Fredrik Evjen

29

Bibelen - en politisk bok

Publisert: 25. mai 2018.

Jeg finner ikke stedet i salmene det står om det som skjedde i Oslo-avtalen. Ikke direkte om denne avtalen. Men jeg har funnet et annet sted.

Joel 3:7 ...delte  mitt land.

Et bibelvers at Gud bøyer kongers hjerte, men finne ikke verset igjen.

1. Tim. 2:1-2

Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stillling...

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil. (‭Salomos Ordspråk‬ ‭21‬:‭1‬ NB)

Kommentar #2

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Deler av GT

Publisert 9 måneder siden

er i høyeste grad politisk, men kun med gyldighet for bibelsk tid. Dette bør ethvert tenkende menneske skjønne. At noe finner det opportunt å brike Bibelen til politiske formål i dag, er forståelig. Det som er uforståelig, og utilgivelig, er at så mange lar seg forlede av slik bruk av hellige skrifter. (Det samme gjelder selvsagt politisk bruk av Koranen).

1 liker  
Kommentar #3

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Bibelsk tid er ikke bare  da personene som det står om levde og tidsrommet det tok å skrive Bibelen. Profetiene omtaler tiden helt frem til nåtiden og videre fremover. Når Bibelen er politisk er det ikke forledning og utilgivelig. Det er det derimot med Koranen da den motsier Bibelen og bare en av dem kan være  sannheten.

1 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Oslo-avtalen?

Publisert 9 måneder siden

Det står selvsagt ingenting om Oslo-avtalen i Bibelen.

3 liker  
Kommentar #5

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Les nøye hva jeg skriver. Ikke direkte om Oslio-avtalen, men hva som skjedde i denne avtalen. Du har rett i at ikke ordet Oslo er nevnt.

Kommentar #6

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Indirekte står det om Oslo-avtalen vil jeg si.

1 liker  
Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Du må grave videre

Publisert 9 måneder siden

Du må ikke være så sikker på at Oslo ikke er nevnt. Jeg har opplevd både 900 års jubileet og 1000 års jubileet til Oslo. Det første var i 1950 og det siste i 2000. Man gravde mye med teskje i Gamlebyen i de femti mellomliggende årene og fant da ut at byen var eldre enn man opprinnelig trodde. Så om du graver videre, vil du kanskje finne at Oslo er enda eldre og dermed nevnt i den mer enn to tusen år gamle boka.  

Kommentar #8

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk for et hyggelig svar:)

Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det er hyggelig at du opplevde min kommentar 7 positivt. Det jeg sier om Oslo, er historisk korrekt. Men du vil ikke finne Oslo nevnt i Bibelen. Uansett hvor mye vi graver, er det ingen holdepunkter for at byen er mer enn tusen år gammel. 

Jeg forstår selvsagt at du ikke mener navnet Oslo, men at "Osloavtalen" ligger i en eller annen profeti. Den oppfatningen deler jeg ikke. Min kommentar var ment humoristisk, og jeg håper du aksepterer den formen for humor.         

Kommentar #10

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det var Arvid Bentsen som siterte dette verset i et møte jeg var på. Noen her inne som vet hvem det er og har epost-adressen hans?

Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg tror ikke at vi skal etterlyse folk her. De må selv få velge om de vil opptre offentlig eller ikke. Verdidebatt er en offentlig arena.  

Kommentar #12

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg sier ikke at dette verset omhandler spesifikt Oslo-avtalen, men at det som skjedde i denne avtalen omhandler verset om. Er det flere eksempler i historien på det som skjedde i Oslo-avtalen?

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Politikk i Bibelen

Publisert 8 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.

Jeg finner ikke stedet i salmene det står om det som skjedde i Oslo-avtalen. Ikke direkte om denne avtalen. Men jeg har funnet et annet sted.

Joel 3:7 ...delte  mitt land.

Interessant det du holder på med - det har nok noe for seg, det er helt sikkert, men er vanskelig. Jeg tror kanskje ikke at delingen  av landet har noe med Osloavtalen å gjøre, men kanskje ved en senere anledning?

Da er kanskje profeten Daniel riktige stedet å begynne? (2.28-29) Statuens betydning 39f.: 

Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, som skal herske over hele jorden. Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre, lik jern som slår i stykker.
Føttene og tærne som du så, var dels av pottemakerleire og dels av jern. Slik skal riket være delt. 

Det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire.
At tærne dels var av jern og dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis skjørt. Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. 

Alt dette har med det nye Babylon (Babel som betyr Guds port) som skal oppstå, og du finner informasjon overalt om dette Babylon, se Åp.17.) 

Dan.7 gir god informasjon om disse verdensrikene som skal oppstå - himmelens 4 vinder / dyr - (refr. Jef.49.36, Sak.2.1-6, Sak.6.1-5, Åp.7.1) Også Dan.8. gir god informasjon om hvordan dette starter. (Væren og bukken/ Persia og Hellas og med deres allierte...

v19f: «Nå lar jeg deg få vite hva som skal skje når vredestiden er i ferd med å ta slutt, for det handler om tiden for enden. Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av Media og Persia, og geitebukken er kongen av Javan. Det store hornet i pannen er den første kongen. Det ene hornet som ble brukket av, og de fire som vokste opp i stedet, betyr at fire kongeriker skal stå fram fra folket hans, men uten hans styrke. Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset.

Her er det bare å lese i vei og ta med seg henvisningene som binder Bibelen sammen til en helhetlig fortelling om endetiden. (Jes.46.10 / Luk.21.22) Esek.17. er også interessant innenfor de politiske avgjørelsene.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Manglende henvisning

Publisert 8 måneder siden

: refr. Jefr: 49.36 - Her skal henvisningen vise til Jeremia.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere