Knut Arild Hareide

30

Boikott bygger ikke fred

Handelsboikott er ikke noe godt bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten

Publisert: 11. mai 2018 / 1179 visninger.

Utenriksdepartementet slo denne uken fast at de kommunale vedtakene i Tromsø og Trondheim om boikott av israelske varer ikke er i direkte strid med Norges internasjonale handelsforpliktelser (Vårt Land 8. mai). Det betyr ikke at slike vedtak er kloke eller hensiktsmessige.

Uryddig og uforutsigbar. 

For det første er det ikke bra for Norge om norsk handels- og utenrikspolitikk skal variere fra kommune til kommune. Det gjør oss uryddig og uforutsigbar for omverdenen. Denne type utenrikspolitiske tiltak bør derfor overlates til Stortinget og regjeringen.

For det andre utgjør boikott av Israel en negativ særbehandling av verdens eneste jødiske stat. Det er dypt urettferdig, og kan i verste fall nøre opp under farlige holdninger til jøder. 

For det tredje bidrar ikke boikott til fred, forsoning og dialog. Det skaper heller ikke bedre forståelse mellom israelere og palestinere. Tvert i mot, bidrar det til økt mistro, og forsterker følelsen blant israelere om at verden ikke er villig til å lytte til deres side av saken.

For det fjerde vil en handelsboikott fra Norges side avskjære Norge fra enhver innflytelse. I dag kan vi fremføre kritikk direkte til israelske myndigheter, vi kan støtte krefter som arbeider for fred i regionen og vi kan støtte oppbyggingen av et bærekraftig palestinsk samfunn med grunnleggende helsetjenester og at alle barn får skolegang.

Urimelig ensidighet. 

Boikottaktivister framstiller ofte palestinernes kamp, som en Davids kamp mot Goliat. Mange israelere oppfatter seg imidlertid både i en Goliat- og en David-posisjon: Ja, de har en overveldende militærmakt i forhold til Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene. Samtidig er de sårbare i den konflikten de står i med store deler av den muslimske og arabiske verden. Historisk kommer de fra en posisjon som den svakeste og mest sårbare part, og de frykter at om de ikke er på vakt så havner de der igjen. 

Når det internasjonale samfunn er unyansert, urettferdig og ensidig i sin kritikk av Israel bidrar det bare til å styrke de minst forsonlige kreftene i israelsk politikk. Det faktum at Israel kritiseres mer i FN sammenheng enn alle andre land i verden til sammen, er en grov urettferdighet som bare styrker følelsen av isolasjon.

enkelte norske kommunepolitikere bestemmer seg for at med alle verdens diktaturer og autoritære regimer som grovt bryter med menneskerettighetene, så velger man kun å aksjonere mot det eneste demokratiet i Midtøsten. Det skaper neppe stor bekymring i Israel isolert sett, men det er en del av en større kampanje som oppfattes svært urimelig og inkonsekvent.

Vanskelig å forstå. 

VGs redaktør Hanne Skartveit beskriver dette godt i en kommentar, 12. desember i fjor:  «Den israelsk-palestinske konflikten er ikke svart-hvitt. Begge parter har gjort feil, begge har en berettiget frykt for den andre, og begge har grunn til å tvile på den andres vilje. Men at det er Israel som blir mål for boikott, i en region der autoritære versting-regimer er normalen, er vanskelig å forstå.»

På den andre siden er det mye som tyder på at når Israel oppfatter at det finnes en vilje til forstå- else for deres utfordringer i det internasjonale samfunn, så blir de også mer åpne for å lytte til omverdenen. For eksempel kom forhandlingene rundt Oslo-avtalen ut av et klima der flere og flere land hadde opprettet diplomatiske forbindelser med Israel, og Sovjetunionens kollaps gjorde slutt på en diplomatisk kampanje mot Israel ledet fra Moskva.

Styrket samarbeid. 

Handelsboikott er ikke noe godt bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten. Å rette boikott-våpenet kun mot en demokratisk rettstat med fri presse i en region full av verstingstater, er dessuten dypt urettferdig. Norge bør tvert i mot styrke handel, forskningssamarbeid og kulturutveksling med Israel, og bygge et nært forhold til dette viktige demokratiet i Midtøsten.

Trykket i Vårt land 11. mai 2018

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Knut Arild Hareide, jeg er meget skuffet over de holdninger og den uvitenheten du viser i dette innlegget.  Vedtakene i Tromsø og Trondheim dreier seg ikke om boikott av Israel.  Det dreier seg om å følge etiske retningslinjer, der en ikke kjøper varer og tjenester produsert i okkuperte områder, det være seg i for eksempel Tibet, Krim, Vest-Sahara eller Vestbredden.  Dette er noe helt annet enn boikott av Israel.

Jeg er forskrekket over at du i innlegget ditt ikke nevner Israels okkupasjon av de palestinske områdene med ett eneste ord.  Du får det til å virke som om vi her snakker om to jevnbyrdige parter.  Det er det ikke.  Vi snakker om en rå og brutal okkupasjonsmakt og et lidende, okkupert folk.  Hvem var det som snakket om at vi måtte ta hensyn til begge parter da vi sjøl var et okkupert land?

Jeg er fortørnet over at du som leder for et kristent parti omtaler andre land i Midtøsten som verstingstater.  Hvilket grunnlag for dialog legger du da?  Slike karakteristikker av dine medmennesker er uverdig for deg som en kristen partileder.

Jeg håper du i framtida setter deg bedre inn i saker før du uttaler deg.  Skal du fremme dialog, når du i det lange løp ikke fram med usannheter og kjekkaseri.

2 liker  
Kommentar #2

Jostein Sandsmark

87 innlegg  455 kommentarer

- Usannheter og kjekkaseri (!) #1

Publisert 9 måneder siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.
ikke nevner Israels okkupasjon av de palestinske områdene

Huff! - Dette er det verste eg har sett på trykk på ei stund.  " - en rå og brutal okkupasjonsmakt"

Dersom du hadde "satt deg bedre inn i saker"  (!)  --og erkjent den folkerettslege kjensgjerning at Israels "okkupasjon" av Judea og Samaria er heilt legal, ville alt du skriv blitt snudd opp ned. 

Det er pinleg å avdekka så forvridde haldningar til ei sak som er så lett å skaffa seg sann kunnskap om. Dei historiske kjensgjerningane om opprettinga av staten Israel og krigane dei har ført i ettertid, viser klårt at jødane er i sin gode rett i dei områda dei har herredøme over.

10 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er fortørnet over at du som leder for et kristent parti omtaler andre land i Midtøsten som verstingstater.  Hvilket grunnlag for dialog legger du da?  Slike karakteristikker av dine medmennesker er uverdig for deg som en kristen partileder.

Hvilken vidunderlig opphøyet moral har man ikke på venstresiden- når det passer seg slik

8 liker  
Kommentar #4

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Her var det mye som ikke er sant.

Publisert 9 måneder siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.
 Vedtakene i Tromsø og Trondheim dreier seg ikke om boikott av Israel.  Det dreier seg om å følge etiske retningslinjer, der en ikke kjøper varer og tjenester produsert i okkuperte områder, det være seg i for eksempel Tibet, Krim, Vest-Sahara eller Vestbredden.

Vedtaket i Trondheim dreide seg ikke om Tibet, Krim, Vest-Sahara eller en rekke andre områder i verden som i nyere eller eldre tider er okkupert av andre større stater. Vedtaket dreide seg om Vestbredden. Den er nå okkupert av Israel. Den var før 1967 okkupert av Jordan, før da av britene, før det igjen av ottomanerne. De som nå bor der, og kaller seg palestinere, har aldri hatt selvstyre.

10 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Dette var da et tåpelig innlegg mener jeg, da vedkommende øyensynlig ikke kan historie og sammenlikner den tyske okkupasjonen av Norge med Israels berettigete handlinger for å overleve som nasjon. Alvorlig talt. Dette er da historieløst. Drev nordmenn med selvmordbombing i tyske byer før okkupasjonen, skulle jeg gjerne vite. Var det ikke så at nabonasjonene gikk til angrep på Israel allerede like etter etableringen av Israel som stat i 1948, og senere startet flere kriger mot Israel etter opprettelsen av landet grunnet masseutryddelsen av 6 millioner jøder under holocaust ? Trond Pedersen burde sette seg på skolebenken igjen og lære historie, for han gir seg ut på noe han ikke har peiling på, øyensynlig. Og hvorfor mener han da ikke at vi også skulle boikotte varer fra Tibet som jo Kina okkuperte samt varer fra Vest Sahara, som Marokko har okkupert. Det går da an å være litt etterrettelig. Dessuten er ikke Gaza okkupert, men vanstyrt av et brutalt Hamas regime,som har som fremste mål å utslette Israel som stat. Norske kommuner som boikotter varer fra Vestbredden, burde være mer konsistente og da også inkludere ovennevnte land. Så Trond Pedersen. Du burde heller be Hareide om unnskyldning da han har åpenbart myebedre greie på historie og politikk enn deg. Skam deg, du som ytrer meninger  som oser av antisionisme. Noen burde kanskje spandere en tur til Auschwitz, så kunne du med egne øyne få se noe av historikken bak jødeutryddelsen. Da hadde du sikkert fått en sårt etterlengtet syn på virkeligheten

7 liker  
Kommentar #6

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Helt korrekt Pedersen

Publisert 9 måneder siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du får det til å virke som om vi her snakker om to jevnbyrdige parter.  Det er det ikke.

Se min kommentar på tråden Nøkkelfolket.

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det skaper heller ikke fred at Israel har full frihet til å begå overgrep. Som sett over også moralsk frikjennelse for de samme overgrep.

Kommentar #8

Kjetil Nilsen

55 innlegg  757 kommentarer

Ikke boikott, ikke sanksjoner .... men hva?

Publisert 9 måneder siden

Hareide berører ikke okkupasjonen med ett ord i sitt innlegg - som om den ikke har noe med kravene om boikott og sanksjoner å gjøre.

Realiteten på Vestbredden er imidlertid slik Pedersen skriver i sin kommentar: Vi står overfor en rå og brutal okkupasjonsmakt og et lidende, okkupert folk. Hareide har selv besøkt Vestbredden, og har førstehånds kjennskap til forholdene.

De systematiske krenkelsene av internasjonal rett, og neglisjeringen av den okkuperte sivilbefolknings krav på beskyttelse av liv og eiendom, er det ene og alene Israel som okkupasjonsmakt som har ansvar for. Ingen andre. Okkupantens overgrep må faktisk betraktes i et svart-hvitt perspektiv, ettersom sivilbefolkningen i praksis er uten rettsbeskyttelse. Det hjelper lite om Hareide ønsker å støtte seg på VGs Hanne Skartveit som sannhetsvitne for å påstå noe annet.    

Systematisk mishandling av barn 
En lakmustest på okkupasjonens brutale karakter, er å se nærmere på hvordan israelske okkupasjonsmyndigheter behandler mindreårige som lever under israelsk okkupasjon på Vestbredden. Dersom ikke en gang barna skånes, vil det være en klar indikasjon hvordan  sivilbefolkningen forøvrig behandles.  

Det amerikanske utenriksdepartementet bør kunne være en akseptabel kilde for Hareide i denne sammenheng. Den 20. april publiserte departementet sin årlige rapport om menneskerettighetssituasjonen rundt om i verden.

I omtalen av Israel/Palestina refereres bl.a. til UNICEFs rapport fra 2013 – Children in Military Detention – som konkluderte med at “Mistreatment of Palestinian children in the military detention system appears to be widespread, systematic and institutionalized”. Med andre ord: Omfattende, systematisk og institusjonalisert mishandling av barn. - Kan dette betraktes annerledes enn i et svart-hvitt perspektiv, Hareide?

Den ferske rapporten fra US State Department henviser videre til ca. 400 vitneavhør av mindreårige, foretatt etter 2013. Dette materialet bekrefter UNICEFs konklusjoner, heter det. I tillegg viser rapporten spesifikt til dokumentasjon om mindreårige arrestanter fra 2017, der det fremkommer at:
* 93% av barna fikk hendene bundet med plastikkstrips ved arrestasjon
* 80% av barna ble påført bind for øynene
* 58% av barna ble utsatt fysisk mishandling
* 90% av barna ble frarøvet advokatbistand før avhør

Folkerettsbrudd  og overgrep uten konsekvenser?
Forstår jeg Hareide rett, er han ikke bare imot boikott av israelske varer produsert på den okkuperte Vestbredden, men også imot iverksetting av enhver form for sanksjoner mot okkupasjonsmakten Israel. Men han kan ikke bestride og lukke øynene for den israelske okkupasjonens brutale karakter – fortsatt etter 51 år.  Israel opptrer som alt annet enn en demokratisk rettsstat i de okkuperte områdene.

Så hvordan mener Hareide Norge skal forholde seg til disse overgrepene mot sivilbefolkningen og Israels kontinuerlige brudd på folkeretten? 

2 liker  
Kommentar #9

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk for grundig dokumentasjon!

1 liker  
Kommentar #10

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Boikott bygger ikke fred!

Publisert 8 måneder siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Så hvordan mener Hareide Norge skal forholde seg til disse overgrepene mot sivilbefolkningen og Israels kontinuerlige brudd på folkeretten?

Hvis Kjetil Nilsen hadde lest Knut Arild Hareides innlegg, så hadde han sett at Hareide der svarer følgende på spørsmålet ovenfor: ”I dag kan vi fremføre kritikk direkte til israelske myndigheter, vi kan støtte krefter som arbeider for fred i regionen og vi kan støtte oppbyggingen av et bærekraftig palestinsk samfunn med grunnleggende helsetjenester og at alle barn får skolegang.”

Når det gjelder det første punktet skriver han følgende: ”Når det internasjonale samfunn er unyansert, urettferdig og ensidig i sin kritikk av Israel bidrar det bare til å styrke de minst forsonlige kreftene i israelsk politikk. Det faktum at Israel kritiseres mer i FN sammenheng enn alle andre land i verden til sammen, er en grov urettferdighet som bare styrker følelsen av isolasjon.”

Kan tiltakene som Hareide her nevner løse problemene for palestinere som lider? Kanskje ikke. Vi må vel innrømme at vi i Norge neppe kan løse problemene for folk verken på Vestbredden, i Syria eller i Jemen. Det er de to sistnevnte stedene hvor lidelsene er størst. Enda mindre kan vi nok gjøre i Trondheim eller i Tromsø, utgangspunktene for debatten i denne tråden.

Når det gjelder okkupasjon, har jeg stor forståelse for at Hareide ikke nevner det. Det skulle være unødvendig, når norske media nesten daglig snakker om Israels okkupasjon. Kritikken mot Israel på dette punktet er både unyansert og ensidig. Store deler av verdens landområder er i eldre eller nyere tid okkupert av en eller annen stormakt, uten at dette får tilnærmelsesvis det samme fokus som Israels okkupasjoner. For øvrig viser jeg til min kommentar #4 i denne tråden.

Dessuten gir Hareide en grundig begrunnelse for hvorfor boikott ikke virker, og hvorfor det skader mer enn det gagner.

Israel gav tilbake mesteparten av de landområder som de okkuperte i 1967-krigen. Egypt fikk igjen Sinai, mot at Israel fikk en fredsavtale med Egypt. Israel har vært negative til å gi tilbake Vestbredden og Golanhøydene fordi de ikke har kommet fram til en tilfredsstillende fredsavtale med de berørte partene.

Erfaringene fra Gaza viser problemene med å gi fra seg land uten tilfredsstillende fredsavtale. I 2005 trakk Israel seg ut av Gaza, og overlot dette området til befolkningen der. Dette førte til at Gaza ble brukt til å angripe Israel med både raketter, bomber og tuneller.  Nå brukes Gaza til demonstrasjoner og angrep ved grensegjerdet. Dette gjøres for å påvirke verdensopinionen. Israelerne tvinges til å skyte på demonstrantene for å hindre at disse strømmer inn i Israel.

5 liker  
Kommentar #11

Kjetil Nilsen

55 innlegg  757 kommentarer

... men er det noe å kritisere?

Publisert 8 måneder siden

- I dag kan vi fremføre kritikk direkte til israelske myndigheter, skriver Hareide.

Joda, det kan vi - inkludert Hareide selv. Men kritiserer han israelske myndigheters forvaltning av okkupasjonen?

Jeg hører ham ikke. Hva er det i så fall han kritiserer? Den omfattende, systematiske og institusjonaliserte mishandlingen av mindreårige arrestanter, for eksempel? Bidrar han til å sette søkelys på denne mishandlingen i det offentlige rom og fra Stortingets talerstol? Krever han oppfølging og konkrete tiltak fra regjeringen for å få stanset slike former for grove maktovergrep mot den okkuperte sivilbefolkningen?

Hvor er engasjementet? Jeg hører bare fra Hareide at kritikk av Israel er urettferdig, unyansert, ensidig ….. Så, ser han i det hele tatt noe det er grunn til å kritisere ved okkupasjonspolitikken? Krenkelsene av folkeretten? Krigsforbrytelsene?

På spørsmål i Stortinget 23.02.2015 fra SVs Karin Andersen hva Norge vil gjøre for å sikre at arresterte palestinske barn behandles i tråd med internasjonale konvensjoner, svarte daværende utenriksminister Børge Brende bl.a.:

- Unicef kommer med i alt 38 praktiske forslag for å reformere det militære fengselssystemet for å sikre at barnas rettigheter ivaretas og dårlig behandling reduseres….
- Frihetsberøvelse av barn er en siste utvei og bør vare kortest mulig. Arrestasjoner bør skje i dagslys. Plastikkremmer rundt håndleddene bør forbys. Transport må skje i verdige og sikre former, ikke med bind for øynene. Avhør av barn bør alltid foregå under påsyn av advokat og barnets familie. Barn skal ikke settes i isolat….
- Vi forventer at Israel følger opp de forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet og at menneskerettsstridig praksis opphører.

Jeg går ut fra at Hareide deler Brendes synspunkter. Den ferske rapporten fra US State Department (se min kommentar #8) viser imidlertid at israelske okkupasjonsmyndigheter ikke har endret sin praksis. Brutaliteten fortsetter som før. Hva gjør man da? Hva tar Hareide til orde for?

Minner om at det internasjonale samfunn er forpliktet til å bidra til at folkeretten følges (art. 1) og skal aktivt bidra til at brudd på folkeretten opphører (art. 41).

1 liker  
Kommentar #12

Kirsti Næss

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ingen norske kommuner boikotter Israel! Trondheim og Tromsø boikotter varer fra okkupert område – altså fra det som ikke er Israel. 

1 liker  
Kommentar #13

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det er da bemerkelig hvordan du unnlater å kritisere myndighetene på Vestbredden og Gaza. Hvordan tror de de behandler sine egne ? Eller har de da en annen legimitet enn Israel ?  Har du lest boken "Sønn av Hamas" der en sønn av Hamas egne ledere åpenhjertig forteller sin historie. Ikke særlig oppløftende, nei. Hva med Hamas som bruker barn og kvinner som levende skjold i konflikten med Israel. Jeg så senest igår et bilde fra grensen mellom Gaza og Israel, der de brukte barn som skjold, mens da Hamas folka var i bakgrunnen. Ja, det er bemerkelsesverdig hvordan du bruker så mye tid og krefter på å sverte Israel, mens palestinerne slipper unna, hvordan de behandler sine egne som ikke støtter opp om deres politikk 100 %. Slikt kaller jeg for en balansert beskrivelse, men balanse er vel et ukjent begrep for deg

4 liker  
Kommentar #14

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Hvordan skal da dette fungere i praksis ? Om det står made in Israel, hvordan kan man da sjekke at dette produktet helt eller delvis produsert i de omstridte områdene, eller skal man da utnevne et kontrollutvalg i disse kommunene til å sjekke opphavstedet for disse produktene ? Det blir jo bare håpløst !

2 liker  
Kommentar #15

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Den beste måten å få dette til å fungere i praksis, er at Israel trekker sine styrker ut av Vestbredden og avslutter okkupasjonen!  Slik Tyskland måtte gjøre i Norge.

Kommentar #16

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Og du er jo så balansert at det er en fryd...

Kommentar #17

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jostein Sandsmark:  Les dette utdraget fra nettutgaven av Store Norske Leksikon:

"Seksdagerskrigen: Den tredje arabisk-israelske krigen, Seksdagerskrigen i 1967, førte til at Israel okkuperte Gaza og Vestbredden samt Øst-Jerusalem, som alle tilhørte det gamle mandatområdet Palestina, så vel som Golan-høydene, tilhørende Syria og Sinai, tilhørende Egypt. Øst-Jerusalem ble deretter de facto annektert, og Jerusalem forent under israelsk styre.

Deretter befestet Israel sin okkupasjon, blant annet med oppføring av bosettinger, som – særlig for Vestbredden og Øst-Jerusalem – er blitt det viktigste hinder for senere fredsforsøk.Etter omfattende diplomati, vedtok FNs sikkerhetsråd, 22. november 1967, enstemmig det mest sentrale dokument i fredsprosessen for Midtøsten: Resolusjon nr. 242 (1967). Den er ikke entydig, men forstås å kreve at Israel skulle trekke seg tilbake fra alle territorier landet okkuperte under Seksdagerskrigen."

Det internasjonale samfunnet har aldri godtatt Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

1 liker  
Kommentar #18

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det ligger i vedtaket fra Tromsø at de ikke skal kjøpe varer som Kina produserer i Tibet, Russland på Krim, Marokko i Vest-Sahara og Israel på Vestbredden.  Sjølsagt støtter jeg alt dette.

Du trenger ikke tenke på at noen skal spandere en tur på meg til Auschwitz, for jeg har vært både der og i Yad Vashem, Holocaustmuseet i Jerusalem.  Har du?

Men Holocausttragedien gir ikke staten Israel noen rett til å okkupere rått og brutalt et annet folk.  Holocaust var da ikke palestinernes skyld.  Å legitimt kritisere staten Israel er ikke å vise jødehat, slik du vil ha det til.  

2 liker  
Kommentar #19

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Tor du da at det ville  bli fred i området ??????

Israel trakk seg ut av Gaza i 2005. Ble det fred i området etter det ??? Vel, det er da non som tror på eventyr, menn virkeligheten blir gjerne noe annet

5 liker  
Kommentar #20

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ja, jeg tror nok at jeg er mer balansert enn deg, og i alle fall mer realistisk !

4 liker  
Kommentar #21

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ja, om du da har vært i Auschwitz, så burde du ha lært av det. Det ser ikke sli ut etter dine kommentarer, så du burde vel ta deg en ny tur nedover igjen, så kanskje du kunne forstå realitetene bedre. Det var jo massemordene av jøder under WW2 som var foranledningen til opprettelsen av staten Israel. Du kjenner øyensynlig ikke til alle krigene som er blitt ført mot Israel etter opprettelsen av staten, av dets naboer, som prøvde å ødelegge landet. Det har da øyensynlig også gått deg hus forbi årsaken til Israels nærvær i Judea/Samaria. Det er selvsagt for å forhindre stor våpenimport fra bl. a Iran som skulle plasseres helt inn til grensen, for så å brukes mot israelske mål. Den kontroll Israel må ha i disse områdene er helt nødvendig for at landet skal overleve. Det samme gjelder selvsagt Gaza. Men det har du vel heller ikke fått med deg. Så,les deg gjerne opp på nyere historie fra disse områdene, så kanskje du kunne blitt mer orientert

4 liker  
Kommentar #22

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Alt det du nevner her, er kjent for meg.  Men det gir ikke Israel noen rett til å okkupere de palestinske områdene.  Ta deg en tur til Vestbredden og se fakta på bakken.

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Ja, om du da har vært i Auschwitz, så burde du ha lært av det.

Ja, jeg lærte at ingen skulle oppleve det jødene opplevde, ei heller Palestinere. Israel lærte at alle middler er lov for å sikre egne interesser.

1 liker  
Kommentar #24

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Israel har ikke gitt opp kontrollen over Gaza.  De har hele enklaven i et jerngrep.

Kommentar #25

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert 8 måneder siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Israel har ikke gitt opp kontrollen over Gaza.  De har hele enklaven i et jerngrep.

Hadde palestineraraberne sluttet å angripe Israel ville det vært fred for lenge siden.

6 liker  
Kommentar #26

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Og hadde Israel nøyd seg med det området de fikk i 1948 og ikke stadig grafset til seg mer, hadde det vært fred for enda lenger siden.  Ikke glem at vi snakker om en okkupant og et okkupert folk.  Din logikk er sammenlignbart med dette:  Hadde nordmennene latt være å yte motstand og sabotert tyskerne under den andre verdenskrigen, hadde vi fått fred mye før.  Kongen skulle aldri sagt nei!


2 liker  
Kommentar #27

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

*

Publisert 8 måneder siden

Det bittelille Israel sammenlignet med de kjempestore araberlandene...

Men det unner ikke araberne jødene.
Det gjør heller ikke mange nordmenn som vi ser her.

7 liker  
Kommentar #28

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Til din opplysning er det Hamas som styrer i Gaza, med jernhånd. Selvsagt er det nødvendig for Israel å sjekke hva som blir importert sjøveien til Gaza. Egypt sjekker sydgrensen. Uten denne kontrollen hadde Hamas fått importert store mengder våpen som de ville bruke mot Israel, fra bl.a. Iran, som da ville sende disse inn med skip sjøveien. Som vi da ser, er det helt nødvendig med grensekontroll, og Egypt har allerede ødelagt flere tunneler under grensen som skulle benyttes til våpen import. Hamas har som fremste mål å utslette staten Israel, og det vil selvsagt Israel gardere seg mot. Det skulle bare mangle

3 liker  
Kommentar #29

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Dette viser jo helt klart mangel på historiske forhold. Det var selvsagt helt andre forhold som rådet da tyskerne okkuperte Norge. Situasjonen i Israel er selvsagt en helt annen.Etter flere kriger mot den unge og sårbare staten , var Israel nødt til å ta grep for sin egen sikkerhets skyld. For å eksistere  rett og slett. Tyskland hadde helt andre motiver under WW2. Norge var ikke en trussel mot Tyskland. Så du ser din sammenligning da ikke henger på en greip.

5 liker  
Kommentar #30

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

"Vi vet best"?

Publisert 8 måneder siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det ligger i vedtaket fra Tromsø at de ikke skal kjøpe varer som Kina produserer i Tibet, Russland på Krim, Marokko i Vest-Sahara og Israel på Vestbredden.  Sjølsagt støtter jeg alt dette.

Hva er det som gjør folk oppe under Nordpolen så fantastisk gode på å løse problemer i Afrika og Asia - i form av luftslott  på papiret og i glupe vedtak ?

Aldri har det vært hardere kamper og trillet flere milliarder fra Norge  inn i konflikten i Midt-Østen (kun til Arafat og gjengen hans - noe annet ville vært et mirakel)   enn etter Oslo-avtalen , men det ser ikke ut til å ha lagt en demper på ekspertgemyttene.

Snakk om naiv utenrikspolitisk flopp . 

Hva med boikott og israelske og palestinske verdiskapende arbeidsplasser ?  

Nei , det spiller vel mindre rolle bare politiske aktivister kan boltre seg i leken som verdenseksperter , siteres i media mens verden skjelver i spenning  og venter på neste vedtak fra orakelet i det kalde nord.

Og det interessante er at denne klikken synes de er storartet innen problemløsing. 

Snakk om å være sterk i troen .

4 liker  
Kommentar #31

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det er ingen av oss som ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere.  Men det vi ikke anerkjenner, er at Israel tar seg til rette og okkuperer de palestinske områdene som de aldri har fått tildelt av det internasjonale samfunnet.  Men dette vil ikke du innse, og da er det håpløst å fortsette diskusjonen. 

Kommentar #32

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

En okkupasjon er en okkupasjon.  Sjølsagt okkuperte Tyskland Norge pga av egen interesse og sikkerhet.  Ellers kunne jo Norge bli inntatt av Storbritannia.  Men skulle vi godta det for det?  Et land har ingen rett til å okkupere andre landområder pga egen sikkerhet.  Det internasjonale samfunnet godtar ikke Israels okkupasjon av de palestinske områdene, men du forsvarer en rå og brutal okkupasjon.  Jeg diskuterer ikke med folk som inntar en slik holdning, forsvarer at et land tar seg til rette og driver systematisk undertrykking av et annet folk.  Jeg trodde vi var ferdig med slikt etter andre verdenskrig, men nei...  Discussion completed, Taranger.

Kommentar #33

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ja, helt greit for meg. Discuission completed. Men at England skulle okkupere Norge ?? Ja, Trond Pedersen, du er nok en morsom type, men når det gjelder historie kunnskaper, er jeg redd det mangle noe grunnleggene

3 liker  

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 19 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 17 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 45 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 63 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 464 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22372 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 19 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 17 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 45 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 254 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 19 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 17 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 45 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 63 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 464 visninger
Les flere