Njål Høstmælingen

2    0

Kampen om pengene

Den norske kirke har valgt privilegier fremfor likebehandling.

Publisert: 16. mai 2018 / 94 visninger.

Statskirkeordningen i Norge er så godt som avviklet, etter en vanskelig og tidkrevende prosess. De siste små brikkene legges på plass i disse dager, gjennom å etablere én felles lov for alle norske tros- og livssynssamfunn. 

Men i stedet for å fullføre jobben langs de trauste linjer som er lagt, går Regjeringen inn for en ordning som vil føre til rabalder og bråk, rettslig som politisk, i uoverskuelig fremtid. 

Eget hus. 

Den norske Kirke er nå fri fra staten, etter endringer i Grunnloven i 2012. Rett nok er kirken fullstendig avhengig av økonomisk støtte fra myndighetene, men den kan bestemme i eget hus. Samtidig slår Grunnlovens paragraf 16 siste setning fast at alle norske tros- og livssynssamfunn skal få lik offentlig støtte («Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.»). Den sjenerøse støtten som Den norske kirke får, skal dermed alle andre tros- og livssynssamfunn nyte godt av. 

Men så har det seg slik at statens ressurser ikke er ubegrensede. Forbruket overvåkes nøye og innstramminger vil komme, også på dette feltet. Problemet er bare at Den norske Kirke har enorme faste kostnader til personal og til drift og vedlikehold av bygninger. Selv om antall faste kirkegjengere er svært lavt, må gudstjenester holdes og seremonier avvikles, også utenfor de store tilstrømmingsdagene knyttet til jul, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Og medlemmene forventer at det skal være slik at Den norske Kirke har et tilbud som alle kan benytte seg av når de måtte ønske det, og uten å skulle skjele til hva dette egentlig koster. 

Kan hende derfor velger Regjeringen en løsning som velter ansvaret for innsparinger over på tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. De er færre, er løsere organisert og har ikke samme nettverk opp mot beslutningstakere som det Den norske Kirke har – og har heller ikke et så stort flertall av innbyggerne bak seg.

Rammer hardt. 

Det er kombinasjonen av fire forslag som gjør at dette rammer så hardt: 

– For det første ønsker Regjeringen å innføre et krav om et minste antall på 500 medlemmer før tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan få økonomisk støtte (lovforslaget paragraf 3 første ledd og paragraf 4 første ledd). 

– For det andre innføres en ordning om at kun medlemmer eldre enn 15 år fra nå av skal telle med som medlemmer. 

– For det tredje ønsker Regjeringen en ordning der antall medlemmer i Den norske kirke ikke lenger skal være bestemmende for støtten til trosog livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 

– Og for det fjerde vil Regjeringen legge inn en blankofullmakt om at «tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling» skal holdes utenfor dette regnskapet.

Koster dyrt. 

De innsparingsløsningene som Regjeringen skisserer, koster dyrt i form av tapt tillitt og mulige rettslige prosesser. Jussen i dette knytter seg til Grunnloven paragraf 16 siste setning. Om forslagene vedtas av Stortinget, vil det bli så store ulikheter mellom Den norske kirke og de andre trosog livssynssamfunnene at denne bestemmelsen brytes. Samtidig vil norske myndigheter kunne bli anklaget for å diskriminere ulike tros- og livssynssamfunn etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14. Regjeringen hevder at ulikhetene i finansiering er saklig forskjellsbehandling, og dermed ikke diskriminering, men argumentasjonen er ikke særlig overbevisende.

Dette handler ikke om juss alene. Om forslaget vedtas, vil det bekrefte den oppfatningen mange tros- og livssynssamfunn har, nemlig at Den norske kirke fortsatt er i en privilegert særstilling. Dette igjen reduserer tilliten de har til myndighetene, det vil skape uro internt i organisasjonene og det vil gå ut over samarbeidet organisasjonene har med myndighetene på andre samfunnsområder. 

Den norske kirke selv støtter i all hovedsak Regjeringens forslag om å særbehandle kirken, mens FNs menneskerettighetskomité er kritisk. Med konfliktene rundt KRL-faget friskt i minne, bør Stortinget velge en ordning som står seg bedre.

En annen tilnærming. 

Forslaget til lovendringer ble fremsatt av Høyre/Frp-regjeringen. Etter den tid har Venstre kommet inn i regjering, og Trine Skei Grande er blitt ansvarlig minister for dette forslaget. Venstre har brakt med seg en annen tilnærming til trosog livssynsfrihet, noe som også reflekteres i Jeløya-plattformen. Tas regjeringsplattformen og Venstre på alvor, vil det reviderte lovforslaget justeres slik at det holder seg godt innenfor kirkeforliket, Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den norske kirke kunne ha fått dette til å lande riktig, men har sviktet. Det virker som om det har vært for fristende for den å takke ja til trygg økonomi og privilegert behandling, og heller se en annen vei enn til Den gylne regel. Nå er det opp til politikerne å sikre at Den norske kirkes selvstendighet bygges på trygg og uomtvistet grunn.

Trykket i Vårt land 16. mai 2018

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  670 kommentarer

FN`s "Menneskerettighetskomite"`er kritisk ?

Publisert 5 dager siden
Njål Høstmælingen. Gå til den siterte teksten.
Den norske kirke selv støtter i all hovedsak Regjeringens forslag om å særbehandle kirken, mens FNs menneskerettighetskomité er kritisk

Tenk det !

Hva i all verden har FN-sirkuset ved East River med norsk kirkepolitikk å gjøre ? Litt av en komite, forøvrig.

FN`s menneskerettighetskomite er blitt så avansert at den er en vits - USA ble fjernet fra komiteen , mens Gadaffis Libya med flere hadde spisskompetansen på menneskerettigheter.

 https://www.nytimes.com/2001/05/04/world/for-first-time-us-is-excluded-from-un-human-rights-panel.html

`Her er FN`s ekspertise på menneskerettigheter pr 2017  - en farse :

 https://www.unwatch.org/farce-u-n-s-2017-membership-human-rights-council/

 

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Den svarte slangen
av
Rebecca Solevåg
rundt 3 timer siden / 42 visninger
0 kommentarer
Biskop Currys utopi
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Til mine ureligiøse venner
av
Åste Dokka
rundt 4 timer siden / 438 visninger
2 kommentarer
Helligdager
av
Ronnie Eckholm
rundt 16 timer siden / 141 visninger
2 kommentarer
Guds hjerte
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 20 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
De har seg selv å takke?
av
Odd-Egil Auran
rundt 22 timer siden / 111 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Historie som forkynnelse
4 minutter siden / 635 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
12 minutter siden / 706 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
14 minutter siden / 438 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Helligdager
23 minutter siden / 141 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
26 minutter siden / 438 visninger
Hans Ingvald Røed kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
29 minutter siden / 706 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Biskop Currys utopi
40 minutter siden / 74 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den åpne kroppen
43 minutter siden / 1860 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2783 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 394 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 567 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 3 timer siden / 706 visninger
Les flere