Prest, forfatter, og doktorgrads-stipendiat Gyrid Gunnes

Refusert

Gyrid Kristine Gunnes skulle denne uka holdt Morgenandakt i NRK radio, men brøt samarbeidet etter det hun opplevde som «forhåndssensur». Her trykkes andaktene i sin opprinnelige form, uavkortet.

Publisert: 25. mai 2018  /  1145 visninger.

Andakt #1: Ordet sier: Me too

I begynnelsen var Ordet
Ordet var hos Gud
Og Ordet var Gud.
Og Ordet ble kropp
Og tok bolig i blant oss.

Det skriver evangelisten Johannes. Derfor tror vi på en gud som kan si metoo sammen med tusenvis av kvinner i løpet av det siste året. Hva? vil mange tenke. Det går jo ikke an å påstå. Jesu var en mannlig opprører som døde på grunn av fysisk tortur.

Det er riktig at de eventuelle seksuelle krenkelsene Jesus kan ha opplevd, er evangeliene tause om. Det betyr ikke at de ikke har skjedd. Det vi som kirke har, er Markus og Matteus og Johannes og Lukas sine versjoner av Jesu liv og død. Og som alle andre skribenter så gjorde de et utvalg, ut fra kriterier om hva de og samtiden oppfattet som sant, relevant og passende.

Men slik en film alltid har et negativ som både viser og skjuler fotografiets motiv, finnes det kanskje bibelvers som bare blir synlig i spørsmål og undring. For selvsagt kan også menn være offer for seksuelle krenkelser. Selvsagt kan dette være en del av tortur, både i fortid og samtid. Forskning forteller at menn som utsettes for seksuelle krenkelser føle seg mer ensomme enn kvinner. Hvorfor kan ikke Gud, i sitt menneskeliv, ha erfart seksuelle krenkelser? Hva i oss og i kulturen vår er det som gjør at guddommelighet og sårbarhet ikke kan tenkes sammen.

Hva sier det om våre forestillinger om både om sårbarhet, og om guddommelighet? Hva sier det om ofrenes ensomhet når denne erfaring plasseres i trygg avstand fra Guds egen erfaring som menneske? Hvordan ville kristendommen sett ut, om vi hadde bekjent en gud som hadde opplevd seksuelle krenkelser?

Slike spørsmål et grunnleggende for kirken og teologien. De viser at ordene fra Johannes om at Gud ble menneske og tok bolig i blant oss er en forestilling som vi aldri ferdig blir ferdig. At Gud ble mennesker lodder dybder hvor kanskje selv ordene svikter.

Den Gud jeg tror på, må være midt i den hverdagen jeg er utlevert i. Det er en hverdag hvor kropper og lyst så altfor ofte er et bytte som ranes, ikke en gave som gis og mottas i kjærlighet og takknemlighet. Derfor tror jeg Jesus kan si: Metoo.

Hvis Jesus selv var offer for seksuelle krenkelser, hva ville Jesus sagt til mennesker som har opplevd seksuelle krenkelser? Selvsagt kan ingen vite. Men jeg tror det hadde vært noe slik: Uansett hva noen har gjort med deg mot din vilje. Uansett hva noen har tatt fra deg av grenser, frihet eller lyst, så tilhører du deg selv. Dine grenser er dine. Din frihet er din egen
Din lyst kan ingen ta fra deg.


Andakt #2: Ordet og kvinnekroppen

For litt over en uke siden feiret Den norske kirke at det er 25 år siden Rosemarie Køhn ble utnevnt til biskop i Hamar. Med det fikk Den norske kirke sin første kvinnelige biskop. Det er en grunn til å feire!

Men gleden over dem som har gått foran tar ikke bort sorgen over de mange som ikke fikk oppleve å være blant dem som nå feires. Kvinnehistorie er ofte en historie om fravær
om kvinner som ikke har fått bruke sine talenter og evner fordi samfunnets normer ikke gav dem mulighet til det.

Men slik mange ulike ingredienser eltes sammen til en sammenhengende deig, kan fraværet av kvinner og andre som har opplevd diskriminering smelter sammen og får synlig form som forestillinger om hvordan det som ikke er kunne vært.


I begynnelsen var Ordet
Ordet var hos Gud
Og Ordet var Gud.
Og Ordet ble kropp
Og tok bolig i blant oss,

skriver evangelisten Johannes. Men hva om det også finnes et Ord og ord som aldri har blitt sagt, hørt, skrevet ned? Hvordan ville et slikt u-sagt, u-hørt og u-skrevet Ord som tar bolig i blant oss, sett ut? Hva om Gud har gjestet jorden som den kvinnelige Kristus, Krista, uten at samtiden har gjenkjent henne, uten at noen evangelister skrev om henne, uten at det ble noen religion ut av det. Å tenke frem den kvinnelige Kristus, Krista er en slik motstand mot fraværet av kvinner i historien. Hun er altertavlen som ikke kan males; evangeliene som ikke er skrevet; en guddommelighet for alt det som ikke ble. Siden Rosemarie Køhn ble utnevnt til biskop har Den norske kirke i større grad åpnet seg for
at også kvinner og kvinners erfaringer kan representere gud i språket. Gud må tenkes, snakkes og tros – ikke bare som mann, fader og konge, men som kvinne, som mor og dronning.


Og i løpet av de siste årene har mange tatt til orde for at språket vårt trenger et kjønnsnøytralt pronomen, «hen». Hva skjer med mitt eget selvbilde når jeg tenker om meg selv som hen? Hva skjer når Gud tenkes som hen?

Mer og mer tenker jeg at hen er en svært passende for å beskrive gud. Det viser oss at gud er både mor og far, og derfor hverken ingen av delene. Fordi Gud alltid er større enn og mer enn det menneskelige språket. Hva om Ordet som tok bolig iblant oss var en «hen»?

Kanskje kan Jesus som hen romme også Krista, som minner, drømmer og håp – midt mellom fraværet og nærværet.


Andakt #3: Han er oppstått!

Pussy Riot er en russisk feministisk punkrockband som er kritisk til en manglende demokratisk kultur og menneskerettigheter i Russland. Pussy Riots er mest kjent for sin punkebønn fremført 21. februar 2012 i Vår frelses katedral i Moskva. Bønnen ble avbrutt av sikkerhetspersonale, det medlemmene ble tiltalt og dømt til fengsel.

I medias omtale av Pussy Riot forsvant det faktum punklåten faktisk er en bønn henvendt til Jomfru Maria, slik tradisjonen blant mennesker som tilhører den ortodokse kirketradisjonen er. Pussy Riots bønn er ingen vanlige bønn. Det er en bønn som avkler kirkelig maktmisbruk, i form av en tett samrøre mellom den russiske verdslige makten og overhodet for den russisk-ortodokse kirken, patriark Kirill.

Jomfru Maria - bli en feminist! ber Pussy Riot. Vær med oss i vår kamp, ljomer sangen, før de stoppes av vakter og kastes ut. I punkebønnen tiltar de unge kvinnene seg et eierskap til gudstjenestens bønnespråk. De ber offentlig. Med andre ord, annen musikk, og et annet kjønn enn det som er vanlig i den offisielle russiske liturgien. At bønn er makt er tydelig, når medlemmene arresteres og dømmes av sekulære domstoler til fengselsstraffer.

Ifølge Lukasevangeliet blir Jesu kvinnelige venner som kommer til graven møtt av en engel som forteller dem: «Han er ikke her, han er stått opp». Fra dette øyeblikket skal Jesu venner fortelle hverandre om ham, skrive om ham, lage ritualer og bønner for å huske hvem Jesus var.»

Pussy Riots bønn er en handling som plasserer seg i denne flommen av minner om Jesu. Reaksjonen på deres bønn viser at valg av ord og form kan låse minnet om Jesus til én form og én sjanger. Det tradisjonelle religiøse språket, enten det er luthersk eller ortodoks, mumler «Vi eier Jesus. Det er her han er, i vårt språk, i disse formene.»

Pussy Riot bønn minner meg om at ingen har eierskap på Gud. Ja, Jesus er her, i minnet om ham, i dogmene, sangene, ritene, de hellige husene, som generasjonene før oss har overlevert oss. Men like sant: Jesus er ikke her. Han er oppstått. Han er alltid mer, alltid større enn dogmene, sangene, ritene og de hellige husene Jesus er et svar som det aldri kan settes to streker under.

Etter at vi har fremsagt trosbekjennelsen sammen med menigheten i fortid og frem, burde vi minnes Pussy Riot og alle andre som har blitt kalt kjettere og blasfemiskere. Kanskje snakker kjetteriet og blasfemien av og til sannere om Gud enn det tradisjonelle religiøse språket?

Kanskje kan kjetteriet vise oss det som ikke kan sies eller høres, det som støtes ut fra rettroenheten. Jeg ønske meg en tvilsbekjennelse. Ikke fordi jeg tviler på Guds kjærlighet.

Men fordi jeg erkjenner at ingen eller intet eier språket om Gud.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Spekulasjonar og eigne tankar

Publisert rundt 1 år siden

Dette er ikkje andakter eller forkynning ut frå Bibelen eller kristen teologi, men spekulasjonar og tankar som Gunnes og likesinna feministar gjer seg.

16 liker  
Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg synes det er spennende og utfordrende det du skriver om i andaktene dine.  Ordet andakt kommer fra tysk - "til ettertanke" - og således er din misjon nådd.  Stå på videre du, selv om noen gamle gubber og kjerringer vil ha deg til å tie.

Hørte deg på debatten i NRK igår, og jeg skjønte ikke mye av argumentene den NRK-ansatte kom med for å forsvare refuseringen.  Det fremsto som tåkeprat.  Hun kunne visstnok gå god for innholdet og teologien du presenterer, men "formen" var ikke akseptabel.  Hva mente hun med det? Synes uklart.

Et annet "argument" hun brukte kunne tolkes dit hen at morgenandakten kommer i en rekke av programinnslag/musikk der på morrakvisten som visstnok skal være en slags koseklubb.  Ingen skal få kaffen i vrangstrupen eller utfordres på vanskelige tema.  Kos, kyss og klemz - og ha en fin dag fra alle oss i NRK.  Det var min tolkning av tåkepratet.


Kommentar #3

Dan Lyngmyr

189 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Gyrid Gunnes. Gå til den siterte teksten.
Refusert

Gyrid Kristine Gunnes skulle denne uka holdt Morgenandakt i NRK radio, men brøt samarbeidet etter det hun opplevde som «forhåndssensur». Her trykkes andaktene i sin opprinnelige form, uavkortet.

Det store spørsmålet er ; I hvilken grad har noen rett til å avvise et forslag til andakt - når formidleren er NRK og gitt at deres samfunnsoppdrag er å favne så bredt som mulig.

Noen vil derfor være av den oppfatning at Gunnes si andakt absolutt befinner seg innenfor denne rammen.

Utviklingen i den gamle folkekirken, og blant befoknngen forøvrig, gjør at Gunnes sine tanker og refleksjoner, uansett om man liker det eller ikke, stadig finner gehør hos flere. Ikke nødvendigvis eksplisitt alt hun formidler i denne andakten ,men gudsbildet forvitrer fordi kunnskapen er liten.

Etter mitt subjektive skjønn er denne andakten ingen andakt, men et partsinnlegg om hva gud er og hvilket autoritet bibelen bør eller skal ha for både den troende og ikke troende. 

Heldigvis finnes det flere gode "plattformer" enn akurat morgenandakten hvor man også kan formidle sine synspunkt på dette - slk det også står Gunnes fritt til å gjøre.

At mange andaktshørere ville oppfattet hennes budskap som svært provoserende  er trolig ikke et tips som ville gitt veldig høye odds.

6 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

185 innlegg  13478 kommentarer

Sjangerforståelse

Publisert rundt 1 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Etter mitt subjektive skjønn er denne andakten ingen andakt, men et partsinnlegg om hva gud er og hvilket autoritet bibelen bør eller skal ha for både den troende og ikke troende. 

Heldigvis finnes det flere gode "plattformer" enn akurat morgenandakten hvor man også kan formidle sine synspunkt på dette - slk det også står Gunnes fritt til å gjøre.

Her er jeg enig med deg, selv om jeg personlig kan oppleve Gunnes' frie bibeltolkninger som forfriskende.  Dette handler om sjanger, og andakt er en type skriftlig eller muntlig refleksjon med utgangspunkt i utvalgte bibeltekster som - ut fra tradisjonen - er underlagt noen bestemte sjangerkrav.

Gunnes' andaktsutkast bryter på flere måter med disse kravene - ikke fordi hun framfører utradisjonelle tolkninger av bibeltekster, men fordi hun produserer en undertekst som jeg ikke med min beste vilje kan finne i de versene hun har plukket ut (eller for den del i Bibelen overhodet).  En slik teksttolkning minner meg om vandrehistorien om den presten som tok utgangspunkt i dagens tekst for aldri å vende tilbake til den. NRK har, slik jeg oppfatter det, utført et redaksjonelt arbeid med dette som utgangspunkt - noe som ikke kan kalles sensur.

Det finnes - som du skriver - en rekke andre "plattformer" der Gunnes' tekster egner seg bedre (og der de også kunne danne utgangspunkt for interessante diskusjoner) enn i NRKs radioandakter

4 liker  
Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

NRK og oss brukere

Publisert rundt 1 år siden

Andakten skal beholdes slik den er; dvs ut fra kirkens bekjennelse og tro. 

Men dog: NRK og vi andre vil tjene på å ha et kort program som supplement ukentlig hvor ethvert trossamfunn og livssynsgruppe får 5 minutter pluss musikk til å fremlegge sitt livssyn og tro relatert til det å være mennesket i verden... og bære verden i seg underveis qua menneske. Uansett hva man tror/ikke tror på. Alle de forskjellige kristne trossamfunn, jøder, muslimer, sufier, buddhister, hinduer, gnostiske grupper, teosofer, antroposofer, Sverre Avnskogs "Vandrer mot lyset" (hvor ble det av han?) ateister og humanetikere., osv, osv. (Forslag til programnavn: "Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!" Tatt fra Eriks Bye dikt "Vår beste dag".)

Forutsetningen må selvsagt være at tiden ikke skal benyttes til å kontrastere seg fra "de andre" som "tar feil" men utelukkende snakke om egne verdier og livssyn relatert til det å være menneske. Her vil Gunnes´ ytringer ha sin rettmessige plass.

 

7 liker  
Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Tema for kirkeakademiene

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er enig med Oddbjørn Johannessen. Gunnes har her presentert tre spennende essays som med fordel kan danne utgangspunkt for et foredrag i kirkeakademiene. Der kan møtedeltakerne inviteres til samtale om hennes anliggender. 

2 liker  
Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Presenterer Jesus en selvbiografi ?

Publisert rundt 1 år siden

Matt 19,v.12. "For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap,andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det;men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld.Den som kan,la han a det til seg."

Kommentar #8

Greta Aune Jotun

163 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Klokt av NRK å takke nei til Gyrid Gunnes. Det serveres altfor meget synsing i NRK-andaktene fra før. Jeg anbefaler Kristen Riksradio, som har høreverdige morgensendinger til samme tid (ca. 8.20). 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere