Aase Marie Holmberg

21

Biskopenes ansvar og dilemma!

Biskop Veiteberg svarer på spørsmål fra avisen Dagen at «svart-hvit tale» om dom, helvete og evig fortapelse har vært skadelig for mange. Hun møter mennesker med helvetesangst og mener det er en del opprydningsarbeid å gjøre i kirken.

Publisert: 3. jun 2018 / 734 visninger.

Trosmessig belastning:

Folkekirkens forkynnelse om fortapelsen, himmel og helvete, et av de mest debatterte temaer i Vårt Land, er i utakt med flere av dens autorative bekjennelsesskrifter. Biskopene har det overordnede ansvar for at forkynnelsen i kirkene er i overensstemmelse med Guds ord og lære. Jeg er ikke i tvil om at en del av innholdet i to av trosartiklene må være en trosmessig belastning for svært mange kristne, ikke minst for kirkens prester og andre ansatte. Mange av dem unngår temaene i frykt for å bli misforstått. Det er svært vanskelig å leve med et Gudsbilde som stenger døra for mennesker som gjerne vil være med på «bryllupsfesten», men som kanskje mangler noe på å være rettroende (konferer lignelsen om de fem brudepikene som manglet olje på lampene sine og derfor ble stengt ute fra festen). Det å lukke døren for disse strider mot hva vi alle mener er riktig. Det blir ikke lett å tro på en kjærlig Gud som er mindre barmhjertig enn oss selv. Det er også merkelig å tro at Gud bare skal åpne porten til sitt rike for dem som har omvendt seg og som tror på Jesus forsoningsdød. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Hans nåde har ingen grenser. Selv om mange mennesker like inn i døden velger å utelukke seg fra Guds kjærlighet, tror jeg de får en ny sjanse på dommens dag, da han kommer tilbake for å dømme levende og døde.

 

Kjent inventar i nytt hus (2011):

En arbeidsgruppe med ovennevnte tittel ble nedsatt av kirken i 2011 for å arbeide med fremtidens kirkeordning. Til tross for at det sies at biskopene har avskaffet helvete, benyttet ikke gruppen seg av sjansen til å gjøre noe med de sentrale bekjennelsesskriftene Augustana og den Atanasianske trosbekjennelse, som er blitt mer kjente, enn noen andre, enda det ikke levnes noen tvil om hvilken skjebne som venter syndere og vantro. De ugudelige skal pines uten ende og gå inn i ilden, mens de som har gjort godt skal gå inn til det evige liv. Lederen for arbeidsgruppen, teologen Trond Bakkevik sa vi ikke behøvde å bry oss så mye om dem (de to trosartiklene.) Dette holder ikke lenger. En prest som ikke følte seg komfortabel med «fortapelseslæren», ba Vårt land spørre biskopene om deres syn. De fleste stilte seg avisende til at alle blir frelst, og mente det å gå fortapt betydde primært «ikke få være i Guds nærhet:» To biskoper delte «Apokatasi tanken», tanken som handler om alle tings gjenopprettelse. Disse biskopene mener alle blir frelst.

En teologisk tilsløring og ingen avklaring:

Jeg er enig med Marcus Borg som sier kirken ikke har tatt et skikkelig oppgjør med helvetesforkynnelsen. Mange av kirkens ledere mener de tradisjonelle fortellingene i Bibelen og noen formuleringer i trosartiklene (som er autorative) om evig pine og evig ild er ubibelske og absurde. Nå bør bispekollegiet komme med klare uttalelser om hvordan de nevnte trosartikler skal tolkes og forstås. Kanskje folkekirken, i likhet med den romersk katolske kirke, kan klare seg med den Apostoliske og den Nikenske trosbekjennelse?

 Trykket i Vårt land 5. juni 2018

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Elsk meg - ellers!

Publisert 8 måneder siden

Om Bibelen er sann og og de som ikke ønsker å omvende seg og ikle seg Jesu dyrekjøpte rettferdighet, ikke kommer inn i Himmelen, men går fortapt, hvilken nytte vil disse menneskene ha av at Biskopene opphever Guds Ord om fortapelse?  Har Biskopene slik makt, vil Gud endre mening?

Evigheten er jo tidløs, kanskje fortapelse er tilintetgjørelse.

Kan kjærlighet tvinge noen til å bli elsket?

Om Guds gode gave og nåde må taes imot i tro, kan Gud tvinge deg til å åpne ditt hjerte for Ham?

Tvang du din ektefelle til å si ja i bryllupet?

Kirken er ikke lenger i stand til å veilede mennesker.  Den har vel aldri vært det, med sine mange gale forståelser av Ordet.

Men begravelser gjør Kirken godt, - pluss mange gode kulturaktiviteter.

2 liker  
Kommentar #2

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ja, til og med frykte og elske; går det godt sammen? Er man redd og frykter noen, er man bare forknytt og redd. Det blir vanskelig å elske samtidig.

Kommentar #3

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Gudsfrykt er nok noe annet enn redsel.  Den er vel knyttet til Guds hellighet og ære.  Vi tilber Ham.  Og vi har respekt, gudsfrykt.  Å elske Gud betinger overgivelse og lydighet.

Jeg tror Gudsfrykt kan kombineres med tillit.   Vi kan frykte eller ha tillit til politiet beroende på om vi har rent mel i posen?


Kommentar #4

Aase Marie Holmberg

21 innlegg  17 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Elsk meg – ellers (hva da?)

Jeg tror de fleste kristne er enig i at Bibelen må tolkes. Likeledesat ingen har monopol på sannheten. Derfor må det være flere syn.

Du skriversom om din mening er den sanne lære. Hva mener du om fortapelsen? Tror du devantro havner i ildsjøen og at de skal pines i all evighet? Selv tror jegsammen med folkekirken vår at Jesus skal komme igjen å dømme levnede og døde.Kirken tror på fortapelsens mulighet som den mener primært vil si fravær fraGuds nærhet, men føyer til det kun er Gud som vet hva som vil skje på dommensdag. Håper du vil svare på spørsmålene min. Jeg er enig med deg i svaret tilMarianne Solli at Gudsfrykt er noe annet enn redsel, men kan som du sierkombineres som ærefrykt og tillit. Det er også å ha større respekt for Gud ennfor mennesker.

2 liker  
Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vår trosbekjennelse er Jesus Kristus

Publisert 7 måneder siden

Takk til Aase Marie Holmberg for et godt innlegg!

Vi klarer oss allerede med den apostoliske og den nikenske trosbekjennelsen. Det er kun de to som blir benyttet i liturgien i Den norske kirke.

At Augustana og den athanasianske bekjennelse ikke blir brukt, er et levende bevis på deres ubetydelige stilling i vår kirke. Og heldigvis for det!

De første kristnes trosbekjennelse var "Jesus Kristus", som betyr at Jesus er Herre. Det holder for oss også.      

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 258 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 51 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 6 timer siden / 46 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 8 timer siden / 251 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 74 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81304 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44424 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35414 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28721 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22443 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21276 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20344 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 13 timer siden / 108 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 75 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 144 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 350 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 253 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 83 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 213 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 258 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 51 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 6 timer siden / 46 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 8 timer siden / 251 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 74 visninger
Les flere