Fred Winther Holt

22    75

NRK formidlet falske nyheter om folkemordet i Rwanda

Den kanadiske journalisten Judi Rever kom nylig ut med en bok hvor hun tar et kraftig oppgjør med den offisielle historiefortellingen om folkemordet i Rwanda i 1994. Her har Nrk mye å lære.

Publisert: 20. apr 2018 / 531 visninger.

Judi Revers bok «In PRAISE of BLOOD. The CRIMES of the RWANDAN PATRIOTIC FRONT» bygger på solid dokumentasjon; intervjuer som forfatteren selv har gjort og vitneforklaringer som er lekket fra den Internasjonale Straffedomstolen for Rwanda, ICTR. Boken tar opp forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), under kommando av Rwandas nåværende president Paul Kagame.

Journalisten karakteriserer RPFs forbrytelser mot hutubefolkningen som folkemord. Samtidig erkjenner hun at hutuer begikk folkemord mot tutsier i 1994.   

Den belgiske professor Filip Reyntjens har tidligere hevdet at RPF begikk krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Etter at han har lest Judi Revers bok, hevder han at det nå er ugjenndrivelig dokumentert at også Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Judi Rever innhentet mange vitnefortellinger fra tidligere soldater og offiserer i Kagames hær. De har fortalt at de mobile enheter bak den militære fronten til RPF, begikk omfattende massakre av hutuer. Kagames kommando-soldater, som kaltes «teknikere», hjalp også til med å drepe tutsier. Dette skjedde gjennom infiltrasjon i hutu-militsen Interahamwe.

Det internasjonale samfunn har kun tatt oppgjør med folkemordet mot tutsier. Kagame har lykkes i å undertrykke sannheten om at hans egne styrker faktisk begikk folkemord mot hutubefolkningen. Dette har preget mediedekningen  i Norge.

NRK har formidlet falske nyheter om folkemordet i Rwanda

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at NRKs formidling av informasjon rundt folkemordet i Rwanda er befengt med alvorlige feil. Jeg vil her trekke frem to eksempler.

I 2009 var det gått 15 år siden folkemordet mot tutsier i Rwanda. I den anledning brakte NRK en reportasje i Søndagsrevyen 21.06.2009. I reporters sluttkommentar ble det uttalt følgende: «Og det var til slutt han som i dag er Rwandas president, Paul Kagame, som fikk stanset folkemordet da han rykket inn i Rwanda sammen med sin Tutsi-hær som hadde levd i eksil i nabolandet Uganda.»

Uttalelsen gir inntrykk av at Paul Kagame rykket inn i Rwanda under folkemordet, i den hensikt å stanse det. Det er ikke sant. Kagames hær invaderte Rwanda og gikk til krig mot landet 01.10.1990, altså flere år før folkemordet. Det var Kagames soldater som gjennomførte terroranslaget mot Rwandas president Juvénal Habyarimana 6. april 1994, hendelsen som utløste folkemordet og samtidig ga Kagame påskudd for å gjenoppta krigen. Han vant krigen og sikret seg eneveldig makt i landet. Samtidig begikk RPF krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og også folkemord mot hutuer.

Et annet eksempel henter jeg fra programmet Urix 31.05.2012. Programleder Christian Borch forteller innledningsvis: «Det begynte 6. april 1994. Etter hundre dager var det over. Da var innpå en million mennesker regelrett slaktet ned. To ytterliggående hutuorganisasjoner sto bak. De ville utrydde alle fra folkegruppen tutsi pluss moderate hutuer.»

Dette kan i dag oppfattes som en falsk historiebeskrivelse som NRK burde holdt seg for god til å formidle. Det kan forstås at man ikke klarte å gjennomskue Kagames løgner de aller første årene etter 1994, men tiden er for lengst kommet for å rette det opp, jfr BBCs dokumentar Rwanda’s Untold Story som kom 01.10.2014.  

Tid til å minnes

Det er tid til å minnes alle ofre, uavhengig av hvem gjerningsmennene var.

I Norge har vi frihet til å uttale noe så selvfølgelig som dette. Slik er det ikke i Rwanda under Kagame-regimet, dessverre.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  858 kommentarer

Fake News ?

Publisert 6 måneder siden
Fred Winther Holt. Gå til den siterte teksten.

NRK har formidlet falske nyheter om folkemordet i Rwanda

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at NRKs formidling av informasjon rundt folkemordet i Rwanda er befengt med alvorlige feil. Jeg vil her trekke frem to eksempler.

I 2009 var det gått 15 år siden folkemordet mot tutsier i Rwanda. I den anledning brakte NRK en reportasje i Søndagsrevyen 21.06.2009. I reporters sluttkommentar ble det uttalt følgende: «Og det var til slutt han som i dag er Rwandas president, Paul Kagame, som fikk stanset folkemordet da han rykket inn i Rwanda sammen med sin Tutsi-hær som hadde levd i eksil i nabolandet Uganda.»

Nu er det imidlertid slik at NRK kan konsultere seg selv om uriktige nyheter.

 NRK , Dagbladet og VG har dannet en overbevisende faktafremmende klubb som skal avsløre useriøse nyhetsformidlere som sprer uriktige nyheter.

Her er hele bruksanvisningen så man vet hvor man kan henvende seg dersom man ønsker de helt riktige nyhetene : Tjenesten heter følgelig "Faktisk".

 https://www.nrk.no/nyheter/dagbladet_-vg-og-nrk-samarbeider-1.13438337

Huh ? 

Svar
Kommentar #2

Evariste Nshimiyimana

0 innlegg  15 kommentarer

Til til å minne alle ofre, uavhengig av hvem gjerningsmennene var

Publisert 6 måneder siden

Det er viktig å minne alle uansett av hvem gjerningsmennene var for å kunne bygge fellesskap.  I masteroppgave skrevet av Atle  Reiersen fra Tromsø som heter  " En studie av det nye Rwanda sitt forsøk på å bygge et fellesskap "  kommer det fram denne konklusjon:  Rwanda har bygget sin fred på sikkerhet, økonomisk utvikling og stasbygging , men uten demokrati. Det er en undertrykkende fred. Han har funnet at statsideologi manipulerer historien. Han har funnet i sin undersøkelse at over hunde tusen hutuer  ble drept under folkemord.  Han tenker at løsningen for Rwanda er en sterkere vektlegging på åpenhet og demokratiske verdier og institusjoner som veien videre til fred. 

Når det gjelder minneseremoniene, er det en lang vei å gå slik det er lagt opp i dag. Dagens regime mangler totalt muligheten til å skape et genuint fellesskap.  Staten må åpne muligheten til gi en verdig håndtering for alle rwandere som har mistet sine under folkemordet i 1994. Det vil være viktig bidrag til fred og forsoning og for mulighetene til å bygge en felles og forent nasjon.  

Les mer info her:

 

Svar
Kommentar #3

Fred Winther Holt

22 innlegg  75 kommentarer

NRK burde forstått for lenge siden

Publisert 6 måneder siden

Ti år har gått siden jeg for alvor begynte å undre meg over NRKs og andres formidling av falske nyheter fra Rwanda. Min artikkel "Når sannheten skal frem" ble publisert på nettstedet Origo.no 31.03.2008 kl 17:39. Det jeg til da hadde lært om tragedien i Rwanda, burde NRK hatt en rimelig mulighet for å tilegne seg i løpet av de påfølgende 10 år. Eller er det å stille for høye krav til statskanalen? 

Origo ble lagt ned for noen år siden, men som skribent fikk jeg beholde et arkiv med det som jeg hadde pubisert. Nedenfor gjengis artikkelen som jeg skrev og publiserte for ti år siden.  

NÅR SANNHETEN SKAL FREM

Jeg skal her gjøre et lite forsøk på å trekke opp noen ledetråder som jeg mener det kan være hensiktsmessig å se hen til for nordmenn som søker en mer korrekt forståelse av rwandiske forhold enn det som så langt har vært formidlet gjennom norsk presse.

Det første man skal være oppmerksom på, er at grusomhetene på 90-tallet startet med en invasjon fra Uganda 1. oktober 1990, med påfølgende krig i flere år. Det var tutsi-opprørere som sto bak angrepet på Rwanda. Det er skrevet en del om dette, selv om ikke så mye er kjent i Norge. Det finnes fortsatt vitner til krigen fra 1990, selv om mange er drept. Vitner finnes også i Norge.

Det er viktig å bringe på det rene hvem som sto bak den hendelse som fant sted 06.04.1994 og som utløste folkemordet. Den dagen var det noen som skjøt ned et fly med den konsekvens at presidentene Juvénal Habyarimana fra Rwanda og Cyprien Ntaryamira fra Burundi ble drept sammen med flere andre, blant annet Rwandas hærsjef, Déogratias Nsabimana.

Man bør forsøke å se balansert på det som skjedde under selve folkemordet, altså i løpet av 100 dager fra 06.04.1994. Det synes ikke å være riktig, slik det flere ganger har vært opplyst i norsk presse, at det var hutuer som drepte tutsier og moderate hutuer. Det var både hutuer og tutsier som drepte. Det er rimelig godt dokumentert at også tutsier drepte tutsier.

Da folkemordet var over og FPR tok over makta i landet, hadde tutsi-opprørerne nådd flere av sine mål. En relativt liten gruppe mennesker som var vokst opp i Uganda, hadde lykkes i å vende tilbake til det landet som deres foreldre, og noen av dem selv, hadde forlatt flere tiår tidligere. De hadde langt på vei lykkes i å nå et annet strategisk mål, nemlig å drepe så mange hutuer som mulig. Dette var en ”jobb” de fortsatte med etter folkemordet, både i Rwanda og ikke minst i Den Demokratiske Republikken Congo. Tar jeg ikke feil, så holder de på med dette ennå.

Foruten å forfølge og drepe hutu flyktninger i Congo, er det mye annet makthaverne i Rwanda kan foreta seg i det landet. Jeg tenker spesielt på muligheten til å forsyne seg av rike naturforekomster, slik som diamanter og kobolt. Jeg har lest et sted at det ikke finnes diamanter i Rwanda, men at landet likevel er en stor eksportør av slike edle stener.

Paul Kagame ble valgt til president i Rwanda i 2003. Valgdeltakelsen var stor og Kagame vant en meget overlegen seier. Hans militærdiktatur anklages nå fra den spanske dommer Fernando Andreu Merelles for både folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og terrorisme. Med slike virkemidler for hånden, kan det neppe virke overraskende på noen at han vant valget. Er man nysgjerrig, kan det ikke skade å forhøre seg om hvordan opposisjonen ble behandlet.

Med stor, nærmest magisk, påvirkningskraft har makthaverne i Kigali klart å innbille store deler av verden at hutu=overgriper og tutsi=offer. Jeg tror det kan være lurt av både NRK og TV2 å tenke seg litt om til neste gang man skal bringe nyheter og reportasjer relatert til Rwanda og folkemordet der.

Jeg mener det er viktig at norske medier og myndigheter går i tenkeboksen og bearbeider sin verdensanskuelse når det gjelder Rwanda. Det store flertall av befolkningen trenger at vi bryr oss om hva som er sant/usant og rett/galt. Vi lever i en rettsstat, det gjør ikke innbyggerne i Rwanda.

Hvorfor skal vi tåle så inderlig vel all den urett som ikke rammer oss selv?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
rundt 1 time siden / 45 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 5 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 5 timer siden / 115 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 7 timer siden / 69 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 357 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 594 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 835 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
rundt 1 time siden / 45 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 5 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 5 timer siden / 115 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 7 timer siden / 69 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 357 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 594 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 835 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
3 minutter siden / 227 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Personlig åpenbaring
41 minutter siden / 1471 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
42 minutter siden / 835 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
42 minutter siden / 227 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 227 visninger
Morgan Lindstrøm kommenterte på
KrF-måten
rundt 1 time siden / 835 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 227 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1471 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1471 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1471 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1471 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
rundt 1 time siden / 835 visninger
Les flere