Kari Veiteberg

Biskop i Oslo bispedømme
5

Kjære Sofie Braut

Noko av det eg har undra meg over i den norske samtalen om ekteskap og seksualitet er omgrep som «bibelsk ekteskapssyn»

Publisert: 12. mai 2018 / 532 visninger.

Takk for svar! Det er fint å høyre at vi er samde om at Bibelen må bli tolka og at dette er eit første nødvendig skritt for ein fruktbar samtale om bibeltekstar og kristen praksis i dag. Alle tolkar og det må vi gjere. Dessutan er det eit viktig premiss for ein slik samtale at vi ikkje fråkjenner kvarandre kristennamnet. Dersom vi deler desse to utgangspunkta, trur eg ein vidare samtale om bibeltekstar og kristen tru kan romme eit stort spenn av meiningar og tolkingar. Det føreset vel også at vi tør å spørje når det er noko vi ikkje skjønar heilt i det samtalepartnaren seier?

Lese varsamt. 

Slik du altså gjer det i ditt siste innlegg. Du undrar på kva eg meiner med å lese Bibelen «varsamt». Betyr det at det dreier seg om ei «skjør tekstsamling?» Nei, det gjer ikkje det. For meg dreier det varsame med ei kvar bibellesing seg om å ta omsyn til sårbare menneske, til dømes folk eg har snakka med som på ulike måtar har blitt skada og krenka i møte med kristne. Kall dei gjerne Guds brente barn, eller ei av «desse minste».

I svært mange år har eg lese søndagens bibeltekstar saman med ei samansett gruppe i Tøyenkirka. Det har lært meg å vere varsam. Ikkje av omsyn til bibeltekstane. Dei greier seg nok. Men av omsyn til dei ulike erfaringane, også av vald og overgrep, som kan kome til overflata i møte med bibeltekstar. I samtale med enkeltmenneske som slit med livet, er det viktig å hente fram bibeltekstar som kan formidle anerkjenning, livsmot og kjærleik. Det finn eg framfor alt i det Jesus gjer og seier, men også i forteljingar, salmar og profetutsegn i Det gamle testamentet.

Sjølve innhaldet. 

Og ja, eg er heilt samd i at vi bør kome vidare og snakke om det du kallar «sjølve innhaldet». Noko av det eg har undra meg over i den norske samtalen om ekteskap og seksualitet er omgrep som «bibelsk ekteskapssyn». Eg meiner det er ryddig å klargjere kva bibeltekstar ein viser til og også kva som fell utafor. Ingen vil vel påstå at Salomos mange koner og føljekoner, eller forteljingane om vald mot kvinner på noko vis skulle vere ein del av det bibelske ekteskapssynet?

På same måten er det knapt nokon i den kyrkjelege samtalen som går inn for å handheve dei gamaltestamenlege straffene for utuktig åtferd. Akkurat det, tenkjer eg, fortener også å bli sagt slik at ikkje omgrep som «klassisk» eller «bibelsk ekteskapssyn» blir ståande som noko eintydig og uproblematisk.

Grunnen til at eg har brukt og stadig bruker mykje av mi tid på å lese bibeltekstar kritisk, grundig, varsamt, undrande og saman med andre, er evangeliet om Jesus. For meg er Ordet på ingen måte ein underordna storleik. Ordet med stor forbokstav peikar først og fremst på Jesus Kristus. Her opplever eg meg absolutt på line med det kyrkja har oppfatta som eit klassisk bibelsyn.

Samanfatta det. 

Som min kollega i Borg, Atle Sommerfeldt konsist samanfatta det i ein annan samtale for ikkje lenge sidan: «For Luther er evangeliet om Jesus Kristus og det som driver mennesker til ham for tilgivelse, håp og trøst det eneste som gir bibelboken gyldighet som Guds Ord.» Så derfor, ja! Ja til vidare spørsmål og samtale om bibeltekstar, evangelium og korleis vi skal etterfølgje Jesus i dag. Men kanskje vi skulle la samtalen gå føre seg også utafor avisenes debattsider? For eksempel over ein kopp kaffi og ein open bibel?

Trykket i Vårt land 12. mai 2018

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Dette var flott

Publisert 8 måneder siden

Enig med biskopen vår i Oslo

2 liker  
Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Fint skrevet ! Det jeg håper på er at når vi diskuterer bibeltolkning så må ikke noen med en gang si: ja men det er lite sannsynlig at det skjedde i det hele tatt. Vi tror jo på bibelen. 

 

Dessuten:

 

Den har også en tydelig narrativ. Hvis vi tar kongene så var Saul slem, David var etter guds hjerte og den perfekte forløper til Messias. Salomo var også en profet og - godkjent.

 

De to sistnevnte ble jo bekrefet som guds menn i bergprekenen.

 

Salomo fikk sin dom har jeg lest (selv ikke Salomo i all sin prakt?), Men David ble nevnt indirekte som i den store kongens by. Altså de ble nevnt med litt forskjellige vinkler. Et med positivt og et med negativt fortegn? Men at Jesus nevner de i det hele tatt i bergprekenen som er summen og overlevningen av GT? og den åndelige betydning av loven, må jo bety i alle fall at de er godkjent?

Kommentar #3

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Tolke

Publisert 8 måneder siden
Kari Veiteberg. Gå til den siterte teksten.
Takk for svar! Det er fint å høyre at vi er samde om at Bibelen må bli tolka og at dette er eit første nødvendig skritt for ein fruktbar samtale om bibeltekstar og kristen praksis i dag. Alle tolkar og det må vi gjere. Dessutan er det eit viktig premiss for ein slik samtale at vi ikkje fråkjenner kvarandre kristennamnet. Dersom vi deler desse to utgangspunkta, trur eg ein vidare samtale om bibeltekstar og kristen tru kan romme eit stort spenn av meiningar og tolkingar.

To forutsetninger:  «Alle tolker på sin måte» og «alle har rett til kristen-navn».

Da kan vi samtale.

Nå sier jo Ordet at vi tolker rett ved Åndens hjelp.  De som har Åndens lys vil derfor tolke likt!

«men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet,

Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;

men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.»
‭‭1 Korinter‬ ‭2:7, 10, 12-13‬ ‭

Bibelen har mange slike Ord.  Derfor er uenighet tegn på at man har gal lære.

Kirkens Lutherske teologiutdanning følger «denne verdens visdom».  Det er derfor helt naturlig at Kirken har flere syn, mange «tolkinger» og mye uenighet.

Kirkens såkalte enighet om «Evangeliet og rett forvaltning av Sakramentene» er svært tynt grunnlag for sant felleskap.

Kommentar #4

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Personlig er jeg ofte den første til å frata meg kristennavnet selv. Men det er klart man påvirkes av andre. Men da troen først kom til oss var det jo ikke gjennom rett doktrine.


Folk har da klart å leve side om side med forskjellig tolkning og Gud kan berøre oss alle.


DNK har et mye større forvalteransvar enn oss andre. Det er litt kynisk å snakke om pengene, men det er jo et enkelt om ikke helt nøyaktig mål.


Kanskje teoretisk er vi forent med en ånd. Men i dag er vi gjennom folketrygd også forent med nesten  alle  i norge. Her er hele det norske folk knyttet sammen på tvers av tro til og med. Det er jo en slags åndelig forbindelse det også. Skjer det noe med NAV/generell satsstøtte skjer det noe med oss alle.


Det er Jehovas vitne som snakker om at det bare finnes en rett tro.

Kommentar #5

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg er litt redd for å delta, fordi jeg kan ikke alt. Og man kan havne i fella som Martin Luther som jeg også er litt redd for.. Men bare lille meg føler jeg har så mye på hjertet og jeg kan bare tenke på hva alle andre har.


Det er klart vi tolker. Jeg tenker man tolker for eget liv, en praktisk teologi: noen spiser bare grønnsaker.


Men så er det en ytre teologi: Ting man gjerne vil stå for men man ikke helt vet.

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 27 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 36 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 478 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22375 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 27 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 36 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 258 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 197 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 27 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 36 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 478 visninger
Les flere