Bent Høie

22

Bistand til å bygge en grunnmur

Bistand til behandling av sykdom er viktig, men like viktig er det at den internasjonale helsebistanden bidrar til å bygge opp gode lokale helsetjenester.

Publisert: 23. mai 2018

av Bent Høie, Helseminister; og Nikolai Astrup, Utviklingsminister


NORGE ER MED på å bekjempe sykdommer som hiv, aids, tuberkulose og malaria i mange fattige land. Innsatsen gir resultater. Vårt bidrag til vaksineorganisasjonen GAVI har ført til at barnedødeligheten har gått kraftig ned. GAVIs mål er å vaksinere 300 millioner barn, noe som vil redde 5-6 millioner barneliv i løpet av en fireårsperiode. Norges bidrag er å vaksinere 30 millioner barn, og forhindre mellom 500.000 og 600.000 dødsfall.

Tilgangen til helsetjenester. Helsen til verdens mødre har også blitt bedre, og vi jobber kontinuerlig med retten og tilgangen til helsetjenester av god kvalitet, inkludert prevensjonsmidler og trygge aborter.

Men til tross for stor internasjonal innsats for global helse, mangler mange mennesker fremdeles tilgang til en grunnleggende helsetjeneste som kan diagnostisere og behandle helt enkle tilstander. Å gi fattige land bistand i kampen mot sykdommer er derfor ikke nok. Vi må også gi dem bistand til å bygge opp et trygt og tilgjengelig helse-tilbud i lokalsamfunnet.

I Norge er ikke lungebetennelse lenger en farlig sykdom. Vi drar til fastlegen, kommer raskt i gang med behandlingen og blir friske. I verdens fattigste land er lungebetennelse en livsfarlig sykdom. Man har verken tilgang på lege, medisiner eller informasjon om sykdommen. Å ha mulighet til å oppsøke kvalifiserte helsearbeidere som kan stille enkle diagnoser og skrive ut enkle medisiner vil for mange være forskjellen på liv og død.

Helseforsamling i Genève. Målet med bistand er å gjøre utviklingslandene uavhengige av bistand. For å lykkes med det, må bistanden bidra til å bygge grunnmuren i helsetjenesten. Vi kaller det universell helsedekning. Dette blir tema på årets helseforsamling i Genève. Den nye generaldirektøren i WHO har som mål å bedre tilgangen til grunnleggende og rimelige helsetjenester i fattige land, og Norge er klar til å ta en lederrolle.

Vi har blant de beste helsetjenestene i verden. Vi vet at en god helsetjeneste handler om mer enn å bekjempe pandemier og gjennomføre avanserte operasjoner og kompliserte transplantasjoner. Det handler også om at den bekymrede pappaen har et sted å søke hjelp når minstemanns feber blir altfor høy. At den unge jenta har et sted å søke råd når hun trenger prevensjon, og at den eldre kvinnen har et sted å ringe når hun blir svimmel og tungpustet. Denne grunnmuren må vi hjelpe utviklingslandene til å bygge.

I frivillig regi. Vi begynte å bygge vår egen grunnmur, primærhelsetjenesten, lenge før vi fant olje og Norge ble et rikt land. Ordningen med offentlige distriktsleger ble etablert for mer enn 400 år siden. Men mye av arbeidet skjedde i frivillig regi. Organisasjoner med engasjerte kvinner i spissen gjorde det de kunne for å stoppe spredningen av den fryktede tuberkulosen. De hindret smitte og pleide syke mennesker. De utdannet sykepleiere og helsesøstre. De bidro til å spre informasjon til befolkningen.

Det var disse foreningene og distriktslegene som sto bak de første helsestasjonene for mødre 
og barn på trettitallet. De var disse foreningene som var med på å bygge opp skolehelsetjenesten. Og det var disse legene som bygget om den norske helsetjenesten slik vi kjenner den i dag. Kommunene fikk ansvaret for helsestasjonene og skolehelsetjenesten mange år etter at de frivillige hadde startet arbeidet med det som skulle bli den norske primærhelsetjenesten.

Vi kan bruke erfaringene fra byggingen av vår egen grunnmur når vi skal hjelpe andre land. Både lokale, statlige og frivillige krefter er viktige i dette arbeidet. En lokal helsetjeneste må ikke bare behandle sykdom, men også arbeide med opplysning og forebygging. Å stoppe sykdommer handler jo både om å ta i bruk medisiner og vaksiner, og om å hindre smittespredning.

Universell helsedekning. Vi mener det er på tide rette oppmerksomheten mot universell helsedekning. Vi skal fortsette å gi bistand til vaksinasjonsprogram og grunnleggende helsetjenester for barn og unge for å redusere dødeligheten. Men samtidig må vi jobbe for at den internasjonale innsatsen også bidrar til å bygge grunnmuren.

For å bygge opp lokale helse-tjenester i fattige land må vi jobbe for utdanning og økte investeringer i helse fra landene selv. Det første handler om tilgang til helsepersonell. Særlig er utdanning av jenter viktig. Det andre handler om finansiering av helsetjenesten. Vi må styrke nasjonale institusjoner slik at det mobiliseres flere ressurser, og slik at myndigheter får økt kapasitet til å prioritere riktig. I tillegg må landene øke innsatsen mot korrupsjon slik at innsatsen ikke misbrukes.


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

På leirgrunn er det håpløst å bygge.

Publisert rundt 1 år siden

Egne erfaringer med hytte som ble satt opp på leirgrunn får meg til å tro at det eneste som holder er å rive den gamle muren(dersom noe slik fins), -grave dypt og fjerne år tusen gamle dårlige masser helt ned til grunnfjellet. Alternativt grave dypt og skifte ut leiren med egnede masser , isolere mot kulde og videre infiltrering(korrumpering) av vann og leire.

Bistandspolitikerenes prosjekter er sjelden vellykkede, -de graver ikke dypt nok og tidshorisonten er aldri mer enn 4 år. 

1 liker  
Kommentar #2

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

En sannhet med modifikasjoner

Publisert rundt 1 år siden

"I Norge er ikke lungebetennelse lenger en farlig sykdom", postulerer vår kjære helseminister. Dette begrunner han kjekt med at vi bare oppsøker fastlegen, "..kommer raskt i behandling og blir friske".  Vel, selv i vårt moderne velstandssamfunn er dette desverre en sannhet med sterke modifikasjoner.  Her følger et lite selvopplevd eksempel:

I romjulen 2016 ble jeg akutt syk med feber og sterk hoste. I min noe naive uvitenhet la jeg meg under dyna i tillit til at dette nok bare var en vanlig influensa. Men da hostekulene på nyttårsaften gjorde at jeg synkoperte på baderomsgulvet, ble jeg noe engstelig.og ringte 113. Dette da man etter sigende måtte påregne 4-5 timers ventetid, noe jeg ikke hadde ork til. Damen på AMK-sentralen mente imidlertid at en ambulanse var en misbruk av ressurser på en mann som meg, som åpenbart ikke var "død nok". Etter å ha stappet i meg en solid dose febernedsettende fikk jeg besøk av en legevaktslege på nyttårskvelden. Han vurderte meg også som "relativt oppegående", noe jeg hadde visse problemer med å akseptere som et kompliment. Jeg spurte beskjedent om han kunne måle CRP-nivået, som indiker konsentrasjonen av bakterier i blodet mitt, "Tror du kanskje jeg er et slags vandrende laboriatorium?", fnyste legen arrogant og anmodet meg om å ta et par piller "..dersom jeg ble verre". Så gikk han med ønske om godt nyttår.

Og verre skulle det sannelig bli. Ved midnattstider da rakettene smalt rundt oss i tåkeheimen utenfor, begynte jeg for alvor å bli urolig. Pulsen gikk i over 100 og det var umulig å sove. Instinktivt hoppet jeg i tøyet og kjørte til Legevakta i Oslo. Sikkerhetsvaktene trodde jeg var beruset da jeg kom lett sjanglende inn, men jeg ble heldigvis raskt tatt hånd om. Da CRP-måleren viste over 490, beordret legen akuttinnleggelse på sykehus. Etter 4 timers venting kom en taxi som satte meg av ved hovedinngangen til Diakonhjemmet. Da døra var stengt og ikke et menneske viste seg, begynte jeg halvt i svime å ringe på samtlige dørklokker og sparke i glassdøra. Da omsider vaktmester og Securitas kom, falt jeg om og våkna på akuttmottaket. Der kunne legene raskt konstatere sepsis med lever- og nyresvikt, forårsaket av ubehandlet lungebetennelse. Likevel mente de jeg hadde vært heldig: "Hadde du ventet bare noen timer til med å komme, hadde vi nok ikke klart å redde deg". 

Jeg stirret måpende på mottakslegen, som bare ristet oppgitt på hodet av min historie om AMK og hjemmebesøkslegen som åpenbart hadde bagatellisert min situasjon. Etter en uke med intravenøs antibiotika og innlagt kateter, var jeg "frisk" nok til å utskrives til horisontalen hjemme i stua. Påfølgende en måneds sykmelding inklusive lungeemboli og ny akuttinnleggelse var tydeligvis heller ikke nok for vårt oppskrytte helsevesen til å avgi en aldri så liten beklagelse. Jeg derimot var en erfaring rikere og opptil flere illusjoner fattigere om hvordan ørsmå marginer faktisk talt kan avgjøre liv eller død. Samtidig ble min tillit til arrogante leger på husbesøk redusert til frysepunktet. 

 Selv i Norge er lungebetennelse fortsatt i høyeste grad en dødelig sykdom. Pneumonia var dødsårsak nr 1 i Norge for bare et par generasjoner siden. Og fremdeles har vi kun antibiotikaen å takke for at ikke dødstallene er høyere når pneumokokkbakteriene slår til og formerer seg med rekordfart. Hverken mer eller mindre. 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere