Knut Arild Hareide

30

Farlig omskjærings-vedtak fra SV

Det var ment godt, men SVs aldergrense på­ rituell omskjæring av gutter er et uholdbart angrep på trosfriheten, bygd på fordommer og uvitenhet.

Publisert: 17. apr 2018

av Knut Arild Hareide, Partileder KrF; og Olaug Bollestad, Leder i Helsekomiteen


Denne helgen ble det klart at SVs landsstyre går inn for aldersgrense på 15 år for rituell omskjæring av gutter. Vedtaket ble gjort på partiets landsstyremøte lørdag, med 18 mot 16 stemmer. Dette til tross for at partiets lederkvartett gikk imot forslaget. Dermed har partiet vedtatt et forslag som forbyr jødisk religiøs praksis i Norge. Et umulig forslag for norske jøder.

Angrep på trosfriheten. Vedtaket kan gi inntrykk av gode intensjoner, men er i realiteten et angrep på trosfriheten, bygd på fordommer og uvitenhet. Konsekvensen er at det i praksis vil bli umulig for jøder å bo i Norge og innebærer en mistillit til jøders evne til å være foreldre. Dersom et slikt forbud innføres, vil det gjøre Norge til det mest jødefiendtlige land i den vestlige verden.

Vi er glad for at Kirsti Bergstø, nestleder i SV, mener den jødiske minoritetens advarsler burde veid tyngst. Ledelsen i SV skjønner i motsetning til flertallet i sitt eget parti at det er avgjørende å forstå dem man retter politikken sin mot.

Det Mosaiske Trossamfunn er klokkeklare på at organisert jødisk liv i Norge i praksis blir umulig om vi skulle avskaffe den offentlige regien vi i dag har på omskjæring, og heller innføre en aldersgrense.

Lege og Rødt-politiker Hanne Heszlein-Lossius frykter at forbud vil flytte inngrepet ut av kontrollerte og offentlige sykehus, med økte skader som resultat.

Grunn til å være på vakt. Vi vet at hele SVs partiledelse har kjempet imot og Snorre Valen beskriver det godt med følgende refleksjon: «I Norge har vi en utsatt, norsk minoritet med god historisk grunn til å være på vakt for reguleringer fra storsamfunnet, de er under økende press både her hjemme og internasjonalt. Den jødiske skikken med omskjæring framstilles jevnlig som en form for bestialitet, en beskrivelse som ytterst få, om overhodet noen, norske jøder vil kjenne seg det minste igjen i.»

I helgens debatt har det blitt hevdet at «Noen gammeldagse religiøst funderte praktiske tiltak som muligens virket lure for tusenvis av år siden bør bare opphøre». Det er kunnskapsløst. I årtusener er mannlige jøder blitt omskåret på sin åttende levedag. Oppslutningen om den praksisen er tilnærmet hundre prosent blant jøder, også de som er lite eller ikke religiøse, omskjærer sine guttebarn. Blant disse finner vi noen av de fremste psykologer, pediatere og nevrologer i verden. Fagpersoner som har de beste forutsetninger for å vurdere hva som er til barnets beste.

Medisinsk ufarlig. Om lag 2.000 guttebarn omskjæres årlig i Norge. På verdensbasis er én av fire menn omskåret. Rituell omskjæring av guttebabyer er medisinsk helt ufarlig. Mannlig omskjæring er det vanligste kirurgiske inngrepet i verden, og det er gjort en rekke studier, som alle avviser at omskårne gutter opplever noen plager knyttet til dette senere i livet. Omskjæring gjort på kompetent vis har lav risiko, og omfattende forskning tyder til og med på betydelige positive helseeffekter av inngrepet.

SVs vedtak er ikke et fremskritt, men et stort tilbakeskritt for religionsfriheten og i behandlingen av den minoriteten i Norge som gjennom tiden har blitt utsatt for mest diskriminering og overgrep her i landet. Mange parti gjør ukloke vedtak med jevne mellomrom. Men fjellvettreglen bør kunne gjelde for oss alle: Det er ingen skam å snu, SV!


6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

er og blir et  irreversibelt inngrep på et individ uten dennes samtykke.

Ikke er omskjæringen blant jøder ihht den bibelske omskjæringen heller.men et mye større inngrep.Den formen den har i dag skyldes ikke religion som sådan.Dette var pålegg fra rabbinere fordi jøder forsøkte å skjule at de var omskjært.

Hvor fikk de ideen fra.? Selv om det står i bibelen, har jeg en sterk mistanke om at dette er noe jødene lærte og dro med seg fra Egypt.

Hvordan praksis er i dag og hvordan den er var i før-Kristus tid er vel ikke så enkelt si noe om. Det er uansett uinteressant for jødene må selv få definere og avklare dette for seg selv. Det er mange ting vi gjør på våre barn i dag som er irreversibelt, både av godt og ondt. Men det er altså en rett foreldre har innenfor gitte grenser som samfunnet har satt. Dette er altså et inngrep som ikke har negative konsekvenser, hverken fysisk, kulturelt eller religiøst. Det har ingen betydning for deres livssyn eller hvordan de fungerer på noen som helst måter. Om noe, så har det fysiske positive effekter. 

Så hva er problemet, egentlig?

1 liker  
Kommentar #102

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Om vi

Publisert 11 måneder siden

gjør noe irreversibelt overfor våre barn,så er ikke det med vitende og vilje . Det er noe helt annet enn å operere bort en del av kroppen.


1 liker  
Kommentar #103

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Du opererer ikke vekk en del av kroppen....legen skjærer vekk en del hud som uansett er unødvendig. 

1 liker  
Kommentar #104

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

En kan lure

Publisert 11 måneder siden

på om gud skapte oss bevisst med forhud,slik at han i ettertid kunne befale jødene å fjerne den.

Eller kan det være at evolusjonen har ført til at absolutt de fleste pattedyr har dette og det er en fordel ?

Anatomiske undersøkelser har identifisert forhud som en primær erogen sone hos mennesker.
I over hundre år har anatomisk forskning bekreftet at både penis og forhuden har rikelig innhold av , spesifikt erogent vev med spesialiserte innkapsuskulære sensoriske reseptorer, som Meissner , Pacinian , , Krause  , Ruffini-k og mukokutane reseptorer. Disse reseptorene overfører følelser av fin berøring, trykk og temperatur.
1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere