Lederartikkel Vårt Land

Både handel og bistand viktig

Utenriksminister Eriksen Søreide må passe på at hun ikke kaster barnet ut med badevannet.

Publisert: 12. jun 2018

Fredag skrev vi om at utenriksminister Ine Eriksen Søreide ønsker at Norge skal satse mer på næringssamarbeid og mindre på tradisjonell bistand. Hun sa blant annet at «den ensidige bistandstiden er forbi» og la stor vekt på at det er en klart økende interesse for næringssamarbeid med afrikanske land. 

Eriksen Søreide gjennomfører for tiden en Afrikaoffensiv. Forrige uke tok hun imot utenriksministere fra både Angola og Eritrea i Oslo. Denne uken får hun besøk av statsrådskollega fra Tanzania. Flere andre afrikanske kollegaer står for tur. Det er åpenbart en positiv side med Eriksens engasjement: Handel og partnerskap er viktig for mange afrikanske land. 

Likevel er det overraskende at utenriksministeren synes å mene at Norge har hatt et «ensidig» fokus på bistand. Både den sittende regjering og blant andre tidligere utviklingsminister Erik Solheim (SV) var svært opptatt av næringspolitisk samarbeid. 

Viktigere er det at en rekke land sliter med svak statlig styring. I dagens Vårt Land tar statsminister Erna Solberg til orde for flere reformer, også innen bistanden. Hun sier blant annet: «Det er vanskelig å gjennomføre ting i Norge, men i land som kjennetegnes av svakere styringsstrukturer og mer korrupsjon, er det enda viktigere å få forvaltet skattebetalernes penger godt». Nettopp dette viser at det fortsatt er behov for bistand for å styrke statlig kapasitet. En jobb som næringslivet ikke kan ta ansvar for. 

Til tross for at ikke all tradisjonell bistand har vært effektivt finnes det en rekke gode eksempler på at det har fungert. I januar skrev Vårt Land om at det norske skattedirektoratet har bidratt med ekspertise for å øke Zambias egne skatteinntekter, med en gevinst som er 17 ganger større enn den norske bistandsinnsatsen på feltet, som er 33 millioner. 

En av grunnene til at landet ikke har klart å ta inn større andel av skatt, er at ressurssterke multinasjonale gruveselskaper har utnyttet svak skattekontroll til å minimere skatten de betaler inn til landets myndigheter. 

Eksemplet illustrerer både at tradisjonell bistand, som statlig kapasitetsbygging, er viktig. Men det illustrerer også at et rent næringssamarbeid, uten statlig kapasitetsbygging, kan bidra til å tappe fattig land gjennom handel. Utenriksminister Eriksen Søreide må passe på at hun ikke kaster barnet ut med badevannet.

Trykket i Vårt land 12. juni 2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere