Øystein Magelssen

25

Hold håpet levende

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global har vært to av få kristne organisasjoner i Norge som støtter palestinerneskamp for rettferdighet .

Publisert: 15. mai 2018

Skrevet av Fredrik Glad-Gjernes og Øystein Magelssen, henholdsvis daglig leder KFUK-KFUM Global, og generalsekretær i Norges KFUK-KFUM

I dag er det 70 år siden «Nakba», katastrofen hvor 500.000 til 900.000 palestinere (henholdsvis israelske og palestinske tall) ble fordrevet fra sine hjem i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. 70 år og utallige FN-resolusjoner senere fortsetter krenkelsen av palestinerne.

Separasjonsmur. 

Krenkelser av menneskerettigheter og brudd på internasjonal lov skjer på mange områder. Det gjelder stor utbygging av ulovlige israelske kolonier på Vestbredden, blokade av Gaza, bygging av separasjonsmur langt inne på palestinsk land, fengsling av barn, fengsling uten lov og dom, riving av palestinske hus, annektering av Øst-Jerusalem, tilbakeholdelse av viktige ressurser og meget skjev fordeling av vann. 

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global har vært to av få kristne organisasjoner i Norge som støtter palestinernes kamp for rettferdighet. I den forbindelse får vi ofte høre to kritiske argumenter som vi nok en gang vil tilbakevise:

1. At vi er imot staten Israel. Det er ikke riktig. Vi anerkjenner Israel som en folkerettslig godkjent stat. Vi ønsker Israel vel, men staten må operere innenfor rammene av FN sine vedtak. Staten Israel og landets innbyggere vil være tjent med en fredsløsning hvor mennesker og menneskerettigheter blir respektert på begge sider. Det største ansvaret hviler på Israels skuldre som okkupasjonsmakt av landområder; annekteringer som FN aldri har akseptert. Det er fullt mulig for Israel å avslutte okkupasjonen og arbeide for rettferdig fred. 

2. At vi sprer antisemittisme. Vår kritikk av Israel har ingen ting med at det er en stat hvor jødedommen står sterkt. Det er landets politikk vi kritiserer. Israel består også av store grupper palestinere med islamsk tro, kristne og andre trosretninger. Hvilken religion eller etnisitet innbyggerne i landet har er uvesentlig i vår kritikk. Her er det staten, politikerne, Knesset, statsministeren og de israelske lederne som blir bedt om å slå inn på en annen vei i behandlingen av sine medmennesker og naboer. Dette har ingen ting med rasisme å gjøre. 

Gjennom vårt internasjonale KFUK- og KFUM-nettverk (blant annet Gaza YMCA og Palestinsk YWCA) har vi i over 50 år hatt nær kontakt med medlemmer som daglig kjenner på konfliktens følger, og deler sine livshistorier med oss. Dette er sterke inntrykk som gjør at vi ikke bare kan sitte stille og tenke «stakkars dem». Det utfordrer oss til å bidra til at deres stemmer blir hørt, til solidaritet og bistand. 

Det internasjonale samfunnet må legge sterkere press på Israel for at en varig og rettferdig fred skal bli en realitet. Det må selvsagt også rettes forventninger mot de palestinske selvstyremyndighetene, men vi mener at Israel som okkupant og konfliktens desidert sterkeste part må ta et særlig ansvar. Vi ser at det er vanskelig, 70 år har skapt en avgrunn som kan synes umulig å forsere, men det er ikke noe annet etisk alternativ enn å utfordre begge sider til forsoning. Som en bevegelse av og for unge mennesker er det de mest sårbare og samtidig fremtidens innbyggere i regionen vi har i fokus. Vi har tro på en annen framtid. At den ikke-voldelige motstanden mot okkupasjonen vokser på både palestinsk og israelsk side gir grunn til håp.

Gråter med våre søsken. 

Våre KFUK- og KFUM-partnere i regionen har «Keep hope alive» som motto. Staten Israel feirer 70 år. Det er verdt å markere. Men mest av alt gråter vi med våre søsken på Gaza, i Øst-Jerusalem og på Vestbredden etter over 70 år med okkupasjon og fornedrelse. Derfor ønsker vi å være tydelig tilstede i markeringen av «nakba» = katastrofen, i dag klokka 17.00. foran Stortinget. Det er ikke Israel som er katastrofen, men den vedvarende okkupasjonen og de kontinuerlige bruddene på menneskerettighetene. 

De tiltakene som er i strid med FN sine vedtak, må reverseres. Når Israel gjør det, vil det være grunnlag for en rettferdig og varig fred. Våre KFUK- og KFUM-partnere ber ikke om at staten Israel skal opphøre å eksistere, men at internasjonal lov respekteres. En to-statsløsning kan fortsatt være mulig. Dersom partene ønsker en en-statsløsning med like rettigheter for alle, så er det også mulig. Keep hope alive!

Trykket i Vårt land 15. mai 2018

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jarle Veland

11 innlegg  92 kommentarer

Ensidighet fastlåser

Publisert rundt 1 år siden

Palestinerne fortjener fred og fremtid, og det gjør også Israelerne. Da er ikke okkupasjonen problemet, men at noen vil utradere andre. Bosettere vil ha Palstinerne bort og islamistgrupper som Hamas drømmer om et islamistisk storrike. Israel har vist kraft til å stagge sine, slik som de gjorde da de fjernet folk fra Gaza. Desverre mangler Palestinerne vilje, og mest mulighet, til å stagge sine ekstremister. Islamistene i Hamas og andre ekstremgrupper sår hat fra barna er små og viser en total forakt for menneskeliv , både Israelske og egne. Skal man hjelpe Palestinerne vil den beste hjelp være å støtte de moderate som vil fredelig sameksistens. På begge sider. Å tro at det blir fred om okkupasjonen opphører er i beste fall naivt så lenge ropene om å drepe jødenene fremdeles lyder. Krav må stilles til begge parter siden ensidig støtte til en part ,som den antisemmittiske BDS-kampanjen ,kun fastlåser konflikten

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere