Usman Rana

Lege og forfatter
28

Et annerledes frihetsbegrep

Årets ramadan viser at den sekulariserte norske allmennheten ennå ikke riktig har fått tak på hvorfor muslimer faster.

Publisert: 4. jun 2018  /  523 visninger.

Årets 17. mai var ekstra hyggelig for min del. I tillegg til å feire grunnloven, markerte dagen også startskuddet på den islamske faste- og høytidsmåneden ramadan. Det medførte at den obligatoriske isen på Aker brygge etter barnetoget glimret med sitt fravær for min del, mens jeg tålmodig måtte iaktta min lille sønn nyte herligheten. 

Da jeg var yngre, betød starten på ramadan at jeg måtte være forberedt på å besvare et arsenal av stort sett velmenende spørsmål om ramadan, som «du kan vel drikke vann når du faster?» og «hvorfor faster du, egentlig?» 

Her har utviklingen vært positiv de siste årene, og nå er det vel ganske godt kjent blant ikke-muslimske nordmenn at i ramadan avstår de fastende muslimene fra ikke bare mat – men også drikke, røyking, snusing samt seksuell aktivitet fra soloppgang til solnedgang. 

Logikken. 

Verre for den sekulariserte norske allmennheten er det nok å forstå hvorfor muslimer faster, hva som er logikken bak å avstå fra flere primærbehov flere timer om dagen. Kort oppsummert handler det om å bygge et spirituelt forhold til Gud, der fasten blir en øvelse i hengivenhet overfor Gud; at man for Guds skyld forsaker noen primærbehov. Dette skal trene muslimene i selvbeherskelse og selvdisiplin. På et overordnet nivå handler det om åndelig frihet, at mennesket er fri fra å gi etter for sine fristelser. Disse fristelsene handler ikke bare om mat og drikke, men også om løgn og bakvaskelser. Vi snakker altså om en ganske annen forståelse av begrepet frihet enn den rådende og postmoderne, der frihet defineres helt omvendt: som muligheten til nettopp å gi etter for sine fristelser.

Nye spørsmål. 

Journalister ringer ikke lenger for å spørre om jeg kan drikke vann under fasten. Nå ringer de og spør om det er mye sosial kontroll under ramadan. Underforstått: om muslimer presses til å faste? Og hvilke sanksjoner er det for dem som ikke faster? Naturligvis er det, som i andre miljøer, sosiologiske faktorer som gjør at muslimer påvirker hverandre og faster. 

Akkurat som det i Nydalen i Oslo eksisterer sosiologiske faktorer som gjør at mange påvirkes til å vandre rundt i treningsklær og -tights, selv når de ikke trener. Men utover dette er det få holdepunkter for sosial kontroll i forbindelse med ramadan. Det er forståelse for at mange ikke faster, og gravide, menstruerende, syke og reisende – for å ta noen eksempler – har teologiske begrunnelser for å la være.

Stor aksept. 

Her i Norge, når dagene er lange, er det ekstra stor aksept for at alle ikke makter å faste. Noen jeg kjenner faster bare i helgene, annenhver dag eller når de har fri fra arbeid. Uten at de dermed blir utstøtt eller møtt med negative kommentarer. 

I fjor ble funnene fra den største befolkningsundersøkelsen blant norske muslimer gjennomført av TNS Gallup utgitt i boken til den muslimske tenkeren Bushra Ishaq. Her kommer det frem at den overveldende majoriteten av de som anser seg som muslimer praktiserer troen i form av faste og bønn, frivillig, og at de ikke er tvunget til dette.

Busser, der køres i myldretiden. 

Årets mest opphetede ramadan-debatt startet i Danmark, der integreringsminister Inger Stjøberg slo fast at fastende muslimer utgjør en sikkerhetsrisiko i et moderne, dansk samfunn. Som om muslimske taxiog bussjåfører i Oslo og København krasjer omkring, fordi de er så utmattet. 

Det bør være unødvendig å si det, men dette er altså ikke tilfelle. Den islamske fasten er ikke helsefarlig og de fleste klarer å yte som forventet i løpet av en arbeidsdag, som i skandinaviske land ikke er spesielt lang. Er derimot fastende muslimske arbeidstagere redde for å sette seg selv eller andre i helsefare, bør de ta ut ferie eller ta igjen fasten på et senere tidspunkt. 

På den annen side er det innenfor medisinsk forskning godt kjent at fasting kan være sunt og forbundet med helsefordeler, med hensyn til blodtrykk, overvekt og diabetes. Noen enkeltstudier, som foreløpig er usikre, indikerer dessuten at fasting kan virke forebyggende mot demens.

Trykket i Vårt land 4. juni 2018 i spalten Fra Sidelinjen.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.

Logikken. 

Verre for den sekulariserte norske allmennheten er det nok å forstå hvorfor muslimer faster, hva som er logikken bak å avstå fra flere primærbehov flere timer om dagen. Kort oppsummert handler det om å bygge et spirituelt forhold til Gud, der fasten blir en øvelse i hengivenhet overfor Gud; at man for Guds skyld forsaker noen primærbehov. Dette skal trene muslimene i selvbeherskelse og selvdisiplin. På et overordnet nivå handler det om åndelig frihet, at mennesket er fri fra å gi etter for sine fristelser. Disse fristelsene handler ikke bare om mat og drikke, men også om løgn og bakvaskelser. Vi snakker altså om en ganske annen forståelse av begrepet frihet enn den rådende og postmoderne, der frihet defineres helt omvendt: som muligheten til nettopp å gi etter for sine fristelser.

Jeg har alltid slitt med å forstå logikken i å utsette måltider eller andre daglige gjøremål noen timer. Hvis man ikke kan spise som normalt gjennom dagen men utsette det til natten..... her er det noe i disiplineringen som går meg hus forbi. 

Fristelser som løgn og bakvaskelser bør man vel alltid avstå fra, uansett tid på året? Kan du forklare, Usman Rana?

4 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

35 innlegg  2088 kommentarer

Rana forsøker

Publisert over 2 år siden

her, på samme måte som jøder om omskjæring, å rasjonalisere ved å peke på faktiske helsefordeler ved faste. Forsøket er et like stort mageplask som for omskjæring. Selvsagt er det styrkende for viljen å presse seg til å ikke gi etter for enhver innskytelse. Dette er velkjent, selvsagt og helt uavhengig av religiøs tilhørighet og praksis. Slik styrking av viljen er å anbefale for alle, men en behøver ikke gå til ytterligheter slik som fakirer. I vår tid vil jeg anbefale å avstå fra elektronisk leketøy, som spill og sosiale medier, som en velegnet viljestrening. Dette har kun positiv effekt.

Å påstå at det ikke er negativt for arbeidsevne og konsentrasjon å avstå fra inntak av drikke og næring gjennom en lang dag, er selvsagt det rene vrøvl. At det ikke behøver å føre til trafikkulykker kan godt hende, men en risiko vil det representere. Det er spesielt manglende inntak av drikke som er fysiologisk forkastelig i sommervarmen. Og når skolebarn praktiserer dette, for å vise at de er gode muslimer, da er det omsorgssvikt å ikke få dem fra slike griller.

Det positive ved Ranas redegjørelse er at han påpeker at det er lov for muslimer å ta til fornuften. Det er en lovende start.

3 liker  
Kommentar #3

Abdullah Al-Badri

0 innlegg  5 kommentarer

Når fordommer er målestokken

Publisert over 2 år siden

Ramdan er en tid for refleksjon, medfølelse og selvbeherskelse, verdier hele verden står sammlet om. Denne delen av Islam må du nok gjøre et bedre forsøk for å svartmale.

2 liker  
Kommentar #4

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ja, hvis det hadde fungert i praksis

Publisert over 2 år siden
Abdullah Al-Badri. Gå til den siterte teksten.
Ramdan er en tid for refleksjon, medfølelse og selvbeherskelse, verdier hele verden står sammlet om.

Spør man en kristen i Egypt vil han nok si at liv og lære ikke alltid er i samklang.
Sitat fra en kristen blogger i Egypt: "Under ramadan blir alle muslimer mer konservative og mindre tolerante overfor kristne."
Han sier også: "Den siste uken av ramadan er vanligvis den vanskeligste. Muslimer som ikke har tatt fasten og bønnene på alvor hittil, ønsker nå å få tak i de gjenværende velsignelsene i måneden. Det betyr at mange muslimer blir enda strengere i sin praktisering av religiøse ritualer, noe som igjen fører til at de anti-kristne holdningene blir sterkere. Å være en streng muslim betyr for mange å vende seg mot kristne og minne dem på deres vantro, eller til og med straffe dem. 

Det er vanskelig, ja nesten umulig, å forstå hvordan det å såre, angripe eller drepe mennesker kan være en måte å behage Gud på. Likevel er det mange mennesker i verden som tenker slik." Sitat slutt.
Link til hele innlegget her: https://www.opendoors.no/nyheter/ramadan-feiring-og-forfoelgelse

Medfølelsen gjelder muligens kun overfor andre muslimer?
Islam prøver å gi seg ut for å være "et tre med gode frukter". Gang på gang får man bekreftet det motsatte og blir minnet om ordene Jesus sa: "Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. "(Matt 7:18-20)

Muslimer sier de tror på Jesus, men de tror ikke på det han sa. Kanskje de burde stole på Koranen som sier at Jesus er Guds ord.

2 liker  
Kommentar #5

Geir Wigdel

35 innlegg  2088 kommentarer

Jeg svartmaler

Publisert over 2 år siden

på ingen måte islam. Mitt poeng er kun å peke på det håpløse i å gi en rasjonell begrunnelse for fasten under ramadan. Det finnes ingen slik rasjonalitet. Påbudet om faste er kun grunngitt i religionen. Tilsvarende finnes ingen rasjonell grunn for å påføre små guttebarn traumet ved å bli omskåret. Ethvert forsøk på å grunngi slike religiøse skikker rasjonelt vil framstå som dekkoperasjoner. så min oppfordring til Rana og andre muslimer er å være åpne og ærlige på at fasten under ramadan kun har verdi som religiøst rituale.

Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Mye bra med Ramadan

Publisert over 2 år siden
Abdullah Al-Badri. Gå til den siterte teksten.
Ramdan er en tid for refleksjon, medfølelse og selvbeherskelse, verdier hele verden står sammlet om.

Refleksjon, medfølelse, selvbeherskelse.

I tillegg er det også slankende. Overvekt er vanlig hos kvinner

Norske ungdommer bør også forsøke dette, om ikke under Ramadan, så en fastetid noen ganger i året.

Ca. 60 % av norske ungdommer er overvektige og dersom de ikke får godteriposene sine til dataspill-tiden, mister de lett beherskelsen og all empati med omgivelsene.

Ins Allah


2 liker  
Kommentar #7

Abdullah Al-Badri

0 innlegg  5 kommentarer

Når pekefingeren blir dommeren.

Publisert over 2 år siden

Kansje det denne bloggeren skriver er sant. Men vi kan på ingen måte konkludere at denne ene opplevelsen er normen i hele Egypt. Disse dårlige fruktene er ikke representativet av hele treet. Adam var uten tvil en stor profet og et godt treet, men vi ser at kain var et dårlig frukt. Kristendommen er et godt treet, men vi ser at det har bært mange dårlige frukt.  KKK, hekseprosessene, kjetteriprosessene og massemordene i Afrika, Amerika og Australia, er alle ting utført i Guds navn. Skal vi legge skylden på kristendommen, eller de elendige fruktene? Jeg tror de fleste forstår at du som kristen eller muslim ikke representerer hele relgionen, men bare din egen forståelse av den. Så her er verset i bibelen slik du forstår den et argument heller mot enn for deg.

Kommentar #8

Abdullah Al-Badri

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg forstår ditt poeng, og det er et godt et. Vi mener at rasjonalitet ikke er endimensjonal, og derav er det visse ting som kun får en forklaring spirituelt. Med andre ord, vi mener at veien til erkjennelse, som jo er målet med rasjonalitet, ikke er ensidig. Veien til erkjennelse varierer og bygger på forskjellige premisser. 

Kommentar #9

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Abdullah Al-Badri. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen er et godt treet, men vi ser at det har bært mange dårlige frukt.  KKK, hekseprosessene, kjetteriprosessene og massemordene i Afrika, Amerika og Australia, er alle ting utført i Guds navn.

Det at dette har blitt utført i Guds navn betyr ikke at man kan finne støtte for slike handlinger i Jesu ord. Jesus sa: "Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? "

På den andre side kan man finne støtte for en mengde grusomheter i Koranen og Hadith. Kanskje ikke så underlig at det eksisterer så mange terrororganisasjoner?

Kommentar #10

Abdullah Al-Badri

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Deres småbarn skal knuses mens de ser på,
        deres hus skal plyndres og kvinnene voldtas.
17 Se, jeg egger mederne mot dem,
        de som ikke bryr seg om sølv
        og ikke har lyst på gull.
18 Med bue feller de unge menn,
        de skåner ikke fosteret i mors liv
        og har ikke medynk med barna.
19 Med Babel, herligst blant rikene,
        kaldeernes stolte pryd,
        skal det gå som den gang Gud
        gjorde ende på Sodoma og Gomorra.

Salmene 137:9 Sæl er den som tar dine småbarn
        og knuser dem mot berget!

Det var blant slike vers i bibelen de hentet sin inspirasjon. 

Er det slik å forstå at du i dine bønner, ber for ISIL og al-qaida? Det verset du hentet er jo et tydelig påbud.

Og de versene og hadithene du hinter til er svært omstridte blant muslimske lærder. Der fleste parten mener at de ikke skal bli tolket bokstavlig. Det er kun salafiwahabi skolen i saudi arabia som promoterer denne fundementale tolkningen. Et land som vi alle vet er godt støttet av USA og sine allierte. Og så lenge dette er tilfelle så vil muslimene aldri få muligheten til å ta et endelig oppgjør med dette problemet.

Kommentar #11

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Disse versene strider imot Guds ord, som er Jesus.

Publisert over 2 år siden
Abdullah Al-Badri. Gå til den siterte teksten.
Det var blant slike vers i bibelen de hentet sin inspirasjon. 

Alle vers som strider i mot hva Jesus sa, regner jeg ikke som Guds ord, siden jeg tror Jesus var Gud, som menneske. (I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.) og (Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.) Fra evangeliet etter Johannes.

Du skriver: Og de versene og hadithene du hinter til er svært omstridte blant muslimske lærder. Der fleste parten mener at de ikke skal bli tolket bokstavlig.

De versene/fortellingene jeg tenker på handler om hva Muhammed gjorde i konkrete situasjoner. Jeg kan ikke se at disse kan tolkes, da må man i så fall ikke godta historiene som sanne. 
Her tenker jeg på fortellinger fra hans periode i Medina. 

Kommentar #12

Abdullah Al-Badri

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er akkurat det jeg mener. Det er i tusenvis klassen med falske berettninger om profeten Mohammed. Disse stammer i hovedsak fra omiyat og abbasiat perioden. Disse blir holdt som hellige og ubestridelige i salafiwahabi skolen. Problemet er at disse har sitt hovedsete i Saudi-Arabia, som er uberørelig i kraft av sin allianse med USA. Det triste er at vanlige muslimer blir nærmest holdt som gissler i midten mellom ekstremistene som mener at Islam er en blodig, krigende relgion. Og høyre ekstreme i europa som mener akkurat det samme om Islam. Disse kreftene legitimerer hverandre. 

 

Kommentar #13

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Abdullah Al-Badri. Gå til den siterte teksten.
Det er akkurat det jeg mener. Det er i tusenvis klassen med falske berettninger om profeten Mohammed

Men siden disse i sin tid ble bevart må de også den gang ha blitt sett på som troverdige. Det handler vel i bunn og grunn om tro. Du tror de er falske, mens andre tror enkelte eller flere av disse er sanne. La oss anta at alle negative historier om Muhammed eller hans medsammensvorne er falske.
Hva er det i så fall Muhammed kom med som er nytt og bedre enn Jesu budskap? Da må man nesten gå til Koranen for å finne ulikhetene med Bibelens budskap.
Et vers som ikke kan tolkes er Koranens klare ord om at Jesus aldri ble korsfestet eller døde, men en annen, med hjelp fra Allah fikk hans utseende og ble korsfestet, mens Jesus ble reddet opp til himmelen av Allah. Koranen er også svært klar på at Jesus ikke er Guds sønn. Begge disse eksemplene strider imot Bibelens lære.
(Bibelen advarer dessuten sterkt mot nye evangelier i Galaterne 1:8)

Logikken er dessuten svært svak i det første eksemplet. Dersom Jesus ikke døde på korset, da er det Allah som er indirekte ansvarlig for at alle kristne har blitt villedet.(håper du ser logikken i dette...) Alle kristne tror som kjent at Jesus døde på korset, sto opp fra de døde tredje dag og viste seg for disiplene og flere hundre andre, før han steg opp til Himmelen.
Jeg har min tro og du har din men en dag vil Jesus komme tilbake og avsløre hvem som er hans "barn". Dersom Islam er sannheten, da vil vi kristne og andre vantro, som Koranen kaller oss, ende opp i en evig, grusom ild(synes du det er rettferdig?) Når man leser hva Koranen skriver om denne ilden, er den ikke særlig troverdig, heldigvis.
Ifølge Koranen og Muhammed(hvis man kan stole på denne uttalelsen) vil ilden bestå av flest kvinner, og da snakkes det om muslimske kvinner, så i Islam vil flertallet av menneskene som har levd på jorden ende i ilden. Ikke særlig oppløftende for de som tror på slikt.
Da sier jeg takk for debatten! Kanskje vi debatteres i en kommende tråd?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere