." Det er faktisk en forskjell. Og hun skriver ikke skoleoppgave i biologi, men om hvordan den sekulære humanismen kan forklare godhet. Men biologen har ikke mye sansen for filosofiske diskusjoner – intet nytt under solen. Bedre å bruke spalteplass på professoral nedlatenhet – heller ikke noe nytt. Det han skriver om ufullkommenheter i evolusjonær utvelgelse, understreker imidlertid Brauts poeng: Etikken må springe ut av et annet sted enn evolusjonsbiologien alene. For et dypere verdensbilde må vi se til andre aktører enn Giske og Humanetisk Forbund

3 liker  
Kommentar #14

Jarl Giske

5 innlegg  9 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Hei Eirik A. Steenhoff,

Jeg synes du tar hardt i mange steder i din korte tekst. Du ønsker nok heller ikke å bli evaluert ut fra et kort innlegg alene. Du har rett i at hun ikke bruker begrepet perfekt. (Det er jeg som bruker det uttykket, i overskriften, og ikke som et sitat.) Derimot forventer hun at evolusjonens konsekvens er at vi “gjer godt ustanseleg.” Det er ikke så stort forskjell at det tar vekk begrunnelsen for svaret mitt. Du kan like godt lese mitt svar ut fra «hvorfor vi ikke gjør godt ustanselig». Jeg hadde for øvrig sakset inn den teksten av hennes innlegg som jeg svarte på, så jeg tror ikke at du har grunn for å mistenke meg for lesevansker.

Når det gjelder det du senere skriver om, så er jeg enig med deg i at biologi ikke er den eneste innfallsvinkelen til erkjennelse og refleksjon. Jeg er glad for at du skrev at etikken ikke kan springe ut av evolusjonsbiologien alene. Enig, men det er stor forskjell på dette og at den ikke har nytte av innsikt i evolusjonsbiologien. Jeg vet ikke hva dere lærer i teologistudiet, men alle våre evner til å tenke og føle har kommet til oss gradvis i evolusjonen, inklusiv evnen til moral og dobbeltmoral. Men teorien vår om moral har i tusenvis av år ikke vært basert på innsikt i at vår evne til kognisjon og emosjon er begrenset av vår evolusjonshistorie. Jeg tror at både teologer og filosofer har nytte av å tenke over, og lære om, historien om vår evne til å tenke.

4 liker  
Kommentar #15

Frode Meland

83 innlegg  4916 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Har egentlig ikke noen god definisjon, men kan jo titte i synonymordboka, men selv lemper jeg litt på kravene til dette å være perfekt, for det har jo også noe med øynene som betrakter det perfekte. (Jeg husker at jeg syntes det var så fint for noen år siden, da et barn med down ble valgt til lanounge.)

Jeg har iallefall ingen definisjon, og er skeptisk til uttrykket.  Det eneste sted jeg kan tenke meg noe i nærheten av en definisjon, er innenfor matematikken.  Der kan man definere (teoretiske) konstruksjoner som er "perfekte" i sin natur.  Et eksempel er en sirkel med radius lik 1, som beskrives lik

x*x + y*y = 1

Men dette er en teoretisk konstruksjon, og jeg har iallefall ikke sett eksempler på at slike "perfekte" sirkler eksisterer i naturen.

Faktisk kan man argumentere med at det er helt nødvendig med "uperfektheter" i naturen for at vi i det hele tatt skal ha noen natur (og mennesker for den saks skyld).  Mutasjoner kan tolkes som "uperfektheter" som driver evolusjonen framover.  Hverken du eller jeg hadde eksistert uten mutasjoner.


Kommentar #16

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg er egentlig glad for at verden ikke består av altfor mange perfeksjonister, men vanlige middelmådige mennesker jeg kan føle meg vel sammen med.

Kommentar #17

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Skaperen har siste Ord

Publisert 8 måneder siden
Jarl Giske. Gå til den siterte teksten.
Noen er født med fysiske handicap, andre har blitt skadet. Noen har mentale lidelser, noen har personligheter som vi andre mener at menneskeheten ikke trenger. Noen har fått alvorlige smittsomme sykdommer.

Men dette har vel ikke så mye med evolusjonen å gjøre, opprinnelig. Teologisk sett har det med Bibelens fortelling om syndefallet. 

I begynnelsen var alt skapt perfekt. "Gud, (Skaperen) så at alt var såre godt." Problemet kom med mennesket og syndefallet. Det vonde, som er fruktene av det/den onde kom inn i verden og satte det hele i revers. 

Ikke bare mennesket, men  "all skapningen lider og er i smerte hittil"  Selv Marianne Solli sitt perfekte og herlig duftende kjøttmåltid har noe måttet lide og dø for.

Slik var det ikke ment fra begynnelsen av, og slik vil det ikke bli i fremtiden. 

Evolusjonens reparasjonskunster eller feilgrep har ikke kraft nok i seg til den totale gjenopprettelsen, som skal komme.

Dette er bare Skaperen selv som har nøkkelen til.  

Jeg har respekt for naturvitenskapen og det som den avdekker. Personlig ser jeg på den som ren avdekking av Guds visdom, kunnskap og skaperkraft.                  Men det er ennå langt, langt frem til vitenskapen kan legge " sannheten om alt" på bordet.

Derfor trenger vitenskapens utøvere å gå stille i dørene og vise ydmykhet foran det store altet, som ennå er uutforsket. De fleste gjør nok det.                                    Men som sagt tidligere: Det finnes en stor gruppe kvasivitere som gjør naturvitenskapen en stor bjørnetjeneste i denne sammenheng.
3 liker  
Kommentar #18

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Tunellsyn ?

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ondskap; begrep eller realitet?

Dersom du ikke kan se at ondskap er en realitet i vår verden, da får jeg "parafrasere" en annen reklamesnutt:    "Du skulle ha gått til specsavers"

1 liker  
Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Specsavers

Publisert 8 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du ikke kan se at ondskap er en realitet i vår verden, da får jeg "parafrasere" en annen reklamesnutt:    "Du skulle ha gått til specsavers"

Med briller kan man også lese:

"Er ondskapen evolvert, eller er den "en kraft utenfra"?"

Forøvrig var det Hamlet som sa:

"There is nothing either good or bad, but thinking makes it so."

En teologisk parafrasering vil kanskje lyde:

"There is nothing either good or bad, but God makes it so."

Kommentar #20

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva er dette?

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig var det Hamlet som sa:

"There is nothing either good or bad, but thinking makes it so."

En teologisk parafrasering vil kanskje lyde:

"There is nothing either good or bad, but God makes it so."

Poenget er at mennesket tenker seg frem til hva som er godt uavhengig av hva Gud (eller naturen), som tross alt har definisjonsmakten, bestemmer.

Gud sier:

"Menn som ligger med menn, skal dø!". 

Det moderne mennesket sier: 

"Jeg har andre tanker om hva som er godt."

1 liker  
Kommentar #21

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Kontekstuell blindhet

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Med briller kan man også lese:

Ikke hvis en er blind, og attpåtil døv. Må erkjenne at du fremstiller deg slik i denne konteksten.  Jeg avbestiller derfor timen din hos Specsavers, og sier takk for nå !

1 liker  
Kommentar #22

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Og slik går det hver gang.

Publisert 8 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ikke hvis en er blind, og attpåtil døv. Må erkjenne at du fremstiller deg slik i denne konteksten.  Jeg avbestiller derfor timen din hos Specsavers, og sier takk for nå !

Og slik går det hver gang man nærmer seg kjernen i paradokset hos dem som sitter med den trosbaserte fasiten.

Og det rundes av med "Takk for nå!"

1 liker  
Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Godt/perfekt = funksjonelt

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Siden all verdens levende vesener er tilpasset dette å spise og å bli spist, mener jeg at vi alle fyller denne tilpasningen til det formålet. Selv parasitter er i seg selv også perfekt tilpasset sine mål, det å spise. Om det er mennesker, eller noe annet,  som blir spist innenfra, blir sikkert akkurat like bra for disse parasittene, som når vi mennesker gleder oss over et herlig duftende måltid, laget av noe annet, som har vært levende for litt siden. Altså perfekt ... etter min mening.

Marken som spiser meg opp innenfra og kryper ut av mitt øye, er god - god i den forstand at den er funksjonell. Perfekt vil den aldri bli, men Gud/evolusjonen sørger i det minste at den søker større funksjonalitet - eller den dør ut og tar sine egne, private gener med seg i "graven".

Hvis du er troende, vil du kanskje a priori mene at parasittene i kroppen vår er gode og/eller perfekte. Som menneske vil jeg si at jeg ikke er enig i den påstanden.

Men vi er jo alle subjektive.

1 liker  
Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

quote mining

Publisert 8 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ikke hvis en er blind, og attpåtil døv.

Hele sitatet lød:

Med briller kan man også lese:

"Er ondskapen evolvert, eller er den "en kraft utenfra"?"

sitat slutt

Og dette spørsmålet er relevant, ja, faktisk går det helt inn i kjernen, i forhold til spørsmålet om ondskapens opprinnelse.

VDs lesere får selv avgjøre hvem som er blinde og døve i forhold til denne problemstillingen.

2 liker  
Kommentar #25

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Skammelig

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og slik går det hver gang man nærmer seg kjernen i paradokset hos dem som sitter med den trosbaserte fasiten.

Og det rundes av med "Takk for nå!"

Og slik går det hver gang man nærmer seg slutten på en debatt, for noen av debattantene her på VD.  

De forsøker på en ufin måte å stille mot-debattanten i et dårlig lys. Som for eksempel å gi inntrykk av at vedkommende ikke greier å svare på spørsmål, og blir svar skyldig. Jeg kaller det "oppmotveggenspørsmål" Og det er ikke bare meg som blir utsatt for slikt. 

Dersom du har lest det jeg har skrevet her, så har du allerede fått svar spørsmålet du er så opptatt av. Dessuten regner jeg med at du er såpass opplyst at du kjenner til syndefallsberetningen i Bibelen, som jeg har vert inne på her. Denne gir svaret om du leser den slik den står.

Les gjerne min kommentar nr. 17 om du ikke har lest den.

1 liker  
Kommentar #26

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Akk ja, da kan vi streve og streve her i livet, men det helt perfekte oppnår vi aldri, men er det egentlig et mål i seg selv?

Kommentar #27

Sofie Braut

43 innlegg  14 kommentarer

Når det eksistensielle vert enkelt

Publisert 8 måneder siden

I eit tilsvar til ein tekst eg skreiv her i avisa (8. juni) deler professor Jarl Giske ut strykkarakter til meg i faget sitt, biologi (VL 12. juni). Eg må vel seia at dette deprimerande eksamensresultatet kom litt overraskande. Eg har sjølv elevar oppe til eksamen jamleg, og unner dei ikkje å råka borti ein så urimeleg sensor som Giske. 

Det er kanskje eit uttrykk for fagleg forfengelegheit når Giske tolkar mine essayistiske tankar om sekulærhumanistens livssyn som eit fagleg angrep på evolusjonsbiologien. Skulle eg ut i slikt ærend hadde både form, innhald og kjeldetilfang vore tilpassa føremålet. Tilsvaret viser ting du veit og trur, men er uinteressert i teksten han svarer på. Giske tek rolla som kulturkritikaren som slaktar ein visesongar for ikkje å vera Vivaldi. 

I teksten min undrar eg meg over framstillinga av menneske som «gjennom evolusjonen tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon». Sitatet er henta frå Human-Etisk forbunds heimeside, og dei plasserer ikkje her sitt menneskesyn inn i ein spesifikk uferdig utviklingskontekst, men nøyer seg med å postulera at vi er tilpassa og utvikla. Professorens omsorg for at biologien her hamnar i vanry, kan såleis ikkje eg aksla ansvar for. 

Giske framstiller svaret på refleksjonane mine som «veldig enkelt», og dette må vel seiast å vera didaktikk isprengt maktspråk. Når det eksistensielle blir enkelt, stilnar samtalen fort. Eg gjer meg ingen pretensjonar om å kjenna biologiens irrgangar, men minner om at frå alminneleg menneskeleg undring kan verda sjå annleis ut. Svært mange av problemstillingane knytt til det å vera menneske let til dømes til å halda seg nokså stabile og minner om Undsets kjende sitat om at «menneskenes hjerter forandres aldeles intet alle dager».

Trykket i Vårt land 15. juni 2018

1 liker  
Kommentar #28

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Jarl Giske. Gå til den siterte teksten.
Svaret er jo veldig enkelt. Vi har blitt til ved en gradvis evolusjonsprosess. Vi har i løpet av de siste få millioner år økt vår kapasitet veldig til å sette oss inn i hvordan andre har det.

Evulosjon er eneste alternativ for dem som ikke vil tro på en skaper.  Utelukker du det opplagte er du egentlig blind.

Evulosjon er ikke sansyneliggjort vitenskapelig.  Hverken «survival og the fittest» eller mutasjoner forklarer fremkomst av nye arter.


1 liker  
Kommentar #29

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Utidig mas om eksistensielle problemer

Publisert 8 måneder siden
Sofie Braut. Gå til den siterte teksten.
I teksten min undrar eg meg over framstillinga av menneske som «gjennom evolusjonen tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon». Sitatet er henta frå Human-Etisk forbunds heimeside, og dei plasserer ikkje her sitt menneskesyn inn i ein spesifikk uferdig utviklingskontekst, men nøyer seg med å postulera at vi er tilpassa og utvikla. Professorens omsorg for at biologien her hamnar i vanry, kan såleis ikkje eg aksla ansvar for. 

Sofie Braut benytter i sin kommentar *27 anledningen til å klage på eksamensresultatet, men strykkarakteren blir dessverre stående. 

I sitt simple forsøk på å diskreditere Human-Etisk forbund hevder Braut at siden mennesker ikke gjør godt ustanselig, så må det være feil at mennesker er «tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon». Hennes premiss er at mennesker som er «tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon» gjør godt ustanselig. 

Professor Jarl Giske viser forbilledlig klart hvorfor Brauts premiss er helt feil. Han viser hvorfor mennesker som er «tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon» ikke må gjøre godt ustanselig. Det er altså ikke mangelen på kunnskap om biologiens irrganger som kvalifiserer Braut for strykkarakteren, men mangelen på kunnskap om helt enkel og lite kontroversiell biologi. 

Det er mye biologi som for lekfolk er vanskelig å fatte, men Giske viser at det slett ikke er vanskelig å fatte at mennesker ikke «gjer godt ustanseleg», selv om vi er «tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon». 

Det er derfor uredelig av Braut å legge ansvaret for sin egen misforståelse og kunnskapsløshet på Human-Etisk forbund. HEF har ikke satt biologien i vanry, mens Braut på sin side er tatt med buksene nede. Hun har vist at helt grunnleggende kunnskap om biologi mangler til og med hos høyt utdannede.

Så må Braut gjerne undre seg og slite med sine eksistensielle problemer, men ellers være så vennlig ikke å hevde slike problemer der disse ikke hører hjemme. Det er ikke noe eksistensielt problematisk ved det å være «tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og ha utviklet en samvittighet og en evne til å leve seg inn i andres situasjon». Dette er konsekvenser av naturlig utvikling, slik HEF helt riktig hevder. Vi finner for øvrig at det samme gjelder for sjimpanser som for mennesker, der sjimpanser er tilpasset et liv i samfunn med andre sjimpanser og har utviklet en samvittighet og evne til å leve seg inn i andres situasjon.

2 liker  
Kommentar #30

Jarl Giske

5 innlegg  9 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Du tar feil i begge dine poenger. Evolusjonsteorien er ikke fremsatt som et alternativ til å tro på en skaper. Det er en naturvitenskapelig forklaringsmodell som skal svare på en lang rekke av naturvitenskapelige observasjoner. At den gir en utfordring til teologene er bare en bi-effekt, akkurat som da det heliosentriske verdensbildet forklarte at jorda snurrer rundt sola, og ikke omvendt.

Ditt andre poeng, at evolusjonen ikke er sannsynliggjort vitenskapelig, kan bare fremsettes av folk som overhodet ikke har prøvd å sette seg inn i saken. Du kan i det minste sjekke hva Wikipedia skriver om evolusjon, og dersom du har kraft til å lese mer, kan du klikke deg over til den engelske Wikipedia-teksten om det samme. Jeg ser ingen grunn til å skulle gjenta for deg her det som er lesbart for alle som vil, på Wikipedia.

3 liker  
Kommentar #31

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Joda, vi er også beleste.

Publisert 8 måneder siden
Jarl Giske. Gå til den siterte teksten.
Ditt andre poeng, at evolusjonen ikke er sannsynliggjort vitenskapelig, kan bare fremsettes av folk som overhodet ikke har prøvd å sette seg inn i saken

Selvsagt har jeg satt meg inn i saken.  Min konklusjon er at evolusjon ikke er sansyneliggjort.  Det finnes ingen fossile funn som underbygger makro-evolusjon.

Mikroevolusjon er noe annet.  Store Norske Leksikon:

«Den fenotypiske variasjonen mellom ulike hunderaser er eksempler på mikroevolusjonære endringer.»


Kommentar #32

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt har jeg satt meg inn i saken.  Min konklusjon er at evolusjon ikke er sansyneliggjort.  Det finnes ingen fossile funn som underbygger makro-evolusjon.

Mikroevolusjon er noe annet.  Store Norske Leksikon:

«Den fenotypiske variasjonen mellom ulike hunderaser er eksempler på mikroevolusjonære endringer.»

Din konklusjon ?

Hva bygger du den på ?

Som jeg har sagt til mange religiøse,. det finnes ikke to typer evolusjon. 

Mikro og Makro er nøyaktig den samme evolusjon. Begge er to forskjellige fagfelt innen den samme evolusjon, som også inneholder flere fagfelt som f.eks evo.devo. Dette får det ikke til å bli 3 forskjellige evolusjoner. 

Når det er sagt så er det korrekt at mikro evolusjon er studier innen en og samme art (begrepet rase er ikke en vitenskapelig enhet)

Når du sier at det ikke finnes fossile beviser for makro evolusjon. Er det bevist at du utelukkende sakker om fossile bevis, som i at du vet at det finnes andre ?

Dessuten så er det svært mange fossile bevis for slektskap mellom arter .

Det er også genomiske bevis som umulig kan avvises på et redelig vis. 

Tenker da på DNA bevis som uomtvistelig beviser at mennesket og sjimpansen har felles stamfar, 

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere