Arne Danielsen

329

Terroristen og Frp

Arbeiderpartiet klistrer urettmeessig Utøy-terroristen til Frp. Det er uredelig og det er skummelt – spesielt for Arbeiderpartiet.

Publisert: 30. apr 2018

Det er ille nok at en forvirret sjel i sin ungdom var innom et parti, der han ikke fant seg til rette, og senere ble terrorist. Men Frp kan i anstendighetens navn ikke lastes hverken for at gutten stakk innom eller at han ble terrorist.

Arbeiderpartiet bør imidlertid trå varsomt i dette terrenget. For historien er ikke på deres side, selv om historiens dom har vært mild. For mild vil kanskje noen mene.

Partiet har sitt, og det er reelt nok. I sin tid hadde, som kjent, kona til statsministeren, selveste landsfaderen, et nært forhold til en offiser i KGB. 

Og videre, en av partiets mest betrodde tillitsvalgte gikk hen og ble spion for Sovjetunionen – midt under Den kalde krigen? Her handler det om svært tette bånd og sterke partirøtter mellom den dette handler om og partiet. Vi ble vitne til etterkrigstidens største og mest spektakulære landssvik. Da Treholt ble arrester på Fornebu, hadde han klatret i Ap-systemet, som han var født inn i og vokste opp i, og hadde endt opp som byråsjef i UD og altså som en av Arbeiderpartiets mest betrodde.

Når dette er nevnt, betyr det naturligvis ikke at partiet kan lastes. Men det er uansett noen mørke flekker i partihistorien.

Men, når historien først skal ettergås, er det andre forhold som de kan lastes for. Her kommer vi ikke utenom at Arbeiderpartiet la landet åpent med sin politikk før krigen, at regjeringen oppførte seg skremmende feigt i aprildagene i 1940 og at de etter krigen neglisjerte og motarbeidet de største norske krigsheltene – for å berge sitt eget skinn. 

Helten fra Narvik, general Carl Gustav Fleischer, tok sitt eget liv etter den dårlige behandlingen, og befolkingen i Drøbak måtte selv samle inn penger til en byste av den rakryggede oberst Birger Eriksen. Arbeiderpartiet forfalsket og underslo historien, sensurerte og inndro bøker i totalitær stil, tilrev seg makten og beholdt den de neste 20 årene. Partiet har slik sett en skammelig historie.

Det beste og for så vidt også vennligste rådet som kan gis til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er å liste seg forsiktig, eventuelt på sokkelesten, gå stille i dørene, holde pusten og håpe at ingen fillerister dem for deres unnfallenhet, feighet og svik – og for den svulmende bingen med svin på skogen.

PS: Undertegnede stemmer ikke på noen av de to partiene

God 1. mai!

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Er demokratiet skammelig?

Publisert rundt 2 år siden

Kanskje var det ikke sunt for et enkelt parti å ha rent flertall på Stortinget i 16 år (fra 1945 til 1961), men å kalle det skammelig, er ganske utrolig å lese. 

Det er tross alt folket som har stemt. Det er demokratiet som har fungert. Og jeg tror det var bra for landet at Arbeiderpartiet styrte i de 20 første årene etter andre verdenskrig.

Jeg har forøvrig  ikke sett at Ap har klistret ABB til FrP.

Jeg forstår heller ikke vitsen med å spre ondsinnede rykter om WG.  

3 liker  
Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Skammelig er et sterkt uttykk...

Publisert rundt 2 år siden

... men for å holde oss til den termen, så er det skammelig dersom folk ble ført bak lyset om det skjedde i de mørkeste årene i nyere norsk historie, om Arbeiderpartiets rolle før og under krigen - og ikke minst om den bevisste tildekkingen av dette etter krigen – og da på bekostningen av folk som hadde stått rakrygget under krigen.

Anbefaler boka, som major Oliver Langeland skrev og ga ut i 1949,  "Forat I ikke skal dømmes", som nettopp var et oppgjør med Arbeiderpartiets unnfallenhet, falskhet og tildekning. Partiet inndro boken etter at den kom ut . Den ble forbudt. Den ble først utgitt igjen i 2010.

Arbeiderpartiet hadde også stor makt i medielandskapet og skoleverket. Slik ble befolkningen holdt mest mulig uvitende om det som hadde skjedd og partiets elendige rolle i dette.

Det er forøvrig slett ikke alltid at en stemmemajoritet ved valg er representativt. Putin fikk 76,67 % av stemmer ved siste valg. Uten sammenligning forøvrig.

10 liker  
Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Mange ganger.

Publisert rundt 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forøvrig  ikke sett at Ap har klistret ABB til FrP.

Første gangen det skjedde var samme dagen terroren rammet Norge.
Auf-formannen var knapt kommet ut av båten før han la skylda på Frp for det som skjedde.Hvordan han på det tidspunktet kunne vite hvem som skjøt vites ikke.
På Tv ja...jeg husker det godt.
Siden har mange AP-politikere lagt skylda på Frp for uroen i innvandrermiljøer.
Nå sist var det Støre som ville kvitte seg med Listhaug som han mente brukte Utøya.
Men det var som vi alle vet Støre selv som løgnaktig dro inn Utøya i debatten som førte til at Listhaug gikk av.

8 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Om jeg klistrer eller klistres ...

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Arbeiderpartiet klistrer urettmeessig Utøy-terroristen til Frp. Det er uredelig og det er skummelt – spesielt for Arbeiderpartiet.

Dette innlegget må være bakgrunnen for ordtaket "Gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør."

1 liker  
Kommentar #6

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Dag Løkke

Publisert rundt 2 år siden

Var dessverre litt rask da jeg leste din kommentar.

Ser at du irettesetter meg for "å spre ondsinnede rykter om WG". Jeg kan nok være både syrlig og temmelig "innpåsliten" i enkelte debatter, men det er ikke min stil, for å si det slik, å spre ondsinnede rykter om noen. Statsministerkonas historie er vel kjent, og for egen del har jeg sett det omtalt i minst to NRK-dokumentarer.

Jeg skriver om dette og om Treholt nettopp fordi Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre bruker Breivik som en ufin tilsnikelse for å sverte en politisk mostander – på det groveste, ettersom det i denne saken handler om en massemorder. Det er lite rosverdig, for å si det mildt. Som jeg skriver: «Når dette er nevnt, betyr det naturligvis ikke at partiet kan lastes. Men det er uansett noen mørke flekker i partihistorien." Alle har åpenbart sitt. Også derfor bør politikere være forsiktige med å bruke slikt mot hverandre. Anstendighet etterlyses.

Når det gjelder Arbeiderpartiets og Støres beskyldninger, eller giftige hint om Frp i denne saken, så er det noe som har dukket opp innimellom. Det var en enighet om at terroren ikke skulle brukes politisk. Det er imidlertid forståelig at fristelsen har vært stor for Ap og kanskje særlig for AUF. De har for så vidt vært ganske flinke til å legge bånd på seg. Nasjonen som sådan har vært forholdsvis disiplinert etter terroren. Men, som nevnt, innimellom har dette med Breiviks Frp-visitt likevel vært nevnt.

Støre hevder de har hatt berøringsangst for nevne denne forbindelsen. Det er å hevde seg mer uskyldsren enn de faktisk har vært. Temaet har med ujevne mellomrom blitt nevnt eller antydet – og da kanskje spesielt av AUF. Men nå, når partiet ligger nede og det trolig er stor frustrasjon både hos Støre og i den øvrige partiledelsen, har Støre avgitt et intervju der han forsøker å rettferdiggjøre at en slik kopling brukes. I dette intervjuet ved siste årsskifte spør han: "Det som er vondere og dypere, er hva det er i et ideologisk landskap på høyresiden som trekker et ungt menneske på søken. Og hva han tok med seg derfra på veien videre mot terrordagen". Her mer enn antyder han at (den moderate) "høyresiden" både tiltrekker seg voldspersoner, og at de etter stund i partiet får med seg noe fram mot terrordagen.

Analogt med dette ville det for ondsinnede politiske motstandere være fristende å antyde dette om Treholt og Arbeiderpartiet: «Det som er vondere og dypere, er hva det er i et ideologisk landskap på venstresiden som trekker et ungt menneske på søken. Og hva han tok med seg derfra på veien videre mot landssviket». Men jeg kan ikke huske at dette ble brukt eller antydet.

Avslutningsvis, når jeg skriver om Breivik sitt forhold til Frp, så er det naturligvis litt «lettvint» å skrive «stakk innom» partiet. Han betalte sitt medlemskap i FpU i ti år, og han var lokallagsleder i ti måneder og styremedlem i lokallaget i to år. Min bruk av «stakk innom» var uttrykt slik for å bagatellisere Frp / FpU’s påvirkning på Breivik «fram mot terrordagen». Dersom vi er enige om at Frp ikke skaper terrorister, for det er vi vel enige om(?), så er Breiviks tid i FpU uten betydning for den utviklingen han senere hadde og som førte til terroren. At en allerede ødelagt ungdom søker seg til et politisk parti, kan ikke lastes partiet, og at denne personer sener faller ned i det dypeste mørke og til slutt står opp igjen som et monster, kan heller ikke lastes partiet. Oppsummert i mitt innlegg ble dette uttrykt ved at han «stakk innom».

Til slutt begrunnelsen for å gi uttrykk for de synspunktene jeg gjør i innlegget, er en økende irritasjon og frustrasjon over politikkens uanstendighet generelt – og det gjelder samtlige partier – uten unntak, men denne saken, som er så alvorlig, spesielt.

4 liker  
Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Om ryktespredning

Publisert rundt 2 år siden

Jeg kan ikke se verdien av slik ryktespredning. Det er også helt irrelevant om ryktene er sanne eller ikke. De omtalte personene har etterkommere som lever. En videre spredning av rykter rettferdiggjøres heller ikke av tidligere TV-programmer. Det vil alltid være noen nye som får del i ryktene når slike viderebringes.            

3 liker  
Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ryktespredning?

Publisert rundt 2 år siden

For å spre et rykte, må det være et rykte. Dette er jo ikke rykter, men historiske faktum. Det motsatte av å snakke åpent om historiske faktum, er fortielse. Og det er nettopp noe av det denne tråden handler om og som er kanskje er det viktigste ankepunktet mot Arbeiderpartiets demokratiske sinnelag i et historisk perspektiv. Det at de tilrev seg nok makt til å kunne fortie sine egne misgjerninger – og enda verre, på andres bekostning.

Dette er for så vidt den ene begrunnelsen for å nevne de to sakene. Den andre og viktigste er imidlertid partiets ufine og uredelig bruk av terroristens visitt i FpU. Når de gjør dette, er det ikke utilbørlig å minne dem om at de selv sitter i glasshus. Og, for å bruke et av de meste skjellsettende sitatene fra Bibelen. Den som er ren kan kaste den frøste sten. Når Støre og Arbeiderpartiet ikke er seg dette bevisst, burde det være greit at andre minner dem om det.

Dersom partiet misliker at deres egen historie blir nevnt, bør de altså selv sørge for å opptre på en slik måte at andre ikke finner grunn til å frembringe slike påminnelser.

Ballen ligge her hos Arbeiderpartiet, og for den saken skyld; skylda hadde snikker’n som laga stegan ta røtne bord.

4 liker  
Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Rykter kan være sanne eller falske. Jeg er ikke tilhenger av fortielse, men for å bringe et rykte videre, bør det både ha relevans og en god hensikt. Det syntes jeg ikke var tilfelle med Arne T. og Werna G. her. For øvrig ønsker jeg alle en god 1. mai.  

2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se verdien av slik ryktespredning. Det er også helt irrelevant om ryktene er sanne eller ikke. De omtalte personene har etterkommere som lever.

Nå var dette litt mer enn et rykte og forholdet ble grundig undersøkt av etterretningstjenesten. Så vidt jeg vet ble dette et rykte fordi en sovjetisk etterretningsoffiser gjorde sterk kur til Werna Gerhardsen. Jeg har hørt denne historien mange ganger, og hun skal aldri ha gjengjeldt kurtisen. Hun beklaget internt og overfor granskerne at hun ikke stoppet hans oppførsel før det begynte å se ut som noe mer enn bare en vennskapelig forbindelse. Siden hun var en mektig figur i sin rolle, hun hadde sin egen krets av Ap-folk som ble kalt Werna-dotter ble forholdet gransket med den grundighet som situasjonen fordret, og hun ble renvasket samtidig som forholdet opphørte. Min kilde til dette er en sentral norsk etterretningsmann. Saken kokte ned til en ikke-sak. 

Det var ikke så uvanlig med kontakter mellom norske politikere og sovjetiske agenter. Finn Gustavsen ba agentene parkere utenfor døren for å gjøre det lettere for norsk etterretning, og fordi han ikke hadde i sinne å forråde Norge. Siden han visste at han ble overvåket bidro han til å gjøre forholdet mer gjennomsiktig. 

Forøvrig er trådstarten et giftig innlegg fra Danielsen, og jeg ser ikke relevansen i å bringe noe av dette frem i vår tid.

3 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den retoriske "visitt"

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er for så vidt den ene begrunnelsen for å nevne de to sakene. Den andre og viktigste er imidlertid partiets ufine og uredelig bruk av terroristens visitt i FpU.

La oss se litt på hva denne "visitten" innebærer. Men først, har vi vanlige nyhetskonsumenter fått med oss at Ap har gjort noe poeng av Breiviks politiske bakgrunn og skole i Frp og Fpu? Jeg har ikke fått det med meg.

Så til Danielsens "visitt". Jeg referer til Aftenposten.

Dette er hva Danielsens "visitt" innebærer:

"Han meldte seg inn i Frp i 1999 og betalte sin siste kontingent for året 2004. Han ble fjernet fra registrene i 2006.Han var medlem av lokallaget på St. Hanshaugen i Oslo i perioden 2001 til 2003, og en kort periode i lokallaget på Frogner i Oslo i 2003.

Han var engasjert i FpU fra 1997 til 2007. Han meldte seg aktivt ut i 2007.

Han hadde to verv i FpU, han var formann i lokalpartiet Oslo Vest fra januar 2002 til oktober 2002 og styremedlem samme sted fra oktober 2002 til november 2004."


Formann og styremedlem? Dette må være en gjest som har rukket å bli husvarm.


3 liker  
Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Gammelt nytt

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette er hva Danielsens "visitt" innebærer:

Dette er "gammelt nytt" på denne tråden. Se min kommentar # 6, nest siste avsnitt.

Og videre, i samme tråd siteres Støre: ""Det som er vondere og dypere, er hva det er i et ideologisk landskap på høyresiden som trekker et ungt menneske på søken. Og hva han tok med seg derfra på veien videre mot terrordagen".

Støre og andre i Ap, som bedyrer at de ikke bruker Utøya og terroren, gjør nettopp det fra tid til annen, bruker terroren og Utøya i fht Frp. Sitatet overfor er infamt. Derfor min irritasjon i innlegget. Og derfor er det passende med en påminnelse om Ap's egen begredeligheter. Moralen er: Den som sitter i glasshus …

3 liker  
Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Riktig!

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er "gammelt nytt" på denne tråden. Se min kommentar # 6, nest siste avsnitt.

Men likevel velger du å returnere til "visitt" i #8.

Og når det gjelder Aps påståtte bruk av Breiviks forbindelser med Frp, viser du til Støre og "ideologisk landskap på høyresiden".

Støre er èn person, som heller ikke jeg, på grunn av hans behandling av Vebjørn Selbekk, ønsker å se i noen regjering. Når det gjelder "ideologisk landskap på høyresiden", ser jeg ikke at Frp ble nevnt. Fjordman, derimot ...

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Historieskriving

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
hun ble renvasket samtidig som forholdet opphørte.

I denne artikkelen i Dagbladet siteres KGB-oberst Bogdan Dubenskij: «Werna var en ytterst verdifull kontakt, kanskje den viktigste vi hadde i Norge, sa Dubenskij i 1992».

Og videre vil ikke Rune Gerhardsen avvise at det var en slik kontakt. 

Hva folk i Trøndelag vet om dette, som Rune Gerhardsen ikke visste, kan kanskje være interessant, men her er jeg litt usikker.

----------

«Det er klart at man kan få sin politiske oppfatning justert på en slik måte, sier professor Olav Riste, som er ekspert på norsk etterretningshistorie. SOVJET-SYMPATI.

I de 17 årene Einar Gerhardsen var statsminister var Werna alt annet enn pynt. Hun var aktiv politisk selv, og i Arbeiderpartiets høyrefløy var de rasende på henne. De mente hun styrte statsministeren til venstre, særlig i utenrikspolitikken. Og det var nettopp hennes begeistring for Sovjetunionen gjorde henne utsatt for rykter. Werna ble mistenkt for å være russisk spion, etter å ha gått i en såkalt honningfelle under et besøk i Jerevan. Det var den russiske diplomaten/KGB-agenten Jevgenij Beljakov som skal ha fristet henne, han ble beskrevet som en meget sjarmerende person. De to kjente hverandre godt og møttes en rekke ganger. Og det oppsto rykter om at de to hadde «intim kontakt.»

Werna ble angivelig lokket i fella under en begivenhetsrik natt på et hotellrom i den armenske hovedstaden. Det skal ha blitt festet til filmen av KGBs folk. Siden ble de angivelig kompromitterende bildene av Werna Gerhardsen og Jevgenij Beljakov oppbevart i KGBs hovedkvarter i Moskva. Ved minst én anledning skal Werna siden ha blitt gjort oppmerksom på at disse bildene eksisterte. Og det har blitt hevdet at i sin tid som diplomat og KGB-agent ved den sovjetiske ambassade i Oslo, sørget Beljakov aktivt for å utnytte denne forbindelsen med Werna. - VISSTE DE VAR AGENTER. - Det har aldri blitt funnet bevis på at vedkommende gjorde slike overtramp, sier Arnfinn Moland.

Heller ikke sønnen Rune Gerhardsen har kommet til bunns i myten. Han forsøkte å få innsyn i arkivene i forbindelse med arbeidet med boka «Du er faren min likevel?» som kom i 2002. Det fikk han ikke. - Jeg kan ikke avvise det, for jeg vet ikke, sa Gerhardsen den gangen. Rune Gerhardsen er imidlertid sikker på at foreldre visste at russerne som kom på besøk både på hytta i Bærum og i leiligheten på Tøyen, i virkeligheten var KGB-agenter. Beljakov drev heftig pleie av sitt vennskapsforhold til familien på 50-tallet, og ble nærmest sett på som familievenn.

KGB-oberst Bogdan Dubenskij som bodde i Oslo på denne tida, har fortalt Alf R. Jacobsen at det fordekt ble tatt bilder av Werna Gerhardsen og Beljakov. Ifølge ham ligger de fortsatt i KGBs arkiver, ubrukt. - Werna var aldri vår agent. Vi skjøv aldri Werna mot noen grense hun ikke selv ville gå over. Men Werna var en ytterst verdifull kontakt, kanskje den viktigste vi hadde i Norge, sa Dubenskij i 1992.»

--------
Mitt poeng er hverken Werna Gerhardsen eller Arne Treholt. Poenget er at Støre og andre insinuerer og bruker Breivik imot en politisk motstander på en infam og spekulativ måte. Da velger jeg å minne om at det aldri er lurt å drive med dritt- eller steinkasting når en selv sitter i glasshus.

Det er i grunnen det hele.

4 liker  
Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Igjen, les ...!

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder "ideologisk landskap på høyresiden", ser jeg ikke at Frp ble nevnt. Fjordman, derimot ...

Det er ingen tvil om at "landskapet til høyre" i dette tilfellet er Frp. Les den lenkede artikkelen i kommentar # 6 med overskriften: "Nå snakker Støre om at Breivik var medlem av Fremskrittspartiet". Denne artikkelen er fra 29. desember 2017.

Dette gjorde også Støre nå i forbindelse med Listhaugs avgang som justisminister.
4 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Mitt poeng er hverken Werna Gerhardsen eller Arne Treholt. Poenget er at Støre og andre insinuerer og bruker Breivik imot en politisk motstander på en infam og spekulativ måte. Da velger jeg å minne om at det aldri er lurt å drive med dritt- eller steinkasting når en selv sitter i glasshus.

Nå har du roet deg en del. Det er liten forskjell på din og min historie. Det du forteller om er en del av historien men den er godt kjent i kjølvannet av det jeg skrev. I forbindelse med Treholt-saken kom det frem at omtrent alt som kan krype og gå i Ap hadde forbindelser til russiske agenter. Einar Førde var kjent som Dudin, og Jens Stoltenberg har også vært innom at han hadde dekknavn. Både Reiulf Steen og Einar Førde reiste til Moskva på hver sin misjon utenfor sitt fagfelt da de var ministere, og ville senere ikke redegjøre for bakgrunnen. 

Et skikkelig honningfelle-materiale ligger i forholdet mellom Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen, men dette skal ha vært et ensidig forhold. Som sentral aktør i norsk politikk er det mange situasjoner som kunne vært utnyttet mot Ap og dets politikere i perioden med Den kalde krigen. 

For å konkludere for egen del vil jeg peke på at det er feil i vår tid å demonisere Ap og dets politikk. Som Høyremann reagerer jeg på dette angrepet mot organisert politisk arbeide, mot ordinære partier, mot institusjonene som bærer samfunnet. Jeg vil ikke være med på den populistiske demagogien som skal diskreditere det bestående apparatet som bærer samfunnet. Slik som demagogien har fått lov å vokse frem nå støtter ditt innlegg opp under  vrengebildet om at Ap selv var skyld i 22. juli. Jeg vil ikke støtte noe som kan bidra til å støtte den tankegangen, og slik jeg leser deg er det der du fyller en plass. Dette er direkte undergravende for den politiske debatt fordi den er basert på myter og feil forståelse av politikken. Folk med hodet på skaft må gjøre hva de kan for å hindre at myter og demagogi skal bli dagens orden i debatten igjen. Vi har lovet oss selv aldri mer 9. april, så da får vi ta konsekvensene av det. 

Kommentar #17

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Du kan da ikke mene ...

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For å konkludere for egen del vil jeg peke på at det er feil i vår tid å demonisere Ap og dets politikk.

... at jeg har demonisert Arbeiderpartiet? Da har vi en svært forskjellig oppfatning av det denne tråden handler om – og om begrepet å demonisere.

Som jeg skriver:

"Jeg skriver om dette og om Treholt nettopp fordi Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre bruker Breivik som en ufin tilsnikelse for å sverte en politisk mostander – på det groveste, ettersom det i denne saken handler om en massemorder". 

"Støre og andre i Ap, som bedyrer at de ikke bruker Utøya og terroren, gjør nettopp det fra tid til annen, bruker terroren og Utøya i fht Frp. (...) Derfor min irritasjon i innlegget. Og derfor er det passende med en påminnelse om Ap's egne begredeligheter. Moralen er: Den som sitter i glasshus". 

"Det at de tilrev seg nok makt til å kunne fortie sine egne misgjerninger – og enda verre, på andres bekostning.  (...) Dette er for så vidt den ene begrunnelsen for å nevne de to sakene. Den andre og viktigste er imidlertid partiets ufine og uredelig bruk av terroristens visitt i FpU. Når de gjør dette, er det ikke utilbørlig å minne dem om at de selv sitter i glasshus."

"Dersom partiet misliker at deres egen historie blir nevnt, bør de altså selv sørge for å opptre på en slik måte at andre ikke finner grunn til å frembringe slike påminnelser". 

Dette siste er viktig. Det er ikke noe poeng hverken å rote i gammel historie eller å demonisere Arbeiderpartiet, men dersom de selv opptrer ufint – som i denne saken, risikerer de nettopp det – at noen finner det riktig å rote i gammel historie. Og det er ikke Arbeiderpartiet tjent med.

Og videre fra FB-tråden:

"Tvert imot har jeg alltid ment og mener at partiet (Ap) er et av de to ansvarlige og statsbærende partiene. Hadde forøvrig mye sans for partiet under Stoltenberg."

Er helt enig i at demonisering av Ap både er uriktig og upassende. Men, for å unngå at det børstes støv av gamle synder, er det lurt av partiets tillitsvalgte å ikke oppmuntre folk til å rote i arkivene. For da er det naturlig at dette med krigen og det som skjedde etterpå kommer opp. Og da vil Ap for all framtid komme svært dårlig ut.

Videre, du kan umulig mene at innlegget på noen måte oppmuntrer de som mener at 22/7 var Ap's egen skyld? Det ville i så fall på den ene siden bety at Ap for all framtid må skånes for alvorlig kritikk, og at selv historien som ligger 70 år tilbake tid kan brukes til å rettferdiggjøre det som skjedde i 2011. Da blir handlingsrommet temmelig trangt – for å si det mildt.

-----------------

Dersom du mener at jeg har "roet meg", kunne jeg naturligvis lent meg tilbake og ansett det som en kompliment. Det er tross alt noe positivt med folk som kan roe ned når ting går hett for seg. Men jeg kan ikke se at jeg har endret på noe underveis på denne tråden. Innlegget var kort og spissformulert – og sikkert også provoserende, mens kommentarene har gitt meg mulighet til å utdype. Men jeg mener altså at det er en klar konsistens mellom innlegget og de påfølgende utdypningene.3 liker  
Kommentar #18

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Metakommentar i 2017

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ingen tvil om at "landskapet til høyre" i dette tilfellet er Frp. Les den lenkede artikkelen i kommentar # 6 med overskriften: "Nå snakker Støre om at Breivik var medlem av Fremskrittspartiet". Denne artikkelen er fra 29. desember 2017.

Dette gjorde også Støre nå i forbindelse med Listhaugs avgang som justisminister.

Han uttaler seg om hvorfor Ap mente at det ikke var rett å trekke inn Breiviks medlemskap i Frp og Fpu kort tid etter Utøya-tragedien.

2 liker  
Kommentar #19

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ja, nettopp

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Han uttaler seg om hvorfor Ap mente at det ikke var rett å trekke inn Breiviks medlemskap i Frp og Fpu kort tid etter Utøya-tragedien.

Her er løsningsordet "kort tid etter Utøy-tragedien". 

2 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
... at jeg har demonisert Arbeiderpartiet? Da har vi en svært forskjellig oppfatning av det denne tråden handler om – og om begrepet å demonisere.

Ja, dette er bakgrunnen for at jeg har skrevet som jeg har gjort. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 14 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere