Håkon Hovda

144    2368

Hevnporno og en kulturs moralske selvmord

Men den kristne moral er ikke grunnfestet i valgfrihet og selvbestemmelse. Den er grunnfestet i noe utenfor oss selv, nemlig Guds Ord.

Publisert: 23. apr 2018 / 395 visninger.

Kunnskap om hva som er trygt, hva som er rett og galt, både juridisk og moralsk, er ennå umodent og til dels mangelvare. - Dagbladet

I dagens kultur hvor følelser er gud, følger det selvsagt med en stor haug av problemer som vi veldig ofte bare lukker øynene for. Helt til de sprekker som en vannballong og vannet spruter utover alle som er i nærheten. #metoo-kampanjen er et klart og tydelige eksempel på dette. Vi har alltid visst at kvinner har blitt behandlet som objekter på mange mannsdominerte arbeidsplasser, ikke minst i Hollywood. Men det var først når New York Times fikk nyss i seksuelle skandaler knyttet til Harvey Weinstein som strekker seg mange år tilbake, og ikke minst da flere kjente kvinnelige skuespillere stod fram og delte sine erfaringer, at ballongen sprakk. Plutselig ble det akseptert og oppmuntret for kvinner å stå fram med sine erfaringer offentlig. Men mer enn bare å synliggjøre enkelte menns forkastelige kvinneesyn, så har denne kampanjen til det fulle avslørt hvilke frukter den seksuelle frigjøringen har båret.

Nå er kultureliten, som selv har drevet denne moralske revolusjonen framover, i en komplett filosofisk og moralsk meltdown. Dagbladet publisert nylig en kommentar til den nye loven om såkalt hevnporno; det vil si bilder og video av seksuell art som publiseres for skade en tidligere kjæreste. Og i den sammenhengen makter altså kommentatoren å kommunisere noe så absurd som det siterte. Men dette er dessverre realiteten i en gudløs verden. Det finnes i prinsippet ikke noen fast moralsk grunn å stå på uten Gud.

Når du leser og hører hvordan det snakkes om rett og galt i medier og blant de som ikke tror (og dessverre også blant en del som kaller seg ved Jesu navn), så tar det ikke lang tid å oppdage at det definerende er selvbestemmelse. Om du vil noe, så er det greit. Da kan ingen si at det du gjorde var moralsk forkastelig. Men idet du gjør noe mot den andre part som den andre ikke har gitt sitt samtykke til, da er dine handlinger forkastelige og du bør hives til løvene. Ingen straff er da for streng.

Men den kristne moral er ikke grunnfestet i valgfrihet og selvbestemmelse. Den er grunnfestet i noe utenfor oss selv, nemlig Guds Ord. Altså hos Gud selv. Det er det vi i teologiske termer kaller loven. Denne loven er gitt oss til vårt eget beste. Den er gitt for å beskytte den svake og utsatte, samfunnet og oss selv. Derfor vil også konsekvensen av å fravike Guds lov som det vi bygger vår moral på, være til overhengende fare for de svakere. Det skulle være unødvendig å måtte være noe mer spesifikk om akkurat det her og nå. Vi alle har sette overskriftene og kjent på sjokket, sinnet og sorgen over det vi får høre og se av overgrep og misbruk.

Så når Dagbladet innrømmer at kunnskapen omkring moralen angeånde hevnporno er mangelvare - ja, da vet du hvor langt vi som samfunn har fjernet oss fra Guds vilje med våre liv. Som kristne vet vi mer enn nok til å si at dette er synd og er et resultat av hjerter som er formørket av synden. Hjerter som vet forskjellen på rett og galt, men som ikke evner - eller enda værre - som ikke ønsker å gjøre det som er rett og godt. 


Eneste grunnen til at vi fortsatt reagerer som vi gjør på umoral rundt oss, er fordi vår kultur fortsatt bærer med seg noe av den judeo-kristne arven. Men det er ikke tvil om at vi nå ser et samfunn i fritt fall vekk fra dette. Det spesielle her er at man har valgt å hoppe utenfor klippen selv. 

 

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

147 innlegg  20280 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Men den kristne moral er ikke grunnfestet i valgfrihet og selvbestemmelse. Den er grunnfestet i noe utenfor oss selv, nemlig Guds Ord.

Her tror jeg du glemmer noe, Hovda. Gud skapte oss ikke som slaver under Ordet. Han skapte oss ikke som objekter under en lov uten valgmuligheter. Jeg tror du trenger å se at skaperverket ikke er perfekt uten at du anerkjenner mennesket i det bilde Gud skapte dem, og ikke lengter etter hvordan du synes vi skal være. Gud hadde en høyere plan, en annen plan, og denne planen er høyere enn din plan. Derfor må du lære å akseptere det Gud aksepterer av oss, at vi oppfører oss anderledes enn du ønsker. Gud tok sjansen på oss. Det bør også vi gjøre særlig om vi forsøker å ha en guddommelig ramme, en ramme skapt av Gud rundt våre liv. Hos Gud er det rom for feiltrinn, tilgivelse og nåde. Det bør det også være blandt mennesker. 

Metoo er ikke noe å være stolt av. Men det finnes paralleller i behandlingen av kvinner i enkelte kristelige organisasjoner. Der har de ikke hatt stemmerett, menn har bestemt for dem, og de har vært plassert nederst ved døren lizzm. Metoo har åpenbart flere ansikter og vi er nødt til å revidere vårt tankesett om kvinner og minoriteter som vi behandler som utskudd. Om det kommer noe godt ut av Metoo må det være at likestillingen mellom kvinner, menn og alle hånde minoriteter kan ta et lite skritt i retning av hverandre. 

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her tror jeg du glemmer noe, Hovda. Gud skapte oss ikke som slaver under Ordet. Han skapte oss ikke som objekter under en lov uten valgmuligheter. Jeg tror du trenger å se at skaperverket ikke er perfekt uten at du anerkjenner mennesket i det bilde Gud skapte dem, og ikke lengter etter hvordan du synes vi skal være.

Nei, vi er ikke slaver og vi har frihet. Denne friheten benyttet Adam og Eva seg av med alle de forferdelige konsekvenser det har medført. Den samme valgfriheten benytter vi oss av hver dag til å bryte Guds lover og påføre hverandre og oss selv uendelig med lidelser. Og det er ikke Guds feil. Han gav oss de beste forutsetningene for et godt og fullkomment liv sammen med hverandre og Han, men Adam og Eva + alle som har kommet etterpå, oss inkludert, forbrøyt seg, og fortsatt forbryter seg mot, Guds Ord. Og resultatet er ikke annerledes enn første gang. Forferdelige konsekvenser for oss selv og våre barn, adskillelse fra Gud og til slutt død. 

Uten en erkjennelse av alvorlighetsgraden av vår synd mot Gud, så er der heller ingen erfaring av Guds godhet gjennom Jesus Kristus og Hans verk på Golgata. Som Jesus sa: Den som er mye tilgitt, elsker også mye. 

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

8 innlegg  1707 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor må du lære å akseptere det Gud aksepterer av oss, at vi oppfører oss anderledes enn du ønsker

Dette er da tøys!

Gud aksepterer da ikke at mennesker gjør overgrep eller er utro.

Hovda har helt rett.  Det er da ikke hva Hovda ønsker, det er opplagte sannheter.  Vi har gått bort fra selvsagte gode leveregler, og samfunnet går i oppløsning.

Å trekke inn kristnes behandling av kvinner, - det har ingen relevans med «hevnporno».

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

147 innlegg  20280 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Han gav oss de beste forutsetningene for et godt og fullkomment liv sammen med hverandre og Han, men Adam og Eva + alle som har kommet etterpå, oss inkludert, forbrøyt seg, og fortsatt forbryter seg mot, Guds Ord. Og resultatet er ikke annerledes enn første gang. Forferdelige konsekvenser for oss selv og våre barn, adskillelse fra Gud og til slutt død. 

Når du vet dette, er vi fremme ved kjernen i det du sliter med å akseptere; Gud er nådig og god. Han er ikke ute etter å få straffet flest mulig hardest mulig. Og om han vil straffe, har han tatt på seg denne oppgaven selv. Da blir igjen vår frie vilje rettesnoren for hvordan vi skal leve liv i dag, at vi skal ta sjansen på at vi er på rett spor med den religiøse ballast vi har med oss, og at det vil gå bra. Derfor bare ett ord til sist; dette er i hans hender. Du kan slappe av når det gjelder alle oss andre og passe på dine egne grøftekanter. På det viset blir du et eksempel for andre ved å la Gud være Gud, og du menneske.

Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

147 innlegg  20280 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Mulig, men som du har lagt merke til anser jeg ikke deg som noen teologisk autoritet, så jeg lar svaret være åpent. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor bare ett ord til sist; dette er i hans hender. Du kan slappe av når det gjelder alle oss andre og passe på dine egne grøftekanter. På det viset blir du et eksempel for andre ved å la Gud være Gud, og du menneske.

Enten er det i Hans hender, eller det er i våre, noe du ser ut til å argumenter for først. Men det er ikke et enten eller, slik Bibelen beskriver det. Vi har et ansvar, som du selv innrømmer, til å leve i henhold til vår tro og samvittighet. Poenget mitt, som jeg ikke kan skjønne at du vil bestride som kristen, er at uten Guds Ord som rettesnor for vår moral og samvittighet, så ender vi med å skade oss selv og hverandre. Misunnelse, hor, ekteskapsbrudd, grådighet osv osv. Dette er et resultat av vårt opprør mot Gud selv. Det handler ikke om å dømme eller fordømme, men om realitetene av verden vi lever i. Så kan man være naiv og lukke øynene til dette og klamre seg til ideer om at Gud er kjærlighet og ikke vil straffe synden - noe som jo er absurd all den tid at om Han elsker oss, så vil Han selvsagt også at rettferdighet skal råde og ikke det onde få stå tilbake ustraffet. Vi er fri til å gjøre som vi vil, men vil også holdes ansvarlig for det. Det skriver jeg ikke fordi jeg tror jeg går klar, men fordi jeg vet at Gud er god og rettferdig. Det er faktisk vårt håp at Gud både her og nå, men enda mer en dag i framtiden, nær eller fjern, vil sette en sluttstrek og vi må stå til ansvar for vår ondskap. Jeg kan ikke tenke meg noen mer skikket til akkurat dette.  

Svar
Kommentar #7

Njål Kristiansen

147 innlegg  20280 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Poenget mitt, som jeg ikke kan skjønne at du vil bestride som kristen, er at uten Guds Ord som rettesnor for vår moral og samvittighet, så ender vi med å skade oss selv og hverandre.

Striden står kanskje om hvor hett helvetet er, alternativt om ikke Gud har tatt høyde for at ikke alt vil gå straight for oss, og er mild i sin dom. Jeg tror ikke på det brennende helvetet til evig tid, men en mild fortapelse med fravær av Gud (for en tid?). Samtidig er det viktig å fokusere på vårt ansvar for å handle i tråd med det vi tror på. 

Svar
Kommentar #8

Daniel Hisdal

56 innlegg  2178 kommentarer

Nok en gang

Publisert 5 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Den samme valgfriheten benytter vi oss av hver dag til å bryte Guds lover og påføre hverandre og oss selv uendelig med lidelser.

er jeg ganske enig med det du skriver i innlegget, men nok en gang er jeg også litt uenig grunnet premissene for det du skriver. Jeg har imidlertid sagt jeg ikke skal gå mer inn på det i kommentarer, men ville bare bemerke det.

Svar
Kommentar #9

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
er jeg ganske enig med det du skriver i innlegget, men nok en gang er jeg også litt uenig grunnet premissene for det du skriver. Jeg har imidlertid sagt jeg ikke skal gå mer inn på det i kommentarer, men ville bare bemerke det.

Ja, det skjer visst ganske ofte :-). Jeg vet hvorfor det er slik, og det tror jeg er fordi jeg ikke har klart å forklare deg klart nok hva det er jeg tenker om Guds allvitenhet og allmakt relatert til vår frie vilje. Jeg er enig, vi trenger ikke ta en diskusjon på dette igjen, men jeg er glad for å kunne svare på spørsmål du måtte ha :-)

Svar
Kommentar #10

Daniel Hisdal

56 innlegg  2178 kommentarer

Jeg tror nok

Publisert 5 måneder siden

jeg vet mer enn nok om dette emnet. Du virker å være en person som involverer deg i mange emner innenfor kristendom, og har nok mer kunnskap enn hva jeg har om mange av de. Når det gjelder soteriologi og eskatologi derimot, tviler jeg på at du vet mer. 

Svar
Kommentar #11

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
jeg vet mer enn nok om dette emnet. Du virker å være en person som involverer deg i mange emner innenfor kristendom, og har nok mer kunnskap enn hva jeg har om mange av de. Når det gjelder soteriologi og eskatologi derimot, tviler jeg på at du vet mer. 

Jeg mente ikke at jeg vet mer enn deg, men heller det at du ikke helt har forstått mitt ståsted. Jeg har for eksempel vært klart uenig med deg i mange av dine beskrivelser av mitt teologiske ståsted og slutningene du har trukket på basis av din forståelse av hva jeg har skrevet og begreper brukt. Derfor sitter jeg igjen med en bestemt opplevelse av at du ikke helt har skjønt mitt teologiske syn på visse områder. 

Svar
Kommentar #12

Daniel Hisdal

56 innlegg  2178 kommentarer

Jeg ser hva du mener

Publisert 5 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
at du ikke helt har forstått mitt ståsted. Jeg har for eksempel vært klart uenig med deg i mange av dine beskrivelser av mitt teologiske ståsted og slutningene du har trukket på basis av din forståelse av hva jeg har skrevet og begreper brukt.

men husk at det er en stor forskjell mellom å ikke forstå et ståsted og å se hvilke logiske implikasjoner et ståsted fører med seg. Jeg vet ikke om du er fullblods en eller annen isme, men basert på tidligere diskusjon er det nok ingen tvil om at du er langt nærmere lutherdom og kalvinisme enn arminianisme, molinisme og tradisjonalisme. Igjen, basert på en diskusjon her på VD mellom deg og en som var lutheraner, er du nok nærmere Calvin enn Luther. Så vidt jeg kan se har du ganske samme syn som Chris Date (hvis det ringer en bjelle om hvem det er).

Svar
Kommentar #13

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Nei, kjenner ikke igjen navnet i farten. Men ellers har du helt rett i at jeg nok er nærmere luther og kalvin enn det mye annet. Av de to igjen syns jeg det er vanskelig å "favorisere" den ene framfor den andre for de ligger egentlig så tett på hverandre i mye. Dessuten har de også sine svakheter, så de er bare nyttige så langt det de formidler samstemmer og forsterker bibelske sannheter. 

Svar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 6 timer siden / 277 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 6 timer siden / 205 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 6 timer siden / 786 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 636 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 563 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 152 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 6 timer siden / 277 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 6 timer siden / 205 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 6 timer siden / 786 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 636 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 563 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 152 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Mer enn én Gud
9 minutter siden / 1680 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
16 minutter siden / 277 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
23 minutter siden / 277 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
28 minutter siden / 277 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
De unge enslige
29 minutter siden / 636 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 786 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
rundt 1 time siden / 242 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 786 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Les flere