Knut Arild Hareide

30

Våre viktige verdier i spill

Norge har motstandskraft mot de kreftene vi ser rundt oss i en mer urolig verden, men da må vi kjempe for å bevare alt det gode vi har. Sammen må vi kjempe for et varmere samfunn.

Publisert: 24. apr 2018 / 3526 visninger.

Vi ser krig. Vi ser terror. Vi ser fellesskap som sprekker. Vi ser mennesker som legger på flukt til vårt kontinent. Vi ser populister som gjør det de kan for å gjøre situasjonen verre. Det får konsekvenser, slik vi ser i Polen og Ungarn. Men det er ikke bare ute i verden at mørke skyer truer i horisonten, også her hjemme ser vi utviklingstrekk som kan føre til et kaldere samfunn.

Selve samfunnslimet

For det første er det fare for at Norges viktige fellesverdier og tradisjoner forvitrer. Det kan bety en svekking av våre kristne røtter og det etiske kompasset som har gjort Norge til et godt land å bo i. Det dreier seg om tilliten mellom folk, selve samfunnslimet. Vi kan ikke undervurdere betydningen folkekirken har i samfunnet vårt. Kirken er fortsatt stedet der en stor del av Norges befolkning markerer de viktigste overgangsfasene i livet. Den norske kirke sammen med organisasjonene, frikirkene og de ideelle er viktige leverandører av meningsfulle fellesskap som bidrar med verdifulle og samfunnsbyggende initiativ. Dette er møteplasser som viderefører de lange linjene i hva det norske samfunnet bygger på. 

Både den teknologiske utviklingen og innvandringen fører til en opplevelse av en verden i stor forandring. Vi har ulike kulturer, ulike verdier og polariseringen blir tydeligere – da er det fellesskapet som kan bli stående som taper. Et samfunn i forandring trenger forankring.

Tangerudbakken borettslag.

For det andre er vi i ferd med å få et samfunn med manglende inkludering fra livets start til livets slutt. På Verdensdagen for Downs syndrom inviterte KrF beboerne i Tangerudbakken borettslag til lunsj på Stortinget. Det ble et sterkt og flott møte med mennesker som er litt annerledes enn de fleste, men som bidrar til å gjøre samfunnet vårt helt og mangfoldig. Vi risikerer å få et sorteringssamfunn der mennesker velges bort før de blir født og stemples ut når de er gamle. En av de gruppene jeg er spesielt bekymret for, er en gruppe få snakker om – de som nå kan sorteres bort. De som ikke passer inn. De som er uønsket.

Vi vet for eksempel at moderne medisinsk teknologi kan føre til at det i fremtiden så å si ikke vil bli født mennesker med Downs syndrom. Mitt spørsmål blir da: Hvis vi begynner med Downs syndrom, hvor stopper vi? Sortering skjer allerede. 9 av 10 barn i Norge med påvist Downs syndrom, blir sortert bort.

Setter opp gjerder.

Nylig møtte jeg en mann som sa til meg: «Jeg har bodd på samme sted i 22 år, men omtrent ikke snakket med naboen min.» Vi står også i fare for å få et samfunn der de små og nære fellesskapene forvitrer, flere blir ensomme og flere faller utenfor. Mange kjenner ikke naboene sine. Vi stoler ikke like mye på hverandre lenger. Vi setter opp flere gjerder, har bedre låser i dørene og er mer mistroiske mot hverandre. De økende sosiale forskjellene, den synkende tilliten og utenforskapet er blant våre største utfordringer.

Vi må hver dag stille oss spørsmålet: Hva skjer med de som faller utenfor? De som har hull i CV-en? En dag kan det være en vi kjenner, noen av oss. En dag kan det være ens eget liv som får en knekk. Livet går ikke alltid på skinner, selv om man kan få det inntrykket av å tilbringe tid i sosiale medier. Det er mange grupper som risikerer å havne utenfor. De unge uføre. Personer uten jobb. Mennesker med psykiske utfordringer og mange, mange flere.

Alle kan vi oppleve at livet rakner. Derfor handler ikke inkludering om «de andre» - det handler om oss alle. Løsningen kan ikke være at alle skal være sin egen lykkes smed. Løsningen er fellesskapet.

Hodet i sanden.

For det tredje ser vi de voksende globale utfordringene. Fattigdomskrisen og klimakrisen øker i omfang, mens mange stikker hodet i sanden og håper på at ting skal gå over av seg selv. Vi må gjøre vår del av jobben.

Klimaendringene rammer de fattigste hardest. Derfor er kampen mot klimaendringene en kamp for verdens fattige. Vi må aldri bli oss selv nok. Det handler om det globale fellesskapet. Det er lett å lukke øynene og glemme. Men likegyldigheten kommer ikke til å skape et bedre samfunn for barna våre. Derfor må vi kjempe for verdiene vi ønsker å bevare. Gode verdier er nemlig ingen selvfølge.

Vi må gjøre det vi kan for å redusere de økonomiske forskjellene. Ta vare på den lave arbeidsledigheten. Vi må ta vare på den høye tilliten mellom folk og mellom folk- og folkevalgte. Vi må gjøre det vi kan for å skape et samfunn som inkluderer, fremfor å ekskludere.

Plass til alle. 

Vi må kjempe for et samfunn forankret i kristne verdier og det kristne menneskesynet. Vi må kjempe for et varmere samfunn der mennesker ikke sorteres bort, men et samfunn der vi har plass til alle. Vi må kjempe for å styrke de nære fellesskapene, slik at færre føler seg utenfor og flere får bidra. Vi må kjempe for et samfunn der vi kjenner et ansvar for hverandre, og mest av alt et ansvar for barna og de som trenger det mest. Vi må kjempe for et bærekraftig samfunn der vi ikke lever over evne, men et samfunn der vi tar kampen for sosial rettferdighet både globalt og nasjonalt.

Jeg tror det trengs endring nå, ellers risikerer vi å ende opp med et kaldere samfunn. Vi kjemper mot global oppvarming i klimapolitikken, men vi trenger en global, nasjonal og lokal oppvarming av fellesskapene våre.

 

Trykket i Vårt land 24. april 2018.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Dette er stein frå glashuset

Publisert 9 måneder siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
For det første er det fare for at Norges viktige fellesverdier og tradisjoner forvitrer. Det kan bety en svekking av våre kristne røtter og det etiske kompasset som har gjort Norge til et godt land å bo i. Det dreier seg om tilliten mellom folk, selve samfunnslimet.

Hareide synest å mangle det etiske kompasset sjølv, når han gong etter gong lyg for open mikrofon om "gullstol" og "godhetstyranni", som om desse omgrepa betyr noko heilt anna enn det Listhaug og Tvedt meinte å seie med dei: https://www.dagogtid.no/trollkvinna-og-dei-gode-hjelparane/

Det hjelper ikkje på tilliten til politikarar og journalistar flest at mange andre i desse gruppene har gjort det same. Brukar ein simpel lygn for å sverte politiske motstandarar, nyttar det ikkje å snakke om "kristne røtter og etisk kompass", be om tillit som politikar eller påstå at media flest er truverdige.  

Berre ved anger og bot finst det tilgjeving.

13 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Fine ord fra Hareide. Ingen klargjøring om hva som gjelder politikernes hovedoppgaver for befolkningen og etikk på det personlige plan. Ingen konsekvenstenkning når det gjelder hva som er bærekraftig når barmhjertighet ikke defineres eller begrenses i noen retning. Gode ønsker uten å beskrive prioriteringer og begrensninger, men hvor politikernes hovedansvar alltid ligger ut mot det globale perspektiv. 

En godhet som enten  er tuftet på lite gjennomtenkning , eller nettopp er gjennomtenkt, men etter min mening på en feil tolkning av kristen etikk og kristent syn på hva som utgjør en nasjons grunnpillarer dersom den fortsatt skal være en nasjon med en noe lunde felles samfunnslim som gjør at vi kan unngå de største konflikter innom nasjonen og foreta en viss begrensning av nasjonens oppgaver og plikter  utad mot andre land og verdensdeler.

En politikers oppgave må være å prioritere opp mot mange gode hensyn. Ikke gape over alt. Det er nettopp  et av Krfs hovedproblem. Det inngir ikke troverdighet etter min mening. En slags  godhetspolitikk uten varsel-eller stoppskilt og det er innbyggernes tvilsomme  moral og  deres manglende skyldfølelse for problemene  som er ankepunktet og som det må appelleres til når alt kommer til alt.8 liker  
Kommentar #3

Trond Bollerud

5 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Dette innlegget er ikke en saklig meningsytring.

3 liker  
Kommentar #4

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Om sannhet og lögn

Publisert 9 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Brukar ein simpel lygn for å sverte politiske motstandarar, nyttar det ikkje å snakke om "kristne røtter og etisk kompass",

Hvordan vurderer du sannhetsgehalten i følgende utsagn:

"Hareide sleiker imamer oppetter ryggen" ?

4 liker  
Kommentar #5

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Er det bare de "rette" meningene som er saklige ?

Publisert 9 måneder siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget er ikke en saklig meningsytring.

Hareide har sterke meninger om at Listhaug f.eks er med på å splitte folket fordi hun ikke er enig med Hareide i innvandringsspørsmål.
Bollerud har enda sterkere meninger om samme tema,men mener sikkert også at han har saklige meningsytringer.
Hvorfor er de meningene mer saklig enn de meningene Runde har ?

Er det her uttrykket "meningstyrrani" kommer inn ?

Ja i høy grad !


9 liker  
Kommentar #6

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Et folkelig uttrykk.

Publisert 9 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Hvordan vurderer du sannhetsgehalten i følgende utsagn:

"Hareide sleiker imamer oppetter ryggen" ?

Og politikere som er folkets representant snakker som folket de representerer.

Alle skjønner hva det betyr:En alt for slapp og naiv holdning til tankegodset imamer forfekter også i Norge.
Og om Unsgaard ikke tror det kan han gå inn og sjekke på nettet hva imamer sier i norske moskeer.
En spade er fortsatt en spade.

7 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Et folkelig uttrykk.

Nei, det er det på ingen måte. Dette er et gjall i noens ekkokammer men har heldigvis ikke blitt allemannseie. De fleste av oss har en viss dannelse og orienteringssans i behold enda. 

Der hvor jeg kommer fra sender vi ikke sms til partiformannen vår om hvilke kroppsdeler vi har lyst på hos hen. Det skulle tatt seg ut lizzm. 

3 liker  
Kommentar #8

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Om tillit.

Publisert 9 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og politikere som er folkets representant snakker som folket de representerer.

Alle skjønner hva det betyr

Man kan jo forsøke å forsvare åpenbare usannheter med å si at dette er folkelige uttrykk. Jeg synes imidlertid at våre topp-politikere bør være mer presise og korrekte, dersom jeg skal ha tillit til dem. 

Forøvrig slutter jeg meg til det Bollerud skriver i kommentar#3. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å angripe Hareide på saklig vis når han skriver så bra som han gjør i denne tråden.

3 liker  
Kommentar #9

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Hva snakker du om ?

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Der hvor jeg kommer fra sender vi ikke sms til partiformannen vår om hvilke kroppsdeler vi har lyst på hos hen. Det skulle tatt seg ut lizzm. 

Vet du ikke forskjell på fram og bak på kroppen ? Hvem har nevnt noen partiformann her ?

Denne saken handler om en metafor som betyr å gjøre seg til og smiske med noen.

Kommentar #10

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Lim/ verdikonsistens som sammenbinder?

Publisert 9 måneder siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
For det første er det fare for at Norges viktige fellesverdier og tradisjoner forvitrer. Det kan bety en svekking av våre kristne røtter og det etiske kompasset som har gjort Norge til et godt land å bo i. Det dreier seg om tilliten mellom folk, selve samfunnslimet.

Prosessen er langt fremskreden.
Det dreier seg om at folk med eksplisitte motstridende verdier til judeokristen lov og rettssans, inviteres/ prioriteres inn i Norge.  

Vil man øke befolkningen som kompensasjon til abort, vil det være bedre å gjøre det fra f.eks Asia. Islam er en konkurrerende idé og med et dårlig fungerende lovverk. Hvorfor prioriterer vi muslimske flyktninger derfra?  Noe blir helt feil, og samfunnslimet har ikke sammenhengende konsistens lenger.

Vil man hjelpe lidende mennesker, gjøres dette langt mer sosialt og kostnadseffektivt i de kulturelle nærområdene.  Men folk må ville endre de faktorer som fører til strid og lidelse. Ikke importere en sterk motstrømsideologi  hit, og med åndelig overbygning av at "Det sted du setter foten på, skal være ditt til evig tid. Islam under Allah..- Jfr bandekriger og utestegning av norsk politi/rettsstat, og der noen markerer sitt separate doméne for Allah.
 
Ser man i KrF ikke - forstår man ikke den åndelige dimensjon og pakten med engelen de omtaler som Den Sorte Sten?  

Hvor mange deler skal Oslo deles i nå fremover? 3 folk? Kristne, sekulære samt islamere?   Hvor har muslimene sitt hoved"tempel" i Oslo? Jfr kampen om fordeling av Jerusalem.
Hva blir det neste i Norge?
Hvor blir/er det norske Samaria? Det norske RamAllah?  Det norske AlAqksa?

Vi kjenner utviklingen tilknyttet islam i Paris, England, Sverige m.fl.  
Hva vil KrF gjøre for å bevare norsk rettsstat bygd på judeokristen lov/rett?

5 liker  
Kommentar #11

Trond Bollerud

5 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

"Tar til motmæle mot kristne som hetser," artikkel av Elise Kruse i Vårt Land 9. april 2018

1 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vet du ikke forskjell på fram og bak på kroppen ? Hvem har nevnt noen partiformann her ?

Jeg tror det er bare jeg som har brukt et par andre metaforer. Jeg er informert om bak og frem på kroppen. Ikke noe du trenger å hisse deg opp over. 

Kommentar #13

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Hva inviteres vi til å debattere?

Publisert 9 måneder siden

Jeg er ikke i stand til å se innlegget som noe annet enn retorikk omkring medfølelse, likeverd og sameksistens. Litt usaklig kunne man si at Hareide burde røre litt bedre i grøten.

Skal det bli noe målrettet saklig debatt  må konkretiserte og beskrevne problemstillinger og utfordringer debatteres hver for seg, med grunnlag i blant annet nevnte verdier.

5 liker  
Kommentar #14

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Moseloven i norske rettssaler ?

Publisert 9 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.

Hva vil KrF gjøre for å bevare norsk rettsstat bygd på judeokristen lov/rett?

Den norske kjennskapen til Moselovene er ikke stort eldre enn ett tusen år. Om grunnlaget for norsk lov kan en finne i de Islandske sagaene, i romersk rettsoppfatning og etterhvert kristen/semittisk rettsoppfatning. 

Kristen -og kirkeretten fikk en dominerende posisjon da romerriket ble undergravd av den nye troen, men ble etterhvert redusert til privatjussens område. I dag er Kirkeretten ytterligere svekket som resultat ikke bare av konkurransen fra kongemakten, men fra sekulære politiske trosretninger.Kommentar #15

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Det var meint i overført tyding

Publisert 9 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Hvordan vurderer du sannhetsgehalten i følgende utsagn:

"Hareide sleiker imamer oppetter ryggen" ?

Listhaug kom med dette utbrotet i eit intervju med NRK etter ein hissig debatt med Hareide i Politisk kvarter: https://radio.nrk.no/serie/politisk-kvarter/NREP37022917/09-08-2017

Heile intervjuet kan lesast her: https://www.nrk.no/norge/listhaug-i-strupen-pa-hareide-1.13634408, men eg skal sitere ordrett første to spørsmåla og svara Listhaug gav:

"Etter debatten i Politisk kvarter sa Listhaug at hun mener  KrF-lederen er for feig til å konfrontere mennesker med ekstreme  meninger og holdninger.

– Hareide og andre politikere  sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med  ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sier Listhaug. 

 – Mener du virkelig at Hareide sleiker imamer oppetter ryggen?

 – Nei, men jeg har ikke registret at KrF har gått aktivt til  verks når man deler scene med personer med ekstreme meninger og  konfronterer dem med den type holdninger. Det må vi begynne med. Det må  være flere enn meg som gjør. 

 Hun viser til at hun selv møtte opp i Løvens hule for å snakke med  imamer og ta opp temaer som steining og blasfemi, og etterlyser mer  handling fra Hareide.

– Du tør jo ikke å ta i grøten engang, sa hun til KrF-lederen under dagens valgpolitiske debatt."

3 liker  
Kommentar #16

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Presisering

Publisert 9 måneder siden

Eg skreiv ovanfor at debatten var hissig. Det er misvisande. Hareide var hissig og avbraut Listhaug fleire gonger. Gjorde ikkje han det, så gjorde programleiar Astrid Randen det for han, for så å gje han ordet. Listhaug var imponerande roleg og sakleg med tanke på alle sterke og urimelege skuldingar ho vart konfrontert med. 

Når det gjeld kunnskap om flyktninghjelp, er Hareide heilt på jordet.  Sjå https://www.document.no/2018/03/09/godt-og-gale-i-collier-og-betts-si-bok-refuge/

For 80% av befolkninga på jorda går det framover, men omlag ein milliard er framleis fattige. Hovudårsaka til det er korrupte og inkompetente leiarar, men også krig og borgarkrig. Collier, nemnd ovanfor, har også skrive bok om dette: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bottom_Billion

3 liker  

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
40 minutter siden / 15 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
40 minutter siden / 15 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 44 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 62 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 462 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22371 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
40 minutter siden / 15 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
40 minutter siden / 15 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 44 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 254 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
40 minutter siden / 15 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
40 minutter siden / 15 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 44 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 62 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 462 visninger
Les flere