Lederartikkel Vårt Land

Listhauglinjen er Frp

Signalene fra Frps landsmøte bekrefter at Listhaug langt i fra er ekstrem i Frp-sammenheng. Hun er mainstream.

Publisert: 30. apr 2018

I helgen vedtok Fremskrittspartiet med stort flertall et forslag fra Buskerud Frp om å forby bønnerop fra norske moskeer. Vedtaket er ikke overraskende. I en periode der få flyktninger kommer over grensene må et høyrepopulistisk parti ha noe som skaper engasjement. Motstanden mot bønnerop tar ikke utgangspunkt i et faktisk problem. Derimot vil man sikre seg mot at det blir et problem i framtiden. Med andre ord spiller man på frykten for at muslimene skal bli mange og for dominerende. 

Hadde vedtaket vært prinsipielt begrunnet, ville det tatt tak i all religiøs «støy» i det offentlige rom, også kirkeklokker. Den liberalistiske fløyen i partiet vet dette, derfor uttrykte blant annet lederen for FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, motstand mot forslaget. At Buskerud Frp vant gjennom, bekrefter at populistene holder liberalistene i et jerngrep. Det er populismen som sikrer partiet oppslutning i befolkningen. Slutter Frp å tilfredsstille den norske fremmedfrykten blir det fort et miniparti uten innflytelse. 

Også andre signaler fra Frps landsmøte er åpenbart myntet på den velgergruppen som først og fremst ønsker Frp som en skanse mot islam. I sin tale sa blant annet partileder Siv Jensen at «det er mennesker som mener at Koranen står over norsk lov. De er kanskje norske på papiret, men de er det ikke i hjertet». Her ville de fleste muslimer kunne påpekt at de ikke ser noen motsetning mellom å tro på Koranen og å følge norske lover, slik også de fleste kristne ville kunne sagt om den kristne tro. Men poenget til Siv Jensen var selvsagt ikke å si noe prinsipielt om religion, men å opprettholde et skille mellom muslimer og den øvrige befolkningen, slik at partiet kan beholde oppslutning. 

Sylvi Listhaug måtte gå fra sin post som justisminister etter uheldige uttalelser. Det er tankevekkende at først da uttalelsene rammet Arbeiderpartiet, ble det for mye, mens salvene hun har sendt mot muslimer og flyktninger ble tålt. Signalene fra Frps landsmøte bekrefter at Listhaug langt i fra er ekstrem i Frp-sammenheng. Hun er mainstream. Dersom det blir strid mellom populister og liberalister i partiet vil førstnevnte fløy vinne. Det er Listhaug-linjen som er Frp. Dersom ikke Siv Jensen opprettholder avstanden til muslimer og flyktninger står Sylvi Listhaug klar til å overta. Derfor vil vi også i framtiden oppleve mange passe splittende utsagn fra Frps øverste ledelse

Først publisert i Vårt land 30. april 2018

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vårt Lands skribent tror han har skjønt det.

Publisert over 1 år siden

Det er bemerkelsesverdig at Vårt Land går ut og "slår fast" at Frp kun bygger på EN sak i politikken sin.Nemlig frykten for islam.

De følger utrolig dårlig med,og det er rett og slett et lavmål uten sidestykke.

12 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Rangt og rett

Publisert over 1 år siden

Vårt Lands leiarskribent, i dette tilfellet høgst sannsynleg Berit Aalborg, burde lese Ivar Aasen. I diktet "Til lags åt alle kan ingen gjera" står det slik i siste vers:

"Her spørs no minst om kva mange lika, mot rett og sanning må allting vika. Det gjelder lite om tungt og lett, det gjelder beinast om rangt og rett."

Når leiarskribenten seier at "Listhaug langt fra er ekstrem i Frp sammenheng", impliserer dette at Vårt Land meiner ho i andre samanhengar faktisk er det. I det minste burde avisa då grunngje ein så alvorleg påstand. Dei forsøk på dette som har blitt gjort til no, byggjer på medvite sitatfusk. Kva er ekstremt, og kvifor meiner VL at Listhaug er det?

Det er på høg tid at VL i staden byrjar å bry seg om dei som reelt sett undertrykkjer annleis truande. Av dei femti statane med minst religionsfridom i verda, er trettifem muslimske. Det let seg knapt gjere å finne noko muslimsk land utan trakassering eller forfølging av annleis truande. 

Men når muslimar kjem til Noreg, trur Vårt Land dei brått endrar haldning. Det ville vore heilt i mot all historisk røynsle og i mot islams natur. Islam tyder som kjent "underkasting". Og kven er det som skal underkaste seg. Jau, einkvar, dvs også vi så snart islam har makt til det. På halvannan generasjon har talet på muslimar i Noreg auka frå nesten null til over 250000. 

Og fleire er i kjømda. VL skriv at få flyktningar kjem over grensene no. Det er delvis sant for dei som får asyl, men ikkje for summen av innvandrarar. Nettoinnvandringa av ikkje-vestlege var på over 20000 i 2016, den nest høgste nokon gong, og talet på innvandrarar auka med vel 21000 også i 2017. I tillegg blir det fødd minst 12000 barn med to innvandrarforeldre kvart år. Fleirtalet av alle desse kjem frå muslimske land eller har muslimske foreldre. Og gjekk det som VL har ivra for i mange år, ville denne utskriftinga av befolkninga med medfølgjande islamisering,  gått endå raskare. 

 

16 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Norges kristne dagsavis, Dagen.

Publisert over 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
De følger utrolig dårlig med,og det er rett og slett et lavmål uten sidestykke.

Rune Holt og Per Steinar Runde har i sine kommentarer sagt det så klart at det er fristende å si: "Enig med siste taler!"  Jeg har lest Vårt Land  siden 1946, og motstått fristelsen til å si opp abonnementet flere ganger, for det heter seg jo at det er en kristen dagsavis. Klassekampen er faktisk like mye , hvis ikke mer,  kristen.

6 liker  
Kommentar #4

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 Jeg har lest Vårt Land  siden 1946, og motstått fristelsen til å si opp abonnementet flere ganger, for det heter seg jo at det er en kristen dagsavis. Klassekampen er faktisk like mye , hvis ikke mer,  kristen.

Vi kan si mye pent om Klassekampen, men avisens ukritiske holdning til religion er ikke noe eksempel til etterfølgelse.

1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

19 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Signalene fra Frps landsmøte bekrefter at Listhaug langt i fra er ekstrem i Frp-sammenheng. Hun er mainstream.

Selvsagt er Sylvi Listhaugs mainstream.

Hun er FrP’s beste politiker.  Hun vet hva hun tror på, og hun har rak rygg.

5 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

'Klassekampen' glimter til en sjelden gang

Publisert over 1 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan si mye pent om Klassekampen, men avisens ukritiske holdning til religion er ikke noe eksempel til etterfølgelse.

Det var i 'Klassekampen' jeg først leste en omtale av Kaj Skagens 'Norge mitt Norge'.

I boken følger han hovedlinjene i norsk ånds -og idéliv fra Hans Nielsen Hauge til samtidsdebatten. Som det sies i omtalen av boka: Grunntrekket i norsk kulturutvikling er motsetningen mellom kristendom og fornuft, metafysikk og vitenskap. Mange fremtredende personligheter fra Wergeland, Bjørnson og Ibsen til jens Bjørneboe, ville forene kristendom og opplysningstenking i en høyere enhet.

Som et 'bakteppe' for Terje Tvedts bøker kan boka være avklarende for vi som tilhører de lavere stendene i 'akademika' og som ikke er helt hensunket i den moderne Tidsånden.1 liker  
Kommentar #7

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Berøringsangst og fortielse

Publisert over 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det er tankevekkende at først da uttalelsene rammet Arbeiderpartiet, ble det for mye, mens salvene hun har sendt mot muslimer og flyktninger ble tålt.

Det ville vært opplysende både for denne og andre debatter om Berit Aalborg kunne nevne noen eksempler på "salvene hun (Listhaug) har sendt mot muslimer og flyktninger". For har hun faktisk sendt salver mot muslimer og flyktninger? Kan hende Aalborg mener at Listhaugs sterke kritikk av flyktningpolitikken, som har vært ført, og mot sider ved den muslimske kulturen er et angrep på muslimer og flyktninger? Men det er det jo ikke.

For det er jo slik, at i den grad flyktningpolitikken ikke fungerer godt nok og at sider ved den muslimske kulturen er uforenelig med våre verdier og skaper store utfordringer i det norske samfunnet, så er det helligbrøde å ikke nevne det.

Dette er i så fall en berøringsangst og unnfallenhet som mildt sagt ikke løser noe som helst, men tvert imot vil gjøre at problemene både for "oss" og for "dem" bare vil forsterke seg. Det påhviler politikere og politiske kommentatorer et betydelig ansvar å være ærlige og å tørre å gå inn i det de opplever som vanskelig. Åpen debatt og ærlighet om utfordringer er en av demokratiets grunnsteiner. Fortielse er destruktivt, og det kan være ødeleggende.

I likhet med mange av sine kollegaer er ikke Aalborg seg dette ansvaret bevisst. Tvert imot, hun bruker alle de muligheter hun har til å motarbeide en ærlig og konstruktiv tilnærming til den saken som av forståelige grunner opptar og bekymrer velgerne og befolkningen mest.

7 liker  

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 3631 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
20 dager siden / 2560 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
5 dager siden / 1876 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1873 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
17 dager siden / 1718 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
5 dager siden / 1664 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
14 dager siden / 1414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere