Dag T. Elgvin

4

NRK er til skade for Israel

NRK historie-fortelling 14. mai om Jerusalem hadde flere feil, og var svært tendensiøs.

Publisert: 23. mai 2018

Da Israel feiret 70-år som egen stat og USA åpnet ambassade i Jerusalem, ville NRK forklare hvorfor byen er omstridt. NRKs historie var full av feil og tok parti mot Israel. Ett eksempel: «Etter 6-dagers krigen i 1967 okkuperte Israel Øst-Jerusalem og erklærte byen som Israels evige og udelelige hovedstad. Stikk i strid med internasjonal lov.» 

Ikke et ord om hvilken internasjonal lov Israel skulle ha brutt. Israel brøt ingen internasjonal lov. Det fantes en internasjonal lov om området, den som seiersmaktene etter første verdenskrig vedtok i San Remo 1920.  Her heter det at området ‘fra Dan til Bersheba’, dvs hele det området som jødene hadde brukt fra gammelt av, skulle være grunnlaget for et jødisk nasjonalhjem (stat). Det betyr landområdet fra østenfor Jordanelva og til Middelhavet, inkludert Golanhøydene og selvsagt Jerusalem. Folkeforbundet sluttet seg til denne folkeretten i 1922. Israels annektering av Øst-Jerusalem var således i samsvar med internasjonal lov, ja, en oppfyllelse av den.

Det var FN som brøt folkeretten i 1947, ved å foreslå at halvparten av det området som skulle være for en jødisk stat, heller skulle bli en arabisk stat. FN foreslo også at Jerusalem og området rundt skulle være en internasjonal sone. Men merk! Dette var bare et forslag, det hadde ingen status som folkerett. Da krigen brøt ut, gjorde FN ikke noe for å forsvare sitt eget vedtak, så også av denne grunn kan ikke delingsforslaget brukes som politisk argument i dag.

NRK bruker våre skattepenger til å spre desinformasjon til skade for Israel, og har gjort det gjennom 50 år. Det er synd, og det har ganske sikkert bidratt til den antisemittismen vi ser i Norge i dag. Jødene har gitt oss den religion som har preget europeisk kultur gjennom 2000 år, med respekten for enkelt-mennesket som en hjørnesten. Vi bør være stolt av våre røtter. NRK bør finne nye utenriks-reportere fra Midtøsten.

16 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

350 innlegg  2311 kommentarer

Professoral uenighet.

Publisert rundt 2 år siden
Dag T. Elgvin. Gå til den siterte teksten.
NRK bruker våre skattepenger til å spre desinformasjon til skade for Israel, og har gjort det gjennom 50 år. Det er synd, og det har ganske sikkert bidratt til den antisemittismen vi ser i Norge i dag.

Professor Hilde Henriksen Waage satt i Dagsnytt atten mandag 14 mai, på Israels nasjonaldag, og sa samtidig som hun understreket at hun var professor ved Universitetet i Oslo,  at "Vestbredden" var ulovlig okkupert av Israel.  Sikkerhetsråds resolusjon 242 hadde hun tydeligvis ikke fått  ordentlig  tak i. Hun snakket om grenser mellom partene  som om de forelå etter resolusjonens bestemmelser. En avtale har ennå ikke blitt  undertegnet av andre enn av  Jordan og Egypt på den ene siden og av  Israel  på den andre.

Professor Alan Dershowitz, som har skrevet om resolusjonen i en bok, oversatt til norsk, "Israels sak",  var personlig til stede mens drøftingene om resolusjonens mange finurlige bestemmelser ble drøftet høsten 1967. Denne  internasjonalt høyt kvalifiserte rettslærde  professor  ble nektet adgang til å holde et foredrag om temaet da han besøkte Oslo for noen få år siden. Han var etter sigende  ikke politisk korrekt. 

Professor Waage røpet at hun hadde trengt å høre hans foredrag på universitetet der hun er tilsatt, for hun overså mange  vesentlige bestemmelser i resolusjonen.  

Disse har vært gjentatt til det kjedsommelige her på verdidebatt av andre og av meg, og dreier seg om "grenser" og "ulovlig okkupasjon"  Alle interesserte kan gå til boka hans og lese selv.    

10 liker  
Kommentar #2

Solfrid Brekke

5 innlegg  35 kommentarer

Når det gjelder Israel - bruk andre kilder enn NRK

Publisert rundt 2 år siden

NRK er beviselig partisk og misvisende i sin dekning av konflikten mellom Israel og palestina-araberne.

Jeg går til andre kilder, når jeg vil vite hva som faktisk har skjedd. 

For eksempel ICEJ, MIFF, Senter mot antisemitisme, avisen Norge i dag og andre engelsk språklige kilder.

Problemet er at NRK underkommuniserer store overgrep palestinere gjør mot Israel, så når noe viktig har skjedd får vi ikke høre om det. 

4 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

350 innlegg  2311 kommentarer

Lars Akerhaugs "omvendelse".

Publisert rundt 2 år siden
Solfrid Brekke. Gå til den siterte teksten.

Jeg går til andre kilder, når jeg vil vite hva som faktisk har skjedd. 

For eksempel ICEJ, MIFF, Senter mot antisemitisme, avisen Norge i dag og andre engelsk språklige kilder.

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Undrenes tid er ikke forbi

Det har sine fordeler at NRK er lemfeldig også. Enda har de ikke sluppet nyheten om at Israel og Myanmar har inngått en avtale om utvikling av utdannelsesprosjekter. Bl.a. betyr dette at de skal kunne omskrive hverandres historie slik at uønskede passasjer forsvinner. Ingen av dem ønsker omtale av sine etniske rensningsprogrammer og det er særlig disse som nevnes der hvor dette refereres. Vi får være glade dette bare er kjent i utlandet enda. 

Den som vil vite mer kan søke på avtale mellom Myanmar og Israel og se om de finner noe de liker. 

1 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

350 innlegg  2311 kommentarer

Et budskap til alle boikott-tilhengere.

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Den som vil vite mer kan søke på avtale mellom Myanmar og Israel og se om de finner noe de liker. 

Din kommentar, Njål Kristiansen,   er en avsporing av debatten som Dag Elgvin  ønsker å fokusere på:  "NRK bruker våre skattepenger til å spre desinformasjon til skade for Israel, og har gjort det gjennom 50 år." 

Denne linken er to the point når det gjelder NRKs desinformasjon: Lytt til et budskap som er båret frem av en  journalist fra den politiske venstresiden!  

Lars Akerhaugs vei fra Palestina-aktivist til forståelse for Israel - MIFF.

2 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Din kommentar, Njål Kristiansen,   er en avsporing av debatten

Nja, jeg burde jo ta dette til meg for du er åpenbart en fagmann når det gjelder avsporing. Når overskriften din er rettet til boikottilhengere melder jeg avbud. Jeg tror ikke på noen boikott. Vennligst ikke tillegg meg slike meninger. 

Kommentar #7

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Dag T. Elgvin. Gå til den siterte teksten.

kke et ord om hvilken internasjonal lov Israel skulle ha brutt. Israel brøt ingen internasjonal lov. Det fantes en internasjonal lov om området, den som seiersmaktene etter første verdenskrig vedtok i San Remo 1920.  Her heter det at området ‘fra Dan til Bersheba’, dvs hele det området som jødene hadde brukt fra gammelt av, skulle være grunnlaget for et jødisk nasjonalhjem (stat). Det betyr landområdet fra østenfor Jordanelva og til Middelhavet, inkludert Golanhøydene og selvsagt Jerusalem. Folkeforbundet sluttet seg til denne folkeretten i 1922. Israels annektering av Øst-Jerusalem var således i samsvar med internasjonal lov, ja, en oppfyllelse av den.

I så fall juger også samtlige israelske regjeringer, også den nåværende. De har ikke gjort noe krav på områder øst for Jordanelven. Noen av forgjengerne til dagens Likud-parti ønsket det, men hvis noen fortsatt gjør det er det marginale grupper. Så vidt jeg vet er det ingen partier som ikke anerkjenner fredsavtalen med Jordan og følgelig anerkjenner de Jordan som stat. Jeg skjønner ikke hvorfor norske Israel-venner skal si at diverse områder "egentlig" er israelske når Israel ikke selv gjør krav på dem.

Kommentar #8

Dag T. Elgvin

4 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

hei Roger,

Nei, israelske regjeringer juger ikke.  Det lå ikke underforstått i det jeg skrev, at " diverse områder "egentlig" er israelske når Israel ikke selv gjør krav på dem." Jeg gjengav folkerettstraktaten fra 1920,  som inkluderte et stort område øst for Jordanelva. Så:  1)  Storbritannia neglisjerte dette fra 1921, og omdefinerte i 1922 området for Palestinamandatet til kun å gjelde området vest for Jordanelva  og gav bort området øst for Jordanelva til hasjemittene, og overførte Golanhøydene til Syria.  2) Israel har erkjent at Jordan styrer øst for Jordanelva, Israel har anerkjent staten Jordan og inngått fredsavtale (1994). Det betyr at Israel ikke gjør krav på områdene som Jordan har.  Derfor er det ikke Israelsk politikk at disse områdene «"egentlig" er israelske», og jeg mener det heller ikke.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere