Jonas Gahr Støre

1

Straff som virker

Det er på høy tid at det reises en verdidebatt om hvilken kriminalomsorg vi skal ha i fremtiden.

Publisert: 5. jun 2018

av Jonas Gahr Støre, partileder, 
Arbeiderpartiet; og Maria Aasen-Svensrud, talsperson for 
kriminalomsorg, ArbeiderpartietMÅLET MED STRAFF må være at færrest mulig faller tilbake til ny kriminalitet, ikke bare at straffen skal svi. Det er etiske problemstillinger som utspiller seg i dette rommet mellom straff og rehabilitering. Mellom å gi lovbrytere en sjanse for rehabilitering eller ensrettet å påføre frihetsberøvelse og isolasjon under straffegjennomføringen.

Når tidligere straffedømte gis mulighet for å vende tilbake til samfunnet som lovlydige deltakere, tjener det både den enkelte og samfunnet som helhet.

 

En viktig debatt. Biskopen i Bjørgvin og virksomhetslederen ved Kalfarhuset løfter i Vårt Land 28. mai debatten om menneskeverdet og muligheten for å leve gode liv også etter lovbrudd, dom og straff. Det er vi glad for, dette er en viktig debatt.

I løpet av tidens gang har vi sett både politiske og praktiske endringer i utøvelsen av straffegjennomføringen. Problemstillingen knyttet til innstramningene gjort i permisjonsreglementet for innsatte, er et eksempel på dette. Overgangen fra fengsel til frihet er vanskelig, skal man lykkes i dette arbeidet må prinsipper som lenge har vært gjeldende for kriminalomsorgen overholdes. Nærheten til eget lokalsamfunn og muligheten for å leve i en tilnærmet normal situasjon er viktig. Muligheten for dette er blitt stadig mindre med regjeringens harde kutt ovenfor fengslene. Usikkerheten rundt rammene til de mange frivillige og ideelle organisasjonene bidrar til dette.

 

Skulle praktiseres fleksibelt. I 2015 ba Stortinget regjeringen å sikre at regelverket knyttet til permisjoner fra soning skulle praktiseres fleksibelt, slik at rehabiliteringstilbud i regi av frivillige organisasjoner kunne gjennomføres under soningsperioden. Slik vi forstår fra eksemplet vedrørende Kalfarhuset har situasjonen ikke blitt bedre. Snarere har regjeringen gjennom sine massive kutt i kriminalomsorgen i tillegg bidratt til at også rehabiliteringsmuligheten i fengslene er betydelig svekket.

Tilbakemeldingen de siste årene fra kriminalomsorgen og fengslene selv er at viktige livsmestringsprogram, arbeide med sinne- og rusmestring er blitt kuttet ut på grunn av en svært stram økonomisk situasjon. Videre ser vi store bekymringer rundt en økning av isolasjon og tvang overfor de innsatte, og mer vold og trusler overfor de ansatte.

Arbeiderpartiet har lyttet. Igjennom våre alternative budsjetter styrkes kriminalomsorgen, vi aksepterer ikke den situasjonen fengslene er satt i av regjeringen. Flere innsatte får ikke lenger et tilbud som bidrar til menneskelig utvikling og rehabilitering. Det er uverdig for enkeltmennesket og farlig for samfunnet.

 

Kriminalomsorg i fremtiden. Det er på høy tid at det reises en verdidebatt om hvilken kriminalomsorg vi skal ha i fremtiden.

Arbeiderpartiet vil fortsette kampen for anstendige og gode soningsforhold, vi vil legge til rette for rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet for straffedømte. Arbeiderpartiet vil igjen ta opp problemstillingen knyttet til permisjon fra soning slik at de innsatte på best mulig måte får muligheten til å vende tilbake til samfunnet som gode naboer for deg og meg.


5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

17 innlegg  2003 kommentarer

God politikk

Publisert rundt 1 år siden
Jonas Gahr Støre. Gå til den siterte teksten.
Arbeiderpartiet vil fortsette kampen for anstendige og gode soningsforhold, vi vil legge til rette for rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet for straffedømte.

Dette er rett og bra, Støre.  Å få straffedømte tilbake som gode borgere er viktig.

Det som kanskje ikke nevnes her er offerene for kriminaliteten, er det en annen debatt, eller kan deres situasjon, følelser og fortvilelse taes med og vurderes sammen med den kriminelle?

Hva gjøres overhode for å gi dem et godt liv, f eks etter overfall eller vold.


4 liker  
Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Varig hjelp til rusmisbrukere.

Publisert rundt 1 år siden

APpolitiker Jonas Gahr Støre. 

Rusmisbrukere havner ofte i fengsel i kampen for å skaffe penger til neste dose.

Du får nå høre om et middel som kan avruse dem på en enkel måte,i forhold til det tradisjonelle.  Det handler om et naturmiddel -tabernanthe iboga;kalt ibogain. Virkestoffet er et opioid,som brukes i pygmekulturen av sjamaner og ellers i folket i rituell øyemed. Forklaringen på at et rusmiddel kan løse fra rusavhengighet,finnes kanskje hos legekunstens far-Hippokrates, som etterlater seg følgende kunnskap:"Sykdom elimineres ved midler som fremkaller lignende symptomer."Likt helbreder likt."                                                                                                               Men okke som er, må en som bonden vurdere måten etter høstens resultat.

Symptomene på rusavhengighet er så groteske at det er lett å bevise at ibogain virker som det lover;oftest etter bare 1 dose.

Global Ibogaine Therapist Alliance har også et norsk medlem; vår talskvinne for ibogain,psykolog Marianne Kaspersen. "Ibogain-assistert behandling av rusavhengighet"Psykologisk Tidsskrift nr.1.2009.

Ibogain er forbudt i USA,og det gir gjenklang til Norge. Enkelte land ,f.eks. England,lukker øynene for ibogainbehandling på seriøse kursteder,fordi det hjelper.

Norsk Helseinformatikk ,som gir ut Norsk Elektronisk Legehåndbok, skriver om ibogain:"Det er registrert 19 dødsfall relatert til ibogainbehandling utenfor Vest-Afrika i perioden 1990-2008."Sist oppdatert 17.12.2014.                                            

Hvor mange hundre er døde av metadon i Norge ?                                                           Rundt 40 personer dør nå årlig av metadonrelaterte overdoser.Professor Thomas Clausen.Senter for rus-og avhengighetsforskning.(Seraf) En NRKreportasje/Flere dør av metadonoverdoser.

Internasjonal forskning med naltrekson er godkjent av norsk helsemyndighet.Men med naltrekson trengs det oppfølgingsdoser.

Vårt ærende er: Ettersom ingen kan motbevise at ibogain kan helbrede stoffavhengighet;det gjelder også alkohol og tobakk,så tillater jeg meg å                       anmode om at norsk helsemyndighet står for at en heroinist får komme til behandling på Dr.Vorobievklinikken i Serbia,sammen med to leger fra en rusavdeling. Norsk helsemyndighet er kjent med hvilke diagnoser som sperrer for ibogainbehandling.        Dr.Vorobiev er ingen alternativ særling.Han har vært fotball-landslagslege i Serbia.

Anlov Mathiesen skrev et sted at narkomane på Plaza har en drøm: å få behandling med ibogain.


3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere