Margrete Kvalbein

3    1

Når «snarveien» er lengst

Det finnes ingen snarveier til vigslet tjeneste.

Publisert: 19. apr 2018 / 280 visninger.

Det er spennende å se at mitt innlegg 6. april har ført til en rekke viktige tekster i Vårt Land. Denne saken treffer visst en nerve. Jeg vil takke for at preses Byfuglien i sitt svar til Kjersti Marken redegjør for de to ulike paragrafene som gjør seg gjeldene for de av oss som av ulike grunner ikke ser oss i stand til å gjennomføre en cand.theol. utdanning. Jeg vil gjerne kommentere noe av det som kommer fram i preses’ innlegg.

Gode fagteologer.

Først og fremst: Det er få av de jeg snakker med blant voksne studenter som for alvor vil argumentere MOT at det er viktig og utviklende med teologiske studier og at kirka trenger gode fagteologer. Selvsagt er ikke livserfaring, yrkeserfaring, egnethet og kall tilstrekkelige som utrustning for prestetjeneste i et trossamfunn som Den norske kirke. Det er klart at alle må ha teologiutdanning. Det gjenspeiler seg også i at ALLE, uansett paragraf, må igjennom praktikum som et minste felles multiplum. Voksne prestestudenter ønsker i all hovedsak å studere teologi, men mange er ikke i stand til å gjennomføre hele teoretikum. Derfor spør vi oss hvor avgjørende det må være i rekrutteringssituasjonen til Den norske kirke at nåløyet for prester som ikke er teologer skal være så smalt. Er dette tida for å akseptere at noen er teolog-prester, andre er bare teologer og noen er bare prester? (Jeg er klar over at dette er krevende i forhold til Porvoo-avtalen, men denne går jeg ikke inn på akkurat her.)

Spikeren på hodet.

Når overskriften til Byfuglien nevner «snarveier» treffer hun spikeren på hodet i det som er misoppfatningen om hva det vil si å bli prest som voksen. For etablerte teologer som har kjempet med sin seksårige (eller lengre) teologutdanning kan det kanskje framstå som en «snarvei» å bli ordinert på § 5 eller 6. Likevel: Før fagforeninger eller andre instanser blir for opptatt av å «dra stigen opp etter seg», er det viktig å få med seg hvor misvisende «snarvei» er som begrep for disse paragrafene - og da særlig §5. Dette forsøkte jeg å redegjøre for i mitt første innlegg: Å ta flere profesjonsutdanninger og/eller flere universitetsgrader er kostbart for den enkelte - og det er svært lite hjelp å få. Vi betaler prisen selv: Økonomisk, helsemessig, og noen familier blir sterkt belasta. Det er sjelden vond vilje begrunnelsen for å ikke ta cand.theol.

Blir skyflet rundt.

Dessuten gir rekrutteringsproblemene noen ugreie konsekvenser i en del enkelttilfeller i arbeidslivet. For eksempel finnes det prestevikarer som blir skyflet rundt i ulike prostier med desperat behov. De får korttidsavtaler, gjerne lav lønn og ofte svært begrensa mulighet til å fortsette studiene som egentlig skulle gjennomføres parallelt med vikariatene. For den som har jobba som prest i mange år, blir verdsatt av menigheten(e) sin(e), samtidig som lønn, forutsigbarhet og anseelse konstant er lavere enn for de ordinerte kollegene, oppleves det underlig at kravet om å ta en dårlig tilrettelagt utdanning blir stående som absolutt.

Dersom kirka i realiteten helst vil rekruttere bare unge som kan ta opp studielån og bo på hybel på studiestedet sitt, mens de gamle ikke egentlig er mål for rekrutteringsarbeidet, men skal «skyfles rundt» på studiesteder og vikariater - kanskje det vil være ærligere å legge ned noen av de menighetene som må greie seg uten ordinert prest? DNK trenger jo sårt å spare penger.

Lang snarvei.

Menighetene har nemlig ikke bare forventning om at presten skal ha teologisk kompetanse. De ønsker seg en prest som er til stede i deres menighet, viser innsikt og omsorg og som liker jobben sin - om det er en fullært cand.theol.-teolog eller en prest som har lært sin Bibel, sin sjelesorg og sin kritiske tenkning på andre måter.
All den tid cand.theol. er sammensatt og undervises på den måten som er tilfelle i dag, tror jeg at jeg snakker for flere enn meg selv når jeg sier at det er denne utdanningen som presser oss ut på en omvei til prestetjeneste - ikke en snarvei. Som jeg har skrevet om før: Min «snarvei» krever ni år fra jeg begynte målretta presteutdanning til jeg blir ordinert. Jeg synes ordet snarvei skal slettes fra dette vokabularet.


Trykket i Vårt land 20. april 2018

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

8 innlegg  1281 kommentarer

Liv kommer ikke av teologi.

Publisert rundt 1 måned siden
Margrete Kvalbein. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er ikke livserfaring, yrkeserfaring, egnethet og kall tilstrekkelige som utrustning for prestetjeneste i et trossamfunn som Den norske kirke. Det er klart at alle må ha teologiutdanning.

Ja, for Peter hadde 5 års teologisk studium?

Om teologistudium hadde vært viktig, burde folk tro på Gud.

Kirkens problem ligger ikke på utdanning.  Opplegget er galt.

Mennesker blir frelst og disipler i små husgrupper.  Der ser du ikke snurten av en teolog.  

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Eyvind Skeie

61 innlegg  48 kommentarer

Respons

Publisert 29 dager siden

Med all respekt er innlegget ovenfor både kunnskapsløst, nedlatende og uten verdi for det Margrete Kvalbein har på hjertet.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert 29 dager siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.
Med all respekt er innlegget ovenfor både kunnskapsløst, nedlatende og uten verdi for det Margrete Kvalbein har på hjertet.

Jeg ser den kommentaren som en avsporing fordi han rir sin kjepphest om at ingen religion bør være organisert, mennesket bør tro direkte på Gud uten mellomledd, og ikke være bundet av utdannelse, organisasjon eller annen kunnskap enn hans egen. Siden standpunktet repeteres ved alle korsveier mister det sin demagogiske kraft når man vet hva det betyr i konteksten rundt den som poster det. 

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Den svarte slangen
av
Rebecca Solevåg
rundt 3 timer siden / 41 visninger
0 kommentarer
Biskop Currys utopi
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 67 visninger
1 kommentarer
Til mine ureligiøse venner
av
Åste Dokka
rundt 3 timer siden / 403 visninger
2 kommentarer
Helligdager
av
Ronnie Eckholm
rundt 15 timer siden / 139 visninger
2 kommentarer
Guds hjerte
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 20 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
De har seg selv å takke?
av
Odd-Egil Auran
rundt 22 timer siden / 111 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
1 minutt siden / 702 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
3 minutter siden / 403 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Helligdager
12 minutter siden / 139 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
15 minutter siden / 403 visninger
Hans Ingvald Røed kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
17 minutter siden / 702 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Biskop Currys utopi
29 minutter siden / 67 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den åpne kroppen
32 minutter siden / 1859 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2777 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 393 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 566 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 3 timer siden / 702 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 3 timer siden / 2777 visninger
Les flere