Thor Ivar Hornnes

Leder FreshMind, medleder Nådekirka Kristiansand
31

Hvis helvete er virkelig...

Den grusomme helveteslæren, samt læren om evigvarende adskillelse eller utslettelse, er bygd på et forferdelig gudsbilde, en forvrengning av kjærlighets-begrepet og flere feiloversatte bibeltekster. Læren strider mot mange andre ting i boka og reiser en rekke betimelige spørsmål. Her er et lite knippe.

Publisert: 1. mai 2018.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke ”evig liv i ild og svovel."

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart mot dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De ti bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde jo kun for velsignelser og forbannelser i dette livet.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor finner vi dets røtter i hedenske religioner istedenfor i Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på en helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel bare lærte om graven, (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble dette konseptet først åpenbart i hedningenasjoners religioner, og ikke til det som beskrives i Bibelen som Guds eget paktsfolk? Og hvorfor står det da så mange advarsler i GT mot å ta etter dem og lære deres veier?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok i Gehenna-dalen var fullstendig avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35) Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk - Hans egne sønner og døtre - levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne, og ikke til de vi tradisjonelt tenker havner i helvete - ikke-troende syndere?

Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke da vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om et helvete som en konsekvens for synd? Denne pakten og loven gjaldt jo aldri hedningene.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor har ikke stedsnavnet Gehenna/Hinnoms Dal blitt oversatt til helvete i GT, men bare i NT, i de vanlige norske bibeloversettelsene?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus, som hevdet selv han var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene, si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri konkret nevnte "Gehenna" i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette stedet gjentatte ganger?

Hvis helvete er virkelig, så har Adams fall hatt mye mer å si for menneskehetens tilstand i evigheten, enn Jesu død og oppstandelse. Paulus erklærte derimot i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Hvis Paulus trodde på evig helvete for flesteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers:

”Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv FOR ALLE. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde DE MANGE til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre DE MANGE rettferdige." (Romerbrevet 5:18-19)

”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik ALLE dør på grunn av Adam, skal ALLE få liv ved Kristus.” (1 Korinterbrev 15:21-22)

Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i Apostlenes Gjerninger, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det gammelengelske "Hel" som først dukket opp rundt 725. e.Kr. som et begrep på en underverden for de døde innen hedensk angelsaksisk mytologi?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal;

”ALLE jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og ALLE folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. ALLE jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal ALLE de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30) (1930-oversettelsen)

Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa jo: ”for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.” (Johannes 12:47)

Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, hvorfor sa da Jesus: "Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra (helkysō) ALLE til meg?" (Johannes 12:32)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Efeserne 1:10 da snakke om å samle ALT i himmel og på jord i Kristus?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan da alt bli underlagt Kristus? (1 Korinter 15:28, Filipperne 3:21, Hebreerne 2:8)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at flere bibelord sier at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jesaja 45:23, Romerne 14:11, Filipperne 2:10). For "ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd" (1. Korinterbrev 12:3) og enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Romerne 10:13).

Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden tradisjonell lære om et valg før døden vil innebære at bare et fåtall i menneskeheten blir frelst? (Jesaja 53:10 og 55:11)

Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk til å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om antall sjeler? Hvordan kan vi da med sannhet kalle satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å bli låst i en konstant døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi da forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (satan)? (Hebreerne 2:14-15, 1 Johannes 3:8, Hosea 13:14, 1 Korinter 15:55, 1 Korinter 15:25)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan herreveldet bli stort og freden være uten ende? (Jesaja 9:7)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke engang var omtalt i deres gamle Skrifter? (Det tradisjonelle helvetes-konseptet eksisterer jo ikke i GT.) Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan det samtidig være sant det som Jesus sa til Tomas i Johannes 14:7: ”Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus tilgav jo alle sine fiender. Han hverken straffet eller torturerte noen!


Konklusjon

Dette er bare lite utvalg argumenter. Våger vi å prøve helvete på Jesu karakter, et ikke-forvrengt kjærlighetsbegrep, og på de (ekstremt dårlige) fruktene denne fryktforkynnelsen har skapt gjennom historien, så kollapser hele denne djevelske læren fullstendig sammen.

Det finnes rett og slett ikke et helvete, en evigvarende adskillelse, utslettelse, eller barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn i evighet hvis de ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er en løgn fra satans munn som har plagd mennesker lenge nok!

Over hele verden ser vi at flere og flere får øynene opp for sannheten. Guds rykte er i ferd med å renvaskes, og det skal snart bli åpenbart for hele menneskeheten at;

Gud er bare god. Han er akkurat som Jesus!

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

Spørsmålene i artikkelen er basert på en liste hos den engelskspråklige (noe er oversatt til norsk) nettsiden tentmaker.org. Denne siden inneholder mye interessant stoff mot helveteslæren og argumenter for at Gud til slutt vil gjenopprette alle ting.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Synsvinkel

Publisert 10 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Så det står egentlig "opprinnelig"at Jesus ble bundet på hender og føtter ... og ikke naglet, hvis jeg forstår dette rett. Eller ...?

Hvis du spør en troende mosaisk jøde, og det er jo nærliggende å gjøre, vil svaret være at dette ikke har noe som helst med Jesus å gjøre.

Kommentar #52

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kilde

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Så Wikipedia er din kilde?

Jeg sier som far min sa når jeg var litt for svær i kjeften: Skal Du lære meg?

Studer bibelen du - 

Wikipedia er en god kilde.

Linken jeg brukte, linker til fire nye sider med definisjoner av fire ulike måter å forstå begrepet "Israels Gud".

Du må gjerne desavuere Wikipedia, men har du selv noen bedre kilder å komme med?

Kommentar #53

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Du må gjerne desavuere Wikipedia, men har du selv noen bedre kilder å komme med?

Jødene forkastet Jesus, og korsfestet Ham. Det er barnelærdom at jødene tok feil, Jesus er Messias - enten jødene vil eller ei. Også i deres egne skrifter av de gamle profeter, vises det til Messias, hvordan han ville bli behandlet - Jesus var og er deres Gud, Han var og er Jahve - les bibelen. Jødene er ikke lenger pålitelig kilde, den påliteligheten forsvant ved korset.

Skulle vi bruke Jesu egne uttalelser, lander vi på språkbruk som jeg for fredens skyld ikke selv bruker, det ville det bli rabalder. Det er Jesus selv i bibelen som forklarer hvem som er Israels Gud.

Kommentar #54

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Synsvinkel II

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jødene forkastet Jesus, og korsfestet Ham. Det er barnelærdom at jødene tok feil, Jesus er Messias - enten jødene vil eller ei.

Det handler altså rett og slett om å lese Bibelen med jødiske briller.

Du sier at "jødene tok feil". Jeg sier at vi ( vi ikke-jøder) ikke har noen som helst autoritet over jødenes hellige skrifter.

Israels Gud er Israels Gud.

De kristnes Gud er de kristnes Gud.

Kommentar #55

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det handler altså rett og slett om å lese Bibelen med jødiske briller.

Du sier at "jødene tok feil". Jeg sier at vi ( vi ikke-jøder) ikke har noen som helst autoritet over jødenes hellige skrifter.

Israels Gud er Israels Gud.

De kristnes Gud er de kristnes Gud.

Fra din synsvinkel kan du si det slik, fra min synsvinkel er det ikke slik. Så hvordan er stillingen fra Guds synsvinkel - tror du? Som jeg anser for den eneste pålitelige autoritet. Forøvrig den eneste autoritet. 

1 liker  
Kommentar #56

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Enig!

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fra din synsvinkel kan du si det slik, fra min synsvinkel er det ikke slik. Så hvordan er stillingen fra Guds synsvinkel - tror du? Som jeg anser for den eneste pålitelige autoritet. Forøvrig den eneste autoritet. 

Vi får vente til Gud selv har uttalt seg.

Er han Israels Gud, eller er han alles Gud?

1 liker  
Kommentar #57

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Har du greie på hvilken myte det er hentet fra?

Kommentar #58

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Som sagt

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes dessverre ikke mer enn to alternativ i Bibelen. Himmelen er det ene, helvete det andre.

At Gud er god ser det ut til at alle har fått med seg, men det står at han også hater synden. Paulus sier i Hebr, 10,30 Vi kjenner jo ham som har sagt: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk. 31Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

gud er også en hevnende Gud. Derav ordet Gudsfrykt.

så ER det to utganger beskrevet i Bibelen. Feilen du gjør er å gå ut fra at det ene av de to alternativene er en evig pine. Ingenting i det du henviser til fra Bibelen sier noe om det!

1 liker  
Kommentar #59

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Thor Ivar Hornnes

Publisert 10 måneder siden

Din postulering av i praksis nåde uten sannhet; jfr tildigere innlegg - å forkaste Faderen til fordel for Sønnen/ Jfr: "Finn en ny Gud," synes å være idéologisk i slekt med forbrytere som gladelig griper frikjennelse for sine sprell og overgrep og smiler sine ofre i møte med "vi er tilgitt"- Uten å gå veien om et oppgjør, opprydding og oppreisning og erstatning for alle deres eskapader og idioti på bekostning av andre og deres liv. Total forvrengning av evangeliet.

Pateisk teologi og livsfarlig også mtp Sønnens lidelse og livsoffer. Korsfester på mange Kristus påny, ved å neglisjere det stedfortredende ansvar overfor deres ofre. En hån mot Han som faktisk skapte en nådeplattform for at mennesker skulle tørre å møte Faderen ansikt til ansikt.

Hvor galt kan det teologiske prosjekt bli?
Måtte Guds fastsatte tid snart være over og løgnens tid i alle fasetter likeså.

Kommentar #60

Thor Ivar Hornnes

31 innlegg  78 kommentarer

Finn en ny Gud

Publisert 10 måneder siden

Tonen i kommentaren din speiler ditt gudsbilde, og gjentar budskapet i leksjonen: Finn en ny Gud!

2 liker  
Kommentar #61

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Med referat til Runar Foss Sjåstad og hans innlegg der han mener at læren om evig fortapelse er verdens største løgn, vil jeg da forstå det slik at han anser Jesus som verdens største løgner, i og med at han snakket mere om fortapelsen enn  om himmelen. Jeg mener sannheten ligger i Jesu egne ord i evangeliene om denne saken. Vi kan ikke bare sette en stor strek over hans egne ord, som var til klar advarsel

Kommentar #62

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Det går an å dø i en fortapt tilstand, men at fortapelsen er evig og destruktiv for all tid tror jeg ikke på. Jesu advarsler kan tolkes annerledes enn det du tilsynelatende gjør. Jesus er ingen løgner, men poenget mitt er at en evig tortur etc. er verdens største løgn og vrangforestilling. Det er ingenting annet enn en mennesklig konstruksjon. 

Jeg tror Gud og vår Herre er konstruktiv, god, rettferdig, tilgivende, nådefull og kjærlig i alt han gjør og er. Derfor er det da komplett umulig for meg å tro på evig fortapelse.

3 liker  
Kommentar #63

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Ingenting i det du henviser til fra Bibelen sier noe om det!

Beklager at jeg var noe utydelig i min kommentar. Jeg liker bedre å skrive om der evige liv i Kristus, enn om den evige pine. Men det hører med også i evangeliet om Guds nåde og tilgivelse. For uten tilgivelse for synd forblir mennesket en synder, urettferdig for Gud, uverdig til det evige liv. Bare tro og lydighet til Gud og Hans ord kan fri oss fra urettferdighet, slik at vi kan få våre navn i livsens bok.

Her er noen vers som omtaler det du spurte om.

Matt, 25, 46 Og disse ( de urettferdige) skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

2, Tess,1,9 de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet,

Åp, 20, 10 Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.

Åp, 20, 14 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 
15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.

Åp, 21, 8 Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den annen død.


Esek, 18, 23 Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud — mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?

1 liker  
Kommentar #64

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Vi må ta oss i vare

Publisert 10 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.

Det går an å dø i en fortapt tilstand, men at fortapelsen er evig og destruktiv for all tid tror jeg ikke på. Jesu advarsler kan tolkes annerledes enn det du tilsynelatende gjør. Jesus er ingen løgner, men poenget mitt er at en evig tortur etc. er verdens største løgn og vrangforestilling. Det er ingenting annet enn en mennesklig konstruksjon. 

Jeg tror Gud og vår Herre er konstruktiv, god, rettferdig, tilgivende, nådefull og kjærlig i alt han gjør og er. Derfor er det da komplett umulig for meg å tro på evig fortapelse.

Uansett om fortapelse i form av evig pine er begrenset, og at lidelsen ikke er en evig tilstand uten noen ende i evigheten, så er det likevel derfor Jesus Kristus ofret seg, for at vi skulle slippe og lide.

Ta i mot Kristus innebærer omvendelse, ellers vil synden falle på våre hoder og vi vil lide som Kristus led. Et forsvar for din synsvinkel er at om vi selv skal lide for våre synder, må før eller siden prisen være betalt. Tanken da på evig pine må betraktes som at den pinen er uten dager eller netter, eller år - eller tidsregning og oppleves som evig.

Ikke for å være vulgær i denne høytidelige sak, men evig pine er ikke noe å kimse av! Lignelsen om den rike mannen og den fattige, når den rike mannen våknet opp i lidelsens sted, forteller oss at han var overveldet bekymret for at hans brødre skulle lande på samme sted som ham. Han ba Abraham, vår slekts fader og troens fader, som han kalles, om å sende beskjed til sine brødre om å omvende seg og leve etter Kristi barmhjertige eksempel. Abraham avviste ham og forklarte at disse hadde Moses. Det vil si, at om de holdt mose lov, ville de bli frelst fra lidelsen. Den lignelsen er heller ikke noe å kimse av! Den forteller tilstrekkelig til at du som prest er ansvarlig for også denne teksten når du forkynner Ordet. 

Vi er 2000 år etter Kristi forsoningsoffer. Vi VET han led for våre synder, vet vi ikke det, eller stiller noen spørsmål om dette som uten betydning, lytt ikke til dem! Nettopp denne Guds omsorg og kjærlighet for oss er årsaken til at Han led, selv om Han var uskyldig. Han ba om - hvis det var mulig, om slippe å drikke kalken fullt ut. Det var ikke mulig! Da ser vi ut fra skriften hvilken betydning rettferdig livsførsel har for hver enkelt av oss og våre sjelers velferd. Ikke bare Kristus, men mange har satt livet til som et eksempel på rettferdighet, at de heller ofret dette livet for å vinne livet i det neste, enn å vinne det nå og tape det i evigheten.

Tenk deg da våre brødre og søstre i Kristus, og alle andre, hva ønsker vi dem? Skal vår forkynnelse gjøre veien bredere enn den er, skal vi gjøre porten videre enn den er? Skal vi veilede eller skal vi villede? Enhver som forkynner Ordet, må forkynne det slik det er gitt. Personlige meninger og filosofier frelser ingen.

Vi skal forkynne frelse gjennom å forklare, som er å invitere til freden i Herrens befalinger om å holde Hans bud, til gleden ved å leve i lyset og å overgi sitt liv i Hans hånd. Formane til å holde budene som en evig form for beskyttelse, og gjennom omvendelse holde oss nær til Herren. Begge deler er en veileders ansvar, om han/hun vil påta seg å bære korset selv, til eksempel.

Ingen forkynner som formaner til å holde budene gjør skam på Ordet, men må også selv vise til eksempel og holde dem. Enhver som mener at dette er uten betydning, veileder ikke men villeder og vil selv lide for dette. Så jeg sier til deg, og til meg og til alle som vil bære Kristi lys for verden - vi må ta oss i vare.

2 liker  
Kommentar #65

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Motvekt

Publisert 10 måneder siden

Om helvetes kvaler er utenkelig grusomme og evigvarende, er Himmelens glede og fryd like uforståelig herlige og evigvarende. Skulle helvetes kvaler være tidsbegrenset, ville vel også himmelens gleder være det, ville jeg tro. Men husk det er en evig Gud som har satt vilkårene for begge.

1 liker  
Kommentar #66

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Så møtes vi igjen,

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Om helvetes kvaler er utenkelig grusomme og evigvarende, er Himmelens glede og fryd like uforståelig herlige og evigvarende. Skulle helvetes kvaler være tidsbegrenset, ville vel også himmelens gleder være det, ville jeg tro. Men husk det er en evig Gud som har satt vilkårene for begge.

kanskje etter en halvtime, de skuffede himmelfarerne og de lettede helvetesfarerne.

De fromme himmelfarerne har fått utdelt medisinsk utstyr slik at de kan pleie sårene til helvetesfarerne.

Vi får håpe på en kortest mulig rekonvalesens og at ingen må slite med varige (bokstavelig talt) fysiske eller psykiske men.


2 liker  
Kommentar #67

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Jesu advarsler er meget klare og tydelige og kan ikke tolkes på annen måte enn som det står skrevet. Han står ved hvert ord han har sagt. Det er opp til hver enkelt å ha tillit til han eller mangel på sådann. Min mening er at om vi ikke tror på det han har sagt, men på våre egne tolkninger, så skal vi alle en dag stå til ansvar for hvordan vi har behandlet hans ord til oss

2 liker  
Kommentar #68

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Hvis jeg har tolket Gud for god og må tilbringe evigheten i pine. Så for jeg gjøre det da....

2 liker  
Kommentar #69

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.
Det finnes rett og slett ikke et helvete, en evigvarende adskillelse, utslettelse, eller barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn i evighet hvis de ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er en løgn fra satans munn som har plagd mennesker lenge nok!

Ser ut til å ha glemt noe viktig. Johannes Åpenbaring som viser at det er en livets bok, og de som ikke står oppført i den skal død den andre døden.

Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets Bok, ble kastet i ild-sjøen (Åp. 20:14-15).

Ikke så at dette er helvete slik du så nidkjært benekter finnes. Jeg synes også som du at det er rart at ordet helvete eksisterer i norske bibler, for der som Jesus snakker om "helvete" i Matteus, snakker Han egentlig om Gehenna, et område utenfor Jerusalem som ble brukt til å brenne søppel. Ilden brant "evig" for det var alltid noe søppel som brant. Her ble også kropper av døde kriminelle brent.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #70

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Vil du virkelig deg selv så ondt å ta sjansen på det ? Jeg ville ikke gjort det ! Men tenk om muligheten er der at Bibelens beskrivelser om dette er rette og at dine tolkninger er feil ? Som prest i DNK har man også hyrdeansvar for sine "får" og som forkynnere , er det etter min mening, særlig viktig å forkynne  i henhold til Guds Ord, som man i utgangspunktet gav et løfte på ved innsettelsen til sin tjeneste.  Det er til syvende og sist Gud som skal dømme den enkelte, heldigvis, men han vil gjøre det i henhold til sitt Ord, og ikke i henhold til våre egendefinerte tolkninger av Ordet. Jeg vil råde enhver leser på dette forum. Tro på Ordet som det står, med dets mange løfter, men også advarsler. De står der med en hensikt. Ordet viser tydelig at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men han tvinger ingen. Det er basert på frivillighet. Gud er god og Djevelen ond. Sistnevnte fører mange godtroende mennesker på avveier, også kristne, for han er løgnens far, og er årsak til at ,mange faller fra troen, dessverre. Og det kan være en svært gradvis prosess over tid. Så lenge vi holder fast på Ordet og bekjenner det som Sannheten, er vi trygge. Om vi kun aksepterer at deler av Ordet er sannhet og resten usannheter, da er vi virkelig ille ute

2 liker  
Kommentar #71

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Jeg er trygg på at evig fortapelseslæren ikke har noe med en god Gud å gjøre. Les dette: https://www.nrk.no/norge/har-gatt-med-angst-i-40-ar-etter-trusler-om-evig-fortapelse-1.14037123

3 liker  
Kommentar #72

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Boka om Jesus

Publisert 10 måneder siden

Det som er problemet her, er at" Bibelens beskrivelser" settes opp som motsetning til våre tolkninger, eller som her: "dine" tolkninger. Da hopper man bukk over det enkle faktum at all lesing av Bibelen innebærer tolkninger. 

Videre settes det her likhetstegn mellom Ordet og Bibelen. Da kan man altså finne på å kalle noens tolkninger "egendefinerte", mens man selv tror at man befinner seg på trygg grunn ved å ta "Ordet som det står". 

Vi må ta Bibelen på alvor. Det betyr at den må tolkes, enten vi gjør det selv eller bygger på andres tolkninger. Det er ingen som tar "ordet som det står". Det er rett og slett ikke mulig. Jeg har lest Bibelen i hele mitt liv, med god hjelp til tolkning av gode og fromme teologer. Jeg har møtt Jesus gjennom denne bibellesningen.     

2 liker  
Kommentar #73

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva ber vi til Gud om?

Publisert 10 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Vil du virkelig deg selv så ondt å ta sjansen på det ? Jeg ville ikke gjort det ! Men tenk om muligheten er der at Bibelens beskrivelser om dette er rette og at dine tolkninger er feil ?

Mange ber om personlig vinning, helsemessig eller materielt, for seg selv og sine nærmeste.

Men hvor mange av dere helvetestroende ber til Gud om at Helvete må avvikles?

Hvis man virkelig tror på Gud, Himmel og Helvete, burde ikke avskaffelse av Helvete være jobb nummer én?

3 liker  
Kommentar #74

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
kanskje etter en halvtime,

Evighet kan vel ikke regnes i timer.

1 liker  
Kommentar #75

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kontekst er viktig.

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Evighet kan vel ikke regnes i timer.

Du må se hva jeg siterer deg på:

"Skulle helvetes kvaler være tidsbegrenset, ville vel også himmelens gleder være det, ville jeg tro."

Kommentar #76

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Om helvetes kvaler er utenkelig grusomme og evigvarende, er Himmelens glede og fryd like uforståelig herlige og evigvarende. Skulle helvetes kvaler være tidsbegrenset, ville vel også himmelens gleder være det, ville jeg tro. Men husk det er en evig Gud som har satt vilkårene for begge.

Om evig straff er evigvarende uten opphold og uten noen ende, vil straffen før eller siden overskride forbrytelsen, for evig er målt mot selve opplevelsen om det varer et sekund eller 100 år eller millioner, vil den lidende ikke oppleve hverken dag eller natt, morgen eller kveld. Ingen kan av egen kraft komme ut av dette straffehelvete, som de har bragt over sitt eget hode. Det er fremdeles Kristus som må løse dem ut og hente dem ut. Hva som skjer etterpå vet vi ikke.

Det jeg kan si er at frelse er frihet. Når mener du friheten burde opphøre for de frelste, fordi de som straffes før eller siden har sonet straffen ferdig, brister logikken. Frihet kan ikke begrenses for de frelste, men straffen for syndere kan. 

Det er vel bristende logikk, hvis det er logikk vi anvender i forsøket på å forstå alvoret?

1 liker  
Kommentar #77

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

I følge Joh. åpenbaring 9,5 varer straffen i 5 måneder (og pinen de volder, er som pinen av en skorpion når den stikker et menneske ..)

Kommentar #78

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Du må se hva jeg siterer deg på:

Ja, diskuterte hele kommentaren min. Det jeg mener å si er at har Gud satt evig som tid i himmelen, har han på samme måte satt evig på helvetes tid. Og vi kan ikke forandre Guds regler.

1 liker  
Kommentar #79

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Om evig straff er evigvarende uten opphold og uten noen ende, vil straffen før eller siden overskride forbrytelsen,

Straffen for synd er å være borte fra Herren i all evighet. Det blir en tilstand. 

På samme vis som himmelen ikke er lønn for våre gode gjerninger, men et valg vi gjør av tro på Gud. 

Så må da hver enkelts evighetsvalg taes her i dette liv. Valget består i å velge hvem vi vil ære sammen med i evigheten, enten Jesus som er i himmelen, eller djevelen som er i helvete.

1 liker  
Kommentar #80

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Spørsmål til Hornnes

Publisert 10 måneder siden

Dette temaet har jo blitt drøftet her i flere tråder. Etter det jeg leser av ditt innlegg er du svært tydelig på at det ikke finnes en fortapelse. Du mener at alt blir gjenopprettet ved tidens fylde, dersom jeg forstår deg riktig.

Men jeg stilte deg spørsmål i en annen tråd, og kunne ikke se at du gav noe svar. Spørsmålet er som følger:

Dersom Gud skal føre alt og alle tilbake til seg(Satan også?), hvorfor lar Gud da denne jammerdalen av en verden fortsette? Hvorfor sier Han ikke "Stopp! Det er nok nå!"? Hvorfor trykker ikke Gud på escape-knappen? Hvorfor lar Gud et lite barn skrike ut i smerte mens kreften sakte men sikkert spiser seg gjennom kroppen?

Hornnes, den guden du beskriver er ikke en god gud. Du tror på en gud som tillater at barn pines i denne verden uten noen større hensikt. En gud som kunne ha gjort slutt på barnets lidelse her og nå, men som velger å ikke gjøre det. Du tror på en gud som kunne kalt alle til seg med det samme. Hvert eneste lite barn som lider. I dette sekund. Men din gud, Hornnes, lar skrikene, blodet, smerten, krampene og dødsangsten fortsette. Voksne, barn, unge og gamle. Ja, denne verdenen er i sannhet en riktig jammerdal. Hvorfor lar din gud dette vedvare?


Jeg er redd du farer vill. Og jeg er redd du fører andre vill med din lære. For i Bibelen er det helt tydelig hvorfor Gud lar denne verden fortsette for en tid. Vi leser fra 2. Peter, kapittel 3, vers 7 til og med 9:

Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.
Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.
Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 

----------------

Til meg, og alle andre: Alle mennesker skal dø. Og alle mennesker skal stå foran Gud. Det står i Bibelen at ugudelige mennesker skal gå fortapt. De som ikke står skrevet i livets bok. De går fortapt alle sammen. Kun i Jesus er det frelse. Men den dagen - på dommens dag - er det for sent å ta imot. Så skynd deg og bøy kne for Jesus Kristus nå. For enda er Hans hånd strakt ut. Det er de beste nyheter for en elendig synder! Ja, rop ut til Jesus -synder- og få fullkommen fred. Rop ut til Jesus, og Han vil svare. Legg fra deg all synd og alt det som gnager. Legg det  foran korset. Det finnes ikke den synd som er for stor. Vend om -synder- og se på korset. Jesus elsker deg, og Han vil ha deg. 

Gud velsigne deg.

2 liker  
Kommentar #81

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Speil

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
, diskuterte hele kommentaren min. Det jeg mener å si er at har Gud satt evig som tid i himmelen, har han på samme måte satt evig på helvetes tid. Og vi kan ikke forandre Guds regler.

Du serverte et hypotetetisk scenario, og jeg kommenterte dette.

Poenget med min kommentar var å anvende virkeligheten, og ikke bare luftige tanker, på din oppfatning om Helvete.

Vi må 1) ta inn over oss hvilket menneskesyn som ligger til grunn for ideen om det evige Helvete, og vi må 2) granske vår egen etikk når vi forlanger et evig Helvete for andre for at vi selv skal ha evig, hedonistisk nytelse i Himmelen.

Jeg ser for meg en sjokkert Gud der oppe som ikke fatter hvorfor han mottar milliarder av bønner om stort og smått, men aldri noen bønner om at Helvete må avvikles.

4 liker  
Kommentar #82

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Jeg ber om helvete må avvikles

1 liker  
Kommentar #83

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Poenget med min kommentar var å anvende virkeligheten, og ikke bare luftige tanker, på din oppfatning om Helvete.

Jeg forstår din frustrasjon. Men der er tross alt ikke mine tanker om pinens sted jeg fremsetter, men Bibelens ord. Så om en tror på Gud, må en nødvendigvis tro på alt Hans ord. Det er ikke "plukk det som likes" muligheter hos Ham. Enten velger en å tro på Ham og alt det innebærer, eller å forkaste det hele.

1 liker  
Kommentar #84

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Flott! Jeg er overbevist om at denne bønnen din har virket.

1 liker  
Kommentar #85

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Alle som tror på Gud må ikke tenke likt

Publisert 10 måneder siden

Du ser helt bort i fra at det finnes flere måter å tolke Bibelen på. Dermed trekker du også den kortslutning at de som tror på Gud, må lese Bibelen slik som du gjør det. Slik er det nok ikke, Ove Lillemoen. Vi er mange dypt troende kristne som har en annen mening en deg i dette spørsmålet.   

3 liker  
Kommentar #86

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Valg av side i kampen

Publisert 10 måneder siden

Helvetesdiskusjonen går fortsatt, og har gjort det i mange tråder her på VD. Jeg tror problemet med helvetesdebatten er at mange ikke forstår hvilken kamp som egentlig foregår. Den ultimate kamp, kampen mellom det onde og det gode, kampen mellom Gud og djevelen. Djevelen vet han er underlegen i forhold til Gud, men kjemper allikevel om menneskers gunst. Han prøver å opphøye seg, og vil være hersker på lik linje med Gud. Men han ble utstøtt fra Guds nærhet. Nå prøver han, med all verdens løgn å overbevise menneskene om Guds udugelighet og urettferdighet. Og mange er de han klarer å lure med sin kjente løgn, “har Gud virkelig sagt - -?”, for å få mennesker til å tvile, og til å forvrenge Guds ord så det passer menneskets egoistiske syn. 

Så er det opp til oss mennesker å velge side i denne ultimate strid. Vil du stå på Guds side i konflikten, eller på djevelens side? Velger du Guds side, så vis Ham det ved  være Ham tro, og ta Hans ord slik det står skrevet.  Dersom du ikke er tro mot Ham regnes du blandet hans fiender, sammen med djevelen.

Den som velger Guds side er lovet evig liv sammen med ham. Guds fiender er lovet et evig liv sammen med djevelen der hvor han er. Helvete er ikke bare straff, det er et resultat av valg.

3 liker  
Kommentar #87

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
. Vi er mange dypt troende kristne som har en annen mening en deg i dette spørsmålet.   

Helt klart, men jeg har også rett til å mene. Og Bibelens rene ord trenger ingen tolkning. Bibelen er ikke bare tolkbare liknelser.

2 liker  
Kommentar #88

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

WWJD?

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Så er det opp til oss mennesker å velge side i denne ultimate strid.

Når Gud har fordelt oss der vi hører hjemme, i Himmelen eller i Helvete, er striden over.

Hvor ønsker så Jesus å være?

Hos dem som lider, eller hos de skriftlærde?

5 liker  
Kommentar #89

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Er du helt sikker?

Publisert 10 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Bibelens rene ord trenger ingen tolkning.

Så da er du enig med Gud om at alle som arbeider på sabbaten skal steines av hele menigheten?
4Mosebok kap 15 vers 32-36 "Mens israelittene var i ørkenen, kom de over en mann som sanket ved på sabbatsdagen. 33 De som fant ham da han sanket ved, førte ham fram for Moses og Aron og hele menigheten. 34 Han ble satt i varetekt, for det var ikke klart hva som skulle gjøres med ham. 35 Da sa Herren til Moses: «Mannen må dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leiren.» 36 Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham til han døde, slik Herren hadde pålagt Moses. "

3 liker  
Kommentar #90

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Selvfølgelig har også du rett til å mene. Jeg har ikke sagt noe om det. Jeg reagerte bare på at du sa at den som tror på Gud, må lese Bibelen på en bestemt måte. 

2 liker  
Kommentar #91

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En Nat blev der banked ...

Publisert 10 måneder siden

N. F. S. Grundtvig skrev et mektig dikt om "En Nat blev der banked paa Helvedes Port". Det er om Jesus som mellom sin død og oppstandelse farer ned til dødsriket for å redde ut alle som oppholder seg der. Og da tømte han det oppholdsstedet og gjorde helvete tomt! En fantastisk idé! 

Det er nok mange som gjennom tidene har bedt den gode bønn om at ingen skal havne i helvete. Det må være en bønn etter Guds eget hjerte.     

2 liker  
Kommentar #92

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

I Kvæld blev der banket ...

Publisert 10 måneder siden

Bare en liten korreksjon:  

Diktet heter "I Kvæld blev der banket paa Helvedes Port".

Det ble skrevet i 1837, og i løpet av 20 vers tømmer Jesus Helvetet og redder alle opp til Himmelen!   

2 liker  
Kommentar #93

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Vi skal be for at andre skal bli frelst. Det er helt riktig. Og så skal vi vitne for andre. Selv ber jeg om mer frimodighet til å dele evangeliet. Og jeg kjenner på en stor uro for de som ikke har tatt imot Jesus som sin levende Frelser.

Men Bibelen forteller igjen og igjen om mennesker som vender Gud ryggen, og som dør i deres synd. Noah forkynte omvendelse i hundre år, men ingen ville høre på ham. Av alle menneskene på jorden ble kun Noah og hans familie spart. Lot og hans familie unnslapp så vidt ilden fra himmelen. Men alle menneskene i Sodoma og Gomorra døde i deres synd. Israelsfolket hørte ikke på profetene. Hverken Jesaja eller Jeremia. Når Esekiel varslet dommen over folket, da var det for sent.

Alle disse tekstene vitner om dommens dag. Den endelige dommen. Da skal menneskene stå foran Gud. Og alle som ikke står skrevet i livets bok, de går fortapt. 

Men Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Gud sendte en gang Jona til Ninive for å forkynne omvendelse. Og Gud lot ikke dommen falle. Han så at kongen i Ninive, og alt folket, angret seg. De vendte om. Og det må også vi gjøre. Jesus døde på Golgata som syndoffer. Han døde for "at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Joh.3:16. Vi kaller jo dette verset for "den lille Bibel", men det er et stort vers. For all vår rettferdighet er skrevet i Jesu hender. 

2 liker  
Kommentar #94

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Proselytter?

Publisert 10 måneder siden

Kan proselytter ha noen sammenheng med helvete? Nå har jeg undersøkt litt og funnet en mulig forklaring. Dette står i Matt.23 hvor Jesus advarer de skriftlærde og fariseerne:

 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.

(Tror det står mer omkring dette i Åp.11.1-6? ): De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. )

*Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få desto hardere dom.

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.

Disse blir her beskrevet som blinde veiledere. Hva har en i vente?

Proselytter regnes for hedninger som slutter seg til jødisk tro... de er beskrevet her: Åp 3,9

2 liker  
Kommentar #95

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vi kan be for alle

Publisert 10 måneder siden

Vi skal be for at andre skal bli frelst, sier du. Det er riktig, og det er en god bønn. Men vi kan strekke denne bønnen helt ut, og be om at ALLE skal bli frelst. Det er opplagt en bønn etter Guds vilje, og vi kan ikke se bort fra at han hører den og oppfyller den. 

Fortellingen om Noa er tankevekkende, men han har neppe levd. Det er vel vanlig å regne Det gamle testamentets historiefortelling fra Abraham.    

2 liker  
Kommentar #96

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Tror du ikke at Noah har levd?

2 liker  
Kommentar #97

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Godt spørsmål

Publisert 10 måneder siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.

Dersom Gud skal føre alt og alle tilbake til seg(Satan også?), hvorfor lar Gud da denne jammerdalen av en verden fortsette? Hvorfor sier Han ikke "Stopp! Det er nok nå!"? Hvorfor trykker ikke Gud på escape-knappen? Hvorfor lar Gud et lite barn skrike ut i smerte mens kreften sakte men sikkert spiser seg gjennom kroppen?

Hornnes, den guden du beskriver er ikke en god gud. Du tror på en gud som tillater at barn pines i denne verden uten noen større hensikt. En gud som kunne ha gjort slutt på barnets lidelse her og nå, men som velger å ikke gjøre det. Du tror på en gud som kunne kalt alle til seg med det samme. Hvert eneste lite barn som lider. I dette sekund. Men din gud, Hornnes, lar skrikene, blodet, smerten, krampene og dødsangsten fortsette. Voksne, barn, unge og gamle. Ja, denne verdenen er i sannhet en riktig jammerdal. Hvorfor lar din gud dette vedvare?

Men er det din Gud som her beskrives:

«Jeg tror problemet med helvetesdebatten er at mange ikke forstår hvilken kamp som egentlig foregår. Den ultimate kamp, kampen mellom det onde og det gode, kampen mellom Gud og djevelen. Djevelen vet han er underlegen i forhold til Gud, men kjemper allikevel om menneskers gunst. Han prøver å opphøye seg, og vil være hersker på lik linje med Gud. Men han ble utstøtt fra Guds nærhet. Nå prøver han, med all verdens løgn å overbevise menneskene om Guds udugelighet og urettferdighet. Og mange er de han klarer å lure med sin kjente løgn, “har Gud virkelig sagt - -?”, for å få mennesker til å tvile, og til å forvrenge Guds ord så det passer menneskets egoistiske syn. 

Så er det opp til oss mennesker å velge side i denne ultimate strid. Vil du stå på Guds side i konflikten, eller på djevelens side? Velger du Guds side, så vis Ham det ved være Ham tro, og ta Hans ord slik det står skrevet. Dersom du ikke er tro mot Ham regnes du blandet hans fiender, sammen med djevelen.

Den som velger Guds side er lovet evig liv sammen med ham. Guds fiender er lovet et evig liv sammen med djevelen der hvor han er. Helvete er ikke bare straff, det er et resultat av valg»

Hvorfor kastet så ikke din Gud Djevelen i «ildsjøen» først som sist? Men lar ham få fortsette med å forføre stadig flere mennesker til fortapelse? Imens tillater han så den samme forferdelige lidelse i denne verden, som du beskriver at Hornnes sin Gud gjør? Jeg får ingenting til å henge på greip. 

4 liker  
Kommentar #98

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Du har rett Robin, det henger ikke på greip. Det eneste som kan forsvare Gud er at det finnes en ond makt som er like sterk, foreløpig. Jeg tror Satan bare er et lite symptom på noe la langt større.

1 liker  
Kommentar #99

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Satan er bare en Guds skapning som ble ond, men ifølge Jesus var han ond i fra begynnelsen av, se Joh.evg. Men Gud kan jo ikke skape noe ondt? Jeg tror Lucifer i utgangspunkt et var en god engel.

Oss mennesker var også gode i fra begynnelsen av, men ble også etterhvert spaltet som både gode og onde på en og samme tid.

Jeg tenker at Gud skapte alt godt, men at noe ondt har delvis infisert det skapte, iallfall mer eller mindre. Gud visste at det onde ville få innpass, men han skapte oss likevel. Jeg tror Gud såg og ser at alt vil bli godt til slutt. Derfor ble vi skapt. Dette er en av grunnene at jeg tror på evig gjenopprettelse av alle og alt til slutt.

Den onde urkraft, ikke bare Satan og co, vil dermed også bli godt tilslutt. Jeg tror på en nyskapelse der kjærligheten vinner fullt og helt.

2 liker  
Kommentar #100

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Robin, ditt spørsmål er forståelig. Hvordan kan Gud tillate denne smerten? Hvordan kan Han la denne jammerdalen fortsette? Jeg ber deg i all ydmykhet om å forstå dette: Denne verdens gud er Satan. Når Adam og Eva spiste av frukten i Edens hage, så bøyde de kne for Satan. De trodde på løgnen de var blitt fortalt: "dere skal bli som guder!"

Gud lagde klær av skinn til Adam og Eva. Så sendte Han dem ut av hagen, men ikke før Han hadde lovet å sende en som skulle ende fiendskapet mellom mennesket og Gud. Gud kunne latt menneskene seile sin egen sjø, men Han valgte å sende en frelser.

Det er flere frempek på Jesus i Bibelen. Først er det skinnet Gud lagde klær av i Edens hage. Gud - ikke mennesket- sørget for å skjule deres skam. Dernest har vi historien om Noah. Gud gav menneskene en utvei; arken. Men menneskene ville ikke høre på budskapet om frelse og omvendelse. De ville fremdeles være guder. Og når regnet kom var det for sent.

I Egyptens land befalte Gud å ta et lytefritt lam. Dette lammet skulle slaktes. Hver familie skulle gjøre dette, og blodet skulle de smøre på dørstolpen. Det skulle være vern mot Guds dom. Igjen ser vi at Gud - ikke mennesket- sørger for offer mot synd.

Under ørkenvandringen gjør Israelsfolket opprør. De gjør opprør mot deres Gud. Han som har frelst dem ut av slaveriet i Egypt. Han som har gitt dem vann, og som har sørget for manna fra himmelen. "Vi hadde det bedre under slaveåket!" klagde israelittene. Gud sender slanger inn i israelittenes leir som straff. Giftige slanger som dreper. Men Gud gir også en utvei. Han lar Moses reise en kobberslange. Hver den som ser på slangen blir frelst. 

"Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Joh.3:14-16

Jesus skal komme igjen. Han kommer for å dømme denne verden. De ugudelige vil gå fortapt, men de som er skrevet i livets bok vil få evig liv. De går inn til frelsen. Frelse får vi ikke for noe vi har gjort. Nei, om så var ville alle gå fortapt. For ingen mennesker er rettferdige. Alle våre gjerninger er som urent tøy å regne. Men i Jesaja 53:5 står det: "Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet."

Jesus døde for våre synder. Og hver den som påkaller Hans navn skal bli frelst (Rom 10:13). Det er dette som er evangeliet. Vi får ta i mot Guds nåde på grunn av Jesu Kristi død på Golgata. Men enn så lenge lever vi i denne jammerdalen. Enn så lenge hersker denne verdens gud. Enn så lenge bøyer menneskene kne for Satan. Enn så lenge rår urettferdighet, sykdom, sorg og smerte. 

Gud skal gjøre en ende på det. En dag. Da skal alle ting bli nye. Da skal det ikke lenger finnes gråt og smerte. Men personlig er jeg glad for at Gud har ventet. Overmåte takknemlig. For dersom Jesus hadde kommet tilbake for ett år siden, da tror jeg nok at jeg hadde gått fortapt. 

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere