Daniel Krussand

Pensionist
15

HARMONI ELLER KAMP?

Mennesket er en skapning med tanke, vilje og følelser, og med en ånd som er grunnlaget for våre liv. Gud blåste livets ånde inn i vår nese (1 Mos 2:7). Dyrene har instinkt, de er programmert til å handle ut fra disse instinktene. Dyr kan derfor ikke stilles til ansvar for sine valg.

Publisert: 16. mai 2018

Vi mennesker derimot står ansvarlig for våre liv. Alle samfunn og kulturer på jorden har sine regler og lover og politiske strukturer og samfunns institusjoner som innbyggerene må forholde seg til.

Gud vil også stille mennesker til ansvar for sine handlinger ut fra de regler han har gitt oss i sitt Ord og etter vår samvittighet.

I våre dager har vi innført mange nye tanker og handlemåter og holdninger som individer og samfunn som har endret våre liv dramatisk. Frem til første verdenskrigs slutt og noen år inn på 50.tallet hadde familien og lokalmiljøene i by og bygd en sentral rolle i oppdragelsen av barn og gode lekearenaer for barna i gata og på løkkene eller skogen rundt hjemmene.

Ettersom velstanden økte og folk skulle ha moderne hjem med elektrisk komfyr, kjøleskap og egen bil ble økonomisk vekst og kjøpekraft hovedsak for alle regjeringer frem til i dag. Da trodde man at velstanden ville øke om flest mulig voksne mennesker var i lønnet arbeid. Dermed skulle husmødrene, som var samfunnets største ulønnede arbeidsgruppe legge fra seg sin husmor rolle og mors-rolle og få utdannelse,jobb og karrière.

I dag, og i mange år har vi sett fruktene av denne omleggingen. Husmødrenes hjemmearbeid og barnepass og innflytelse på miljøet i boligområdene var det som skapte gode borgere og harmoniske liv med lite ungdomskriminalitet og gode og trygge hjem for ungdommen. De utgiftene samfunnet har måttet dekke over sosialbudsjettet og helsebudsjettet og andre samfunnsområder som følge av hjemmenes oppløsning og de forhold jeg her peker på er enorme. I tillegg kommer all lidelse og sorg og brudte relasjoner som ikke kan måles i penger.

Våre Skandinaviske land rangerer høyt på lykke-målinger, men da tror jeg de faktorene som jeg her snakker om i liten grad er tatt med i vurderingen

Økonomisk vekst og økt kjøpekraft har altså vært en drivkraft og ideologi som faktisk viser seg å ha gitt oss dårligere livskvalitet istedet for bedre liv - som antagelig var hensikten. Kvinnene bet på agnet og trodde at yrkeskarrière, egen økonomi og stress skulle gjøre dem til frie og lykkelige mennesker. Feminisme og likestillingskamp har vært med å dra i samme retning. 

Hvor ser du glade og harmoniske kvinner i dag?

Kamp er elendighetens "mote-ord". Ved å sloss skal vi sørge for oss selv og bli glade og harmoniske mennesker? Jeg tror ikke på det.

KVINNE-KAMP OG KJØNNSKAMP.  Hva er meningen med å kjempe? De fleste som sloss for egne rettigheter blir negative og ulykkelige - de som gir til andre og hjelper andre til å få sin rett blir derimot lykkelige.

Nå har utvilsomt kvinner hatt dårligere kår enn menn opp gjennom tidene, men spørsmålet er hvem som skal sørge for at de får det bedre og at de har det godt? Jeg tror det ansvaret i stor grad ligger hos oss menn, det er vi som har sviktet. Om vi hadde vært flinkere til å gi våre kvinner muligheter til å realisere seg selv etter ønsker og gitt frihet til å dyrke egne interesser i årene etter annen verdenskrig, tror jeg kvinneopprør og feminisme ikke hadde fått så stor kraft i samfunnet.

LIKESTILLING. Det er egentlig et meningsløst ord. Kvinne og mann er så fundamentalt forskjellige at vi aldri kan ha lik stilling. Vi har lik verdi, og selvsagt kan menn og kvinner ofte gjøre samme jobben like bra. Men i stor grad velger vi forskjellig type arbeid fordi noen typer arbeid appellerer til menn og noen typer appellerer til kvinner. Det har ingenting med oppdragelse å gjøre, vi er ganske enkelt skapt forskjellig av Gud fordi Han så at vi fungerer best når vi utfyller hverandre som et team, f.eks. i hjemmet og i barneoppdragelsen. Denne kampen om å ha like rettigheter og konkurrere blir derfor ofte nedbrytende.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Jeg har egentlig ikke lyst til å skrive noe. Men jeg føler uansett det er elfanten i rommet. Og de liberale ungdommene i Norge bryr seg vel ikke uansett hva jeg skriver. De skal vel drikke seg til døde og leve umoralske liv uansett hva jeg skriver her. Så jeg ber om å ikke legge mer til ordene mine enn jeg skriver. 

 

Det er noe som heter unnlatelses synd også. Dessuten har jeg ikke noe bedre å gjøre så jeg kan da bare skrive noen ord uten at det er fasit. 

 

Jeg vet også dette går rett inn i hvordan mennesker organiserer sine liv. Men det er vel slike ting, når det er skilsmisser når det er problemer av alle slag at folk kommer til meningheten og til åndelige veiledere. Så det er vel grunnlag for at jeg forsiktig kan si noen få ord.

 

Orker ikke gå inn i alle detaljer her nå angående denne posten, men skriver bare litt av hva jeg tenker.. Jeg synes den konservative tankemåten er interessant og verdt å studere/vurdere. Jeg opplever det ofte mye mer som en realistisk modell for forståelse av menneskene. Men det er viktig å huske at dette bare er en modell for forståelse. Det er ikke vits å ha modeller som ikke samsvarer med vanlige menneskers forståelse av livet. Åndelig veiledning må jo sette ord på tanker ekte mennesker faktisk har.

 

Fakta må alltid ligge i bunn, men vi kan tolke det empiriske med våre forståelser. Enten de er fra bibelen, eller en oppfatning vi har eller basert på erfaringer av hvordan vi som enkeltmennesker vurderer erfaringer vi har fra livene vi har levd.

 

De liberale har glemt at familien er byggeklossen for samfunnet mener jeg.

 

Ingen kan alt. I dag vil vi helst at forståelse av mennesker skal være vitenskaplige, men i et samfunn som ikke har noen tydlige føringer må man gjøre valg basert på egen forståelse og egen forståelse og egenvalgt litteratur .

 

I min forståelse legger jeg noe til grunn

 

fakta 1:

 

Ja, mange kvinner søker mot myke yrker. Men en utfordring til kristne kan være:

 

 

Kanskje vi burde sjekke litt grundigere hvordan karrierekvinner har det. Ikke feminister, ikke ekstreme rødstrømper. Men det hadde vært interessant å se på hvordan karrierekvinner i midtsiktet har det og hvordan de ordner sine liv. Finnes det noe objektive mål på lykke man kan referere til her?

 

utfordring til liberale: 

 

Veldig få liv er A4. Det har de liberale grepet med begge armer. Men kan de være mer ærlig på hvor de søker trygghet når livet stormer? Alle trenger en havn. Ingen kan klare seg alene.

 

 

Har ikke veldig lyst å dra inn personlig ting, men vet ikke hvordra inn personlig ting, men vet ikke hvordan ellers å gjøre ra inn personlig ting, men vet ikke hvordan ellers å gjøre det:

 

Mamma har jobbet endel. Men da søstrene mine ble født fikk hun veldig behov for å være hjemme. Og var hjemme i 10 år med dem. De er født i 96 og 98. Vi fikk da kontantstøtte. Men det vi la merke til hos oss var at for oss var det riktig valg, men 10 år var litt for lenge og da alle de årene hadde gått var det vasneklig for mamma å komme igang igjen ut i arbeid.

 

Altså kanskje kvinner har litt mer behov for å være med barna. Men de kan heller ikke bli dyttet helt bort og tvunget fast i hjemmet. Ingen har godt av å være låst i hjemmet i 10 år.

 

 

Jeg lurer også på hva du tenker om vikingtiden? Hvis du ser på gravene der var jo kvinnene gjerne viktige personer og mange (alle? ) Vikingergraver var med kvinner tror jeg. Hvis du går på vikingmuseet. Det har du sikkert hvis du er født og oppvokst i Oslo .

 

Norden har jo vært et veldig egalitært samfunn og bedriftsledere er visst stort sett menn i norge. Altså: det kan være du prøver å justere et bilde som ikke stemmer helt. 

 

http://nordicparadox.se/

 

I land med mye mer tradisjonelt rollenormer. Så er det faktisk mange flere kvinnelige bedriftsledere.

 

Det er kun i toppstillinger vi har mange kvinner. Hvis du tar bedriftsledere generelt er det stort sett menn. Så det at det er mange kvinnelige politikere kan gi litt feil bilde.

 

Folk flest tror ikke kristne bryr seg om vitenskap, men dette er feil. Jeg håper fakta alltid vil ligge i bunn., Vi styrer ikke samfunnet etter bibelen. Vi styrer samfunnet etter hva som virker. men igjen: Jeg synes folk må tåle å se på konservativ fortolkninger av verdenen, uten å forkaste den som gammeldags og farlig med en gang. hvis dere ikke er interessert i denne tankemodellen selv. Kan dere ikke gjøre det for vår del. Mange damer er flinke i dag. Kanskje de kan hjelpe oss med å forstå vår egen ideologi? Det tar dere vel ikke skade av? Vi er kalt til å tjene hverandre.

Kommentar #2

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Hva er et godt liv?

Publisert 10 måneder siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes folk må tåle å se på konservativ fortolkninger av verdenen, uten å forkaste den som gammeldags og farlig med en gang. hvis dere ikke er interessert i denne tankemodellen selv. Kan dere ikke gjøre det for vår del. Mange damer er flinke i dag. Kanskje de kan hjelpe oss med å forstå vår egen ideologi? Det tar dere vel ikke skade av? Vi er kalt til å tjene hverandre.

Takk for gode tanker her.

Jeg er enig i dine betraktninger.

Enhver er sin egen lykkes smed.  Unge i dag er veldig beroende av foreldrenes samliv og at hjemmet er trygt og varmt.  Jeg tror, som jeg har sagt i innlegget, at når begge foreldrene må arbeide fordi man har stort forbruk, blir hjemmet og nabolaget mer utrygt for barn.  

Jeg vet mye om skilsmissebarns situasjon.  Samlivsbrudd er en «folkesykdom» i dag.

«Alle i arbeid» er ikke samfunnsøkonomisk fornuftig fordi det skaper store sosiale problemer for både foreldre og barn.

Nå må familier velge selv hvordan de vil leve, men jeg tror husmødre er mer harmoniske enn yrkeskvinner og at deres bidrag er nyttigere enn pengene de går glipp av.

Dagens rotløse ungdom taler for seg selv.  

Takk Sandstad, for dine gode refleksjoner

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere