Karl Olav Sandnes

4

Oppstandelsens mysterium

Hvordan vi forstår himmelfarten lar seg ikke skille fra Jesu oppstandelse.

Publisert: 18. mai 2018

Vårt Land har initiert en debatt om hvordan Jesu himmelfart, med vekt på den romlige fortellingskategori «for opp» kan forstås. Debatten har vist at hvordan vi forstår himmelfarten ikke lar seg skille fra Jesu oppstandelse. Det er dette siste jeg vil knytte noen kommentarer til.

Uklarheten. Det er ikke helt liketil å fange oppstandelsen i klare dogmatiske formuleringer, til tross for at troen på Jesu oppstandelse er fundamentet for den kristne tro i det hele. Dette skyldes ikke nødvendigvis vrang vilje, liberal holdning eller lignende. Det nye testamente (NT) taler på så ulike måter om Jesu oppstandelseskropp, at vi må regne denne uklarheten som en del av selve påskebudskapet.

Siden Lukas er alene om å fortelle om himmelfarten, har hans skrifter stått i sentrum for debatten i Vårt Land nylig. La meg derfor gjøre samme begrensning. Knapt noen i NT skriver så fysisk om Jesus etter oppstandelsen som Lukas. Kapitelet om Emmausvandrerne (Lukas 24) er sentralt her. Jesus viser disiplene sine hender og føtter, så de ikke skal tro at han er et spøkelse. De tar på ham, og han spiser mens de ser på.

Her er det fysiske, kontinuiteten med Jesus før oppstandelsen, veldig tydelig. Samtidig kommer og går Jesus på en måte som ikke svarer til hvordan menneskekropper fungerer. Plutselig dukker han opp mens de vandrer på veien, og like plutselig blir han usynlig for deres øyne. Disiplene blir redde når han brått står blant dem igjen.

Et senere tillegg. En interessant tekst i denne sammenhengen er det som ofte kalles den lengre slutten på Markusevangeliet (Mark 16,9-20) som ikke finnes i de eldste håndskrifter. Derfor regner de fleste bibelfortolkere med at dette er et senere tillegg; ja, så allmenn er denne oppfatningen at mange bibeloversettelser, deriblant NO2011, gjør oppmerksom på dette i en note. Vers 12 i denne lengre versjonen er en kortfattet versjon av Luk 24: «Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet.» Uttrykk «i en annen skikkelse» fanger opp dobbeltheten i Lukas 24 på en treffende måte. Her er kroppsligheten, men likevel annerledes og uventet.

Det er dessuten to andre viktige forhold som må nevnes i denne forbindelse. Det første er at Jesus viser seg aldri for andre enn «sine egne», slik blant annet Apgj 10:40-41 gjør det klart. Jesus lot seg se, ikke allment, men for sine vitner. Antikkens kristendomskritikere, så som Kelsos og Porfyrios, unngår ikke å påpeke dette. Hvorfor viste han seg ikke for Pilatus eller for det Høye Råd? I tidlig kristen apologetikk blir dette et vanskelig tema.

Den tredje dagen. Det andre er et fascinerende faktum som det er all grunn til å tenke over. Ingen tekst i NT gir inntrykk av at noen bevitnet selve oppstandelsen. Da kvinnene kom til graven, var Jesus allerede borte. Strengt tatt lar påskefortellingene i NT oss i tvil om når Jesus stod opp. Vi sier gjerne med kirkelig tradisjon «den tredje dagen», men det er altså ikke uten videre slik, i hvert fall ikke i påskefortellingene. Det nærmeste vi kommer på selve hendelsen i NT er Matteus sin versjon (kap. 28). Her er steinen fortsatt på plass når kvinnene ankommer. De ser at steinen rulles vekk av en engel, men Jesus har også her allerede forlatt scenen. Det er først når Jesus viser seg for dem etterpå at han blir synlig, men da er hans synlighet og kroppslighet nettopp så tvetydig som også Lukas, den forfatter i NT som går lengst i å fremstille Jesu oppstandelseskropp fysisk, formidler.

Karl Olav Sandnes

Professor, Det teologiske Menighetsfakultet

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Ble ikke Jesus sett av 500 på en gang etter oppstandelsen? Noen som vet hvor det står?


Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Det er Paulus som skriver det til menigheten i Korint (1. Kor 15,6). 

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for denne fine redegjørelsen, Karl Olav Sandnes!

Kommentar #4

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Derved skulle vel alt være bra? 500 personer som sier det samme, eller er det kanskje ikke så enkelt heller? Disse øyenvitnene står jo ikke frem ... en for en ... og forteller dette; det er bare en person, nemlig Paulus, som forteller at 500 personer har sett ham. Disse vitnene blir vel derfor ikke helt troverdige, siden det går gjennom en annens beskrivelse, eller ...?

Kommentar #5

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Det står også at de fleste levde når Paulus skrev dette. Det betyr at en kunne bare henvende seg til de som så Jesus. Det var sikkert noen av de 500 som sto frem å fortalte at de hadde sett Jesus.

Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er Paulus som skriver det til menigheten i Korint (1. Kor 15,6). 

I Kor 15, 3-7

  3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
          at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
         
     4 at han ble begravet,
          at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,
         
     5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.  7 Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.  8 Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster.


Og nå viser Jesus seg i skyene.

Syrias store poet Adonis. Han kritiserer den arabiske våren. "Den ble ledet av grupperinger uten adekvat forståelse av sivile rettigheter og institusjoner." I boken "Vold og islam" utdyper han kritikken. Han mener IS betyr slutten på Islam.

Han skriver blant annet at han ikke vil gi Islam æren for den høykulturelle epoken (750-1250) e.kr.), som blir skildret for eksempel i Sultans og Science" en utstilling som gikk verden rundt for et par år siden og som ble vist på Teknisk Museum i Oslo.

Han stiller spørsmålet: "Hvorfor finner vi ikke en eneste stor dikter som kan kalles rettroende muslim."  Og han svarer selv: "Fordi islam gikk inn for vold , krig og erobringer fra starten av."

I 2012 besøkte han litteraturfestivalen på Lillehammer.  Allerede den gangen så han for seg en total ødeleggelse av Syria.

I Vold og Islam går han mye lengere.  Han mener at Syria og islam er på vei inn i en dødskamp.  Fordi IS fører islam inn i en barbarisk blindgate som betyr slutten på hele religionen.  Fordi verden ikke lenger vil akseptere en tilbakevending til villmannslivet.

Er Guds finger årsaken til de vi ser i Midt-Østen?:

Millioner av muslimer på flukt - er det Guds plan for at alle skal få muligheten til å vende om, bli frelst og få evig liv?


Jeg anbefaler boken "Mirakler blant muslimer" av Christine Drag. Hermon forlag.

Jeg siterer litt: "I mange århundrer var Guds Ord dyrt i Midtøstens tørre landskap, og det var langt mellom synene. Men nå er det en ny tid og det åndelige klimaet i Midtøsten er forandret. Gud oppfyller sitt løfte til Abraham og gir Ismael liv.

I stort omfang går Bibelens profetier i oppfyllelse like for våre øyne, og Herren viser seg som den oppstandene og levende Frelseren (Apgj 1,3.) Og på forbløffende vis bruker Gud drømmer og syner for å formidle evangeliet om Jesus til Abrahams barn."

Boken viser til mirakler i Arabiske land og i India. Mirakler slik Apostlenes gjerninger forteller oss om. Der Jesus omvender hele landsbyer, skoler og viser seg i skyene. Det hevdes at opptil 7 mill. muslimer årlig omvender seg til å tro på Jesus som Guds sønn. Kilde TV kanalen al-jazira som hevder omvendelser i et slikt omfang - at det er problematisk.

Og IS går til massehenrettelser og barbari for å utrydde annerledes troende i dag. 

Kan det være en sammenheng?

1 liker  
Kommentar #7

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Pratet nettopp med en muslim som sa det er mange muslimske forfattere. Er ikke "Tusen og en natt" et muslimsk verk?

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Pratet nettopp med en muslim som sa det er mange muslimske forfattere. Er ikke "Tusen og en natt" et muslimsk verk?

Nå tror jeg Syrias store poet Adonis ikke tenkte på eventyr eller historier.  Det vi kaller folkeeventyr.

Han har mer greie på muslimske forfattere enn både du og jeg har.  Så om du faktisk leser det jeg skriver, så ser du at det er hans uttalelse, ikke min.

Han er forresten professor i litteratur, så jeg tenker han har sine ord i behold.

Da det gjelder tusen og en natt les wikipedia.  Den viser at tusen og en natt er en samling av historier fra orienten.  Historiene stammer fra middelalderen og er satt sammen til et hele gjennom en rammefortelling.  Eller samling av folkeeventyr.


Det er ikke en forfatter som har skrevet det, men en rekke løse fortellinger samlet.

Og om du greide å lese hva jeg siterte Adonis på så sier han ingen rettroende muslimer.  Jeg siterer fra kommentaren min:

"Hvorfor finner vi ikke en eneste stor dikter som kan kalles rettroende muslim."

Da kan jo du lete etter andre steder enn i fokeeventyr,  for å finne en rettroende muslim som er en stor dikter av format.

 

 

1 liker  
Kommentar #9

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

"Finnes mange, men hvilken type er du ute etter?

Muslimer som bor i Norge? da er jo både "Tante Ulrikkes Vei" av Zeshan Shakar og "Dette liv og det neste" av  Demian Vitanza aktuelle. Muslimer bor i svært mange land, så du må nok inn på de enkelte lands kjente litteratur. Der bor muslimer i arabiske land, i Iran, i Afrika, i Malaysia, på Fillipinene, i Kina, Pakistan, Tyrkia, og spredt over det meste av verden.  I denne varierte "gruppe"vil du blant annet finne den tyrkiske nobelprisvinner i litteratur, Orhan Pamuk. Både Libanon og Egypt har kjente forfattere - Internasjonalt berømt ble f.eks. libaneseren Jibran Khalil Jibran med "Profeten". I 1988 ble den egyptiske forfatteren Najib Mahfuz (1911-2006) som den første arabiskspråklige forfatter, tildelt Nobelprisen i litteratur.

Du har jo også "1001 natt" som nevnes blant det av de 1001 verkene som bør lese før man dør :)

Andre:

Iran: Parinoush Saniee

Saudi-Arabia: Zoë Farraris

Libanon: Rabih Alameddine, Elias Khoury"

Kommentar #10

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Tja, ikke lett å bruke de store kunstnerne i en verdidebtatt. Det er kke noe i veien for at du henviser til de store forfattere fra den islamske verden, men hvor rettroende disse er/var, kan jeg ikke uttale meg om, ref. debatten du viser til. Muslimer er ikke en ting - de er like forskjellig som kristne - de som er kristne i navnet og de som er troende. Kanskje lurt å lese litt om de ulike forfatterne og hva de står for når det gjelder tro. Jeg har forresten funnet ut at forfatteren av profeten kom fra en kristen familie. Orhan Pamuk er også den første muslimske forfatter som har tatt offentlig avstand fra fatwaen mot Salman Rushdie. Nagib Mahfouz for eks. var strengt muslimsk oppdratt, men ble i 1994 knivstukket i nakken av en islamittisk ekstremist, tilsynelatende fordi han skal nevnt Gud i en av sine romaner. I etterkant av denne episoden fikk Mahfouz psykiske helseproblemer."

Fikk disse svarene på bokelskere.no. Gå inn på tråden "Muslimske forfattere".

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8329 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6288 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3358 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2626 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2154 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1958 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1704 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1702 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1555 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere