Spaltist Hilde Frafjord Johnson

Tidligere spesialutsending for FN

Lange skygger over demokratiet

Demokratiet er ikke sterkere enn det vi gjør det til – i fellesskap.

Publisert: 8. mai 2018

FOR NOE UKER siden ble det klart at USA for andre år på rad ikke lenger kvalifiserer til betegnelsen «fullt demokrati». Amerikanernes demokrati ansees som svært mangelfullt, og karakteriseres som «flawed» i rapporten «Democracy Index». Dette er en rapport utarbeidet av det anerkjente Economist Intelligence Unit, som overvåker demokrati-utviklingen globalt i henhold til 60 indikatorer. Deres siste rapport er dyster lesning.

Feil retning. Mer enn halvparten av landene som vurderes er blitt mindre demokratiske de siste to årene. Det går altså i feil retning. Utviklingen i USA er med andre ord del av en global trend. En viktig indikator er domstolenes uavhengighet og pressefriheten. Ta situasjonen i Tyrkia. Den er blitt forverret etter kuppforsøket i 2016. Flere journalister er fengslet her enn av noen annen demokratisk valgt regjering, og de får ingen rettferdig rettergang. En FN-rapport slår fast at 177 medier er blitt stengt av tyrkiske myndigheter de siste to årene. Dette påvirker den pågående valgkampen i Tyrkia.

I demokratier som Israel og India, er vi også vitne til en negativ utvikling, først og fremst med systematiske forsøk på å begrense medienes uavhengighet og frihet. Statsminister Benjamin Netanyahu har vært gjenstand for kritikk og fordømmelse for dette selv i de mest konservative politiske kretsene. I India har Narendra Modis regjering kommet med en lite tillitvekkende korrupsjonsanklage mot den mest regjeringskritiske TV-stasjonen i landet.

Autoritær retning. I Ungarn og Polen går det i stadig mer autoritær retning. ­Ungarns statsminister Viktor Orbán har blant annet lagt begrensninger på ytringsfriheten og private og offentlige media, svekket domstolenes uavhengighet, og utfordret sivilsamfunnet. Utviklingen i Polen har også vært urovekkende. I 2015 ble en ny medielov innført som tok kontroll over alle statlige medier.

EU vurderer nå sanksjonsvirkemidler mot disse to medlemsstatene. Det kan tenkes at budsjettkronene blir brukt som pressmiddel. Mye står på spill. Dersom disse to landene slipper unna uten reaksjoner, og flere høyrepopulister vinner frem i Europa, kan det skapes en uheldig presedens: Et EU som aksepterer framferd i strid med menneskerettighetene og EUs grunnleggende prinsipper. Da vil EUs troverdighet undergraves.

Rettsstaten for gitt. Vi har i lang tid tatt demokratiet og rettsstaten for gitt i vestlige land. USA har vært betraktet som det største, mest rotfestede demokratiet, og i Europa har vi tatt institusjonene våre som en selvfølge. Det har samtidig vært en klar forventning om en vedvarende positiv demokratiutvikling i mange andre land. Slik kan vi ikke lenger tenke.

I USA er for eksempel mulighetene til å registrere seg som velgere blitt vanskeliggjort, blant annet ved nye grensedragninger for mange valgkretser. Dette skjer ut fra politiske beveggrunner, med følger for fattige og minoriteter. Selv USAs ­demokrati er ikke immunt for politiske grep som kan undergrave dets institusjoner.

Den lange skyggen. Det er fare på ferde når høyrepopulismens frammarsj fører sterke menn fram i ledende posisjoner. Da kan også Ralph Waldo Emerson få rett. «En institusjon», sier han, «er den lange skyggen av en mann». For institusjoner består av regler og normer som mennesker i fellesskap er blitt enige om. Hvis ledere undergraver eller bryter dem, svekkes de. Demokratiet er ikke sterkere enn det vi gjør det til – i fellesskap.

Derfor kan det ikke tas som en selvfølge, verken her hjemme, i Europa, eller globalt. Snart feirer vi grunnlovsdagen i Norge. Det minner oss om å stå vakt om hardt tilkjempede verdier og rettigheter. I 2018 krever dette årvåkenhet og vilje til å satse på fellesskapet, dets institusjoner og rettsprinsipper, også internasjonalt. Bare slik kan vi unngå lange skygger som kveler demokratiet i stadig flere land.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

For de som vil rystes ytterligere kan jeg anbefale Amnesty Internationals Ina Tins bok Sverdet og stemmene hvor hun beskriver forholdene i Saudi Arabia. Virkelig en sterk beretning. Boken anbefales til lesing fordi den gir en dypere forståelse enn synsingen om SA vi opplever til daglig. Tin går grundig til verks, men hun har ikke besøkt landet så arbeidet er basert på eksil-saudiere og rapporter. Hun setter kvinners kjøretillatelse inn i et større bilde, og denne tillatelsen er rett og slett uvesentlig. Sannsynligvis kommer den for å sukre regimet overfor oss i Vest. Om regimet ønsker reformer er det helt andre ting som burde gjøres. Vil man komme noen vei i Saudi Arabia bør man gå hodestups løs på patriarkatet og sikte på kjernen. Det er ikke noe å spare på for patriarkatet er alle problemers og løsningers mor. 

Demokratiet har tapt terreng i de seneste årene. Det bør være rettesnoren for alle som sutrer over menneskerettighetenes innskriving i nasjonale lover. Vil man demokratiet vel forsvarer man menneskerettighetene og de demokratiske institusjoner og lar småtingene man er uenige om ligge. Den internasjonale kampen for demokrati trenger en renessanse, og den kan bare føres fra grunnfestede eksisterende demokratier.  

1 liker  
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF er maktesløs

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Det minner oss om å stå vakt om hardt tilkjempede verdier og rettigheter.

Det er ikke mulig for en 'mus' av et parti å bidra med mye her i landet. For Norge(en mus i verdenssammenheng ) er det enda mer håpløst, - bortsett fra at NATO-sjefen er norsk. Han har sterk støtte av Trump, verdens mektigste leder av et demokrati.

Norges rolle som 'moralsk' stormakt er utspilt, og vi må innse at vi bidrar bedre internasjonalt  ved å  legge noen kroner i tiggerskålene.

5 liker  
Kommentar #3

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Fri presse som grunnlag for demokrati og folkestyre.

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet er ikke sterkere enn det vi gjør det til – i fellesskap.

Venstresiden har ved mediamakt ødelagt demokratiets gode konnotasjoner. Det eksisterer ikke utover individenes vilje til å fronte egne synspunkter. Med lisensfinansiert venstresidig indoktrinering, er alle honnørord gjort til intet.

Hvor lenge skal venstresiden late som at de tror at vi tror på dem?  Det er rå maktkamp, innåakket i "fine ord".  Intet annet.  Selv i KrF, - vist for all verden ved årets heksejakt "i anstendighetstyrraniets navn" mot de som protesterer mot deres "hevdvunne narrativ."
Forøvrig ikke ulikt islamismen v/ Brorskapet;
- kritisert på BBC i 2011 for "ett valg, en gang - deretter dominans ved tvang".

5 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke mulig for en 'mus' av et parti å bidra med mye her i landet. For Norge(en mus i verdenssammenheng ) er det enda mer håpløst, - bortsett fra at NATO-sjefen er norsk. Han har sterk støtte av Trump, verdens mektigste leder av et demokrati.

Norges rolle som 'moralsk' stormakt er utspilt, og vi må innse at vi bidrar bedre internasjonalt  ved å  legge noen kroner i tiggerskålene.

Var dette en kommentar til innholdet i Hilde Frafjord Johnsons innlegg?

4 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Utviklingen i USA er med andre ord del av en global trend. En viktig indikator er domstolenes uavhengighet og pressefriheten. Ta situasjonen i Tyrkia.

En trenger ikke være rakettforsker for å se at demokratiet truet. En trenger heller ikke gå til USA, Tyrkia, men demokratiet er truet også  i vårt eget land. Foregangslandene for å undergrave demokratiet i Europa  finner i EU med land som Frankrike, Tyskland, Sverige og Storbritannia.  

Fellesnevnevneren og den største trusselen ligger i den innskrenkning av ytringsfriheten som er foretatt og foretaes i stadig større grad. 

Den drivende kraft er dogmet om multikuluralismen  som noe hellig og samfunnsbyggende. Kritikk er i praksis å undergrave samfunnet og får følger og negative konsekvenser for de som ytrer kritikken. Det er trolig  ikke en eneste samfunnsinteressert arbeidstager som ikke er påvirket av dette i dag og som må vurdere nøye  hva han eller hun ytrer seg om når det gjelder dette dogmet. Resultatet er ofte at en lar være å si noe, selv om en er kritisk. 

Dette er selvsagt  alvorlig for demokratiet. 

Frankrike er vel det land som er kommet lengst hvor kritikk av islam, multikulturalisme og innvandring i stadig større grad fører til bøter og trusler.

Drivkraften bak denne innstrammingen der er nå presidenten selv, Macron.

Motreaksjonen kommer fra verdikonservative krefter som en finner først og fremst hos grasrota, men også blant såkalte intelektuelle.   

  


5 liker  
Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fare for demokratiet ?

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.

Autoritær retning. I Ungarn og Polen går det i stadig mer autoritær retning. ­Ungarns statsminister Viktor Orbán har blant annet lagt begrensninger på ytringsfriheten og private og offentlige media, svekket domstolenes uavhengighet, og utfordret sivilsamfunnet. Utviklingen i Polen har også vært urovekkende. I 2015 ble en ny medielov innført som tok kontroll over alle statlige medier.

EU vurderer nå sanksjonsvirkemidler mot disse to medlemsstatene. Det kan tenkes at budsjettkronene blir brukt som pressmiddel. Mye står på spill. Dersom disse to landene slipper unna uten reaksjoner, og flere høyrepopulister vinner frem i Europa, kan det skapes en uheldig presedens: Et EU som aksepterer framferd i strid med menneskerettighetene og EUs grunnleggende prinsipper. Da vil EUs troverdighet undergraves.

Rettsstaten for gitt. Vi har i lang tid tatt demokratiet og rettsstaten for gitt i vestlige land. USA har vært betraktet som det største, mest rotfestede demokratiet, og i Europa har vi tatt institusjonene våre som en selvfølge. Det har samtidig vært en klar forventning om en vedvarende positiv demokratiutvikling i mange andre land. Slik kan vi ikke lenger tenke.

I USA er for eksempel mulighetene til å registrere seg som velgere blitt vanskeliggjort, blant annet ved nye grensedragninger for mange valgkretser. Dette skjer ut fra politiske beveggrunner, med følger for fattige og minoriteter. Selv USAs ­demokrati er ikke immunt for politiske grep som kan undergrave dets institusjoner.

Den lange skyggen. Det er fare på ferde når høyrepopulismens frammarsj fører sterke menn fram i ledende posisjoner.

De landene Frafjord Johnson nevner her er alle demokratier der demokratiske valg har fått frem de lederne de har.
Og om de ikke danser etter EU`s pipe er de vel fortsatt demokratiske land ?

Men da kaller trådstarter dem "autoritære".....
Er det vern om nasjonalstaten som er problemet for Frafjord Johnson her ?

5 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Det var et 'hjertesukk'

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Var dette en kommentar til innholdet i Hilde Frafjord Johnsons innlegg?

Trumps bidrag til 'demokratisering' av Nord-Korea er nok større enn Frafjod Johnsons afrikanske kampanje. Festtaler redder ikke verden

4 liker  
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Demokratiet og "populistene".

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
FOR NOE UKER siden ble det klart at USA for andre år på rad ikke lenger kvalifiserer til betegnelsen «fullt demokrati». Amerikanernes demokrati ansees som svært mangelfullt, og karakteriseres som «flawed» i rapporten «Democracy Index». Dette er en rapport utarbeidet av det anerkjente Economist Intelligence Unit, som overvåker demokrati-utviklingen globalt i henhold til 60 indikatorer. Deres siste rapport er dyster lesning.

Nå er det imidlertid slik at i USA såser man med jevne mellomrom en oppfordring til å skrive til sin kongressmann (Write your Congressman) i saker der folk er uenig i politikken som føres. 

Fordi de vet at Kongressmannen er valgt som en person de stoler på og som står ansvarlig ovenfor sine velgere i hva han måtte foreta seg i politikken. Dersom han ikke taler velgernes sak , så skiftes han ut med noen som gjør det. Folk tror på demokratiet fordi de ser at det fungerer.

Donald trump ble valgt , og bedreviterne sitter i sjokk og skjeller mannen ut etter noter hver eneste dag - de tåler ikke tanken på at folk reagerte og benyttet et funbgerende demokrati til å få fjernet de som sto i veien for folks interesser , arbeidsplasser , landets økonomi , friheten osv 

Dette er ikke mangelfullt demokrati , det er selve kjernen i demokratiet.

I Norge ser vi aldri en liknende oppfordring fordi stortingsmennene er valgt etter en liste satt opp av klikken rundt stortingsmennene . Fordi alle vet at det har ingen hensikt , vi har ikke lenger noen kontroll med hva "den regjerende klasse" gjør , stikk i strid med folkemeningen. Heldigvis ser det ut til at disse politiske broilerne nå har gått over streken - og befolkningen reagerer. 

Og det er skremmende - og utskjellingen og mistenkeliggjøringen av "populistene" (befolkningen) tar til.

Og det virker som om Stortingsrepresentantene i sin tur har innsett at for å henge med på taburetten til pensjonsalder så må man si de riktige tingene.

På den måten kan man styre og kneble enkelte saker og presse gjennom andre. Totalt i strid med folkeviljen, som ikke ser ut til telle som argument i det hele tatt. Den største politiske skandalen er norsk vannkraft og de  "folkevalgte" hvor KrF deltok , såvidt jeg erindrer. 

Eksempelvis ; både i England og i Norge er demokratiet i den situasjon at flertallet i nasjonalforsamlingen er for medlemskap eller tettest mulig tilknytning til byråkratiet i EU - mens flertallet i befolkningen er i mot EU - og mer så for hvert eneste ny direktiv EU og "våre " politikere trer ned over skallen på oss omtrent daglig. (ACER og EU`s Kredittilsyn, ukontrollert masseinnvandring , elleville og kostnadskrevende klimapåfunn hvor man overgår hverandre osv).

Kort fortalt , demokratiet fungerer ikke som det er tenkt å gjøre , for befolkningens interesser, som kanskje en arbeidende befolkning forstår mer av enn symbolpolitikkens talere. 

Flere regner med at USA blir det siste frie landet her på Jorden , da blir det ingen andre steder å flykte. De er overtatt av  som mener å vite bedre enn alle andre.

Vi hadde nylig fornøyelsen av å lese dette innlegget i Vårt Land , papirutgaven og på VD  2.mai 2018 , ført i pennen av Emil Andrè Erstad , tidligere leder av KrFU - og rådgiver i tenketanken Agenda som sier : 

"Eit framleis samla Europa krev at vi adresserer dei vanskelege spørsmåla knytt til migrasjon, arbeidsløyse og identitet. Men det må ikkje skje på populistane sine premissar."

Det er jo nesten rørende ! Om dette ikke skjer etter befolkningens (populus) ønske og interesse , hvem er da kompetent og kvalifisert til å overstyre befolkningens interesser ? 

Det gir ikke herr Erstad noe svar på - ei heller hvem som kan garantere at de vet befolkningens beste bedre enn befolkningen selv.

 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11725090-vart-europa?side=1#svar-11725457

Men man kan jo gjette seg frem til et svar. Kanskje et par svar - omkring  gruppetenkning , oppblåsthet , tenketanker som må finansieres så de ikke blir tomme (!) osv.

  

 

6 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Trumps bidrag til 'demokratisering' av Nord-Korea er nok større enn Frafjod Johnsons afrikanske kampanje. Festtaler redder ikke verden

Demokratiet er kommet lenger i Afrika enn det vil komme i Korea det første tiåret. Det er fortsatt mye å gjøre, men grunnleggende elementer er gjort kjent og på plass. De som kjemper imot demokratiet vet hva de kjemper imot, og de som kjemper for har et stort rom å utvikle foran seg. 

Trump er ikke verdens mektigste mann. Han er én av verdens mange mektige, og han fremskynder prosessen med å redusere USA til annenrangs. Du velger selv dine idealer. Du finner mye å gjøre dine valg etter om du leser avisene om dagen. 

Festtaler er viktige. På akkurat dagen i dag er det en del av dem. Vi vet at mange ikke vet hvorfor denne dagen er flaggdag, at det skytes salutt og at jagerfly sveiper over byen samtidig. Vi kan ikke redde allverdens demokratier men vi kan gjøre en innsats her i vårt nærmiljø ved å stille opp for det norske demokratiet. Engasjere oss, delta i valg, fortelle videre historiene om hvordan vi ble det vi er, og anvise hvordan vi skal opprettholde friheten gjennom kommende slekter. Alle kan gjøre litt, også vi på vår teig. Vi har ingen grunn til å føle oss håpløse i dette landet. Hvis vi føler oss håpløse, hvordan må de ikke da føle det i landet som ligger på plass 193 i Economist Democracy Index? Vi har ingen grunn til å sutre. 

4 liker  
Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Er Trump den største bekymringen for demokratiet i U.S.A ?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Trump er ikke verdens mektigste mann. Han er én av verdens mange mektige, og han fremskynder prosessen med å redusere USA til annenrangs. Du velger selv dine idealer. Du finner mye å gjøre dine valg etter om du leser avisene om dagen. 

Som du skriver er ikke Trump verdens mektigste mann. Presidenten er begrenset av Kongressen og domstolene. Demokratiet U.S.A er verdens største militærmakt med verden største økonomi. Tre år fra nå kan de 'våte drømmene' til den fjerde og ikke folkevalgte statsmakten både i U.S.A og Norge gå i oppfyllelse. Demokratiets styrke m.a.o.

Jeg fortrekker å ikke gjøre mine valg etter hva jeg kan lese i norske aviser. Den mediale fristillingen fra kvalitet, etikk og informasonsplikt er et dårlig grunnlag for ethvert valg. Medienes pedagogikk ser ut til å være 'villet'  for å skape konflikter og stimulere våre laveste instinkter. Motiveringen er opplagstall, økonomi og mer makt til den 'fjerde statsmakten'6 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Jeg fortrekker å ikke gjøre mine valg etter hva jeg kan lese i norske aviser. Den mediale fristillingen fra kvalitet, etikk og informasonsplikt er et dårlig grunnlag for ethvert valg. Medienes pedagogikk ser ut til å være 'villet'  for å skape konflikter og stimulere våre laveste instinkter. Motiveringen er opplagstall, økonomi og mer makt til den 'fjerde statsmakten'

Det må du gjerne gjøre. Enda en stund. Men hvis Trump får det som han vil med sitt råkjør mot mediene spørs det hvor lenge ordet blir fritt. Heldigvis har amerikanske medier tatt opp kampen og kan til og med fortelle at han har løyet om løgner han tidligere har løyet om at han ikke har løyet om (yess..... tenk det!) Du velger selv hvilken sannhet du vil holde for sannhet. 

1 liker  
Kommentar #12

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Skyggen etter en lang mann

Publisert over 2 år siden

Kongen, er fortsatt hellig.

2 liker  
Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Norske journalistenes statsminister, hvem er det ?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Du velger selv hvilken sannhet du vil holde for sannhet. 

'Fake news' er et nytt begrep også i Norge

https://www.nettavisen.no/meninger/gunnarstavrum/svs-audun-lysbakken-er-journalistenes-statsminister/3423484322.html

4 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
https://www.nettavisen.no/meninger/gunnarstavrum/svs-audun-lysbakken-er-journalistenes-statsminister/3423484322.html

Hva så? Det er ytringsfrihet i Norge. Vi må selv vurdere sannhetsgehalten i det som skrives. En test på dette er å følge med på hva et intervjuobjekt sier. Det er neppe slik at Erna Solberg uttaler seg på linje med Audun Lysbakken i særlig mange saker. Hennes direkte uttalelser vil gi en pekepinn om hvilken politikk regjeringen fører, og om avisene skriver noe annet vil de da fort bli utdatert. Samtidig er det mindre sannsynlig at du vil finne sannheten om statsminister Solberg i amerikanske nettsider. 

1 liker  
Kommentar #15

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Noen orker ikke mer av norske medier

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva så? Det er ytringsfrihet i Norge. Vi må selv vurdere sannhetsgehalten i det som skrives.

Takk Vårherre for Internett og utenlandske medier, -russiske og arabiske inkludert.

5 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Takk Vårherre for Internett og utenlandske medier, -russiske og arabiske inkludert.

Siden du nevner det, hva sier disse om folkeavstemningen i Finnmark?

2 liker  
Kommentar #17

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Finnmarkingene løser problemene lokalt

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Siden du nevner det, hva sier disse om folkeavstemningen i Finnmark?

Finnmark har tilstrekkelige politiske ressurser til å finne ut hva de fortrekker og  Sametinget er garantist for at urbefolkningens rettigheter ivaretas. Det er ikke mangel på demokrati som er Finnmarkingenes problem, snarere tvert imot

For oss andre er det betryggende at statskassa er under kontroll av 'edruelige' politikere.

3 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Finnmark har tilstrekkelige politiske ressurser til å finne ut hva de fortrekker og  Sametinget er garantist for at urbefolkningens rettigheter ivaretas. Det er ikke mangel på demokrati som er Finnmarkingenes problem, snarere tvert imot

Du velger å ikke svare på spørsmålet, og det er en flik av mitt poeng. Jeg ser også på en del utenlandske medier, men når jeg skal ha informasjon om hva som skjer i Norge er det ingen som slår norske medier. Jeg er i stand til på egen hånd å orientere meg om hva som er rett og galt av det som tilflyter meg, til og med på flere språk. Skal man delta i en norsk debatt om norske forhold er det en betingelse av man vet hva man snakker om, er kjent med saksforhold, vet hva man skal kritisere etc for hvordan kan man kritisere medier man ikke følger med på? Siden man fremmedgjør seg fra den nære virkelighet blir man også fremmedgjort i ordskiftet i samfunnet omkring, og det kan være en forklaring på at man sjelden eller aldri treffer blink i debatter. 

1 liker  
Kommentar #19

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Er det norsk lokalpolitisk kiv et demokratisk verdensproblem ?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Siden man fremmedgjør seg fra den nære virkelighet blir man også fremmedgjort i ordskiftet i samfunnet omkring, og det kan være en forklaring på at man sjelden eller aldri treffer blink i debatter. 

Debatten om demokratiet startet med de store strømningene i verden, men havnet i en norsk utkant. Tenk lokalt, handle globalt ? Norge er ikke lenger en moralsk stormakt og norsk lokalpolitikk bør i første rekke løses lokalt uten større overføringsverdi for verdensproblemene. Allikevel må jeg innrømme at selv et garasjeband kan vinne Melodi Grand Prix.


Et Hauge- dikt til slutt- Det heter  'Mange års røynsle med pil og boge'

Det er den svarte prikken

midt i skiva du skal treffa,

nett den, der skal pili stå og dirra !

Men nett der treffer du ikkje.

Du er nær, nærare, nei det er ikkje nok.

So lyt du gå og plukka upp pilene,

gå tilbake og prøva pånytt.

Den svarte prikken tergar deg.

Til du forstår pili som stend der og dirrar

Her er óg eit midpunkt.


2 liker  
Kommentar #20

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det må du gjerne gjøre. Enda en stund. Men hvis Trump får det som han vil med sitt råkjør mot mediene spørs det hvor lenge ordet blir fritt. Heldigvis har amerikanske medier tatt opp kampen og kan til og med fortelle at han har løyet om løgner han tidligere har løyet om at han ikke har løyet om (yess..... tenk det!) Du velger selv hvilken sannhet du vil holde for sannhet. 

Leftis media er ei suppe av løgner, når de avslører løgner er det verdens største komedie i spill. Man må nok utenfor den bobla for å avsløre løgner.

3 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Leftis media er ei suppe av løgner, når de avslører løgner er det verdens største komedie i spill. Man må nok utenfor den bobla for å avsløre løgner.

Velvelvel, det blir ikke du og Blokhus som viser vei, ikke ut av den suppen du ser eller noe annet.

1 liker  
Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Om bakfoten.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det må du gjerne gjøre. Enda en stund. Men hvis Trump får det som han vil med sitt råkjør mot mediene spørs det hvor lenge ordet blir fritt. Heldigvis har amerikanske medier tatt opp kampen og kan til og med fortelle at han har løyet om løgner han tidligere har løyet om at han ikke har løyet om (yess..... tenk det!) Du velger selv hvilken sannhet du vil holde for sannhet. 

Enten forstår man eller så forstår man ikke.

Om du tror at Trump vil ha sovjetiske tilstander for pressen bør du følge nøyere med.
Jeg vet ikke om du har fulgt nyhetene i dag og sett hvor "forferdelig" denne Trump er ?

5 liker  
Kommentar #23

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Lange Skygger over Demokratiet ?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Siden du nevner det, hva sier disse om folkeavstemningen i Finnmark?

De fleste av oss vet resultatet av en folkeavstemning i Finnmark på forhånd, likeså om EU , innvandring , energiavgifter osv. 

Derfor ønsker ikke politikerne folkeavstemninger , det ville jo kaste "Lange skygger over demokratiet" dersom befolkningen (populistene) skulle ha noe å si. Det ville jo ødelegge politikernes egen form for demokrati som ikke må forstyrres av populistenes ønsker .

Utenlandske media sier i alle fall litt om diverse oppsiktsvekkende  norske politiske genistreker og beslutninger tatt på egenhånd - her er fyldig omtale av politikk i Nord-Norge.

Ubåtbasen Olavsvern ble bygget for ca US$ 500.000.000 (ca NOK 4 milliarder ) , i hovedsak finansiert av USA , og solgt til en privatmann  for NOK 38 millioner - som i sin tur har leid ut til bl.a. russiske fartøyer.

Saken blir ikke bedre av at NATO nå ønsker å gjenåpne basen ! Her fyldig omtale i utenlandsk presse.

Sitat :

A former vice admiral who was in charge of Norway’s northern forces told AFP:

We sold the only base worthy of the name that we had up there. It’s pure madness. We are the only country along with Russia to have a permanent presence in the Barents Sea, where we share a common border… if the ships aren’t there where they are needed, they might as well be scrapped altogether.

The current rightwing government told the French news agency it has no plans to reverse course on the sale or block Russian ships from entering. Ironically, it was the leftwing government of Jens Stoltenberg who privatized the base—Stoltenberg is now the head of NATO, and has been warning Europe and the US to take the Russian military threat seriously.

Sitat slutt

 https://qz.com/376743/how-norway-lost-control-of-its-own-secret-500-million-arctic-navy-base/

Newsweek :

http://www.newsweek.com/2015/03/27/secret-submarine-base-norway-accidentally-handed-russians-314989.html?rel=most_read1

Nå ønsker våre allierte at basen åpnes for det den er bygget for :

https://thebarentsobserver.com/en/security/2016/07/report-encourages-norway-reopen-olavsvern-submarine-support-base

Kanskje fullt på høyde med Dagsnytt 18 hvor bagateller og erkesludder blåses opp til viktige hendelser ?

For meg ser det ut til at ytringsfriheten her i Norge er i fare - uansett hva "anerkjente" mediaforskere forteller.

Flere aviser stenger ned sine kommentarfelter. Jeg regner med at det skjer fordi kommentarene gir et helt annet bilde av hva flertallet mener enn det politiske broilere mener flertallet burde mene - eller ihvertfall gi et bilde som gir inntrykk av at flertallet mener "riktig".

Dermed ender flertallet opp som "populister".

 Nettopp her har "Vårt Land" en hederlig posisjon med sin Verdidebatt. 

 

4 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Om du tror at Trump vil ha sovjetiske tilstander for pressen bør du følge nøyere med.
Jeg vet ikke om du har fulgt nyhetene i dag og sett hvor "forferdelig" denne Trump er ?

USA er inne i en skremmende utvikling på noen sider av sitt demokrati, ikke minst pressefriheten. For første gang i moderne tid er det grunn til å frykte at dette kan komme til å få utslag i totalitær retning da presidenten er den fremste til å undergrave pressefriheten. Det representerer en ny trend i amerikansk politikk. 

1 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
De fleste av oss vet resultatet av en folkeavstemning i Finnmark på forhånd,

Hvis det er slik, hvorfor er det da så viktig å avholde avstemningen? Kan man ikke da bare rope "folkeavstemning" fra fjellene og så gir resultatet seg selv? Tror De virkelig på dette selv, Leo?

1 liker  
Kommentar #26

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
USA er inne i en skremmende utvikling på noen sider av sitt demokrati, ikke minst pressefriheten. For første gang i moderne tid er det grunn til å frykte at dette kan komme til å få utslag i totalitær retning da presidenten er den fremste til å undergrave pressefriheten. Det representerer en ny trend i amerikansk politikk. 

Pressen har vært totalitær, som i Norge, i flere tiår. At noen nå ikke snakker etter deres pipe reageres nærmest på i panikk, slik liberales og leftis oppførte seg som dritt unger når Trump vant. De trenger å få seg en skikkelig en midt i fleisen.

I motsetning til deg orienterer jeg meg over et bredt spekter, og det er en en farse som utspiller seg. Det er ikke voksne folk som dominerer i mediabildet. Du klager nytteløst og hensiktsløst.

2 liker  
Kommentar #27

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Symbolpolitikk og illusjoner.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er slik, hvorfor er det da så viktig å avholde avstemningen? Kan man ikke da bare rope "folkeavstemning" fra fjellene og så gir resultatet seg selv? Tror De virkelig på dette selv, Leo?

Det var da voldsomt fra en velorientert person (Ifølge seg selv).

Dersom de tema jeg nevnte ble lagt ut til folkeavstemning , så er resultatet gitt. Derfor blir det ingen folkeavstemning. 

I Sveits er det demokrati - med reelle folkeavstemninger som teller.

At det stemmes over EU-medlemskap i Norge er fordi Grunnloven krever det.

Grunnloven krever derimot ikke folkeavstemning om ukontrollert masseinnvandring - som vil ha mange ganger så stor betydning og tilpasninger for innbyggerne.

Man kompenserer fravær av folkeavstemning ved å presse befolkningen med beskyldninger. De som våger å mukke blir beskyldt for både det ene og det andre.

Om avstemningen i Finnmark er det ikke behov for å være synsk : etter alle meningsmålinger , prognoser , utspill og dype hjulspor blir det et rungende nei. 

Siste jeg har sett om saken styrker min påstand , (Idag, 10.mai 2018) : Symbolpolitisk kan man bare ta resultatet av en folkeavstemning som "rådgivende" , ikke bindende. Den gir bare en illusjon av demokrati.

Sitat

"Han viser til at det er første gang i historien det holdes folkeavstemning i et fylke. Basert på meningsmålinger og stemningsbølger kan det ligge an til et massivt nei når finnmarkingene i regi av fylkeskommunen får si sin mening om å bli slått sammen med Troms.

– Dersom ikke Stortinget vektlegger meningen til et helt fylke, vil det være en overkjøring av historiske dimensjoner. Derfor kommer vi til å skrive dette inn i et nytt forslag der Stortinget aktivt må ta stilling til om vi skal ta hensyn til folkeavstemningen, sier Vedum til NTB".

Sitat slutt

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/05/10/195394889/sp-varsler-nytt-lovforslag-mot-finnmark-troms-fusjon

Husk et stortingsmandat i Finnmark teller like mye som et mandat i Oslo. I våre dagers hysterisk grønne Oslo-politikk er det kanskje betryggende.

--

Pussig nok kom i dag en overskrift som aktualiserer molbohistorien om Olavsvern - diskusjonen om USA skal støtte opp om denne type forsvarspolitikk har gitt resultater.

Måten enkelte NATO-land forvalter forsvarsinvesteringene på imponerer tydeligvis ikke - Angela Merkel uttaler seg også i dag , 10.mai 2018 :

Sitat   

"It’s no longer the case that the United States will simply just protect us. Rather, Europe needs to take its fate into its own hands, that's the task of the future," Chancellor Angela Merkel said on Thursday in a speech commending French President Emmanuel Macron at prize ceremony in Aachen, Germany.

Then again, this is Germany, the same nation which only has 4 fully-functioning Eurofighter jets in operation.

Sitat slutt

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/angela-merkel-donald-trump-germany-us-no-longer-rely-european-union-climate-change-g7-a7760486.html

Hun tar selvfølgelig opp "Parisavtalen". At noen våger å trekke klimateorien i tvil.

Bare det at Donald Trump opponerer mot "menneskeskapt global oppvarming" og den latterlige "Parisavtalen", som Merkel nevner her , gjør at mange tar hatten av for Donald Trump. 

Over 100 land mottok "klimabistand" for å forfatte sine klimamål og å bakke opp propagandaen i det årlige klimapolitiske luksus-Jamboree. 

I Kongo var det et fransk "ekspertteam" på et bedre hotell  som satte opp landets mål. Regjeringen visste ikke om sine egne mål før disse ble publisert med stort alvor på FN`s hjemmeside. 

Like ekte som resten av klimaopplegget.

Hva har dette verdiløse PR-stuntet kostet - og reflekterer det den politiske virkelighet ?

Vårt Land , faktisk - meget god artikkel.

Hvor mye betalte Norge , dvs vi for å skape et inntrykk av verdensvid kjempeinteresse for aktivistenes  klimahobby og overdrivelser ?

 https://www.vl.no/nyhet/visste-ikke-om-egne-klimamal-1.480965?paywall=true

 

   

3 liker  
Kommentar #28

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Klokt hode.

Publisert over 2 år siden

Et klokt hode sa at "hvis valg hadde betydning ville de bli forbudt."

4 liker  
Kommentar #29

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Et klokt hode sa at "hvis valg hadde betydning ville de bli forbudt."

Det kloke hodet må ha tilhørt Josef Stalin. 

Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
I motsetning til deg orienterer jeg meg over et bredt spekter,

Ja, dette har jeg lagt merke til. 

1 liker  
Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Demokratiets klare tale.

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er slik, hvorfor er det da så viktig å avholde avstemningen? Kan man ikke da bare rope "folkeavstemning" fra fjellene og så gir resultatet seg selv? Tror De virkelig på dette selv, Leo?

Tror ? 

Bare for å være litt sosial kan vi rippe opp i foreliggende tall fra folkeavstemningen om selvfølgeligheter i Finnmark , som De nevnte. Slik at den diskusjonen er skrinlagt.

Kilde NRK :

I Vadsø, fylkeshovedstaden i Finnmark, har 480 personer stemt nei, mens 20 har stemt ja til sammenslåing. Tre personer har stemt blankt. Berlevåg kan fortelle at de har fått inn 101 nei-stemmer, to ja-stemmer og en blank, ifølge NTB. I Båtsfjord har 65 stemt nei og tre har stemt ja. I Lebesby kommune har 123 av dem som møtte fram i stemmelokalene, sagt nei til sammenslåing mellom Finnmark og Troms. 9 har stemt ja og 1 blankt, sier ordfører Stine Akselsen til NTB. I Vardø har 16 stemt ja, mens 233 har stemt nei. I Kvalsund kommune var det ifølge NTB 139 som stemte nei. Ti stemte ja, mens én stemme ble forkastet. I Hammerfest er det 654 som har stemt nei, mens 28 har stemt ja. Fem stemmer var blanke, ifølge NTB.

Som forventet? 

Ser frem til en folkeavstemning om den elleville EØS-avtalen. Her kommer "de lange skyggene over demokratiet " raskere enn vi klarer å følge med .

 Spørsmålet er om vi rekker en folkeavstemning før vi er bastet og bundet av høytidelige byråkratiske direktiver med kruseduller fra EU ?

Siste lille skritt mot full kontroll :

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/05/14/195395808/eu-domstolen-kan-fa-makt-over-norge-i-personvernsaker

Det begynner å haste.

 

  

 

  

 

2 liker  
Kommentar #32

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

det er lenge siden det begynte å haste - nå haster det litt for sent.

1 liker  

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2907 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1904 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1114 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
28 dager siden / 626 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 598 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
13 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
5 dager siden / 440 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere