Åge Kvangarsnes

7    1562

HELLIGGJØRELSE

Hva sier Paulus, "hedningenes apostel"? Han ble jo etter Jesu død opprykket i den tredje himmel, opplært av selveste Kristus og fikk i oppdrag fra ham å forkynne for HEDNINGENE (Gal. 1, 16) og fikk forvalteransvaret med å "FULLFØRE Guds ord" (Kol. 1, 259). Hvem andre kan ha bedre kunnskap om hva Kristus sier om helliggjørelse for oss hedninger?

Publisert: 7. mai 2018 / 2277 visninger.

 

"Og dem som han (Gud) har rettferdiggjort, dem har han OGSÅ HELLIGGJORT." Rom. 8, 30.

Gud er HELLIG og allmektig, bare han kan HELLIGgjøre og RETTFERDIGgjøre oss  ved SIN HELLIGJØRELSE og ved sin allmektighet, det har han gjort på guddommelig vis uten at vi må gjøre noe som helst. Den som er rettferdiggjort, ER altså OGSÅ HELLIGGJORT av Gud. Vi kan ikke helliggjøre oss selv, da gjør vi oss lik Gud.  

 

"Om dere bare blir ved i TROEN":

"Også dere (hedninger), som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå FORLIKT MED SEG SELV ved hans (Kristi) kjød og legeme ved døde, FOR Å stille dere fram HELLIGE og ULASTELIGE for sitt åsyn, om dere BARE blir ved I TROEN." Kol. 1, 21-22. 

Blir vi BARE ved i troen, så ER vi altså hellige og ulastlige for Guds åsyn. Gud har sørget for dette på guddommelig vis, uten at vi må gjøre noe selv.

 

"FØR verdens grunnvoll ble lagt":

"For I HAM (Kristus) har han utvalgt oss FØR verdens grunnvoll ble lagt, til å skulle være HELLIGE OG ULASTELIGE for HANS åsyn (ikke for vårt eget eller andres åsyn!)" Ef. 1, 4. 

 

"Vandre I HAM...grunnfestet i TROEN":

"Likesom dere altså TOK IMOT Kristus Jesus som Herre , så VANDRE I HAM, rotfestet og oppbygget I HAM,

grunnfestet I TROEN slik dere har lært, rike på takk."  Kol, 2. 6-7.

Vi skal altså vandre grunnfestet i TROEN, ikke noe krav til oss om å forbedre oss, bare være i TROEN. For i Guds åsyn ER vi allerede helliggjort av ham, og det helt fullkomment gjort av ham.

 

"Kristus er HODET":

"Og han (Kristus) er HODET for legemet (=menigheten=Jesu kropp)" Kol. 1, 18.

"Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer." 1. Kor. 12, 27.

Det er hodet som gir alle "signaler" og beskjeder til kroppens lemmer. Kristus er hodet (ikke vi) og gir oss alle beskjeder ved sin Ånd (1. Kor. 12, 13). Den som er født på nytt har fått nytt hode, Kristi hode, for vårt eget hode duger ikke. Vi kan bare sette all vår lit til Kristi hode, han har kraft og allmakt til å ta seg av oss på alle vis (Tit. 2, 11 ff og Fil. 2, 13).

 

 

Den  som kommer til TRO på Jesus Kristus, Guds Sønn og ham KORSFESTET, blir i samme stund RETTFERDIGGJORT OG HELLIGGJORT av Gud og får Den HELLIGE Ånd. 

Å få leve i TROEN på dette, er å leve ET HELLIG LIV. 

ALT AV NÅDE (helt ufortjent!).

Tror vi ikke dette, fornekter vi Guds kraft.

 

Skiller vi ikke mellom Paulus, "hedningenes apostel,  og Jesus og de 12 apostlenes forkynning om de som skulle "arve JORDEN" (Matt. 5, 5), altså jødenes løfte fra GT om et framtidig Fredsrike (=1000-årsrike) hvor loven (Bergprekenen) skal innføres på nytt og Guds Ånd utgytes så de virkelig klarer å holde loven, så blir hele NT og bare til forvirring for oss. Skal vi da legge Bergprekenen til grunn for vår helliggjørelse, så blir jo alt Paulus sier helt feil. Men det er ikke, for ble utvalgt av Gud til å være vår og HEDNINGENES apostel og fullføre Guds ord. Jeg håper så mange som mulig for se dette.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Romerbrevet er jo skrevet mange år etter Jesus død, der sier jo Paulus at paktene, inkludert loven, og løftene til hører Israel, kap. 9, 4. I Efeserbrevet sier jo Paulus i kap. 2,12 at vi hendinger er fremmede for paktene, men vi er blitt "de helliges MEDBORGERE og GUDS HUSFOLK."  Jødene var Guds UTVALGTE folk, et redskap for Gud, men vi er Guds HUSFOLK. 

Her går altså Jødiske lærde Yacov Rambsel helt imot din forståelse Åge.  Jeg siterer:

"Både hedninger og jøder hadde løfter om at frelseren skulle komme, og løftene om Messias' komme er bestandig to-delte. Det gjelder enten lidelse og død eller styre og kongeverdighet. De gjelder enten forsoning for alle mennesker eller herlighet og sterkt styre ut ifra Jerusalem og Israel. Når vi leser profetiene om Jesu komme, så må vi være oppmerksomme på denne to-delingen.

Hvilke opplysninger hadde så menneskene i gammel-testamentlig tid
om Messias og 1000-års-riket?
Både hedninger og jøder hadde løfter om at frelseren skulle komme, og løftene om Messias' komme er bestandig to-delte. Det gjelder enten lidelse og død eller styre og kongeverdighet. De gjelder enten forsoning for alle mennesker eller herlighet og sterkt styre ut ifra Jerusalem og Israel. Når vi leser profetiene om Jesu komme, så må vi være oppmerksomme på denne to-delingen.
Selv om Jesu komme i herlighet og Jesu styre i rikets tid er mest beskrevet i GT , så må vi likevel være oppmerksomme på at profetien om Jesu lidelse og fornedrelse også finnes mange steder. 

Ja, fornedrelsessiden ved Messias er til og med beskrevet på et tidligere tidspunkt enn herlighets-siden ved Messias. "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg (Satan) og kvinnen, og mellom din sæd og hennes sæd (Jesus), den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl (Jesu lidelse på korset). (l. Mos. 3, 15)
Disse 2 profeti-rekkene om Jesu lidelse og Jesu seier og styre i 1000års-riket er imidlertid ofte så flettet inn i hverandre i teksten at det av og til kan være vanskelig å skille den ene fra den andre, men som regel så beskrev Profetene Jesu lidelse først og deretter herlighets-siden ved ham. Det er også naturlig at det må være slik
."

Jødiske lærde Yacov Rambsel understreker også, i hans svært så omfattende gjennomgang av løftene og frelseshistorien som jeg lenket til i forrige kommentar, at vi også må huske på at også Abraham var hedning og uomskåret da Han ble frelst ved tro.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #102

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Svar på din kommentar 99 og100

Publisert 4 måneder siden

100:
Det du her tar opp er svært interessant. Nettsiden du viser til inneholder et dispensasjonalistisk bibelsyn, læren om tidshusholdningene. Jeg har selv i en del år tilhørt dette synet, ikke i dag. Oskar Skarsaune er helt i mot det, har artikkel om det på internett. 

Avdøde Oskar Edin Indergaard, som regnes som den som har hatt mest innflytelse i Norge angående denne læren, har mange artikler på denne nettsiden. Jeg kjøpte i sin tid mange av bøkene hans.

Mye av det som står i denne artikkelen du har vist til, er jeg enig i. Men jeg er ikke enig i argumentasjonen denne læren benytter for å verifisere sin lære. Av den grunn har jeg også forlatt denne læren.

Men 1000-årsriket mener jeg er svært viktig. 

Jeg synes det blir for mye, og kanskje/kanskje ikke utenfor tema i denne tråden, og kommentere dette mer fra min side, men alt henger jo sammen. Derfor har jeg vurdert å lage en egen tråd om 1000-årsriket, hvis ikke noen andre gjør det før meg. Men er svært glad for at du kom med denne artikkelen, det bare motiverer meg til å ta opp dette som eget tema, hvis ikke du vil starte en tråd om det? Det er jo toppaktuelt med tanke på hva som skjer i Israel om dagen, tror jeg. Men jeg er ingen ekspert på profetiene i GT.


99:

Jo, jeg kunne sitert Peter Bayerhaus angående jødenes forventninger til Messias. Men ber om forståelse for at jeg synes det blir litt utenfor tema i denne tråden og da svært mange ulike emner å forholde seg til. Men jeg kommer helt sikkert tilbake til ham.

Svar
Kommentar #103

Marianne Solli

16 innlegg  1467 kommentarer

Kvinnens sæd ...?

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
ene, var det første evangeliet om at kvinnens sæd skulle knuse slangens hode.

Hvordan forklares det egentlig? Hadde kvinner sæd før, eller ...?

Svar
Kommentar #104

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

OG

Publisert 4 måneder siden

denne nettsiden, steiare.no, som du viser til, tar jo NETTOPP opp alt dette jeg har skrevet til Tore  og andre om Paulus som hedningenes apostel. Jeg antar Jacob Rambsel står for det samme synet, det ser slik ut for meg.

Svar
Kommentar #105

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jo, jeg kunne sitert Peter Bayerhaus angående jødenes forventninger til Messias. Men ber om forståelse for at jeg synes det blir litt utenfor tema i denne tråden og da svært mange ulike emner å forholde seg til.

Du bør jo vise oss hva Bayerhaus faktisk skriver om jødenes messiasforventninger,  og til der du mener Skarsaune tar feil.   

Det jo du som viser til at hedningene ikke har løftene, kun jødene.  Men hedningen Abraham ble frelst ved tro og hans etterkommere er omfattet av alle løftene.

Svar
Kommentar #106

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg forstår du vil jeg skal uttale meg om Skarsaune, og Peter Bayerhaus sitt syn på Messiasforventningene. Jeg oppfatter at utgangspunktet for dette var det jeg skrev om jødenes forventing til en ny Torah. Jeg synes det blir litt for mye å ta opp her i denne tråden. Angående løftene, så har jeg vist til hva Paulus sier om dette, og det er viktigere for meg enn hva Skarsaune og Beyerhaus måtte mene, selv om begge er godt utdannede og kunnskapsrike teologer. 

Svar
Kommentar #107

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Å tolke på egenhånd advares det jo mot.

2. Pet 1, 20-21

. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. 

Svar
Kommentar #108

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar Jacob Rambsel står for det samme synet, det ser slik ut for meg.

Det kan ikke jeg forstå at du gjør.  Rambsel viser jo til at Abraham var hedning, ikke omskjært og alle løftene ble gitt til han.  Altså har hedningene alle løftene som Peter skriver om i 

Apgj 2, 37-39

37 Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. 39 For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»

Du skriver jo at hedningene ikke har løftene, mens Jacob Rambsel, den jødiske lærde viser at det ikke stemmer.   

Så mener du at Jesus ikke har inngått noen ny pakt med hedningene.  Det stemmer ikke.

I tillegg mener du at Peter fikk oppdraget å forkynne kun for jødene - mens misjonsbefalingen sier gå ut til hele verden ….  i det dere døper dem - den kristne dåpen .  Det kryr av motsetninger.  

Det eneste som mangler er Sannheten.    

Du vet mer enn apostelen Peter, mer enn professor Oskar Skarsaune, mer den jødiske skiftlærde,  Du skriver til Skaraune for å påpeke at han tar feil og du har rett.  

Så kan du ikke en gang skrive hva du har rett i og hvor han tar feil. Så hvorfor tar du da opp det i en debatt her på VD.

Du påberoper det andre blant annet - Peter Bayerhaus  forståelse,. Samtidig vil du ikke eller kan ikke vise til hva han skriver.  Som du støtter deg på i en rekke kommentarer og utlegninger.  

Det virker på meg som har en særegen lære - som er noe helt annet enn apostlenes.

 

Svar
Kommentar #109

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg har svart deg på en saklig måte i mine kommentarer, og du viser selv til Jacob Rambsel fra "steiare.no", en dispensasjonalist  hvis lære nettopp skiller klart mellom Jesu og de 12 apotelenes lære og Paulus, hedningenes apostel sin lære.

Hva jeg har sendt epost til Karsaune  om, har du ingen ting med. 

Mer har jeg ikke å tilføye.

Tema på denne tråden er helliggjørelse, ikke alt mulig annet.

1 liker  
Svar
Kommentar #110

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Hvordan forklares det egentlig? Hadde kvinner sæd før, eller ...?

Nei, med sæd menes avkom, som såkornets frø - sæden.

Svar
Kommentar #111

Marianne Solli

16 innlegg  1467 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

OK, Takk Tore! ;-)

Svar
Kommentar #112

Marianne Solli

16 innlegg  1467 kommentarer

K. 110 og 111

Publisert 4 måneder siden

Jeg vokste opp på et småbruk, så jeg burde ha innsett at ordet sæd også kunne bety avkom. Pappa snakket jo om å sette på grisunger og om sædpoteter/settepoteter. Dette minner meg om vitsen med bondeparet som hadde fått trillinger, og storebroren spurte foreldrene om hvem av dem de mente var nyttigst å sette på.

Svar
Kommentar #113

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hva har dette med temaet i denne tråden å gjøre?

Svar
Kommentar #114

Marianne Solli

16 innlegg  1467 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Intet, for å si det som sant er, og når sant skal sies så er ditt svar også en god måte å få alle kvinnene på tråden til å trekke seg fra den sanne herredebatten. Ha en fin helliggjørende debatt videre! Og ha en fin dag i morgen!

Svar
Kommentar #115

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Nå hadde ikke jeg noen innvirkning på hvilket kjønn jeg skulle bli da min mor ble svanger, så det må du ha meg unnskyldt.

Svar
Kommentar #116

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Nettsiden du viser til inneholder et dispensasjonalistisk bibelsyn, læren om tidshusholdningene. Jeg har selv i en del år tilhørt dette synet, ikke i dag. Oskar Skarsaune er helt i mot det, har artikkel om det på internett. 

Avdøde Oskar Edin Indergaard, som regnes som den som har hatt mest innflytelse i Norge angående denne læren, har mange artikler på denne nettsiden. Jeg kjøpte i sin tid mange av bøkene hans

Da har jeg lest litt om Oskar Edin Indergaard skrevet av Bibelselskapet.

De også mener og skriver at Indergaard representerer dispensasjonalismen i stor grad. de beskriver dispensasjonalismen som et sinnrikt system, en rigid teologi som er vanskelig å forholde seg til.

Men, det gjør jo ikke nettsiden til  Jødiske lærde Yacov Rambsel.   Men, jeg ser også at han har en slags inndeling av tidsperioder.  Men, hans tolkninger og forståelse er mye mer i samsvar med den apostoliske tro og tradisjon.

Tvert imot ser din forståelse, slik jeg leser dine kommentarer, fremdeles å være farvet av dispensasjonalismen (DS).

Litt av det Bibelselskapet skriver om DS:

 "For å få Guds Ord til å «gå opp» blir det profetiske ord satt opp som en matematisk ligning, slik at resultatet skal bli som det forut er bestemt. Jødefolket har sine pakter og lovnader, jødekristne har egne løfter og til slutt har de hedningkristne helt egne ord og løfter som de skal forholde seg til."

Det som er understreket er slik jeg ser, presis det du hevder.

Litt til: 

"Knut Helge Høyland skriver i Ung teologi nr 2/ 2005 om DS: ”De ulike tidsperiodene utgjør ulike deler av Guds plan med sitt folk Israel, og de profetiske ordene i GT taler utelukkende om Guds plan for Israel i Guds fremtidige husholdninger."

"Dette er krav vi ikke finner igjen i Paulus sin forkynnelse. I hans forkynnelse er vi frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef. 2, 8-9)Etter det jeg (Oskar Edin Indergård) ser, gjelder både «Fadervår» og misjonsbefalingen i Matteus 28 kun jødene og «riket for Israel». Dette betyr ikke at vi ikke kan be «Fader vår» i vår tidsperiode, men at det kan være greit å kjenne til innholdet i «Fader Vår». Indergård mener gjennom nådeforståelsen at kristne ikke skal bekjenne synd, be Fader vår eller misjonere på bakgrunn av at det er gitt til de messianske jødene."

Så noe som stemmer mer med det du skriver:

"Paulus kom med en HELT NYÅPENBARING, som verken Jesus eller hans apostler forkynte."

Avslutningen fra artikkelen fra bibelselskapet:

"Dispensasjonalismen kan på en måte ses på som den mest ekstreme formen for teologisk antisemittisme. Troen på de forskjellige husholdningene har også ført til at kristne også frarøver jødene evangeliet i dag. Spørsmålet blir da: Har Kirken overtatt hele den frelseshistoriske planen fra det jødiske folket? Har Gud har byttet bort Torah med Kristus, gjerninger med nåde og tilslutt byttet jødene til fordel for hedningene? Vil Kirken bli satt i jødenes sted som eneste forvaltere av Guds Ord? Tror ikke det."

Svar
Kommentar #117

Marianne Solli

16 innlegg  1467 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg unnskylder deg så gjerne.  ;-)  Da får du ha en fin kveld!

Svar
Kommentar #118

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Relativt kort om helligjørelse

Publisert 4 måneder siden

Hellig ble brukt som betegnelse på medlemmene i urkirken. For å bli medlem måtte man døpes til syndenes forlatelse og så motta Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse. Disse sakramenter er bekreftelse på inngåelse av pakten mellom Gud og Hans barn.

Dette blir innledningen til å bli født på ny, slik Kristus forklarer Nikodemus. Urkirken var Guds rike på jord. Dette riket kan bare tas bort av Gud, ved samme årsak som Det hellige land ble tatt bort fra Israels folk - og jødene, ved utroskap mot Gud. Altså, avgudsdyrkelse, i brudd mot loven: "Du skal ikke ha andre guder enn meg".

Urkirken var opprettelse av Guds rike på jorden, ikke bare at Guds rike er inneni Eder, men selve det åndelige og fysiske Gudsriket, med Jesus Kristus som konge og yppersteprest. De som ble ført inn i dette riket, under sakramentene forklart over, ble tatt ut av verden og inn i riket - og ble dermed betraktet som hellige. Dvs. adskilt fra verden. Så hellig betyr adskilt, prosessen helliggjørelse blir adskillelse fra verden - for Guds rike er ikke av denne verden, men kommer fra himmelen.

Som medlemmer av menighetene/de hellige, startet de en prosess ved å bli født på ny, bli som barn igjen, og ved å holde Guds rikets lover, bli fullkommengjort og helliggjort i Kristus.

Dette er en prosess. Bergprekenen innledet den lovmessighet som riket bygger på, som er Kristus til etterfølgelse. Altså, klippen - når Den hellige ånds gave blir mottatt.

De over nevnte sakramenter fornyes hele tiden ved å delta i nadverden og gjennom denne minnes Kristi offer og forsoning. Ved og i Den hellige ånds gave blir mennesket i stand til å minnes Kristus og holde alle Guds bud, som Han har gitt dem. I en slik tilstand vokser de hellige i retning av seieren over det naturlige mennesket, og vil bli satt med Kristus på Hans trone, som han og har seiret og satt seg med Faderen på Hans trone. 

Hvis vi mener at vi ikke kan holde Guds bud, som Han har gitt dem, vil vi heller ikke bli hentet inn i det riket, for det er ved tro på Kristus vi kan gjøre alt Han befaler oss, slik vi ser i misjonsbefalingen: "Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!"

Vi må sette vår egenhet, stahet og egoisme til side, i full tillit til Kristus - da åpnes himlene og vi lever i og ved åpenbaringens ånd, om vi mister vårt liv i Ham, tar vårt kors opp og følger Ham.

Enhver kirke opprettet av mennesker har ikke denne frelseskraften i seg. Gud finner seg ikke i at noen går og tar Hans trone fra Ham, setter seg på den for å regjere i riket - uten hverken septer eller krone og uten prestedømmet som henter himmelens krefter ned ved troens kraft i rettferdighet.

Alt dette står beskrevet i bibelen. Jeg forutsetter at de som ønsker det søker der med et rent hjerte og tro uten tvil. Slik Jakob hilser oss av Israel, de som kjemper med Gud, og forklarer  på dette viset: 

"Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.  2 Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,  3 da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;  4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.  5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.  6 Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.  7 For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,  8 slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier." 

1 liker  
Svar
Kommentar #119

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

En "sinnrik lære"

Publisert 4 måneder siden

Jeg klikket meg inn på den linken du hadde i din kommentar og artikkel av Yacob Rambsel. Øverst på siden er det et bilde av ham, så begynte jeg å lese litt av det som sto skrevet der, og det var helt klart dispensasjonalisme, beskrivelse av de 7 tidshusholdningene, og det er jo spesielt for dispensasjonalismen.

Jeg klikket meg nå inn på nytt etter din siste kommentar, og ser det står noe om Oskar Indergaard med liten skrift mellom bildet og selve artikkelen (som sto med noe større skrift). Jeg trodde selvsagt at Rambsel hadde skrevet artikkelen, siden det var bilde av ham øverst. Men scrollet meg nå helt til enden av artikkelen, der sto det at Indergaard hadde forfattet artikkelen. Dette var jeg altså ikke klar over første gangen jeg var inn og sjekket nettsiden....dermed har jeg tatt feil, det beklager jeg!  Og jeg kan ikke se at artikkelen du har sitert av Rambsel viser at han er dispensasjonalist, slik jeg skrev til deg....jeg tok det rett og slett for gitt etter å ha sjekket nettsiden første gang....så det må jeg også beklage! Rett skal være rett.

Nå er det flere former for dispensasjonalisme, et moderat syn, et ultra-dispensasjonalistisk syn, og et ekstrem-ultra-syn. Indergaard regnes som ultra-dispensasjonalist.  Han mener bl.a. at menigheten med jøder og hedninger ikke startet på pinsedag, men langt senere, slik sett er han uenig med pinsebevegelsen. Og hans lære er ikke slik dispensasjonalismen i sin opprinnelige form startet med John Darby på 1850-tallet, etter som jeg har lest. Forfatter og forkynner Kjell Dahlene har skrevet en bok som tar for seg denne læren etter  den kom til Norge i 1920-årene.

Det er som du helt rett skriver, er "sinnrik" lære som setter alle kluter til for å bevise at læren deres "går opp". Kunne gitt deg mange eksempler på det, og de har gitt ut sin egen Bibel, The Scoefield Reference Bible, med sine egne bibelhenvisninger (under bibelversene) . De har en innledning i denne bibelen som sier at henvisningene MÅ leses for å forstå Guds ord. Dette betraktes vel av mange som en slags form for manipulering. Og jeg er uenig i mye av deres argumentasjon og måte å få læren sin til å "gå opp" på. Og Skarsaune skriver etter mitt syn mye rett om denne læren.

Professor Bayerhaus, som jeg har nevnt til deg før, er høykirkelig, og argumenterer etter mitt syn helt rett ut fra Guds ord om "Guds frelsesplan med Israel og folkeslagene", og om løftene Israel spesielt har. Men det er klart at det lutherske synet mener kirken har overtatt disse løftene ved sin erstatningsteologi. Jeg er ikke enig i det.

Men det er klart at hvordan man enn ser på dette, så vil det få betydning for hvordan vi forstår Jesus sin lære (ikke om at han er verdens frelser) samt de 12 apostlene, og hvordan vi forstår Paulus sin lære om Kristus korsfestet. Dette vil selvsagt få betydning for hvordan vi oppfatter dette med helliggjørelse, som er trådens tema. 

Uansett hvilket syn jeg leser om, prøver jeg etter beste evne å sjekke om det som skrives stemmer overens med Bibelen. Og jeg mener at ser vi ikke  Guds frelsesplan med Israel, , oss hedninger og folkeslagene (under 1000-årsriket), profetiene og løftene, blir det vanskelig å få Guds ord til å "gå opp". Dette er mitt syn, derfor har Bibelen all autoritet for meg.  Slik ser jeg det, Bjørn Erik.

Som før sagt, så synes jeg dette kan være aktuelt i en egen tråd, og etter mitt syn viktig å ta opp. Så kan man være enig eller uenig, for meg er ikke det et poeng, kun det som står i Guds ord, men det er visst mange av oss også uenige om, så gjenstår det da en debatt om dette.

3 liker  
Svar
Kommentar #120

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Klart og tydelig skrevet. Godt å lese. Usmittet av tidens tann. Takk.

1 liker  
Svar
Kommentar #121

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

"smittet av tidens tann".

Publisert 4 måneder siden

Jeg forstå deg slik at du da kanskje mener jeg er "smittet av tidens tann." Er det slik du ser det, så er jo det håpløst å debattere, en slik måte å stigmatisere på synes jeg vi skal holde oss borte fra, det ganger ikke en debatt i det hele tatt. 

2 liker  
Svar
Kommentar #122

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Takk for opplysende og god kommentar. 

1 liker  
Svar
Kommentar #123

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstå deg slik at du da kanskje mener jeg er "smittet av tidens tann." Er det slik du ser det, så er jo det håpløst å debattere, en slik måte å stigmatisere på synes jeg vi skal holde oss borte fra, det ganger ikke en debatt i det hele tatt. 

Tror ikke han sikter på deg, mer som et tilbakeblikk til originalen slik vi kan lese den ut av bibelen.

1 liker  
Svar
Kommentar #124

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstå deg slik at du da kanskje mener jeg er "smittet av tidens tann."

Jeg beklager at du tar det til deg slik. Jeg tenkte over hode ikke på debatanters smitteflora. Men på Bibelens evangelium som lider under frafallets smitte.

1 liker  
Svar
Kommentar #125

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg klikket meg nå inn på nytt etter din siste kommentar, og ser det står noe om Oskar Indergaard med liten skrift mellom bildet og selve artikkelen (som sto med noe større skrift). Jeg trodde selvsagt at Rambsel hadde skrevet artikkelen, siden det var bilde av ham øverst. Men scrollet meg nå helt til enden av artikkelen, der sto det at Indergaard hadde forfattet artikkelen. Dette var jeg altså ikke klar over første gangen jeg var inn og sjekket nettsiden....dermed har jeg tatt feil, det beklager jeg!  Og jeg kan ikke se at artikkelen du har sitert av Rambsel viser at han er dispensasjonalist, slik jeg skrev til deg....jeg tok det rett og slett for gitt etter å ha sjekket nettsiden første gang....så det må jeg også beklage! Rett skal være rett.

Nå har jeg vært inne og kikket på nettsiden jeg henviste til en gang til.  Det er jo helt utrolig flott av deg Åge å oppdage det jeg har sitert deg på ovenfor.

Tenk å lime inn og villede leseren, inn i et Skrift og tolkning av en jødisk lærd som Yacov Rambsel - kun med formål å forkynne vranglære.  Det viser hvor listig ondskapens hær kan være.

Det viser hvor forsiktig en må være for mulige forfalskninger på nettet.  Helt utrolig.  Ikke lett å oppdage for en som aldri tidligere har hørt om Indergaard og hans bevegelse.

En  øyeåpner for meg og jeg håper det også er det for andre.  Det er jo som hentet rett ut fra Bibelens tekster.  Da tenker jeg på 1. Tim 4, 1-2

Vranglæren i de siste tider 

Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære  2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  

Det ser ut til at det er viktigere enn noen gang å hegne om den apostoliske tradisjon og dens lære.   

 

 

Svar
Kommentar #126

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Hele skriften

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut til at det er viktigere enn noen gang å hegne om den apostoliske tradisjon og dens lære.

Og da må alle apostlene være med. Hele skriften er innblest av Guds ånd, ikke bare Paulus. Til og med GT er gitt oss for å forstå Jesus Kristus, profetiene om Hans komme i tidenes midte, Hans misjon, Hans åndelige legat, Hans offer og forsoning, det fullkomne håpet, den urokkelige troen og den guddommelige kjærligheten uten skrømt.

Og Ham skal vi elske som Han elsker oss - dette er livet i Kristus, som frelser oss ut av verden og inn i det evige livet - i Hans rike. Der er det Han som regjerer i rettferdighet og barmhjertighet.

Kunne vi legge til noe bedre, eller trekke fra noe som var verre, ville Han i sin miskunnhet godtatt det, men det er ikke noe mennesket kan legg til, som evangeliet trenger, eller noe vi kan trekke fra, som er for mye.

Evangeliet er i seg selv hellig, slik Han har gitt det. Følger vi Ham i fullkomment håp, med urokkelig tro fylt av kjærlighet og med tilgivelsens ånd i fremste linje i møte med vår neste, er Guds hensikt med evangeliet oppfylt. 

Mine bidrag går ikke på person, men på sak. Det var derfor jeg gikk tilbake til opprinnelsen som et bidrag, ikke et argument bare en beskrivelse slik vi finner det i hele skriften.

Bjørn Eriks bidrag ved å henvise til  Yacov Rambsel mener jeg er av stor betydning. En fra GT som forklarer oss NT - det er bra, for GTs tradisjon er å forkynne Kristus for både jøde og hedning, Hans komme, offer og forsoning.

Jødene forventet en konge som skulle løse dem ut av romernes undertrykkelse, en konge av denne verden. Så de så ikke at Jesus Kristus skulle løse dem ut av denne verden - de kjente Ham derfor ikke, for de befant seg i mørket.

Vår oppgave er å gjøre oss selv kjent med Ham, hver enkelt av oss. Det skjer ved å følge Ham - slik Han inviterer. Skriften er vår veiledning og Hans lys er vår inspirasjon - i det kan vi lære Ham å kjenne

2 liker  
Svar
Kommentar #127

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Tøv!

Publisert 4 måneder siden

Viser til din kommentar 125 hvor du skriver:

"Tenk å lime inn og villede leseren, inn i et Skrift og tolkning av jødisk lærd som Yacob Rambsel - kun med formål og forkynne vranglære. Det viser hvor listig ondskapens hær kan være.

Det  viser hvor forsiktig man må være med forfalskninger på nettet. Helt utrolig. Ikke lett for en som aldri tidligere har hørt om Indergaard og hans bevegelse.

En øyenåpner for meg, og håper det er det for andre også. Det er jo som hentet rett ut fra Bibelens tekster. Da tenker jeg på 1. Tim. 4, 1-2 (om demoners lære m.m)."

Det du her skriver er bare tøv!

Det var du selv som oppga linken til Yacob Rambsel i din kommentar 100 og siterte ham. Det normale, jeg gjør det i alle fall, er å undersøke hvem som står for nettsiden. Jeg var nesten 100% sikker på at dette var nettsiden til Indergaard, har vært inne på den mange ganger før. Men ble forvirret da jeg som deg så bilde av Rambsel øverst på siden...og det rare er jo at du siterer fra denne nettsiden mot mitt syn, enda jeg skrev til deg at dette var ren dispensasjonalisme. Jeg beklaget til og med at jeg ikke kunne se i artikkelen du siterte at han var dispensasjonalist. Men dessverre, jeg så da på det du hadde sitert i din neste kommentar 101, der kunne jeg ikke se at det kom fram at han var dispensasjonalist. Men det kom tydelig frem i din kommentar 100, så derfor trekker jeg den beklagelsen tilbake!

Denne linken du viser til ER Indergaard sin nettside! Det er bare å gå til forsiden.

At du har funnet den jødiske Rambsel uten å ha  hatt kjennskap til nettsiden, er en gåte for meg. jeg har nå prøvd å søke på Rambsel, men finner ingen henvisning om ham på denne nettside. Den eneste andre måten å komme til ham på denne nettsiden er å skrive inn søkeordet "Guds rike for Israel", noe jeg aldri har nevnt her på VD.

Over bildet til Ramsel, på denne nettsiden, står det med liten skrift:

"Jødiske lærde Rambsel har nylig funnet ut at et av Guds navn Jehova inneholder koden til lysets hastighet, de hebraiske bokstavene inneholder en tall verdi der tiden ikke lenger eksisterer (evigheten). Kunnskapen  kan bli stor i den siste tid på alle områder. E=mc/2.

Under bildet av Rambsel står det også med liten skrift følgende:

"Oskar Edin Indergaard skriver dette om dette (som står over bildet) i sin siste bok Jesu gjenkomst bind 1 side 191."

Nettsiden "steiare. no" ER Indergaard sin nettsiden. Du får skylde på deg selv at du ikke undersøkte dette godt nok, og så falt du i fella og trodde det var Rambsel sin artikkel, og brukte den for å argumentere mot meg. Jeg reagerte med en gang med å si at det du hadde sitert ham på nettopp var dispensajonalisme, noe jeg jo fikk rett i, for det var jo Indergaard som hadde skrevet det du siterte i din kommentar. I tillegg ble jeg forvirret av dette,

At du da presterer å påstå at Indergaard har limt inn og klippet inn Rambsel for å forvirre leseren, og til tillegg kaller det ondskapen hær og advarer andre mot det, i tillegg bruker 1. Tim. 4, 1-2.....ER BLANKT TØV!

3 liker  
Svar
Kommentar #128

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

"Men Bibelens evangelium som lider under frafallets smitte."

Publisert 4 måneder siden

Er det noen forskjell på dette og din forrige kommentar?

Jeg synes det er en helt utrolig kommentar å komme med når en deltar i en debatt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #129

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

les min kommentar 127 så får du se hvem "Yacob Rambsel" er

Publisert 4 måneder siden

Din kommentar 126 kan jeg ellers dele med deg, bortsett fra 3. siste avsnitt, så sant du regner Paulus også som en av apostlene. Men det er forskjell på hva han lærer (Jesus korsfestet) og de det de andre lærer (ikke at han var verdens frelser, det er likt, men løftet om 1000-årsriket).  Og som du selv skriver, dette går heller ikke på person.

1 liker  
Svar
Kommentar #130

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Viser til din kommentar 125 hvor du skriver:

"Tenk å lime inn og villede leseren, inn i et Skrift og tolkning av jødisk lærd som Yacob Rambsel - kun med formål og forkynne vranglære. Det viser hvor listig ondskapens hær kan være.

Det  viser hvor forsiktig man må være med forfalskninger på nettet. Helt utrolig. Ikke lett for en som aldri tidligere har hørt om Indergaard og hans bevegelse.

En øyenåpner for meg, og håper det er det for andre også. Det er jo som hentet rett ut fra Bibelens tekster. Da tenker jeg på 1. Tim. 4, 1-2 (om demoners lære m.m)."

Du vrangleser alt jeg skriver.  

Vi er nok på forskjellig forståelsesnivå.  Du kommenterer noe helt annet også da jeg støtter deg og dine kommentarer.  

Jeg roser det du har skrevet, så kaller du rosen min for tøv???Svar
Kommentar #131

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er det du sier om nettsiden jeg kommenterer som tøv, beklager hvis ikke jeg var tydelig nok på det.

1 liker  
Svar
Kommentar #132

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Din kommentar 126 kan jeg ellers dele med deg, bortsett fra 3. siste avsnitt, så sant du regner Paulus også som en av apostlene. Men det er forskjell på hva han lærer (Jesus korsfestet) og de det de andre lærer (ikke at han var verdens frelser, det er likt, men løftet om 1000-årsriket).  Og som du selv skriver, dette går heller ikke på person.

Så hva mener du om tusen års riket? Jeg husker du har skrevet om det flere ganger, men kan du spesifisere det en gang til - i kortform?

Svar
Kommentar #133

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7100 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er det du sier om nettsiden jeg kommenterer som tøv, beklager hvis ikke jeg var tydelig nok på det.

Jeg har limt inn fra nettsiden.  Og det er altså tøv og så har jeg lagt til min forståelse som også er tøv.

Alt er altså tøv.  Og du er den eneste som ikke kommer med tøv?

Det største tøvet er nok dispensasjonalismen.  

Svar
Kommentar #134

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

i kortform

Publisert 4 måneder siden

Har sett at du også tror på 1000-årsriket. Etter mitt syn er det et løfte jødene fikk ifølge profetiene. Slik jeg forstår det skal dette opprettes på jord etter Jesus har satt sine føtter på Oljeberget igjen. "En nasjon blir ikke til på en dag" mener jeg det står i GT. Det som skjer i Israel i disse dager bekrefter etter mitt syn at Gud ennå ikke er ferdig med å fullføre sitt løfte, men at det vil bli oppfylt. Jeg ser i andre kommentarer at du støtter Israel på alle vis, det synes jeg er flott. Jeg kommer sannsynligvis til å lage en egen tråd om 1000-årsriket.

Svar
Kommentar #135

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

låst fast i bibelsyn...ingen ting å lære

Publisert 4 måneder siden

 Slik du uttaler deg  ser ikke dette ut for meg å være en debatt mer.

 Jeg støtter ikke argumentasjonen til dispensasjonalismen, men den sier mye rett også, etter mitt syn. 

Avviser vi alt vi ikke er enige i ut fra vårt ståsted i bibelsyn, så har vi sannsynligvis ingen ting å lære. Et slikt ståsted vil ikke jeg være i.

Med dette avslutter jeg mine kommentarer her i denne tråden, jeg anser ikke dette som en debatt mer, men heller forsøk på å stoppe en debatt. 

Svar
Kommentar #136

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Har sett at du også tror på 1000-årsriket. Etter mitt syn er det et løfte jødene fikk ifølge profetiene. Slik jeg forstår det skal dette opprettes på jord etter Jesus har satt sine føtter på Oljeberget igjen. "En nasjon blir ikke til på en dag" mener jeg det står i GT. Det som skjer i Israel i disse dager bekrefter etter mitt syn at Gud ennå ikke er ferdig med å fullføre sitt løfte, men at det vil bli oppfylt. Jeg ser i andre kommentarer at du støtter Israel på alle vis, det synes jeg er flott. Jeg kommer sannsynligvis til å lage en egen tråd om 1000-årsriket.

Ok

Svar

Siste innlegg

Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 8 timer siden / 169 visninger
0 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 8 timer siden / 63 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 12 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Opprop til dugnad
av
Alf Gjøsund
rundt 21 timer siden / 1800 visninger
15 kommentarer
Trygt å gå i takt
av
Ingrid Vik
rundt 23 timer siden / 1000 visninger
4 kommentarer
Når Norge går til krig
av
Stig Lægdene
rundt 23 timer siden / 125 visninger
1 kommentarer
Stolt av barnevernet
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 23 timer siden / 264 visninger
10 kommentarer
En barndom uten mobbing
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 23 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 8 timer siden / 169 visninger
0 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 8 timer siden / 63 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 12 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Opprop til dugnad
av
Alf Gjøsund
rundt 21 timer siden / 1800 visninger
15 kommentarer
Trygt å gå i takt
av
Ingrid Vik
rundt 23 timer siden / 1000 visninger
4 kommentarer
Når Norge går til krig
av
Stig Lægdene
rundt 23 timer siden / 125 visninger
1 kommentarer
Stolt av barnevernet
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 23 timer siden / 264 visninger
10 kommentarer
En barndom uten mobbing
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 23 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 5 timer siden / 1800 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 6 timer siden / 63 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 7 timer siden / 1800 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 7 timer siden / 264 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 7 timer siden / 264 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 8 timer siden / 264 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 8 timer siden / 187 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 8 timer siden / 1000 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 8 timer siden / 1636 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 8 timer siden / 264 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1800 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No-platforming
rundt 9 timer siden / 213 visninger
Les flere