Helge Hognestad

prest.dr.theol.
6

Korset – på vikende front?

Mitt spørsmål er om fokus på synd, skyld og soning som det sentrale i kristendom i alle århundrer, er følgen av ugjerningen – en «tvangstanke».

Publisert: 5. jun 2018

Pensjonert prest Arne Lie skriver i Vårt Land 30. mai om korset. Han er bekymret for det han kaller overflatisk forkynning. «Har me fått ei forkynning om Guds kjærleik utan å gå vegen om krossen?» 

For min del ser jeg en slik forkynnelse som noe veldig positivt. Jeg tror at korset er et klart og presist uttrykk for veien vi er kalt til, slik det var for Paulus, at det dreier seg om å «korsfeste ego» slik at det dypeste i oss kan komme fram. Men tanken at Jesu kors er «soning for våre synder» ser jeg som avsporing fra det opprinnelige kristne og paulinske budskap. I boken Kristendom mot en ny æon stiller jeg spørsmål om «Jesu død som soning for våre synder» er en tvangstanke som har ligget over kirken, særlig den vestlige, romerske kristenhet, i alle århundrer etter at romerne korsfestet Jesus. 

Jeg støtter meg her til et utsagn av Jesus. Han sier at avvisningen av ham ville få fatale konsekvenser i lang, lang tid. De ville ikke «få tilgivelse i æonen, men være skyldig i en æons synd» (Mark.3.29, norsk bibeloversettelse er tvilsom her). Det greske ordet aion henviser antakelig til en astrologisk tidsalder, cirka 2.000 år. Mitt spørsmål er om fokus på synd, skyld og soning som det sentrale i kristendom i alle århundrer, er følgen av ugjerningen – en «tvangstanke». 

Den gode nyheten er at nå er æonen i ferd med å ta slutt, traumet som ble skapt er bearbeidet, og vi – på vei inn i en ny tidsalder – kan favne det opprinnelige budskapet om «gudsriket inni», innsikten at mennesket inni seg har tilgang til all visdom, all kjærlighet, alt lys og all helbredelse – når vi lærer å «korsfeste» ego. Etter min mening vil kirken da ha en fantastisk viktig og frigjørende oppgave. Verden slik den ser ut i dag med alle kriser og problemer «stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag» (Paulus). Kirken har med sin innsikt en utrolig viktig rolle å spille, som «salt og lys». 

Trykket i Vårt land 4. juni 2018

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Thorbjørn Ustad

7 innlegg  130 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hei, jeg som tidlig pinsevenn er i dag Ikke troende. Ateist. Etter at jeg sluttet å tro fikk jeg bedre kontroll på livet mitt.  Skam, frykt, fordømmelse, dårlig samvittighet som kristendommen førte med seg ble borte. Jeg har fått en bedre livsstil det jeg slipper å unskylde meg for en "Gud" for å "Synde" .  Jeg er ingen synder, men en person som gjør feil. 


Jeg lever mitt liv så godt er og setter mye verdt på det, fordi jeg har bare dette livet.  For noe etterliv tror jeg ikke på. 

1 liker  
Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Ortodoks spiritualitet.

Publisert rundt 1 år siden
Helge Hognestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at korset er et klart og presist uttrykk for veien vi er kalt til, slik det var for Paulus, at det dreier seg om å «korsfeste ego» slik at det dypeste i oss kan komme fram.

Interessant og løfterik tenkning Hognestad. 

Legger ved en link der den kanadiske psykologen Jordan Peterson legger frem en kort betraktning på forskjellen mellom katolsk/protestantisk - og ortodoks teologi på nettopp det området du er opptatt av. 

https://russian-faith.com/video/jordan-peterson-key-life-orthodox-christians-salvaged-western-christians-lost-n1422

Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"korsfeste vårt ego"

Publisert rundt 1 år siden
Helge Hognestad. Gå til den siterte teksten.
addthis.button("#share-post-11729074", {}, {url: "/innlegg/11729074-ortodoks-spiritualitet"})

Paulus sier jo at Kristus korsfestet "egoet" vårt, han sier vi er korsfestet, døde,og begravet med Kristus, og vårt syndelegeme (vårt ego?) er TILINTETGJORT.

Og det Gud har korsfestet, dødet, bergavet og tilintetgjort, er vel da ikke for Guds åsyn mer. Han ser oss BARE i den gjerning Jesus gjorde for oss på korset, han ser oss IKKE i oss selv. Hadde han gjort det, så hadde jo ikke noen av blitt frelst, for vi lever jo i samme syndelegemet fortsatt, helt til vi går i graven, det er da ikke blitt syndfritt.

Hvordan mener du da at vi selv kan korsfeste vårt ego, slik du skriver? Skal vi bli syndfrie, er det det du mener?

Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Beklager, det som ble limt inn i min kommentar 3 er feil!

Publisert rundt 1 år siden

Vet ikke hvorfor det kom med.

Kommentar #5

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Bibelsk dynamikk.

Publisert rundt 1 år siden

Slik jeg leser Hognestad forstår jeg det slik at han opererer med en forestilling om at det finnes en eviggyldig fasit når det gjelder bibelforståelse og tolkning. (Det er han sandelig ikke alene om.)

En annen måte å tenke på er at siden Gud har skapt menneskene ulike er det logisk at bibelen henvender seg til ulike mennesker på ulikt, ideosynkratisk vis. På en måte vil det samme kunne gjelde ulike tidsaldere og Zeitgeister. 

Slik forstått blir ikke det ene rett og det andre feil. Det avhenger av i hvilken kontekst Gud henvender seg til menneskene og til det enkelte individ. Hva han anser det mest mest hensiktsmessige budskapet der og da for å bringe menneskene til seg og til gudserkjennelse.

En grundigere utredning av dette kan man finne f.eks her:

http://mystikerveien.com/page58/page67/page68/index.html

Implisitt i dette ligger at jeg anser bibelen som en «organisk» og dynamisk virkende kraft der Gud taler inn i den enkeltes virkelighet på ideosynkratisk vis. Ikke som en statisk tekst eller labyrint med kun en vei til målet.

Personlig er jeg sterkt farvet av de gamle mystikere med Meister Eckhart som min favoritt. Dette innebærer at jeg kan ha stor sans for mye av Hognestads tenkning. Men hans begrep «tvangstanker» som er hentet fra psykiatrien har jeg liten sans for. I mine ører har begrepet en patologisk, dømmende og nedsettende klang

Uten at jeg er i noen posisjon til å belære den kunnskapsrike Hognestad om noe som helst ville jeg vel foretrukket begreper som «menneskene har vært fanget av» el l. Begrepet paradigme er også kanskje anvendelig innen rammen av Hognestads tenkning?

Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Lapskaus kristendom..

Publisert rundt 1 år siden
Helge Hognestad. Gå til den siterte teksten.
kan favne det opprinnelige budskapet om «gudsriket inni», innsikten at mennesket inni seg har tilgang til all visdom, all kjærlighet, alt lys og all helbredelse

Du snakker om Æoner - og  bibelen forteller om mange Æoner.  Kristendommen idag er en sammenblanding av lover, regler , forodrninger og ideer fra de mange æoner vi hører om i GT i en stor gryte lapskaus. 

Problemet i vår kristne tankegang er av vi drar med oss gamle lover og regler fra Tvillingene Kain og Abels sin Aeon og fra Tyren Noa sin regnbue  Aeon videre til Isak og  værens Aeo inn i den nye Fisken Jesus sin Aeon.  Men alle Aeon har vel sine egne lover og regler vi må legge fra oss når vi går inn i en ny.  Vi har latt Abrahams gudetro fra Ur i Kaldea uttrykt gjennom Jødenes lover regler i Værens Aeon prege den Globale Fiskens Aeons trosuttrykk  for mye vår kristendom.

Alt forandret seg på Golgata.  Kristus tok bolig I oss og vi er Guds ambasadører alle sammen, med den myndighet Kristus har blitt gitt  gjennom talsmannen. Værens lover og løfter er ikke mer nå er det Fiskens lover og løfter vi må forstå og følge. Snart kommer vannmannens aeon og vismennene kan pakke kofferten og finne neste julestjerne som viser veien til vannmannens Aeon med sin salvede.

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere