Gjermund Eikli

6

En Gud som erfares

En kommentar til Levi Fragell og Vårt Land.

Publisert: 10. jun 2018

Skrevet av Asbjørn Simonnes daglig leder i Oase og Gjermund Eikli styreleder i Oase. 

Det begynner å bli tradisjon at Vårt land rett før sommerstevner formidler Levi Fragells uro over forkynnelse av helbredelse, mirakler mv. I år er det oppslag 28. mai og 2. juni. Det nevnes at Den norske kirke bør ta et oppgjør med mirakelforkynnelsen. Fragell er også bekymret over biskoper som støtter Oases anliggende. Vi er kanskje mer bekymret over hvor få de er. 

Vi kritiserer ikke Fragell. Han gjør en god jobb for å fremme sitt humanistiske livssyn og det er imponerende hvordan han gang etter gang klarer å sette dagsorden. Men vi undres når vi ser at Vårt Land stadig bruker Fragell som sufflør og premissleverandør når Guds allmakt og det mirakuløse står på dagsorden. Vi sukker litt oppgitt. 

Det spesielle i årets oppslag er at en av hovedtalerne under årets Oasestevne, Roy Godwin fra Wales, blir omtalt som en spekulativ predikant. Roy Godwin forkynner Guds nåde og nærvær på en stillfarende og sunn måte. Mennesker over hele verden vitner om Guds inngripen. Både Fragell og VL er velkomne til sommerens stevne tredje uken i juli i Fredrikstad for å få en bedre forståelse. 

Oase har et mye videre perspektiv på mirakler enn det som framgår av Vårt lands oppslag: Vi tror på «… den allmektige Himmelens og jordens skaper» sier trosbekjennelsen. Større mirakel enn skapelsen finnes neppe. Og vi tror faktisk det har skjedd. «På orntli’», som barna sier. En helbredelse eller at en død blir levende blekner til sammenligning. At Gud ble menneske er også et stort mirakel som hele kristendommen bygger på. Mirakler er altså ikke en trend i nye kristne forsamlinger. Kristendom uten mirakler er ikke kristendom. Det er rasjonalisme, slik vi ser det, i Vårt Land sine oppslag. 

Oases sommerstevne har som mål å hjelpe folk til en dyp erfaring av en gjenopprettet Gudsrelasjon. Basisen er alltid at Gud selv viser hvem han er gjennom Bibelen. Og der står det også om nådegaver, erfaringer med og av Gud, profetier og helbredelser. På Sommeroase vil vi ha en gudstjeneste med Den norske kirkes liturgi for forbønn for syke. Vi vil vise hvordan det «naturlig overnaturlige» kan integreres i norske menigheter, og oppfordre alle til å ta denne liturgien i bruk. Hvorfor? Jo fordi Bibelen oppfordrer oss til å be for de som er syke. Og Gud har sagt at han hører. 

Så går ikke vi i Oase god for alt som sies om mirakler og helbredelser i den store verden. Tormod Engelsviken påpeker i VL 2. juni at både kultur og virkelighetstolkninger kan være ulike. Men vi tror på en levende allmektig Gud som griper praktisk inn i hverdagen. Derfor har vi ikke alltid behov for rasjonelle forklaringer til det uforklarlige. 

Mens dette skrives kommer det e-post om en som sier han er helbredet for kreft etter forbønn! Skulle denne delen av Guds omsorg skjules? Når Fragell ber folk spørre seg selv om «dette er det livssyn du vil stå for», så sender vi frimodig spørsmålet videre til alle kristne. Mange vil svare at det er nettopp dette de lengter etter: en nådig og kjærlig Gud som erfares i hverdagen. 

Oase ble til for å løfte høyt alle sider ved Guds allmakt og kjærlighet, særlig de sidene som Kirken har tonet ned. Vi vil med stor frimodighet fortsette med både forbønn for syke og å praktisere de andre nådegavene som Gud har gitt til menigheten.

Trykket i Vårt land 9. juni 2018

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

20 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
Vi vil med stor frimodighet fortsette med både forbønn for syke og å praktisere de andre nådegavene som Gud har gitt til menigheten.

Godt sagt.

Oase er en sunn og god bevegelse.  Roy Godwin er en stillfarende mann som har ført mange troende inn i fornyelse ved sine «Houses og Prayer» og boka «Strømmer av Nåde».

Gjermund Eikli, Levi Fragell gjør bare jobben sin som du sier.  Det morsomme er at det meste av HEF’s verdi-normer er tatt rett ut av Bibelen, bare uten Gud.

Vårt Land derimot er ikke en god formidler av kristent stoff lenger, jeg deler din kritikk.

Oase blir selvsagt god i år også.

2 liker  
Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg har aldri vært på Oase men jeg har sett litt på sendingene deres noen år tilbake - jeg har også bare hørt godt om dere.


Det er bra med den balansen inn modt samfunnet og det lutherske. Samtidig flette inn litt annet som Gud gjør.


Noen sier Afrikanerne er farlige - men etter egen erfaring er det de som har mest helhetlig kristensyn på godt og vondt. Ofte veldig realistisk og sunn forskynnelse. Jeg likte godt han Suprise Sithole.


Når det er sagt må dere være bevist på hvor stor rekkevidde dere har. F.eks som i  sekulære familier. Jeg var på OKS "camp meeting" - mamma gjorde sitt "siste forsøk på å få litt forkynnelse i sønnen" sin på 14 år før han gikk ut i verden. Så går jeg uten Gud i 7 år før jeg blir hentet tilbake. 


Dere må bare stå i tro og ta vare på dere selv.

1 liker  
Kommentar #3

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Levi fragell er helt greit for MIN del. Jeg vet ikke hvordan det oppleves for dere? Vi trenger noen som rydder litt opp også- når det går hardt for seg. Mange er skadet av menigheten også. Han setter fingeren på mange symptomer osv. Jeg likte boken til Anders Torp. Selv om jeg ikke har kommet til samme konklusjon.

1 liker  
Kommentar #4

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
Det spesielle i årets oppslag er at en av hovedtalerne under årets Oasestevne, Roy Godwin fra Wales, blir omtalt som en spekulativ predikant. Roy Godwin forkynner Guds nåde og nærvær på en stillfarende og sunn måte. Mennesker over hele verden vitner om Guds inngripen.

I et innlegg her på Verdidebatt viser Fragell til Ffald-y-brenin, en organisasjon som på hjemmesiden sin omtaler Goodwin som «our director». På organisasjonens hjemmeside finner vi også en spalte som heter «What God had been doing recently». Noe han skal ha gjort nylig er følgende:

«Ears have been opened and skin diseases disappeared before our eyes.  People with walking difficulties have been skipping, bending and running for joy.  Those with deeply wounded histories have been restored.  Broken hearts have been healed.»

Stillfarende og sunn forkynning?

3 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

20 innlegg  2002 kommentarer

Norge - vantrolandet?

Publisert over 1 år siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.

«Ears have been opened and skin diseases disappeared before our eyes.  People with walking difficulties have been skipping, bending and running for joy.  Those with deeply wounded histories have been restored.  Broken hearts have been healed.»

Stillfarende og sunn forkynning?

Stillfarende og sunn forkynning, -ja.

Hva forventer du av din Gud?  

De miraklene og helbredelsene som er nevn her er vel ikke støyende?  Er de ikke sunne?  Tviler du et øyeblikk på at det er sant?

Sandstad, det er noe forkrøplet i norsk kristenliv.  Her åpenbarer Gud sitt sanne vesen, guddommelighet og helbredelse og så kritiserer vi det?

Ffald-y-Brenin er et stillfarende retreatsenter der Gud gjør under i et gammelt Keltisk landskap i Wales.  Men det tåler vi ikke!  Molbolandet Norge - misunnelige småborgere!


1 liker  
Kommentar #6

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  184 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er mange som tror at Gud griper inn. Og det med god grunn.

Kommentar #7

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Sukkenes bro

Publisert over 1 år siden

Oase-ledelsen imøtegår 9. juni min kritikk av deres arrangementer ved å tillegge meg en rolle som innhentet kilde for Vårt Land, og skriver følgende: «Men vi undres når vi ser at Vårt Land stadig bruker Fragell som sufflør og premissleverandør når Guds allmakt og det mirakuløse står på dagsorden. Vi sukker litt oppgitt.» 

Det faktiske forhold er historisk sett omvendt. Vårt Land har i en årrekke bidratt til rettskaffen journalistisk dekning av forhold i kirkeliv som har ført til renhold og opprydding, og som har gjort det mulig for kristne, så vel som empatiske ateister, å aksjonere. 

Illustrerende eksempler er Jan-Aage Torps demonutdrivelser, bruk av barn til «åndelige» aktivister i Oase, Lysbærernes profetier og så videre. Oppdatering om slike forhold fra «innsiden», har bidratt til å vedlikeholde min egen motivasjon for støtte til misbrukte ofre, som jeg dessverre har møtt for mange av. Og når nå en ny stevnesommer står for døren, sukker jeg ikke «litt oppgitt» – jeg sukker høylydt fra min egen bro og sprer min bekymring etter beste (men dessverre noe reduserte) evne. 

Så igjen sender jeg min takk til Vårt Land, som ved sin ærlige åpenhet har bidratt til at min protest også har nådd Sørlandet, slik at mine kritiske refleksjoner i Vårt Land også er gjengitt i lokalpressen, nemlig Lister – Farsund avis. Dødeoppvekkelser som «troens bevis» burde heller ikke være verdige virkemidler i Bibelbeltet.

3 liker  
Kommentar #8

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Støttespillerne

Publisert over 1 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
Fragell er også bekymret over biskoper som støtter Oases anliggende. Vi er kanskje mer bekymret over hvor få de er. 

Oaseledelsen peker her på den «bekymring» jeg gang etter gang har frenhevet i mine utspill: De velkjente og anerkjente støttespilleres deltakelse - fra kirke og samfunnsliv. Selvsagt er det særlig skuffende når det gjelder den norske kirkes fremste representanter, men også politikere og andre kjendiser. Og kan Ole Paus stille opp på plattformen, kan vel «folk flest» føle seg trygge på at dette er uskyldig hygge for familier med barn og unge såvel som bedehusets aktivister.

2 liker  
Kommentar #9

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Takk for svar

Publisert over 1 år siden

Til tross for at Oase-lederen tillater seg en ikke helt treffende fleip med min rolle som hjelpemannskap i dette oppgjøret, er jeg takknemlig for et vennlig og seriøst svar. Jeg synes Oase har gjort seg skyld i en alvorlig  avsporing i norsk livssynskultur, men de ansvarlige har rygg og mot til å svare og redegjøre for sine valg. Det samme gjelder ikke Troens bevis i Kvinesdal og andre aktiviteter i Bibelbeltet. 

1 liker  
Kommentar #10

Gjermund Eikli

6 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Vi har naturligvis ikke oversikt over hvem som kontaktet hvem før Vårt Land  lager sine oppslag og hvor de får innspill fra. Men jeg mener bestemt at du selv bekreftet at du i diskusjonen rundt Supresa Sithole  for et par år siden hadde kontaktet både biskopene og Vårt Land og gjort dem oppmerksomme  på det du mente var et uheldig valg fra Oases side. Rekkefølgen synes å være den samme denne gangen - VL surfer videre på den bølgen du reiser. Det var grunnen til at vi valgte å peke på forholdet.  Men for all del - det er greit at du legger det i skuffen for fleip - dette er ikke det viktigste.  En fight med avisene om journalistikken deres vet vi er rimelig forgjeves. Er det ikke det vi kaller å sloss med feier'n? 

1 liker  
Kommentar #11

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Sukkenes bro

Publisert over 1 år siden

Hvorfor står kommentar 7 av L F nevnt under Lesetips? Ville det ikke ha vært ryddigere å sette Gjermund Eiklis innlegg der?

1 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere