Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Lukas fortalte ikke myter

Publisert: 23. mai 2018 / 312 visninger.

Marius Timmann Mjaaland skriver interessant om hvordan Jesu kropp fremsto etter oppstandelsen i Vårt Land 18. mai. Jeg tviler på at vi er særlig uenige her. Det er derimot litt underlig at han hevder å gi et svar til min artikkel «Tåkete teologi» i Vårt Land 9. mai. Stort sett kommenterer han ikke mitt anliggende og dessuten påstår han flere ting om mitt ståsted som ikke har noe grunnlag i det jeg skrev.

I sin første artikkel om Jesu himmelfart (Vårt Land 2. mai) sluttet Mjaaland seg til Bultmanns påstand om at vi ikke må låse kristendommens sannhet «til et mytisk verdensbilde». Mitt inntrykk var at Mjaaland betraktet fortellingene om Jesu himmelfart som «mytiske».

Nå understreker Mjaaland – helt korrekt – at Bultmann var «fanget av positivismens mytologi» og dermed har en «helt ubrukelig» forståelse av hvordan vi forstår Jesu kropp ­etter oppstandelsen. Hvis Mjaaland ikke ønsket å bli misforstått, hadde det vært en fordel om han i sin første artikkel påpekte at han tenker temmelig annerledes enn Bultmann om såkalt avmytologisering.

Mitt anliggende i artikkelen «Tåkete teologi» var å understreke at dagens kristne kan betrakte fortellingen om Jesu himmelfart som troverdig. Vi trenger ikke å omfavne et forhistorisk verdensbilde for å tenke at Lukas forteller hva disiplene opplevde, nemlig at Jesus «ble løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres» (Apg 1,9).

Derimot gikk jeg ikke inn på temaet som Mjaaland nå skriver om, nemlig «hvor» ­himmelen er og hvordan Jesu kropp var etter oppstandelsen. Jeg tror ikke at himmelen er «høyt oppe i sfærene» som Mjaaland påstår at jeg og «de gamle» tenkte. For øvrig tviler jeg litt på at «de gamle» (hvem er det, egentlig?) tenkte så bokstavelig om himmelen. Det er for eksempel interessant at Paulus skriver at Gud «bor i et lys dit ingen kan komme» (1 Tim 6,16). Heller ikke bekjennelsens ord om at Jesus sitter ved «Guds høyre hånd» trenger vi å oppfatte strengt bokstavelig.

Så velger jeg å se bort fra de mer syrlige­ kommentarene Mjaaland avlegger meg, men presiserer gjerne at jeg – ut fra luthersk ­tankegang – fastholder at Jesus er reelt nærværende i nattverdelementene. Det stemmer altså ikke at jeg, slik Mjaaland mistenker, har en mer «rasjonalistisk holdning til dette» slik reformatoren Zwingli hadde.

Espen Ottosen, teolog og filosof, ­informasjonsleder i NLM

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bernt Torvild Oftestad

93 innlegg  159 kommentarer

Man må gå dypere ned i materien

Publisert 8 måneder siden

Denne debatten vil stivne til om man ikke går dypere inn i de utfordringer som protestantisk  teologi sto overfor fra siste halvpart av 1800-tallet.  Man har vist til  Bultmann og hans program for avmytologisering.  Men like viktig  er Paul Tillich, kjent for sin amerikanske Systematic Theology fra tiden etter den annen verdenskrig, men virksom også på 1920-tallet med skarpsindige bidrag. Mjaaland har løftet frem mulighetene som ligger i refleksjon over det teologiske språket. Det bør han utvikle videre, slik at man får et klarere bilde av hans systematisk profil. Han forsøkt å utvikle et systematisk alternativ i sin bok om Systematisk teologi (Verbum 2017). Etter å ha sett nærmere på den, sitter man igjen med en del grunnleggende spørsmål.  Men hans bidrag er et godt utgangspunkt for teologisk samtale. Jeg  savner  at flere teologer fra MF enn Karl Olav Sannes  bidrar. Selv har jeg samlet materiale som jeg vil bruke i et senere innlegg. En av de mest betydelige protestanter fra denne tiden er Karl Barth. Hans arbeide med den katolske lære om analogia entis er usedvanlige spennende. Det er kan hende værensspørsmålet som blir selve cruxet på dette problemfeltet.    

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Sannelig om man vet hvor man lander i tåkeheimen?

Publisert 8 måneder siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Mitt anliggende i artikkelen «Tåkete teologi» var å understreke at dagens kristne kan betrakte fortellingen om Jesu himmelfart som troverdig. Vi trenger ikke å omfavne et forhistorisk verdensbilde for å tenke at Lukas forteller hva disiplene opplevde, nemlig at Jesus «ble løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres» (Apg 1,9).

Jeg tror at man trenger å forstå hva Jesus sier i Luk.24.25-27 og v44-45 for på den måten å dreie teologien ut av tåkeheimen. For det er nemlig slik at et enkelt skriftsted ikke kan argumenteres for hva disiplene egentlig så, når hele skriften inneholder fragmenter over hva denne skyen kunne inneholde av fragmenter? 

Eksempel i 2.Mos.40.34 ( Telthelligdommen (Heb.9.1-10) blir reist og innviet)

Så dekket skyen telthelligdommen, og  Herrens herlighet fylte boligen. 35
Moses kunne ikke gå inn i telthelligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den og  Herrens herlighet fylte boligen.

(Herrens herlighet kan man lese seg opp på i Esek.1.1-28 - Slik så Herrens herlighet ut) 

36 Hver gang skyen løftet seg fra boligen, brøt israelittene opp og dro videre på sine vandringer.37 Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp før den dagen den løftet seg igjen.38 For  Herrens sky lå over boligen om dagen, og om natten lyste den som ild for øynene på hele Israels hus, så lenge vandringen varte.

I 1.Kong.8.11 kan man lese at prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for  Herrens herlighet fylte tempelet.

Og i v12: Da sa Salomo: Herren har sagt at han vil bo  i en mørk sky.

Det er nesten ikke måte på hvilke opplysninger man får om man bare forholder seg til sakens kjerne. Herrens herlighet er også betegnet som en "stormvind" i en stor sky med flammende ild. (Esek.1.4) Andre steder som en storm/vind - (Apg.2.1-2) hvirvel/virvel, mens Apg.27.14 bruker ordet Eurakylon/ Evrakýlon. 

Og er ikke dette litt innhyllet i myter så vet ikke jeg....

2 liker  

Siste innlegg

Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 17 timer siden / 541 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 489 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2843 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3918 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 333 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 181 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 306 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 335 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82075 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44582 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28840 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21880 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 333 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 335 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 151 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 393 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
4 dager siden / 200 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 17 timer siden / 541 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 489 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2843 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3918 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 333 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 181 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 306 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 335 visninger
Les flere