Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32    425

Tre trosser som binder Kirkeskipet til kai

Evig liv/Evig pine. Retten til definisjonsmakt og Kunnskapens Tre. Barnefrelsedogmet versus det pånyfødte hjerte frelst v/Ånden.

Publisert: 25. apr 2018 / 120 visninger.

Disputter om tre store dogmer rir Kirken som en mare:

1) Evig liv for alle - og med konsekvens evig pine for noen.  Alternativt et evig varende kaos lys/mørke ved inklusjon/kapitulasjon overfor ondskap.
Versus å korsfeste seg selv jfr. 10-budslovens statutter og vinne det evige liv i Kristus ved aksept, tilslutning og identifikasjon.

2) Retten til definisjonsmakt og endringsmakt vedrørende skaperverket og livslovene.  Alt er lov - Kristus blir i verste fall lovløshetens tillatelse v/ubetinget nåde. Fritt fram til eksperimentering med eget og andres liv. Råd og innspill tildels fra Kunnskapens Tre versus og istedetfor fra Fader, Sønn v/HelligÅnden.

3) Barnefrelse/ foreldrepakt for alle som av foreldrene bæres til Gud.
I motsetning til frelse ved at "hjertet blir født påny" ved en innsikt/god samvittighets bekjennelse og pakt med Gud.  Pakt på Lovens grunn, med bekjennelsen/tilgivelsens/ nådens inngangsdør i Kristus til nye begynnelser.

Hvordan ville kirken se ut dersom man tenker Golgata som et fullbyrdet verk av både Far og Sønn; og der begge parter representerer to halvdeler av et hele? En verden kollektivt forløst og gjenløst, men individuelt åndelig erfart i tro og tilslutning. 
Barnepakt er da ikke riktig, og fungerer heller ikke i praksis. 
Frelse=Sozo er helhetlig, og betinger at ånd, sjel og kropp samspiller og henger sammen - slik det biologisk sant gjør.
Ethvert barn er etter Golgata født inn i en åndelig trygg sfære og trenger ikke "å bli født påny" før det bevisst bryter Guds Lov. - Som motstander til loven og eller til samvittigheten.
Barnet holdes ikke ansvarlig innfor Gud før ved 13-14 års alder, dernest ultimat ved myndighetsalder; - mer enn 20 år.
Da er man Hode for sitt eget liv og kan fritt velge sin vei.

Hvordan ville verden kunne forholde seg til "Evig liv" som fri mulighet, - ikke den verste tenkelige potensielle skjebne?
Gud viste mennesket ut av hagen, slik at det ikke skulle måtte leve evig i sin synd. 1.Mos 3.22-24. Istedetfor å bli fridd fra frykt for døden, er verden tildels blitt "fanger under frykt for evigvarende pine".  En verre Djevelsk posisjon. 
Satan er en Kjerub m/liv i seg selv - et livsvesen.  Hans skjebne er ikke vår.  Hans vilkår er ikke våre.

Den "stamme" av Kunnskap og "de grener" englene representerer kan både være til glede og til fall.  
Slangen m/grenene representerer den etterhvert falne Kjeruben, samt himmelske skapningers liv & kunnskap. (Esek.27-28).
Jfr. Trær:
Jesus er omtalt som vintreet og vi mennesker i Ham som grenene.

Den overtredelse Slangen gjorde seg skyld i ved å lokke Kvinnen til pakt, fikk fatale konsekvenser.
Dog ble Slangen spikret til Korset - Jesus "ble gjort til" Synd/Slange, og alle mennesker ble korsfestet med Ham ved identifikasjon. Det omfattet ikke Kjeruben som er omtalt som selve Døden.
Han kastes levende i Ildsjøen.
Dødsriket ble delvis utfridd mens Jesus oppholdt seg der i sine 3 dager og deretter stod opp; - og mange med Ham.  Himmelen ble åpnet for innflytting.

Er ikke lov/nåde- evangeliet egentlig ganske rett frem enkelt?

Aktuelt i anledning de 70 år:
Er det riktig at "Kvinnen"/Israel presses av Stat/Kirke til å inngå pakt med mennesker som ikke har bøyd sine hjerter innfor Faderens pakt? Personifisert i Kristus. Med Åndens varmende Livspust.
Jerusalem tilhørte og tilhører til evig tid Melchi Zedek - Rettferdighetens Konge som administrerte brød og vin, den gang da og til evig tid.  Lov og Hjerteblod til liv og næring. Byens navn Jeru betyr dual - Fader og Sønn. Norm og Nåde i perfekt samspill som en livspuls og et bankende hjerte, oksygenert ved Ånden ved lungene.  I en kontinuerlig, selvfølgelig prosess inn/utpust. O2/Co2.
Liv/ Renselse.
Salem= Fred.

Slik jeg ser det, er RamAllah den naturlige hovedstad for palestinaaraberne med opprinnelse i Egypt og Syria og StorArabia.
Er det ikke ganske enkelt, med historiens bakteppe?

Naturlige hovedsteder:
Jerusalem for Judeokristen lov og rett.
Mecca/ Irak-Babylon/ RamAllah for Islamsk Sharialov ved Muhammed.
Kreml-Moskva/ Brüssel-Babylon/ Paris for Marxismen. Beijing for Maoismen.
Washington for Judeokristen rett i USA.
Katolskkristen rettsstat: Vatikanet.

Pluss de øvrige nasjoners frie valg av ideologisk rettsstats sentrum/ hode.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32 innlegg  425 kommentarer

Ved slutten av 3.VK: Større løsninger for varig fred?

Publisert 27 dager siden

Dersom Jerusalem får status som Judeokristen rettsstat/ hovedstad; ville det være naturlig at Vatikanet flyttes til Jerusalem.

Islam har sin åndelige hovedstad i Mecca, og kan naturlig ha som sin hovedstad RamAllah (Høyde Allah).

Sekularismen har sine steder; bl.a Brüssel-bygningen konkret en replika av Babylon fra gammel tid.

Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

8 innlegg  1281 kommentarer

Publisert 23 dager siden

Interessant artikkel.

Men hvorfor skulle Vatikanet, pavekirken til Jerusalem?  

At Kirken er fange har du rett i.

At noen tilhører Kirken og tross det er fri i Kristus er godt.

Svar

Siste innlegg

Den svarte slangen
av
Rebecca Solevåg
rundt 3 timer siden / 41 visninger
0 kommentarer
Biskop Currys utopi
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 65 visninger
1 kommentarer
Til mine ureligiøse venner
av
Åste Dokka
rundt 3 timer siden / 395 visninger
1 kommentarer
Helligdager
av
Ronnie Eckholm
rundt 15 timer siden / 137 visninger
2 kommentarer
Guds hjerte
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 19 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
De har seg selv å takke?
av
Odd-Egil Auran
rundt 22 timer siden / 111 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Helligdager
7 minutter siden / 137 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
9 minutter siden / 395 visninger
Hans Ingvald Røed kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
12 minutter siden / 702 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Biskop Currys utopi
24 minutter siden / 65 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den åpne kroppen
27 minutter siden / 1859 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2775 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 392 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 565 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 2 timer siden / 702 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 3 timer siden / 2775 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 11 timer siden / 256 visninger
Hans Ingvald Røed kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 11 timer siden / 702 visninger
Les flere