Endre Stene

5

Listhaugs to tunger

Som nyslått helsepolitiker vil Sylvi Listhaug nå framstå som den som står på enkeltmenneskers side og hjelper mennesker i nød. Men hjelpen ser dessverre bare ut til å rekke dem som passer hennes eget politiske prosjekt, på veien til makten.  

Publisert: 16. mai 2018 / 1080 visninger.

Onsdag 2. mai publiserte NRK et selsomt opptrinn fra Vardø: Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud hadde møtt opp på rådhuset i Vardø for å diskutere Christi Andreassens sak, en vardøborger som lider av en muskelsykdom. Kvinnen mener imidlertid at hun ikke får riktig oppfølging av kommunen. Derfor tok de to stortingspolitikerne med seg media til rådhuset for å ta opp hennes sak. Imidlertid møter de her en ordfører Robert Jensen som nekter å snakke med dem om Andreassens sak. I et skarpt 14 minutters ordskifte hevder han at de to Frp-politikerne bare bruker kvinnen som et middel for å få medieoppmerksomhet i sin ”populistiske agenda” fram mot kommunevalget neste år.

Listhaug hevder derimot at deres intensjon er bare å hjelpe: ”Vi er opptatt av enkeltmennesker skjønner du. Det ligger i vår ryggmarg når enkeltmennesker blir urettferdig behandlet.”

 

Dette er et imponerende skifte i holdning til enkeltmenneskers nød vi nå ser fra Listhaug. I en debatt om kirkeasyl i NRK ukeslutt 3. mars i år, argumenterte daværende justisminister Listhaug sterkt mot at nordmenn kan engasjere seg i enkeltsaker på vegne av flyktninger i nød: ”Vi kan ikke ha et system i Norge der det er de som greier å få med seg media, støttegrupper eller menigheter som skal bli. Til tross for at de har fått avslag, til tross for at de skal ut.”

Javel. Så Listhaug mener det er legitimt at stortingsrepresentanter bruker sin maktposisjon til å mobilisere media for å tale én persons sak som er uenig i vedtak fra sitt lokale helsevesen. Men derimot er det altså ikke legitimt at vi andre borgere i Norge mobiliserer for mennesker som trues av forfølgelse, tortur og død ved retur til sine hjemland. Kan Listhaug forklare hvorfor det ene er legitimt – men ikke det andre? Er kanskje helsen til nordmenn mer verdt enn mørkhudede menneskers liv?

  

Ordfører Jensen hevder at den aktuelle kvinnen har fått den hjelp hun har krav på. Hun har heller ikke har benyttet seg av klageadgangen. Og han mener at de som politikere må han en grunnleggende tillit og respekt for helsevesenets vurderinger. Til det svarer Listhaug derimot: ”Vi vet jo at det skjer feil.”

Den samme argumentasjon brukte motdebattanten i ukeslutt, Hilde Frafjord Johnsen (Krf): Kirkeasylet er en nødvendig ventil fordi norske utlendingsmyndigheter kan gjøre feil. Men det øret ville bestemt ikke Listhaug høre på. Feil eller ikke: Myndighetenes vedtak må alltid respekteres. Punktum.

Når Listhaug nå fremstiller seg som en som har det i ryggmargen at en skal se til enkeltmennesker som blir urettferdig behandlet, er det vanskelig å høre annet enn en politiker som taler med to tunger.

  

16. mars bekjente i flere aviser jeg at jeg over fire år har bidratt i to kirkeasylsaker. Fordi jeg møtte mennesker i den største nød. Og fordi det - ikke bare ligger ryggmargen min – men i min kristne tro, at det er jeg forpliktet på. Jeg inviterte da Listhaug til å fortelle hva konkret jeg heller burde gjort i disse tilfellene hvor mennesker i nød la sitt liv i mine hender og jeg ble kirkeasylaktivist. Jeg har ennå ikke fått noe svar.

 Jeg savner en Listhaug som bærer mormors kors med troverdighet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

181 innlegg  1811 kommentarer

Lille speil på veggen der, hvem er mest kristen i landet her?

Publisert 8 måneder siden

Greit nok å kritisere Listhaug og enhver annen for de løsninger som foreslås eller velges. Dette er nødvendige og legitime ledd i en nødvemdig debatt. Men derfra til det å så tvil om vedkommendes kristne identitet, og dermed dypt personliggjøre sakene, er det et litt for langt steg. Man plasserer seg selv her beregnende på den gode siden sammen med Kristus, og dermed er motpartens behørig plassert i motsetning til dette positive. Ergo finnes ingen gode alternative posisjoner: "Har vi sanne kristne rett, eller tar dere andre suspekte troende feil?". Dette er et mildt sagt ufint herskerteknisk grep som bidrar til å gjøre allerede vanskelige og utfordrende debatter desto mer problematisk, fastlåst og dermed verre. 

At man i debatter tillegger "de andre" en mer slett moral enn seg selv og videre tillegger dem standpunkter de ikke har, er dessverre vanlige dirty grep som forsøpler akkurat de debatter som sårt og endelig trenger bevegelse. Vi sitter for n´te gang igjen fast i en rendyrket dikotomi: Man kan her enten forsvare de politiske løsningene som legitimererer og vil utvide en liberal innvandrings- og asylpolitikk... eller så kan man være klart kritisk og motstander til dette. Det finnes intet tredje her. En fullstendig avsporende og drepende polarisering er og blir resultatet; og mange bidrar dessverre til at det fortsetter slik: Det finnes ingen posisjoner som ser fornuftige elementer hos begge sidene, som ser at løsningsmodelller kan være forskjellige, men de gode målene langt på vei de samme. Derfor, så identifiseres man umiddelbart som ekstremist, dum, godtroende og snever. Eller sågar blir forsøkt rammet på sin kristne tro og identitet. Slutt med det!

 

 

10 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

Hetskampanje og beskjedenhet.

Publisert 8 måneder siden
Endre Stene. Gå til den siterte teksten.
Jeg savner en Listhaug som bærer mormors kors med troverdighet.

Tidsmessig debatteknikk, må jeg si  - korrekt fulgt opp av diskret egenreklame :

"16. mars bekjente i flere aviser jeg at jeg over fire år har bidratt i to kirkeasylsaker. "

Pluss denne - som ikke bør levne tvil om hvem som er den  fromme og hvem som ikke er verdig til å bære korset !

Sitat

"Jeg inviterte da Listhaug til å fortelle hva konkret jeg heller burde gjort i disse tilfellene hvor mennesker i nød la sitt liv i mine hender og jeg ble kirkeasylaktivist. Jeg har ennå ikke fått noe svar.

 Jeg savner en Listhaug som bærer mormors kors med troverdighet."

Sitat slutt

Det jeg setter størst pris på hos Kirkens fromme politiske aktivister er beskjedenheten !

----

"Populisme":

Hvor ofte har vi ikke hørt i norsk politikk når en minister skal svare på en skandale , så har svaret i årevis vært noe de må ha lært på et kurs :

"Jeg kjenner ikke den konkrete saken"

Men det er jo de konkrete sakene som forteller oss hvordan samfunnet og regelverket fungerer her ute i virkelighetens verden.

De konkrete tilfellene er fasiten på hvordan systemet virker , dersom politikerne ikke ser på disse så har de ikke gjort jobben sin.

Og da er det kanskje ikke så "populistisk" at en norsk valgt norsk politiker tar bryderiet med å se på nettopp en konkret sak hvor systemet åpenbart har sviktet - ettersom vedkommende er valgt til Stortinget for å ivareta norske innbyggeres interesser , liv og helse.

Akkurat det burde være "bærekraftig" for å bruke et idiotisk universalbegrep.

Kirkeasyl er noe tøv som politiske aktivister innen kirken muller om og omfattes ikke av rettstaten . 

I Norge er det fremdeles norsk lov som gjelder , inntil de samme plagsomme aktivistene har klart å uthule hele lovverket.

6 liker  
Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Kjeftesmella fra Sunnmøre

Publisert 8 måneder siden

Meget godt og vel dokumentert innlegg.

Bare så synd at klakkør-gruppa ikke klarer å se hva Listhaug egentlig bedriver - nemlig populisme på et lavmål.


Man kan godt kalle en spade for en spade, men det hjelper så lite når alt det andre man sier ikke henger på greip

1 liker  
Kommentar #4

Trond Bollerud

5 innlegg  164 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Takk for et godt og  betimelig innlegg!

1 liker  
Kommentar #5

Endre Stene

5 innlegg  13 kommentarer

Listhaugs politiske prosjekt og kristen tro

Publisert 8 måneder siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men derfra til det å så tvil om vedkommendes kristne identitet, og dermed dypt personliggjøre sakene, er det et litt for langt steg.

Jeg har forståelse for at det kan reageres på den siste setningen i mitt innlegg. Det er en fare for at den kan forstås som om jeg sår tvil om "vedkommendes kristne identitet". Det var ikke min hensikt. Jeg burde satt en slik kanskje unødig spissformulering inn i rett kontekst. Jeg prøver derfor det nå: 

Listhaug har gjort sin tilslutning til kristen tro som et sentralt element i sitt politiske prosjekt. Hun synes å se på seg selv som en som har en særlig oppgave i å ta vare på og berge kristendommens plass i det norske samfunnet. "Eg har lenge følt at altfor få står opp for den kristne arven. Dei kristne vert mobbeoffer, særleg dei som står for konservative standpunkt. Difor vil eg forsvare deira rett til å meine det dei meiner." (Vårt Land 16.12.15)

Hun har i sin retorikk knyttet det å ta vare på kristendom sammen med de politiske løsninger hun argumenterer for. Ikke minst på innvandringsfeltet. Det er vanskelig å forstå bruken av korset som annet et bevisst middel i denne sammenheng. 

Det er dermed hun som knytter dette sammen, ikke jeg. Det er få - om noen - politikere i dag som nettopp bruker kristen tro som et så tydelig element i sin retorikk som Listhaug.  Og når hun som offentlig person gjør dette, blir vi nødt til å forholde oss til det. Og debattere det. 

Når jeg så etterspør troverdighet i forhold til kristen tro, så går det altså ikke på det personlige plan. Men på om retorikken og den politiske helhetstenkning i hennes politiske prosjekt på troverdig måte kan knyttes til kristen tro, tenkning og liv.

3 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

181 innlegg  1811 kommentarer

Stenes prosjekt

Publisert 8 måneder siden

Om Listhaugs «politiske prosjekt på en troverdig måte kan knyttes til tro, tenkning og liv» får man ta opp med seg selv qua kristen, og så trekke de slutninger man selv finner mest riktige. Vi er alle forskjellige. Jeg minner her om, litt på siden, at f.eks, KUN (!) ca 4% stemmer på Kristelig Folkeparti. Dvs at langt, langt, de fleste kristne kjenner seg hjemme i andre partier; hvor av flere politisk engasjerte kristne er rykende uenige politisk samtidig som de alle like vel er like genuine kristne. Det ser ut til at du dog implisitt forutsetter at kristen tro med matematisk konsekvens fører til bestemte og gitte etiske slutninger i visse politiske- og samfunnsmessige diskurser, og dermed også til definerte politiske posisjoner i f.eks. innvandrings- og asyldebatten. 

Heller ikke den kristne kan med troverdigheten og respekten for medmennesker i behold hevde å ha funnet det Archimediske punkt i den politiske og etiske diskursen. Man har ikke qua sann kristen fått en kjemisk fri og ren tilgang til sannheten, og dermed entydig med hevet røst kunne hevde å forvalte objektive og autoritative entydige referanser: Og slik ha blitt gitt den unike muligheten til å nærmest Gudsautorisert kunne evaluere og veie sine medmenneskers og politikeres vurderinger og beslutninger hva gjelder politisk helhetstenkning i lys av kristen tro? Tja... Snart 2 000 års voldsomme motsetninger kirke- og trossamfunn og enkeltkristne seg i mellom taler mer enn høyt nok for seg her. Entydighet er ikke akkurat det som preger de kristnes teologiske og etiske historie. Virkeligheten er også her den øverste dommer. Det er naturligvis ikke gitt at alle kristne vil ende med langt på vei likelydende konklusjoner i konkrete debatter. Hadde det ennå vært slik? Men heldigvis er det ikke dét... Vi er alle skapt genuint ulike og originale, selv om vi som kjent tenderer med å ende opp som kopier. 

Det må skilles mellom det personlige ansvar og individualetiske fordringer hjemhørende i de mellommenneskelige rom og en stats politiske beslutninger vedr. rikspolitikk og internasjonal politikk. Vi vil like vel underveis evaluere fenomener ved hjelp av vår tenkning og den malen man SELV anser som troverdig og nyttig referanse hva gjelder tro og etikk. Slik deltar vi i demokratiet. Noe annet valg har vi dog heller ikke. Aksepterer man ikke subjektiviteten som alltid blir med som nissen på lasset også i trosspørsmål, samt de andre nevnte ganske så selvinnlysende betingelser, så hopper man i tilfelle over seg selv som deltagende og tenkende subjekt. Og glemmer dermed som konsekvens at det er nettopp en selv som i prosessen tenker og evaluerer. Man tenker ikke her i tilfelle qua deltagende over egen tenkning, tro, politiske sym- og antipatier i det prosessesuelle, og den gjensidig pregende virkning disse nevnte faktorer nødvendigvis har. 

Vi er ikke som kristne «nødt til» å debattere noen politikeres tro, heller ikke Listhaugs sådanne, relatert til politiske føringer selv om hun bærer et kors og hevder at hun vil stå for sin tro: Fordi det sjelden på forhånd er gitt hvilke konkrete politiske føringer som harmoniserer med troens etiske fordringer. Listhaug er altså representant for Fremskrittspartiet - ikke misjonær, og det er som sådan hun skal evalueres. Hva som er troverdig og riktig her er nødvendigvis betinget av leserens vurderinger, tro og posisjoner, og dermed er man like langt. Eller kort. Vi får selv vurdere den enkeltes politikers beslutninger og verdivalg i lys av våre erfaringer av Jesus Kristus. Finner vi at vi ikke kan sympatisere med enkeltes beslutninger, så er det bare å stemme på andre. Men det er ikke sikkert at det NØDVENDIGVIS er den kristne troen per se som fører til våre konklusjoner her. Selv om det er den vi mener å ville impregnere våre liv med og kanskje gjerne vil speile oss i. 

6 liker  
Kommentar #7

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Ikke kristen på den rette måten ?

Publisert 8 måneder siden
Endre Stene. Gå til den siterte teksten.

Hun har i sin retorikk knyttet det å ta vare på kristendom sammen med de politiske løsninger hun argumenterer for. Ikke minst på innvandringsfeltet. Det er vanskelig å forstå bruken av korset som annet et bevisst middel i denne sammenheng. 

Det er dermed hun som knytter dette sammen, ikke jeg. Det er få - om noen - politikere i dag som nettopp bruker kristen tro som et så tydelig element i sin retorikk som Listhaug.  Og når hun som offentlig person gjør dette, blir vi nødt til å forholde oss til det. Og debattere det. 

Når jeg så etterspør troverdighet i forhold til kristen tro, så går det altså ikke på det personlige plan. Men på om retorikken og den politiske helhetstenkning i hennes politiske prosjekt på troverdig måte kan knyttes til kristen tro, tenkning og liv.

Selvfølgelig har Listhaug brukt korset for å vise hvem og hva hun tror på.

Selvfølgelig har hun brukt korset for å vise at Norge må stå opp for kristen tradisjon og at Norge må hegne om denne troen og tradisjonen i en tid da vi presses fra flere kanter.
At Stene ser ut å mene at vern mot islam og for stor innvandring med det presset dette medfører er en side ved Listhaug han ikke liker....det er lett å se.

Jeg kan ikke begripe at kristne ledere ser det nødvendig å kritisere og så tvil om Listhaugs motiv på denne måten.

Skremmende å se.

4 liker  

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
12 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
12 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 4 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 444 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82731 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22367 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
12 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
12 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 6 timer siden / 253 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 6 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 6 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 6 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 6 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
12 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
12 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 4 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 444 visninger
Les flere