Ingrid Rosendorf Joys

18

Du skal ikke blåse i menneskerettsbestemmelsene

Om «likhet for loven» skal gjelde, blir det neste at vi skal forby kirkeklokkene søndag formiddag. Og det ligger vel ikke i forslaget, Helgheim?

Publisert: 26. apr 2018


I Vårt Land 25. april kan vi lese om storingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim som vil forby bønnerop fra moskeer i Norge. Saken skal opp på Frps landsmøte i helgen. Justisdepartementet har tidligere kommet fram til at et slikt forbud vil være i strid med menneskerettighetene.

Det er oppsiktsvekkende at en av våre folkevalgte har så lite respekt og forståelse for en tenkning som bygger på grunnverdien om at menneskene har en iboende verdi i kraft av å være menneske, og med det et sett av rettigheter og friheter som man ikke kan velge bort. Tenkningen om menneskerettigheter går flere tusen år tilbake i tid, men ble konkretisert av FN i 1948, som et resultat av sivilisasjonskollapsen under andre verdenskrig.

Å «blåse i» menneskerettighetene er å rokke ved denne retten og friheten. Det er det verken opp til Helgheim eller Frp å gjøre, og det er nettopp det som er poenget med at menneskerettighetene er universelle. At Norge ved Stortinget har ratifisert de ulike konvensjonene og de siste tiårene stadig gitt styrke til nettopp menneskerettighetene, blant annet gjennom en ny del – «E» – i Grunnloven som tydelig gir menneskerettighetene forrang, burde være en varsellampe for stortingsrepresentanten.

I tillegg er religionsfriheten referert til direkte i Grunnlovens paragrafer 2 og 16, og menneskerettighetene mer generelt i Grunnlovens paragraf 92: «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Like oppsiktsvekkende som at en stortingsrepresentant «blåser i» menneskerettighetene, er det at et såkalt liberalt parti som Fremskrittspartiet ønsker å forby noe som ikke finnes. Det er faktisk ikke slik at vi til stadighet forstyrres av bønnerop fra minareter rundt hvert et hushjørne. Faktisk er det slik at de to menighetene som har fått tillatelse til å kalle til bønn, ikke benytter seg av det. Dette får en til å tenke tilbake på da grunnlovsfedrene i 1814 forbød jesuitter å komme inn i kongeriket (paragraf 2, eller skammens paragraf som den har blitt referert til som), i en tid da jesuitt-ordenen ikke fantes.

Et fritt – liberalt? – demokrati kan vurderes på hvordan vi behandler våre minoriteter. Praksiser kan virke fremmede, men vi kan ikke forby ting bare fordi vi ikke liker det. Det er illiberalt og tilhører politikken til land vi ikke vil sammenlikne oss med. For dette er politikk rettet mot én gruppe. For hvis «likhet for loven» skal gjelde, blir det neste at vi skal forby kirkeklokkene søndag formiddag. Og det ligger vel ikke i forslaget, Helgheim?

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, STL

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kortslutning.

Publisert nesten 2 år siden

Det blir en stor feilkobling når et land ikke kan få bestemme hva slags ideologi som skal kunne ropes ut i store høytalere i vårt land.
Jeg er bomsikker på at Joys ville reagert om nazister til faste klokkeslett hele året skulle kunne rope ut sin propaganda rundt i landet.
Så kan godt Joys fortelle oss hvor bra islamsk odeologi er i forhold til nazismen.

At hun kobler sammen kirkeklokker med denne saken viser hvor dumt det blir !!

13 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

dollarglis

Publisert nesten 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det blir en stor feilkobling når et land ikke kan få bestemme hva slags ideologi som skal kunne ropes ut i store høytalere i vårt land.
Jeg er bomsikker på at Joys ville reagert om nazister til faste klokkeslett hele året skulle kunne rope ut sin propaganda rundt i landet.
Så kan godt Joys fortelle oss hvor bra islamsk odeologi er i forhold til nazismen.

At hun kobler sammen kirkeklokker med denne saken viser hvor dumt det blir !!

Eller at raggarerer fra indre Østfold brått får en massiv medlemstilslutning, og dyrker dollarglis som guddommer uthogd i metall, og samles til felles tute-tog, omtrent på samme tid bønnerop lyder over land og fjord. Det er jo bare en livsstil det også - med et religiøst tilsnitt, en minoritet, men den finnes.

Skal disse få bot da fordi de tuter? Det blir ikke rettferdig!

8 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Jodling og Menneskerettigheter.

Publisert nesten 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Skal disse få bot da fordi de tuter? Det blir ikke rettferdig!

Menneskerettighetene tolkes og utbroderes av aktivister for å kunne brukes  politisk - inntil det crazykomiske.

I dag ser vi på den edle kunst å være i godt humør  og jodle.

En mann i Østerrike, Helmut Griese , 63 , var plaget av høylydt aktivitet fra muslimer i et nabohus. Han kvitterte ut med å klippe plenen mens han praktiserte sine talenter som jodler - i dur og moll.

De politisk korrekte var på pletten , politiet ble tilkalt , stygg sak - man jodler ikke i Østerrike uten å ta menneskerettslige hensyn. Aktivistene mente jodlingen var krenkende , og naboene følte seg krenket - meget moderne i våre tider.

Det ble den nette sum av ca. NOK 7000.- kroner i bot , og byen og millioner av andre fikk seg et god latter over en ny opptreden i politisk korrekthet.

  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/8207015/Austrian-man-convicted-for-yodelling-while-Muslim-neighbours-prayed.html

Noen som følte seg dum etter avisoppslagene over hele verden ? Langt i fra - disse typene synes de utøver stor visdom.

10 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Noen som følte seg dum etter avisoppslagene over hele verden ? Langt i fra - disse typene synes de utøver stor visdom.

Det er rendyrket ondskap

5 liker  
Kommentar #5

Egil Andre Gjerde

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Ingrid Rosendorf Joys. Gå til den siterte teksten.
Om «likhet for loven» skal gjelde, blir det neste at vi skal forby kirkeklokkene søndag formiddag. Og det ligger vel ikke i forslaget, Helgheim?

Det er også en mulighet. Både bønnerop og kirkeklokker kan være forstyrrende. 

2 liker  
Kommentar #6

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det blir en stor feilkobling når et land ikke kan få bestemme hva slags ideologi som skal kunne ropes ut i store høytalere i vårt land.

Det kan fort bli ekstremt problematisk hvis et land skal lage retningslinjer for hvilke ideologier som skal kunne ropes ut i høyttalere. Støynivå og tidspunkter er én ting, innholdet noe annet.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det kan fort bli ekstremt problematisk hvis et land skal lage retningslinjer for hvilke ideologier som skal kunne ropes ut i høyttalere. Støynivå og tidspunkter er én ting, innholdet noe annet.

Vet Christensen om noen som på fast basis har tillatelse til å rope hva de vil i støyende høyttalere i Norge ?
Selvfølgelig må et land kunne bestemme  slikt !!

5 liker  
Kommentar #8

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vet Christensen om noen som på fast basis har tillatelse til å rope hva de vil i støyende høyttalere i Norge ?
Selvfølgelig må et land kunne bestemme  slikt !!

Som jeg skrev, det er forskjell på regler om støy og regler om innholdet i hva som blir sagt. Vi må søke tillatelse for å ha demonstrasjonstog også, men med noen få unntak har vi ikke regler om at visse budskap er forbudte og demonstrere for.

Nærmeste kirke her ligger i et skogholt der der det ikke er unaturlig å gå tur. Det er ganske irriterende å måtte høre kirkeklokker der iblant. Spesielt med tanke på våset som predikes inne i kirken, et vås ikke en gang flertallet av kirkens medlemmer tror på. Men det spiller ingen rolle hva jeg måtte mene om det, de har rett til å ringe i klokkene sine.

Kommentar #9

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Spesielt med tanke på våset som predikes inne i kirken, et vås ikke en gang flertallet av kirkens medlemmer tror på.

Så sant!

Bra med frikirker, der tror alle medlemmene på forkynnelsen.

Og kirkeklokker har de ikke, tar hensyn!


Kommentar #10

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

ondt skal ondt fordrive

Publisert nesten 2 år siden

Roll out the Harley Davidson fleet  ;-0

1 liker  
Kommentar #11

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Nærmeste kirke her ligger i et skogholt der der det ikke er unaturlig å gå tur. Det er ganske irriterende å måtte høre kirkeklokker der iblant. Spesielt med tanke på våset som predikes inne i kirken, et vås ikke en gang flertallet av kirkens medlemmer tror på. Men det spiller ingen rolle hva jeg måtte mene om det, de har rett til å ringe i klokkene sine.

Men ikke 5 ganger om dagen?

Dessuten, hvor gammel er den tradisjonen her i Norge?

4 liker  
Kommentar #12

Nils Thomas Svendsen

3 innlegg  14 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Det er en vesens forskjell mellom kirkeklokker og det å rope ut en trosbekjennelse. En trosbekjennelse er tvungen misjonering og i strid med befolkningens religionsfrihet. 

Det er også vesensforskjell på religiøst støy 5 ganger om dagen, fremfor en gang i uken.

Når det er sagt, tviler jeg sterkt på at vi hadde godtatt kirkeklokker, dersom kristendommen kom til landet i dag og krevde å overøse nærmiljøet med slik støyforurensning. Det er ingen grunn til at kirken skal forstyrre resten av befolkningen.

Den tiltenkte funksjonen av å kalle inn menigheten til bønn eller gudstjeneste, dekkes i dag av den enkleste app eller alarmklokke. Det er ingen grunn til å forstyrre andre mennesker. Lyden av klokkeklang kan de høre inne i kirken.

Verken kirkeklokker eller bønnerop er beskyttet av menneskerettighetene. Religionsfriheten stopper der den forstyrrer andre. Religion er en privatsak. 

3 liker  

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1504 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
22 dager siden / 1239 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
3 dager siden / 1233 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
28 dager siden / 1221 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 857 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 566 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 556 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere