Torger Gillebo

2    0

Samhandling mellom forskningen og kirkens lokalnivå

Jeg har en drøm om at studenter, stipendiater og forskere med teologi- og diakonbakgrunn går sammen om et utviklingsprosjekt innen temaområdet Grønn kirke.

Publisert: 23. mai 2018 / 60 visninger.

Prorektor ved MF, Kjetil Fretheim, har i Vårt Land 15. mai et innlegg knyttet til en pågående debatt om en påstått akademisering innenfor de kirkelige forsknings- og utdanningsinstitusjonene. På mange måter får Fretheim fram på en opplysende måte hvordan MF utvikler sin teologi i samspill med «det som skjer» utover i kirken og i samfunnet.

Vanlig lekmann. I debatten som nå pågår i Vårt Land har jeg registrert at meningsbrytingen i hovedsak skjer mellom fremtredende teologer – dette er en motivasjon for å gripe pennen fra en vanlig lekmann! Spesielt påvirkes innhold og vinkling av at jeg, på frivillig basis, har noen oppgaver knyttet til konseptet Grønn kirke. Bakgrunnen for dette er noe VL-lesere kjenner til: en samfunns- og forbruksutvikling som fører med seg en drastisk reduksjon i artsmangfoldet på få år og et truet livsgrunnlag for menneskers eksistens jorden over. Etter mitt syn: nåtidens største utfordring.

Hvordan skal så lokalmenighetene gripe dette tema an? Mange vanskeligheter melder seg: Er det tale om å vektlegge den personlige livsstil kontra en kritisk systemkritikk? Hvordan unngå at noen få ildsjeler «tar seg av saken» kontra at hele menighetslivet tar miljøaspektet innover seg? Er det kunnskapsformidling ned til lokalnivået som er sentralt, eller er det å skape lærende fellesskap hvor også fagpersoner innen teologi og diakoni inngår som likeverdige partnere? Og så videre.

Dette bare som en kort bakgrunn for mine spørsmål til Fretheim:

1. Jeg spurte en gang en person med langt bedre oversikt over kirkelandskapet i Borg bispedømme enn meg: Kjenner du til at for eksempel MF, TF, VID og tilsvarende, har vært inne noe sted i lokalmenighetene for å medvirke i utviklingen av Grønn kirke-konseptet? Svaret var at noe slikt kjente vedkommende ikke til. Med ditt sentrale utsiktspunkt: Finnes det eksempler av masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger eller forskningsarbeid for øvrig ved MF eller tilsvarende steder, med en lokalrettet profil som nevnt foran?

2. For forskere, inkludert stipendiater, gjelder kravet om merittering (hvorav publiseringer i anerkjente internasjonale tidsskrifter står sentralt). Jeg forstår at bruker- og praksisrettet forskning tradisjonelt har falt utenfor denne rammen. Kan du bekrefte at dette fortsatt er hovedpraksisen? Dette reiser også spørsmålet: Hva forstår man egentlig med begrepet «vitenskapelig kunnskap»; er skillet mellom teori og erfaring så distinkt som man har villet ha det til?

Bli til virkelighet. Om en «drøm» helt til slutt: Studenter, stipendiater og forskere med teologi- og diakonbakgrunn går sammen om et utviklingsprosjekt innen temaområdet Grønn kirke. Det inngås samarbeid med kirkens lokalnivå i utvalgte regioner. Parallelt skrives det artikler i internasjonale tidsskrifter og erfaringene formidles også på konferanser – nasjonalt og internasjonalt. Med den positive profilen du (Fretheim) legger an i din artikkel: Er det tenkbart at en slik drøm kan bli til virkelighet?

Torger Gillebo, 
Ås

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 1 time siden / 22 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 40 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 946 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 1 time siden / 22 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 40 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 946 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
39 minutter siden / 679 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2950 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2919 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 1 time siden / 679 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 605 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2950 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2950 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 3 timer siden / 679 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2919 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2919 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 2950 visninger
Les flere