Usman Rana

Lege og forfatter
28

Doktrinen om forkjøpsforbud

Forbudet mot ikke-eksisterende bønnerop har ingenting med politikk å gjøre – og alt med profilering å gjøre.

Publisert: 7. mai 2018

President George W. Bush ble kjent for doktrinen om forkjøpskrig. Frps fremadstormende stortingsrepresentant Jon Helgheim vil gå inn i historiebøkene for doktrinen om forkjøpsforbud. Hans forslag om å forby ikke-eksisterende muslimske bønnerop fikk som ventet flertall på Frps nylige landsmøte.

Temmet av samarbeidet. 

For et parti som stort sett livnærer seg på uanstendighet, lettsindighet og populisme, var dette forkjøpsforbudsvedtaket naturligvis viktig for partiprofileringen i en epoke for partiet der det blir temmet av samarbeidet med Venstre og Høyre, riktignok i avtagende grad. Slik kunne Frp profilere seg som den politiske spydpissen i kampen mot en påstått islamisering eller snikislamisering av Norge.

Før årets landsmøte måtte nok Frps politikere virkelig legge hodene i bløt for å komme opp med gode forslag som skulle fremstille partiet som den anti-islamske ridderen for landets befolkning. For partiet har de siste årene i tur og orden vedtatt å forby det meste av synlig religiøsitet som kan knyttes til islam, eksempelvis omskjæring av guttebarn, diverse bruk av hijab og hodeplagg som tildekker ansiktet.

Ingen praktisk betydning. 

Sistnevnte fenomen med nikab og burka eksisterer i praksis ikke i Norge, men tross alt finnes det kanskje 20–30 kvinner i Norge som tildekker ansiktet, noe som selvsagt rettferdiggjør tallrike forbudsforslag, nasjonale debatter og høringer. Når listen over eksisterende islamske praksiser som kan forbys er tømt, er det i Frp en naturlig overgang til listen over potensielle og hypotetiske islamske praksiser som bør bli gjenstand for forbud i norsk lovgivning. Helgheim har uten tvil vist seg å være en svært kreativ forslagsstiller, også når han grunngir forbudsforslaget mot potensielle bønnerop med støy i nærmiljøet og at bønnerop kan føre til gettofisering. Kanskje Helgheims neste forslag blir å forby sporten cricket, fordi sporten gjerne samler lett støyende minoritetsungdommer på Oslo øst.

Aktiv dødshjelp. 

For bønnerop kan ifølge den markante Frp-politikeren Per Willy Amundsen ikke sammenlignes med kirkeklokkene. Amundsen setter i denne diskusjonen opp en motsetning mellom kristendommen og islam, der Frp forsvarer kristne verdier mot de islamske. Det er nesten rørende hvor kristne noen Frp-ere blir i møtet med islam og offentlige islamske praksiser. Ellers er gjerne kristendommen ikke så viktig, verken når det er snakk om aktiv dødshjelp, alkohollovgivning eller eggdonasjon.

Partileder Siv Jensen på sin side viet under landsmøtetalen sin en del oppmerksomhet til norske verdier, og angrep dem som var norske på papiret, men ikke i hjertet. Et øyeblikk kunne man tro at hun siktet til ukultur i norske partier der seksuell trakassering av unge gutter under seksuell lavalder blir «glemt» av partilederen og en 16 år gammel jente blir skjenket full under et partimøte og to politikere får henne til sengs i løpet av samme natt. Nei da, metoo-utfordringer i eget parti inngår nok ikke i diskusjonen om norske verdier og ble derfor nesten ikke omtalt, for Siv Jensen snakket selvsagt om muslimer, de upålitelige nordmennene med det unorske hjertet hun ekkokardiografisk har studert.

Holder seg tause.

Til å velsigne og hvitvaske landsmøtet til de «rause» Frp-erne, slik hun omtalte dem, var ingen ringere enn Venstre-leder Trine Skei Grande. Sammen med Høyre – som holder seg tause i møte med Frps kreative forbudsforslag – er Venstre i ferd med å ofre egen anstendighet på husfredens alter.


Trykket i Vårt land 7. mai 2018

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det Rana ikke begriper.

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.

For et parti som stort sett livnærer seg på uanstendighet, lettsindighet og populisme, var dette forkjøpsforbudsvedtaket naturligvis viktig for partiprofileringen i en epoke for partiet der det blir temmet av samarbeidet med Venstre og Høyre, riktignok i avtagende grad. Slik kunne Frp profilere seg som den politiske spydpissen i kampen mot en påstått islamisering eller snikislamisering av Norge.

Før årets landsmøte måtte nok Frps politikere virkelig legge hodene i bløt for å komme opp med gode forslag som skulle fremstille partiet som den anti-islamske ridderen for landets befolkning. For partiet har de siste årene i tur og orden vedtatt å forby det meste av synlig religiøsitet som kan knyttes til islam, eksempelvis omskjæring av guttebarn, diverse bruk av hijab og hodeplagg som tildekker ansiktet.

Ingen praktisk betydning. 

Sistnevnte fenomen med nikab og burka eksisterer i praksis ikke i Norge, men tross alt finnes det kanskje 20–30 kvinner i Norge som tildekker ansiktet, noe som selvsagt rettferdiggjør tallrike forbudsforslag, nasjonale debatter og høringer. Når listen over eksisterende islamske praksiser som kan forbys er tømt,

Vi har et uttrykk som heter "å være føre var" her i Norge.

Men Rana forsøker seg på å latterliggjøre slike fornuftige forebyggende forslag.
Samtidig som har bagatelliserer i kjent stil de mange forsøkene på å islamisere i Norge.
Selvfølgelig gjør han det.
De naive i Norge applauderer slike som Rana.

11 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.
Partileder Siv Jensen på sin side viet under landsmøtetalen sin en del oppmerksomhet til norske verdier, og angrep dem som var norske på papiret, men ikke i hjertet.

Siv Jensen er garantisten i Frp for at regjeringssamarbeidet med Høyre og Venstre går ganske greit. Jensens norske verdier er ikke at man spiser svin og drikker akevitt, selv om også det er lov. Det er likevel ikke noe å profilere seg på. 

I løpet av denne regjeringens tid har to statsråder fått sparken, og begge er fra Frp. De går så langt at de ikke lenger er forenlige med den felles plattformen og helheten en regjering må omgi seg med. Nå har antagelig Erna Solberg de statsrådene alle ser at hun kan ha tillit til. Vi visste jo fra tidlig av at Listhaug kom inn på Jensens good-will. Når hun satte seg opp mot denne var veien til døren kort. 

Det ble rett og slett for komisk da to stortingspolitikere reiste til Vardø for å bedrive kommunal saksbehandling uten å ha mandatet i orden. Her fikk vi beviset på hvorfor en del Frp-politikere ikke vil bli stuerene og regjeringsdyktige. De har et prosjekt som ikke lar seg realisere. Dette kommuniserer de bra. Man skulle nesten tro de hadde brukt en kommunikasjonsrådgiver!

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men Rana forsøker seg på å latterliggjøre slike fornuftige forebyggende forslag.
Samtidig som har bagatelliserer i kjent stil de mange forsøkene på å islamisere i Norge.

Hvor mange moskéer med bønnerop tror du det vil komme i Norge? Kan man skille mellom moskéer med eller uten bønnerop, slik at det blir mange flere om bønnerop forblir tillatt? 

Én manns stemme bærer langt kortere enn en kirkeklokke som kan høres på flere kilometers avstand. Er det andre forskjeller?

Både Rana, du og jeg forstår det. Det handler ikke om å begripe, men om enighet og hvorvidt vi liker det eller kan leve med det. 


2 liker  
Kommentar #4

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Problemet blir minst sånn

Publisert over 2 år siden

Dersom ingen moskeer kringkaster bønnerop i dag, hvor stort problem er det da at det blir forbudt?

Se for deg at det var 50 moskeer som allerede kringkastet bønnerop, og det så ble forbudt. Da ville forbudet grepet inn i dagliglivet til ganske mange mennesker. Tilsvarende for forbudet mot plagg som dekker ansiktet.

Hele poenget med forkjøpsforbud er nettopp å markere grenser FØR det blir konfliktfylt å gjøre det. 

8 liker  
Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du demonstrerer problemet.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Én manns stemme bærer langt kortere enn en kirkeklokke som kan høres på flere kilometers avstand. Er det andre forskjeller?

Forskjellen er at disse bønneropene også er proklamasjoner om islams gud i det offentlige Norge som da blir en motpol til vår egen kultur og tro.

3 liker  
Kommentar #6

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Segway

Publisert over 2 år siden

Jeg tror Segway også var forbudt før det var kommet noen til landet, og det var ikke FrP sin skyld...


Ellers vil jeg hevde at det er mer fornuftig å lage et forbud før noe blir et problem enn etterpå. Og det forbauser meg ikke mye om det kommer krav om å få ha bønnerop etter hvert.

3 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen er at disse bønneropene også er proklamasjoner om islams gud i det offentlige Norge som da blir en motpol til vår egen kultur og tro.

Motsetningene er ganske små siden begge religioner og din argumentasjon baserer seg på frykt, ikke minst frykt for hverandre minst like mye som Gud. I dette tilfellet kan man snakke om angst i stedet for frykt fordi den er ugrunnet. 

Kommentar #8

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Hvorfor skal Europa bli som Midt Østen og Nord Afrika?

Publisert over 2 år siden

Når har idéologien Islam under Allah tenkt å ta på alvor utfordringen om å feie for egen dør?  Etter 7 år med intens regional og internasjonal borgerkrig i nyere tid og med resten av verden involvert i lidelse, sorg og savn.. Sunni versus shia?

Nødvendig arbeid:  Religionsevaluering.  
Reformere sine tradisjoner bygd på normativ - eviggyldig praksis - fra 600-tallet.  Kristendommen gjorde det for 500 år siden.  Vi gjør det kontinuerlig. I religionens og vitenskapens navn.
Har islam noensinne grunnleggende gjort det?  Hvordan har det gått med de som har prøvd? Hvordan står det til med arabisk innovasjon og utvikling, levestandard og akademisk frihet i deres egne opprinnelses/hjem-land? Kvinner versus menn?

Kan Nikab - "kvinneteltet" samt offentlig praksis med bønnerop og proklamasjon av muslimsk overhøyhet over Faderen/Jesus Kristus/Ånden i judeokristen tro, - proklamert 5 ganger i døgnet, bestå som evig gyldig normativ praksis?  Påtvunget omverden? Oss her i Norge?
Ville du tillatt det i Saudi Arabia; Iran eller et kommende Palestinia? ( Det siste skal være "judenrein", såvidt jeg forstår deres Abba.  Kristne blir totalt forvist eller dhimmiposisjonert i Irak).
Kan forholdet til "10 års regelen" for fredsavtaler tas opp? - Mens ny styrke bygges opp for nytt fremstøt til dominans/ krigsstrategi føres frem?

Mine egne, gode erfaringer med muslimer var før 1987/ 1989/1994 osv. De 7 sise årene smat dagens mediabilde har forverret troen på idésystemets bærekraft.
Hvordan kan man opprettholde tro på Islams gode kontribusjon i samfunn dersom de ikke tilpasser levevilkår fra ørken i Midt Østen versus Grünerløkka i Oslo?

Hjelp oss å tro på deres mulighet for likeverdighet - i lys av endret praktisering av dominansidéalet i muslimske land.
Jeg HAR gode erfaringer i møte med muslimer tilbake til år 1985.  Det er idésystemet som blir feil praktisert - noens favør og andres disfavør. Ulikebehandling som idéplattform i seg selv. Vunnet ved "røveri eller bedrageri".

Hvorfor skal vi gå fra frihet til underkastelse og slaveri?  Som under Egypt i Moses´ tid? Hvor "dumsnille" skal vi være?

2 liker  
Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Motsetningene er ganske små siden begge religioner og din argumentasjon baserer seg på frykt, ikke minst frykt for hverandre minst like mye som Gud. I dette tilfellet kan man snakke om angst i stedet for frykt fordi den er ugrunnet. 

Men da kan vi slå fast at Kristiansen ikke ser forskjell på kristendom og islam.
Jeg er ikke det minste redd for Gud,men jeg liker ikke at islamsk ideologi og deres gud skal forkynnes på fast basis i det offentlige rom i Norge.

3 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men da kan vi slå fast at Kristiansen ikke ser forskjell på kristendom og islam.

Jeg tror det blir å legge listen litt vel høyt å tro at du kan fastslå noe som helst, Holt. 

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke det minste redd for Gud,men jeg liker ikke at islamsk ideologi og deres gud skal forkynnes på fast basis i det offentlige rom i Norge

Bra knappen aktivert.

2 liker  
Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det blir å legge listen litt vel høyt å tro at du kan fastslå noe som helst, Holt. 

Og jeg regnet heller ikke med at du skulle tro det.

Kommentar #13

Oddvar Tveito

6 innlegg  25 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Artig at denne nyheten fra Sverige kom nesten før kommentariatet var ferdig med å latterliggjøre FrP sitt forslag, og fortelle oss at bønnerop aldri ville bli aktuelt i Norge:

https://www.expressen.se/kvallsposten/-just-nu-polisens-besked-godkjenner-boneutrop/

Når det nå viser seg at moskeer allerede både søker og får tillatelse i Sverige, kan vi da håpe på litt mindre tøvete latterliggjøring? Jeg har forøvrig ikke noe imot bønnerop bare de ikke kommer midt på natta. 

Kommentar #14

Oddvar Tveito

6 innlegg  25 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Feil link over. Denne funker: 

https://www.expressen.se/kvallsposten/-just-nu-polisens-besked-godkanner-boneutrop/

 

Hadde det ikke vært lurt om man kunne redigere egne innlegg - også etter at 10min er gått? 

Kommentar #15

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg bryr meg ikke egentlig, hvis Sverige tillater det hjelper det litt for min overbevisning, likevel:

 

Det blir jo verst for muslimene som kommer enda lenger ned inn under ekstrem forkynnelse til sine barn

Kommentar #16

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 2 år siden

--------

Kommentar #17

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 2 år siden

--------

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere