Ove K Lillemoen

17    605

To sider av samme lov.

Jeg blir så overgitt og oppgitt av de mennesker som forkaster Guds lov og sier at det ikke er nødvendig å holde budene i vår tid. Det skremmer meg og bekymrer meg og gir meg sorg.

Publisert: 21. apr 2018 / 1442 visninger.

Loven, de ti bud, gitt av Gud, overlevert gjennom Moses, er Guds vilje for menneskene. Hans vilje er et evig liv for Hans rikes innbyggere. Den som bryter et av disse bud blir utestengt fra Hans rike.

Evangeliet om Jesus kjenner vi alle. Vi vet at Jesus ble Guds offerlam, Han valgte selv ut offerlammet. Jesus levde et liv som menneske under samme vilkår som oss her på jord. Han ble prøvd i alle ting på lik linje med oss. Derfor kan han også stille i vårt sted frem for Gud, ta vår straff for vår synd. Derved er lovens krav til oss oppfylt i Kristus. Den har ikke lenger makt over oss, den har fått sitt krav oppfylt, vårt skyldbrev er utslettet og regningen betalt.

Fordi Jesus oppfylte Loven er det noen som tror at den er gjort opp og avskrevet. At Loven ikke gjelder i tiden etter Kristus. Og at vi nå kun skal holde oss til kjærlighetsbudet. Til dels er jeg enig, men avskriver kjærlighetsbudet Loven? Nei! Les hva Jesus gav til svar på spørsmålet han får om hvilke bud som er størst. Er det et bud som er størst, må det også være fler.

36 Mester! hvilket bud er det største i loven?
37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Men, avskriver dette Budene da? Nei, det legger til at vi også skal holde dem i kjærlighet til ham som gav oss dem. Skal vi altså både elske og frykte? Ja vi skal både frykte og elske Ham som kjøpte oss fri. Slik at vi ikke igjen stiller oss inn under Loven og får nye krav over oss.

La oss ta dette med kjærlighet ned på et plan som er enklere å forholde seg til, kjærlighet mellom to mennesker. Om du elsker et menneske ønsker du å gjøre det beste for dette. Oppfylle dets ønsker, vise med handlinger at du elsker det, sette deg selv til side for at dette menneske skal få sin vilje og sine ønsker oppfylt. Du vet at du får kjærlighet tilbake fra den du elsker. Jeg utdyper ikke dette videre, du vet like godt som jeg hva kjærlighet innebærer.

Med hjertet elsker vi, med handling viser vi kjærlighet til den vi elsker. Men våre handlinger må stå i forhold til dens ønsker som vi vil vise kjærlighet. Du gir ikke din elskede en plast ring til fingeren dersom du vet at hun ønsker et halskjede av gull, gjør du vel? Du ønsker å gi en kjærlighetsgave som oppfyller hennes ønske. Derfor er det viktig å kjenne til hva og hvordan din elskede er.

Samme gjelder for vårt kjærlighetsforhold til Gud. Av et helt hjerte og all vår sjel og all vår hu skal vi elske. For å vise vår kjærlighet til Ham er det viktig å også kjenne Ham, på samme måte som vår jordiske elskede. Kjenne hans vilje og ønsker. Hva er det Han ønsker? Hva er det Han setter pris på. Han gav oss Budene for å vise oss sin vilje. Disse ti bud har to sider ved seg. Den ene siden er, “ den som holder dem, skal leve ved dem,”. Ingen holder dem, så intet menneske får liv ved dem. De frembringer bare Guds vrede. Denne side av loven ordnet Gud opp i ved å legge skylda på Jesus. Evangeliet kjenner vi, så jeg gjentar ikke det.

Den andre siden er, . 2,Mos, 5 Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom framfor alle folk; for hele jorden hører mig til. 6 Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk.  

Velsignelse for den som er lydig, er det vi får igjen i kjærlighetsforholdet med Gud. Rom,8, 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt

La oss se på Hans bud.

Det første bud.

2,Mos, 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Hvorfor det? Tenk igjen på det menneskelige plan. Vil du elske en som har en på si?

Det andre bud.

4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Ville du like om din kjære hadde bilde av en annen på nattbordet?

Det tredje bud.

7 Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; du vil ikke gjøre narr av den du elsker.

Det fjerde bud.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Dersom din elskede tar en fridag, ville ikke det være naturlig at du også tok fri den samme dagen slik at dere kunne nyte dagen sammen? Her tilbyr Gud samvær med de som Han elsker, de som elsker Ham.

Det femte bud.

12 Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.
13 Du skal ikke slå ihjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din næste.
17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din neste til.

(Disse bud er fra 2, Mosebok 20. Bruk denne versjonen å vise Gud din kjærlighet ut fra. Ikke den som de antikristelige har endret.)

Jeg tok like så godt med de seks siste budene for de handler alle om min neste. Det er Guds vilje at vi også skal elske vår neste, det ærer Ham det også. 1Joh,5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Så har jeg ramset opp Guds vilje, hvor Han sier hva hans ønsker er, hva han setter pris på. Om det er det samme som hans krav til menneskene, så lover han velsignelse og rike gaver til dem som elsker ham, og til slutt frelse og evig liv. 1Joh,5, 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Om noen skulle finne på å tro at det er enklere å holde kjærlighetens lov, vil de fort erfare det samme som jeg, at det er enda vanskeligere. En du elsker vil du ikke såre. Da kommer anger for avvisning, frykt for at den du elsker blir lei seg, og så videre. Ja, du vet alt dette like godt som jeg når det gjelder jordisk kjærlighet. Men vår kjærlighet er av jordisk kvalitet, også vår kjærlighet til Gud.

Det både du og jeg ønsker er et forhold som gir trygghet og gode følelser. Som gir frihet, trygghet og glede.

1 Joh, 3, 21 I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22 og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag. 23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss. 24 Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja budene er like gjeldene i dag som i går, Selv om Jesus kom med Ånd Sannhet, og Nåde så forkastet Han ikke budene, fordi budene er en rettesnor for våre liv, om vi synder på noen av budene noe som vi gjerne gjør. alle sammen, så er nåden for vår svakhet, nåden er ikke der for å at synden kan bli større, nei. Vi synder alle sammen om vi vil det eller ikke,men ikke slik som før, for når man er født på nytt så får man ikke lyst til å synde, men grunn av våre svakheter så synder vi allikevel. Forskjellen kan være om man lever i synden selv som troende så må man bekjenne sine synder, å jobbe på sin frelses vei.Sitat Ove


Det fjerde bud.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Dersom din elskede tar en fridag, ville ikke det være naturlig at du også tok fri den samme dagen slik at dere kunne nyte dagen sammen? Her tilbyr Gud samvær med de som Han elsker, de som elsker Ham.


Jeg lure på hva du tenker om det 4 budet, holde vile dagen Hellige. 

Hva gjorde Jesus på hviledagen, og Hans disipler?

Kan man ikke hvile i Kristus, som er vår hvile dag, når som helst?


4 liker  
Svar
Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Agape

Publisert 5 måneder siden

Kan hende «kjærlighet» er et noe utvannet begrep, spesielt blant oss som tror at dette er Kristi Lov.

Men, for det første er det nettopp det, en Lov og ikke et forslag, så vi er faktisk pålagt å leve etter det, med Jesus som vårt fremste eksempel.

I Bergprekenen ser vi hvor langt Guds agape strekker seg, og det viser oss et helt annet nivå og tankesett enn «verdens».

Hvor finner man så slike kristne? Som vender det andre kinnet til, som bærer hverandres byrder, som har (viser) innbyrdes kjærlighet, som gir, uten å forvente noe tilbake, som «frykter Gud mer enn mennesker», som ikke «rettferdiggjør» krig og bruk av våpen, som ikke irriterer seg over tiggere, kort sagt som ikke «skikker seg lik verden»?

En masse krav, men dette er kjærligheten som gjelder «etter korset».

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg lure på hva du tenker om det 4 budet, holde vile dagen Hellige. 

Hva gjorde Jesus på hviledagen, og Hans disipler?

Kan man ikke hvile i Kristus, som er vår hvile dag, når som helst?

Min tanke om det fjerde bud er at dette er et bud på samme vis som de ni andre. Har Gud sagt det slik så er det vel ikke noe å diskutere. Men vi mennesker har ulik oppfatning av hvor viktig og alvorlig Guds ord er, men hvorfor skulle det fjerde bud være mer diskutabelt enn de andre?

 Grunnen til at dette budet er frafalt av mange, er at DKK har en annen lov der dette er det tredje budet og gjelder søndagen. Kanskje er nettopp dette budet skillet mellom de som har Gud som sin rettesnor og de som har tradisjoner som rettesnor. Andre har kanskje ikke brydd seg.

Jesus og disiplene gikk etter sedvane til gudshuset på sabbaten. Jesus leste skriften og la ut ordet, leser vi. Om Jesus helbredet, eller disiplene regnskap litt korn i handa viser dette ingen brudd på det fjerde bud. Men i påsken, da hvilte Jesus i graven på sabbaten, og sto opp til sitt nye virke den første dag i uken.

Hvile i Kristus er rike det samme som å hvile på sabbaten. Hvile i Kristus kan vi gjøre alle dager, selv når vi arbeider. Det er en åndelig hvile

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men, for det første er det nettopp det, en Lov og ikke et forslag, så vi er faktisk pålagt å leve etter det, med Jesus som vårt fremste eksempel.

Helt enig Anne. Guds lov er Guds lov uansett hvordan mennesker ser på det. Derfor er jeg bare delvis enig med den som sier at den er avskrevet. Loven står der som et krav til oss. Det jeg prøvde å peke på i innlegget var at loven gjelder også gjennom kjærlighetsbudet. 

Vi er frikjøpt fra lovens krav, loven har ikke makt (krav om straff) over oss når vi er Kristus. Så er det da to måter Loven krever på, i frykt for Guds vrede, og i kjærlighetens lydighet til Gud.

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Jesus og disiplene gikk etter sedvane til gudshuset på sabbaten. Jesus leste skriften og la ut ordet, leser vi. Om Jesus helbredet, eller disiplene regnskap litt korn i handa viser dette ingen brudd på det fjerde bud. Men i påsken, da hvilte Jesus i graven på sabbaten, og sto opp til sitt nye virke den første dag i uken.

Hvile i Kristus er rike det samme som å hvile på sabbaten. Hvile i Kristus kan vi gjøre alle dager, selv når vi arbeider. Det er en åndelig hvile

Hvordan praktiserer du det fjerde bud. Tar du fri hele lørdagen uten å gjøre noen ting, hverken handler eller klipper plen eller gjør andre ting som er i strid med kviledagen?


Jeg tenker, Hva er lovisk, og hva er frihet i Kristus, når det gjelder sabbaten. ?Er det ikke bare jødene som har den tradisjon og feire  sabbaten,men så har noen vestlige religioner tatt etter? 

Paulus sier noe fint angående denne dagen vi innvier til Kristus, om det er enn lørdag eller en mandag, det viktige er om vi gjør dette for Herren. Friheten er i kristus

Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren.

Mange  er uenige om dette omfatter alle slags festdager, eller om sabbat feiringen er unntatt her. I alle fall synes jeg dette ordet sier mye. Vi må sette spørsmålet om sabbat og søndag inn i evangeliets tankegang, ikke i lovens.for blir dette lovisk så lever man fremdeles i det gamle testamentet sin lære og ikke i Kristi sin lære

Det er godt og tjenlig å holde hviledagen hellig. I store deler av verden er søndagen hviledagen. Som dere sier: I gleden over Kristi oppstandelse. I alle fall skal den tjene mennesker og ikke Gud. Om oksen faller i brønnen på sabbaten, kan vi dra den opp, sa Jesus.

Hadde jeg levd i et samfunn der alle hadde lørdag som fridag eller helligdag, ville det ikke vært noe problem å følge landets skikk. Galaterbrevet har lært oss noe om ikke å bli for loviske.

De første kristne feiret sabbaten i solidaritet med jødene. Men siden mange av de første kristne var slaver, var de ikke vant til å ha en hviledag i det hele tatt.

så om loven slår ihjel Kristi frihet så er det ingen god lov. men om man ønsker å holde vilde dagen på lørdag så er det fint, da er det fordi man valgte den dagen og det er den frihet Paulus snakker om, bare man gjør dette for Herren. 

Svar
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Ove K. Lillelien....spørsmål

Publisert 5 måneder siden

Etter mitt syn er det UMULIG å diskutere noe som helst om Loven hvis ikke vi stiller helt andre spørsmål først, gjør vi ikke det blir det bare krangling, det har jo nettopp en annen tråd her bekreftet.

Finner vi ikke svar på "andre spørsmål" først, vil vi aldri forstå dette med lov og nåde, det er mitt syn på saken.

Jeg tillater meg derfor å spørre først:

1. Hvem er alle troendes far?

2. Og hadde han loven?

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker, Hva er lovisk, og hva er frihet i Kristus, når det gjelder sabbaten. ?Er det ikke bare jødene som har den tradisjon og feire  sabbaten,men så har noen vestlige religioner tatt etter? 

Nå er vel dette innlegget basert på kjærlighetens lydighet. Kjærlighetens lydighet blir aldri lovisk. Den lydigheten er der fordi vi ønsker å lyde, ikke fordi vi frykter. Er det kjærlighet som tvinger oss så er det fordi vi ønsker å lyde.

Guds lov er og blir den samme, enten det gjelder jøder eller grekere. På den åndelige siden gjelder Guds lov alle som vil være Guds barn, uansett avstamning. Også Paulus holdt sabbaten. Helt frem til 300 tallet holdt de kristne sabbaten, inntil Constantin innførte søndagen ved lov i sitt rike.

Når det gjelder lovgjerninge vil jeg spørre; er det også lovisk å la være å stjele?

Og, jeg klipper ikke plenen, eller handler på lørdagen, for jeg tror Gud vil meg noe annet med den dagen. Har han satt av denne dagen, ønsker jeg også å gjøre det. Jeg har frihet til det.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg tillater meg derfor å spørre først:

1. Hvem er alle troendes far?

2. Og hadde han loven?

Regner med at du mener Abraham. Om han ikke hadde loven slik vi kjenner den, hadde han lydigheten. Det er vel vår evne og vilje til å lyde som er vårt problem. Vi vil selv bestemme, og har vanskelig for å underkaste oss en Suveren Gud slik Abraham gjorde. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, selv om han ikke kjente Jesus heller. 

Abraham hadde ikke kjennskap til Jesus, ikke heller loven slik vi kjenner begge deler. Allikevel ble han regnet rettferdig. Fordi han trodde Gud, og var lydig mot Ham, noe han viste ved sine handlinger. Så viser da han at lydighet er nøkkelen i vårt gudsforhold. 

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Abraham far til troende og rettferiggjorte uomskårne og omskårne, ders løfte er å arve VERDEN

Publisert 5 måneder siden

Nei, Abraham var slett ikke bare lydig, han var mange ganger ulydig og gjorde stikk i imot det Gud hadde sagt, men han hadde TROEN, og derfor fikk også løfter, løfte om å arve VERDEN. Og tror du meg ikke, så les selv de vers jeg siterer her fra Guds ord, og jeg håper de blir lest nøye:


ABRAHAM OG DE TROENDE SOM HAR HAM TIL FAR  -  SKAL ARVE VERDEN:

Fra Rom. kap. 4:

"Abraham TRODDE Gud, og DET (troen) ble tilregnet ham som rettferdighet." v.4.

Det var altså IKKE lydigheten som ble tilregnet ham som rettferdighet.


"Hvordan ble den (rettferdigheten) tilregnet ham? Skjedde det etter han var blitt omskåret, eller da han var uomskåret?

IKKE da han var omskåret, men da han var UOMSKÅRET.

Og han fikk omskjærelsens tegn TIL SEGL på den rettferdighet AV TRO som han hadde fått da han var UOMSKÅRET.

SLIK skulle han være far til alle de UOMSKÅRNE, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også DEM, og LIKESÅ FAR TIL DE OMSKÅRNE som ikke bare har omskjærelsen, men også følger i fotsporene av den TRO som vår far Abraham hadde da han var UOMSKÅRET. 

For det var IKKE ved loven Abraham eller hans ætt fikk DET LØFTET AT HAN SKULLE VÆRE ARVING TIL VERDEN. men ved troens rettferdighet.

For DERSOM de som holder seg til LOVEN, er arvinger, da er TROEN BLITT UNYTTIG og løftet SATT UT AV KRAFT.

FOR LOVEN VIRKER VERDE. MEN DER DET IKKE ER NOEN LOV, DER ER DET HELLER IKKE NOE LOVBRUDD.

DERFOR fikk han løftet VED TRO, for at det kunne være av NÅDE, slik at LØFTET (å arve verden) kunne STÅ FAST for hele ætten, IKKKE BARE FOR DEM SOM HAR LOVEN, MEN DEM SOM OGSÅ HAR ABRHAM TIL FAR. HAN ER JO FAR TILOSS ALLE, slik det står skrevet:

Til far for MANGE FOLKESLAG har jeg satt deg...." v. 10-18.


Leser vi disse versene nøye, så ser vi at det er ene og alene TROEN som rettferdiggjør, også for Abraham, han som IKKE hadde loven,  Han fikk omskjærelsen tegn til segl da han var uomskåret.

SAMTIDIG ser vi at Abraham også er far de omskårne som er  rettferdiggjort ved tro, og ikke loven, og far til de som er rettferdiggjort ved tro uten å ha omskjærelsen.

Og ALLE disse skal da arve VERDEN, for han er far til alle disse. 

Og han skal også  bli far for MANGE FOLKESLAG (det vil i følge profetiene  først bli oppfylt i det jordiske  1000-riket).


Mange troende ser på Abraham som sin far. Men her står det jo at de skal arve VERDEN!

Jesus sier det samme i Matt, 5, 5: 

"Salige er de saktmodige, for de skal arve JORDEN."


HVORDAN kan vi troende tilhøre noen av disse Paulus taler om her, når vi skal til HIMMELEN?

HVEM er da i tilfelle Paulus her taler til?


Får vi ikke sett dette, så er det UMULIG på fredelig vis i det hele tatt uttale seg om loven og hva Jesus sier, lagt mindre om nåden og det Paulus sier.

Etter mitt syn er det ikke noe som heter "TO SIDER VED LOVEN", det står ikke nevnt med ett eneste ord i Bibelen. 

Det er akkurat alt dette jeg gjerne vil debattere, men kun ut fra hva Guds ord sier, og ikke hva vi selv måtte mene og lov og nåde.

Er dette ønskelig, så tillater jeg meg å spørre, og det kan se ut som naivt,  følgende:

1. Hvem fikk loven? Og tilhører vi i tilfelle dem?

2. Hvor står det i NT at vi hedninger har fått loven?

3. Og hvor står det i NT at vi jødene har fått loven skrevet i sine hjerter?

4. Og hvor står det i NT at vi hedninger har fått loven skrevet i være hjerter?
2 liker  
Svar
Kommentar #10

Daniel Krussand

8 innlegg  1704 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

4. Og hvor står det i NT at vi hedninger har fått loven skrevet i være hjerter?

«For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler.»

‭‭2 Korinter‬ ‭3:3‬ ‭

Her er skrevet et brev i våre hjerter, hva er skrevet? Kristi brev, hva er det?

3 liker  
Svar
Kommentar #11

Daniel Krussand

8 innlegg  1704 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
3. Og hvor står det i NT at vi jødene har fått loven skrevet i sine hjerter?

«Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.»

‭‭Esekiel‬ ‭36:26-28‬ ‭

Her står det at Jødene får Guds Ånd og vil være lydige.

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk for opplysningen!

Kristi brev, hva er det spør du.

Jeg tror vi får svaret i v. 1:

"Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? (Paulus ble jo mye kritisert.) Eller trenger vi kanskje ANBEFALINGSBREV til dere elle fra dere, slik som visse andre?

Dere er vårt BREV, innskrevet i våre HJERTER, kjent og lest av alle mennesker.

For det er åpenbart at dere er KRISTI BREV, blitt til ved VÅR TJENESTE..."

Slik jeg forstår dette så er vi troende Kristi brev, vi har hans anbefaling, skrevet i våre hjerter.

Tror du dette kan være rett?

3 liker  
Svar
Kommentar #13

Daniel Krussand

8 innlegg  1704 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja, men om loven er skrevet der - se det?

Svar
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Jo, men

Publisert 5 måneder siden

kan ikke se at det er det som står der, for da hadde det stått skrevet? Vi må vel forholde oss til det som står skrevet? 

Svar
Kommentar #15

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

1. Hvem fikk loven? Og tilhører vi i tilfelle dem?

2. Hvor står det i NT at vi hedninger har fått loven?

3. Og hvor står det i NT at vi jødene har fått loven skrevet i sine hjerter?

4. Og hvor står det i NT at vi hedninger har fått loven skrevet i være hjerter?

Før jeg svarer på dine spørsmål vil jeg kort redegjøre for hva jeg ser som lovgjerninger og lydighets gjerninger. 

Lovgjerninger er handlinger hvor hensikten er å gjøre seg fortjent til noe, da forventes det lønn.

Lydighets handlinger er handlinger som gjøres fordi vi vet vi er takknemlige, da forventes ingen ting. Om handlingen er den samme, så er det hensikten ved å gjøre den som er forskjellig. 

Abraham handlet i tro til Gud, men han handlet. Tro og gjerning hører sammen, det er to sider av samme sak. Hadde Abraham ikke trodd på Gud ville han aldri vært villig til å ofre sin sønn. Hadde han ikke vært villig til å ofre ham ville han vist at han ikke trodde på Gud.

Tro og handling går alltid sammen, den ene for å vise og bekrefte den andre. 

Lønnen for denne handling var Guds løfter, og rettferdighet ved troen.

1,Mos,22,15 Og Herrens engel ropte ennu en gang til Abraham fra himmelen
16 og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17 så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie;
18 og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.


1, Mos,26, 4 Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes,
5 fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde, mine bud, mine forskrifter og mine lover. 

Du ser at Abraham var lydig mot Gud


Hvem er hedning? Ifølge Bibelen brukes betegnelsen på de som ikke er Guds folk. Så er spørsmålet, hvem er Guds folk? I Israel var det lover for hvordan en utlending å bli innlemmet i Israel. Den som ble innlemmet ble regnet som Israelitt både når det gjaldt lover og løfter.

I dag får vi borgerskap ved troen på Kristus, i både lover og løfter. Vi er ikke lenger hedninger og utlendinger.

Ef, 2, 11 Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, 
12 at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;
13 men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 
14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, (mellom Israelitter og hedninger)
15 idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunne skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred, 
16 og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet.

Ef,2, 19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Det er viktig å forstå forskjellen på Guds jordiske folk, Israel i midtøsten, og Guds åndelige folk, de som tror på Ham.

Heb,8, 10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Så gjelder dette løftet oss som var hensikter og er blitt borgere i det åndelige Israels hus, ved Jesu blod.

Rom,2,14 For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov; 15 de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem —

Så har kanskje også hedningene fått Guds lov, bare ikke på steintavler.

Hvorfor skriver jeg alt dette. Elsker vi Gud så skulle det være unødvendig å diskutere hvor og hvem som fikk loven. Vi skulle egentlig bare akseptere at Han har en evig gyldig lov, og følge den. 1, Kor,7, 23 I er dyrt kjøpt; sier Paulus, burde vi ikke være skyldige i å gi noe tilbake i takknemlighet? Hva med lydighet, også til loven!

Svar
Kommentar #16

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du unngår mine spørsmål. Du svarer heller ikke på det jeg har sitert fra Rom. 4. Du kommer med synsing om Abraham og viser til bibelord om ham som ikke viser hvorfor han var lydig. 

Du kommer med mange utsagn som du ikke dokumenterer.  

Jeg inviterte til  saklig debatt uten utropstegn, kun dokumentert med Guds ord og ikke synsing. Å synse er fullt legitimt i mange saker, men her har vi en debatt om Guds ord og loven. Jeg antar en advokat heller ikke kan synse om norske lover,

Jeg registrer at en saklig debatt  er umulig, jeg trodde dette forumet var VERDIdebatt. Jeg var visst for naiv. 

 

Jeg oppfatter din  avslutning som en konklusjon: 

"HVA MED LYDIGHET, OGSÅ TIL LOVEN!"  (MED UTROPSTEGN).

 

Jeg trenger ikke DIN fortvilende omsorg for meg, slik du gir inntrykk av i ditt innlegg, slik at du kan få vifte med loven og si jeg ikke er bra nok,  for jeg er frelst av nåde, og KUN AV NÅDE.  

Det er bare Kristus sin omsorg jeg vil ta imot, han slår meg ikke hodet med loven og sier jeg ikke er bra nok. Han sier HAN er bra nok, det er derfor jeg tror på ham. Det var nettopp fordi jeg ikke var bra nok han gikk i døden for meg, og han sier: 

"MIN NÅDE ER NOK FOR DEG".

Det finnes bare ett eneste frelsesprinsipp i Bibelen: 

"Av NÅDE, er dere frelst, ved TRO." 

 

SLUTT

3 liker  
Svar
Kommentar #17

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Regner med at du mener Abraham. Om han ikke hadde loven slik vi kjenner den, hadde han lydigheten. Det er vel vår evne og vilje til å lyde som er vårt problem. Vi vil selv bestemme, og har vanskelig for å underkaste oss en Suveren Gud slik Abraham gjorde. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, selv om han ikke kjente Jesus heller. 

Abraham hadde ikke kjennskap til Jesus, ikke heller loven slik vi kjenner begge deler. Allikevel ble han regnet rettferdig. Fordi han trodde Gud, og var lydig mot Ham, noe han viste ved sine handlinger. Så viser da han at lydighet er nøkkelen i vårt gudsforhold. 

Hvorfor er det galt å si at Abraham ikke kjente til Jesus?

Svar
Kommentar #18

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg inviterte til  saklig debatt uten utropstegn, kun dokumentert med Guds ord og ikke synsing. Å synse er fullt legitimt i mange saker, men her har vi en debatt om Guds ord og loven.

Er dette saklighet må jeg beklage at jeg ikke har forstått hva skriver er.

Jeg tror jeg presiserte i mitt innlegg at rettferdiggjørelse kun skjer ved tro. Dette er helt klart i Bibelen. Også Abraham ble rettferdiggjort ved sin tro. Det ikke hovedtema i innlegget, hovedtema er kjærligheten vår til Gud, og hva følge det bør føre til. 

Omsorgen du føler jeg har for deg er nok noe innbilt.

Hva var det du sikter til når du påstår at jeg synser om Abraham? Jeg forstår det ikke.

At jeg ikke dokumenterer alt med et B sitat er fordi jeg regner med en viss grunnleggende kunnskap.

Er det noen som slår deg i hodet med loven, må det være samvittigheten. Jeg henviste til loven som en lydighets respons på Guds uendelige frelsesverk. Det kostet Jesus mye mer enn vi kan forestille oss, ville det være mer enn naturlig at vi ofret litt for å holde Hans ord. Jeg henviste ikke til loven som frelsesvei, den veien har aldri eksistert.

Jesus sier følgende: Joh. 14. 15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud, 

21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Faktorene som orde er likegyldig.

Dette er bare dokumentasjon uten synsing, hvordan forholder vi oss til dette.

2 liker  
Svar
Kommentar #19

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det galt å si at Abraham ikke kjente til Jesus?

Er det galt? Men det er trolig at han ikke kjente Jesus slik vi gjør, han levde jo en god del år før Jesus ble født.

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Min tanke om det fjerde bud er at dette er et bud på samme vis som de ni andre. Har Gud sagt det slik så er det vel ikke noe å diskutere. Men vi mennesker har ulik oppfatning av hvor viktig og alvorlig Guds ord er, men hvorfor skulle det fjerde bud være mer diskutabelt enn de andre?

 Grunnen til at dette budet er frafalt av mange, er at DKK har en annen lov der dette er det tredje budet og gjelder søndagen. Kanskje er nettopp dette budet skillet mellom de som har Gud som sin rettesnor og de som har tradisjoner som rettesnor. Andre har kanskje ikke brydd seg.

Jesus og disiplene gikk etter sedvane til gudshuset på sabbaten. Jesus leste skriften og la ut ordet, leser vi. Om Jesus helbredet, eller disiplene regnskap litt korn i handa viser dette ingen brudd på det fjerde bud. Men i påsken, da hvilte Jesus i graven på sabbaten, og sto opp til sitt nye virke den første dag i uken.

Hvile i Kristus er rike det samme som å hvile på sabbaten. Hvile i Kristus kan vi gjøre alle dager, selv når vi arbeider. Det er en åndelig hvile

Fjerde Bud Du skal holde hvile dagen Hellig. Hvilken hvile dag talte Jesus om? formålet med hviledagen er å ha stille tid med Herren, og det kan man gjøre hver dag hvis man vill 

Sa ikke Jesus at vi skulle hvile i Ham? Så det fjerde Bud skiller seg litt ut fra de andre budene slik jeg ser det. Ja vi skal hvile I Kristus, og Paulus sier at Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. så om du holde din hvile dag på lørdag så er det flott bare man gjør det for Herren.


Om Man ikke holder hvile dagen på lørdag, hva er man da, er man en lovbryter,? og hvis ja hva skjer med en lovbryter,? og er man  mindre Glad i Gud om man ikke forholder seg til en bestemt dag?


Budene er en del av vår hverdag, fordi budene er gode, og tjener Gud til menneskets beste, men budene i seg selv frelser ingen, det er kun den nåde som er gitt som gir oss muligheten til å vende om fra synden slik at Nåden kan berøre vårt syndige liv til livet i Kristus


2 liker  
Svar
Kommentar #21

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Er det galt? Men det er trolig at han ikke kjente Jesus slik vi gjør, han levde jo en god del år før Jesus ble født.

Jesus er Jehova - er Ordet, skapte universet og denne jorden. Han var og er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Abraham bar det samme prestedømmet som Jesus har, som er kalt det Melkisedekske prestedømmet, hvor Jesus Kristus er yppersteprest, uten års begynnelse og års ende.

Den pakten Abraham inngikk med Gud - Faderen, var gjennom Jesus som er Jehova. Abraham kjente Jesus, ikke bare kjente Ham, men kjente og kjenner Ham bedre enn noen av oss.

Abraham er far til en enorm slekt og Abrahams pakt med Gud lever i beste velgående. Derfor er det galt å si at Abraham ikke kjente Jesus Kristus.

Svar
Kommentar #22

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Budene er en del av vår hverdag, fordi budene er gode, og tjener Gud til menneskets beste, men budene i seg selv frelser

Dersom det er snakk om dagen nevnt i det fjerde bud, så er det sabbaten, lørdag. Dersom du leser videre i 2,Mos, 20 vil du finne at Gud Helliget denne dagen. Gjennom hele GT viser Gud til denne dagen som en viktig del av folkets lydighet til Ham. Det er jo hans vilje det er snakk om. En stille tid med Herren kan vi ta akkurat når det måtte passe oss, og Han har lovet å lytte. Kanskje han ønsker at vi lytter når det er Han som bestemmer tidspunktet.

Ja, vi kan hvile i Hans frelse for oss. Dette har ikke noe med en dag å gjøre, mer med alle dager. Hvorfor velge en annen dag enn den Gud at helliget til nettopp dette?
Jeg kan ikke dømme noen i en slik sak. Les om Israel før bortførelsen, og hvorfor de ble bortført. Også i dette er sabbaten en faktor. Rom 15, 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Vet ikke hvor mange ganger jeg skal bekrefte at vi blir rettferdiggjort kun ved troen på Jesus. Mitt anliggende med mitt innlegg var kjærlighetens lydighet.

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus er Jehova - er Ordet, skapte universet og denne jorden. Han var og er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Abraham bar det samme prestedømmet som Jesus har, som er kalt det Melkisedekske prestedømmet, hvor Jesus Kristus er yppersteprest, uten års begynnelse og års ende.

Skjønner. Men jeg mente at Abraham kjente ikke Jesus slik vi kjenner han, som menneskesønn, korsfestet g oppstanden. Jeg med forsto deg.

Tenkte mer på Jesus frelseren, ikke ypperstepresten.

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Alt var kjent fra begynnelsen av

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Skjønner. Men jeg mente at Abraham kjente ikke Jesus slik vi kjenner han, som menneskesønn, korsfestet g oppstanden. Jeg med forsto deg.

Trengte mer på Jesus frelseren, ikke ypperstepresten.

Da Abraham ble bedt om å ofre sin sønn, Isak, hvem ba ham om det? 

Det var Jehova - Jesus. Sønnen, Skaperen, Jesus - "Gud frelser", som var kjent som Messias av alle de store - i fordums tid. Profetene har fra begynnelsen av profetert om Ham og jødene hadde skriftene som fortalt om Ham og alt som er profetert om Ham er oppfylt.

Vi må ta i betraktning at Gud - da Jehova - levde utenfor vår tidsbegrensning. Alt var klart for Herrens offer fra begynnelsen av, før jorden ble skapt. 

Abraham ble prøvd i troen og den ultimate testen var å ofre sin Sønn. Men Han ble stoppet, for den som skulle ofres - det lytefrie Lammet - var Jehova, Messias, Jesus Kristus.

Alt dette var kjent fra verdens begynnelse av - profetert og kjent av de store under Gud, våre trosfedre, hvor blant annet Abraham kalles de troendes far pga. av sin lydighet.

Så å bringe Abraham inn i denne tråden er passende, som det største eksempel på lydighet av dem alle, inntil Herrens selv ofret seg for oss. Ingen av oss kjenner Ham bedre enn Abraham.

Fordi vi befinner oss i den siste tiden før Hans annet kommet, betyr ikke det at vårt perspektiv er mer presist og at vi vet mer - vårt perspektiv må forstås som bundet av tiden, mens Gud ikke er det, så lammet var slaktet fra verdens begynnelse av og det var Abraham fullt ut kjent med. Ikke bare det, om Abraham ble tillatt å rydde opp i debattene her på VD, ville det blir slutt på diskusjonene - for den rene sannheten ville da bli gitt oss uten fordreielser.

Tiden er en illusjon som vårt ego sitter fast i. Vår forståelse gjennom vårt ego er derfor en illusjon, som hvis vi blir født på ny, frigis av egoets og tidens binding - og vi nærmer oss Gud i Hans dimensjon og Hans forståelse av vår eksistens. Dette skjer ved lydighet mot budene og i dette perspektivet blir det galt å si at Abraham ikke kjente Jesus Kristus, også fra vår synsvinkel.

"3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." (Johannes 17)

Svar
Kommentar #25

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
vi nærmer oss Gud i Hans dimensjon og Hans forståelse av vår eksistens. Dette skjer ved lydighet mot budene og

Vi er ikke helt på bølgelengde i alt. Men enige i at lydighet er en del av vår gudsdyrkelse, og det viser vår kjærlighet og tro til Ham.

Svar
Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Dersom det er snakk om dagen nevnt i det fjerde bud, så er det sabbaten, lørdag. Dersom du leser videre i 2,Mos, 20 vil du finne at Gud Helliget denne dagen. Gjennom hele GT viser Gud til denne dagen som en viktig del av folkets lydighet til Ham. Det er jo hans vilje det er snakk om. En stille tid med Herren kan vi ta akkurat når det måtte passe oss, og Han har lovet å lytte. Kanskje han ønsker at vi lytter når det er Han som bestemmer tidspunktet.

Ja, vi kan hvile i Hans frelse for oss. Dette har ikke noe med en dag å gjøre, mer med alle dager. Hvorfor velge en annen dag enn den Gud at helliget til nettopp dette?
Jeg kan ikke dømme noen i en slik sak. Les om Israel før bortførelsen, og hvorfor de ble bortført. Også i dette er sabbaten en faktor. Rom 15, 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Vet ikke hvor mange ganger jeg skal bekrefte at vi blir rettferdiggjort kun ved troen på Jesus. Mitt anliggende med mitt innlegg var kjærlighetens lydighet.

Forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt er Jesus. Derfor så tror jeg at I Jesus er våre hviledager, når vi selv måtte ønske dette. Ja jeg ser hva du skriver at det er er kun igjennom Jesus vi blir rettferdiggjort og det er jeg enige i. Men jeg vet at mange som sier de holder sabbat på lørdag, og at det er kun denne dag det gjelder for Herren å holde denne dagen hellig, for velger man andre dager er man en lovbryter. fint å se at du ikke mener dette.

For i dag er Guds rike i oss, og når Guds rike er i oss, så kan man feire Hans nærvær  når som helst. og det er det som er frihet og glede. før så var det kun spesielle velsignede mennesker som kunne komme inn i for teltet.

1 liker  
Svar
Kommentar #27

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt er Jesus. Derfor så tror jeg at I Jesus er våre hviledager, når vi selv måtte ønske dette. Ja jeg ser hva du skriver at det er er kun igjennom Jesus vi blir rettferdiggjort og det er jeg enige i. Men jeg vet at mange som sier de holder sabbat på lørdag, og at det er kun denne dag det gjelder for Herren å holde denne dagen hellig, for velger man andre dager er man en lovbryter. fint å se at du ikke mener dette.

For i dag er Guds rike i oss, og når Guds rike er i oss, så kan man feire Hans nærvær  når som helst. og det er det som er frihet og glede. før så var det kun spesielle velsignede mennesker som kunne komme inn i for teltet.

Sabbatten er flyttet til Søndag, for da sto Herren opp fra det døde.

Poenget er at sabbatten ikke er til å dyrkes, men Herren er til å dyrke alle dager i uken. På hviledagen hviler vi og tar våre sakramenter og minnes vår dåpspakt.

Jeg vet mange sloss om å ha rett, med det er bedre å ha fred enn å ha "rett".

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg  skrev  det svar for o legge vekt  po  friheten I Kristus:) 

 

Svar
Kommentar #29

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Ikke to sider av samme lov, men To forskjellige lover

Publisert 5 måneder siden

Mange tror at søndagen feires fordi Jesus sto opp på den første dag i uken. Men også i døden hvilte Jesus, han sto opp til sitt nye virke den første dag i uken.

Dersom mennesker virkelig forsto sabbatens virkelige betydning, tror jeg flere ville forstå.

Søndags helligholdelse ble innført ved verdslig lov av keiser Konstantin i 336, etter at han tok mot kristendommen. Dette var for å hjelpe Romerkirken, som ved et konsil hadde vedtatt å overføre sabbatens hellighet til søndag. De ville ha en annen helligdag enn jødene, som de kalte Kristus mordere. Helt siden den gang har de brukt søndagen som sitt autoritetsmerke. De hevder at kirken står over skriften, og at deres makt til å forandre sabbat til søndag beviser nettopp dette.

Så er altså søndagen et autoritetsmerke for DKK også i dag.

Sabbaten er Guds autoritetsmerke. I helligdagsbudet forteller Han hvem Han er og at Han har skapt  himmel og jord, og at han hersker over alt dette.

2,Mos,20, 8 - 11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.  Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.  For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Så er egentlig sabbaten en erkjennelse av Gud som skapte oss og resten av universet. At vi tror Hans ord.

Da blir søndagen en erkjennelse av DKK.

De har også hver sin rekke med ti bud. (Guds bud i 2,Mos. 20. DKKs bud i katekismen)

Forteller Bibelen noe om dette? Ja, i Daniel 7, 25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Højestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov,  Les gjerne Dan 7.

Så er det dog opp til hver og en hvem de velger å lyde

Svar
Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

2,Mos,20, 8 - 11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.  Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.  For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Så er egentlig sabbaten en erkjennelse av Gud som skapte oss og resten av universet. At vi tror Hans ord.

Da blir søndagen en erkjennelse av DKK.

De har også hver sin rekke med ti bud. (Guds bud i 2,Mos. 20. DKKs bud i katekismen)

Forteller Bibelen noe om dette? Ja, i Daniel 7, 25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Højestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov,  Les gjerne Dan 7.

Så er det dog opp til hver og en hvem de velger å lyde

I det gamle testamentet, sto sabbaten meget sentralt på en lovisk måte, og det var i den gamle pakt man brukte loven i sitt liv, man levde etter loven bokstavelig. talt, men i den nye pakt i Jesus, så kom ikke Jesus med loven i sin hånd, Han kom med nåden, friheten, sannheten, og freden. Loven slår gjel nåden når loven blir misbrukt. Paulus var en mann etter loven, han holdt sabbaten, han var en mann som var høyt rangert blant sine egne. Han fulgte lovene slavisk fordi han trodde at dette var rett, men hva sa Paulus når han ble født på ny? jo han sa mitt tidligere liv er som skrap å regne, og hvorfor sa han det, jo fordi han var bundet av loven, men No var han fri fra lovens trelldom, sabbaten er ikke ond sabbaten er en fest høytid for mange, og den feire man med glede for den som har valgt den dagen, så det er ikke noe galt med dette,  Jesus kom med liv og frihet og til å feire livet i Jesus kan vi gjøre hver dag om man vil, fordi man finner hvile i Jesus.om det er søndag eller lørdag eller en dag i uken.


ele rom 14, 12,14 er verd en nærmere titt, skriftstedene her sier at enhver må være overbevist i sitt eget sinn hvilken dag de vil dedikere til Gud. Om syvende dag Sabbat var et krav, da kunne ikke valget være menneskets, men var Guds valg. For meg er dette verset tilstrekkelig til å besvare  spørsmålet fullt og helt. Videre:

La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! 17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. Kol 2,16-17 

Legg merke til rekkefølgen i versene overfor. Høytid er årlige foreteelser,  nymånedager er hver måned, Sabbat er ukentlig. Ingen skal dømme deg for dette. Sabbaten er definert som en skygge, virkeligheten er Jesus. Jesus er vår Sabbat. Om noen fordømmer deg fordi du tilber på Sabbaten er det galt. På samme måte om du setter søndagen foran lørdagen, alt du trenger, er å være overbevist i sinnet ditt, og da er det korrekt. rom 14. 5,6

Men jeg spør igjen er man ikke lydig eller en lovbryter om man ikke holder hvile dagen hellig på en lørdag. og hva skjer med lovbrytere? Grunnen til at jeg stiller deg de spørsmålene er at jeg vil at du skal være ærlig med det du tro på.ikke på hvem av oss som har rett jeg har min tro på dette.

Svar
Kommentar #31

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Loven slår gjel nåden når loven blir misbrukt.

Du har helt rett i de henvisningene du gav. Problemet er bare at disse versene taler om mat du velger å spise. Les sammenhengen. 

Det forundrer meg at dette med sabbaten  er en sak. Alle de ni andre budene er vi sikkert enige om bør overholdes, håper jeg. Eller er vi også frie til å vitne falskt, ha andre guder, stjele og så videre? Kan vi være som rebeller fordi vi er fri i Kristus? Jeg tror ikke det. Så når vi holder de ni, hvorfor er det annerledes med det fjerde? Svar meg helt ærlig er du snill. 

Er det ikke loven som skal være vår tuktemester? Som skal føre oss frem til Kristi nådige tilgivelse? Hvordan skal vi vite at vi faller i synd uten at noe forteller oss hva synd er. 

1,Pet, 2, 15 For det er Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers uvitenhet til taushet, 16 som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, men bruker den som Guds tjenere.

Rom, 6, Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Jeg er ikke ute etter å ha rett, jeg ønsker bare å peke på at loven burde være vår leveregel som Guds barn. Personlig tror jeg på frelsen i Kristus, ufortjent av tro alene, men mitt liv ønsker jeg å leve i lydighet til Ham som frelser meg. 

Svar
Kommentar #32

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

"Israels hus"

Publisert 5 måneder siden

Beklager å ikke ha svart deg, må rett og slett ha oversett denne kommentaren fra deg, men ikke med vilje.

Du viser til Esekiel 36, 26-28, og flott at du viser til denne profetien.

Vers 20-24 sier at Herren vil føre "ISRAEL HUS"  tilbake til landet som var lovt dem, hente dem fra folkene. Dette vil Gud gjøre for SIN skyld, for å hellige sitt store navn. 

Så først etter DETTE vil altså Gud gi dem et nytt hjerte og en ny ånd (v 26) 

"SÅ DERE (ISRAELS HUS) FØLGER MINE BUD OG HOLDER MINE LOVER OG GJØR ETTER DEM (v 27) 

Dere (ISRAELS hus) skal få bo i landet jeg gav deres fedre. Dere (ISRAELS hus) skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud." (v. 28).

Nå har jo Israel fått opprettet sin egen stat, men den er på langt nær så stor som profetiene beskriver, så dette er etter mitt syn bare begynnelsen på den "prosessen", men den vil nok bli oppfylt helt og fullt til sist. Det vil etter mitt syn da skje når Jesus setter sine føtter på Sions berg igjen. Da vil dette landet og riket, som i GT omtales som Fredsriket  (1000-årsriket?), bli opprettet for jødene slik løftet sier. Og først da vil denne profetien du viser til bli oppfylt, mener jeg. 

Ikke alle jøder har ennå kommet tilbake til landet sitt. Og ser vi på Israel i dag så bærer det vel kanskje ikke preg av at de verken holder Herrens bud og følger hans lover, eller har fått et nytt hjerte og en ny ånd? Men profetien er i sin spede begynnelse.

Men denne profetien er etter mitt syn et høyst aktuelt tema å diskutere, det har bl.a. med endetidslære å gjøre og det jordiske 1000-årsriket jødene har fått løfte om. Den Norske Kirke har jo utelatt begge disse. Der er jo pinsevennene langt bedre, slik jeg har forstått det.

Slik ser jeg dette med denne profetien. 

Det er helt klart at det er andre syn på denne profetien. I seg selv tror jeg ikke disse spørsmålene angår vår frelse. Men det kan ha stor betydning for hvordan vi forstår de 4 evangeliene, mener jeg. Derfor er denne profetien og andre profetier i GT så viktige for oss. Rett og slett for å forstå Guds frelsesplan med jødene og oss hedninger. Slik jeg ser det er dette to forskjellige frelsesplaner og Gud har etter min forståelse  en egen plan med Israel som sitt utvalget folk, til beste for alle folkeslag på jord. Det vil først skje i dette 1000-årsriket, inntil det blir opprettet må "hedningenes fylde" bli oppfylt etter det tallmål Gud har satt seg. Slik ser jeg det,

1 liker  
Svar
Kommentar #33

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Med min forrige kommentar mener jeg ikke å si at de jøder som er frelst til nå ikke har fått Den Hellige Ånd, men de er alltid omtalt som en "rest" i Bibelen, og i dag regnes vel ca 3000 jøder som frelst, eller omvendt. Så kan man spørre seg om de er i stand til å følge Guds BUD og holde hans LOVER (NB! I flertall og i tillegg til budene her nevnt som lover). Men etter profetiene mener jeg jødene en gang skal få GUDS ÅND (det samme som "mellommannens" Den Hellige Ånd?) på en helt annen måte enn vi nå får Den Hellige Ånd. Da sier profetiene at Guds Ånd skal bli utgytt over "ALT KJØD". Det har vel ikke skjedd ennå?

Den Hellige Ånd er jo nå omtalt som "mellommannen" i evangeliene. Kan det være at Guds Ånd er noe helt annet?

1 liker  
Svar
Kommentar #34

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Merkelig.

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke loven som skal være vår tuktemester? Som skal føre oss frem til Kristi nådige tilgivelse? Hvordan skal vi vite at vi faller i synd uten at noe forteller oss hva synd er. 

Kristne mennesker som må ha loven på tavler på veggen for å vite hva man ikke må gjøre.?
Er det ikke talsmannen DHÅ som taler i vår ånd når vi skjener ut av veien ?

Sånn er det i hvert fall for meg.

1 liker  
Svar
Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Du har helt rett i de henvisningene du gav. Problemet er bare at disse versene taler om mat du velger å spise. Les sammenhengen. 

Det forundrer meg at dette med sabbaten  er en sak. Alle de ni andre budene er vi sikkert enige om bør overholdes, håper jeg. Eller er vi også frie til å vitne falskt, ha andre guder, stjele og så videre? Kan vi være som rebeller fordi vi er fri i Kristus? Jeg tror ikke det. Så når vi holder de ni, hvorfor er det annerledes med det fjerde? Svar meg helt ærlig er du snill. 

Er det ikke loven som skal være vår tuktemester? Som skal føre oss frem til Kristi nådige tilgivelse? Hvordan skal vi vite at vi faller i synd uten at noe forteller oss hva synd er. 

1,Pet, 2, 15 For det er Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers uvitenhet til taushet, 16 som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, men bruker den som Guds tjenere.

Rom, 6, Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Jeg er ikke ute etter å ha rett, jeg ønsker bare å peke på at loven burde være vår leveregel som Guds barn. Personlig tror jeg på frelsen i Kristus, ufortjent av tro alene, men mitt liv ønsker jeg å leve i lydighet til Ham som frelser meg. 

Vi er nok enige i de 9 bud, og budene som jeg skriver, er en rettesnor for våre liv, for hvordan skal man ellers skille mellom rette og galt, om man ikke har en lov å forholde seg til til. Lover har også samfunnet innført til menneskenes beste, så loven er god og ikke ond, men hvis loven styre våre liv slik den gjorde med fariseerne så blir det noe annet, Det er egentlig ikke hvile dagen det er noe galt med, den hvile dagen er bra for oss, men om man sier du må holde hvile dagen på lørdag, hvis ikke så blir man en lovbryter og bryter Guds bud, og gjør man det så lever man i synd, fordi loven sier at vi må holde hvile dagen helligt  hvis man skal følge den gamle pakt så hadde dette vert rett. men når den nye pakt kom inn i historien til menneskene, så ble vårt fokus på Jesus og ikke loven. 

Du skriver loven skal være vår tukte mester, hvorfor mener du at loven skal være vår tukte mester.  loven er god ja, men vi skal ikke være slave under loven, og er man det så blir loven en tukte mester, men nå er vi under Kristi lov, og hva er Kristi lov

For dem som er uten lov, er jeg som en lovløs - uten å være lovløs overfor Gud, men er i KRISTI LOV - så jeg kan vinne dem som er uten lov." (1 Korinter 9:21) 

”Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten KRISTI LOV." (Galaterne 6:2)


Ved Jesu kors døde vi fra loven. Paulus sammenligner det med den måten et ekteskap opphører på når den ene ektefellen dør:

"Eller vet dere ikke ,brødre – jeg taler jo til slike som kjenner loven – at loven hersker over mennesket bare så lenge det lever? For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud."  (Romerne 7:1-4)

Derfor er den gamle loven blitt oppfylt med Kristi lov, og derfor så kan man feire hellig dagen slik man selv vil, og da er det det samme om man gjør dette på en søndag eller lørdag. eller en annen dag, bare men gjør dette for Herren. lydighet i kristus er en del av vår oppdragelse til helligjørelse, der Ånden kommer oss til hjelp til å forstå lovens og nådens dybde.

Loven blir en naturlig del av oss i kristi nåde. Jesus tok bort all synd på korset, så ble nåden større, ikke på grunn av av at loven forsvant, men fordi Nåden var større en loven, men det er ikke dermed sagt at man kan bryte loven slik man selv vil hele tiden, nåden blir ikke større begrunn av det. men loven er med å korrigere oss videre på en god måte.

Håper jeg har gjort meg forstått på hva jeg mener, når jeg skriver slik jeg gjør:)

 

Svar
Kommentar #36

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du skriver loven skal være vår tukte mester, hvorfor mener du at loven skal være vår tukte mester.  

Det er ikke jeg som sier at loven er tuktemester, det er Paulus. 

Jeg er veldig glad at vi Er enige om de ni bud. At vi skal ha dem som rettesnor.

Men, det fjerde bud er også et bud på lik linje med de ni andre, skal ikke det gjelde lik linje med de andre? Hvorfor er nettopp dette unikt?

Ja jeg er enig i at vi ikke skal bruke budene lik fariseerne. De brukte loven for å rettferdiggjøre seg selv (lovgjerninger). Det gjorde Jesus for oss. Men å følge loven i lydighet er ikke det samme, det er slik jeg bruker dem. Derfor er det to sider av samme lov.

Et spørsmål. Ville du holde fredagen hellig? Hva ville det fortelle omgivelsene?

Fredag er muslimenes helligdag. (Koranen)

Lørdagen er Guds folks helligdag. (Bibelen)

Søndagen er dkks helligdag. (DKK konsil)

Den vi lyder, tjener vi. 

Joh 14, 21Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Hva er Jesu bud, spør du. Siden Jesus og Gud er ett, er vel budene også det. Guds bud er Jesu bud.

Svar
Kommentar #37

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kristne mennesker som må ha loven på tavler på veggen for å vite hva man ikke må gjøre.?
Er det ikke talsmannen DHÅ som taler i vår ånd når vi skjener ut av veien ?

Ti bud er vel ikke mer enn de fleste mennesker kan huske. Og Dhå minner oss jo i tillegg.

1 liker  
Svar
Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13562 kommentarer

Og jeg over de som forkaster Guds Ord...

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir så overgitt og oppgitt av de mennesker som forkaster Guds lov

Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. (Rom.8.7)

Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende! (Jak.4.4) 

Hvordan kan du tenke deg å være venner med begge samtidig? Skriften sier jo at det ikke går an?

2 liker  
Svar
Kommentar #39

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan du tenke deg å være venner med begge samtidig? Skriften sier jo at det ikke går an?

Forklar, forsto ikke helt.

Svar
Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13562 kommentarer

Gjerne

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Forklar, forsto ikke helt.

Joh.3.6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.

Gud er ikke av kjøtt og blod, kjøtt og Ånd støter hverandre bort fra hverandre.

Tenk deg Paulus som er legemlig død (i Gal.1.1)  og som var "fysisk" fraværende (ingen kropp), men nærværende i ånden. (i 1.Kor.5.3)

Dette er et eksempel mellom vår fysiske verden, og Guds verden (den usynlige) - det er ingen direkte kontakt i mellom disse to verdener. De fungerer heller ikke som parallelle, men etter hverandre, bibelsk forklart som denne verden, og den kommende. (Joh.12.36, Luk.20.35)

Var denne forklaringen nyttig?

Svar
Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13562 kommentarer

Beklager

Publisert 5 måneder siden

Henvisning ble feil, skal være Joh.18.36: Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.

Og Luk.20.35: Men de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de verken gifter seg eller blir giftet bort

Svar
Kommentar #42

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Tenk deg Paulus som er legemlig død (i Gal.1.1)  og som var "fysisk" fraværende (ingen kropp), men nærværende i ånden. (i 1.Kor.5.3)

Dette er et eksempel mellom vår fysiske verden, og Guds verden (den usynlige) - det er ingen direkte kontakt i mellom disse to verdener. De fungerer heller ikke som parallelle, men etter hverandre, bibelsk forklart som denne verden, og den kommende. (Joh.12.36, Luk.20.35)

Gal, 1, 1{Hilsen} Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppreiste Ham fra de døde,

Det er vel Jesus som Gud oppreiste, det var ikke Paulus.

2,Kor, 5, 3 For sannelig, selv om jeg er fraværende i legemet, er jeg tilstede i ånden, og som om jeg var til stede, har jeg allerede dømt han som har gjort denne gjerningen.

Heller ikke her var Paulus legemlig død, men fysisk ikke tilstede hos Korinterne.

Forbindelsen mellom åndelig og legemlig verden er faktisk tilstede. Hvordan kunne ellers DHÅ bo i oss. 

Rom,8, 16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn,

G: 1,Kor, 3, 6 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

Sannelig, ånd og kjød er så absolutt tilstede her og nå. Jeg kjenner i alle fall begge i mitt sinn.

Svar
Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13562 kommentarer

Oppreisning

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel Jesus som Gud oppreiste, det var ikke Paulus.

Gud oppreiste Jesus, men de oppreiser vel alle mennesker fra de døde? Rom.8.10: Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten.

Se det som den kommende verden hvor rettferdigheten bor. (2 Pet 3,13 )

Svar
Kommentar #44

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Se det som den kommende verden hvor rettferdigheten bor.

Ja da, men jeg lever i den nåværende verden. Det er her og nå vi må velge hvem vi må velge å lyde. 

Rom, 8, 

13for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve. 14For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 

vi har i oss både kjød og ånd, derfor sier Paulus at vi skal la ånden drive oss og våre valg.

Svar
Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13562 kommentarer

Da er vi tilbake til der vi begynte...

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Ja da, men jeg lever i den nåværende verden. Det er her og nå vi må velge hvem vi må velge å lyde. 

Rom, 8, 

13for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø;

Ja, selvfølgelig lever man i den nåværende verden, og hvem skal ikke engang dø? Men da er vi jo tilbake til verdenssammenhengene igjen?

Rom.12.2: Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Men ingen blir vel fullkomne i denne verden?

Og dreper du legemets gjerninger, så dør en vel uansett da også? Eller handler det mer om å kappe av seg legemsdeler etter hvert som kroppens lemmer synder?

1 liker  
Svar
Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke jeg som sier at loven er tuktemester, det er Paulus. 

Jeg er veldig glad at vi Er enige om de ni bud. At vi skal ha dem som rettesnor.

Men, det fjerde bud er også et bud på lik linje med de ni andre, skal ikke det gjelde lik linje med de andre? Hvorfor er nettopp dette unikt?

Ja jeg er enig i at vi ikke skal bruke budene lik fariseerne. De brukte loven for å rettferdiggjøre seg selv (lovgjerninger). Det gjorde Jesus for oss. Men å følge loven i lydighet er ikke det samme, det er slik jeg bruker dem. Derfor er det to sider av samme lov.

Et spørsmål. Ville du holde fredagen hellig? Hva ville det fortelle omgivelsene?

Fredag er muslimenes helligdag. (Koranen)

Lørdagen er Guds folks helligdag. (Bibelen)

Søndagen er dkks helligdag. (DKK konsil)

Den vi lyder, tjener vi. 

Joh 14, 21Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Hva er Jesu bud, spør du. Siden Jesus og Gud er ett, er vel budene også det. Guds bud er Jesu bud.

Svar på dine spørsmål

Kristi lov er ikke forbannelsens lov.

Å holde dagen Hellige er den dag du gjør for Herren uten å bli dømt av andre.

Ja det stemmer at Paulus sa dette Slik er loven blitt vår tukte mester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.Gal 3:24

Står det ikke her tydelig at loven, og dermed også formaningene, er vår tukte mester til Kristus, slik mange andre også forstår det på

For det første kan vi legge merke til at det står at loven er blitt vår tukte mester i fortid. Dette har altså skjedd. Det står ikke at loven nå er vår tukte mester til Kristus. For det andre var hensikten med loven som tukte mester at vi vi i denne sammenheng  er strengt tatt jødene skulle bli rettferdiggjort av tro. Kristne er rettferdiggjort av tro. Loven har altså utført sin hensikt på dem. De har sett sin synd og behov for en frelser. Nettopp derfor skriver Paulus i neste vers Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tukte mesteren Gal 3:25

Loven fungerer altså nå ikke lenger som en tukte mester til Kristus. Vi er nå i Kristus, og trenger derfor ikke en lov for å føre oss til Kristus. Dette ser vi også stemme med forståelsen til Galaterne 3:24-25.Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt… Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus, skulle bli gitt dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tukte mester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro Gal 3:19, 22-24.

Her ser vi tydelig at loven altså Moseloven hadde en tidsbegrenset funksjon. Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt. Loven fungerte altså bare på denne måten inntil den ætten kom som løftet gjaldt vers 19, og ikke lenger. For nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tukte mesteren vers 25. I vers 29 leser vi at vi som hører Kristus til, er den ætten som løftet gjaldt.

så når man forstår denne delen så ser man at var man under loven forbannelse så var man ikke i Kristsus. men nå er man under Kristi lov i nåden.

2 liker  
Svar
Kommentar #47

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1562 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Er enig i alt du skriver her.

Det var jo også bare jødene som fikk loven. I alle menigheter var det jøder, derfor måtte Paulus klarlegge dette med loven. Derfor er alt vi ser skrevet om loven bare til jødene.

 I Rom. 7, 1 sier jo Paulus rett ut: "Jeg taler til slike som KJENNER loven." Og det gjorde jo ikke hedningene, som aldri hadde fått den, det bekrefter jo Rom. 2, 14 (som dessverre også så feilaktig blir tolket som om vi hedninger har fått loven skrevet i våre hjerter).

3 liker  
Svar
Kommentar #48

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Et vitnesbyrd

Publisert 5 måneder siden

Så var det slik jeg fryktet. At mange bare har sett den ene siden av Guds lov. Den fordømmende. Den siden av budene som krever død. Den siden som voldte Jesu død for meg.

Den andre siden ser de ikke. Den vernende. Der budene verner oss fra å begå urettferdige gjerninger. Den siden som står som en mur mot djevelen og hans angrep på oss. Det er klart djevelen ønsker at alle skal forkaste budene, for da kan han lure oss bort fra både Gud og Kristi offergjening. “Har Gud virkelig sagt at dere skal følge budene”. Sa djevelen i kjent stil.

Jeg takker Gud for at han frelste fra lovens krav.

Og jeg takker jeg, fordi han gav meg loven til rettledning og vern.

Jeg takker Gud for Hans bud, de gir meg rettledning på veien gjennom dagen og livet. Da vet jeg når jeg begår en syndig handling og kan få lov å komme frem for han og be om tilgivelse for mine fall. Å så herlig å kjenne tilgivelsen nåde. Tenk jeg får lov til å vite meg helt syndfri, ren som min mester, i tilgivelsen øyeblikk. Jeg vet at jeg som lever i en syndig verden, i et syndig legeme, kommer til å falle i synd mot Hans bud igjen og igjen, men det vet min frelser også, takk og lov for det. Jeg er glad for at jeg kjenner Guds vilje og vet når jeg har falt. Jeg kan leve i tilgivelsens nåde hos Gud. Og derved være innlemmet i Hans folk. 

Jeg vet jeg synder, men vet også at han som kalte meg også er villig til å tilgi meg når jeg ber om det. han vet jeg er støv. Tenk hvor stort at Jesus fant nettopp meg, stanser meg og tok meg opp. Jeg elsker Gud, derfor ønsker jeg å holde Hans bud

1 liker  
Svar
Kommentar #49

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Så var det slik jeg fryktet. At mange bare har sett den ene siden av Guds lov. Den fordømmende. Den siden av budene som krever død. Den siden som voldte Jesu død for meg.

Den andre siden ser de ikke. Den vernende. Der budene verner oss fra å begå urettferdige gjerninger. Den siden som står som en mur mot djevelen og hans angrep på oss. Det er klart djevelen ønsker at alle skal forkaste budene, for da kan han lure oss bort fra både Gud og Kristi offergjening. “Har Gud virkelig sagt at dere skal følge budene”. Sa djevelen i kjent stil.

Jeg takker Gud for at han frelste fra lovens krav.

Og jeg takker jeg, fordi han gav meg loven til rettledning og vern.

Jeg takker Gud for Hans bud, de gir meg rettledning på veien gjennom dagen og livet. Da vet jeg når jeg begår en syndig handling og kan få lov å komme frem for han og be om tilgivelse for mine fall. Å så herlig å kjenne tilgivelsen nåde. Tenk jeg får lov til å vite meg helt syndfri, ren som min mester, i tilgivelsen øyeblikk. Jeg vet at jeg som lever i en syndig verden, i et syndig legeme, kommer til å falle i synd mot Hans bud igjen og igjen, men det vet min frelser også, takk og lov for det. Jeg er glad for at jeg kjenner Guds vilje og vet når jeg har falt. Jeg kan leve i tilgivelsens nåde hos Gud. Og derved være innlemmet i Hans folk. 

Jeg vet jeg synder, men vet også at han som kalte meg også er villig til å tilgi meg når jeg ber om det. han vet jeg er støv. Tenk hvor stort at Jesus fant nettopp meg, stanser meg og tok meg opp. Jeg elsker Gud, derfor ønsker jeg å holde Hans bud

Kan jeg få lov til å slutte meg til ditt vitnesbyrd og bekrefte din glede i Kristus, slik jeg selv har lært?

1 liker  
Svar
Kommentar #50

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Så gjerne, ingenting gleder meg mer. Takk til deg også.

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 7 timer siden / 164 visninger
0 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 7 timer siden / 61 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 11 timer siden / 35 visninger
0 kommentarer
Opprop til dugnad
av
Alf Gjøsund
rundt 20 timer siden / 1786 visninger
15 kommentarer
Trygt å gå i takt
av
Ingrid Vik
rundt 22 timer siden / 993 visninger
4 kommentarer
Når Norge går til krig
av
Stig Lægdene
rundt 22 timer siden / 124 visninger
1 kommentarer
Stolt av barnevernet
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 22 timer siden / 261 visninger
10 kommentarer
En barndom uten mobbing
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 22 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 7 timer siden / 164 visninger
0 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 7 timer siden / 61 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 11 timer siden / 35 visninger
0 kommentarer
Opprop til dugnad
av
Alf Gjøsund
rundt 20 timer siden / 1786 visninger
15 kommentarer
Trygt å gå i takt
av
Ingrid Vik
rundt 22 timer siden / 993 visninger
4 kommentarer
Når Norge går til krig
av
Stig Lægdene
rundt 22 timer siden / 124 visninger
1 kommentarer
Stolt av barnevernet
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 22 timer siden / 261 visninger
10 kommentarer
En barndom uten mobbing
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 22 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 4 timer siden / 1786 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 5 timer siden / 61 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 6 timer siden / 1786 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 6 timer siden / 261 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 6 timer siden / 261 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 7 timer siden / 261 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 7 timer siden / 187 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 7 timer siden / 993 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 7 timer siden / 1635 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 7 timer siden / 261 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 7 timer siden / 1786 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No-platforming
rundt 8 timer siden / 212 visninger
Les flere