Ingrid Rosendorf Joys

14

Å skyte spurv med kanoner

Publisert: 12. jun 2018 / 968 visninger.

Stortinget har vedtatt omfattende forbud mot nikab og andre ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisningssituasjoner. I skoleløpet gjelder det skoleelever, studenter og lærere, mens det i barnehagen kun gjelder de ansatte. Samtidig har stortinget bedt regjeringen om å undersøke den eventuelle utbredelsen av nikabbruk blant barn i norske barnehager.

 

Vanskeliggjør kommunikasjon

Det er lett å skjønne hvorfor man ikke ønsker nikab i undervisningssituasjoner. Det handler først og fremst om at det vanskeliggjør kommunikasjon. Internt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) – den nasjonale møteplassen for tros- og livssynssamfunn i Norge – er det ulike meninger om et nasjonalt forbud likevel er det beste virkemiddelet for å forhindre bruk av nikab i utdanningssystemet. Det er ikke mange damer som bruker nikab i Norge, og det finnes få eksempler på at man ikke har funnet gode løsninger der det i enkelttilfeller har oppstått i en utdanningsinstitusjon.

 

En viss lettelse

Noen tros- eller livssynssamfunn i STL har tatt til orde for at den enkelte skoleleder nettopp burde få styrket sin myndighet til å kunne finne lokale løsninger ved behov. Andre – også i STL-paraplyen – mener at et nasjonalt forbud både er forebyggende og sikrer en lik håndtering av evnt nikabbruk i undervisningen. 

 

Påbud og forbud bør adressere eksisterende problem, derfor er det tross alt en viss lettelse at man ikke samtidig forbyr barnehagebarn å bruke nikab før en har undersøkt om det finnes. Det betyr selvsagt ikke at nikab på barnehagebarn er ønskelig. Tvert imot. Det er så uønsket at jeg per dags dato ikke jeg hørt noen som tar til orde for det, verken muslimer eller ikke-muslimer. Jeg har heller aldri sett eller hørt om et barnehagebarn med nikab.

 

STL advarer mot den politiske iveren etter å forby ting man ikke liker. Ofte dekkes forslagene som kommer allerede av andre eksisterende lover, og selv om forslagene nok er velmente, er det ikke sikkert nasjonale forbud og lover gir de beste løsningene. Forslagene rammer sjelden majoritetsbefolkningen, men er ofte rettet mot den muslimske minoriteten. Det er med på å underbygge et skille mellom «oss» og «dem». Vi opplever at religionspolitikken blir sammensauset med integreringspolitikken og identitetspolitikken. Religionen fratas sin egenverdi og blir instrumentell for andre formål.

 

Ramme for identiteten

Tros- og livssynssamfunnene har en egenverdi. De legger til rette for etisk refleksjon og gir medlemmene en ramme for identiteten sin. Samfunnsoppgavene de løser kommer hele lokalsamfunn til gode, og er ikke forbeholdt medlemmene. I mange lokalsamfunn er menigheten bærebjelken. Når det kommer stadig nye forslag om lover og begrensninger bygger det på grunnholdningen om at religionen i seg selv innskrenker folks frihet. Da bør man i alle fall være oppmerksom på at restriksjonen ender opp med nettopp å innskrenke den sammen friheten.

(Innlegget stod først på trykk i Vårt Lands papirutgave 12.juni 2018)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Nikab/ heldekkende telt - Forebygging versus reparasjon

Publisert 7 måneder siden
Ingrid Rosendorf Joys. Gå til den siterte teksten.

Påbud og forbud bør adressere eksisterende problem

Forskjell på mennesker tilnærminger til f.eks nikab/burka kan deles i to:

De som vil forebygge skade og lidelse for individer og samfunn;
- de som enkelt ser det ukloke eller absurde i en kulturell statement/praksis naturlig pga helt enkelt grunnleggende menneskesyn om kvinnner/menns bevegelsesfrihet og likeverd.  
- I motsetning til mennesker som "liker å utforske summen av lidelse/ skrive dokumentasjonsarbeider" vedrørende lidelser som andre må bære byrder og begrensninger ved.  Liker å forstå og kjenne alle dybder i lidelsens aspekter?

Bottom line:
Noen vil forebygge samfunnsproblem ved enkel grensesetting og rammer fra start i et menneskeliv/ samfunn.
Mens noen foretrekker eksperimentasjonskulturen & reparasjonskultures ufattelige lidelser.  Til syvende og sist evt.ved krig pga "Kunnskapens" navn.

Jo mer kaos man kan skape,- primært og i begynnelsen for andre - jo mer kan man forsåvidt ha å samtale om i syklubb eller nyheter. ;-)

At nikab selvfølgelig har null =0 plass i et samfunn, er pga et nei til et vandrende "fengsel" i et moderne samfunn.  Ørkenteltet har sin funksjon blant sanddyner og i voldtektsstraffende og tuktende kultur.  Ikke i frihets- og selvkontrollssamfunn.

 

Kommentar #2

Jon Skjeseth

0 innlegg  4 kommentarer

Påbud og forbud, fru blom..

Publisert 7 måneder siden

Utifra det du skriver, virker det ikke som du har satt deg særlig godt inn i hva hijab er. Dette er et obligatorisk (fard) plagg for muslimske kvinner, og verset 33:59, al-hijab, ble åpenbart etter at en av muhammed's koner hadde vært ute i naturens ærend, og ble gjenkjent av en av hans kompanjonger. I de mer konservative tolkningene av verset skal man ikke vise noe av seg, eller de kvinnelige formene sine til menn utenfor nærmeste slekt. Man skal gå i mørke telt fra topp til tå, og kun ha ett øye (evt solbriller) for navigasjon. Dette skal bæres av kvinnene fra de er voksne, noe de er i to tilfeller; første gang de får menstruasjon, eller de er 9 år gamle (som muhammeds favorittkone aisha var). Hvorfor bærer de plagget? For å vise dydighet, ærbarhet og jomfrulighet (i tenårene), og gjemme bort skjønnheten og kvinneligheten sin, og ikke invitere fremmede menn til ulovlig seksuell aktivitet. Ved å ikke bære plagget vil de bli mishandlet, som verset sier. Det er normalt for fundamentalister å introdusere plagget på jenter før de blir voksne, slik at de blir vant til å bære det, og utvikler en form for stolthet ved å vise at man bøyer seg for Allah's lover. 

Siste innlegg

Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
17 minutter siden / 8 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 34 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 19 timer siden / 559 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 506 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2901 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 4017 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82083 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44583 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28841 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21892 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 34 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2823 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 339 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 153 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 398 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 669 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
17 minutter siden / 8 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 34 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 19 timer siden / 559 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 506 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2901 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 4017 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Les flere