Ole Paulshus

4    5

Ønsker vi sann vekkelse?

Man ber om vekkelse. Men når nye mennesker kommer, kan de gå ut og inn på møte flere ganger, uten at noen bryr seg. Da trengs det ikke lenger bønn, men omvendelse.

Publisert: 5. jun 2018 / 3040 visninger.

Mange troende og menigheter ønsker vekkelse og vekst. Dessverre er det ikke så mange steder vi ser dette i Norge. Hvorfor er det slik? Her er det nok mange svar, men jeg ønsker å sette fokus på et av det viktigste.

Det mest grunnleggende ved det å være en kristen, er å leve i et kjærlighetsforhold med Gud, gjennom Jesus. «For så høyt har Gud elsket verden …» I bibelen blir forholdet mellom Jesus og de troende sammenlignet med ei brud og en brudgom.

I vår tid er det veldig fokus på at Gud elsker oss som vi er. Men det er en annen side som heller ikke må glemmes. Elsker vi Jesus?  I Joh.21.16 spør Jesus Peter: «Elsker du meg?»  En av de dypeste årsakene til mangel på vekst og vekkelse, tror jeg er mangel på sann og ekte kjærlighet til Jesus.

Sann kjærlighet kan lett forklares i et samliv. Om ektemannen bare er ute etter kroppen til kona, og ellers viser liten interesse for hennes ønsker og behov, vil hun med tiden føle seg mer brukt enn elsket. Om mannen bare er ute etter å få noe, er det ikke et sant og ekte kjærlighetsforhold.

Slik er vi kristne mange ganger i vårt forhold til Gud. Vi vil gjerne ha frelse og velsignelse fra Gud, men å bære vårt kors hver dag, ønsker vi ikke. Vi kan ignorere Gud hele uka, men på søndagen kommer vi på møte og forventer at Gud skal hjelpe oss. Men Gud ønsker at åndens frukt skal bli synlig i våre liv. Slik at vi blir mer lik jesus, og elsker mennesker rundt oss. Å tilbe Gud er ikke noe vi gjør på et møte. Men det er et liv vi lever. Den «faste» og «gudstjeneste» Gud verdsetter, er ikke tomme ord på et møte. Men at vi sette undertrykte fri, metter den sultne og gir et rom til den som ikke har osv. (se Jesaja 58.1-12).

Sann kjærlighet til jesus vil skape i oss, medlidenhet og barmhjertighet for mennesker. Det er noe av det «korset» vi bærer, det at vi bryr oss om mennesker. Noen venner spurte meg: «Har du noen nøkler for vekst og vekkelse?»  Jeg svarte «ja, en enkel nøkkel, elsk mennesker».  Det er et språk alle forstår. Det å elske er å prioritere noe annet, framfor seg selv.

Det er menigheter som har sterke bønnemøter og søndagsmøter. Man ber om vekkelse. Men når nye mennesker kommer, kan de gå ut og inn på møte flere ganger, uten at noen bryr seg. Ingen spør om hvordan de har det, eller invitere de på middag. Da trengs det ikke lenger bønn, men omvendelse.

Det å leve som kristen er som å bli foreldre. Du har fått barn og det er utrolig mye slit med våkenetter og oppdragelse. Det koster tid og penger. Slik er det også om vi virkelig ønsker vekkelse og vekst. Det er ingen lettvint løsning med «vekkelsen som bare kommer».  Men om man ikke vil betale prisen for vekkelsen (elske kirkefremmede), så er det bare å fortsette med menighetens møter, slik man alltid har gjort. Da er det meste forutsigbart og «greit».

På samme måte som sex kan være limet i et ekteskap, så er nestekjærligheten limet i Krist kropp. Om ikke kjærligheten er i menigheten, så blir Kristi kropp bare et «skjellet» som dingler uten noe støttene bånd. Det får ikke utrettet noe. I Matt. 25.35. ser vi at sann kjærlighet er aktiv, den metter sultne, kler nakne og besøker de fengslende.

Hva kan du og jeg gjøre?  Først og fremst tilbake til den første kjærlighet med Jesus. Elske og lyde ham.  Så kan vi bake en kake til naboen som sliter. Inviter på middag han som alle i bygda «snakker om».   Arr. en bursdag til en som aldri har hatt noe bursdagsselskap. Ta kontakt med den som er «utenfor» på skolen. Inkluder i din vennekrets en som ikke har noen venner. Du behøver ikke å gjøre store ting. Du skal bare være litt mindre selvopptatt, og vise litt mer nestekjærlighet. Du kan bety en stor forskjell ved enkle små handlinger. Det er dette som sann vekkelse.

 

Ole Paulshus

Pastor Filadelfia Skiptvet

 

 

 

 

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Nå kommenterte jeg bare "og hans egne tok ikke imot ham."

Som før nevnt, jeg tror ikke det er rett å gjøre alt Jesus sa gyldig for oss alle mennesker til alle tider. 

Paulus,  utvalgt av Gud til å være hedningenes apostel og til å fullføre Guds ord, sa:

"Så kjenner vi ikke Kristus etter kjødet mer."  

Han sa også: "Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham KORSFESTET."

Det må vel ha vært en grunn til at Paulus ble utvalgt til å være hedningenes apostel og til å fullføre Guds ord når det fra før va 12 jødiske apostler utvalgt av Jesus?

For jødene var Jesus Messias og Kongen, det står om ham da han red inn til Jerusalem på et esel, trelldyret, lite verdig for en konge:

"Si til Sions (Israels) datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel, trelldyrets fole."

Det var også satt en innskrift over ham på korset: "Dette er jødenes konge."

Denne kongen vil han fullt ut bli i det kommende Fredsrike fordi jødene avviste Jesus, og Israels barn og Jakobs hus skal være "et kongerike av prester på jord og et hellig folk", 2. Mos. 19. 5-6.

I sin Bergpreken sa Jesus: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN" Matt. 5, 5. I tillegg la han også ut om loven og utvidet den. I Fredsriket vil den bli gyldig, men fortsatt er de jøder som ikke tok imot ham under loven, for dem er loven ikke opphevet. 

Så spørs det da vi skal legge i hva "Guds rike" er, og at "Gude rike er INNI dere", det er etter mitt syn et interessant tema, og ikke minst FaderVår, Jesus lærte dem jo denne bønnen for at de ikke skulle be slik som hedningene.

Jeg tror vi må skille mellom det Jesus sier om loven og det som peker fram mot Fredsriket hvor han skal være Kongen, og Jesus som verdens frelser, det ble han først på korset.

JO, han er verdens frelser, og i evangeliene også, dette ser vi  klarest i Johannes-evangeliet. Men det er etter mitt syn ikke noe motsetning i at han er jødenes Messias og Konge, og verdens frelser. Som Messias og konge vil han oppfylle løftene til jødene og bruke dem som sitt redskap (som prester) i Fredsriket, hvor ALLE folkeslag skal bli frelst og tilbe Kristus som verdens hersker. Vi hedningekristne er satt i himmelen (Ef.2, 6).

 Men vi skal alle, både jøder og hedninger TIL SLUTT  få en NY himmel og en NY jord, hvor død og synd ikke er mer.

 

 

Svar
Kommentar #52

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg lurer litt på denne teologien åge. Premillenisme? høres det i det minste ut som

Svar
Kommentar #53

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Det var ingen korreks på grammatikk

Publisert 4 måneder siden

Unnskyld formen på min kommentar, Leirgulen!

Men jeg har ikke ønsket å korrigere deg på grammatikken. Jeg ville bare understreke at det er Jesus som frelser. Det er ikke vår tro som frelser oss, men Jesus, Han som vår tro er rettet mot. 

Carl Fredrik Wisløff poengterer nøyaktig det samme i boka "Jeg vet på hvem jeg tror". Den har du kanskje lest.    

Svar
Kommentar #54

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Kan du være litt mer spesifikk?

Premelleniansisme lærer at Bibelsk historie er forskjellige tidsaldrer når det gjelder paktene Gud har inngått med menneskene, bl.a. at menigheten må ta slutt ("inntil hedningenes fylde") før Gud kan handle spesifikt med Israel.  Selv er jeg ikke helt overbevist i den dispensasjonlistiske lære og deres argumentasjon, for meg er det vesentlige Guds frelsesplan som en fremadgående linje, hvor Israel etter mitt syn er Guds utvalget redskap i hans plan, at ALLE folkeslag skal bli frelst og Kristus skal være Konge på jord, i Fredsriket=1000-årsriket, et teokrai, hvor "Komme ditt rike....Skje din vilje, som i himmelen så og på JORD" skal bli virkeliggjort.

 

Svar
Kommentar #55

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Objekt og subjekt

Publisert 4 måneder siden

er etter mitt syn uttrykk som hører hjemme innen det akademiske humanoria og den filosofiske diskurs. Etter mitt syn er det en form for "nøytralisering" av ordet menneske og ordet Gud, for å kunne diskuterer Gud og menneskene sett "utenfra" og helt "nøytralt" ut fra menneskers visdom.  Dette tror jeg ikke er rett å gjøre.

Svar
Kommentar #56

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

He he. Lett skal det ikke være, Kvangarsnes.

Å si at Jesus er subjektet når det gjelder frelsen, er bare det samme som å si at Jesus er den som handler. Intet mer, intet mindre.

Men jeg skjønner at vi må passe oss for fremmedord, selv de enkleste og mest brukte. "Humaniora" og "diskurs" er imidlertid gangbare begreper, forstår jeg, selv om de aldri brukes av vanlige folk.    

Svar
Kommentar #57

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Joda, jeg forstår det, men for meg er verken Gud eller Kristus et "subjekt", og i deres øyne er jeg heller ikke et "objekt", slik jeg ser det, språkbruk kan ha, etter mitt syn,  "to sider". Hvorfor ikke bruke bibelske uttrykk? De sier da langt mer?

Men for all del...bruk gjerne fremmedord hvis man vil....men jeg fikk bare behov for å meddele mitt syn på dette i en bibelsk sammenheng...til ettertanke kanskje, ikke for at "lett kan det ikke være." 

Svar
Kommentar #58

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg tror kanskje også litt som deg Åge, med milennium her på jorda når jesus kommer. Men er det bare for Israel eller alle mennesker mener du? Jeg tenker jo kanskje det er alle mennesker? Siden det var det jesus ble tilbudt i matt4 av djevelen? Orker ikke gå alt for mye inn i åpenbaringsboken nå, for je tror kanskje det er et blindspor?


Man kan jo lure på om premliennium har startet (det har jo vært en lang fredsperiode), men jesus har vel ikke kommet tilbake så da er det vel ike slikt (Jeg har ikke sett noe lyn)? Nå så jeg kort over en artikkel, hvor premilennium og pretribulation ofte blir knyttet til dispensjonalisme.


Det står at døde skal resises opp. Skal de leve sammen med de som allerede lever da? Det må jo ihvertfall fortsatt være noen form for fri vilje siden djevelen skal bli sluppet ut igjen?


Jeg tror også kanskje litt på dispensioalisme, men på den ene siden virker det litt ansvarsfraskrivende. Og på den andre siden bryter det litt med Jesus sier om misjonsbefalingen, den gjelder vel fortsatt? Man kan tenke at. Dispensjonalisme hentyder også hele tiden at noen faktisk feiler, som er litt deprimerende.


Jeg tenker kanskje det er to retninger samtidig i vår tid, Israel og kirka. Uten at den ene tar kraft vekk fra den andre. (jakob 1:17?)


Jeg har suttet litt å tro at verden går under snart? Selvom paulus sier det. maranatha. Noen her på debattforumenee sier jesus kom tilbake i år 70 men det tror ikke jeg. Fordi det står israels hus enda ikke skal ha hørt alt før jeg kommer, De tolker det bokstavlig og mente at det skjedde rundt år 70. Men jeg tenker bare at det bibelverset går i oppfyllelse i dagens israel. Siden mange blir messiansk troende og hører om Jesus som om det var noe de aldri hadde hørt om.

Svar
Kommentar #59

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Premillianisme, dispensasjonalisme og teokrati er også vanskelige fremmedord, både å forstå og å skrive korrekt. Jeg anbefaler at de ikke brukes ofte.  

2 liker  
Svar
Kommentar #60

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

For det er sånn kraft i særlig de afrikanske menighetene. 


Hvis du søker thoralf gilbrant og endetiden får du fine bilder hvor noen har tegnet en beskrivelse av endetiden.


http://www.alfa-webtv.com/424835603


johannes var hvisnok flere ganger på patmos? Også før år 70, mener da noen

Svar
Kommentar #61

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Ja det er notert Dag, men noen folk mener man ikke burde snakke om troen i det hele tatt i dagens samfunn. 

Svar
Kommentar #62

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Til og med Emanuel Minos mente Jesus har allerede kommet igjen - fra boka, det har ringt for tredje gang.

Svar
Kommentar #63

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3971 kommentarer

Subjekt og objekt er riksnynorsk

Publisert 4 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men jeg skjønner at vi må passe oss for fremmedord, selv de enkleste og mest brukte.

Er enig i at ukritisk bruk av, for de fleste, ukjente fremmedord er en uting, Og noen  slenger rundt seg med dette til stadighet, kanskje for å virke litt mer akademisk og lærd, hva vet jeg.  Salig Redaktør Arthur Berg brukte ofte litt ukjente fremmedord i sine lederartikler, men passet alltid på å sette betydningen av dem i parentes, og hevdet at det var viktig.  Det hadde vert det beste, i stedet for å sløyfe det helt.

Men - jeg skjønner ikke at " subjekt, predikat og objekt" skal oppfattes som fremmed ord. Det hører jo til i det norske språket, og var vel noe av det første vi lærte om i grammatikkens verden på barneskolen.

 

Svar
Kommentar #64

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Min kommentar 59 ble skrevet samtidig med din kommentar 58 og før jeg hadde sett den. Det var således ikke en kommentar til din. 

Svar
Kommentar #65

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Fremmedord er ord som er hentet fra andre språk og som har beholdt (noe av) sitt opprinnelige preg. Det gjelder også ord som subjekt og objekt. Men akkurat disse kan også kalles lånord siden de har blitt en naturlig del språket vårt.   

Svar
Kommentar #66

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3971 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
For det er sånn kraft i særlig de afrikanske menighetene.

Hva slags kraft tenker du på da, og hvordan ytrer den seg ?

Svar
Kommentar #67

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Sann vekkelse

Publisert 4 måneder siden

For meg er sann vekkelse at stadig nye mennesker får se at Gud elsker oss alle og at Han vil at alle skal bli frelst. Det er videre sann vekkelse når mennesker tar imot Jesu kjærlighet og reflekterer den videre. Det er sann vekkelse når flere og flere får se at frelsen er gratis, at Gud frelser oss av ren nåde. Når nåden slippes løs, skjer det vekkelse. Dette er den vekkelsen jeg ønsker - og som jeg derfor ber om.     

Svar
Kommentar #68

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg kommenterte  bruken av "subjekt"/"objekt" i bibelsk sammenheng, det var du som svarte meg med at det var "fremmedord", derfor svarte jeg deg at "bruk gjerne fremmedord".

Når Jeg da får et spørsmål om premillianisme (ser på nett det brukes ulike skrivemåter av dette ordet), så svarte jeg ham på det og forutsatte han selv hadde et forståelsesinnhold av begrepet, men forklarte del likevel i min kommentar, beklager jeg ikke forklarte dispensasjonalisme, men tror det kommer frem at det også har med  tidsladrer å gjøre.

For øvrig to ord som ikke har noe som helst med forståelsen av Gud/subjekt og meg/objekt å gjøre, derfor helt usammenlignbart, uansett om man har lært det på folkeskolen eller ikke og man kaller det grammatikk. Bruk av språk og tegns betydning kan man studere som egne fag på universiteter.

 

Svar
Kommentar #69

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er vel ikke grammatikk vi driver med?

Svar
Kommentar #70

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3971 kommentarer

Feil

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
For øvrig to ord som ikke har noe som helst med forståelsen av Gud/subjekt og meg/objekt å gjøre, derfor helt usammenlignbart

Og her er du nok selv noe subjektiv i din forståelse av dette.

Gud er alltid subjektet når det gjelder forståelsen av hans vesen. Det er Han som handler med oss fra a til å. Han gir oss frelse, fred, takknemlighet, nåde, tro (troen er også en gave fra ham) som alt annet. Han er subjektet som stiger ned og gir oss alt det vi ikke hadde mulighet til å ordne opp i selv.

I alle andre religioner er det helt omvendt. Der er gud objektet, og mennesket skal handle på forskjellig vis for å tilfredsstille sin gud.

At dette ikke skal ha noe med forståelsen av vår Gud å gjøre, det går over min forstand. 

Svar
Kommentar #71

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det var ironisk ment da jeg i kommentar 56 sa at vi da må passe oss for fremmedord. Og da har vi antakelig debattert det ferdig.    

Svar
Kommentar #72

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

"Sann vekkelse"

Publisert 4 måneder siden

Kommentar 67 til Dag Løkke er jeg helt enig i. Og det er mitt inntrykk at de aller fleste trossamfunn (kanskje alle?) i Norge kan skrive under på hans kommentar. Frelsen er gratis, vi får den helt ufortjent.  Den står i sterk motsetning til Loven, som krever lovgjerninger (rettferdiggjøre seg selv) for å bli frelst. Dette tror jeg også mange er enige i. 

Etter mitt syn er problemet når man blander disse to syn, slik at det blir Lov OG Nåde, eller i det minste LITT Lov og bare Nåde. Angående det siste så tenker jeg spesielt på når man ser seg frelst bare av Nåde, men likevel vil ha Loven, de 10 bud, som rettesnor for sin vandring her på jord. 

Etter mitt syn er en slik "blanding" av Lov og Nåde i strid med Guds ord. Dette ser vi tydelig i historien om Abraham og hans to koner og to sønner. Disse to konene og to sønnene representerer to pakter som ikke kan ha noe med hverandre å gjøre. Paulus tar opp dette i Gal. 4, 21 ff. Og historien med Abraham viser klart at Abraham fikk klar beskjed fra Gud om hva han skulle gjøre, han fikk ikke ha begge konene og begge sønnene i samme hus.  Blanding av Lov og Nåde er etter mitt syn ikke rett etter Guds ord. Med andre ord, å se seg frelst av bare Nåde og likevel  være lydige mot de 10 bud, er ikke rett, slik jeg forstår Guds ord. For meg er det helt uforståelig at man skal være lydige mot de 10 bud, som er "AVSKAFFET" (Ef. 2, 15), "UTSLETTET, TATT BORT OG NAGLET TIL ET KORS" (Kol. 2, 14), uansett hva Luther sier om dette.

Sann vekkelse må derfor komme av sann forkynnelse også på dette området, det er etter mitt syn ikke nok å bare si at Jesus elsker oss alle, selv om det er sant. Det må også forkynnes sant om de to paktene. 

For Gud gjelder ikke både og, men enten eller.

 

Svar
Kommentar #73

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

----

Svar
Kommentar #74

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Synes det blir for my å svare på dine spørsmål her på denne tråden. Men vil du starte opp en egen tråd om dette, kan jeg i alle fall prøve å svare etter fattig evne, slik jeg har forstått det så langt. Og forhåpentligvis håpe andre, som har langt mer kunnskap enn meg, også vil bidra, og ikke minst de som måtte være av et annet syn.

Ellers synes jeg det er bra slik du gjør, å stille seg spørsmål og undre seg over hva som er rett eller galt i forhold til Guds ord. Jeg tror man ikke finner svarene på 1, 2, 3, tror det er en livslang prosess, vil vare livet ut, sannsynligvis uten man finner alle rette svar, men noe tror jeg vi kan finne de rette svarene på. 

Svar
Kommentar #75

Thorbjørn Ustad

6 innlegg  116 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

"Ellers synes jeg det er bra slik du gjør, å stille seg spørsmål og undre seg over hva som er rett eller galt i forhold til Guds ord"

Den beste er å leve sli det best uten å forhoøde seg til gammel regel skrevet for tid. 


Svar
Kommentar #76

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg føler egentlig jeg har gode svar og nyanser på det svaret Thorbjørn. Men det handler egentlig ikke om teologi. Jeg kan heller ikke prakke på deg alt mulig her nå føler jeg. Du får bare stole på magefølelsen. Du er en velsignelse uansett hva du tar deg fore. Jeg vil bare at du skal vite at selv om jeg ikke sier noe har jeg mine tanker om slike spørsmål. Det at jeg ikke svarere betyr ikke at jeg ikke har svar. Dessuten er det viktig å ha kristne i landet når folk trenger hjelp og har kriser. Det er for seint å fikse opp kristne da

Svar
Kommentar #77

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

"fikse opp kristne kristne" = lage nye kristne til å hjelpe folk som trenger det, skjer ikke over en dag, de har blitt skapt gjennom mange år i tjeneste. Noen faller alltid utenfor.  Vi trenger kristne i Norge selvom vi kanskje ikke trenger å være et "kristent land" under Gud?

Svar
Kommentar #78

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

"Det beste er å leve slik det er best uten å forholde seg til gammel regel for tid", skriver du.

Er usikker på hva du mener med "regel" her, hvis du tenker på de 10 bud så har ikke vi hedningekristne i vår tid de 10 bud. De ble gitt til "Israels barn" 2. Mos. 19, 3,og vi er vel ikke "Israels barn"? I Rom. 2, 14 står det " For HEDNINGENE, som IKKE HAR LOVEN"...kunne vist til mange flere ord. 

Så jeg har ingen "regler" eller bud som troende, det står at det er "Guds nåde som oppdrar oss" Tit. 2, 11 ff., vi er under nåden, ikke loven. Vi er altså under frihetens lov, ingen krav og bud. 

Dessverre, etter mitt syn, er det mange i dag som blander Lov og Nåde, det er i strid med Guds ord slik jeg ser det. Dette tolker da mange at det er ok å synde, vi kan gjøre akkurat som vi vil....men det er helt feil. Vi er fortsatt syndere og kommer aldri til å bli noe annet, men Kristus gikk i døden for all vår synd.

Joda, er enig med deg, det beste er å leve uten regler, hvis det er de 10 bud du mener. Det samme sier jo Paulus også.


Svar
Kommentar #79

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Nå skal vel kristne være greie mot alle mennesker? 

Nå skal vi vel ikke på død og liv "fikse opp nye kristne"? De fleste i Norge har da fått høre evangeliet?

Svar
Kommentar #80

Thorbjørn Ustad

6 innlegg  116 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Norsk lov er nok for meg. 

1 liker  
Svar
Kommentar #81

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

De ti bud gjelder fortsatt

Publisert 4 måneder siden

Jeg har ikke fått med meg at de ti bud er satt ut av kraft. De er riktig nok ikke veien til frelse. Frelsen er gratis.

Men budene er gode leveregler for oss. Norsk lov er ikke tilstrekkelig. Den setter kun rammer for straffbare handlinger.

Bibelens ti bud er strengere og krever mye mer. Jus og etikk er ikke identiske størrelser. Den kristne moral krever mer av oss en jussen. Og sånn må det selvsagt være.    

Svar
Kommentar #82

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Budene ble gitt til "Israels barn og Jakobs hus" 2. Mos. 19, 3.

Salme 147, 19-20:

"Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Isarel sine bud og sine lover. Slik har han (Gud) ikke gjort mot noe HEDNINGEFOLK, HANS LOVER KJENNER DE IKKE. HALLELUJAH!"

"De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen...."

"For når HEDNINGER, som IKKE HAR LOVEN..." Rom. 2, 14.

"Vi er ikke under loven, vi er under nåden", sier Paulus.

Om Sinai-pakten og pakten etter løftet, se Gal. 4, 21 ff. Det er to pakter som ikke går sammen,  historien om Abraham og hans to koner skulle vel være grei nok å forstå.

Også alt Paulus skriver om loven i Rom.brevet og Gal.brevet.

Svar
Kommentar #83

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er kjente bibeltekster du viser til, men jeg kan ikke se at de setter budene ut av kraft for oss. Jeg har levd med både disse tekstene og budene i mer enn femti år.  

Svar
Kommentar #84

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Jo, Dag Løkke,

Publisert 4 måneder siden

har du levd med budene som en rettesnor så har du nok ikke gjort noe galt, de fleste av oss har vel budene i bakhodet, men vi klarer aldri å holde dem fullt ut, og har vi bare brutt ett av dem, har vi brutt ALLE! Jak. 2, 14. Der omtales den også som "Den kongelige lov".

Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14 sier jo at budene er "AVSKAFFET" og "UTSLETTET, TATT BORT OG NAGLET TIL KORSET." Hvordan skal vi da leve etter noe som er avskaffet, utslettet, tatt bort og naglet til korset?

Men budene er ikke AVSKAFFET, det sier jo både Jesus og Paulus. Men de er gyldige for de jødene som ikke tok/har tatt imot Kristus, de er fortsatt under loven. For de jøder som har blitt/er frelst, er de oppfylt i Kristus og dermed i dem også (se Rom. 8, 5). 

Loven er fortsatt gyldig for de jøder som ikke tror, og den skal innføres på nytt under 1000-årsriket, inkludert de utvidede budene Jesus forkynte i Bergprekenen: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN (=Fredsriket, 1000-årsriket)". Etter profetiene skal da Guds Ånd utgytes over ALT KJØD (alle folkeslag) slik at de klarer å holde loven, og Jesus skal være Kongen og jødene være "et kongerike av prester på og et hellig folk", 1.Mos. 19, 5-6, og Jesus skal være verdens fyrste og Kongen med sin "Kongelige lov" (jmf. Jak. 2).

Vi troende i dag har formaningene til Paulus å forholde oss til, de er ikke en lov eller påbud. Men de avspeiler på mange måter også budene, men mer enn det.  Paulus ble utvalgt av Gud til å være hedningenes apostel og fullføre Guds ord for oss hedninger, det står svart på hvitt. Han kommer ikke med løftet til oss hedninger om å "arve JORDEN", eller "arve VERDEN" slik Paulus sier Abrahams barn skal gjøre (Rom. 4, 13). Vi troende i dag "ER SATT i HIMMELEN med Kristus" Ef. 2, 6. 

Det er faktisk litt forskjell på det Kristus sier til jødene, og det Paulus forkynner. Ser vi ikke dette, så blir det lett forvirring om dette. Vi er under frihetens lov, under nåden, ikke under trelldommens lov, de 10 bud. Å ha de 10 bud som rettesnor kan lett føre til loviskhet, noe som ikke er godt, det vet jeg av egen erfaring. Nådens evangelium bygger bare på TROEN på Kristus, ikke på loven. Alt av nåde, nåde over nåde: "Min nåde er NOK for deg", sa Gud til Paulus.  Ja, da velger jeg å tro det gjelder meg også. Vi har ingen krav til oss, Guds nåde og omsorg tar seg av oss på alle vis: "Være ikke bekymret for noe." 

Svar
Kommentar #85

Marianne Solli

16 innlegg  1502 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg har grunnet litt på budet Du skal ikke slå ihjelJeg synes at dette jo er selvsagt, men at det kanskje burde ha hett Du skal ikke slå. For en humanist eller kristen er det vel heller ikke greit å slå noen, eller ...?

Svar
Kommentar #86

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Skam!

Publisert 4 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder dem som har fått HAM presentert for seg gjennom forkynnelse og bibelopplæring, og som likevel avviser HAM, så er svaret, JA.  Når det gjelder dem som aldri har fått mulighet til å høre og velge er situasjonen en annen. Disse vil også en gang få lov til å ta et valg.

I vår vestlige verden er det ytterst få, om noen, som ikke har fått hørt Evangeliet og dermed ser redningsmannen. Det gjelder nok også deg, men du er heldig som ennå har valgmuligheten.

1. Det ser ikke ut til at troen kan være så veldig viktig når mange mennesker tillates å leve "uinformert" slik at de lever lykkelig (?) uvitende om at de tror på feil Gud.

2. Når det gjelder "dem som har fått HAM presentert for seg gjennom forkynnelse og bibelopplæring, og som likevel avviser HAM", viser du en stygg holdning til de "feiltroende". 

Jeg viser til følgende sitat fra Luther der det fremgår hva han mener om mennesker som har blitt fortalt om Jesus, men som likevel velger å holde seg til fedrenes tro:

"Alas, it cannot be anything but the terrible wrath of God which permits anyone to sink into such abysmal, devilish, hellish, insane baseness, envy, and arrogance. If I were to avenge myself on the devil himself I should be unable to wish him such evil and misfortune as God's wrath inflicts on the Jews, compelling them to lie and to blaspheme so monstrously, in violation of their own conscience. Anyway, they have their reward for constantly giving God the lie."

http://www.jewishvirtuallibrary.org/martin-luther-quot-the-jews-and-their-lies-quot

Grunnen til at jeg velger å skrive denne kommentaren slik jeg her gjør, er å vise hvor skummelt det er å vurdere mennesker etter tro, særlig i de tilfellene hvor "rett" tro er ment å rettferdiggjøre et menneske, særlig i de tilfellene hvor "rett" tro plasserer mennesker atskilt fra dem med "feil" tro",  særlig i de tilfellene hvor "feil" tro åpner for rettferdiggjort fortapelse, eller, med andre ord, særlig i de tilfellene hvor "feil" tro åpner for dehumanisering.

Svar
Kommentar #87

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det har du rett i, Marianne. Og du er helt på linje med Martin Luther. Han mente at dette budet også innebærer at vi ikke skal fysisk skade vår neste. Noe slikt sier han i budets forklaring i sin lille katekisme.    

1 liker  
Svar
Kommentar #88

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Når jeg sier at jeg har levd med disse budene i hele mitt liv, betyr det selvsagt ikke at jeg har holdt dem. De står der like fullt som rettesnor for oss. Guds krav til oss er hundre prosent, selv om nåden også er hundre prosent. Vårt forhold til Gud, eller Hans forhold til oss, er ikke et regnestykke som går opp.  

Svar
Kommentar #89

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det var godt sagt Dag. Jeg tror også på en slags kombinasjon.

Svar
Kommentar #90

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3971 kommentarer

Valget er individuelt for den enkelte.

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
2. Når det gjelder "dem som har fått HAM presentert for seg gjennom forkynnelse og bibelopplæring, og som likevel avviser HAM", viser du en stygg holdning til de "feiltroende". 

Når det gjelder meg og/eller Martin så betyr våre meninger fint lite. Dette er ikke noe vi mennesker har funnet på, i motsetning til alle andre religioner. Dette er noe som Bibelen taler om.                                                                                                                   Så får du rette anklagen din mot skriftene, og mot Jesus som har anerkjent og stadfestet dem.                                                                                                                               Velger du å avvise det hele er det din sak, og du har fullt ut rett til det. Ingen truer, eller har rett til å true deg til himmelen.  Det er en sak mellom Gud og deg, der du har valget.  Du må ikke blande meg og Luther inn i den prosessen.


Svar
Kommentar #91

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Det nytter ikke å skyve Jesus foran seg.

Publisert 4 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder meg og/eller Martin så betyr våre meninger fint lite. Dette er ikke noe vi mennesker har funnet på, i motsetning til alle andre religioner. Dette er noe som Bibelen taler om.                                                                                                                   Så får du rette anklagen din mot skriftene, og mot Jesus som har anerkjent og stadfestet dem.                                                                                                                               Velger du å avvise det hele er det din sak, og du har fullt ut rett til det. Ingen truer, eller har rett til å true deg til himmelen.  Det er en sak mellom Gud og deg, der du har valget.  Du må ikke blande meg og Luther inn i den prosessen.

Man må kunne stå for sine egne meninger.

Svar
Kommentar #92

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3971 kommentarer

Vandringen uten "skam"

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Man må kunne stå for sine egne meninger.

Å bli en troende innebærer at en gir avkall på mange av sine tidligere, egne oppfatninger, og gir seg innunder Guds tanker gjennom Jesus, og etter hvert ser sammenhengen, det gode og rettvise i alt han forkynte og gav oss mennesker.

Ovenfor her " viser du en stygg holdning til de troende"

Vi er ikke nikkedokker, men glade og takknemlige i vandringen sammen med  HAM.

Ønsker det samme for deg !

Svar
Kommentar #93

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Langt ifra!

Publisert 4 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ovenfor her " viser du en stygg holdning til de troende"

Bare til dem som hevder at de feiltroende og ikke-troende avviser Jesus.

Luther prøvde seg på den overfor jødene.

Svar
Kommentar #94

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3971 kommentarer

Langt i fra- II

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Bare til dem som hevder at de feiltroende og ikke-troende avviser Jesus.

Feiltroende og ikketroende er ikke mine ord. Den retorikken er det deg som blander inn.

Jeg snakker kun om dem som avviser og fornekter Jesus og hans frelse.


Svar
Kommentar #95

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

"et regnestykke som ikke går opp"?

Publisert 4 måneder siden

"Guds krav til oss er hundre prosent", skriver du. Hva mener du med det?


"Vårt forhold til Gud, eller Hans forhold til oss, er ikke er regnestykke som går opp", skriver du også. Hva mener du med det? 

Skal vi se på Guds forhold til oss som et regnestykke? I tilfelle, så trodde jeg virkelig Gud har sørget for at det regnestykket har gått opp. 

Men tror du ikke på det som Paulus skriver, at loven er "avskaffet", "utslettet, tatt bort og naglet til et kors", så blir det jo litt av et regnestykke som aldri går opp.

Og tror du heller ikke på alt det andre Paulus sier om loven, så kan vel ikke regnestykket gå opp da heller. 

Og jeg som trodde Gud var god til å regne.


Svar
Kommentar #96

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg tenker at det Gud gjør er nåde? f.eks han kan møte oss på et møte. Men vi må faktisk gå dit selv for å få noe? Loven?


Det vi gjør og det Gud gjør som Dag sa. Det er åpentbart store "huller" i en slik teologi. Man kan f.ek overdrive det ene eller det andre og jobbe seg ihjel. Men jeg vet ikke om en bedre måte å se det på. 

Svar
Kommentar #97

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1741 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg vet ikke bedre måte å se det på enn å se hva Guds ord i Bibelen sier. Hvis Paulus sier loven er "avskaffet", "utslettet, tatt bort og naglet til et kors", så må jeg jo tro det? Eller er det noe jeg ikke har forstått?

Så kan det jo være slik at ikke alle her i verden har mulighet til å komme seg på et møte? Noen bor jo slik "der ingen skulle tru at nokon kunne bu", eller av andre grunner ikke kan komme seg til et møte. Da er vel Bibelen nok?

Svar
Kommentar #98

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Rettroende som avviser og fornekter Jesus og hans frelse

Publisert 4 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Feiltroende og ikketroende er ikke mine ord. Den retorikken er det deg som blander inn.

Jeg snakker kun om dem som avviser og fornekter Jesus og hans frelse.

OK, da tar jeg som en foreløpig konklusjon at vi som ikke tror på guder eller som tror på andre guder, går fri for beskyldningen om å avvise og fornekte Jesus.

Bare de som faktisk tror at Jesus er Guds kjødelige sønn, er i stand til å avvise og fornekte Jesus.

Hvis dette er hva du mener, er vi enige.

Svar
Kommentar #99

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

jeg tror du tror jeg Gjermund, det spiller egentlig ingen rolle. Gud dømmer på den siste dag ikke vi. Bare vær deg selv du. Gud er til å å hjelpe oss. Frelse er jo å få hjelp. Hvis du ikke trenger hjelp. Kanskje det er du som skal hjelpe andre? Det gjør du best med Jesus sin hjelp.

Svar
Kommentar #100

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Forveksling

Publisert 4 måneder siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Gud dømmer på den siste dag ikke vi.

Jeg tror (pun intended) at du forveksler meg med en troende.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 5 timer siden / 1113 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4394 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4394 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4394 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Et liberalt dilemma
rundt 5 timer siden / 1040 visninger
Marianne Solli kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4394 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4394 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Prestekrisen krever tiltak
rundt 6 timer siden / 279 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4394 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 7 timer siden / 1113 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4394 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4394 visninger
Les flere