Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator og debattutvikler i Vårt Land.

Troskyldig til Dovre faller

Sekulærhumanismen står til knes i kristent tankegods. Faktisk er den ikke særlig sekulær i det hele tatt.

Publisert: 13. mai 2018 / 1445 visninger.

John Gray slo gjennom med boken Straw Dogs i 2002, og har siden spilt rollen som intellektuell provokatør med en blanding av bravur og selvtilfredshet. Hele tiden med en litt ertelysten vilje til å avkle menneskets artsjåvinisme – forestillingen om at vi gjør krav på en eksepsjonell plass i dyreriket og i Historien. Slik har Gray iscenesatt seg selv som den lille gutten i historien om keiseren uten klær: Han som våger å se tilværelsen i hvitøyet, der andre står og mumler.

Godtroende
I sin siste utgivelse, Seven Types of Atheism, er turen kommet til sekulærhumanistene. Og som vanlig legger Gray ingenting imellom: sekulærhumanistene er de mest troskyldige skapningene av dem alle. Der de kristne i det minste anerkjenner at de setter sin lit til et mysterium – har de gudløse sekulærhumanistene engang ikke kommet så langt: De har tatt Gud ut av ligningen, men tviholdt på rammeverket, som om dette står av seg selv. Tilbake står et skall, en «bastardisert» og «degenerert» versjon av den kristne troen. Ut med inkarnasjonen. Inn med «1750» og «opplysningstid».

Blant dem som får kjenne Grays klo er Sam Harris (fordi han forestiller seg at vitenskapen kan bygge bro mellom «er» og «bør»); Richard Dawkins (fordi han tror at religion er et sett hypoteser om verdens tilstand og løsøre, og ikke et forsøk på å finne mening i hendelser); og Steven Pinker (fordi han gjør regning uten vert og tjuvlåner det kristne løftet om frelse i tidens fylde).

Luftigere lovprisninger
Felles for alle tre er uviljen mot å ransake egne ståsteder. De tar simpelthen ikke sitt gudløse program på alvor, men kompenserer med enda luftigere lovprisninger: Som at verden beveger seg fremover og at menneskeheten virkeliggjør felles mål gjennom historien. Slike trosbekjennelser har Gray bare harselas til overs for. Dels fordi de er falske. Til trøst og inspirasjon, bevares, men påfunn ikke desto mindre. Og dels fordi de er kristne avleggere – overvintringer i et post-kristent univers.

For hvor kommer forestillingen om historiens stigende melodier fra – om ikke fra kristendommen? Eller at alle mennesker er like mye «verdt»? Eller at evangeliet om den liberale rettsstaten vil slå rot – bare det blir hørt? («Liberals persist in imagining that only ignorance prevents their gospel from being accepted by all of humankind – a vision inherited from Christianity.»)

Tett sammenvevd
Ikke dermed sagt at sekulærhumanismen driver plyndring på religionens gravlund. Om det er noe Gray vil til livs, så er det «den binære tankemodellen» om at «religion» og «ateisme» er gjensidig utelukkende. I virkeligheten er de tett sammenvevd. Gray viser til eksempler på «ateistiske religioner» (buddhisme, taoisme) og «mystikk-ateister» som Schopenhauer og Spinoza, hvis dragning mot tilværelsens ytterpunkt like gjerne kan omtales som «Gud».

Dertil viser han hvordan spetakkelet fra Dawkins og hans disipler kun er mulig innenfor en spesifikk kristen kontekst. De nye ateistene er ikke så mye på utsiden av kristendommen, som en mutasjon på innsiden av den, i den forstand at alle parter i debatten bekjenner seg til (1) forestillingen om at det finnes noe sånt som en universell sannhet, (2) at verden kan utforskes, og (3) at verden kan transformeres til det bedre.

Men slike ting tror vel alle på? Vel, ikke John Gray, som forfølger sin ateisme til sin logiske konklusjon: Historien er bare en opphopning begivenheter uten mål og mening. Den har ingen «lovmessighet» eller «retning», langt mindre en «kurs» som mennesket kan stake ut. Tider skal komme, tider skal henrulle, og det meste vil forbli som før: «Verden inneholder en rekke ulike regimer: liberale og ikke-liberale demokrater, teokratier, sekulære replikker, anarkier og tyrannier. Absolutt ingenting tyder på at det vil bli noe annerledes i fremtiden.»

Bøyer mot rettferdighet 
Dette er i sin tur Grays viktigste ankepunkt mot kristendommen. Ikke det ondes problem eller evangelienes inkonsistens, men det kristne historiesynet. Mer spesifikt kristendommens løfte om mening og sammenheng gjennom historien, at «universet bøyer mot rettferdighet», som Martin Luther King sa.

Gray er derfor som allergisk mot alle ideologier som lover fremgang og stigende konjunkturer. Ingenting rettlinjet kan komme ut av menneskehetens skjeve tømmer. Utopiene er ikke realiserbare. Ikke nå. Ikke her. Hvilket, ironisk nok, ikke er så fjernt fra det kristne menneskesynet, der Adam er en skapning som alltid, før eller siden, innhentes av sin bristfeldighet.

Så var det visst noen rester av det gamle rammeverket hos Gray også.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
De har tatt Gud ut av ligningen, men tviholdt på rammeverket, som om dette står av seg selv. Tilbake står et skall, en «bastardisert» og «degenerert» versjon av den kristne troen. Ut med inkarnasjonen. Inn med «1750» og «opplysningstid».

Det er riktig at sekulærhumanismen ikke har klart å løsrive seg fullstendig fra kristendommen. Det er noe jeg tror vil gjelde i alle land som blir sekularisert. Hvis et land har hatt en lang religiøs tradisjon, for deretter å bli sekularisert, så vil fremdeles noen av de religøse verdiene og ideene kunne påvirke borgerne i samfunnet. Uansett hvilken religion det er snakk om.

Mange ateister i Norge vil kunne være påvirket mye av kristne ideer selv om de ikke er klar over dette selv. Man tror gjerne at man ikke lenger har noen påvirkning fra kristen tenkning, men er likevel det på mange måter.

Man kan nevne flere eksempler i tillegg til de du har valgt. Slik som den protestantiske arbeidsmoralen ( har kanskje en forbindelse til arbeidslinja i politikken) og monogamiet, dette er ideer mange ateister ville støtte.

Men så dukker det opp organisasjoner og nye "trender" som også setter kritiske spørsmålene ved disse kristne verdiene, slik som BIEN norge med ideen om borgerlønn, og organisasjonen PolyNorge som ønsker å skape aksept for polyamorøse forhold. Du nevner også det kristne likeverdet, det blir det også satt spørsmålstegn ved av filosofen Peter  Singer, som noen norske ateister har latt seg påvirke av i større eller mindre grad. 

Hvis avkristningen i Norge fortsetter kan det kanskje, paradoksalt nok, føre til et sekulært brudd med sekulærhumanismen, der fremtidens avkristnede mennesker oppfatter Human-Etisk Forbund som for påvirket av kristent tankegods.

Hvem vet hva som blir det neste, kanskje det også vil komme kritikk av tanken om tilgivelse, av folk som i større grad ønsker hevn og lignende. Den som venter får se...

Svar
Kommentar #2

Tore Olsen

21 innlegg  5116 kommentarer

Artig

Publisert 5 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Så var det visst noen rester av det gamle rammeverket hos Gray også.

Så han er en profet - den gode hr. Gray?

Svar
Kommentar #3

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Strålende.

Svar
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6734 kommentarer

Lave forventninger

Publisert 5 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Hvem vet hva som blir det neste, kanskje det også vil komme kritikk av tanken om tilgivelse, av folk som i større grad ønsker hevn og lignende. Den som venter får se...

Du har ikke særlig høye tanker om de ikke-kristne?

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6734 kommentarer

Vekselvirkning

Publisert 5 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Man kan nevne flere eksempler i tillegg til de du har valgt. Slik som den protestantiske arbeidsmoralen ( har kanskje en forbindelse til arbeidslinja i politikken) og monogamiet, dette er ideer mange ateister ville støtte.

Det sekulære Europa har blitt påvirket av kristendommen.

Og den moderne kristendommen har blitt påvirket av det sekulære og (relativt) egalitære Europa.

Du nevner "den protestantiske arbeidsmoralen". Vi kan også her snakke om høna og egget. Er det tilfeldig at protestantismen har størst gjennomslag i det germanske Europa og at katolisismen har størst gjennomslag i det latinske Europa?

Apropos "høna og egget". Hvis vi ser oss rundt (som Aristoteles gjorde), kan vi gjøre oss noen tanker om hva som kom først; mennesket eller Gud.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvem vet hva som blir det neste, kanskje det også vil komme kritikk av tanken om tilgivelse, av folk som i større grad ønsker hevn og lignende. Den som venter får se...

Du har ikke særlig høye tanker om de ikke-kristne?

Tvert imot, jeg er jo ikke kristen selv, dette kunne være en interessant innvending mot kristen  tenkning. Hvorfor skal alle tilgi hverandre hele tiden ?

Svar
Kommentar #7

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Du nevner "den protestantiske arbeidsmoralen". Vi kan også her snakke om høna og egget. Er det tilfeldig at protestantismen har størst gjennomslag i det germanske Europa og at katolisismen har størst gjennomslag i det latinske Europa?

Jeg vet ikke om denne kommer fra protestantismen eller germanske folk, for meg er det egentlig ikke så viktig, jeg er mer tilhenger av borgerlønn. 


Svar
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6734 kommentarer

Uansett

Publisert 5 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om denne kommer fra protestantismen eller germanske folk, for meg er det egentlig ikke så viktig, jeg er mer tilhenger av borgerlønn. 

Skillelinjer mellom kulturer/mentalitet følger ofte de samme linjene som skiller religioner/kongesjoner.

Når det gjelder borgerlønn, kan det fungere i et lukket system. I et åpent system vil det fungere som «Et land som flyter med melk og honning», og som sådan vil vi kunne oppleve Josva all over (siden dette er et diskusjonsforum i et kristent medium).

Svar

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
12 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 57 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 108 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 334 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 563 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 764 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
12 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 57 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 108 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 334 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 563 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 764 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
1 minutt siden / 183 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
4 minutter siden / 1418 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
16 minutter siden / 1418 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
20 minutter siden / 1418 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
21 minutter siden / 1418 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
22 minutter siden / 764 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
23 minutter siden / 183 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
37 minutter siden / 1418 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
39 minutter siden / 1418 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
44 minutter siden / 1418 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
44 minutter siden / 1418 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1418 visninger
Les flere