Ove K Lillemoen

17

To sider av samme lov.

Jeg blir så overgitt og oppgitt av de mennesker som forkaster Guds lov og sier at det ikke er nødvendig å holde budene i vår tid. Det skremmer meg og bekymrer meg og gir meg sorg.

Publisert: 21. apr 2018

Loven, de ti bud, gitt av Gud, overlevert gjennom Moses, er Guds vilje for menneskene. Hans vilje er et evig liv for Hans rikes innbyggere. Den som bryter et av disse bud blir utestengt fra Hans rike.

Evangeliet om Jesus kjenner vi alle. Vi vet at Jesus ble Guds offerlam, Han valgte selv ut offerlammet. Jesus levde et liv som menneske under samme vilkår som oss her på jord. Han ble prøvd i alle ting på lik linje med oss. Derfor kan han også stille i vårt sted frem for Gud, ta vår straff for vår synd. Derved er lovens krav til oss oppfylt i Kristus. Den har ikke lenger makt over oss, den har fått sitt krav oppfylt, vårt skyldbrev er utslettet og regningen betalt.

Fordi Jesus oppfylte Loven er det noen som tror at den er gjort opp og avskrevet. At Loven ikke gjelder i tiden etter Kristus. Og at vi nå kun skal holde oss til kjærlighetsbudet. Til dels er jeg enig, men avskriver kjærlighetsbudet Loven? Nei! Les hva Jesus gav til svar på spørsmålet han får om hvilke bud som er størst. Er det et bud som er størst, må det også være fler.

36 Mester! hvilket bud er det største i loven?
37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Men, avskriver dette Budene da? Nei, det legger til at vi også skal holde dem i kjærlighet til ham som gav oss dem. Skal vi altså både elske og frykte? Ja vi skal både frykte og elske Ham som kjøpte oss fri. Slik at vi ikke igjen stiller oss inn under Loven og får nye krav over oss.

La oss ta dette med kjærlighet ned på et plan som er enklere å forholde seg til, kjærlighet mellom to mennesker. Om du elsker et menneske ønsker du å gjøre det beste for dette. Oppfylle dets ønsker, vise med handlinger at du elsker det, sette deg selv til side for at dette menneske skal få sin vilje og sine ønsker oppfylt. Du vet at du får kjærlighet tilbake fra den du elsker. Jeg utdyper ikke dette videre, du vet like godt som jeg hva kjærlighet innebærer.

Med hjertet elsker vi, med handling viser vi kjærlighet til den vi elsker. Men våre handlinger må stå i forhold til dens ønsker som vi vil vise kjærlighet. Du gir ikke din elskede en plast ring til fingeren dersom du vet at hun ønsker et halskjede av gull, gjør du vel? Du ønsker å gi en kjærlighetsgave som oppfyller hennes ønske. Derfor er det viktig å kjenne til hva og hvordan din elskede er.

Samme gjelder for vårt kjærlighetsforhold til Gud. Av et helt hjerte og all vår sjel og all vår hu skal vi elske. For å vise vår kjærlighet til Ham er det viktig å også kjenne Ham, på samme måte som vår jordiske elskede. Kjenne hans vilje og ønsker. Hva er det Han ønsker? Hva er det Han setter pris på. Han gav oss Budene for å vise oss sin vilje. Disse ti bud har to sider ved seg. Den ene siden er, “ den som holder dem, skal leve ved dem,”. Ingen holder dem, så intet menneske får liv ved dem. De frembringer bare Guds vrede. Denne side av loven ordnet Gud opp i ved å legge skylda på Jesus. Evangeliet kjenner vi, så jeg gjentar ikke det.

Den andre siden er, . 2,Mos, 5 Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom framfor alle folk; for hele jorden hører mig til. 6 Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk.  

Velsignelse for den som er lydig, er det vi får igjen i kjærlighetsforholdet med Gud. Rom,8, 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt

La oss se på Hans bud.

Det første bud.

2,Mos, 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Hvorfor det? Tenk igjen på det menneskelige plan. Vil du elske en som har en på si?

Det andre bud.

4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Ville du like om din kjære hadde bilde av en annen på nattbordet?

Det tredje bud.

7 Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; du vil ikke gjøre narr av den du elsker.

Det fjerde bud.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Dersom din elskede tar en fridag, ville ikke det være naturlig at du også tok fri den samme dagen slik at dere kunne nyte dagen sammen? Her tilbyr Gud samvær med de som Han elsker, de som elsker Ham.

Det femte bud.

12 Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.
13 Du skal ikke slå ihjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din næste.
17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din neste til.

(Disse bud er fra 2, Mosebok 20. Bruk denne versjonen å vise Gud din kjærlighet ut fra. Ikke den som de antikristelige har endret.)

Jeg tok like så godt med de seks siste budene for de handler alle om min neste. Det er Guds vilje at vi også skal elske vår neste, det ærer Ham det også. 1Joh,5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Så har jeg ramset opp Guds vilje, hvor Han sier hva hans ønsker er, hva han setter pris på. Om det er det samme som hans krav til menneskene, så lover han velsignelse og rike gaver til dem som elsker ham, og til slutt frelse og evig liv. 1Joh,5, 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Om noen skulle finne på å tro at det er enklere å holde kjærlighetens lov, vil de fort erfare det samme som jeg, at det er enda vanskeligere. En du elsker vil du ikke såre. Da kommer anger for avvisning, frykt for at den du elsker blir lei seg, og så videre. Ja, du vet alt dette like godt som jeg når det gjelder jordisk kjærlighet. Men vår kjærlighet er av jordisk kvalitet, også vår kjærlighet til Gud.

Det både du og jeg ønsker er et forhold som gir trygghet og gode følelser. Som gir frihet, trygghet og glede.

1 Joh, 3, 21 I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22 og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag. 23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss. 24 Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Så gjerne, ingenting gleder meg mer. Takk til deg også.

Takk for din innsikt og at du er villig til å dele:-)

Kommentar #52

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

 

Det er SYNDEN som krever død, enten vi er troende eller ikke. Arvesynden fra Adam. Synden er grunnen til at vi alle må dø, ikke loven, som du skriver.

 

Paulus sa: "Vi er IKKE under loven, vi er under nåden."

Dette sier han i Rom. kap. 8.

I kap. 7, 1 sier han: "Jeg taler til slike som KJENNER loven." 

Vi hedninger kjente ikke loven, for vi har aldri fått den:

 

Rom. 2, 14: "For når hedninger, som IKKE HAR loven...."

Salme 147, 19-20: "Han kunngjorde for JAKOB sitt ord, for ISRAEL sine bud og sine lover.

Slik har han IKKE gjort mot noe HEDNINGEFOLK, hans lover KJENNER DE IKKE. HALLELUJA!" Jmf Rom. 2, 14.

Det samme står i 2. Mos. 19, 3: Gud sa til Moses: "Så skal du si til JAKOBS HUS og kunngjøre for ISRAELS BARN...." (det samme som Salme 147).

 

Hvordan forklarer du alt dette da?

 

 

1 liker  
Kommentar #53

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvordan forklarer du alt dette da?

Legitime spørsmål, men de legger for dagen at du kun ser den straffende siden av loven, men jeg skal prøve etter beste evne å besvare.

Det er SYNDEN som krever død, enten vi er troende eller ikke. Arvesynden fra Adam. Synden er grunnen til at vi alle må dø, ikke loven, som du skriver.
Riktig, men loven betegner
synden

Uten loven kan ikke synden pekes på, defineres. Synd er ikke noe abstrakt, det er fakta, betegnet av budene.

 Paulus sa: "Vi er IKKE under loven, vi er under nåden."
Ja, den som er under loven er den som loven krever straffet. Derfor er vi kjøp fri fra lovens rettferdige krav.

Dette sier han i Rom. kap. 8.
I kap. 7, 1 sier han: "Jeg taler til slike som KJENNER loven."
Vi hedninger kjente ikke loven, for vi har aldri fått den:

Joda, vi fikk den vi også på et senere tidspunkt. Jeg kjenner den i alle fall.
Rom. 2, 14: "For når hedninger, som IKKE HAR loven...."

Jo det skal jeg forklare deg, resten av verset og neste. Noe som kalles samvittighet som er innlagt i alle mennesker fra skapelsen av. 

Salme 147, 19-20: "Han kunngjorde for JAKOB sitt ord, for ISRAEL sine bud og sine lover.
Slik har han IKKE gjort mot noe HEDNINGEFOLK, hans lover KJENNER DE IKKE. HALLELUJA!" Jmf Rom. 2, 14.
Ja det stemmer. Så blir vi innlemmet med dem (Israel) ved troen. Les Paulus.

Det samme står i 2. Mos. 19, 3: Gud sa til Moses: "Så skal du si til JAKOBS HUS og kunngjøre for ISRAELS BARN...." (det samme som Salme 147).
Men nå kjenner vi dem, om ikke så står budene gjengitt etter Moses i 2, Mos,2.
Hjalp det noe?
Vil anbefale at du leser Romerbrevet en gang til nøye

 

2 liker  
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Paulus fortellinger er dobbeltsidige i sin forståelse

Publisert over 2 år siden

Jeg tror at man ofte kan komme til tekster som behandler informasjon om åndeligheten i Guds Ånd. Dette er noe en ikke kan tillegge denne verden.

(Refr.2.Tess.2.2 Paulus: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.)

Som en kan se sikter åndsbudskap til Herrens dag. Paulus er allsidig og forklarer om livet både i det syndige mennesket, og i det åndelige og en må være varsom med å ikke misforstå Paulus i Rom.8., hvor han i hele kapittelet veksler mellom livet i kjøtt og blod og livet i ånden. Når Paulus sier at en ikke er under loven, men under nåden - da snakker han om det åndelige (himmelske). Men den samme Paulus har også nevnt at man stadfester loven ved troen, og med det mener han det som tilhører det jordiske tankegods?

For hvis man leser Rom.7., så har Paulus et helt annet syn på åndelighet og Guds lov, og beskriver hvor nedtynget han er av synden, og viser her til den menneskelige delen (kjøtt og blod i Rom.8.)   

Rom.7.8f: Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død. - (Altså lever man i synd, lever man også under loven etter at den har kommet som et tillegg pga lovbrudd. Gal.3.19)

Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. For synden brukte budet til å bedra og drepe meg.

Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. 

Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.

Det er forskjellene mellom Paulus fortellinger jeg ber om å ta hensyn til å prøve å forstå, for Paulus snakker ikke bare om det jordiske, men også om det himmelske, og her er det mange som ikke forstår at Paulus har våpen som ikke er fra mennesker og kan stå klar å straffe enhver ulydighet til full lydighet og legge tankebygninger i grus i 2.Kor.10.3-6.

1 liker  
Kommentar #55

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Den andre siden ser de ikke. Den vernende. Der budene verner oss fra å begå urettferdige gjerninger. Den siden som står som en mur mot djevelen og hans angrep på oss. Det er klart djevelen ønsker at alle skal forkaste budene, for da kan han lure oss bort fra både Gud og Kristi offergjening. “Har Gud virkelig sagt at dere skal følge budene”. Sa djevelen i kjent stil.

Jeg takker Gud for at han frelste fra lovens krav.

Og jeg takker jeg, fordi han gav meg loven til rettledning og vern.

Jeg takker Gud for Hans bud, de gir meg rettledning på veien gjennom dagen og livet. Da vet jeg når jeg begår en syndig handling og kan få lov å komme frem for han og be om tilgivelse for mine fall. Å så herlig å kjenne tilgivelsen nåde. Tenk jeg får lov til å vite meg helt syndfri, ren som min mester, i tilgivelsen øyeblikk. Jeg vet at jeg som lever i en syndig verden, i et syndig legeme, kommer til å falle i synd mot Hans bud igjen og igjen, men det vet min frelser også, takk og lov for det. Jeg er glad for at jeg kjenner Guds vilje og vet når jeg har falt. Jeg kan leve i tilgivelsens nåde hos Gud. Og derved være innlemmet i Hans folk. 

Jeg vet jeg synder, men vet også at han som kalte meg også er villig til å tilgi meg når jeg ber om det. han vet jeg er støv. Tenk hvor stort at Jesus fant nettopp meg, stanser meg og tok meg opp. Jeg elsker Gud, derfor ønsker jeg å holde Hans bud

Ja vi er enige i mye Ove, og budene er en del av vårt liv,og jeg har ingen problemer med å se dette. Vår uenighet grunner gjerne på hvilken dag, hvile dagen skal holdes hellig. Slik jeg ser det så er vår frihet i Kristus en del av vår hvile dag og da kommer det ikke an på om man holder den på lørdag eller søndag, og har man mulighet for å holde den på torsdag så betyr det ikke så mye, bare man gjør dette for Herren så tror jeg at det ikke har noe å si for vår Gud hvilken dag vi feire. og hvilket bud bryter man hvis man velger en annen dag for å hvile, så lenge den dagen gjøres for Gud?  er man ulydige hvis man velger en annen dag en lørdag?  så jeg tror vi er enige på de viktigste tingene Ove.

1 liker  
Kommentar #56

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Felles Oliventre og helhetlig Sozo

Publisert over 2 år siden

1) Menneskene/verden er kollektivt forløst av nåde.
Fra pakten med "denne verdens fyrste"/ tidligere Lucifer, et livsvesen - en tidligere kjerub som vandret på "de glødende stener" i Guds hjerte.

2) Mennesket er individuelt påny født; av hjertet. Konkret - symbolsk.
Gjennom at vi aksepterer Guds lov/ rettsaken i Jerusalem/ straffen på Golgata.
At vi omvender oss og - som Jesus - lar oss døpe til den lov Johannes forkynte om og døpte til i Jordan elva.

Kristendommen blir forvrengt dersom mennesker tror at de kommer til himmelen kun ved å tro at Jesus finnes.  Det er tilslutning ved identifikasjon som er nøkkkelen til den åndelige prosess i hjertet. Samt erfaring av sozo: Helhetlig frelse til ånd, sjel og kropp.

Denne debatten viser bare hvorfor Gud i Tidens Fylde har ført Israel tilbake til sitt land:  Verden trenger å se og erfare landet der Gud ga sin lov.  Og de trenger oss - og sin jødiske Messias og store sønn.  - Representert gjenkjennelig.

Vi er og har en todelt funksjon:  
1) Israel representerer den venstresidige delen av hjertets funksjon:
- utpumping av lovens gave. Instruksjonene.  Oppdragelsesrådene til beskyttelse og gode livsrammer for å unngå uendelige tabber og skader på seg selv og andre.
2) Dernest representerer Jesus/ Yeshua det tilbakeførende venøse blodomløpet som tar med seg avfallsstoffer/ C02, - reoksygeneres ved Ånden - og pumper blodet tilbake til venstre hjertehalvdel.  

To uløselige sider av samme sak.
Som to trær som forsyner oliventreet med olje, slik omtalt og profetert i GT.
Mye misforståelser kan oppstå dersom vi ikke er forankret i fundamentet vårt:  Israel og vår historiske arv gjennom det jødiske folk; det folk vi er innpodet sammen med. Det oliventre vi også er blitt grener på.

1 liker  
Kommentar #57

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Nå er vel alle her på denne tråden enige om at vi er frelst av bare nåde, slik jeg forstår det. Denne STILLING overfor Gud kan vi ikke miste uten vi faller fra i troen, slik jeg ser det.

Det debatten her går på, er om vi i vår VANDRING HER PÅ JORD som frelste sjeler, skal følge loven eller ikke, om det er loven vi skal være lydige mot og at det å være frelst "forplikter" oss til å følge loven.

Det Paulus advarer sterkt imot, særlig i Galaterbrevet, er jo de messiastroende JØDER som var en del av menighetene og forlangte OMSKJÆRING på kjødet, for de skyldte da å holde HELE loven, skriver han. 

Personlig har jeg ikke møtt en eneste kristen som mener at budene er gyldige for oss ennå, som mener vi bør omskjæres på kjødet.

Å ha dette klart for seg tror jeg er viktig i debatten.

Det vi rett og slett er uenige om, er om loven ennå er gyldige for oss hedninger

For å få svar på det, hjelper det lite hva vi selv TROR om dette, mener jeg. Vi må se på hva Guds ord sier om dette, og ikke noe annet. Det er den eneste sannhet vi kan forholde oss til. 

Jeg kjenner INGEN som mener at loven ikke er gyldige for oss nå, som mener det er greit å gjøre mot budene. Jeg kjenner heller ingen av samme kategori som mener det er greit å synde. Dette er etter mitt syn en avsporing, det er ikke det debatten dreier seg om. 

Jeg registrerer at når jeg spør deg når tid vi fikk loven, så svarer du med at vi fikk den på et senere tidspunkt, du sier ikke når tid, du viser heller ikke til noe bibelord som sier dette. 

Du skriver at vi ble "innlemmet med Israel ved troen. Les Paulus", dermed oppfatter deg da slik at du mener at loven er gyldige for oss også, jeg antar du da sikter til Ef. 2. Men det står IKKE der at vi er "innlemmet med Israel", det har jeg heller ikke sett Paulus har skrevet noen andre steder heller. Du viser heller ikke her til noe bibelord.

I innledningen av din kommentar skriver du at jeg "legger for dagen den straffende siden ved loven". Da tillegger du meg noe som ikke er sant og som jeg ALDRI har skrevet, og IKKE noen av de bibelsitatene jeg ga deg handler om straff. Dette mener jeg blir en avsporing.

Du ber meg også lese Romerbrevet nøye. Ja, jeg er svært nøye når jeg leser, mener jeg. Men Romerbrevet må vi også se i lys av mye av det Jesus og apostlene sa også, ikke minst i lys av at Paulus er "hedningenes apostel." Gjør vi ikke det, så hjelper det lite å lese Romerbrevet, mener jeg. 

Mitt inntrykk er, du må gjerne korrigere meg på det, er at du står for en erstatningsteologi, slik DnK gjør. En slik teologi er etter mitt syn ikke rett. Jeg mener en slik teologi ikke gjør det mulig for oss å forstå verken de 4 evangeliene og Paulus. 

Paulus vil også at vi skal være lydige, vi har fått Den Hellige Ånd (ikke vi selv) til å rettlede oss, det er Guds nåde (ikke vi selv) som oppdrar oss (Tit,2, 11 ff) og det er Gud selv  (ikke vi selv) som virker og vil i oss (Fil 2, 13) til å være lydige, ikke mot loven, men mot Jesus Kristus, han som frelste oss bare av nåde.

I tillegg har vi alle formaningen til Paulus. Noen hevder at de avspeiler budene, ja, det er rett. Men de tar opp også mer enn det som står i budene. Og de er ikke bud, men formaninger.

Ut fra alt jeg har skrevet, mener jeg det ikke er riktig å debattere "lovens to sider", jeg har aldri lest noe om dette i Guds ord.

Jeg håper du får se dette.

 

1 liker  
Kommentar #58

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Erstatningsteori går ut på at de kristne overtar, erstatter, Israel som Guds folk. Dette hevder jeg ikke. Jeg tror det heller ikke. Men i følge Paulus ord i Rom. 11, 17 Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme,
18 da ros dig ikke mot grenene! men hvis du roser dig, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig.
19 Du vil da si: Grenene blev avbrutt forat jeg skulde bli innpodet.
20 Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!
21 for sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare dig.
22 Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget.
23 Men hine skal også bli innpodet, såfremt de ikke holder ved i sin vantro; for Gud er mektig til å innpode dem igjen.
24 For blev du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til.

Jeg mener som Paulus at vi som tok imot Ham fikk del i Guds folks løfter og lover, g er blitt innlemmet i Guds folk.

Loven ugyldig.

Leser du litt på denne tråden og også andre tråder er det mange som mener at vi er kjøpt fri fra loven, og at vi ikke behøver å bry oss om den.

Vi fikk loven da vi ble innlemmet i Guds folk. Gud og hans bud og løfter var ukjente for hendingene inntil de hørte om Ham. Da fikk hedningene loven.

Når det gjelder omskjærelse så står det ikke noe om det i budene. Derimot krever Gud omskjærelse på hjertet. Rom, 2 ,28 For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; 29 men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

Lydighet mot Kristus = lydighet til budene.

Joh 14, 15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Det står ikke ordrett “to sider av loven” ,men både du og jeg vet at budene har en dømmende side som vil straffe den som bryter dem, og en side som bevarer og verner den som holder dem.

Og, jeg beklager anklagen mot deg. Nå har du vist at du kjenner begge sidene.

Ove

Kommentar #59

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
. Slik jeg ser det så er vår frihet i Kristus en del av vår hvile dag og da kommer det ikke an på om man holder den på lørdag eller søndag,

Ja, det er bra at vi er enige i det meste. Det er et godt utgangspunkt for videre disputt.

Når det gjelder vår frihet i Kristus tror jeg det er friheten fra de krav budene hadde på oss som er vår frihet. Han kjøpte oss fri. Derfor er vår frihet i Kristus. 

Når det gjelder Sabbaten så er jo den et bud på lik linje med de norske andre. Er det rett å forandre på ett bud og være strenge på resten? For det fjerde bud legger vekt på at det var sabbaten Gud helliget. 

Kommentar #60

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.

Ja, det er viktig å forstå at vi mennesker består av både ånd og legeme. Paulus forklarer dette veldig godt. En stadig kamp foregår i vårt indre, kampen mellom kjød og ånd. Jeg liker den måten Paulus skiller mellom legeme og kjød. Legemet er kroppen, mens kjødet er våre menneskelige tanker og lyster.

Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Kjød/menneske

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er viktig å forstå at vi mennesker består av både ånd og legeme. Paulus forklarer dette veldig godt. En stadig kamp foregår i vårt indre, kampen mellom kjød og ånd. Jeg liker den måten Paulus skiller mellom legeme og kjød. Legemet er kroppen, mens kjødet er våre menneskelige tanker og lyster.

Her tror jeg du har misforstått både meg og Paulus - legemet og kjød (kjøtt og blod) er samme betydning som en jordisk kropp. Du blander bare sammen forskjellige oversettelser. Bibelen 1930 bruker kjød i stedet for menneske.

Eksempel 1.Mos.6.12: Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet; for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. (1930) 

Nyere oversettelser: Gud så på jorden, og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden, førte til ødeleggelse.

Det samme gjelder for NT, Joh.6.56: Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.

Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.

Når det så gjelder Rom.8.4: Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil.

Så er det helt klart ikke en forståelse om kropp/legeme (kjøtt) og ånd i samme legeme det skrives om her. Ånden her er en annen skrivemåte for Gud, og bruker man Gud i stedet for Ånd, så blir teksten i Rom.8.4 (og resten av kapitlet i den sammenstillingen) lydende slik:

Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Gud vil.

v9: Men det er ikke kjøttet (legemet) som har makten over dere, det er Ånden (Gud) – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.

Det var dette jeg mente en ikke skal se bort i fra! Meningen blir noe helt annet.

1 liker  
Kommentar #62

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Autokorrekturfeil

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Sabbaten så er jo den et bud på lik linje med de norske andre.

Beklager manglende korr. lesing. Det skal selvfølgelig være:

Når det gjelder Sabbaten så er jo den et bud på lik linje med de ni andre.

Kommentar #63

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen 1930 bruker kjød i stedet for menneske

1930 utgaven bruker både kjød og legeme. Det er ikke samme mening. I allefall ser jeg forskjellen.

Kommentar #64

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja da er vi vel enige. Vi holder hviledagen men på forskjelige dager. da gjør man det for Herren:) og det er det vi kaller friheten i Kristus

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Ok...

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
1930 utgaven bruker både kjød og legeme. Det er ikke samme mening. I allefall ser jeg forskjellen.

Her er noen forklaringer på ordet kjød. Som du kan se er kjød og legeme det samme. Forgjengelighet er også brukt om det jordiske legemet som dør. 

https://itro.no/ilivet/σαρξ-kjodkjottkropp/  ):

Det er ikke alltid like greit å finne ett ord på norsk som har helt den samme betydningen som ordet hadde på gresk. Ett eksempel er bibelens bruk av ordet kjød eller kjøtt (σαρξ på gresk). Måten dette ordet blir brukt kan virke litt merkelig for oss, nettopp fordi vi ikke bruker ordet på helt samme måte.

Ordet kjød/kjøtt kommer av det greske ordet Sarks (σαρξ) og under her kan du se fem forklaringer på hva ordet betyr, med et bibelvers på hvert punkt som eksempel. I tillegg kan du se hvordan de to vanligste bibeloversettelsene har valgt å oversette verset. Oversettelsene er Norsk Bibel 88 (NB) og Bibelselskapets NT 05.
Sarks/ σαρξ

1. Materialet som dekker bena til et menneske eller en dyrekropp: Kroppen (Rom 2, 28)
NB: Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet
NT05: …og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen

2. Den fysiske kroppen som fungerende enhet , kropp, fysisk kropp (Gal 4, 13)
NB: …på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg…
NT05: …på grunn av en sykdom jeg…

3. En som er eller blir et fysisk vesen, levende vesen med kjøtt (Luk 3, 6)
NB: Og alt kjød skal se Guds frelse
NT 05: Og alle mennesker skal se Guds frelse

4. Menneskelig/ slekts forbindelse, menneskelig natur (Rom 4, 1)
NB: Abraham vår far etter kjødet
NT 05: Abraham vårstamfar

5. Den utvendige siden av livet (1. Kor 1, 26)
NB: …vise etter kjødet
NT 05: …vise etter menneskelige mål
Sarks betyr altså kjød/ kjøtt, men det ikke alltid er like greit å bare oversette det direkte. Det har flere nyanser, og det er ikke alltid naturlig å skrive kjøtt i det hele tatt (se eks nr 3). Det er et krevende arbeid å oversette Bibelen.

For de interesserte
I de fem punktene her kan du se to forskjellige måter å oversette Bibelen på: Konkordant (Norsk Bibel) og idiomatisk (NT 05). Den konkordante oversetter sarks meget konsekvent til kjød, mens NT 05 prøver å forstå hvilken betydning kjød har i den settingen det står i.

Kommentar #66

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Guds frelsesplan og løfter

Publisert over 2 år siden

Gud har tydeligvis en helt annen frelsesplan for jødene enn oss hedninger. 

Han har også gitt jødene helt andre løfter enn til oss hedninger, og paktene har han bare inngått med jødene (se Rom. 9), og det er ikke endret.

Vi hedninger er blitt Jesu Kristi medarvinger og lemmer på hans kropp, hvor han er hodet. Det gjelder også alle troende jøder. 

Men jødene er fortsatt under loven, og loven er fortsatt en tuktemester til Kristus for dem. Lovens endemål for dem er Kristus, sier Paulus. Dette vil bli oppfylt for jødene når Jesus setter sine føtter på Sions berg igjen, da skal HELE Israel bli frelst.

Vi hedninger har heller ikke fått del i loven, det finnes ikke bibelsk belegg for å påstå det. 

Paulus forkynner et annet evangelium for Israels barn. Han sa han ikke var kommet for noen andre enn det falne får av Israels hus. Vi er ikke Israels hus.

Jødene spurte Jesu når tid han ville komme for å opprette "riket for Israel." Jesus svarte at det visse bare Faderen. At "riket for Israel" skal være det samme som "Guds rike", er jo helt umulig, for Jesus sa jo at Guds rike var INNI dem, så det riket var jo allerede kommet og opprettet.  Men "riket for Israel" kan ikke være INNI noen. Det har heller ikke blitt opprettet.

Jesus bekreftet jo at "riket for Israel" skal bli opprettet, når tid vet bare Faderen.

I GT har Israel løfter om et jordiske Fredsrike. Dette riket har ennå ikke blitt opprettet. Der skal all nød og elendighet ikke være mer. Noen kaller det 1000-årsriket. Der skal Jesus herske med "jernstav", loven skal innføres, og Guds Ånd skal utgytes over alt kjød så alle holder loven og budene, loven skal skrives i deres hjerter slik at INGEN, verken små eller store trenger å bli opplært. Dette er ennå ikke oppfylt. Vi hedninger har ikke fått loven innskrevet i våre hjerter, det står ingen steder i Guds ord. 

Paulus skriver at "vårt heimland er himmelen", og han sier "vi er satt i himmelen med ham". Dette sier Jesus aldri. Han taler om de som skal arve jorden, Paulus nevner det også i Romerbrevet, at Abrahams barn skal arve verden. Men frelsen er den samme for oss alle. Det er ingen motsetning mellom det Jesus forkynner og det Paulus, "hedningenes apostel" forkynner, men Jesus taler til "Israels falne får" og forbyr dem endatil å gå til hedningene, ja, han lærere dem også en bønn bare de skal be, og ikke hedningene. Samtidig er også mye av det Jesus forkynner ment til alle mennesker.

I det lovende rikte til Israel skal jødene være prester på jord og evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, der vi misjonsbefalingen komme til sin fulle rett. Dette har ikke skjedd ennå

Får man ikke sett dette, kan vi heller ikke se Guds frelsesplan. Da blir alt en blanding, og Guds ord blir bare til forvirring. Men det var vel ikke hans hensikt?

Paulus er "hedningenes apostel", Jesus kom for "Israels falne får" og som et sonoffer for all verden synd. 


1 liker  
Kommentar #67

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er de jøder som fortsatt er under loven og har loven som sin tuktemester til Kristus, og som ennå ikke er frelst i troen på ham, som skal få oppfylt løftet om Fredsriket og opprettelsen av det her på jord. Derfor sier Paulus at loven er hellig og god, for dem. Han hadde stor omsorg for jødene.

Etter Fredsriket kommer en ny himmel og en ny jord for alle, hvor død ikke er mer.

Dette er det svært mange i vårt eget land som er enige om, og dette er det etter mitt syn fullt belegg for ut i fra Bibelen, og ikke noe vi bare tror. Etter mitt syn er det bare dette som kan gi klarhet i Guds ord, også angående loven.

1 liker  
Kommentar #68

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Rettelse i kommentar 66

Publisert over 2 år siden

I min kommentar 66 skrev jeg at "Paulus forkynner et annet evangelium for Israels barn." Det skal selvsagt stå Jesus, og ikke Paulus.

Kommentar #69

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Ingen særstillng for noen blandet Guds folk

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Gud har tydeligvis en helt annen frelsesplan for jødene enn oss hedninger. 

Kjære venn, Gud gjør ikke forskjell på folk. Jøde og greker er likestilt overfor Gud. Det blir kun to grupper ved endens tid, de rettferdige i Kristus, og de urettferdige. Og i himmelen blir det bare de som er frelst ved forløsningen i Kristus Jesus. For vi er alle Guds folk, Israel. Vi er innpodet i Guds folk ved troen, vi stiller på lik linje med dem, eller de med oss. Jordiske jøder er ikke i noen særstilling i frelsesverket, unntatt at Jesus kom fra dem. Det er kun en vei til frelse for mennesker, uten unntak, Jesus Kristus.

Den eneste særstilling de jordiske jødene har, er at Guds ord ble betrodd dem. De skulle bringe Guds ord fremover i tid som, et demonstrasjonsfolk, inntil Messias.

Guds budskap til dem er også til oss, og Hans løfter til dem er også til oss.

Kommentar #70

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Guds budskap er det samme for alle, det finnes ikke noe blandet Guds folk

Publisert over 2 år siden

Budskapet som gjelder oss alle forkynte Jesus også: "Din TRO har frelst deg."

Det var dette Peter hadde fått åpenbart da han sa på apostelmøtet i Jerusalem: "Gud gjør ikke forskjell på folk." "Gud frelser oss (jøder) på samme måte som dem (hedningene)."

Dette fikk røveren på korset erfare. Betingelsesløst UTEN krav ble han frelst. Hans gode gjerning var at han TRODDE Kristus. i TROEN ble han "HANS VERK skapt til gode gjerninger" Disse gode gjerninger får han fullt ut erfare og gjøre i det himmelske riket hvor han en gang skal få leve i Guds nærvær og hans evige herlighet. Det samme vil de frelste jøder få, Gud gjør ingen forskjell,  men Gud holder sine løfter til dem. Ved deres fall får vi hedninger del i frelsen inntil hedningens fylde. Det er vi som forvalter Guds ord i dag. Når enden er nær skal jødene bli frelst og skal de få sitt Fredsrike opprettet, da skal de overta forvaltningen av Guds ord for ALLE folkeslag. Ennå er ca 20% av profetiene om jødene ikke oppfylt. Slike profetier finnes ikke om oss hedninger. Tiden er nær.

Vi er frelst uten betingelser, og i Kristus får vi vandre i all hans herliggjørelse av oss her på jord, også uten betingelser.Vil vi herliggjøre oss selv gjør vi oss lik Gud.  I Kristus er vi alle fri, i ham har vi fred og hvile, i ham har vi all legedom og åndelig velsignelse. Jødene satte, og setter fremdeles, all sin lit til loven, det ble og blir deres fall inn til hedningenes fylde.  Da Gud hadde gitt dem loven, sa han at han hadde gitt dem den for å sette dem på prøve. De som stolte på loven og ville være lydige mot den, og ikke sette all sin lit til Gud, besto ikke prøven. Gud gjør ingen forskjell på folk. I Kristus er vi alle de helliges medborgere og hans husfolk.

"Får JEG (Kristus) sette dere fri, blir dere VIRKELIG FRI." Det samme budskapet har Paulus.

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere