Ole Jakob Løland

14

Lulas kirke i et splittet Brasil

Reaksjonene på biskopens velsignelse av den korrupsjonsdømte ekspresidenten, gjenspeilersplittelser i både kirke og samfunn.

Publisert: 23. apr 2018 / 123 visninger.

Store deler av sivilsamfunnet i Brasil mener det er udemokratiske krefter som har ledet til fengslingen av tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva, også innenfor Den katolske kirke.

Noe av det siste ekspresidenten gjorde før han overga seg til det føderale politiets varetekt 7. april var å feire katolsk gudstjeneste utenfor metallarbeidernes hovedkvarter i São Paulo. Gudstjenesten var ledet av en biskop som har fordømt prosessen mot Lula som en «forfølgelse» av en rettferdighetssøkende mann. For arvtakerne av frigjøringsteologien i Brasil har fengslingen av Lula vært et hardt slag.

Undergraver rettsstaten.

«Landets mest populære politiker skubbet av banen i et uverdig spill som undergraver rettsstaten», skrev Bergens Tidende på lederplass to dager etter fengslingen av Lula. Ordene kunne vært uttalt av en fremstående biskop i Brasils katolske kirke, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Den 85-årige biskopen ledet folkemassene som støttet Lula utenfor hovedkvarteret til Lulas gamle fagforbund gjennom katolsk bønn i timene før Lula ble tatt hånd om av politiet. Det var et sterkt symbolsk uttrykk for en langvarig allianse mellom den politiske venstresiden i Brasil og toneangivende krefter i Den katolske kirke.

Det var også Bernardino som holdt katolsk messe på samme sted i 1980 da Lula var fengslet av militærdiktaturet for å ha ledet en streik blant arbeiderne. Det var nettopp slike symbolhandlinger fra Den katolske kirkes side som var med på å delegitimere diktaturet (1964-1985). Ikke minst spilte kardinal Paulo Evaristo Arns (1921-2016) en nøkkelrolle i å avsløre regimets menneskerettighetsbrudd, avsløringer som ledet frem til diktaturets fall. Samtidig spilte frigjøringsteologisk orienterte lekfolk og prester fremstående roller i menneskerettighetsgrupper og geriljabevegelser som opponerte mot militærregimer i andre latinamerikanske land.

Kontroversielle.

Men frigjø­ringsteologer som Bernardino har alltid vært kontroversielle, selv når de har blitt forfremmet til biskoper. Det viser også hvordan kirken er delt i synet på en sak som splitter det brasilianske samfunnet: Lula og Det brasilianske arbeiderpartiet PTs regjeringsmakt fra 2003 til 2016.

Gudstjenesten som biskop Bernardino holdt side om side med Lula og hans støttespillere i en meget spent situasjon, der det føderale politiet sto klare til å aksjonere, ble da også sterkt kritisert av andre segmenter i kirken. De hevdet biskopen ikke hadde overholdt kirkens liturgi og latt hele gudstjenesten utarte seg til å bli en politisk markering for Det brasilianske arbeiderpartiet. Biskop Bernardino derimot, fremholdt at Lula var urettmessig dømt. «Må Jesus beskytte og være hans styrke, min venn og kamerat», lød biskopens bønn for den venstreorienterte ekspresidenten.

Brasil er nå et splittet land. Reaksjonene på biskopens velsignelse av Lula gjennom hans siste timer i frihet er symptomer på splittelser i både kirke og samfunn. Brasil går mot et spennende valg 7. oktober. Populariteten til sittende president Michael Temer er stadig på et svært lavt nivå og kandidaturet til den umåtelig populære Lula synes å være stoppet av korrupsjonssiktelsen mot ham.

Hyller Donald Trump. 

To av dem som står igjen er knyttet til den stadig mer politiserte pinsekristendommen: Marina Silva og Jair Bolsanero. Sistnevnte har uttalt at militærdiktaturet (19641985) burde ha drept flere mennesker, han hyller Donald Trump og påpeker at han aldri ville hatt homofile sønner ettersom hans barn har fått en god oppdragelse.

Idet Vatikanet satte inn sine kirkepolitiske angrep mot frigjøringsteologien utover 1980-tallet, var den kirkelige radikalismen i det mest folkerike katolske landet i verden altfor grunnfestet til at den noen gang ble utradert – ikke engang blant kirkens øverste ledere. Det er neppe noe land hvor frigjøringsteologien har stått så sterkt som i Brasil. Og i dag ledes den brasilianske bispekonferansen av en mann som ble ordinert av kardinal Arns og som har betegnet den kontroversielle frigjøringsteologien som «sann kristen spiritualitet»: biskop Leonardo Steiner.

14. mars ble det venstreradikale byrådsmedlemmet Marielle Franco myrdet. Det var fransiskanerordenen i Rio de Janeiro-området og frigjøringsteologen Frei Betto som fra kirkelig hold først rykket ut med sin uforbeholdne hyllest av Francos kamp mot diskriminering. Og dominikanermunken Betto var ikke sen med å plassere Franco inn i rekken av martyrer:

Når frem til alle oss. 

«Skuddene som endte Marielles liv, når frem til alle oss som kjemper for, med Jesu ord, at ‘alle skal ha liv og overflod’ (Joh 10,10). Martyrenes død viser at der hvor urettferdighet utbres så forsøker den å råde over rettferdigheten. Gandhi, Luther King, Chico Mendes er bare noen få eksempler på hvordan de døde bestemmer over de levende», forkynte frigjøringsteologen. Franco var også påvirket av frigjøringsteologien. Det populære medlemmet i bystyret for det venstreradikale partiet PSOL var katolikk og hadde blitt flasket opp i en katolsk menighet i et fattigkvarter i Rio de Janeiro hvor hun hadde vært katekist i ti år før hun ble partipolitiker. På den måten gikk hun samme vei som Marina Silva – fra en katolsk menighet formet i den latinamerikanske frigjøringsteologiens bilde og til sosial aktivisme og senere partipolitikk på den brasilianske venstresiden. Og mens Marina Silva hadde brutt ut av PT i protest mot miljøpolitikken og blitt en mer sentrumsorientert politiker med bred appell, forble Franco en aktivist til venstre for PT. Mens Marina Silva ble pinsevenn og forsikret velgerne i presidentvalgene i 2010 og 2014 om at hun ikke kom til å liberalisere abort eller kriminalisere homofobi, var Franco forkjemper for homofile og lesbiske rettigheter. Politisk bruk av kristendommen i Brasil er mangfoldig.

Ikke uberørt. 

Det politiske Brasil er mer polarisert enn på mange år. Men i et land hvor flertallet fortsatt er katolikker er ikke Den katolske kirke uberørt av de politiske motsetningene, ikke minst fordi noen av motsetningene er kirken nærmest opphav til selv: Den katolske kirke har inntatt posisjoner i spørsmål om abort og seksuelle minoriteter som brukes til å fyre opp den politiske retorikken. Nå skulle det bare mangle at den mest folkerike nasjonalkirken i verden ikke rommet ulike meninger, et stort mangfold av praksiser og sterke motsetninger. En katolsk kirke er jo også en allmenn kirke. Samtidig vil Den katolske kirke om noen år kunne bli en minoritetskirke i et religiøst landskap preget av pinsevennenes raske vekst og en økning av gruppen som oppgir at de ikke lenger har noen religiøs tilknytning. En av katolisismens bastioner står under press i en dramatisk tid for Latin-Amerikas regionale stormakt.


Trykket i Vårt land 23. april 2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Ole Jakob Løland. Gå til den siterte teksten.
Det politiske Brasil er mer polarisert enn på mange år. Men i et land hvor flertallet fortsatt er katolikker er ikke Den katolske kirke uberørt av de politiske motsetningene, ikke minst fordi noen av motsetningene er kirken nærmest opphav til selv: Den katolske kirke har inntatt posisjoner i spørsmål om abort og seksuelle minoriteter som brukes til å fyre opp den politiske retorikken.

Gadd vite om det som nå skjer er en reaksjon på Lulas sterke sosiale engasjement og forsiktige omveltning til fordel for de fattige. En parallell på et noe annet nivå, men fra vår tid,  er USA hvor det kan se ut som at det ble for mye for en del politikere med først en farget president og så en kvinne. Folk kan ha ønsket en slags reformpause. Kan noe slikt være tilfellet også i Brasil? Først Lula med sin radikalisme, så Dilma. At kirken står sentralt på alle fronter er ikke så rart siden den er så stor og mangfoldig. Ergo blir den med både for og i mot. Ser vi en reaksjon hvor man vil tilbake til de ordinære politikere som fulgte et tradisjonelt spor men som også konserverte de gamle holdninger, og delvis holdninger man arvet fra diktaturet? 

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 2 timer siden / 33 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 2 timer siden / 54 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 2 timer siden / 42 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 3 timer siden / 58 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 3 timer siden / 33 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 6 timer siden / 66 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 492 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82737 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22379 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 2 timer siden / 33 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 2 timer siden / 54 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 2 timer siden / 42 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 3 timer siden / 58 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 3 timer siden / 33 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 8 timer siden / 260 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 8 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 8 timer siden / 197 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 8 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 8 timer siden / 84 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 2 timer siden / 33 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 2 timer siden / 54 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 2 timer siden / 42 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 3 timer siden / 58 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 3 timer siden / 33 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 6 timer siden / 66 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 492 visninger
Les flere