Roald Øye

Pensjonist
244

Stormløpet mot Israel er i gang.

Venstrevridde journalister og reportere i ulike internasjonale medier, i NewYork Times, i Washington Post og i Haaretz i Jerusalem har liten eller ingen påvirkning på den israelske opinionen. Den har gjennomskuet de grovt fordreide bilder i nyhetssendingene fra Gaza. Det er heldigvis folket, landets velgere, og ikke mediene, som bestemmer Israels fremtid.

Publisert: 12. mai 2018  /  2304 visninger.

 

 

Begivenhetene i Gaza driver velgerne lenger og lenger vekk fra de posisjoner som Jerusalem Street og likesinnede fredsforkjempere på den politiske venstresiden, arbeider for.

Det er ikke Israels «duer» som nå har blitt «hauker». Det er Israels velgere, landets jødiske og arabiske borgere, som i lang tid har foretrukket nasjonalistiske kandidater fremfor deres ettergivende rivaler på den politiske venstreside. Siden Golda Meir gikk av i 1977, er det paradoksalt nok 4 ikke-Likud-kandidater, som har blitt valgt til statsministre i Israel,  Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Ehud Olmert, Ariel Sharon, og de kjempet alle for partiprogrammer, som gikk imot opprettelse av en palestinsk stat. Det gjør også det store flertall av dagens israelere.Verdenssamfunnet derimot holder fremdeles fast ved at det er eneste farbare vei fremover.

Benjamin Netanyahu har etter 1996 periodevis sittet på gjerdet i dette spørsmålet, men nå har han falt ned på flertallets side. Det er fremdeles mange israelske “middelhavsfarere” som i teorien kunne tenke seg å stemme både på høyresidens  og venstresidens partier, men nyhetssendingene fra Gaza driver dem nå over til den nasjonalistiske siden, der Benjamin Netanyahu og de andre statsministerkandidatene, Gideon Sa'ar og Naftali Bennett allerede befinner seg.

Grunnen til dette skiftet i israelsk opinion er at debatten om Gazas fremtid bare har foregått på det teoretiske plan. Israelsk venstreside, oppmuntret av den amerikansk-jødiske liberale venstreside og USAs presidenter, hevdet at hvis Israel trakk seg ut av Gaza, ville palestinerne leve i fred med den jødiske stat. Noen israelere trodde på løgnen.

Høyresiden i Israel forutså riktignok at hvis de evakuerte Gaza og palestinerne likevel fortsatte å angripe Israel, ville det internasjonale samfunn, representert ved FN og EU, finne utveier til å unnskylde og rettferdiggjøre angrepene. Krigshelten Ariel Sharon trodde ikke på en slik negativ politisk utgang, og beordret derfor tvangsevakuering av 10.000 israelere ut av Gaza. Det mener mange har vært det største politiske feilgrepet i Israels moderne historie frem til i dag.

Verden har opplevd hvordan det gikk både med ham og med evakueringen. Takket være statlige overvåkings- og private videokameraer ser og hører nå israelske velgere på nyhetssendinger i beste sendetid at The Washington Post og New York Times kaller brannbombe-kastende palestinere for fredelige demonstranter, og Haaretz og J Street anklager israelske soldater for å være trigger-happy og for å mishandle uskyldige demonstranter. Løgnene blir ikke lenger trodd på i Israel. Bare Palestina-venner tror på løgnene.

Israelske borgere, landets velgere, kan i disse dager se sannheten med egne øyne: at palestinere kaster Molotov cocktails, at de sender brennende gummihjul for å sette fyr på israelske kornåkre, at de forsøker å rive ned sikkerhetsgjerdet, og at de ser og hører akkurat som det ble dem forutsagt, hvordan venstresiden unnskylder, rasjonaliserer og rettferdiggjør brannbombene. De ser klarere enn noen sinne at uansett hvor ekstremt og voldelig palestinerne går frem, vil den internasjonale venstreside forsvare dem. Uansett hvor mange innrømmelser Israel kommer med, vil palestinerne kreve mer, tiljublet av amerikanske og israelske venstreside-aktivister. Ja, av noen på høyresiden i Norge også.

“Verden”, både sekulære og mange kristne, vil delta i koret som synger anti-israelske sanger, som f.eks “From the river to the sea, Palestine vil be free”. Vi andre må utholde svartmalingen av Israel inntil videre. Den som ler sist, ler best. Vi gleder oss til å oppleve valgnatten om noen få måneder da israelske velgere har avgitt sin stemme i valget til Knesset. Folkets stemmegiving vil være basert på den virkelighet som har blitt åpenbart fremfor deres øyne i mai-dagene 2018, en virkelighet med vedvarende palestinsk hat og ekstremisme som internasjonale medier, også norske, forgjeves har forsøkt å skjule.

Maidagene er ikke over, og mye dramatisk kan ennå skje, før og etter 14-15. mai, da “The march of return” trolig vil nå sitt klimaks i voldsutgydelse.

Palestina-arabere på “Vestbredden”, og deres israelske sympatisører i Eretz Israel, har nå bestemt at de også vil være med på denne marsjen, og vil forsøk å rive ned muren/gjerdet som skiller folkene som bor på bgge sider av den grønne linje. IDF er satt i høyeste beredsskap, men ingen vet hvilke virkmidler hæren (IDF) vil ta i buk hvis det blir gjort forsøk på å bryte ned sikkerhetsgjerdet. Et blodbad ser ut til å være ønsket av Hamas og PLO.

Og verdenssamfunnet, FN og EU, vil fordømme dem som forsvarer seg, samtidig som israelerne feirer sin selvstendighetsdag, 14. mai. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har hittil “tutet med de andre ulvene” i EU når det gjelder USAs annullering av atomvåpenavtalen med Iran, og vil sikkert også gjøre det når flyttingen av den amerikanske ambassaden til Israels hovedstad, Jerusalem, finner sted i slutten av måneden.

To-stats løsningen holder hun også krampaktig fast ved sammen med tidligere storheter, som Carl Bildt og Barak Obama.

 

 

16 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #901

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det gjør nok det...

Publisert 6 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Endelig! Publisert rundt 3 timer siden Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det fremgår tydelig i dine skriverier at Herren står bak alt som har med Israels skjebne å gjøre, inkludert medvind og motstand.

Du har endelig forstått meg,

Josva, Nuns sønn, som hadde tjent Moses siden han var ung, sa da: «Moses, min herre, stans dem!» Men Moses svarte: «Er du sjalu på mine vegne? Om bare alt  Herrens folk var profeter! Måtte  Herren gi dem alle sin Ånd!» Så gikk Moses tilbake til leiren sammen med Israels eldste.
Da kom en vind fra  Herren som førte vaktler inn fra havet i en høyde på omkring to alen over bakken. Vinden strødde dem ut omkring leiren, så langt som en dagsreise på den ene siden og en dagsreise på den andre. Folket samlet vaktler hele den dagen og hele natten og hele dagen etter. Den som samlet minst, samlet ti homer. Og de la dem utover rundt hele leiren.
Mens kjøttet fortsatt var mellom tennene på dem, før det var tygd ferdig, flammet  Herrens vrede opp mot folket. Han slo dem med en fryktelig pest. Dette stedet kalte de Kibrot-Hattaava, for der gravla folket dem som hadde vært grådige. 

Kommentar #902

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Krevende temaer.

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
men det er nettopp dette synet, teleologisk determinisme, jeg har utfordret deg på i denne tråden.

Determinisme er et krevende tema, som jeg bare har overfladisk kjennskap til. Det berører menneskets frie vilje, og det er et enda vanskeligere tema. Jeg skal forsøke å si litt om det.  

Jeg har noen hjemmesnekrede meninger om begge temaene. Jeg slutter meg likevel i hovedsak til Eivind Tjønnesland ved Universitetet i Bergen som skriver slik i avslutningen om determinisme i  Store norske leksikon:  

"Fra et naturvitenskapelig standpunkt synes det rimelig eller til og med nødvendig å anta at om vi har fullstendig viten om et systems (for eksempel verdens) tilstand ved et gitt tidspunkt – det vil si viten om alle virkende årsaker i systemet og de lover de virker etter – så vil vi også kunne forutsi alle fremtidige (og fortidige) tilstander (virkninger) i systemet. For eksempel illustrerer beregningen av tidligere og kommende solformørkelser determinisme i vårt eget solsystem."

Definisjonen holder for meg så langt den rekker, men fordi jeg tror på en allmektig Gud som har skapt universet og naturlovene, tror jeg også at han suverent kan bryte naturlovene sine  hvis det tjener Hans langsiktige mål. Derfor har jeg ingen problemer med å tro på alle undergjerningene som er omtalt i Bibelen. Likedan at mennesker med stor tro på Guds allmakt ved bønn kan få Gud til å endre sine umiddelbare  planer, hvis det ikke ødelegger eller forpurrer Hans langsiktige mål. Det er eksempler i Bibelen, både i GT og i NT,  at bønnens makt er så sterk at Han noen ganger har endret sine planer. Det syns jeg er godt å tenke på. 

Ett naturvitenskapelig problem reiser imidlertid beretningen i Genesis om regnbuen som Gud satte på himmelhvelvingen etter Syndfloden. Det skulle være et symbol på at Han aldri mer skulle straffe menneskene så hardt . Regnbuen må ha vært der fra tidenes morgen, i følge Eivind Tjønnesland, men ikke i følge skriftlærde som jeg har spurt.  Kanskje vi skal ha noen uløselige problemer, vi sterktroende!

1 liker  
Kommentar #903

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kausal (årsak-virkning) vs. teleologisk (formålsstyrt) determinisme

Publisert 6 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Jeg har noen hjemmesnekrede meninger om begge temaene. Jeg slutter meg likevel i hovedsak til Eivind Tjønnesland ved Universitetet i Bergen som skriver slik i avslutningen om determinisme i  Store norske leksikon:  

"Fra et naturvitenskapelig standpunkt synes det rimelig eller til og med nødvendig å anta at om vi har fullstendig viten om et systems (for eksempel verdens) tilstand ved et gitt tidspunkt – det vil si viten om alle virkende årsaker i systemet og de lover de virker etter – så vil vi også kunne forutsi alle fremtidige (og fortidige) tilstander (virkninger) i systemet. For eksempel illustrerer beregningen av tidligere og kommende solformørkelser determinisme i vårt eget solsystem."

Det du siterer SNL på, er skoleeksempelet på kausal determinisme.

Jeg forholder meg til det du skriver om, om teleologisk determinisme, altså at historien utspiller seg etter en intelligent (bevisst) plan.

Som du selv sier, det spiller ingen rolle hva mennesket bestemmer, med eller uten demokratiske prosesser, for Gud styrer skuta.

Alt som skjer, er Guds vilje, på samme måte som at Romeo og Julies ord og handlinger er uttrykk for Shakespeares vilje.

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players

Når jeg ser hva du skriver, forstår jeg at historiens gang ikke handler om menneskers valg basert på etikk, egoisme, profittbegjær og makt. Det handler om hva som står i Guds manus.

Det handler også om å la seg fascinere og underholde av historiens gang som utfolder seg foran våre øyne. All verdens tragedier og elendighet handler ikke om moral. Det handler om underholdning.

All the world's a stage

1 liker  
Kommentar #904

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Seriøs forskning?

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
og det tok meg tre minutter å finne følgende:

Ny norsk rekord!

Jeg har tumlet med problemet i 70 år, men har ennå ikke funnet svaret. Thor Heierdahls forskning om Odin i Sagatiden har jeg tenkt å se litt nærmere på. Han ble latterliggjort for de oppdagelser han gjorde om norsk forhistorie. Derfor er det interessant.

1 liker  
Kommentar #905

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva er galt?

Publisert 6 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Ny norsk rekord!

Jeg har tumlet med problemet i 70 år, men har ennå ikke funnet svaret. Thor Heierdahls forskning om Odin i Sagatiden har jeg tenkt å se litt nærmere på. Han ble latterliggjort for de oppdagelser han gjorde om norsk forhistorie. Derfor er det interessant.

Hva mener du er galt i den lett tilgjengelige informasjonen jeg bringer til torgs?

Når det gjelder Jorunn Pettersens "Beviser om Israels 12 satammer", har vi å gjøre med en tekst som jeg tipper de aller færreste orker å lese. Når hun kommer til de siste avsnittene, hvor hun faktisk sier noe om hvor de tolv stammer ble av, behandles det hele med harelabb. Men ikke bare det, ifølge hennes egne opplysninger plasserer hun selv jødene i Europa lenge etter, faktisk flere tusen år etter, at andre folkeslag har slått seg ned og etablert seg i Europa. 

Og i denne sammenheng kan det være interessant å følge Heyerdahls (rett stavemåte) teorier om innvandring fra øst.

Jorunn Pettersen skriver:

Den jødiske historieskriver Josefus kjente til at Partia var tilholdssted for de ti stammene. Han sier: "Men hele Israels folk (de ti stammene) ble fortsatt værende i Partia (de vendte ikke tilbake til Palestina). Det er grunnen til at det bare er to stammer i Asia og Europa som er underlagt romerne, mens de ti stammene holder til bakenfor Eufrat til denne tid, og er en utallig skare som ikke kan regnes med tall." Antiquities of the Jews, bok xi, ch. v, §2. Ifølge Josefus var det altså hovedsakelig den jødiske del av israelittene som befant seg i Romerriket. De ti stammene hadde tilhold i Partia.

Hvis vi skal ta Pettersen høyst spekulative påstand om at Partia var en israelsk bastion, på alvor, faller vi fullstendig utenfor den kronologi som muliggjør deres rolle som dagens europeeres stamfedre.

Vi befinner oss kronologisk i tiden til Romerriket.

1 liker  
Kommentar #906

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Om å forstå hverandre.

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hva mener du er galt i den lett tilgjengelige informasjonen jeg bringer til torgs?

Det er ikke jeg den rette til å svare på. Jeg skulle likt å vite nettopp det. Jeg har utfordret jøder som bor i Israel og USA til å ta kontakt med historikere ved universitetene der de bor og spørre hvor mye som er blitt avdekket om de 10 israelske stammene som forsvant så sporløst(?).  Jeg har funnet lite stoff om forsvinningen, inntil nå. 

 Jøder burde være de mest objektive forskere på dette området. Kanskje det allerede foreligger svar på hvor de tapte stammene ble av. Det har gått meg hus  forbi.

Manasse stamme i Kina og India er visst den eneste som har blitt identifisert og i det siste fått returrett til Israel, ved siden av de etiopiske jødene, som begynte å komme tilbake allerede i 1950-årene. Stammen fra Kina og India har greid å holde på sin egenart gjennom alle disse hundreårene uten å gå opp i den lokale befolkningen. Imponerende!

Min forståelse har vært at noen av  de andre stammene som dro nord- og vestover etter ca. 7- 600-tallet f. kr.,  kanskje ble herrefolk og satte språklige spor etter seg på ferden mot sentral- og nord-Europa. Dette har ikke forskningen slått fast, men sunn fornuft stusser når noen hevder at resten av  det  israelske 10-stamme folket  bare forsvant ut i det store intet. Det var og er ikke typisk for dette kulturfolket. 

To-stammeriket Juda ble mer eller mindre jaget ut av landet sitt etter nederlagene mot romerne i år 70 og 135 e. kr. og dro vestover i Nord-Afrika og Europa, uten å miste sin egenart. Mange av dem fant veien tilbake til hjemlandet i 1948, hvis de ikke allerede hadde foretatt alia før Holocaust.     

Jeg må innrømme at jeg to ganger har orket å lese Jorunn Pettersens utredning om 10-stamme riket som forsvant, og jeg er spent på hvor mange fagfolk  som vil erklære det for vrøvl. Hennes innsikt i bibel- og verdenshistorie er utvilsomt god. Det er kombinasjonen som imponerer. 

En tanke jeg lekte med i historietimene da jeg underviste i sin tid, var om alle bygdeborgene som ble bygd i Norge på 400-tallet e.kr. for å verge seg mot de omflakkende villmennene,  horder og ryger, som til slutt slo seg ned på Vestlandet, var to av de tapte stammene.  Jeg tvilte på min egen påstand. 

Om meg skriver Gjermund Frøland: "Når jeg ser hva du skriver, forstår jeg at historiens gang ikke handler om menneskers valg basert på etikk, egoisme, profittbegjær og makt. Det handler om hva som står i Guds manus." 

Du har ikke forstått meg likevel, Gjermund:  Jeg tror historiens gang handler om begge deler. Folk flest aner dessverre ikke hva som står Guds manus. Det er tragisk.


1 liker  
Kommentar #907

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kronologi

Publisert 6 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Jeg må innrømme at jeg to ganger har orket å lese Jorunn Pettersens utredning om 10-stamme riket som forsvant, og jeg er spent på hvor mange fagfolk  som vil erklære det for vrøvl. Hennes innsikt i bibel- og verdenshistorie er utvilsomt god. Det er kombinasjonen som imponerer. 

Hvis du leser Jorunn Pettersen, er det bare, som jeg har forsøkt å vise deg, å se på den kronologien hun selv presenterer for israelernes vandringer.

Jeg skriver ikke at hun vrøvler. Vrøvlet er det nettstedet du lenker til, som står for.

Jeg kan ikke se at Jorunn Pettersen er i nærheten av å gå så langt som Myhrens imaginære professor Grathan Gunners eller de andre "forskerne" gjør. Jeg kan ikke se at hun hevder at israelere er europeere. Hun sier at mange israelere er i Europa, og følgelig også i land som er kolonialisert fra Europa.

Men hun er åpenbart useriøs når hun blander Gud og Satan inn i historiens gang.

Kommentar #908

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

All the world's a stage,

Publisert 6 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke forstått meg likevel, Gjermund:  Jeg tror historiens gang handler om begge deler. Folk flest aner dessverre ikke hva som står Guds manus. Det er trag

And all the men and women merely players, albeit rather sloppy.

Kommentar #909

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Hvem er Jorunn Pettersen?

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Men hun er åpenbart useriøs når hun blander Gud og Satan inn i historiens gang

Når jeg leser menneskets historie fra de eldste tider til i dag, syns jeg det er vanskelig ikke å se at Gud og Satan blander seg inn i historiens gang hele veien, representert ved kampen inne i hvert menneske mellom det onde og det gode. Jeg syns ikke Jorunn Pettersen er useriøs. 

Bare hvis hun er slurvete med kronologiske forhold og kildebruk, blir hun eventuell useriøs. Derfor skulle jeg ønske at en "tung" historiker ved et av våre universiteter hadde sett på hennes arbeid og vurdert seriøsiteten i det hun har kommet frem til. Hennes akademiske status har jeg ikke greid å finne på Google.

Denne dialogen mellom oss, Gjermund Frøland, har sakte og sikkert beveget seg vekk fra trådens tema, og det er like mye min skyld,  som din. Det er fristende å forfølge tråder som leder ut på jordet. 

Når president Trump om noen dager legger frem sitt fredsforslag for kamphanene  i Midtøsten, blir nok noen av oss på nytt  dratt med i stormløpet mot Israel. 

1 liker  
Kommentar #910

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Samme prosedyre som tidligere.

Publisert 6 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Når president Trump om noen dager legger frem sitt fredsforslag for kamphanene  i Midtøsten, blir nok noen av oss på nytt  dratt med i stormløpet mot Israel. 

 

Stormløpet kan å nytt inntre før president Trump  legger frem sitt fredsforslag.  Israel Today Staff meldte 8. oktober at statsminister Netanyahu på et kabinettmøte søndag 7. oktober hadde advart sine kolleger at verden på nytt kunne bli dratt med i et stormløp mot Israel: Netanyahu Says Israel Preparing for War With Gaza - Israel Today ..  Beslutningen har blitt tatt på grunn av at Hamas i det siste har eskalert uroen ved grensen til Israel for å lede befolkningens  oppmerksomhet bort fra elendigheten som har oppstått etter konflikten med PA og dens lederskap, spesielt med  president Mahmoud Abbas.  Dess verre levevilkårene blir  i Gaza, dess mer håper Hamas verdenssamfunnet vil stille opp for dem i deres kamp mot Israel.  "Same procedure as last spring". Når skal verden lære?" Netanyahu sa på kabinettmøtet:  If the reality of civil distress in Gaza is diminished, that is desirable, but that is not certain to happen, and so we are preparing militarily — that is not an empty statement."

 

 

2 liker  
Kommentar #911

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Et under må skje.

Publisert 5 måneder siden

 

Denne formuleringen (se nedenunder) er kanskje den viktigste klausul i Israels respons på det forventede fredsforslaget fra president Trump. Sannsynligheten for et sammenbrudd i de påtvungne forhandlingene med palestinerne er stor, for dette motforslaget fra israelsk side, er trolig det lengste den israelske regjering kan tenke å strekke seg. Samtidig er tilbudet etter alle solemerker å dømme uendelig langt unna det minimum som lederskapet i både Hamas og Fatah kan akseptere. Lederne ønsker ikke å våkne opp neste morgen sittende til bords med

Allah og Yasser Arafat!  

"Israel would seek international recognition and approval for these steps, as well as a commitment to support these moves even in the event of a breakdown of negotiations over a final deal with the Palestinians."

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan spesielt interesserte lese den israelske responsen i sin helhet:

INSS presents peace plan: Two-states, 'separation' from the ...

 

 

INSS PRESENTS PEACE PLAN: TWO-STATES, 'SEPARATION' FROM THE PALESTINIANS.  Gaza is not included in the INSS plan, nor is there a solution proffered for Jerusalem. 

BY HERB KEINON  OCTOBER 8, 2018.

De som har fulgt denne tråden kjenner til eks.general i IDF, Gershon Hacohens  to år gamle fredsforslag "A New State Solution" fra november 2016 da Donald Trump nettopp var blitt valgt til president. Det ble publisert i New York Times, og.  presidenten har kjent til forslaget hele denne tiden. Likedan den egyptiske presidenten, El Sissi.  Begge har tydeligvis lagt forslaget på hylla. Det må skje et under før noen tar det ned igjen. Mange tror det kunne ha skapt fred.

 

1 liker  
Kommentar #912

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Fred er uinteressant?

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Begge har tydeligvis lagt forslaget på hylla. Det må skje et under før noen tar det ned igjen. Mange tror det kunne ha skapt fred.

Jussprofessor Alan Dershowitz har i sin lettleste bok "Israels sak" fra 2005 skrevet om palestinernes prioriteringer i sin kamp mot Israel. Det er ikke fred de først og fremst ønsker. Det er Israels utslettelse som stat som er deres lederes høyeste politiske mål, skriver Dershowitz i boka si: "Den dagen de setter sinne barns liv og velferd over sitt ønske om å kaste den jødiske entiteten  på sjøen, vil det bli fred."  Derfor spiller det ingen rolle for disse lederne  om det settes frem en fredsplan, som kunne ha skapt fred. Som for eksempel fredsplanen til Gershon Hacohen kunne ha innvarslet, hvis begge parter hadde ønsket fred. 

Denne muslimsk/arabiske tankegang som stormuftien av Jerusalem, Hajj Amin al Husseini satte frem allerede i 1920-årene, er det hans etterfølgere, Yasser Arafat og Mahmoud Abbas, ikke har vært villige til å fravike. Vestens ledere har blitt lurt av dem i snart 100 år. President Donald Trump er kanskje den første som forsøker å avsløre de palestinske lederes målsetting, som er "overbevisende" fremstilt i Hamas Charter (se s.). 

Presidentens lenge annonserte fredsforslag er like om hjørnet, og vil vise om jeg har tatt feil. 

Kommentar #913

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

En ny front i stormløpet mot Israel?

Publisert 5 måneder siden

"Golanhøydene har vært en integrert del av landet Israel siden oldtiden, dusinvis av eldgamle synagoger i området der oppe er et bevis på det,” sa statsminister  Netanyahu da han i forbindelse med en minnemarkering  nylig avholdt et kabinettmøte på Golan høydene. Han sa at Israels historiske røtter på Golan  går mer enn 3000  år tilbake i tid. 

Netanyahu sa han hadde valgt å legge kabinettmøtet på Golan-høydene for å sende et klart budskap til verden: "The Golan Heights will forever remain in Israel’s hands." 

Budskapet var trolig spesielt adressert til president Putin og hans utenriksminister Lavrov, som har begynt å trekke i tvil Israels rettigheter etter internasjonal lov, da Golanhøydene etter Seksdagerskrigen i 1967  ble integrert som en del av Eretz Israel.  

Syrias hovedstad, Damaskus, ligger bare noen få mil nordøst for Golan-høydene, og hvis presidenten av Syria nå tar opp igjen sitt gamle krav om høydene, nå når han  ser ut til med russisk hjelp å ha nedkjempet sine indre fiender, synes tiden å være  inne  for ham å ta et oppgjør med Israel om Golanhøydene. 

Da kan Damaskus bli liggende i skuddlinjen for Israels overlegne ildgiving.  Aner vi et krigsscenarium som er beskrevet av flere profeter i GT. Jeg vet ikke. Jeg bare spør. Les World Israel News !    

Russia challenges Israel's sovereignty in Golan Heights.Kommentar #914

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Russlands rolle i stormløpet.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Da kan Damaskus bli liggende i skuddlinjen for Israels overlegne ildgiving.  Aner vi et krigsscenarium som er beskrevet av flere profeter i GT.

Bibelens folk kjenner til profetiene om Syria og Damaskus i  den siste tid, og leser dagens nyheter på bakgrunn av hva de vet kommer til å skje, enten de gleder seg eller skremmes  av det de leser. Hvilken rolle Russland vil innta i dette scenariet om Damaskus er usikkert, men lederne i Russland ser ut til å få en avgjørende rolle å spille på bakgrunn av det landets utenriksminister nylig uttalte:

"Russian Foreign Minister Sergei Lavrov dismissed Israel’s claims for sovereignty in the Golan Heights when he stated Wednesday that “changing the status of the Golan Heights without the approval of the UN Security Council would consist of a violation of existing agreements,” Israel’s Ynet news reported.

Lavrov was responding to Prime Minister Benjamin Netanyahu’s statements on Monday that Israel’s presence on the Golan Heights is “a guarantee for stability in the surrounding area.”

1 liker  
Kommentar #915

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Hva står i Guds manus?

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Folk flest aner dessverre ikke hva som står Guds manus. Det er tragisk.

"The legal case for Israeli sovereignty over the  Golan Heights" blir for tiden diskutert i den amerikanske kongressen, uttalte den amerikanske utenriksminister da han nylig  var på besøk i Israel, og selv om Israel for sin del for lengst har annektert området, hevder den russiske utenriksminister  Sergei Lavrov  at "Israel’s claims for sovereignty in the Golan Heights" uten Sikkerhetsrådets godkjenning vil være et grovt  brudd på eksisterende internasjonale avtaler. Det sier den russiske utenriksminister som har  vært med på russisk anneksjon av Krimhalvøya og sendt russiske tropper inn i Øst-Ukraina.  

Verken USA eller Russland vil løfte en finger dersom Israel følger statsminister Netanyahus råd: "The Golan Heights will forever remain in Israel’s hands." Syria må eventuelt gjøre jobben selv. Landets statsminister er gal nok til å gjøre et forsøk, selv om han risikerer å legge sin hovedstad i ruiner. 

2 liker  
Kommentar #916

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

En tankevekkende artikkel.

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men hun er åpenbart useriøs når hun blander Gud og Satan inn i historiens gang.

En tankevekkende artikkel, fritt gjengitt, av Avi Abelow i bladet «Israel News»,  som det religiøse lederskap i Norge bør merke seg:

En åndelig  leder i the Palestinian Authority (PA), Mahmoud Al-Habbash, sier nå åpent og ærlig at krigen mot Israel er en religiøs krig. Det er ikke en krig om territorier, og forfatteren Avi Abelow spør: «Når vil verden, Israel og det jødiske folk våkne opp og godta dette faktum?»

Uten at dette faktum blir erkjent, vil det aldri bli noen løsning på den morderiske kampanjen som islam har ført mot jøder i flere hundre år og mot Israel i 70 år.       

Al-Habbash er den viktigste religiøse  lederen i PA og er personen som står PA-formann Mahmoud Abbas nærmest. Han forkynner uavlatelig og uten skam at konflikten med Israel og jødene er en religiøs krig for islam. Han ble plukket ut av Abbas for å være hans personlige rådgiver om islam,  og samtidig «PA's Supreme Shari’ah Judge». Han holder stadig  foredrag om “The Battle of History  between Islam and the enemies of Islam.” 

Israelere/jøder er muslimenes hovedfiender: «De har en satanisk kultur, og representerer den universelle ondskap», skriver Avi Abelow. «Enda verre, Al-Habbash forklarer at det nåværende stormløp mot Israel ikke bare er et angrep på vegne av islam. Det er den ultimale krig som er beskrevet i Koranen som «det endelige løftet», som skal lede til "den store tilintetgjørelse av Israels barn».  Hva mer trenger folk å se eller høre for å forstå at konflikten i Midtøsten er en religiøs krig, og ikke en konflikt om landområder?» spør forfatteren.

Muslimer i «Det hellige land», drepte jøder i fleng i 1920- og 30-årene, og myrderiene toppet seg med Hebron-massakren i 1929. Staten Israel eksisterte som kjent ikke den gang. Den ble først etablert i 1948, så  det er ingen tvil om at det ikke var staten Israel som fikk muslimene den gang til å gå amok mot jøder. Muslimer i hele det tidligere Britiske mandatområdet lå i konstant krig mot Israel og jøder mellom 1948 og 1967. Terrorister infiltrerte Israel fra alle kanter. Det kan jeg bevitne, for som FN-soldat i Gaza i 1957 var jeg med på å stoppe terrorister som forsøkte å snike seg inn i Israel om natten. Det var gutter i 20-årsalderen, akkurat som oss.

Det var først i 1967 at Israel frigjorde Judea og Samaria, og byggingen av bosetninger begynte  ikke før i 1970-årene. Historisk betraktet, kan dreping av jøder derfor umulig være utløst av okkupasjon og “settlements”. Det er en religiøs krig.

Muslimer har drept jøder i «Det hellige land» i alle år, bare fordi de var jøder, siden de begynte å komme tilbake til Sion i 1880-årene. Akkurat som nazistene gjorde litt senere,  og akkurat som muslimer i dag dreper jøder og  ikke-muslimer i Europa, i USA  og overalt ellers i verden. Islam er alltid i krig med andre religioner. Islam er, som selve navnet  sier, «a culture of conquest and domination». Det er hva «Det muslimske kalifat» i alle år har stått for. 

Den tyrkiske president Recep Erdogan har i det siste gjort seg til talsmann for en gjenoppvekking av Det ottomanske imperium som innledning til et nytt kalifat, i første omgang  i Midtøsten. Palestina-arabere og noen sunni-muslimer i den arabiske verden er ikke helt avvisende til drømmene hans. I et kalifat oppheves landegrenser, og Allah regjerer suverent over hele kalifatet  i følge sharia-lover! President Mahmoud Abbas har av forståelige grunner fått en "god alliert" i den tyrkiske presidenten!

Inntil verden forstår hva islam egentlig er, vil vi måtte leve med muslimsk terror som en dagligdags begivenhet. Israel er det eneste frie land i verden som hittil har lært hva islam er. «Verden må slutte å begrave hodet i sanden når den oppdager hvordan den religiøse krigen føres mot Israel. Den opphører ikke ved å bli ignorert. Det fører bare til at islam vokser seg sterkere, og blir en trussel for oss alle», skriver Avi Abelow til slutt.

Det er et tankekors at Israel er mer hatet enn noe annet land i verden. Hatet kommer til syne i FNs Hovedforsamling når resolusjoner skal voteres over. Noen kristne ser også ut til å hate Israel.
2 liker  
Kommentar #917

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Ulike responser.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
En åndelig  leder i the Palestinian Authority (PA), Mahmoud Al-Habbash, sier nå åpent og ærlig at krigen mot Israel er en religiøs krig. Det er ikke en krig om territorier, og forfatteren Avi Abelow spør: «Når vil verden, Israel og det jødiske folk våkne opp og godta dette faktum?»

Etter fredagsbønnen 12. oktober greide en gruppe på ca. 20 palestinere fra Gaza å komme  gjennom sikkerhetsgjerdet mot Israel. Da de ikke stoppet på anrop, ble mellom 3 eller 7 av dem skutt og drept av IDF-soldater. Tallene er uklare. De fulgte opp Mahmoud Al-Habbash sin oppfordring om å ta del i den religiøse krigføringen mot Israel. Israels militære og verbale respons var spontan og kontant. Statsminister Netanyahu og forsvarsminister Lieberman  har uttalt at hvis angrepene fortsetter, vil Israels respons bli mer nådeløs enn tidligere. Forsyninger av drivstoff og livsnødvendige varer ville i alle fall bli avsluttet, og hva mer som ville skje, sa ingen av dem noe om.

Responsen fra palestinsk side var bare verbal:

"Speaking during funerals for those killed in Friday’s violence at the Gaza border, Haniyeh vowed the attacks and violence would continue until the “siege on Jerusalem, al-Aqsa and all the lands of Palestine is lifted. . . The strength of will and the determination of our people in the march of return will lead to victory over the crimes of the occupation. The blood of the martyrs brings us closer to  victory over the Zionist enemy,” Haniyeh proclaimed."

2 liker  
Kommentar #918

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Fullt fortjent?

Publisert 5 måneder siden

Israel og den Hamas-styrte Gaza-stripen er nå så nær en fullstendig krig som de knapt har vært siden avslutningen av “Operation Protective Edge” i 2014. Spenningen har vært høy i flere uker, men temperaturen steg betraktelig tidligere i denne uken som følge av at to raketter ble avfyrt mot Israel. Den ene var en langdistanserakett som falt ned i sjøen ikke langt fra Tel Aviv. Den andre, en kortdistanserakett, var "et blinkskudd"  som raserte et hjem i  Beersheba, ofte referert til som hovedstaden i Negev-regionen. Det ble ikke meldt om skadde personer, siden familien, en mor med tre barn, hadde greid å unnslippe til et tilfluktsrom noen minutter før rakettnedslaget. Miri Goldstein som unnslapp med sine tre barn i Beersheba, spør nå om hjelp fra publikum til å bygge opp huset igjen. Hjelpen får hun sikkert. Familien har ikke en gang senger til å ligge i.

Den israelske regjeringen drøfter hvilken respons Israel skal gi på denne eskaleringen av stormløpet mot landet. FN bryr seg ikke om Israels problemer. Palestinerne er i sin fulle rett til å avfyre raketter så lenge den ulovlige okkupasjonen råder grunnen?

2 liker  
Kommentar #919

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Knivene slipes.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Haniyeh vowed the attacks and violence would continue until the “siege on Jerusalem, al-Aqsa and all the lands of Palestine is lifted. . . The strength of will and the determination of our people in the march of return will lead to victory over the crimes of the occupation. The blood of the martyrs brings us closer to  victory over the Zionist enemy,” Haniyeh proclaimed."Det som skjer på bakken i de palestinske områdene både i Gaza og på "Vestbredden" har redaktør Caroline Glick i Jerusalem Post analysert på en overbevisende måte i en artikkel i bladet sitt:

For formann Mahmoud Abbas er det om å gjøre å skape så store vanskeligheter i Gaza for Haniyeh at folket der vender seg mot ham og Hamas,  og forlanger at Abbas og Fatah kommer tilbake og overtar styret av enklaven, slik forutsetningen var før valget i 2009,  da Fatah ble kastet ut.  Under en felles ledelse vil palestinerne stå mye sterkere i sin kamp mot Israel . Under Abbas "moderate" lederskap vil verdenssamfunnet være mer tilbøyelig til å støtte "Palestina".  

Haniyeh på sin side ønsker å legge all skyld for de vanskelige forhold i enklaven først og fremst på Israel. Derfor krisemaksimerer han nå forholdet til Israel og ser gjerne at eskaleringen fører til full krig. Da har han og Hamas erfaring for at verdenssamfunnet vil komme dem til unnsetning og fordømme Israel for overgrep mot sivile palestinere. Den internasjonale BDS-kampanjen håper de vil få et kraftig oppsving, som kan bringe Israel økonomisk i kne. 

Dette scenariet som redaktøren tegner av den videre utvikling av krigshandlinger mellom partene,  kjenner naturligvis krigskabinettet i Israel til, når de nå legger planene for hva som skal bli landets respons på folkestormen fra Gaza mot Israel. De har lovet at responsen skal bli kraftig. 

I en fullskala krig, sa Churchill i sin tid at det alltid går annerledes enn strategene på forhånd hadde forutsett. Han er kjent for å være politikeren som alltid fikk rett i sine prediksjoner. Netanyahu har sagt  at i neste krig med PLO vil Israel ikke la seg stoppe av stormaktene før jobben er gjort. Med president Trump i ryggen vil han kanskje lykkes.

"Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu convened a security cabinet meeting to discuss the increasing unrest and escalation of violence. Also present were Defense Minister Avigdor Lieberman, the heads of the National Security Council and Shin Bet and the Deputy Chief of Staff.

Palestinian media reports also said that an Egyptian Intelligence Delegation in Gaza has been holding talks with the leaders of various Gaza factions on Wednesday morning, to try and prevent further rocket fire.

Egypt is currently attempting to deal with Islamic State fighters in its Sinai region, and would clearly not appreciate a war between Israel and Hamas." 

Les Gershon Hacohens fredsforslag!

2 liker  
Kommentar #920

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

En 5. kolonne i Israel?

Publisert 5 måneder siden

 Announcing The New State Solution - Ynetnews

Israels generaler har ved siden av juristene i Israels høyesterett og redaktørene i venstresidens aviser  vært de tre mest taleføre yrkesgrupper, som ofte har
kritisert den israelske regjerings håndtering av palestinerne i Israel og på Vestbredden og i Gazakritisert den lovlig valgte israelske regjerings politikk overfor palestinerne. For å holde oss til generalene, kan det nevnes en artikkel i Jerusalem Post den 14.09. 2018 der redaktøren Caroline Glick beskriver hvordan generalene, den ene etter den andre, har både handlet og talt mot sitt eget land og folk. Hun kaller deres handlemåte og taler rett og slett for antisemittiske. Det er uhørt, ja utilgivelig, mener hun. 

I desember 2018 skal det velges ny generalstabsjef for IDF. Utfallet av valget er  viktig, for i dag er praktisk talt hele generalstaben i åpent opprør mot Israels regjering og folk, akkurat som mange av høyesterettsdommerne har vært i de siste år. Justisminister Yalett Shaked tok tak i problemet da hun nylig utnevnte nye uhildede høyesterettsdommere, til venstresidens store forbitrelse i inn - og utland.

holde oss til generalene     

2 liker  
Kommentar #921

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei, det toppet seg ikke med Hebron-massakren.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Muslimer i «Det hellige land», drepte jøder i fleng i 1920- og 30-årene, og myrderiene toppet seg med Hebron-massakren i 1929.

Myrderiene fra muslimsk hold var ikke noen topp. Den store, industrielle toppen kom på første halvdel av 1940-tallet, og da var det det kristne, og særlig lutherske, Europa som overgikk "myrderiene fra muslimsk hold".

Og husk, jødene i Europa hadde en lenger bofast historie enn jødene i Palestina hadde.

Kommentar #922

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Historie er et krevende fag.

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og husk, jødene i Europa hadde en lenger bofast historie enn jødene i Palestina hadde.

En halvsannhet kan være en løgn. Holucaust foregikk ikke i Palestina selv om araberne under 2. verdenskrig  samarbeidet med Hitler om å utslette alle jøder i Det britiske palestinamandatet -  hvis de bare vant slaget ved El Alemain i Egypt i desember 1942. Det gjorde de heldigvis ikke. Hebron - massakeren er den verste som er notert i Det hellige land. 

Jøder har bodd i Israel i ca. 2600 år, i Europa i litt kortere tid, siden 70 eller 135 e.kr. 

2 liker  
Kommentar #923

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Israel

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Jøder har bodd i Israel i ca. 2600 år, i Europa i litt kortere tid, siden 70 eller 135 e.kr. 

Du vet sikkert at staten Israel er opprettet av innvandrere.

Et tips for den som er interessert i historie: Ta en titt på ei liste over israelske statsministere og se hvor de kommer fra!

Yigal Peikowitz (senere Allon) var den første israelske statsministeren (1969) som ikke var født i Europa. Hans familie kom til Palestina i 1890.)


1 liker  
Kommentar #924

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Tallenes tale, en trossak!

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Du vet sikkert at staten Israel er opprettet av innvandrere.

Et tips for den som er interessert i historie: Ta en titt på ei liste over israelske statsministere og se hvor de kommer fra!

Ja, jeg vet det, og jeg har lest  listen over israelske statsministere og vet hvor de fleste kom  fra, men dine opplysninger endrer intet på sakens realiteter:  Israel er jødenes lovede land både i kraft av historisk, folkerettslig og bibelsk dokumentasjon.  

For å ta de to første dokumentasjonene først. Befolkningssammensetningen i den ottomanske perioden 1517 til 1917 taler til jødenes fordel, selv om tallenes tale er usikre på grunn av propagandaverdien i overdrevne tall for den ene eller den andre befolkningsgruppen. Tyrkiske arkivers tall er sprikende. Jeg tror minst på muslimske forskeres tall. Nåde den muslimske historiker som presenterer for lave tall for den arabiske befolkningen! Et forhold er likevel uomtvistelig. Det hellige land var tynt befolket i den ottomanske perioden, i hvert fall frem til 1867 da den amerikanske forfatter Mark Twain dro gjennom landet som en nøytral observatør. 

Han skriver i sin reiseskildring fra nord til sør at han kunne reise i dagevis uten å treffe på et menneske. Av og til støtte han på noen folk i beduintelt. Landet lå og ventet på sine opprinnelige beboere. Tro det eller ei! 

I ti-årene før og etter 1900 skjedde det imidlertid en sterk befolkningsvekst av en eller annen grunn,  som er avgjørende for synet på hvilken folkegruppe som har de beste kortene på hånden når det gjelder eierforholdet til landet.  At de 12 første israelske statsministere etter 1948, var født i Europa og hadde gjort aliah til landet der deres forfedre hadde sine røtter, svekker ikke jødenes  eierskap til landet. Tvert imot! 

Den bibelske dokumentasjon for eierskapet til landet regner bare jøder og kristne som et relevant argument. Det er likevel kanskje det sterkeste argument for at landet tilhører jødene, slik det også  blir slått fast i San Remo-traktaten fra 1923. Det er jødenes Magna Carta, deres Store Frihetsbrev.       

2 liker  
Kommentar #925

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Gressklipping i Gaza.

Publisert 5 måneder siden

Jeg har i dag fått i min inbox denne artikkelen fra redaktør Caroline Glick,  og jeg legger den ved i sin helhet for dem av leserne på tråden som leser hennes kommentarer på engelsk med den største fornøyelse. 

Det er første gang jeg leser hennes analyse av situasjonen på grensen mot Gaza,  da jeg opplever fra hennes side en oppgitthet mellom linjene. Jeg kan forstå henne, for maken til djevelsk motstander Israel har å gjøre med,  tror jeg ingen land i verden har opplevd siden Japan og Tyskland ble nedkjempet i Annen verdenskrig. Hun øyner ingen slutt på terroren. Det Israel oppnår med sine gjengjeldesaksjoner mot palestinerne i Gaza, sammenlikner hun med en gartner som slår sin  plen med gressklipper. Gresset vokser opp igjen like sikkert som det blir slått før det blir for langt. Det beste hadde kanskje vært å spa opp hele plenen, sukker hun til slutt.

Column One: Mowing the lawn in Gaza - Opinion - Jerusalem Post

2 liker  
Kommentar #926

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Stakkars dem!

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det beste hadde kanskje vært å spa opp hele plenen, sukker hun til slutt.

Etter fredagsbønnen 19. oktober var det på'n igjen ved sikkerhetsgjerdet mellom Gaza og Israel, mens verden rolig  så på sine TV-skjermer og tenkte: "Stakkars dem!" Er det palestinerne de syns  synd på eller er det de israelske IDF-soldatene som med sine overlegne våpen holder bermen tilbake?  Det israelske sikkerhetskabinettet vurderer fortløpende hva de skal gjøre, for i lengden går det ikke an å slå plenen om igjen og om igjen uten å oppnå et varig resultat. Les hvordan stormløpet fra palestinsk side vurderes på israelsk side! 10,000 Palestinians Riot on Gaza Border, but Major Violent Escalation ...2 liker  
Kommentar #927

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Endlösung

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
for i lengden går det ikke an å slå plenen om igjen og om igjen uten å oppnå et varig resultat.

Varig resultat, ja. Jeg regner med at det magiske ordet her, er makt.

Kanskje israelerne er så dyktige i kjemi at de kan finn koke sammen et kjemisk middel som tar knekken på bermen én gang for alle.

Men la meg få rippe opp i et lite problem. Alt som skjer med Israel er visstnok en del av en plan, Herrens plan og Herrens profetier. 

Er det lurt å tukle med Herrens plan? Han har vel en plan med palestinerne? Det er nok en grunn til at de er der.

Kommentar #928

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Faktum står fast.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Den bibelske dokumentasjon for eierskapet til landet regner bare jøder og kristne som et relevant argument.

Staten Israel er opprettet av innvandrere i 1948 og driftet av innvandrere til langt ut på 1970-tallet.

Kommentar #929

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Hva vil det si å være troende?

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Varig resultat, ja. Jeg regner med at det magiske ordet her, er makt.

I dine kommentarer #927 og #928 ligger det mange påstander som kunne ha vært interessant å diskutere, Gjermund Frøland. Det jødiske folk og deres forfedre hadde ikke  vunnet landet sitt, Kanaan, uten maktanvendelse, både menneskelig og guddommelig maktbruk. Det er en kristen forståelse.

Derfor har du rett i din påstand i ingressen: Det har blitt, og vil i høyeste grad bli,  anvendt makt av Gud og mennesker før Kanaan, det lovede land,  kommer på jødiske hender.  "Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grædt, har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant,  vår rett,"  synger vi i vår nasjonalsang, uten at det har blitt protestert noe  særlig  mot Bjørnsons guddommelige forståelse. 

Hvor meget mer kan ikke jødene synge, og på samme måte hevde, med den guddommelige retten de har til landet sitt!  Både i Frihetskrigen i 1948 og i de to krigene på 1960- og 70-tallet hadde det ikke gått som det gjorde, uten et mektig inngrep fra Guds side. Og tenk på israelittenes  overgangen over Rødehavet!

"Er det lurt å tukle med Herrens plan? spør Frøland. "Han har vel en plan med palestinerne? Det er nok en grunn til at de er der." 

Nei, det er ikke lurt. Ja. han har nok en plan med palestinerne. De er også Abrahams barn. Jeg tror ikke Den allmektige Gud trenger vår hjelp til å gjennomføre sine langsiktige planer for menneskeheten. I de planene tror jeg jødene har en rolle å spille. Det kan troende teologer gjøre bedre rede for enn jeg.

3 liker  
Kommentar #930

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Gjævt det er for mannen av godtfolk vera fødd.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Thor Heierdahls forskning om Odin i Sagatiden har jeg tenkt å se litt nærmere på. Han ble latterliggjort for de oppdagelser han gjorde om norsk forhistorie. Derfor er det interessant.

Dette er en avsporing fra tråden, men en tanke er fristende å forfølge som du nevnte i din kommentar #923 om "Israel", Gjermund Frøland. Det var etter å ha lest litt om Thor Heyerdahls rariteter om Odin i Sagatiden, at jeg fant på å sende en prøve  av mitt genmateriale til et kjent laboratorium i Sveits, som skulle finne ut hvor på kloden det fantes spor etter mennesker med mye felles genmateriale med meg. 

Etter et halvt år fikk jeg tilbake dokumenter som viste  ruten som mine forfedre på morsiden trolig hadde tatt før de kom til Nord-Sverige i en fjern fortid. Opprinnelsesstedet for mine forfedre  hadde vært i Kaukasusområdet øst for Ural-sjøen, så det ut til etter genmaterialet å dømme. Der hadde jeg flest "slektninger". 

Det er over 10 år siden jeg fikk disse opplysningene, men fordi det var kostbart å gå videre med "gravingen", lot jeg være å følge oppfordringen om å lete videre etter mine forfedre på morssiden. Jeg tar ikke opplysningene som et personlig eksempel på ti-stamme folkets  vandring mot nord og vest, men jeg har lekt med tanken. Hadde jeg vært 30 år yngre, ville jeg ha forfulgt saken.  

2 liker  
Kommentar #931

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Historisk lynkurs.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Kaukasusområdet øst for Ural-sjøen

Kakasusområdet øst for Aral-sjøen er nettopp der noen av stammene i  ti-stammeriket Israel, som ble bortført til Assyria i 722 f.kr. oppholdt seg før de forsvant ut i det historiske mørket da deres" fangevoktere" forsvant. 

To-stammeriket Juda ble bortført til Babylon i 586 f.kr. De fikk lov å vende tilbake til Jerusalem i 538 f.kr. som jøder, etter 40 år i fangenskap.  Etter at begge de mektige oldtidsrikene  Babylon og Assyria hadde forsvunnet fra jordens overflate, ble deres plass overtatt av nye verdensriker, først av Aleksander  den Stores rike i 332 f.kr. og deretter av romerske herskere på 100-tallet før kr. 

Jødene har etter hjemkomsten til landet sitt i 538 f.kr. oppholdt seg der sammenhengende i over 2500 år, selv om romere og arabere etter tur har  forsøkt å jage dem ut. Noen få  overlevde på hjemmebane, men de fleste ble spredt over hele verden inntil de begynte å vende tilbake  på slutten av 1800-tallet. Den store alyah fant sted etter gjenopprettelsen  av staten Israel i 1948, og den pågår fremdeles. En av stammene i ti-stammeriket  Israel,  Manasse stamme, som har levd anonymt i diasporaen i Kina og i India i ca. 2700 år har blitt identifisert og fått lov av den israelske regjering å komme tilbake i år, ca. 10000 mennesker.    

3 liker  
Kommentar #932

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Go ahead, punk!

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Både i Frihetskrigen i 1948 og i de to krigene på 1960- og 70-tallet hadde det ikke gått som det gjorde, uten et mektig inngrep fra Guds side. Og tenk på israelittenes  overgangen over Rødehavet!

Som filosofen sier: It takes two to tango.

Og dette vet alle som skriver fortellinger.

Uten at Gud først hadde forherdet Faraos hjerte, ville det ikke vært mulig for Gud og Moses å drukne den egyptiske hæren på spektakulært vis.

Et Palestina uten arabiske fastboende, ville gjort den israelske statsdannelsen konfliktfri, våpenfri, flyktningefri og blodfattig. (Nøyaktig på samme vis som at et Kanaan uten fastboende ville gjort Josvas landnåm blodfattig.)

Hele profetiopplegget sirkler rundt ett enkelt narrativt tema: Helten må ha en fiende han kan tukte og ydmyke for at underholdningsverdien skal kunne forsvares.

Go ahead, punk! Make my day!

Kommentar #933

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Les det med en klype salt!

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og dette vet alle som skriver fortellinger.

Alt man leser om Israel og de ti tapte stammene, skal man lese med en god  klype salt.  Det som står i Riksavisen om 10-stammeriket Israel, Nordriket i Det hellige land virker likevel  historisk troverdig, selv om det alltid er lurt å ha saltkaret stående klar. Israels 10 tapte stammer – Riksavisen.1 liker  
Kommentar #934

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jødene er ikke de fredligste men okkuperer, utvider land som de har stjålet, terroriserer uskyldige palestinere og bedriver tortur i statelig regi med omverdens stilltiende samtykke

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Alt man leser om Israel og de ti tapte stammene, skal man lese med en god  klype salt.  Det som står i Riksavisen om 10-stammeriket Israel, Nordriket i Det hellige land virker likevel  historisk troverdig, selv om det alltid er lurt å ha saltkaret stående klar. Israels 10 tapte stammer – Riksavisen.

Tittelen på min kommentar er et sitat fra den artikkelen du lenker til og som du kaller "historisk troverdig".

Men din kommentar #933 med tilhørende latterlige røverhistorie, er ikke svar på min #932.

#932 handler om problemet med, og konsekvensene av, å se historiens gang som teleologisk determinisme.

Kommentar #935

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Status i Gaza.

Publisert 5 måneder siden

I et halvt års tid i 1957, fra mars til september, patruljerte mine kamerater og jeg dag og natt i Gaza  langs grensen til Israel på egyptisk side, sammen med FN- soldater fra 7 andre land for å hindre terrorister å komme inn i Israel. De hadde i noen år terrorisert den jødiske befolkningen på den andre siden av grensen. I forhold til terroren som har funnet sted mot Israel  i samme tidsrom i 2018, var terroren den gang bare barnemat. Bare en eneste gang stoppet vi en forskremt ensom ulv på vei over grensen.  

"På liksom" regner jeg  fremdeles grenseoppdraget som  mitt ansvarsområde! Hvor godt blir grensen bevoktet  av israelske soldater i dag? Etter min vurdering, svært godt. Bedre enn det  FN-soldatene gjorde. Israelerne forsvarer sitt land med nebb og klør. 

Hva har palestinerne oppnådd etter et halvt år med terror? Skader på jordbruksområder, infrastruktur og et bolighus  for millioner av sekel, å drepe en IDF-soldat og skade noen andre, Men de har ikke greid å trenge gjennom sikkerhetsgjerdet i store mengder for å marsjere mot Jerusalem, etter det aller viktigste drepe noen jøder langs ruten, og/eller kidnappe en israelsk soldat til bruk som forhandlingskort. Det eneste positive Hamas og dens ledere har oppnådd er å vende  verdens oppmerksomhet  mot Gaza der palestinerne nå kjemper "en innbitt kamp mot en brutal og hensynsløs okkupasjonsmakt". På det punkt har de kanskje lykkes over forventning.

2 liker  
Kommentar #936

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Karakterene kan ikke bekjempe manus, vet du.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hva har palestinerne oppnådd etter et halvt år med terror?

Forøvrig vil jeg tipse deg om å lese litt mer av artikkelforfatteren til "det historiske troverdige" Israels 10 tapte stammer – Riksavisen.

Han heter Jarle Johansen, og han har vært aktiv på VD.

Les og bli underholdt!


Kommentar #937

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Men Bibelen hadde rett.

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

heter Jarle Johansen, og han har vært aktiv på VD.

Les og bli underholdt!

"Kristendommen har for det meste vist liten interesse for samlingen av Israel. De som har, har vanligvis kun vist interesse for samlingen av jødene, som sammen med Benjamin og noen av levittene, utgjør Judas «sørlige Kongerike». Få, hvis noen, har vist interesse for samlingen av det «nordlige Kongeriket». Hvorfor? Fordi, ulikt jødene, har de nordlige israelittene mistet sitt språk og sin kulturelle identitet. Hvordan skal de da bli samlet?"

Så langt deler jeg forundringen til  Jarle Johansen i det han skriver om "De 10 tapte stammene". I noe av det andre han har funnet frem til, er jeg skeptisk, og noe tror jeg er riktig. 

Det er min erfaring at historieseksjonene ved noen universiteter er svært skeptiske til den historiske fremstillingen om Israel, som kommer frem i Bibelen hvis fremstillingen ikke er mainstream. Verken det andre templets beliggenhet i Davids by  på Tempelhøyden i Jerusalem,  eller israelittenes overgang over Rødehavet etter oppholdet i Egypt blir problematisert i  lærebøkene. Det hender ikke ofte at fagfolk i ettertid innrømmer at Bibelen hadde rett. Slik kan det også bli når forskerne begynner å se på hvor det blei av de ti tapte stammene. Kanskje de oppdager  at etterkommerne  befinner seg i  Europa og  Amerika likevel?

3 liker  
Kommentar #938

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det skjer nå - og de vises i verden sin ord skal bli til skamme

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
"Kristendommen har for det meste vist liten interesse for samlingen av Israel. De som har, har vanligvis kun vist interesse for samlingen av jødene, som sammen med Benjamin og noen av levittene, utgjør Judas «sørlige Kongerike». Få, hvis noen, har vist interesse for samlingen av det «nordlige Kongeriket». Hvorfor? Fordi, ulikt jødene, har de nordlige israelittene mistet sitt språk og sin kulturelle identitet. Hvordan skal de da bli samlet?"

Jesu Kristi Kirke arbeider bevisst for innsamlingen av Israel. Det er gjennom denne kirken jeg har fått vite at jeg tilhører Efraims stamme. Kirken arbeider verden rundt med dette formålet.

Johannes 10:"16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde." 

Les denne setningen nøye, Roald, for det skjer nå!

2 liker  
Kommentar #939

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Hva mener du?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Les denne setningen nøye, Roald, for det skjer nå!

Johannes 10:16:" Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti." Disse Jesu ord har jeg undret meg over siden jeg var ung, men ingen sakkyndige ga meg  svar på min undring. 

Nå har det begynt å klarne for meg, men det er fremdeles mye som jeg lurer på. Har du noe å tilføye, Tore Olsen? Kan det få betydning for stormløpet mot Israel?

1 liker  
Kommentar #940

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

De tidligere innbyggerne

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Johannes 10:16:" Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti." Disse Jesu ord har jeg undret meg over siden jeg var ung, men ingen sakkyndige ga meg  svar på min undring. 

Nå har det begynt å klarne for meg, men det er fremdeles mye som jeg lurer på. Har du noe å tilføye, Tore Olsen? Kan det få betydning for stormløpet mot Israel?

Kan "de andre får" være dem som nå står ved grensene til Israel? Etterkommerne til dem som måtte flykte etter 1948?

Herrens veier er uransakelige.

Kommentar #941

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Herrens veier er uransakelige.

For noen er de det, mer eller mindre!  

"Kan "de andre får" være dem som nå står ved grensene til Israel? Etterkommerne til dem som måtte flykte etter 1948?" Går spørsmålet til meg, velger jeg ikke å  svare. Jeg ser på det som et retorisk spørsmål, fordi du  vet svaret. Slike spørsmål skal man høflig le av. De har bare underholdningsverdi.

2 liker  
Kommentar #942

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Å le høflig av noe

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Slike spørsmål skal man høflig le av. De har bare underholdningsverdi.

Jeg tenkte jo på følgende sitat fra artikkelen du lenket til:

"Jødene er ikke de fredligste men okkuperer, utvider land som de har stjålet, terroriserer uskyldige palestinere og bedriver tortur i statelig regi med omverdens stilltiende samtykke"

Men du tenker kanskje at det er vi hvite europeere som har forrang til landet?

Kommentar #943

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Jeg ønsker å være høflig.

Publisert 5 måneder siden

Kan noen andre gi Gjermund Frøland et svar!

1 liker  
Kommentar #944

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Johannes 10:16:" Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti." Disse Jesu ord har jeg undret meg over siden jeg var ung, men ingen sakkyndige ga meg  svar på min undring. 

Nå har det begynt å klarne for meg, men det er fremdeles mye som jeg lurer på. Har du noe å tilføye, Tore Olsen? Kan det få betydning for stormløpet mot Israel?

Det betyr akkurat og nøyaktig Hva Jesus sier. Jødene var den sti som tok i mot Kristus. Han gjorde jødene oppmerksom på at de var ikke alene om å være Hans får. Han hadde andre får som var blitt ført bort gjennom historien, spesielt Efraim.

I vår tid så samles disse fårene og de skal bli ett folk - igjen. Det har stor betydning for innsamlingen av Israel - kommer med noen detaljer senere.

2 liker  
Kommentar #945

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

OK!

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Kan noen andre gi Gjermund Frøland et svar!

Jeg forventer ikke at du skal ha noe svar. Jeg har heller ingen svar.

Men jeg får følelsen av, når du velger å lenke til riksavisen.no og Jarle Johansen, at du har snudd 180 grader med tanke på din støtte til staten Israel.

1 liker  
Kommentar #946

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

riksavisen.no

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Alt man leser om Israel og de ti tapte stammene, skal man lese med en god  klype salt.  Det som står i Riksavisen om 10-stammeriket Israel, Nordriket i Det hellige land virker likevel  historisk troverdig, selv om det alltid er lurt å ha saltkaret stående klar. Israels 10 tapte stammer – Riksavisen.

Her er en plakat fra riksavisen.no.

Dette nettstedet bruker du som kildemateriale for dine "opplysninger".

Og du snakker om stormløpet mot Israel.

Kommentar #947

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Hva er sant?

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette nettstedet bruker du som kildemateriale for dine "opplysninger".

Av det som kommer frem i Riksavisen av Jarle Johansen vil jeg ikke kaste ut alt med badevannet, men som sagt tidligere har jeg saltkrukken stående parat, for innimellom det jeg leser, oppdager jeg mangt interessant som jeg har hørt om i andre sammenhenger. 

Jeg har kommet til at det må være mye som ikke er ferdig utforsket om de 10 bortkomne stammene av Israel. Riksavisens fremstilling av disse stammene er sammenfallende med  et historiesyn som  jeg ble presentert for i en kristen menighet i Calefornia for 30 år siden.  Den gang slo jeg forståelsen vekk som løst tankespinn, men etter to gangers  gjennomlesning av Jarle Johansens utredning i Riksavisen, begynte jeg andre gang  å se etter det som  jeg vet er historisk holdbart, og som ingen seriøs historiker vil trekke i tvil.  Det var ikke så rent lite. 

Men fremdeles tviler jeg på Johansens  konklusjon i avslutningen. Min egen selvsnekrede konklusjon gjennom et langt liv holder jeg fremdeles på: Israel er løfteslandet,  og jødene Guds utvalgte folk. 

1 liker  
Kommentar #948

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Det betyr akkurat og nøyaktig Hva Jesus sier. Jødene var den sti som tok i mot Kristus. Han gjorde jødene oppmerksom på at de var ikke alene om å være Hans får. Han hadde andre får som var blitt ført bort gjennom historien, spesielt Efraim.

I vår tid så samles disse fårene og de skal bli ett folk - igjen. Det har stor betydning for innsamlingen av Israel - kommer med noen detaljer senere.

Nej, detta är inte Bibliskt, sanningen är precis tvärtom. judarna var inte den sti som tog emot Kristus, judarna var den sti som förnekade Jesus. Jesu ord går inte att missförstå, ty Jesus sade till judarna; ""Men I tron mig icke, ty I ären icke av mina får. Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem och de följa mig." Joh. 10:26-27. Judarna varken trodde, lyssnade eller följde Jesus. Petrus ord kan ej heller missförstås; Ja, I förnekade honom, den helige och rättfärdige, och begärden, att en dråpare skulle givas åt eder. Och livets furste dräpten I, ..... " Apg. 3:14-15.

Judarna som nation eller folk blir inte Jesus får (sti) förrän Jesus kommer åter och de har ångrat sin synd, vilket de ännu inte har gjort.

"Han gjorde jødene oppmerksom på at de var ikke alene om å være Hans får. Han hadde andre får som var blitt ført bort gjennom historien, spesielt Efraim."

Detta är en mycket viktig sanning som du här nämner, en sanning som nästintill inte alls förkunnas inom menigheten, och pga. detta råder det så stor okunskap om skillnaden mellan Israels hus och Juda hus. Därför är näst intill all förkunnelse fokuserad på tron att judarna ensamma utgör Guds egendomsfolk, när dom i verkligheten endast utgör 1/12, och dessutom en liten sådan del.

Den andra sti som skulle lyssna till Jesu röst, Joh. 10:16, det är de förlorade fåren av Israels hus, (de tio förlorade stammarna). De skall inte återsamlas till sitt forna hemland i Palestina, ty Herren sade till konung David genom profeten Natan;

"Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att de får bo kvar där utan att vidare bliva oroat. ..... "  2Sam. 7:10. Den platsen har dom fått för länge sedan. Såsom Jakob (Israel) församlades till Josef i Egypten för sin fysiska överlevnad, så har många av de förlorade, men återfunna, fåren av Israels hus församlats till Josefs förstfödde son Efraim i Amerika under främst 1700, 1800-talen, för sin, både fysiska överlevnad och andliga frihet, där Herren har "planterat" dem enligt sitt löfte till David.

Kommentar #949

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Men hvem er så "Israel", hvem er "grekere" og hvem er "hedninger"?

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
"Han gjorde jødene oppmerksom på at de var ikke alene om å være Hans får. Han hadde andre får som var blitt ført bort gjennom historien, spesielt Efraim."

I Apg. 28, 20 sier Paulus: "Det er for ISRAELS håps skyld jeg bærer denne (fengsels-) lenke."

Han taler da til de eldste jøder i Rom og sier:
"24 Noen ble overbevist ved det han sa, men andre var vantro. 25  De gikk så fra hverandre i uenighet, etter at Paulus hadde sagt disse ord: Rett talte DHÅ ved profeten Jesaja (kap. 6, 9-10) til deres fedre da han sa: 26 Gå til dette folk (Israel må vel det være da?) og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne! 27 For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem. 

28 Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og DE SKAL HØRE."


Nå ser vi i vers 24 at NOEN ble overbevist. Gud har alltid latt "en rest" av Israel bli frelst gjennom hele historien. Men de andre var vantro, men de var ikke alle. Dette stemmer godt med Rom. 11, 25-26: 

"...Forherdelse er for EN DEL (altså ikke alle, jamfør Apg, 28, 24) kommet over ISRAEL (jamfør Apg. 28, 20 "for ISRAELS håps skyld"), INNTIL HEDNINGENES fylde". 

Hvem er så disse hedningene i "hedningenes fylde"? "Grekere" som Paulus talte til i mange av sine brev, "jøde først, så greker"? Etter mitt syn NEI. I Efeserbrevet, ETTER at Paulus sagt: "Så skal dere da vite at Guds frelse er blitt sendt til HEDINGENE, OG DE SKAL HØRE" og slik avluttet og lukket Apostelgjerningstiden....så skriver han i Ef. 3, 3 om "HEMMELIGHETEN, slik jeg ovenfor (i kap 2) har skrevet med få ord". Det er at både jøde og hedning, "de to" i kap. 2, 15 er gjort til "ett legeme ved korset" (v. 16). Om disse, både jøde ("en rest"?) og hedning sier han "ER frelst" (v. 8) og "SATT i himmelen med Kristus" (v. 6). Og dette er "hemmeligheten" i kap. 3, 3 om oss hedninger " Det var i tidligere tidsaldre IKKE gjort kjent blant menneskene i tidligere tidsaldre" (v. 5) og bestemt fra "evige tider av" (v. 11). 

Om oss hedninger her står det i kap. 1, 14: "han som er pantet på vår arv, INNTIL eiendomsfolkets (Israels) forløsning". Denne forløsning for dem vil komme når "Redningsmannen fra Sion kommer" (Rom. 11, 26). 

Det er vi hedninger (ikke "grekere" som hedninger, for det ble avsluttet med Paulus sine ord i Apg. 28, 28 ("jøde først, så greker") i dag "HØRER HANS RØST" (samme vers) og som i dag forvalter Guds ord. Vi er ikke "grekere", det kan umulig stemme. Hvis det stemmer, skal vi settes i 1000-årsriket etter jødenes løfte fra GT, men EF. 2, 12 sier vi da var UTEN Kristus , paktene og løftene. Paulus gjentar det i Rom. 9, 4 og sier at paktene og løftene tilhører "israelittene".

Vi er ikke grekere, som Paulus taler til i mange brev, hvor det er helt tydelig at den messianske jødedommen er til stede. Vi er heller ikke israelitter, vi er de hedninger Paulus fikk åpenbarelse om som en hemmelighet, og som han skriver om først i år 62-63 etter at Apostelgjerningstiden er avsluttet, og etter alle brevene i samme periode var avsluttet. Med Efeserbrevet og Kolosserbrevet åpenbarer Paulus for oss noe nytt, "om en husholdning i tidenes fylde (som vi nå er i) : å samle til ett I KRISTUS, både det som er i himmelen (hvor Kristus nå er) og det som er på jorden (oss troende i dag)." Ef. 1, 10. DERFOR sier Paulus at vi er satt i himmelen (2, 6) men vi ennå er her på jord og vårt liv er skjult med Kristus, Kol. 3, 3 og at vi har "all vår åndelige velsignelse i himmelen i Kristus" Ef. 1, 3.3.

LIKEVEL skal "HELE ISRAEL bli frelst " (og alle "grekere som var med de første messianske troende jøder, messiansk jødedom) når "redningsmannen kommer fra Sion."  HELE Israel må da være alle Israels stammer, etter mitt syn. De skal settes i Fredsriket her på jord. 

Vi andre er satt i himmelen. Mener du "vi andre" tilhører Efraim, så må etter mitt syn Gud ha brutt sine løfter med dem, for dersom de er oss (hvis jeg har forstått deg rett), så må da de også være sett i himmelen og skal ikke settes i Fredsriket. Det tror jeg ikke noe på.

Kommentar #950

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Hveten og klinten.

Publisert 5 måneder siden

Takk for din deltakelse på tråden, Tore Olsen. Jeg lytter til din forståelse av Skriften. Min forståelse er overfladisk når det gjelder de siste tider. Det er et vanskelig tema, og det er krevende  å skille hveten fra klinten i det som bringes til torgs.

1 liker  

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
26 dager siden / 2688 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
15 dager siden / 2525 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 2333 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
2 dager siden / 2077 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
rundt 1 måned siden / 1905 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1486 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
29 dager siden / 1459 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere