Erik Hillestad

16

Israel har forspilt sine muligheter

Israel har for lengst forspilt sine muligheter for å opprettholde en jødisk stat, fordi de systematisk de siste 20 årene har uthulet alle muligheter for en palestinsk statsdannelse ved siden av sin egen.

Publisert: 18. mai 2018.

På lederplass 14.mai, dagen for 70-årsfeiringen av staten Israel, slutter Vårt Land helhjertet opp om den jødiske staten. Lederen nevner avslutningsvis at Israels utfordring er å «gi de 7 millionene palestinere som bor i det området de kontrollerer sine rettigheter og samtidig bevare den jødiske staten». Det er et understatement å kalle det en utfordring.

Bortsett fra at tanken om en statsdannelse basert på én religion og én etnisitet nå er et oppgitt prosjekt i det meste av verden forøvrig, så er det nå et faktum at Israel for lengst har forspilt sine muligheter for å opprettholde en jødisk stat, fordi de systematisk de siste 20 årene har uthulet alle muligheter for en palestinsk statsdannelse ved siden av sin egen.  

Det har Israel gjort ved å okkupere og annektere stadig større biter av Vestbredden, ved tomme for tomme å overta deler av Øst-Jerusalem og gamlebyen, ved å trakassere den palestinske befolkningen på svært oppfinnsomme måter, ved å gjøre Gaza til et gigantisk fengsel der de struper befolkningen til desperasjon og ved å aktivt bidra til å forsterke og utvide splittelsen blant de palestinske lederne. Dette fritar ikke palestinerne for de feil deres representanter har begått, men det innebærer at Israel selv bærer et hovedansvar for at ideen om en er jødisk stat ved siden av en palestinsk er blitt et umulig prosjekt.

Den muligheten som gjenstår dersom israelerne vil ha langsiktig fred, er å samarbeide med palestinerne om å skape like rettigheter for alle i en felles stat for palestinske og israelske borgere, en stat med like rettigheter for jøder, kristne, muslimer, bahaier osv. Det blir ikke noe som kan kalles en jødisk stat, men et flerkulturelt, demokratisk fritt Palestina. Denne tanken kan synes i øyeblikket like umulig som en to-stats-løsning, fordi tilliten mellom partene er så forsvinnende liten.

Men historiens ubønnhørlige hjul av demografi og andre faktorer vil gjøre at Israel før eller seinere vil måtte gi opp tanken om en jødisk stat som bare kan opprettholdes ved makt og undertrykkelse. Den vil alltid vil være en diskriminerende ordning i et område som i årtusener har vært befolket av et lappeteppe av etnisiteter og religioner. Det kan ta generasjoner, det kan ta 70 år til og mer, men det er vanskelig å få øye på noen annen mulighet til varig fred. En betydelig økning i presset mot Israel fra andre land vil kunne fremskynde prosessen, evt kombinert med at det dukker opp politiske ledere av Mandelas og Gandhis format som evner å samle og skape forsoning. I mellomtiden lever en voksende befolkning palestinere som en pariakaste innenfor det som i praksis er en apartheidsituasjon, styrt av Israelerne som har all makt av betydning i området.

I lys av dette vil det være en uhyrlighet om NRK og tilsvarende kringkastingsselskaper i andre europeiske land blir med på tanken om å arrangere Melodi Grand Prix i Jerusalem i 2019.

Trykket i Vårt land 18. mai 2018

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Arne D. Danielsen

318 innlegg  5691 kommentarer

Anvendelig utgangspunkt

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Etter mitt skjønn er de like gode. 

Dette er nok ikke langt unna virkeligheten. Det som definitivt tipper dette i palestinernes disfavør er realitetene, og, som jeg skrev lenger opp, krigens logikk. Den dagen de erkjenner at dette ikke er noe de kan vinne, uansett hvor mange mer eller mindre sakesløse mennesker de ofrer foran kameralinsene. De må sette seg ned, gjerne sammen med verdenssamfunnet, og forhandle med den sterke part. Da er, som alltid i slike tilfeller, mye av kortstokken aller rede delt ut. Dette er ikke et tilbud de kan vurdere, men en realitet de må forholde seg til. Bare spør tusenvis av andre tapere og seierherrer opp gjennom historien. Som sagt, krigens logikk er den samme – more or less. Den greier heller ikke Kirkelig Kulturverksted å gjøre om på – selv om de er et verksted.

6 liker  
Kommentar #52

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hele paradigmet ditt er ubrukelig. 

Og det sier du som katolsk troende? Med en menneskelig pave som var/er? tolket som Jesu etterfølger - med all makt i SINE hender; i stedetfor i Jesus v/Ånden?
Hva du selv forstår av mitt paradigme er kanskje ubrukelig for deg - men det er bibelsk.
Din underkastelse under en jordisk far, er det bedre enn under islams engel?
Hva tenker du om Ånden - Ananias og Safffira ble dødsdømt for å lyve for Ånden. Den er hjertets oppkomme og målestav.
For all verden etter 1.pinsedag. Alle som tar imot Ham og blir Guds barn.

4 liker  
Kommentar #53

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Hva du selv forstår av mitt paradigme er kanskje ubrukelig for deg - men det er bibelsk.

Hva tenker jødene og palestinerne om Bibelen? Hva betyr den for dem som rettesnor i politikken? 

I kommentaren viser du at det er mye du ikke forstår, men det er utenfor denne saken. Da er det mer interessant å vite hvorfor du forventer større smidighet av andre enn av deg selv med dette betong-kristne synet. 

1 liker  
Kommentar #54

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Den dagen de erkjenner at dette ikke er noe de kan vinne,

Nja, oppfatningen brer seg at de allerede har tapt. Neste spørsmål må i så fall være rundt hvem som skal gjøre hva med den situasjonen man da står overfor. Det er ut av denne situasjonen det må vokse en ny erkjennelse hos alle som har en finger med i spillet. 

Kommentar #55

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Man kan da som en liten kommentar til denne pågående dabatten henvise til et , etter min mening, godt og dekkende ordtak: Mennesker spår, men Gud rår. Det vil vi nok erfare mer av i kommende hendelser i Midt Østen. Han har den ytterste kontrollen på det hele !

2 liker  
Kommentar #56

Arne D. Danielsen

318 innlegg  5691 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

For så vidt ikke så vanskelig – vil jeg tro. Ikke sånn i utgangspunktet. Dess før palestinerne erkjenner realitetene og setter seg ned og forhandler ut fra dette premisset, vil de finne en løsning. F.eks. er en to-statsløsning trolig begge i parters interesse. Og da er mye gjort. Israel er nok lite interessert i å ha fem millioner arabere innenfor sine framtidige grenser.

Men da må Hillestad, biskoper og andre velmenende holde seg helt i ro en stund. Det vil være til betydelig hjelp. Det kan bidra til en varig fredsløsning, og da kan det til og med hende at de gjøre seg fortjent til en fredspris. Forter de seg, kan de kanskje også rappe den foran nesa på Donald Trump og andre fusentaster.

4 liker  
Kommentar #57

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Monoteistisk mentalitet

Publisert 9 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Man kan da som en liten kommentar til denne pågående dabatten henvise til et , etter min mening, godt og dekkende ordtak: Mennesker spår, men Gud rår. Det vil vi nok erfare mer av i kommende hendelser i Midt Østen. Han har den ytterste kontrollen på det hele !

Det er trolig den "innsikten" som ligger i dette ordtaket som får palestinerne til å kjempe mot overmakten- slik David kjempet mot Goliat.

"Hvis Gud vil", lykkes palestinerne - bare trua er sterk nok


Kommentar #58

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Realitetene er en sterk herskerinne.

Publisert 9 måneder siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det som definitivt tipper dette i palestinernes disfavør er realitetene

Det eneste som nytter mot "realitetene", er å påkalle høyere makter.

Kommentar #59

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det kan så være. Men Gud står ved sine løfter til Israel, og dem vil Han ikke svikte

3 liker  
Kommentar #60

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men da må Hillestad, biskoper og andre velmenende holde seg helt i ro en stund. Det vil være til betydelig hjelp. Det kan bidra til en varig fredsløsning, og da kan det til og med hende at de gjøre seg fortjent til en fredspris. Forter de seg, kan de kanskje også rappe den foran nesa på Donald Trump og andre fusentaster.

Jeg tror Hillestads innlegg har størst virkning som indremedisin i DNK i så fall. Vi som utgjør de andre fusentastene tillegges ikke stor betydning. 

Det ville vært bra om det hadde vært nok palestinere som hadde kastet Hamas-kortet og valgt en annen vei, men som nevnt, dette blir bare løse tanker. Jeg tror både jøder og arabere ville hatt godt av kristent styre. Men det ville vel hatt samme muligheter som snøballen i helvetet. 

1 liker  
Kommentar #61

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Mennesker spår, men Gud rår.

Selv dette står ikke til troende akkurat her fordi vi har tre ulike gudsoppfatninger å forholde oss til. Realiteten tilsier at partene må fire, men man kan ikke fire på tro, så da må man legge mosaikken ut fra praktiske detaljer av verdslig karakter i stedet. 

1 liker  
Kommentar #62

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ja, man kan sikkert ha ulike Guds oppfatninger. Men den Gud jeg kjenner står ved sine løfter for Israel. Og de vil han holde.  Bare vent og se , om vi får leve til enden, så får vi se

2 liker  
Kommentar #63

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Jødisk stat=jødisk grunnlov

Publisert 9 måneder siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.

Bortsett fra at tanken om en statsdannelse basert på én religion og én etnisitet nå er et oppgitt prosjekt i det meste av verden forøvrig, så er det nå et faktum at Israel for lengst har forspilt sine muligheter for å opprettholde en jødisk stat, fordi de systematisk de siste 20 årene har uthulet alle muligheter for en palestinsk statsdannelse ved siden av sin egen.  

 

Problemet er bottom line at islam under nattens lys -Måneguden(e) - går inn døren til Paradis via en engel; sannsynligvis ultimat til det falne Livsvesen - det Kunnskaps Tre omtalt som tidligere Lucifer; senere som Dragen. Ef.28.14ff.
Slangen er et annet navn på den ene eller begge entiteter/ åndsvesen. 1.Mos.3. Wikishia/BlackStone.

Islam forkaster Dommen på Golgata, ved KORSET, ved Sinaipakten og Jesu blod.
Hele dets symbolikk, og hele dets krav til syndserkjennelse nettopp til Faderens 10-Bud-lov. For deretter dom, samt kunne finne nåde til omvendelse.
Islamisme nullstiller dommen over Djevelen på Golgata; - dommen over synd.

Å unnlate å holde jøder & arabere i det gamle "Palestina" ansvarlige etter samme lov, er det samme som å si at Norge ikke kan oppholde en felles lov. Da er vi heller ikke en felles stat. Ingen felles nasjon.
-------
Hvordan kan en ateistisk lov/ ateistisk stat drømme om eller kunne forvente at innbyggerne er lojale; - når det kommer i konflikt med egne eller egen klaninteresser?  
Kan vi forvente mer i Midt Østen enn i Norge; et land med en 1000 -årig arv; - skuslet bort på 50år?  Hvem følger egentlig loven; i (fotball)spillernes tid? Her i Norge? Multikulturismens mangfoldige lojalitet?

Din visjon er en utopi.  "Flerkulturelt, demokratisk fritt"- narr meg ikke til å le...
Se på NRK-Arken og dens falitt i Norge.  - Bak fasaden. Real life; blant besteborgerne.

Gud kjenner menneskers hjerter.  - Noen av oss andre likeså.
Intet menneskelig fungerer uten lov, hjerte og ansvarlighet direkte overfor Ånd fra himlen. So is life.
En Skaper/ Far som stiller krav til sitt Rike er nødvendig, en Sønn m/nåde i kjærlighet - og en Ånd som styrker hjertet, stiller til ansvar og som hjelper.  
Hva er en "stat", uten utenomjordisk Ånd?

Araberne kan bo i sitt "Arabia"; - hvor det måtte være. Mecca er deres Bolig.
Hvor ellers er/ skal være deres åndelige hjem?  
De har fått en kilde av Gud i ørkenen selv; av "Den Gud som ser", jfr Hagar og Ishmaels møte med Guds engel.  Hvorfor kamp om akkurat Jerusalems Hage?  
De har fått ZamZam-kilden.  Er ikke den god nok for dem?

2 liker  
Kommentar #64

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror både jøder og arabere ville hatt godt av kristent styre. Men det ville vel hatt samme muligheter som snøballen i helvetet. 

Vi må tro Guds Ord og Ånd om et kommende 1000-årig fredsrike og himmel på jord. Foreslår at vi virkeliggjør Hans veier nå i vår tid...  Judeo-kristent styre er tingen. Fader og Sønn sammen.

3 liker  
Kommentar #65

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Vi må tro Guds Ord og Ånd om et kommende 1000-årig fredsrike og himmel på jord. Foreslår at vi virkeliggjør Hans veier nå i vår tid...  Judeo-kristent styre er tingen. Fader og Sønn sammen.

Dette handler ikke om tro med mindre araberne konverterer til jøde- eller kristendom. Holder du det for sannsynlig? 

 

Kommentar #66

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Forøvrig mener jeg at boikott av neste års EMC er spilt møye. La oss se på det som musikk og ikke noe annet. Sær musikk i en festival som har overlevet seg selv og gått ut på dato, men likevel, en ren og skjær musikkfestival. Deltagelse eller ikke deltagelse forandrer ingenting. Spill for galleriet. 

5 liker  
Kommentar #67

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Eurovision må være lov det er gøy

1 liker  
Kommentar #68

Kåre Kvangarsnes

7 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
I lys av dette vil det være en uhyrlighet om NRK og tilsvarende kringkastingsselskaper i andre europeiske land blir med på tanken om å arrangere Melodi Grand Prix i Jerusalem i 2019.

Det kommer visst  mye god kulturapartheid mot Israel fra lederen av Kirkelig Kulturverksted. Og kristelig er den visstnok også da. Joda, stå på! 

5 liker  
Kommentar #69

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Agenda

Publisert 9 måneder siden

EH og KKV har en skuffende hard og uforsonlig holdning til Israel. Det er ikke første gang det oppfordres til boikott mens det messes for dialog med diktaturer.

En boikott av Iran er vel neppe lønnsomt.

6 liker  
Kommentar #70

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ingen trenger å konvertere åndelig; - om araberne vil leve i troskap til Israelsk lov, er det det som kreves. Slik muslimer i Norge må gjøre..

Det finnes ingen historisk og berettiget egen Palestinsk arabisk entitet.  Det er kun en åndelig rivaliserende posisjon.  
Når det er sagt; ut fra det, bør de dog kanskje selv trekke konklusjonen og avslutte sitt misjonale prosjekt og reise hjem til sin familieklan;  eller styrke sitt Haji-område i Meccaregionen.  De har jo sitt tempel der; sin Kaba.  
Hva skal de med Jerusalem; annet enn til bruk for dominansen og undertrykkelsen av jødene sin arvedel?  
Egypt har vært tøff mot Hamas i denne runden, og legger ansvaret på Hamas.

https://www.youtube.com/watch?v=SkP58zLIdj0
https://worldisraelnews.com/report-hamas-chief-berated-in-egypt-for-inciting-gaza-violence/#.Wv6LGT0w7vI.facebook

3 liker  
Kommentar #71

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hva tenker jødene og palestinerne om Bibelen? Hva betyr den for dem som rettesnor i politikken? 

Noen forstår, noen ikke - slik som i år 0, da Ånden falt på pinsedag. Noen arbeider i felles retning. Slik mange økumenikere har gjort i mange tiår. Paven også.  I tro på at det nytter, og at fred ligger i sannhet om opprinnelsen. SkaperOrdet Jesus Kristus står fast til evig tid.

3 liker  
Kommentar #72

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Religionenes forbannelse.

Publisert 9 måneder siden

Midtøstens store forbannelse er religion. I Midtøsten kolliderer tre religioner (jødedommen, kristendommen og islam) og man kan bare oppgi alt håp om fred. Religion er for forstanden hva sigaretter er for lungene.

Jeg er oppriktig redd for at Israel, slik vi kjenner landet,  ikke vil eksistere om 50 år. Og når jeg skriver "oppriktig redd for", så kommer det av at Israel, i all sin skrøpelighet, ligger lysår foran sine naboer i demokrati og demokratisk kultur, selv om høyrekreftene her (som så mange steder i verden) prøver å svekke demokratiet ved å innskrenke domstolenes selvstendighet.

jeg ser to mulige underganger for det Israel vi kjenner:

1) USA går nedenom og hjem (noe vi allerede ser tendenser til), og da mister Israel sin viktigste støttespiller. Hvor lenge kan Israel da holde seg i live som stat? jeg ser ikke for meg noen annen stormakt som er villig til å forsvare Israel blindt, slik de religiøse fundamentalistene i USA presser sine regjeringer til å gjøre.

2) Israel blir et teokrati. De ultraortodokse har store barnekull, mens stadig flere sekulære jødiske israelere velger å bo utenfor Israels grenser.

Antisemittismen er en av den kristne verdens mest nedrige oppfinnelser, og den har spredd seg til muslimene og andre. Jødene trenger derfor en egen stat som kan tjene søm nødhavn hvis eller når forfølgelse oppstår. Derfor er det vktig at Israel består som demokratisk stat. Jeg håper derfor at mine pessimistiske spådommer ikke slår til.

1 liker  
Kommentar #73

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I kommentaren viser du at det er mye du ikke forstår

Hva er det du stadig minner meg om? Ljån?

4 liker  
Kommentar #74

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Hva var hjertetroen til Martin Luther?


Med gjevne mellomrom kommer Luther opp. Særlig fordi mange kristne ser på han som et laveste felles multiplum. Hvis han var kristen kan vel jeg også være det. Og han skrev mye materiell. Fikk spredd bibelen. Han er også aktuell igjen og igjen pga hans enkle budskap om troen alene og nåden alene? Han laget også mange kjente sanger.

 

Men hva var hjertetroen til Luther?

 

For å finne ut av dette synes jeg det er mye mer interessant å se på hva han sa før han døde. Heller enn hans feiltrinn. Fordi det gir et bedre bilde av hvordan han faktisk så ting.

 


Historikere har dømt han med rette på endel steder. Han burde nok støttet boneopprøret mer. Han ga tilltaelse til en Konge til å ha en elskerinne eller noe (helt motsatt av døperen johannes som refset kongen). Og han tok feil av fornuften, og brøt tradisjonene til Thomas Aquinas. Fornuften er en støttespiller til troen.

 


Now I am going home, and perhaps I will never preach to you again, and I have blessed you and prayed you to stay always close to God's Word ... I see the Jews are still among you. Now we have to deal with them in a Christian manner and try to bring them to the Christian faith that they may receive the true Messiah who is their flesh and blood and of the seed of Abraham—though I am afraid Jewish blood has got watery and wild these days. Yet they must be invited to turn to the Messiah and be baptized in him ... If not then we must not suffer them to remain for they daily abuse and blaspheme Christ. I must not, you must not be a partaker of the sins of others. God knows I have enough to do with sins of my own, but if they will give up usury and receive Christ we will willingly receive them as our brethren . . . but if they call Mary a whore and Jesus her bastard still we must exercise Christian love towards them that they may be converted and receive our Lord . . . this I tell you as your Landeskind not to be partakers of the sins of others. If they turn from their blasphemies we must gladly forgive them, but if not we must not suffer them to remain!

 


https://web.archive.org/web/20140803220115/http://tquid.sharpens.org/luther_Jews.htm

 


Her ser vi også Katolikkene får endel kritikk.

 


Det jeg lurer mest på er at jeg får intrykk av at han så seg en kristen Nasjon. Han mildnet noe opp på dødsleie, angående jødene. Men han står fast på at de ikke skal få bli boende. Er dette en antagelse vi kan ta som bibelsk? Er dette hensiktsmessig i dag? Kristendommen hadde stor utbredelse på den tiden. Men må vi kristne infinne oss med å være en minoritet i dagens samfunn? Eller vil "alle" ha jesus?

1 liker  
Kommentar #75

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kampvilje

Publisert 9 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Det kan så være. Men Gud står ved sine løfter til Israel, og dem vil Han ikke svikte

Poenget mitt var å påpeke at troen på og tilliten til Gud, styrker kampviljen. Det er en av grunnene til at palestinerne ikke gir opp kampen mot overmakten.

Og jo, Gud svikter jødene, senest i Holocaust.

Han sviktet dem også etter Josva. Gud lot dem innta Kanaan med bruk av mye sadistisk og spektakulær vold (ifølge litteraturen), men han lot dem ikke få bli værende der.

Kommentar #76

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Ingen trenger å konvertere åndelig; - om araberne vil leve i troskap til Israelsk lov, er det det som kreves. Slik muslimer i Norge må gjøre..

Du har et veldig forenklet syn på anderledes troende, frue. Du forteller et sted om hvor bereist du er og hvilken opplevelse det har vært å farte rundt i verden, men når jeg leser det du skriver undrer jeg over om du i det hele tatt har vært på andre siden av gaten. Som politisk fenomen holder ikke din oppfatning i konflikten i Palestina og Israel. Det er fordi din holdning ligger til grunn i konflikten at den heller ikke løses. Det er fordi for mange tenker som deg at det er fastlåst. Dette er selve fastlåsingens ansikt. 

La nå Israel ha denne musikkonkurransen sin. Verden blir et bedre sted av at man har et kulturinnslag å forenes om. Konkurransen ville uansett ikke løst eller skapt noe problem, den er konfliktnøytral i seg selv. 

Kommentar #77

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

jeg ser to mulige underganger for det Israel vi kjenner:

1) USA går nedenom og hjem (noe vi allerede ser tendenser til), og da mister Israel sin viktigste støttespiller. Hvor lenge kan Israel da holde seg i live som stat? jeg ser ikke for meg noen annen stormakt som er villig til å forsvare Israel blindt, slik de religiøse fundamentalistene i USA presser sine regjeringer til å gjøre.

2) Israel blir et teokrati. De ultraortodokse har store barnekull, mens stadig flere sekulære jødiske israelere velger å bo utenfor Israels grenser.

Israel vil bli det siste utenrikspolitiske prosjektet USA gir opp. 

Israel blir neppe et teokrati men de høyreekstreme kan få større makt. 

Selv om Israel er lysår unna nabolandene i demokrati er også Israel bare et semi-demokrati, ikke minst pga domstolenes stilling, og fraværet av en skikkelig rettsstat, bruk av sivil lov for store deler av innbyggerne. 

Men synge kan de. 

2 liker  
Kommentar #78

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Da vet vi i det minste hvor ansvaret skal plasseres. Det står skrevet i manus - uten at det i seg selv fritar for straff. 

Straffen er vel også allerede profetert, både for Israels fiender og for de feiltroende israelerne selv.

Ikke glem de som velsignes.

2 liker  
Kommentar #79

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Æ bli tankefull og fjåg.

Publisert 9 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke glem de som velsignes.
Kommentaren din får meg til å tenke på Hans Rotmo og hans Fire fine lænestola:                                   Tenk å værra ei vaskehjelp
                               
Som vaske på toalettan
                                     
Der god-dufta ennu kjennes etter de fine rettan                                                                    
Tenk å re opp senga der den finaste dama låg                                                                         Det må da værra paradiset - æ bli tankefull og fjåg


2 liker  
Kommentar #80

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ville bare lysne litt opp for deg.

Uten vaskehjelp forsøples verden....

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere