Nils-Petter Enstad

94

Kristne i samfunnsdebatten

På spørsmålet «bør kristne engasjere seg i samfunnsdebatten» finnes det derfor bare ett svar: De ikke bare bør; de er forpliktet til det.

Publisert: 23. mai 2018.

«Bør kristne engasjere seg i samfunnsdebatten?» spør Arild Greaker (Vårt Land 19. mai). Hans svar blir noe midt mellom «tja» og «njæ». Man forventer mer av en statsviter. 

Greaker anbefaler at når man skal «analysere et såkalt kristent standpunkt» bør man spørre etter utgangspunktet: «Springer det ut fra egeninteresse? Er det ute etter å fremme egen etnisitet eller kultur?» Mener han at når kristne mennesker engasjerer seg i kampen mot slaveri, mot barnearbeid, mot prostitusjon og sosial dumping har dette slike motiver? 

Greaker spør også om man «som kristen» bør ta stilling til «kompliserte samfunnsspørsmål som troende attpå- til er svært uenige om». Han er «usikker»; det er «en vanskelig øvelse». 

Hva gjør det «vanskelig»? Skal man som kristen la være å engasjere seg i samfunnsdebatten fordi man kan komme til å være uenig med andre kristne? Når var alle kristne enige om alt? Er det ikke når meninger utveksles og brytes at standpunkter og holdninger utvikles? Skal så kristne «akseptere brukt av makt for å tvinge gjennom moralske mål, og er dette i konflikt med ens plikt til kjærlighet overfor mennesker?» 

Skreller man vekk den polariserende retorikken, blir spørsmålet om kristne skal akseptere at det finnes lover i et samfunn og at disse håndheves. Det finnes fortellinger om lovbrudd begått av kristne som ikke ble anmeldt fordi man hadde en misforstått oppfatning av hva kristen kjærlighet er. Forbryterens behov for å bli møtt med kristen kjærlighet ble viktigere enn offerets krav på det samme. 

Statsviteren tror Gud arbeider i samfunnet «gjennom ansvarlige mennesker». Jeg har nok ikke samme betingelsesløse tro på den menneskelige ansvarlighet som ham. Jeg tror denne ansvarligheten også trenger noe å navigere etter. Kall det gjerne verdier. Kall det gjerne etikk og tro. 

På spørsmålet «bør kristne engasjere seg i samfunnsdebatten» finnes det derfor bare ett svar: De ikke bare bør; de er forpliktet til det.

Trykket i Vårt land 23. mai 2018

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Absolutt enig!

Publisert 9 måneder siden

Kristne har ikke en særstilling i samfunnet, fordi de er kristne. De har ikke spesielle privilegier eller krav på avvik fra landets lover, fordi de er kristne - det er så utrolig enkelt. Et lite blikk i bibelen forklarer: "

Minn dem om å underordne sig under myndigheter og øvrigheter, å være lydige, rede til all god gjerning, 
2 ikke å spotte nogen, ikke å være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker.

(Titus kap. 3)

Ikke bare deltagende, men forpliktet til de ovenfor karakterkvaliteter i debatten. Jeg innrømmer gladelig at det er krevende, ikke få ganger har jeg tatt pennen fatt her på VD, så tenkt meg om - hvisket ut og søkt en mildere tone enn den opprinnelige.

Nils-Petter Enstad har evig rett i sitt innlegg. Hvis han ville, kunne han faktisk kreve av kristne et eksemplarisk engasjement i samfunnsdebatten, ikke bare i debatten, men et eksemplarisk samfunnsengasjement.

Ikke fordi Enstad som sådan har dette rettighetskravet, men fordi Gud gjennom sine profeter befaler det. På den bakgrunnen finnes det ikke bedre dokumentasjon til å fremsette et slikt krav.

Kommentar #2

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Ja, til spott og spe - og kanskje også intern diskurs

Publisert 9 måneder siden

Det er vel derfor jeg skriver her. Ingen smale kanaler og interne irrganger. Fullt navn og angripelig -innad som utad. Hva er så trøsten? 

Jeg finner meget trøst i Joh.1: 4-5: I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke..

Så er det da ingenting å skjule. Hverken agenda eller tvilsom teologi. Så får det briste eller bære: Jeg skriver i fullt navn og finner Verdidebatt som et fint utgangspunkt for å både lese seg klok, og å avlevere både tirader og hjertesukk.

Jeg vet ikke meget om lyset, men jeg vet at jeg ved å skrive her; ikke skjuler alfor meget.

1 liker  
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Så langt nesa rekker

Publisert 9 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Hva gjør det «vanskelig»? Skal man som kristen la være å engasjere seg i samfunnsdebatten fordi man kan komme til å være uenig med andre kristne? Når var alle kristne enige om alt?

Kristendommens største utfordring er ikke oppløsningen i samfunnet, men oppløsningen av kristendommen.

Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Kristendommens største utfordring er ikke oppløsningen i samfunnet, men oppløsningen av kristendommen.

Hvis kristendommen oppløses, er det ikke av påtrykk utenfra, men fordi den i seg selv ikke fortjener sin eksistens - hvis den oppløses.

Men, den vil ikke bli oppløst, men mer og mer kultiveres i eventuelle to retninger, til de på Herrens venstre side, og til de på Herrens høyre side. 

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere