Torger Gillebo

2

Samhandling mellom forskningen og kirkens lokalnivå

Jeg har en drøm om at studenter, stipendiater og forskere med teologi- og diakonbakgrunn går sammen om et utviklingsprosjekt innen temaområdet Grønn kirke.

Publisert: 23. mai 2018 / 60 visninger.

Prorektor ved MF, Kjetil Fretheim, har i Vårt Land 15. mai et innlegg knyttet til en pågående debatt om en påstått akademisering innenfor de kirkelige forsknings- og utdanningsinstitusjonene. På mange måter får Fretheim fram på en opplysende måte hvordan MF utvikler sin teologi i samspill med «det som skjer» utover i kirken og i samfunnet.

Vanlig lekmann. I debatten som nå pågår i Vårt Land har jeg registrert at meningsbrytingen i hovedsak skjer mellom fremtredende teologer – dette er en motivasjon for å gripe pennen fra en vanlig lekmann! Spesielt påvirkes innhold og vinkling av at jeg, på frivillig basis, har noen oppgaver knyttet til konseptet Grønn kirke. Bakgrunnen for dette er noe VL-lesere kjenner til: en samfunns- og forbruksutvikling som fører med seg en drastisk reduksjon i artsmangfoldet på få år og et truet livsgrunnlag for menneskers eksistens jorden over. Etter mitt syn: nåtidens største utfordring.

Hvordan skal så lokalmenighetene gripe dette tema an? Mange vanskeligheter melder seg: Er det tale om å vektlegge den personlige livsstil kontra en kritisk systemkritikk? Hvordan unngå at noen få ildsjeler «tar seg av saken» kontra at hele menighetslivet tar miljøaspektet innover seg? Er det kunnskapsformidling ned til lokalnivået som er sentralt, eller er det å skape lærende fellesskap hvor også fagpersoner innen teologi og diakoni inngår som likeverdige partnere? Og så videre.

Dette bare som en kort bakgrunn for mine spørsmål til Fretheim:

1. Jeg spurte en gang en person med langt bedre oversikt over kirkelandskapet i Borg bispedømme enn meg: Kjenner du til at for eksempel MF, TF, VID og tilsvarende, har vært inne noe sted i lokalmenighetene for å medvirke i utviklingen av Grønn kirke-konseptet? Svaret var at noe slikt kjente vedkommende ikke til. Med ditt sentrale utsiktspunkt: Finnes det eksempler av masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger eller forskningsarbeid for øvrig ved MF eller tilsvarende steder, med en lokalrettet profil som nevnt foran?

2. For forskere, inkludert stipendiater, gjelder kravet om merittering (hvorav publiseringer i anerkjente internasjonale tidsskrifter står sentralt). Jeg forstår at bruker- og praksisrettet forskning tradisjonelt har falt utenfor denne rammen. Kan du bekrefte at dette fortsatt er hovedpraksisen? Dette reiser også spørsmålet: Hva forstår man egentlig med begrepet «vitenskapelig kunnskap»; er skillet mellom teori og erfaring så distinkt som man har villet ha det til?

Bli til virkelighet. Om en «drøm» helt til slutt: Studenter, stipendiater og forskere med teologi- og diakonbakgrunn går sammen om et utviklingsprosjekt innen temaområdet Grønn kirke. Det inngås samarbeid med kirkens lokalnivå i utvalgte regioner. Parallelt skrives det artikler i internasjonale tidsskrifter og erfaringene formidles også på konferanser – nasjonalt og internasjonalt. Med den positive profilen du (Fretheim) legger an i din artikkel: Er det tenkbart at en slik drøm kan bli til virkelighet?

Torger Gillebo, 
Ås

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
33 minutter siden / 19 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 551 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 502 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2879 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 3977 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 336 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2812 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82083 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44583 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28841 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21887 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
33 minutter siden / 19 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 336 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2812 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 336 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 153 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 394 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
33 minutter siden / 19 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 551 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 502 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2879 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 3977 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 336 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2812 visninger
Les flere