Erik Lunde

138

Blir du med på å styrke kirkeøkonomien, Jan Bøhler?

Den norske kirke i Oslo har sendt ut en kirkebruksplan på høring. Der foreslår de endret bruk av ni kirker. Blant annet gjelder dette fire kirker i Groruddalen; Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker. Kirkevergen i Oslo har begrunnet behovet for endret bruk både med mangel på driftsmidler i Kirkelig Fellesråd i Oslo, og et stort etterslep på vedlikeholdet av kirkene i Oslo.

Publisert: 3. mai 2018

Det er ikke overraskende at forslaget har skapt mye engasjement og ført til mange reaksjoner. Oslos kirkebygg er noen av byens viktigste kulturminner og møteplasser.  Samtidig har de stor betydning for folkelivet i sitt lokalmiljø og er hjem for aktive menigheter. De er møteplasser i fest og sorg. Dette er hus som gir mye tilbake til lokalmiljøet, i form av sosialt arbeid og kulturliv.

Noe mer overraskende er utspillene fra stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler. I Groruddalens avis har han skrevet «Bare glem det!» og at saken bør løftes opp «både regjering, storting, bystyret og bydelsutvalg må se at dette gjelder mye større ting enn en intern budsjettsak».

Det er Arbeiderpartiet som styrer byen. De kan nemlig bevilge de midlene som trengs for å ta vare på kirkene i Oslo. Men Ap har til nå vist liten interesse for kirkene. I forrige bystyreperiode hevdet Arbeiderpartiet at kirkene i Oslo kun var fulle på julaften – og foreslo dramatiske kutt i kirkebudsjettet. Noe av de første Ap, SV og MDG gjorde da de fikk byrådsmakten etter forrige valg, var å kutte i vedlikeholdsmidlene til kirka. KrF har gjentatte ganger foreslått at det skal utarbeides en plan for hvordan vi kan ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Oslo, men det har blitt nedstemt av blant annet Ap.

Jan Bøhlers engasjement er prisverdig, men det er enda viktigere med politisk handling.

 

Erik Lunde, gruppeleder for Oslo KrFs bystyregruppe

 

Innlegget ble først publisert i Aker Avis Groruddalen 2. mai 2018. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere