Kristin Ørmen Johnsen

Stortingsrepresentant for Høyre
12

Kirken - vår felles kulturarv

For svært mange av oss er det i kirkebyggene at mange av livets store og små begivenheter finner sted. Hver eneste dag brukes de 3000 kirkene våre i Norge til alt fra gudstjenester, høytidsfeiringer, brylluper og begravelser, til korøvelser, konserter og foredrag.

Publisert: 31. mai 2018

Med et slikt aktivitetsnivå er det derfor viktig at vi tar vare på kirkebyggene. Dessverre er det fremdeles et vedlikeholdsetterslep på endel av kirkene våre. Jeg vil jobbe for at etterslepet nå skal snu.

De fleste kirkene i Norge eies av menighetene, og det er som regel kommunene, som med kirkeloven har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av disse. Til tross for at kommuneøkonomien har blitt bedre hvert år med Høyre i regjering, så er etterslepet likevel på flere milliarder kroner. Regjeringen jobber nå langs flere spor for å løse dette. For eksempel er det etablert en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg, der investeringsrammen i fjor var på 1 mrd. kr. Regjeringen gir også tilskudd til kompetanseoppbygging og tilstandsundersøkelser av kirkebyggene våre, samt drift av en nasjonal kirkebyggdatabase.

I Kulturdepartementet jobbes det nå med en ny felles lov for tros- og livssynssamfunn, inklusiv Den norske kirke. I høringsnotatet for denne, som var ute fjor høst, omtales ulike finansieringsløsninger, også ansvarsfordelingen mellom myndighetene når det gjelder kirkebyggene. Departementet arbeider nå med en lovproposisjon om dette, og jeg ser frem til resultatet av arbeidet.

Men det er de eldste og mest verneverdige av kirkene våre som trenger mest pleie, og for meg er det spesielt viktig at disse nå får et løft. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil «sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg». Riksantikvaren har nylig gjennomført et prosjekt på om lag 150 mill. kr til istandsetting og brannsikring av alle de 28 stavkirkene våre. I fjor gav regjeringen også et ekstraordinært tilskudd på 25 mill. kr til ni kirker på Sør- og Vestlandet, som del av sysselsettingspakken. Blant annet gikk nesten seks mill. kr til vakre Avaldsnes kirke på Karmøy, og 12 mill. til Mandal kirke.

Nidarosdomen er i en særstilling som landets nasjonalhelligdom og den eneste kirken der staten over statsbudsjettet finansierer et kontinuerlig antikvarisk vedlikehold, ved tildeling til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Men vedlikehold av kirkene er ikke noe bare det offentlige gjør. Nå i april og mai har det vært vårdugnad ved en rekke av kirkene våre, der det rakes, feies og vårpusses i kirkebygg i hele landet vårt. Det er jeg veldig glad for, og til alle som er med på dugnaden for å holde kirkene våre i stand: Tusen takk for innsatsen!

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Kristin Ørmen Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Hver eneste dag brukes de 3000 kirkene våre i Norge til alt fra gudstjenester, høytidsfeiringer, brylluper og begravelser, til korøvelser, konserter og foredrag.

Den ingressen er vel ikke helt i tråd med det åttende bud?

Om man ser på statistikken over kirkelige handlinger var det i 2016

- 46418 gudstjenester på søn- og helligdager,

- 16091 gudstjenester på andre dager,

- 7535 kirkelige vigsler og

- 36150 kirkelige gravferder,

til sammen 106194 samlinger.

Korøvelser, konserter og foredrag fant jeg ingen statistikk over, men la oss nå anta at den norske gjennomsnittskirka har en korøvelse i uka i 40 av årets uker, og 20 konserter og foredrag gjennom året. Det blir i så fall 180000 arrangementer i tillegg.

Summen blir da ca. 286000 hendelser i året. Fordelt på 3000 kirkebygg blir dette 95 hendelser per kirkebygg, altså hender det noe ca. hver fjerde dag. Hvordan passer dette med påstanden om at "Hver eneste dag brukes de 3000 kirkene våre i Norge"? Realiteten er jo at 1 av 4 kirker brukes hver dag, mens de øvrige 3 står tomme?  For meg betyr dette at vi har ca. 2000 kirker for mye, i alle fall om man skulle hatt en rasjonell bruk av byggene.

Kommentar #2

Daniel Krussand

31 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Summen blir da ca. 286000 hendelser i året. Fordelt på 3000 kirkebygg blir dette 95 hendelser per kirkebygg, altså hender det noe ca. hver fjerde dag. Hvordan passer dette med påstanden om at "Hver eneste dag brukes de 3000 kirkene våre i Norge"? Realiteten er jo at 1 av 4 kirker brukes hver dag, mens de øvrige 3 står tomme?  For meg betyr dette at vi har ca. 2000 kirker for mye, i alle fall om man skulle hatt en rasjonell bruk av byggene.

Nå glemmer du at kirkebyggene er spredt ut over hele landet.  Dersom du fjerner 3 av 4 kirker blir det dobbelt så lang vei til nærmeste kirke.  

En helt annen sak er at Gud ikke bor i kirkebygg.  Han bor ved sin Ånd i mennesker som er et tempel.

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere