Lars Dahle

18    74

Den nye Paulus-filmen: Fra forfølger til forfulgt

Bibelbølgen fra Hollywood gir oss et mangfold filmer med kristen tematikk. Til påske hadde "Paul – Apostle of Christ" kinopremiere i USA, og filmen kommer nå til flere norske kinoer.

Publisert: 16. mai 2018 / 275 visninger.

Faktisk er dette første gang at Hollywood har produsert en spillefilm om apostelen Paulus. Filmen har imidlertid ikke vært en stor suksess hos det amerikanske kinopublikummet, og den har også fått blandet mottakelse blant kritikerne. Noen kritiserer filmfortellingen for å være tidvis overtydelig og spekket med bibelreferanser.

Allikevel er filmen verd vår oppmerksomhet, særlig av to grunner. For det første velger filmskaperne å ha forfølgelse som bærende perspektiv i historien om Paulus. For det andre løftes Lukas sin hensikt med Apostelgjerningene frem som et vesentlig tema. Begge deler er engasjerende skildret, de er sentrale rent historisk og er samtidig meget dagsaktuelle.

Filmens handling er lagt til Roma år 67. Vi møter Paulus (James Faulkner) helt mot slutten av livet, dypt preget av situasjonen som Neros dødsdømte fange. Med fare for sitt eget liv, oppsøker evangelisten og legen Lukas (Jim Caviezel) apostelen i fengselet, for å skrive ned fortellingen om Paulus’ liv. Den tredje hovedpersonen i filmen er fengselets romerske kommandant Mauritius (Olivier Martinez). I sitt forhold til den merkelige fangen pendler han mellom hardbarka pliktfølelse og personlig rettferdighetssans. Samtidig preges Mauritius av datterens alvorlige sykdom, noe som både fører til dyp fortvilelse og til at spørsmål vekkes i møte med de romerske gudene.

Kristenforfølgelse er altså det bærende perspektivet i filmen. Vi ser dette på flere nivåer. Den forfulgte apostelen sitter alene i fengselscellen og opplever flashbacks til tiden før sin omvendelse. Perioden som kristenforfølger blir her skildret som å være Paulus sin torn i kjødet, noe som altså plager ham dypt. Til slutt finner apostelen fred i ordene som vi kjenner fra Rom. 6,23: «Der synden var stor, der ble nåden enda større.» Dette bibelordet finner vi også på filmplakatene.

Men kristenforfølgelse preger også filmens bredere handling. Vi møter en sterk skildring av Neros grusomme forfølgelse av de kristne i Roma, selv om dette rent filmatisk er beskrevet med antydningens kunst. Menigheten i Roma – som i filmen er ledet av Akvilas og Priskilla – står overfor et krevende dilemma. Skal de flykte og redde livet eller skal de bli igjen og redde liv? Her møter vi det som kanskje er filmens sterkeste budskap, nemlig kallet til å velge kjærlighetens oppofrende vei på tross av alle personlige omkostninger.

Filmen er dermed en sterk illustrasjon på Jesu ord til disiplene i Matteus 5,44: «Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.» Med tanke på alle kristne verden over som i dag lider for sin tros skyld, er filmen utvilsomt dagsaktuell. Filmen er da også tilegnet den lidende kirke.

De forfulgte kristne i de første menighetene trengte oppmuntring, veiledning og et fast fundament for sin tro. Dermed er vi over på det andre sentrale temaet i filmen: Hvorfor skrev Lukas egentlig Apostelgjerningene? I forordet til sitt dobbeltverk sier forfatteren at hensikten er at Teofilos – som har kommet til tro på Jesus – skal kunne «vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i» (Luk. 1,4). Lukas lar denne intensjonen få et tredelt uttrykk. Han vil fortelle en troverdig historie om Jesus og apostlene, fremheve at evangeliet om Jesus er et troverdig budskap, samt bekrefte lesernes tro på Jesus som troverdig og legitim.

Denne tredelte hensikten kommer tydelig frem i den ferske Paulus-filmen. Vi møter en troverdig gjenfortelling av hvordan kristenforfølgeren Paulus ble radikalt forandret gjennom møtet med Kristus på veien til Damaskus. Videre vektlegger filmen at det kristne budskapet om Jesus er sant, i dyp kontrast til samtidens romerske gudelære og keiserkultus. Vi møter også en sterk understreking av det legitime i å tro på Jesus som Frelser og Herre, også for kristne romere som ble møtt med falske anklager om statsfiendtlig virksomhet.

Filmskapere har selvsagt kunstnerisk frihet til å velge fokus, vinkling og materiale, også i bibelfilmer. I denne filmen har dette tidvis gått ut over hva som er historisk sannsynlig, selv om kildematerialet om slutten av Paulus sitt liv er høyst begrenset. De fleste bibelforskere vil nemlig fremheve at det ikke er sannsynlig at Akvilas og Priskilla var i Roma år 67, heller ikke at Lukas skrev Apostelgjerningene i Roma akkurat på dette tidspunktet. Derimot er det historisk riktig at det kun var Lukas som var til stede hos Paulus i fengselet.

Filmens to hovedtemaer er utvilsomt aktuelle også for oss. Det tydelige fokuset på kristenforfølgelse utfordrer oss til å rette oppmerksomheten på den lidende kirke verden over. Samtidig er Lukas sin apologetiske intensjon med Apostelgjerningene alltid dagsaktuell, uavhengig av trosfriheten i et samfunn. Hver enkelt av oss trenger stadig å bli minnet om at den kristne troen er pålitelig!


Lars Dahle
 Førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og daglig leder for Damaris Norge

(Artikkelen er publisert på Snakkomtro.)

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Fredrik Evjen

27 innlegg  183 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Når har filmen premiere i Norge?

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Lars Dahle

18 innlegg  74 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Filmen har Norgespremiere nå på fredag (18/5) i Kristiansand.

Hvor mange andre kinoer som får filmen på programmet er avhengig dels av responsen i Kristiansand og dels av lokale initiativ.

Svar
Kommentar #3

Fredrik Evjen

27 innlegg  183 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Har det vært god respons på filmen?

Svar
Kommentar #4

Fredrik Evjen

27 innlegg  183 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Kan du si fra når du vet noe om filmen?

Svar

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
36 minutter siden / 30 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 7 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 349 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 583 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 811 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
36 minutter siden / 30 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 7 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 349 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 583 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 811 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tor Egil Hansen kommenterte på
Personlig åpenbaring
19 minutter siden / 1449 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
19 minutter siden / 811 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
19 minutter siden / 207 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
23 minutter siden / 207 visninger
Morgan Lindstrøm kommenterte på
KrF-måten
24 minutter siden / 811 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
25 minutter siden / 207 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
29 minutter siden / 1449 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
41 minutter siden / 1449 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1449 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1449 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
rundt 1 time siden / 811 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 207 visninger
Les flere