Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

En stille død

Først da det syntes for sent, ble ødeleggelsen av det eldgamle kristne samfunnet i Irak lagt merke til.

Publisert: 23. mai 2018 / 1118 visninger.

Reportasjen fra Mar Mattai-klosteret i Irak (Vårt Land tirsdag), brakte meg 17 år tilbake i tid. I mai 2001 sto jeg samme sted som Jostein Ørum og så ut over Mosul-sletta. Lite ante jeg hva som var i vente for menneskene som levde der nede.
Den gang var det 1,3 millioner kristne i Irak. Utenriksministeren var kristen, og jeg møtte også en toppgeneral i flyvåpenet som var kristen. De kristne jeg traff, sa alle at de hadde et godt forhold til det muslimske flertallet i landet.
Under løfte om anonymitet betrodde likevel en biskop meg at han var bekymret. De vestlige sanksjonene og bombetoktene siden Gulfkrigen ti år tidligere hadde ført til påstander om at de kristne irakerne sto i ledtog med vestmaktene. Islamister som mente kristne ikke hadde noe i Irak å gjøre, begynte å gjøre seg gjeldende. De kristne så Saddam Husseins diktatur som en beskyttelse mot mørkere krefter.
– Hvis dere gjør alvor av å gå til krig for å fjerne Saddam, er jeg redd det er ute med oss, sa biskopen. Det samme hørte jeg fra flere andre.
Før IS. Jeg trodde at han overdrev. Men det gikk som han spådde. I dag er 90 prosent av de kristne enten fordrevet eller drept. De kristne som er tilbake, er usikre på om de har noen framtid i landet. «Om fem år er det ingen kristne tilbake her i landet», sier munken Youssif i Vårt Lands reportasje.
Det var da IS i 2014 erobret Mosul, jaget og drepte kristne og ødela kirkene at verden ble oppmerksomme på utryddelsen av de irakiske kristne. Men da var det allerede for sent. Det var før IS kom på banen at det kristne samfunnet fikk dødsstøtet.
Da Saddams regime ble felt i 2003, ble det erstattet med anarki og alles kamp mot alle. De kristne hadde, i motsetning til andre grupperinger, ingen milits til å forsvare seg.
Bomber og drap. Utpressing og kidnapping av kristne ble god butikk for ulike væpnede grupper. Så begynte drapene på prester, uten noe krav om løsepenger. I 2006 ble erkebiskopen i Mosul drept. Bomber eksploderte i kirkene. Da ni kirker i Mosul ble rammet på samme søndag i 2008, rømte svært mange av de kristne fra byen.
De irakiske myndighetene og de store amerikanske styrkene i landet gjorde ikke noe effektivt for å beskytte den kristne minoriteten. Andre ting hadde høyere prioritet. Angrepene på de kristne nådde heller ikke høyt på vestlige mediers agenda. Ikke før IS propagandamaskin fanget oppmerksomheten.
Muslimske hester. Da jeg var i Mar Mattaiklosteret, fortalte en munk meg historien om munken Grigorius. Da noen muslimer i Mosul spottet ham og Kristus, skapte Grigorius dem om til hester og red tilbake til klosteret på dem. Abbeden undret seg over hestene som gråt og bare ville spise brød, og til slutt måtte Grigorius gjøre dem til mennesker igjen.
Slik spøkte de kristne i sin tid med sin situasjon i det muslimske samfunnet: De kristne hadde nemlig ikke lov til å ri på hester. Det var et av mange utslag av at kristne var tolerert så lenge de underordnet seg muslimene. Kristne menn kunne ikke gifte seg med muslimske kvinner, kristnes vitnesbyrd hadde ikke samme vekt i retten, og særlig tyngende var særskatten på kristne og jøder.
Gjennom hundreårene førte denne diskrimineringen til at de kristne gikk fra majoritet til minoritet i Irak. Men de ble aldri truet med utryddelse. De var aksepetert som en del av samfunnet. De kunne stort sett leve og dyrke sin tro i fred.
Dobbelt sviktet. Derfor er det som har skjedd de siste 15 årene så dramatisk. Særlig fordi det har ødelagt de kristnes tillit til at de har en framtid i landet. De opplever seg dobbelt sviktet.
Majoriteten av muslimer i Irak var ikke med på utryddelsen av de kristne. Men de gjorde heller ikke noe for å beskytte dem. Det reiste seg ikke noen proteststorm mot at medborgere skulle behandles slik. De kristne opplevde at de likevel ikke helt var regnet med.
Men de måtte også innse at Vesten heller ikke kan gi dem beskyttelse. Kirkeledere og kristne organisasjoner har nok etter hvert gitt dem støtte og protestert mot det som har skjedd. Men folk fleste reagerte ikke. Politikerne har ikke opplevd noe stort press for å gjøre noe.
Livskraft. Da jeg møtte de kristne i Irak for 17 år siden, ble jeg dypt berørt av de eldgamle kirkesamfunnene med røtter tilbake til apostlenes tid, og av den rollen troen spilte i de kristnes liv. Jeg hadde, i likhet med de fleste vestlige kristne, ikke vært bevisst på at de fantes. Kan det være fordi vi visste så lite om dem at det gjorde så lite inntrykk at de forsvant?
Da jeg var i Mar Mattai, var det to munker og en biskop der. Nå forteller Ørum at det er seks munker og en biskop. Det kan virke som forfølgelsen nok en gang har gitt kirken ny livskraft.
Kanskje har kirken i Irak fortsatt en sjanse. Men da må ikke vi glemme dem igjen.

8 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

21 innlegg  5154 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
– Hvis dere gjør alvor av å gå til krig for å fjerne Saddam, er jeg redd det er ute med oss, sa biskopen. Det samme hørte jeg fra flere andre.
Før IS. Jeg trodde at han overdrev.

Er denne holdningen vanlig hos norske journalister? Intet vondt ment i spørsmålet, men om så er tilfelle blir grunnlaget for arbeidet med å formidle nyheter haltende.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

147 innlegg  20438 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Dobbelt sviktet. Derfor er det som har skjedd de siste 15 årene så dramatisk. Særlig fordi det har ødelagt de kristnes tillit til at de har en framtid i landet. De opplever seg dobbelt sviktet.
Majoriteten av muslimer i Irak var ikke med på utryddelsen av de kristne. Men de gjorde heller ikke noe for å beskytte dem. Det reiste seg ikke noen proteststorm mot at medborgere skulle behandles slik. De kristne opplevde at de likevel ikke helt var regnet med.

På den ene siden hadde muslimene nok med seg selv. Slik det irakiske samfunnet ble fragmentert hadde alle nok med seg selv, og måtte forsvare seg og sine først. De kristne er gjerne en mindre aggressiv gruppe, og ble ikke forsvart av andre. 

På den annen side kunne vel ikke de kristne regne med innenlands støtte. Amerikanerne regnes som kristne, og irakerne så på sine egne kristne som noen som sto i et slags ledtog med okkupantene. Særlig da IS kom skjedde en ekstrem polarisering. Her er vi ved kjernen fordi USAs demolering av det irakiske samfunns indre styrende krefter hadde slått så dramatisk ut. Bath-partiet var jaget ut av regjeringskontorene og hæren var oppløst. "President Cheney" og forsvarsminister Rumsfeld i ledtog med president Bush har noe å svare for i denne sammenhengen. 

Verden har mistet noe vesentlig ved at den gamle kristne kulturen har blitt utryddet. Det som var er borte, men kanskje kan noe gjenreises over tiår med mer fredelige vilkår, om en slik tid kommer. Kan norske menigheter adoptere en menighet hver og forsøke å bistå? 

Det kan være vanskelig å redde dem der de er, men det beste er om de bygger opp igjen sine samfunn. De som vil bør innvilges opphold i Vesten, gjerne gjennom en målrettet evakuering for bosetning i andre land. Langt på vei vil det være en placebo eller form for midlertidig løsning, men det kan redde liv på kort sikt. Tapene bør ikke bli større enn de er nå. Vi bør finne rom for disse om de selv vil finne trygghet hos oss. 

Et politisk tiltak av internasjonalt format kan være å demme opp for wahabismen i Saudi-Arabia, slik at den ikke får spre seg ytterligere, være seg til Irak, Norge eller andre land. Den er edderkoppen i en islamsk trussel mot Vesten, og bør vingeklippes gjennom offensiv innsats for å få det saudiske samfunn til å falle sammen og erstattes med demokratiske krefter. Saudi-Arabia må stoppes. 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Erling Rimehaug

581 innlegg  618 kommentarer

Skepsis

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er denne holdningen vanlig hos norske journalister?

Det er vel heller et utslag av den skepsis journalister alltid skal vise i møte med kilder. I dette tilfellet at jeg så muligheten for at irakiske kirkeledere måtte støtte opp under regimet - noe annet kunne være farlig.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5154 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Det er vel heller et utslag av den skepsis journalister alltid skal vise i møte med kilder. I dette tilfellet at jeg så muligheten for at irakiske kirkeledere måtte støtte opp under regimet - noe annet kunne være farlig.

Kristne behøver ikke å være mot noe som helst. De kan arbeide lojalt og støtte opp om myndigheter, slik bibelen instruerer, og likevel bli forfulgt og drept. Av en enkel årsak - de er kristne.

Ikke lenge siden ble jeg opplyst om at for hvert 5 minutt drepes en kristen, fordi vedkommende er kristen, og denne trenden er ikke en ny trend i vår tid. Det har pågått lenge, slik som jøder har blitt forfulgt i den regionen. Islam har en aggressiv side som er betydelig, og ikke ta dette med i vurderingen, som en kontinuerlig trussel, er ikke skepsis, men naivitet.

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  903 kommentarer

Irak og Norge

Publisert 5 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Dobbelt sviktet. Derfor er det som har skjedd de siste 15 årene så dramatisk. Særlig fordi det har ødelagt de kristnes tillit til at de har en framtid i landet. De opplever seg dobbelt sviktet.

Kristendommen lider en stille død.


Svar

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 144 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 47 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 6 timer siden / 69 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 63 visninger
1 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 8 timer siden / 1066 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 123 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 144 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 47 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 6 timer siden / 69 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 63 visninger
1 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 8 timer siden / 1066 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 123 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Otto Strand kommenterte på
Hvorfor KrF bør følge Hareides råd
2 minutter siden / 187 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
4 minutter siden / 2968 visninger
Otto Strand kommenterte på
Prosessen i KrF
8 minutter siden / 63 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
13 minutter siden / 2968 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
20 minutter siden / 2967 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 1 time siden / 762 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 610 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2968 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 2 timer siden / 2967 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 2 timer siden / 762 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 610 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2968 visninger
Les flere