Spaltist Didrik Søderlind

Rådgiver i Human-Etisk Forbund

Kjære konfirmanter

På slike dager griper man ofte etter de store ordene. Det var min plan også.

Publisert: 11. mai 2018 / 3847 visninger.

Konfirmasjon er en tradisjon med dype røtter i vår kultur. Og selv om konfirmasjonen kanskje har forandret seg litt med årene, slik gode tradisjoner gjerne gjør, er dette en dag for de lange linjene. Selv har jeg på meg lommeuret til min oldefar, og det slipset jeg giftet meg i.

På slike dager griper man ofte etter de store ordene. Store ord som du gjerne finner i tykke bøker med stive permer. Det være seg Bibelen eller Bjørnson, filosofer eller sagaer.

Det var min plan også. Jeg har jo noen sånne bøker i hylla hjemme. Men da jeg satt meg ned for å skrive denne talen, var det en helt annen trykksak jeg ikke klarte å få ut av tankene mine. Denne trykksaken er ikke en bok med stive permer, men et lite blad med myk rygg og glanset forside.

Gift med hverandre. 

I det nyeste nummeret av Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsblad, er det en reportasje om to mennesker som traff hverandre, ble kjærester og etter hvert mann og kone. Og det er jo hyggelig, men ikke akkurat uvanlig. Det som gjorde saken nyhetsverdig var rollene deres: Han er vigsler, i Human-Etisk Forbund. Og hun er sokneprest i Den norske kirke. Begge er de i «vigslingsbransjen», og nå er de altså gift med hverandre.

Han er en ateist som synes religion er irrasjonelt. Hun tenker at rasjonaliteten ikke kan ta henne hele veien. Jeg tror de har noen interessante diskusjoner ved middagsbordet.

Men de ser ikke på den andres livssyn som en trussel, men som en anledning til å tenke bedre gjennom hva de selv tror på. De lever med uenighet, og lærer av hverandre. Fordi de er glad i hverandre.

Skal være mistenksom. 

Vi lever i en tid der det er mange som kanskje ikke vil at vi skal være glad i hverandre. De vil at du skal være mistenksom overfor dem som tror og lever annerledes enn deg selv, bare fordi de har andre tanker om Gud enn det du har.

Det fins religiøse mennesker som mener at sånne som meg er umoralske, og vil ødelegge samfunnet.

Det fins også ateister som mener religiøse mennesker er hjernevaskede, og at religion bør utraderes. Det mangler heller ikke folk som mener at andre religioner enn deres egen er onde.

Slike budskap kan virke besnærende. For om de som er annerledes enn deg er dumme eller onde, må jo det bety at du er klok og god. Og det kan gi en veldig god følelse å tro at man står på den rette siden.

Dehumanisering. 

Men budskapet er farlig. For når du ser på andre mennesker som onde, er du allerede på vei til å slutte å se på dem som mennesker. Og når du ikke lenger ser på et menneske som like menneskelig som deg selv, kan du si hva du vil om dem, og gjøre det meste mot dem. 

Det har historien lært oss. Her har vi dessverre en lite ærerik historie. Det har gått ut over samer og kvener, katolikker og kvekere, jøder og muslimer. Vi har forbudt kulturene og religionene deres, tatt barna deres fra dem, tvangssterilisert dem og sendt dem til Tyskland for å dø. 

Og det er ikke gitt at slike forferdeligheter er et tilbakelagt kapittel. Det er nok av folk som vil lokke oss ned de samme mørke stiene en gang til.

Så ikke la deg lure. Vær kritisk. Still spørsmål. Lytt til andre stemmer. Snakk med dem som tror og tenker annerledes. Ha dem som venner. Ha forskjellige meninger om Gud og storpolitikk. Ha gjerne en real krangel, men glem aldri at de du er aldri så uenig med kan ha gode grunner til å tro som de gjør. Og at de er mennesker – som deg.

Slik kan vi kanskje ta vare på det ganske fine klimaet vi har her i Norge. Der en sokneprest og en vigsler i Human-Etisk Forbund kan bli kjærester og ektefolk.

Det er ikke en selvfølge. For når frontene mellom religioner og livssyn blir skarpere, blir slike forhold nærmest umulige å ha. Fanatikere hater dem som ikke holder fortet, men i stedet fraterniserer med fienden.

Derfor: ta vare på det konstruktive mangfoldet. Ikke bare fordi det er i vår alles interesse å beholde et sånt samfunn. Det er også i dere egen interesse. Kanskje vil også dere også ha noen interessante diskusjoner ved middagsbordet en dag. Gratulerer med dagen!

Talen ble holdt i Grimstad 5. mai. Trykket i Vårt land 11. mai 2018

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Flott!

Publisert 9 måneder siden

En svært god tale, Didrik!

3 liker  
Kommentar #2

Jon Aalborg

3 innlegg  25 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg er fristet til å bruke denne i kirka i dag! 

Takk for flott tale og gode refleksjoner. Takk for at du viser noe av det dialog bør handle om: ikke å fornekte eller utslette sitt eget, men å søke å forstå, og deretter akseptere, at andre har andre ståsteder, og så kommunisere og sameksistere på det grunnlaget. 

Kan vi lære alle våre ungdommer dette, så har vi gjort noe viktig og godt. Så bør og kan vi alle i tillegg lære dem det vi mener er viktig og sentralt i våre respektive tradisjoner. 

4 liker  
Kommentar #3

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Jon Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Jeg er fristet til å bruke denne i kirka i dag! 

Det ville være en ære for meg.

4 liker  
Kommentar #4

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Ikke lett nei

Publisert 9 måneder siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Det er nok av folk som vil lokke oss ned de samme mørke stiene en gang til.

"For når du ser på andre mennesker som onde, er du allerede på vei til å slutte å se på dem som mennesker. Og når du ikke lenger ser på et menneske som like menneskelig som deg selv, kan du si hva du vil om dem, og gjøre det meste mot dem." 

1 liker  
Kommentar #5

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Tar jeg feil nå, Tande, eller prøver du å kjøre "de som kritiserer rasistene er like ille som rasistene"-argumentet?

1 liker  
Kommentar #6

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Trodde mitt hjertesukk lot seg lese ut av sitatene

Publisert 8 måneder siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Tar jeg feil nå, Tande, eller prøver du å kjøre "de som kritiserer rasistene er like ille som rasistene"-argumentet?

Jeg fant en disharmoni i det du skriver. Å se mennesker som noen som lokker andre ned i mørke stier er i min språkforståelse det samme som å se  dem som onde, og dermed være på vei til å slutte å se dem som mennesker.

I så måte avslutter du talen din med å gjøre nettopp det som du i utgangspunktet har viet talen din til: å ikke gjøre noe slikt. Det foranlediget mitt hjertesukk: "Ikke lett nei"

1 liker  
Kommentar #7

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Herrefred. Jeg omtaler dem altså ikke som onde "bare fordi de har andre tanker om Gud enn det du har".


Jeg påpeker at de sprer farlige ideer.


Jeg synes det er OK å dømme (feks) antisemitter hardere enn jøder jeg da. Men ser jo at meningene er delt om dette.

5 liker  
Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

En skal i ugangspunktet kunne kritisere religion og kunne differensiere mellom dem, ta stilling til om noen utgjør en trussel for våre friheter mer enn andre religioner/livssyn. Det er og må være noe ønskelig å fremelske også i en korfirmant, ateist eller ikke. Det har med å kritisere ideer og ismer. Det må ikke likestilles med å stille seg fientlig til menneskene som forfekter en religion eller en isme.

Her mener du blander sammen for konfirmanten og legger føringer for hans/hennes frie tanke. 

2 liker  
Kommentar #9

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det må ikke likestilles med å stille seg fientlig til menneskene som forfekter en religion eller en isme.

"Ha forskjellige meninger om Gud og storpolitikk. Ha gjerne en real krangel, men glem aldri at de du er aldri så uenig med kan ha gode grunner til å tro som de gjør. Og at de er mennesker – som deg".

 

En alt for stor del av det som passerer som "religionskritikk" i dette landet inneholder dessuten klare rasistiske føringer - eksplisitt eller implisitt. Sånt er fordømt farlig, og må advares skarpt mot.

4 liker  
Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.

Det mangler heller ikke folk som mener at andre religioner enn deres egen er onde.

Slike budskap kan virke besnærende. For om de som er annerledes enn deg er dumme eller onde, må jo det bety at du er klok og god. Og det kan gi en veldig god følelse å tro at man står på den rette siden.

Dehumanisering. 

Men budskapet er farlig. For når du ser på andre mennesker som onde, er du allerede på vei til å slutte å se på dem som mennesker.

Her kan en lett forstå deg slik at å stille seg negativ og kritisk  til et annet livssyn/religion/isme/ideologi er å definere den som "ond"., hvorpå du trekker den slutning at kritikeren dermed har definert også tilhengerne av dette livssynet/religionen/ideologien som "onde".

I praksis er dette å legge lokk på religionskritikk, for man vil vel helst ikke gå rundt å karakterisere mennesker /grupper av menneskersom onde, når det ikke er det en mener. Da blir man jo også lett  utsatt for karakteristikker som "rasist" og lignende . 

Religioner/ideologier kan jo vel kunne karakteriseres som skadelige, farlige, frihetsberøvende, undertrykkende, slavebindende, diskrimeinerende osv. uten at en dermed har sagt at de som forfekter dem dermed er" onde".  Men gitt at en mener ondskap finnes, kan en selvsagt hevde at noen ideologier/religioner leder mennesker til å utføre ondskap mer enn andre. 

Du er sikkert uenig at jeg leser noe av det du skriver slik, men det var noen tanker utfra mitt ståsted jeg fikk. Andre leser det tydeligvis annerledes. 

2 liker  
Kommentar #11

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Andre leser det tydeligvis annerledes. 

De gjør tydeligvis det, ja. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på denne, og ingen har lest inn i den at man ikke skal kunne være religionskritisk. Og siden jeg jobber der jeg gjør hadde jeg nok fått høre det.

5 liker  
Kommentar #12

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jo, islam  og dogmet om den "hellige"  multikulturen kan nok ha  stor innflytelse på hvordan vi uttrykker oss i dag, kanskje  sågar i en konfirmasjonstale.? Etter min mening da.

En konfirmasjonstale er jo en perfekt anledning til å hisse til kamp mot religiøs/etniske minoriteter. Tragisk at jeg lot denne sjansen gå fra meg. Skal kontakte deg for tips før neste års konfirmasjonssesong.

4 liker  
Kommentar #13

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Ja slik bør det være.

Publisert 8 måneder siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Herrefred. Jeg omtaler dem altså ikke som onde "bare fordi de har andre tanker om Gud enn det du har".

Ok, du ser ikke de du snakker om som onde, men ser det de står fram med som ondt; i tråd med det Kvangarsnes sier han gjør når det gjelder enkelte religioner og ismer.  

"Jeg påpeker at de sprer farlige ideer."

Altså det samme som Kvangarsnes gjør.

Det du skriver i kommentar #9 er altså rettet mot deg selv også, og takk for det

1 liker  
Kommentar #14

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
En konfirmasjonstale er jo en perfekt anledning til å hisse til kamp mot religiøs/etniske minoriteter. Tragisk at jeg lot denne sjansen gå fra meg. Skal kontakte deg for tips før neste års konfirmasjonssesong.

Ser moderator har slettet noen kommentarer, her, både noen av mine, og også noen andre. Det undrer meg at denne usaklige kommentaren ikke også  da ble slettet.  

1 liker  
Kommentar #15

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

2 av innleggene ble ikke fjernet på grunn av innhold, det var ingen ting suspekt ved det.

Kommentar #16

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Ærlig og uærlig bekreftelse.

Publisert 8 måneder siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Konfirmasjon er en tradisjon med dype røtter i vår kultur. Og selv om konfirmasjonen kanskje har forandret seg litt med årene, slik gode tradisjoner gjerne gjør, er dette en dag for de lange linjene. Selv har jeg på meg lommeuret til min oldefar, og det slipset jeg giftet meg i.

Konfirmasjon er en bekreftelse på at du er blitt voksen.  Du har fått undervisning om praktiske, juridiske og moralske spørsmål som er nyttige i det voksne livet.  Du har lært om kommunikasjon, ansvar, plikter og rettigheter.

Hos Humanetisk Forbund er denne undervisningen en ærlig og god opplæring av unge på vei inn i voksenlivet.  

Hos Kirken er det verre, selv om den kom først med navnet «Konfirmasjon».

Dette fordi hverken spedbarn-dåp eller konfirmasjon er nevnt i Bibelen.  Det er ikke kristne sannheter.  

Kristen dåp i vann er derimot en bekreftelse og bekjennelse av troen på Jesus og Evangeliets kraft til frelse.

Dåpen er konfirmasjon på min omvendelse.

Etter sann dåp trenges ingen ytterligere bekreftelse.  Da lærer vi å lyde og elske Jesus i helliggjørelse og åndelig vekst - vi blir disipler.  

Derfor vil jeg gratulere Didrik Søderlind med en god og ærlig tale til sine håpefulle ungdommer.

Kristne 14-åringer burde være med i HEF’s Voksen-konfirmasjon.

Den som hører Evangeliet, omvender seg og tror trenger Dåpens begravelse, starten på Livet med Jesus.  Det stemmer med Guds Ord og er ærlig.

1 liker  
Kommentar #17

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kristne 14-åringer burde være med i HEF’s Voksen-konfirmasjon.

Og det er det mange som er. Jeg har selv hatt mange kristne og muslimer som deltagere på kursgrupper jeg har vært leder av. Humanistisk konfirmasjon krever ikke at ungdommen bekjenner seg til det ene eller det andre, bafe ay vedkommende er interessert i å følge kurset.

1 liker  
Kommentar #18

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Humanistisk konfirmasjon krever ikke at ungdommen bekjenner seg til det ene eller det andre, bafe ay vedkommende er interessert i å følge kurset.

Bemerk gjerne at min konfirmasjonstale ikke tar for gitt at konfirmantene deler mitt livssyn. Og at jeg ikke misjonerer livssynet mitt til dem heller.

Kommentar #19

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Konfirmasjon er ikke kristent.

Publisert 8 måneder siden

Jeg tror ikke det finnes en kristen konfirmasjon, derfor kritiserer jeg kirkens.  At HEF har hermet en tilsvarende fest for 14-åringer gjør ikke saken mye bedre.  Jeg deler ikke HEF’s syn på livet.  Alle vet at Gud finnes, ettersom skaperverket krever en skaper.

«for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,»
‭‭Romerne‬ ‭1:19-20‬

Alle HEF’s medlemmer vil gi meg rett den dagen de skal gjøre regnskap.

Innfor voksenlivet er en markering eller fest en god ting, men den ville vært best i fbm myndighets-alder.

Da burde ungdommen lære om alle voksenlivets utfordringer, juss, økonomi, kommunikasjon, familieliv, barneoppdragelse etc.  Egentlig burde dette være pensum i videregående skole.

Mye av dette lærer dere ut i HEF’s opplegg, derfor kaller jeg dere ærlige.

 

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 24 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 48 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 468 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22373 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 24 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 48 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 256 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 196 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 24 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 48 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 468 visninger
Les flere