Bjørn Erik Fjerdingen

124    7303

Tegn og undre i den arabiske verden

Før eller senere kommer vi til å se vekkelse bryte i Jordan. I nabolandet Irak er Guds Ånd i full gang med å gjøre klart for den messianske fredstiden som hele verden skal få oppleve. Kilde boken Mirakler blant muslimer. En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden.Fortsatt fra nevnte bok.«Israel er det landet som nevnes flest ganger i Bibelen. Irak som i Bibelen dekker landområdene Assyria, Babylon, Sinear – landet og Mesopotamia – er landet som nevnes nest flest ganger.Irak er et land med dype røtter.

Publisert: 20. mai 2018 / 909 visninger.

Kilde Mirakler blant muslimer


En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden.


Fortsatt fra nevnte bok:

Jesaja 19, 21-25 (Profetien om fredsriket)


21 Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, på den dagen skal egypterne lære ham å kjenne. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem. 22 Herren skal slå egypterne – slå, men også helbrede. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og helbrede dem.
23 Den dagen skal det være en hovedvei fra Egypt til Assur. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assur, og Egypt skal tilbe sammen med Assur.
24 Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en velsignelse for hele jorden. 25 Herren over hærskarene skal velsigne dem og si:
Velsignet er Egypt, mitt folk,
Assur, et verk av min hånd,
og Israel, min eiendom!


Irak var sivilisasjonens vugge. Abraham dro ut fra Ur i Irak og i Irak bygde Noah arken.

Abraham dro ut fra Ur i Irak og i Irak bygde Noah arken. Babels tårn sto også her. Jakob fant sin kone Rakel her, da han oppsøkte sine Irakiske røtter.

Den svært så obsternasige profeten Jona ble sendt til Ninive i Irak for å forkynne et vekkelsesbudskap.


Byen heter i dag Mosul og ligger i Irak.


Assyria (Irak) beseiret Israels 12 stammer. Babylon som i dag er en provins i Irak, ødela Jerusalem under ledelse av kong Nebukadnesar.


Tre hebreere som nektet å delta i avgudsdyrkelsen ble kastet i ildovnen, men overlevde da Jesus viste seg i flammene som en fjerde person.


Profeten Daniel overlevde løvehulen.


Nebukadnesar fikk drømmer om verdenshistoriens videre utvikling og Daniel tolket dem.


Babylonerkongen Belsaar var vitne til at en overnaturlig hånd skrev et skremmende budskap på veggen.


Profeten Esekiel fikk mange profetier og viktige syn om åndelige realiteter mens han var bortført til Irak.


Og ikke minst: I NT finner vi at vismennene kom fra Irak for å hylle Jesus barnet, og Peter forkynte i Irak."

 

 

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Og ikke minst: I NT finner vi at vismennene kom fra Irak for å hylle Jesus barnet, og Peter forkynte i Irak."

Irak er et land med dype røtter.  Noen flere røtter:

Eden lå i Irak. 1. Mos 2, 10-14

Adam og Eva ble skapt i Irak. 1. Mos 2, 7-8

Satan viste seg 1. gang i Irak. 1. Mos 3, 1-6

Språkforvirringen oppsto i Irak. 1. Mos 11, 5-11

Isaks brud kom fra Irak 1. Mos 1. Mos 24, 3-4, 10

Jakob bodde 20 år i Irak. 1. Mos 27, 43-45; 31. 38.

Det første verdensimperiet var Irak. Dan 1, 1-2; 2, 36-38

ÅP profetier mot Babylon, Irak.  ÅP 17 og 18

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Geir Wigdel

16 innlegg  2060 kommentarer

Dette er som

Publisert 5 måneder siden

å lese Asbjørnsen & Moe for å finne ut hvorfor reven har hvit haletipp.

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Asbjørnsen & Moses og deres lamarckisme

Publisert 5 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Asbjørnsen & Moe for å finne ut hvorfor reven har hvit haletipp.

De ervervede egenskaper som overføres til de kommende generasjoner, har vært en populær forklaringsmodell - helt frem til  Jean Baptiste de Lamarck.

Hvorfor er bjørnen stubbrumpet? Hvorfor er mennesket ulydig?

De gamle fortellingene gir oss svaret.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5172 kommentarer

Hei, Bjørn Erik

Publisert 5 måneder siden

Bra tråd, men når tror du ateistene vil forstumme? Ligger det noe i profetiene om hvordan "alt kjød" skal forholde seg til Gud - i den tiden?

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ligger det noe i profetiene om hvordan "alt kjød" skal forholde seg til Gud - i den tiden?

De som vil reddes må påkalle Herrens navn.  Det viser Joel 3, 1-5,

Jeg har ikke svarene på når det skjer.  Det jeg forsøker å vise er tegnene på hva som kan være i emning.  Og der gir boken en noe annen forståelse enn de evinnelige ateist trådende på VD om helvetet og helvetets pinsler.

Om en evinnelig ond Gud.

Her trer det messianske fredsrike fram.  Om en gidder å lese tekstene.

Det hadde jo vært fint om noen kunne bidra og gi litt kjøtt på hva det messianske fredsrike består av.

Det en kan se nå er at DHÅ er på ferde i områdene der de ikke har hørt evangeliet.  Slik som i muslimske land.   På samme måte virker DHÅ nå - slik vi kan lese om i Mosebøkene og i Apostlenes gjerninger.

Vi kan for eksempel se det i Jordan og Irak.  Et lite eksempel:

Barnløs kvinne fra Irak blir gravid.  En jordansk mann med en vissen arm drømte at Jesus helbredet ham.  Og han var svært overrasket da han våknet og oppdaget at det allerede hadde skjedd.  Jesus helbreder en irakisk kvinne.  Guddommelige syner i Amman. Forfatterne har møtt kvinnens etterkommere som hadde synene.  Og synene og alt som hendte henne er skrevet ned og bekreftet av familien.  Og det er en hel rekke mirakler.

Hun - den jordanske kvinnen forutså i 1933 at jødene skulle vende tilbake. Hun snakket et språk som hun selv ikke kunne - slik som på pinsedag.

Hvorfor valgte Gud ut en kvinne til å profetere i et mannsdominert Midt-Østen?

Kanskje finner vi svaret i Joels profeti som Peter siterer i forbindelse med de tegn og under som viste seg da DHÅ ble utøst på pinsedagen? APGJ 2, 17.

Kvinnelige forkynnere skal være et karakteristisk trekk ved den siste tid.  Kvinnelige forkynnere har vi jo her i landet.

Det er tegn, på tegn, på tegn som gir meg en forståelse at Messias  fredriket er nærme.  Og dette er et bitte lite bilde på hva som skjer i Midt-Østen, i India osv.

Barmhjertighet, fred og kjærlighet venter.  Boken forteller om det over 260 sider, så dette er kun en bitte liten smakebit.  Og miraklene har faktisk skjedd.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Stefan Bonkowski

0 innlegg  678 kommentarer

Ateistene vil nok ikke forstumme

Publisert 5 måneder siden

Babels tårn som tydeligvis mye annet av det som står i GT.Har veldig sansynlig sin opprinnelse i Irak.

Hva med "stelen" som nylig er oversatt om hvem som bygde Babels tårn,hvorfor språkene var forskjellige osv.

Problemet er da at det bibelen hevder ikke er riktig.Tidspunktet for byggingen er feil,en svært god forklaring på språkforvirringen samt ganske mange andre opplysninger,viser at påstandene ikke  kan være rette.

Er det en tilfeldighet at svært mye av historien som fortelles i GT, sammenfaller så veldig godt med det historien og religionene fra det gamle Irak forteller oss.Fra syndeflom,Babels tårn,til innblåst liv,"Adak "som det første menneske.  Neppe

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Tore Olsen

21 innlegg  5172 kommentarer

Skepsisens hemmelser

Publisert 5 måneder siden

Stille spørsmål er i seg selv ikke galt, snarere tvert i mot, for hvordan skal man ellers få svar? Så generell skepsis er på en måte sunt. Når jeg spør Bjørn Erik nå, så ligger det innenfor det åndelige temaet som vi personlig er opptatt av. Med forstumme så tenker ikke jeg bare på ateister, jeg tanker på enhver motsigelse av av det Bjørn Erik peker på, Messias komme og de forberedelsene som skjer i vår tid mot det etterfølgende fredsriket. Både Bjørn Erik og jeg er klar over at det er umulig å tidsfeste det profetiene sier om det som skal komme, men det som skjer når det kommer er at enhver får svar på sine spørsmål, både teister og ateister.

Da vil enhver stemme som taler i mot, eller som er skeptisk naturlig nok forstumme. Tiden som innleder dette komme er igang - det ser vi i tegnene og undrene som skjer over hele jorden. Åpenbaringens og profetiens ånd er i virksomhet og polariseringen mellom det som har utspilt sin rolle og som skal opphøre og det som skal forsterkes og fortsettes i all evighet, vi tilta.

Det som skal opphøre blir møtt av Herren mot med noe stort og skremmende, mens de som påkaller Herrens navn vil bli reddet. Aktualiteten av de spørsmål som stilles nå blir mer og mer påtrengende. I skriften leser vi stadig om at: "De som har øre, de høre hva ånden sier til menighetene."

Bjørn Erik svarte meg "De som vil reddes må påkalle Herrens navn.  Det viser Joel 3, 1-5," Jeg siterer: 

Løftet om Ånden 
  " 3  En gang skal det skje
          at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
          Deres sønner og døtre skal profetere,
          de gamle skal drømme drømmer
          og de unge skal se syn.
         
     2 Selv over slaver og slavekvinner
          vil jeg i de dager øse ut min Ånd.
         
     3 Jeg setter varsler
          på himmel og jord,
          blod og ild og røyksøyler.
         
     4 Solen forvandles til mørke
          og månen til blod
          før Herrens dag kommer, den store og skremmende.
         
     5 Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget.
          For på Sion-fjellet og i Jerusalem
          skal det finnes redning,
          som Herren har sagt.
          Og blant de overlevende
          er de som Herren kaller.
 "

Så gjenstår det da, hva vil ateistene henge seg opp i av negativiteter på denne tråden, eller i det siterte over? Det er jo alt satt et preg med det sedvanlige nid-pjattet.

Svar
Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Ateisters klokskap

Publisert 5 måneder siden

Jeg er blant dem som er glad for enkelte ateisters og agnostikeres klokskap på Verdidebatt. Vi ser jo også at enkelte troende (kristne) er redde for faktisk kunnskap. Da har vi selvsagt behov for alle slags røster her.    

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Tore Olsen

21 innlegg  5172 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg er blant dem som er glad for enkelte ateisters og agnostikeres klokskap på Verdidebatt. Vi ser jo også at enkelte troende (kristne) er redde for faktisk kunnskap. Da har vi selvsagt behov for alle slags røster her.  

Nidprat, hån og destruktivitet har en slagside jeg ikke setter pris på. Menneskelig kunnskap er av betydning, om den er sann. Er den ikke sann er det heller ikke noe å legge vekt på.

Jeg har vel egentlig vært igjennom alle de argumentene den kreative ateist bevegelsen har spredd om seg av julenisse-eventyr, i de siste 10 år. Nå er de argumentene utløpt på dato og uten interesse enn for andre enn de som hører til gruppen ja til nei og nei til ja.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg vet ikke om det er min kommentar eller ateisters bidrag du karakteriserer som nidprat, hån og destruktivitet, Tore Olsen. Uansett forekommer det meg at du har forstått lite av dette. Din kommentar opplever jeg stort sett som et raserianfall. Men jeg vet ikke hvem du retter det imot. Meg bekjent finnes det ikke noen ateistbevegelse. De har i så fall ikke noe å samles om.     

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Tore Olsen

21 innlegg  5172 kommentarer

Enkelte ateisters bidrag med klokskap på VD

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om det er min kommentar eller ateisters bidrag du karakteriserer som nidprat, hån og destruktivitet, Tore Olsen. Uansett forekommer det meg at du har forstått lite av dette. Din kommentar opplever jeg stort sett som et raserianfall. Men jeg vet ikke hvem du retter det imot. Meg bekjent finnes det ikke noen ateistbevegelse. De har i så fall ikke noe å samles om.  

Geir Wigdel

14 innlegg  1940 kommentarer

Dette er som

Publisert 1 dag siden

å lese Asbjørnsen & Moe for å finne ut hvorfor reven har hvit haletipp.

1 liker   

Kommentar nr 3, 

Gjermund Frøland

10 innlegg  5903 kommentarer

Asbjørnsen & Moses og deres lamarckisme

Publisert 1 dag siden

Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Asbjørnsen & Moe for å finne ut hvorfor reven har hvit haletipp.

De ervervede egenskaper som overføres til de kommende generasjoner, har vært en populær forklaringsmodell - helt frem til  Jean Baptiste de Lamarck.

Hvorfor er bjørnen stubbrumpet? Hvorfor er mennesket ulydig?

De gamle fortellingene gir oss svaret.

--------------------------------------------

Er det kommentarene over du mener er opplysende og bidrar med sin klokskap?

Sitatet fra din kommentar har en tone jeg ikke finner det nødvendig å kommentere, du er rett og slett dårlig orientert i dette tilfellet. 

Forsøk på noe bedre om du mener tråden har en verdi utover Asbjørnsen og Moe, slik ateistene over, i sin velorganiserte bevegelse mot vesentlige bidrag til verdensfreden, forsøker å disse både tråd og den som startet den.

Svar
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Jeg istemmer.

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det kommentarene over du mener er opplysende og bidrar med sin klokskap?

Jeg istemmer følgende fra #10: Det forekommer meg at du forstår lite av dette.

GT gir oss noen praktiske (ikke åndelige) forklaringer på en del uforklarlige fenomener: Hvor kommer vi fra? Hvorfor gjør mennesker hverandre vondt? Hvorfor har mennesker, med bare et par tusen år historie, så forskjellige språk?

Jeg sier at dette er noe vi kan, og bør, se som fortellinger på linje med dem vi ser i andre folkelige tradisjoner.

Jeg vil be deg om å bruke fornuft, og ikke følelser, når du leser det jeg skriver.

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Både klokskap og humor er skapt av Gud

Publisert 5 måneder siden

Min kommentar 8 var til ditt spørsmål i kommentar 4. Min vurdering av ateisters bidrag gjelder imidlertid generelt og var ikke spesielt myntet på enkeltkommentarene i denne tråden. I min kommentar hadde jeg verken deg eller Wigdel eller Frøland spesielt i tankene.

Men morsomme er de jo, det må vi vel innrømme? Og evnen til humor er en Guds gave. Også ateistenes. Han har jo skapt oss alle. Du kommenterer også Asbjørnsen og Moe overfor meg. Dem har jeg ikke nevnt, men jeg kan fortelle at Jørgen Moe var prest for min familie (tre generasjoner) på 1870-tallet. Så han har jeg et godt forhold til.         

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Geir Wigdel

14 innlegg  1940 kommentarer

Dette er som

Publisert 1 dag siden

å lese Asbjørnsen & Moe for å finne ut hvorfor reven har hvit haletipp.

1 liker   

Kommentar nr 3, 

Gjermund Frøland

10 innlegg  5903 kommentarer

Asbjørnsen & Moses og deres lamarckisme

Publisert 1 dag siden

Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Asbjørnsen & Moe for å finne ut hvorfor reven har hvit haletipp.

De ervervede egenskaper som overføres til de kommende generasjoner, har vært en populær forklaringsmodell - helt frem til  Jean Baptiste de Lamarck.

Hvorfor er bjørnen stubbrumpet? Hvorfor er mennesket ulydig?

Det er jo stort sett slike flåse, latterliggjørende kommentarer.  Kommentarer uten fnugg av argumenter.

Det ødelegger VD.  Det er brudd på retningslinjene gang etter gang uten noen reaksjon fra moderator.  Moderator må ha abdisert totalt.

Det er brudd på retningslinjenes punkt 4, nærmest samtlige 13 underpunkter.  Uten noen som helst reaksjon tilsynelatende fra moderator.

Er det virkelig slik VL vil ha det?  Hva skal de da med retningslinjer?

Svar
Kommentar #15

Stefan Bonkowski

0 innlegg  678 kommentarer

Flåsete og latterlige kommentarer

Publisert 5 måneder siden

"Barnløs kvinne fra Irak blir gravid.  En jordansk mann med en vissen arm drømte at Jesus helbredet ham.  Og han var svært overrasket da han våknet og oppdaget at det allerede hadde skjedd.  Jesus helbreder en irakisk kvinne"


Det er i slike tilfeller jeg spør meg selv.Hvilke kritiske kriterier og bevis legges  til grunn for å koble slike påståtte hendelser, akkurat til den eller den guden.

Hvorfor klarer en nesten ukritisk å tro på dette.Har det en sammenheng med det en allerede ,mener,tror og vil at det skal at det skal være?


Svar
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

"Barnløs kvinne fra Irak blir gravid.  En jordansk mann med en vissen arm drømte at Jesus helbredet ham.  Og han var svært overrasket da han våknet og oppdaget at det allerede hadde skjedd.  Jesus helbreder en irakisk kvinne"


Det er i slike tilfeller jeg spør meg selv.Hvilke kritiske kriterier og bevis legges  til grunn for å koble slike påståtte hendelser, akkurat til den eller den guden.

Hvorfor klarer en nesten ukritisk å tro på dette.Har det en sammenheng med det en allerede ,mener,tror og vil at det skal at det skal være?

Jeg skrev jo at miraklene var bekreftet.  Jeg kan jo ikke gjengi en bok på 260 sider.  Hvorav kanskje 40 sider omhandler undersøkelsene og intervjuene som ble gjort for å få bekreftet miraklene.

I tillegg skrev jeg de til Tore som forsto akkurat det. Jeg skrev altså ikke for å overbevise ateister - for det nytter ikke.  Jeg skrev for å opplyse å vise til at det samme som skjedde på apostlenes tid nå skjer i områdene der evangeliet er ukjent for befolkningen.

 

 

Svar
Kommentar #17

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg er enig med deg og Olsen i dette, latterligjøring er ikke bra. Kristne bør ikke mobbes, hvis man er uenig med dem bør man på en pen måte fortelle hvorfor, med argumenter. 


1 liker  
Svar
Kommentar #18

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Krenkelsesamfunnet når nye høyder.

Publisert 5 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg og Olsen i dette, latterligjøring er ikke bra. Kristne bør ikke mobbes, hvis man er uenig med dem bør man på en pen måte fortelle hvorfor, med argumenter. 

Vi må være i verdenstoppen når det gjelder å føle seg krenket, både på egne og andres vegne.

Hvis man er vant til å kommunisere i RK følelsesmodus, vil enhver realitetssjekk føles som en personlig fornærmelse.

Jeg gjentar meg selv fra #12: Bruk fornuft, ikke følelser, når du leser kommentarene!

Vi har en kulturkonflikt, og den består i at noen ikke klarer å legge bort ad hominem når de diskuterer metafysiske spørsmål. Og det er jo ikke så rart, for religionene, i motsetning til vitenskapen, kobler personlig velvære (straff/belønning) opp mot individets oppfatninger om og holdninger til vedtatte sannheter.

2 liker  
Svar
Kommentar #19

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi må være i verdenstoppen når det gjelder å føle seg krenket, både på egne og andres vegne.

Som vanlig overvurderer du deg selv.  Jeg føler meg ikke krenket i hele tatt.  Og ikke tror jeg Tore gjør det heller.  

Ingen av dere har noen rest av injuerende kraft igjen ovenfor andre.  Den er oppbrukt for lenge siden.

Det handler i det store og hele om normal høflighet og respekt for medmennesker.  Det ser ut til å være mangelvare.

Resultatet ser dere.  Dere har snart ingen kristne igjen på VD å latterligjøre.  De gidder rett og slett ikke mer og stemmer dere ut med føttene.  De forlater VD.

Så da kan dere jo vel tilfredse sitte igjen å diskutere ateismens forteffeligheter dere imellom.  Det blir en særs kort debatt.  Det er ikke lett å debattere ingenting.

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Stefan Bonkowski

0 innlegg  678 kommentarer

Hvilken

Publisert 5 måneder siden

bok er det du henviser til.

Det skulle være interessant å kunne lese denne. 

Svar
Kommentar #21

Tore Olsen

21 innlegg  5172 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg og Olsen i dette, latterligjøring er ikke bra. Kristne bør ikke mobbes, hvis man er uenig med dem bør man på en pen måte fortelle hvorfor, med argumenter. 

Ingen tar skade av å bruke den fornuften man forlanger av andre selv, så takk for din støtte i forsøket på å gjøre en seriøs tråd ut av dette. Dessverre er tråden ødelagt før den er begynt med hån og tullprat. Dette er ikke en debatt lenger men latterliggjøring av noe av det alvorligste som skjer i verdenshistorien, mens vi selv opplever den.

1 liker  
Svar
Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Om du leser det jeg skriver er det henvist til den i trådens innledning.

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Tore Olsen

21 innlegg  5172 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Min kommentar 8 var til ditt spørsmål i kommentar 4. Min vurdering av ateisters bidrag gjelder imidlertid generelt og var ikke spesielt myntet på enkeltkommentarene i denne tråden. I min kommentar hadde jeg verken deg eller Wigdel eller Frøland spesielt i tankene.

Men morsomme er de jo, det må vi vel innrømme? Og evnen til humor er en Guds gave. Også ateistenes. Han har jo skapt oss alle. Du kommenterer også Asbjørnsen og Moe overfor meg. Dem har jeg ikke nevnt, men jeg kan fortelle at Jørgen Moe var prest for min familie (tre generasjoner) på 1870-tallet. Så han har jeg et godt forhold til.

Feil vinkling sett i forhold til trådens tema. Du skjønner sikkert betydningen av det som skjer utenfor Norges grenser, i de flytkningeproduserende landene? Gud har vel omsorg for menneskene mens de befinner seg der også, ikke sant? Tråden viser hvordan den omsorgen arter seg, vi finner også referanser i skriften til det som skjer nå.

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6760 kommentarer

Les og tenk!

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ingen av dere har noen rest av injuerende kraft igjen ovenfor andre.

Les denne tråden og se hvem som prøver å injuriere.

1 liker  
Svar
Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7303 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

bok er det du henviser til.

Det skulle være interessant å kunne lese denne. 

Jeg ser henvisningen falt ut i kommentar 22.

"Kilde Mirakler blant muslimer

En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden."


Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 4 timer siden / 1109 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 4 timer siden / 4388 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Et liberalt dilemma
rundt 5 timer siden / 1040 visninger
Marianne Solli kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Prestekrisen krever tiltak
rundt 6 timer siden / 279 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 6 timer siden / 1109 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4388 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4388 visninger
Les flere