Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36

Tre trosser som binder Kirkeskipet til kai

Evig liv/Evig pine. Retten til definisjonsmakt og Kunnskapens Tre. Barnefrelsedogmet versus det pånyfødte hjerte frelst v/Ånden.

Publisert: 25. apr 2018 / 125 visninger.

Disputter om tre store dogmer rir Kirken som en mare:

1) Evig liv for alle - og med konsekvens evig pine for noen.  Alternativt et evig varende kaos lys/mørke ved inklusjon/kapitulasjon overfor ondskap.
Versus å korsfeste seg selv jfr. 10-budslovens statutter og vinne det evige liv i Kristus ved aksept, tilslutning og identifikasjon.

2) Retten til definisjonsmakt og endringsmakt vedrørende skaperverket og livslovene.  Alt er lov - Kristus blir i verste fall lovløshetens tillatelse v/ubetinget nåde. Fritt fram til eksperimentering med eget og andres liv. Råd og innspill tildels fra Kunnskapens Tre versus og istedetfor fra Fader, Sønn v/HelligÅnden.

3) Barnefrelse/ foreldrepakt for alle som av foreldrene bæres til Gud.
I motsetning til frelse ved at "hjertet blir født påny" ved en innsikt/god samvittighets bekjennelse og pakt med Gud.  Pakt på Lovens grunn, med bekjennelsen/tilgivelsens/ nådens inngangsdør i Kristus til nye begynnelser.

Hvordan ville kirken se ut dersom man tenker Golgata som et fullbyrdet verk av både Far og Sønn; og der begge parter representerer to halvdeler av et hele? En verden kollektivt forløst og gjenløst, men individuelt åndelig erfart i tro og tilslutning. 
Barnepakt er da ikke riktig, og fungerer heller ikke i praksis. 
Frelse=Sozo er helhetlig, og betinger at ånd, sjel og kropp samspiller og henger sammen - slik det biologisk sant gjør.
Ethvert barn er etter Golgata født inn i en åndelig trygg sfære og trenger ikke "å bli født påny" før det bevisst bryter Guds Lov. - Som motstander til loven og eller til samvittigheten.
Barnet holdes ikke ansvarlig innfor Gud før ved 13-14 års alder, dernest ultimat ved myndighetsalder; - mer enn 20 år.
Da er man Hode for sitt eget liv og kan fritt velge sin vei.

Hvordan ville verden kunne forholde seg til "Evig liv" som fri mulighet, - ikke den verste tenkelige potensielle skjebne?
Gud viste mennesket ut av hagen, slik at det ikke skulle måtte leve evig i sin synd. 1.Mos 3.22-24. Istedetfor å bli fridd fra frykt for døden, er verden tildels blitt "fanger under frykt for evigvarende pine".  En verre Djevelsk posisjon. 
Satan er en Kjerub m/liv i seg selv - et livsvesen.  Hans skjebne er ikke vår.  Hans vilkår er ikke våre.

Den "stamme" av Kunnskap og "de grener" englene representerer kan både være til glede og til fall.  
Slangen m/grenene representerer den etterhvert falne Kjeruben, samt himmelske skapningers liv & kunnskap. (Esek.27-28).
Jfr. Trær:
Jesus er omtalt som vintreet og vi mennesker i Ham som grenene.

Den overtredelse Slangen gjorde seg skyld i ved å lokke Kvinnen til pakt, fikk fatale konsekvenser.
Dog ble Slangen spikret til Korset - Jesus "ble gjort til" Synd/Slange, og alle mennesker ble korsfestet med Ham ved identifikasjon. Det omfattet ikke Kjeruben som er omtalt som selve Døden.
Han kastes levende i Ildsjøen.
Dødsriket ble delvis utfridd mens Jesus oppholdt seg der i sine 3 dager og deretter stod opp; - og mange med Ham.  Himmelen ble åpnet for innflytting.

Er ikke lov/nåde- evangeliet egentlig ganske rett frem enkelt?

Aktuelt i anledning de 70 år:
Er det riktig at "Kvinnen"/Israel presses av Stat/Kirke til å inngå pakt med mennesker som ikke har bøyd sine hjerter innfor Faderens pakt? Personifisert i Kristus. Med Åndens varmende Livspust.
Jerusalem tilhørte og tilhører til evig tid Melchi Zedek - Rettferdighetens Konge som administrerte brød og vin, den gang da og til evig tid.  Lov og Hjerteblod til liv og næring. Byens navn Jeru betyr dual - Fader og Sønn. Norm og Nåde i perfekt samspill som en livspuls og et bankende hjerte, oksygenert ved Ånden ved lungene.  I en kontinuerlig, selvfølgelig prosess inn/utpust. O2/Co2.
Liv/ Renselse.
Salem= Fred.

Slik jeg ser det, er RamAllah den naturlige hovedstad for palestinaaraberne med opprinnelse i Egypt og Syria og StorArabia.
Er det ikke ganske enkelt, med historiens bakteppe?

Naturlige hovedsteder:
Jerusalem for Judeokristen lov og rett.
Mecca/ Irak-Babylon/ RamAllah for Islamsk Sharialov ved Muhammed.
Kreml-Moskva/ Brüssel-Babylon/ Paris for Marxismen. Beijing for Maoismen.
Washington for Judeokristen rett i USA.
Katolskkristen rettsstat: Vatikanet.

Pluss de øvrige nasjoners frie valg av ideologisk rettsstats sentrum/ hode.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Ved slutten av 3.VK: Større løsninger for varig fred?

Publisert 9 måneder siden

Dersom Jerusalem får status som Judeokristen rettsstat/ hovedstad; ville det være naturlig at Vatikanet flyttes til Jerusalem.

Islam har sin åndelige hovedstad i Mecca, og kan naturlig ha som sin hovedstad RamAllah (Høyde Allah).

Sekularismen har sine steder; bl.a Brüssel-bygningen konkret en replika av Babylon fra gammel tid.

Kommentar #2

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Interessant artikkel.

Men hvorfor skulle Vatikanet, pavekirken til Jerusalem?  

At Kirken er fange har du rett i.

At noen tilhører Kirken og tross det er fri i Kristus er godt.

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
22 minutter siden / 12 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
22 minutter siden / 13 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 41 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 448 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82731 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22368 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
22 minutter siden / 12 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
22 minutter siden / 13 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 41 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 6 timer siden / 253 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 6 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 6 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 6 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
22 minutter siden / 12 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
22 minutter siden / 13 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 41 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 448 visninger
Les flere